Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2018-2022

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
  Motie GroenLinks - Verkenning mogelijkheden tot facilitering stadsbreed cultuurfestival post-Corona
  (...)
  De motie is zojuist in stemming gebracht en werd met 30 tegen 4 stemmen aangenomen.
  Alleen de PVV en de PvdA stemden tegen.
  Hun motivatie om tegen te stemmen lag overigens 180 graden van elkaar, maar dat zal ik dat later toelichten
  Zoals beloofd kom ik nog even terug op de redenen die respectievelijk de PvdA en de PVV hadden om tegen de motie van GroenLinks te stemmen.
  Beide fracties hebben, zoals gezegd, tegen gestemd om redenen die waarschijnlijk niet verder uit elkaar konden liggen.

  Om te beginnen de reden waarom de PvdA de motie niet steunde.
  Bij de behandeling van de motie deed Manon Fokke het woord namens de PvdA. Zij gaf aan dat zij Maren Slangen, die niet aanwezig was, verving.
  De PvdA heeft moeite met deze motie, omdat zij van mening is dat het een loze motie is.
  Termen als budgetneutraal en dat het culturele veld post-Corona weer op gang kan brengen en op de kaart kan zetten, hebben geen toegevoegde waarde voor de cultuur in Maastricht.
  Als het college en de gemeenteraad daadwerkelijk iets voor de kunst en cultuur in Maastricht wil doen, dan hadden ze daar meer geld voor vrij moeten maken tijdens de behandeling van de kaderbrief/begroting.
  De PvdA ziet het dus niet zitten om een halfbakken budgetneutrale cultuurmotie te steunen, terwijl de raad en het college niet de moed te hebben om structureel meer financiële armslag toe te kennen aan deze sector.

  De tegenstem van de PVV gaat precies van het tegenovergestelde uit.
  De PVV, bij monde van Dennis Geurts, vindt de motie van GroenLinks een ook totale loze motie, maar volgens de PVV kun je het als een concept motie beschouwen en kun je i.p.v. 'çultuur' zo ongeveer alles invullen.
  Ik ben het op dat gebied helemaal eens met de PVV.

  Ik heb het eens een beetje geprobeerd en te term amateurvoetbal gepakt i.p.v. cultuur.
  Je krijgt dan ongeveer de navolgende motie:

  +++++++++
  De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 15 december 2020,
  behandelende motie vreemd aan de orde van de dag.

  Constaterende dat:
  - Het amateurvoetbal uitzonderlijk zwaar is getroffen door Covid19 en er voor veel sportcoaches/trainers nauwelijks perspectief is, wanneer zij weer normaal kunnen werken;
  - De stad Maastricht qua werkgelegenheid met een percentage van rond de 20% afhankelijk is van sport;1
  - Veel voetballers en trainers zich omscholen of stoppen met als gevolg een verarming van de amateursport;
  - Zelfs het voortbestaan van de MVV onzeker is;

  Overwegende dat:
  -Een goed perspectief, een stip op de horizon amateursvoetballers kan verleiden hun sport niet op te geven;
  - Maastricht een omvattend concept (ook voor het Vrijthof) nodig heeft om als sportstad verder te kunnen;
  - Een groot sportevenement verspreid over de hele stad een mooi kader biedt voor onderlinge verbinding en stimulering in lijn met de sportvisie;
  - Kleinere evenementen onder een gemeenschappelijke competitie duidelijker op de kaart komen;

  BESLUIT:
  - Het college opdracht te geven, budgetneutraal te verkennen of in samenwerking met Centrum Management en al onze amateur voetbalverenigingen met een breed aanbod aan voetballers uit verschillende klassen een stadsbreed langer durend voetbal festival gefaciliteerd kan worden, dat het voetbal in Maastricht weer op gang kan brengen en op de kaart kan zetten.

  En gaat over tot de orde van de dag.


  +++++++++++++++++

  Wat ik zeg..... een mooie (concept-) motie, toch?


  1: Het percentage dat 20% van de werkgelegenheid in Maastricht gerelateerd is aan cultuur, zoals in de oorspronkelijk motie van GroenLinks wordt beweerd, klopt vlgs. mij zelfs niet bij benadering. Hierna ben ik echter nog onderzoek naar aan het doen. Ik kom hierop nog terug.
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • Als je erbij telt dat zelfs ik, toeristen in het centrum antwoorden geef over onze stad en bezienswaardigheden dan kom je toch snel op 20%

   En overigens de stad Maastricht staat al overal op de kaart. Maar er is wel degelijk een verloedering op cultureel niveau in Maastricht echter los je dat niet op met geld maar met onderwijs en scholing. Niet dat deze stad nog meer Universiteitsgebouwen nodig heeft maar er wordt volgens mij maar weinig cultuur doorgegeven behalve wat je bij Zalando en in de horeca kan bestellen.
   iets te oud voor re-educatie
   iets te jong voor afschrijving
   m.a.w. stoere Maastrichtenaar in buitendienst

   Opmerking


   • Burgerbegroting uitgesteld tot september 2021

    Wethouder Vivianne Heijnen (CDA, Burgerparticipatie) laat in een RIB (RaadsInformatieBrief, no. 2020.34982) weten dat de Burgerbegroting 2021 (wederom) is uitgesteld van maart naar september 2021.
    Als jullie nu schrikken is dat waarschijnlijk niet van het aangekondigde uitstel, maar meer van het feit dat jullie onbekend zijn met de term Burgerbegroting.

    Ik moet bekennen dat ik ook wel even heb moeten uitzoeken waar we het hier over hebben.


    Oorspronkelijk geplaatst door website gemeente Maastricht
    Bij een burgerbegroting beslis jij samen met andere inwoners over de besteding van overheidsgeld. Gemeente Maastricht en Provincie Limburg hebben samen 300.000 euro beschikbaar gesteld.
    (...)
    Een burgerbegroting is een georganiseerd proces waarin inwoners van een bepaald gebied of ‘gebruikers’ van een bepaald domein (bijvoorbeeld sport of cultuur) samen bepalen welke onderwerpen en vraagstukken ze van belang vinden, waar ze in willen investeren, welke oplossingen en innovaties ze waardevol vinden, en welke eindkeuzes ze maken.

    De macht ligt echt bij jou en de andere deelnemers: inwoners van Maastricht.

    Keuzes die eerst in het gemeentehuis gemaakt werden, maak jij nu samen met een groep andere inwoners, tijdens de Burgerbegroting. Iedereen mag meedoen en is welkom! Of je nou één keer komt of vaker, jouw mening telt.
    Voor dat jullie nu te enthousiast worden, moeten jullie bedenken dat het een spelvorm is!

    Meer weten en een video over de burgerbegroting zien?
    Kijk op onderstaande link.
    https://www.burgerbegrotingmaastrich...urgerbegroting
    Last edited by Pier; 4 januari 2021, 17:29.
    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
     Burgerbegroting uitgesteld tot september 2021
     Voor dat jullie nu te enthousiast worden, moeten jullie bedenken dat het een spelvorm is!
     ik denk dat ik niet mee doe, kan niet tegen m'n verlies
     dat komt door die foetelaars met kaarten
     iets te oud voor re-educatie
     iets te jong voor afschrijving
     m.a.w. stoere Maastrichtenaar in buitendienst

     Opmerking


     • Oorspronkelijk geplaatst door El Loco Bekijk bericht
      Raadsbesluit aankoop Sappi Zuidwest (en toekomst Landbouwbelang), 27-10-2020

      Ik las op de website belvedere-maastricht.nl onder het kopje 'Kansen voor het Sphinxkwartier en Bassin' het volgende bericht:
      (...)
      Ik volg de ontwikkelingen in het Sphinxkwartier en het Frontenpark op de voet en ik vind echt dat hier iets heel moois tot stand is gebracht. Maar ik heb het gevoel dat de gemeente op het punt staat om op 27 oktober a.s. akkoord te gaan met een plan waar ik mijn bedenkingen bij heb.

      Het plan bestaat uit de aankoop van een stuk fabrieksterrein van Sappi/KNP, met als voornaamste doel om de Maasboulevard te kunnen omleggen. Aanvankelijk werd gedacht aan de aankoop van een veel groter terrein, Sappi-Zuid genoemd, maar dat zou € 40-50 miljoen hebben gekost (inclusief interne verhuiskosten van Sappi). Inmiddels is dat teruggebracht tot een veel kleiner terrein, eigenlijk alleen de strook langs de Zuid-Willemsvaart tussen het Bassin en de Fransensingel. Het gaat dan om een terrein van ruim 1 hectare. De aankoopprijs bedraagt € 7 miljoen, maar daar komt nog € 2,3 miljoen bovenop als schadeloosstelling aan Sappi voor de interne verhuiskosten.
      (...)
      Op 7 januari 2021 heeft het college, i.c. wethouder Gert-Jan Krabbendam (GL, Ruimtelijke ontwikkeling), de gemeenteraad in een RIB (RaadsInformatieBrief, no. 2021-00696), het navolgende laten weten.

      "Op 27 oktober 2020 heeft uw raad ingestemd met raadsvoorstel
      7-2020 ‘Vaststellen resultaten haalbaarheidsstudie Sappi Zuidwest’ (..).

      Vandaag [ 7 januari 2021] is de zogenaamde ‘vaststellingsovereenk
      omst’ tussen Sappi en de WOM getekend. Hiermee is de aankoop van het zuidwestelijk deel van het Sappi-terrein door de WOM definitief beklonken. De aankoop van het terrein biedt ons als gemeente de unieke kans om de binnenstad verder naar het noorden op te rekken en om het Sphinxkwartier verder af te bouwen. Door de Maasboulevard door te trekken om de Timmerfabriek heen, kunnen we de Bassinbrug en de Boschstraat vele malen autoluwer maken(...).

      Planning Landbouwbelang

      De ontwikkeling van de locatie Landbouwbelang is gekoppeld aan het dossier Sappi Zuidwest. In de vaststellingsovereenkomst met Sappi zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van deze locatie. Zoals aangegeven mogen er nu op deze locatie meer m2 worden gebouwd en mag er straks ook gewoond worden. Deze nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen in de tender die momenteel voor de locatie Landbouwbelang in voorbereiding is. Conform mijn toezegging in de raad informeer ik u met deze brief ook over de bijgestelde planning op hoofdlijnen van de ontwikkeling en tender voor de locatie Landbouwbelang.
      (...)
      Rond de jaarwisseling 2021
      -2022 start dan de fase van de uitwerking van de plannen door de marktpartijen. Er worden in die fase ook dialoogsessies georganiseerd met de marktpartijen over hun plannen. Vervolgens krijgen de marktpartijen de mogelijkheid om hun plannen te presenteren en worden deze plannen door de beoordelingscommissie beoordeeld.
      (..)

      Integrale planning
      Sphinx kwartier
      In de komende jaren worden er meerdere ontwikkelingen voorbereid en uitgevoerd voor het Sphinxkwartier.
      Zoals aangegeven gaat het over de herinvesteringen door Sappi op het Sappi-terrein, het doortrekken van de Maasboulevard over Sappi Zuidwest naar de Fransensingel, het bebouwen van het terrein Sappi Zuidwestende herontwikkeling van de locatie Landbouwbelang. Daar komen nog bij de aanleg van de tram,het bouwen van een ondergrondse parkeergarage op de locatie Sphinx Noord met daar bovenop een fors aantal woningen.
      (..)"
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht

       De aankoop van het terrein biedt ons als gemeente de unieke kans om de binnenstad verder naar het noorden op te rekken en om het Sphinxkwartier verder af te bouwen. Door de Maasboulevard door te trekken om de Timmerfabriek heen, kunnen we de Bassinbrug en de Boschstraat vele malen autoluwer maken(...).
       Geinig verkeer weghalen bij het Bassin en daarvoor bij Nieuwbouwwoningen weer het verkeer terugbrengen.
       Je mag hopen dat we allemaal elektrisch gaan rijden om de geluidoverlast terug te brengen
       Was precies wat ik al verwachte .
       iets te oud voor re-educatie
       iets te jong voor afschrijving
       m.a.w. stoere Maastrichtenaar in buitendienst

       Opmerking

       Bezig...
       X