Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2018-2022

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
  Motie GroenLinks - Verkenning mogelijkheden tot facilitering stadsbreed cultuurfestival post-Corona
  (...)
  De motie is zojuist in stemming gebracht en werd met 30 tegen 4 stemmen aangenomen.
  Alleen de PVV en de PvdA stemden tegen.
  Hun motivatie om tegen te stemmen lag overigens 180 graden van elkaar, maar dat zal ik dat later toelichten
  Zoals beloofd kom ik nog even terug op de redenen die respectievelijk de PvdA en de PVV hadden om tegen de motie van GroenLinks te stemmen.
  Beide fracties hebben, zoals gezegd, tegen gestemd om redenen die waarschijnlijk niet verder uit elkaar konden liggen.

  Om te beginnen de reden waarom de PvdA de motie niet steunde.
  Bij de behandeling van de motie deed Manon Fokke het woord namens de PvdA. Zij gaf aan dat zij Maren Slangen, die niet aanwezig was, verving.
  De PvdA heeft moeite met deze motie, omdat zij van mening is dat het een loze motie is.
  Termen als budgetneutraal en dat het culturele veld post-Corona weer op gang kan brengen en op de kaart kan zetten, hebben geen toegevoegde waarde voor de cultuur in Maastricht.
  Als het college en de gemeenteraad daadwerkelijk iets voor de kunst en cultuur in Maastricht wil doen, dan hadden ze daar meer geld voor vrij moeten maken tijdens de behandeling van de kaderbrief/begroting.
  De PvdA ziet het dus niet zitten om een halfbakken budgetneutrale
  De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 15 december 2020,
  behandelende motie vreemd aan de orde van de dag.

  Constaterende dat:
  - Het amateurvoetbal uitzonderlijk zwaar is getroffen door Covid19 en er voor veel sportcoaches/trainers nauwelijks perspectief is, wanneer zij weer normaal kunnen werken;
  - De stad Maastricht qua werkgelegenheid met een percentage van rond de 20% afhankelijk is van sport;1
  - Veel voetballers en trainers zich omscholen of stoppen met als gevolg een verarming van de amateursport;
  - Zelfs het voortbestaan van de MVV onzeker is;

  Overwegende dat:
  -Een goed perspectief, een stip op de horizon amateursvoetballers kan verleiden hun sport niet op te geven;
  - Maastricht een omvattend concept (ook voor het Vrijthof) nodig heeft om als sportstad verder te kunnen;
  - Een groot sportevenement verspreid over de hele stad een mooi kader biedt voor onderlinge verbinding en stimulering in lijn met de sportvisie;
  - Kleinere evenementen onder een gemeenschappelijke competitie duidelijker op de kaart komen;

  BESLUIT:
  - Het college opdracht te geven, budgetneutraal te verkennen of in samenwerking met Centrum Management en al onze amateur voetbalverenigingen met een breed aanbod aan voetballers uit verschillende klassen een stadsbreed langer durend voetbal festival gefaciliteerd kan worden, dat het voetbal in Maastricht weer op gang kan brengen en op de kaart kan zetten.

  En gaat over tot de orde van de dag.


  +++++++++++++++++

  Wat ik zeg..... een mooie (concept-) motie, toch?


  1: Het percentage dat 20% van de werkgelegenheid in Maastricht gerelateerd is aan cultuur, zoals in de oorspronkelijk motie van GroenLinks wordt beweerd, klopt vlgs. mij zelfs niet bij benadering. Hierna ben ik echter nog onderzoek naar aan het doen. Ik kom hierop nog terug.
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • Als je erbij telt dat zelfs ik, toeristen in het centrum antwoorden geef over onze stad en bezienswaardigheden dan kom je toch snel op 20%

   En overigens de stad Maastricht staat al overal op de kaart. Maar er is wel degelijk een verloedering op cultureel niveau in Maastricht echter los je dat niet op met geld maar met onderwijs en scholing. Niet dat deze stad nog meer Universiteitsgebouwen nodig heeft maar er wordt volgens mij maar weinig cultuur doorgegeven behalve wat je bij Zalando en in de horeca kan bestellen.
   ik ben verguisd

   Opmerking


   • Burgerbegroting uitgesteld tot september 2021

    Wethouder Vivianne Heijnen (CDA, Burgerparticipatie) laat in een RIB (RaadsInformatieBrief, no. 2020.34982) weten dat de Burgerbegroting 2021 (wederom) is uitgesteld van maart naar september 2021.
    Als jullie nu schrikken is dat waarschijnlijk niet van het aangekondigde uitstel, maar meer van het feit dat jullie onbekend zijn met de term Burgerbegroting.

    Ik moet bekennen dat ik ook wel even heb moeten uitzoeken waar we het hier over hebben.


    Voor dat jullie nu te enthousiast worden, moeten jullie bedenken dat het een spelvorm is!

    Meer weten en een video over de burgerbegroting zien?
    Kijk op onderstaande link.
    https://www.burgerbegrotingmaastrich...urgerbegroting
    Last edited by Pier; 4 januari 2021, 17:29.
    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
     Burgerbegroting uitgesteld tot september 2021
     Voor dat jullie nu te enthousiast worden, moeten jullie bedenken dat het een spelvorm is!
     ik denk dat ik niet mee doe, kan niet tegen m'n verlies
     dat komt door die foetelaars met kaarten
     ik ben verguisd

     Opmerking


     • Oorspronkelijk geplaatst door El Loco Bekijk bericht
      Raadsbesluit aankoop Sappi Zuidwest (en toekomst Landbouwbelang), 27-10-2020

      Ik las op de website belvedere-maastricht.nl
      Op 7 januari 2021 heeft het college, i.c. wethouder Gert-Jan Krabbendam (GL, Ruimtelijke ontwikkeling), de gemeenteraad in een RIB (RaadsInformatieBrief, no. 2021-00696), het navolgende laten weten.

      "Op 27 oktober 2020 heeft uw raad ingestemd met raadsvoorstel
      7-2020Hiermee is de aankoop van het zuidwestelijk deel van het Sappi-terrein door de WOM definitief beklonken. De aankoop van het terrein biedt ons als gemeente de unieke kans om de binnenstad verder naar het noorden op te rekken en om het Sphinxkwartier verder af te bouwen. Door de Maasboulevard door te trekken om de Timmerfabriek heen, kunnen we de Bassinbrug en de Boschstraat vele malen autoluwer maken(...).

      Planning Landbouwbelang

      De ontwikkeling van de locatie Landbouwbelang is gekoppeld aan het dossier Sappi Zuidwest. In de vaststellingsovereenkomst met Sappi zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van deze locatie. Zoals aangegeven mogen er nu op deze locatie meer m2 worden gebouwd en mag er straks ook gewoond worden. Deze nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen in de tender die momenteel voor de locatie Landbouwbelang in voorbereiding is. Conform mijn toezegging in de raad informeer ik u met deze brief ook over de bijgestelde planning op hoofdlijnen van de ontwikkeling en tender voor de locatie Landbouwbelang.
      (...)
      Rond de jaarwisseling 2021
      -2022 start dan de fase van de uitwerking van de plannen door de marktpartijen. Er worden in die fase ook dialoogsessies georganiseerd met de marktpartijen over hun plannen. Vervolgens krijgen de marktpartijen de mogelijkheid om hun plannen te presenteren en worden deze plannen door de beoordelingscommissie beoordeeld.
      (..)

      Integrale planning
      Sphinx kwartier
      In de komende jaren worden er meerdere ontwikkelingen voorbereid en uitgevoerd voor het Sphinxkwartier.
      Zoals aangegeven gaat het over de herinvesteringen door Sappi op het Sappi-terrein, het doortrekken van de Maasboulevard over Sappi Zuidwest naar de Fransensingel, het bebouwen van het terrein Sappi Zuidwestende herontwikkeling van de locatie Landbouwbelang. Daar komen nog bij de aanleg van de tram,het bouwen van een ondergrondse parkeergarage op de locatie Sphinx Noord met daar bovenop een fors aantal woningen.
      (..)"
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht

       De aankoop van het terrein biedt ons als gemeente de unieke kans om de binnenstad verder naar het noorden op te rekken en om het Sphinxkwartier verder af te bouwen. Door de Maasboulevard door te trekken om de Timmerfabriek heen, kunnen we de Bassinbrug en de Boschstraat vele malen autoluwer maken(...).
       Geinig verkeer weghalen bij het Bassin en daarvoor bij Nieuwbouwwoningen weer het verkeer terugbrengen.
       Je mag hopen dat we allemaal elektrisch gaan rijden om de geluidoverlast terug te brengen
       Was precies wat ik al verwachte .
       ik ben verguisd

       Opmerking


       • Raadsbrede motie over onvrede over Openbaar Onderwijs en LVO

        En.... we hebben de eerste motie in het haar 2021!
        In januari 2021 kwam er geen enkele motie voorbij, maar met onderstaande motie hebben we gelijk een motie die raadsbreed wordt gedragen (en dus wordt aangenomen).
        De motie is opgesteld door D66 (Claudia Demas) en GroenLinks (Marlise Korsten)

        ++++++++
        De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 9 februari 2021,

        Overwegende dat:
        - De gemeenteraad de afgelopen jaren veel inspanningen heeft gedaan om in goed overleg met LVO te komen tot een samenhangend palet aan voorzieningen voor voorgezet onderwijs in Maastricht;
        - Daarbij steeds gezocht is naar een palet waarin alle denominaties een plaats kregen;
        - Daarbij met name de borging van het openbaar onderwijs over de volle breedte unanieme steun in de raad kreeg;
        - Alle bestuurders van LVO de raad de afgelopen jaren hebben bezworen dat die borging bij LVO gegarandeerd is;

        Constaterende:
        - Dat het de bevoegdheid van de raad is zich ervan te vergewissen dat het schoolbestuur, in dit geval LVO, zich deugdelijk van die taak kwijt;
        - En daartoe aan de raad eenmaal per jaar verantwoording aflegt via inzage in het algemeen beleid en de relevante jaarstukken;
        - Constaterende dat dit in de ronde van 15 december noch in de weken daarna is gebeurd en dat de toelichting daarop summier (dat wil zeggen een algemene notitie over VMBO Maastricht) is gebleven;
        - Dat recente berichten over het mogelijk voornemen van LVO om het Brinnummer van het openbare deel van het VMBO op te gevende onduidelijkheid heeft vergroot;

        Besluit:
        - Openbaar Onderwijs VMBO in Maastricht bij LVO geborgd is;
        - De wethouder te vragen dit standpunt aan het bestuur van LVO over te brengen.


        En gaat over tot de orde van de dag.
        [ motie is door alle fracties ondertekend, Pier]


        ++++++++

        Een hele flinke tik op de vinger voor het Limburgs Voortgezet Onderwijs-bestuur door de Maastrichtse gemeenteraad

        Maar als we dan toch tikken aan het uitdelen zijn, dan ook gelijk een voor de hele gemeenteraad.
        Volgens mij roepen ze altijd dat er meer participatie moet komen en dat (ambtelijke stukken) in Jip-en-janneketaal moet.
        Laten we dan eens kijken naar deze motie.

        - LVO (=Limburgs Voortgezet Onderwijs!
        Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

        Opmerking


        • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
         Raadsbrede motie over onvrede over Openbaar Onderwijs en LVO

         En.... we hebben de eerste motie in het jaar 2021! (...) - Brinnummer (???)
         Je vindt van alles op Wikipedia, ook het BRINnummer: https://nl.wikipedia.org/wiki/Basisr...e_Instellingen.

         Tja, dat taalgebruik. Ooit heb ik voor de Open Universiteit een leergang met drie (3) boeken geredigeerd ('opgeschoond') voor hun cursus 'schrijven van ambtelijke rapporten' (of zoiets). De bedoeling was meer leesbaarheid van bestuurlijke stukken voor 'de gewone burger'. Dat is alweer jaren geleden. Zou de cursus nog bestaan? MIsschien een leuke bezigheid/afwisseling voor ambtenaren en gemeenteraadsleden in Coronatijd?
         Last edited by Ingrid M.H.Evers; 3 februari 2021, 13:44.

         Opmerking


         • Oorspronkelijk geplaatst door Ingrid M.H.Evers Bekijk bericht
          Je vindt van alles op Wikipedia, ook het BRINnummer: https://nl.wikipedia.org/wiki/Basisr...e_Instellingen.
          Ik vind zelf ook van alles en kan de motie best lezen.
          Maar, het zou toch wel zo fatsoenlijk zijn om een motie, die de gemeentepolitiek indient namens alle bewoners van Maastricht, ook voor iedereen leesbaar is, zonder daarvoor wikipedia toe moeten raadplegen, toch?

          Ik heb de opstellers van deze motie zojuist een mail gestuurd of ze dat ook vinden.
          Wellicht reageren ze nog.
          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
           Volgens mij roepen ze altijd dat er meer participatie moet komen en dat (ambtelijke stukken) in Jip-en-janneketaal moet.
           Laten we dan eens kijken naar deze motie>>>>>>>>>>>>>
           uhm Sorry maar Jip en Janneke waren naast buurmeisjes ook schoolkinderen.
           Moeten we dat nu in die taal aan die schoolkinderen vertellen of aan gekozen volksvertegenwoordigers.

           en de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten zal het u niet in dank afnemen dat het lager voortgezet onderwijs een limburgse club is.

           ik ben verguisd

           Opmerking


           • Oorspronkelijk geplaatst door Antonius Bekijk bericht
            Jip en Janneke waren naast buurmeisjes ook schoolkinderen.
            Altijd gedacht dat Jip een jongetje was...

            Opmerking


            • Jip ontdekte op 16 jarige leeftijd dat ie transgender was... en ze leefden nog lang en gelukkig.
             Neen serieus wat moeten we met die schoolkinderen taal in de gemeenteraad? Er is altijd behoefte aan duidelijkheid maar niet aan betutteling.
             ik ben verguisd

             Opmerking


             • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht

              Ik vind zelf ook van alles en kan de motie best lezen.
              Maar, het zou toch wel zo fatsoenlijk zijn om een motie, die de gemeentepolitiek indient namens alle bewoners van Maastricht, ook voor iedereen leesbaar is, zonder daarvoor wikipedia toe moeten raadplegen, toch?

              Ik heb de opstellers van deze motie zojuist een mail gestuurd of ze dat ook vinden.
              Wellicht reageren ze nog.
              Gisteravond, 3 februari 2021, ontving ik nog een mail van een van de indieners van de motie, Claudia Demas (D66).

              Deels samengevat is het antwoord als volgt:
              "Beste Pier

              Dank voor uw reactie.

              Laat me als eerste zeggen dat ik het goed en mooi vind dat u middels het forum mestreechonline.nl politiek op een laagdrempelige manier onder de aandacht brengt bij andere en daarover in gesprek kunt gaan.
              In onze beleving proberen we de motie zo goed en duidelijk mogelijk te formuleren zodat die voor iedereen duidelijk is. Uit uw mail en berichtgevingen op het forum merk ik dat dit helaas niet is gelukt. (...)

              Participatie is voor ons een belangrijk thema en via deze weg wil ik u dan ook bedanken voor
              het attenderen hierop. Soms ben je er niet helemaal bewust van, hoe zeer we hier ook op letten. Het gebruik van jip-en-janneketaal heeft zeker onze aandacht. Ik begrijp dat het niet fijn is om bij veel woorden steeds het internet te raadplegen, geloof me dat heb ik het begin ook veel moeten doen.

              Ik weet dat u al veel heeft uitgezocht op het internet wilt u de motie goed begrijpen, maar mochten sommige dit nog niet hebben gedaan heb ik enkele vaktermen eruit gehaald en verder uitgelegd:
              • LVO : hiermee wordt de stichting Limburgs Voorgezet Onderwijs bedoeld. Hetgeen u zelf ook al heeft ontcijferd.
              • Denominaties: Hierbij kunnen de scholen hun onderwijs inrichten naar een levensbeschouwelijke visie of onderwijsfilosofie. Denk aan: protestants-christelijk, katholiek, openbaar of algemeen bijzonder.
              • Brinnummers: dat is een administratief nummer waarmee een instelling wordt aangeduid

              Nogmaals goed dat u heeft gemaild en dank voor het attenderen hierop, voor de volgende keren zal ik dit zeker meenemen.

              Ik wens u nog een hele fijne dag toe en mocht er in de toekomst nog iets zijn, schroom niet en laat vooral iets weten!
              Oorspronkelijk geplaatst door Antonius
              (..) Neen serieus wat moeten we met die schoolkinderen taal in de gemeenteraad? Er is altijd behoefte aan duidelijkheid maar niet aan betutteling.
              Natuurlijk hoeft en wil niemand schoolkindertaal gebruiken in formele stukken.
              Maar het is slordig om een (ambtelijk) stuk te schrijven en nergens in dat stuk een verklaring te geven voor een afkorting, zoals LVO.
              Verder is 'denominaties' wel een heel opmerkelijke uitdrukking.

              Iedereen, en daar pleit ik mezelf zeker niet vrij van, gebruikt wel eens een soort van vakjargon dat voor anderen moeilijk te begrijpen is. Toch probeer ik er steeds op te letten dat ik begrijpbaar schrijf.
              Lukt zeker niet altijd, maar het is goed om daar bij tijd en wijle eens aan herinnerd te worden.

              Leuke bijkomstigheid is dat een raadslid dan toch even laat blijken te luisteren naar kritiek
              Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

              Opmerking


              • Na de rustige maand januari vliegen ons nu drie moties en een amendement om de oren.

               Ik kom op de moties van de PvdA (Bied Maastrichtse jeugd perspectief) en Groenlinks (Woonprogrammering kwetsbare groepen) nog terug.

               Nu de motie van de Partij Veilig Maastricht

               +++++++++
               Fysiek vergaderen gemeenteraad

               De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 9 februari 2021,

               Constaterende dat:
               -
               Het aan de gemeenteraad is toegestaan om, net als in de Eerste en Tweede kamer, met inachtneming van de overheidsvoorschriften fysiek bijeen te komen;
               - De raadszaal niet geschikt is om met inachtneming van de corona-maatregelingen te vergaderen met de voltallige raadsfracties;

               Overwegende dat:
               - Video-vergaderen aanzienlijke beperkingen met zich brengt waardoor de democratische besluitvorming onder druk komt te staan;
               - De gemeente Maastricht grootaandeelhouder is van het MECC en dat deze door de corona-maatregelingen ulp van de gemeente nodig heeft;

               BESLUIT:
               - De griffie zo snel mogelijk in contact te laten treden met de directie van het MECC om samen te kijken naar de mogelijkheden om de raad zo spoedig mogelijk fysiek te laten vergaderen in het MECC.

               En gaat over tot de orde van de dag.
               Jo Smeets
               Partij Veilig Maastricht

               ++++++++


               Dit is nu een motie ik persoonlijk van harte zou steunen.
               Dat video-vergaderen is een goede nood-oplossing, maar als het ook maar enigszins kan moet een raadsvergadering openbaar en in voltalligheid gevoerd worden.
               Zeker, slimmeriken kunnen nu betogen dat video-vergaderen openbaar is en dat alle raadsleden (voltallig) deelnemen.
               Maar dat is toch niet hetzelfde als gezamenlijk fysiek aanwezig zijn, toch?

               Opmerkelijk genoeg is deze motie (nog) niet medeondertekend door een van de andere partijen.
               Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

               Opmerking


               • Beste Pier, klopt deze motie heb ik niet eerst verstuurd naar de partijen, daarom dus niet mee ingediend of ondertekend. Ik weet dat raadsleden en wethouders deze motie persoonlijk steunen maar hoe in de praktijk gestemd gaat worden weet ik niet.
                het is ook geen opdracht aan het college, maar een opdracht aan de griffier. Wij als raad gaan over de methode en de financiering en niet het college heb ik me laten vertellen.

                gr Jo Smeets

                Opmerking

                Bezig...
                X