Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2018-2022

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • #91
  Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
  De digitale raadsvergadering verliep zeer chaotisch.
  Ach jee, dat hebben we weer gemist. En dat terwijl het vorige keer qua techniek allemaal zo gladjes verliep. Toch wel blij dat de CDA-motie is aangenomen, for what it's worth.

  Opmerking


  • #92
   Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
   Raadsvergadering 8 dec. 2020 ---- Een Poolse landdag
   dat commentaar begrijpen misschien niet alle lezers over Polen, dus dat heb ik nu maar liever weggehaald
   Last edited by Antonius; 9 december 2020, 10:23.
   iets te oud voor re-educatie
   iets te jong voor afschrijving
   m.a.w. stoere Maastrichtenaar in buitendienst

   Opmerking


   • #93
    Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht

    De 40-40-40 regel vind ik persoonlijk wellicht niet de meest ideale regeling,
    Maar probeer maar eens om zo'n regeling te maken!
    Moest er nog even over nadenken, maar als je nu niet probeert een regeling te maken en houdt je gewoon aan de standaard omgevingsvergunning voorwaarden dan benne we beter af. zoals de Jordanees zegt

    Of je stuurt het echt op de m2 prijs zoals stadsbestuur van Wenen doet.
    iets te oud voor re-educatie
    iets te jong voor afschrijving
    m.a.w. stoere Maastrichtenaar in buitendienst

    Opmerking


    • #94
     Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
     Laat ik nog even afsluiten met de opmerking dat, na een lange, veel te lange en chaotische discussie, de motie van het CDA 'Bouwen zonder vertragende regels' is aangenomen met 22 voorstemmers en 15 tegen.
     De LPM-motie over de doelgroepenverordening is ook aangenomen, lees ik in de krant.

     Opmerking


     • #95
      ja je lacht je kapot... als je onbekend bent met de regels

      https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/d...maakt-onbemind
      iets te oud voor re-educatie
      iets te jong voor afschrijving
      m.a.w. stoere Maastrichtenaar in buitendienst

      Opmerking


      • #96
       Motie LPM - 'Betaalbare woningen'

       Oorspronkelijk geplaatst door El Loco
       De LPM-motie over de doelgroepenverordening is ook aangenomen, lees ik in de krant.
       Klopt helemaal El Loco.
       Sterker nog, vanochtend, kort voor 07.00 uur, kreeg ik een mailtje van een gelukkige Kitty Nuyts die mij terecht wees op het feit dat haar motie anoniem was aangenomen!

       Oorspronkelijk geplaatst door Pier
       (..) Als ik dus naar deze motie kijk en dit projecteer naar mijn eigen situatie, ben ik het direct (weer) eens met de LPM.
       Ik moet echter constateren dat (nog) geen andere partij deze motie mee heeft ondertekend.
       Zoals eerder uitgelegd wil dat niet direct zeggen dat de motie het niet zal halen, maar de praktijk leert dat de motie niet veel kans zal maken.
       Ik kan mij daar ook wel wat bij voorstellen.
       Zoals uit bovenstaande quote van mij maar weer blijkt had ik het helemaal fout ingeschat.
       Ik vrees dat ik maar waarschuwingen moet gaan zetten bij mijn voorspellingen
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • #97
        Motie CDA - 'Bouwen zonder vertragende regels

        Ook deze motie is, zoals eerder al vermeld, met 22 tegen 15 stemmen aangenomen.
        De beraadslaging over deze motie was echter een Poolse landdag.

        Het artikel van Joos Philippens vandaag in DDL, waar El Loco waarschijnlijk ook naar verwijst, is een prima artikel.
        Ik heb het serieus 2x gelezen. Philippens verwoordt in dit artikel heel precies de achtergrond van de motie van en hoe andere gemeenten in Zuid-Limburg met deze problematiek zijn omgegaan.
        Maastricht volgt deze gemeenten nu ook.
        Maar...... tijdens het debat bleek dat deze motie mogelijk overbodig was, want de Provincie heeft begin 2021 ook een debat over de Omgevingsverordening Limburg 2014.
        Dan zal het pijnpunt, het verplicht storten in een sloopfonds, wellicht worden aangepast en zijn er dus geen vertragende regels meer.
        Bovendien blijkt dat in januari 2021 de verantwoordelijk wethouder, Vivianne Heijnen (CDA), in debat gaat met de raad over de nieuwe Woonprogrammering in Maastricht.

        Ook de motie van de LPM 'Betaalbare woningen' verwijst in haar dictum naar deze nieuwe Woonprogrammering.

        Dit wetende ontstond een zeer chaotische (digitale) vergadering.
        Er werd door de indiener, Matt Brull (CDA) en de wethouder Viviannen Heijnen, - al dan niet naar aanleiding van vragen - zoveel (aanvullende) informatie gegeven over o.a. de dwarsverbanden tussen deze motie, het provinciaal (nieuwe?) beleid en de aanstaande nieuwe Woonprogrammering, dat het veel raadsleden ging duizelen.

        Mn. de raadsleden Ariane. Schut (SP) en Alexander Lurvink (Groep Lurvink) gaven expliciet aan dat al deze nieuwe informatie en dwarsverbanden het doel van een actuele motie voorbij schoten.
        Zij, later ook gesteund door Coen v/d Gugten (GL), stelden voor de motie aan te houden om met alle nieuwe informatie alles nog eens goed te bekijken.
        GroenLinks wilde de motie zelfs helemaal terugbrengen naar een nieuw agendapunt met eerst een stads- en raadsronde, dit vooruitlopende op de in januari/februari 2021 te bespreken nieuwe Woonprogrammering.
        Want, zo stelde GL, ook de eerder motie van de LPM was eigenlijk al een voorloper op de nieuwe Woonprogrammering.

        Of het de vermoeidheid was en/of de onoverzichtelijkheid van het digitaal vergaderen weet ik niet, maar de discussie liep helemaal uit de hand, in die zin dat niemand meer precies wist waar men procedureel nu precies zat.
        Voorbeeld: In de eerste termijn van deze motie maakte Jos Gorren (SAB+) een opmerking over het standpunt van de Partij Veilig Maastricht (PVM). Jo Smeets van de PVM wilde daarop reageren, maar dat werd niet opgemerkt en hij bleef dus in de wachtrij staan. Na 3 sprekers werd hij pas opgemerkt en kreeg hij het woord. Daarop richtte hij het woord richting SAB+, waar Jos Gorren weer op reageerde. Dit terwijl de discussie al veel verder was.
        Tussendoor kwamen er nog ordevoorstellen en op een bepaald moment leek het erop dat de wethouder de motie van het CDA aan het verdedigen was.
        Tel daarbij op dat alle raadsleden, muv Rene Betsch (PVV), zijn of haar camera meestal uit had staan terwijl hij/zij aan het woord was
        Dat maakte het niet boeiender, laat staan overzichtelijker.

        Rond 23.15 uur gaf Ariane Schut (SP) zelfs aan dat het haar letterlijk duizelde en dat ze niet meer wist waar het nu allemaal over ging. Ze was doodop en wilde graag stoppen.
        De burgemeester stelde iets later voor om te stoppen en morgen om 18.30 uur met de 2de ronde van deze motie weer te hervatten.

        Wat er toen precies gebeurde weet ik ook niet meer, want ik begreep het ook niet meer, maar plotseling was men wel weer verzand in de 2de ronde.
        Hoe dan ook, uiteindelijk volgde de stemming en werd de motie aangenomen.

        Als de gemeenteraad van Maastricht wil dat burgers (meer) gaan participeren in de lokale politiek, moeten ze dit stukje debat eens terugkijken en zich afvragen of dit nu de wijze is en het juiste voorbeeld is om burgers te interesseren in de gemeentepolitiek


        Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

        Opmerking


        • #98
         Carbidschieten wordt in Maastricht verboden tijdens de jaarwisseling 2020/2021.

         Even iets anders dan de (woning- )moties.

         Gisteren vond er een digitale raadsronde plaats over de aanpassing van de APV.
         Het ging om het navolgende raadsvoorstel.
         "Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 heeft de regering het verboden vuurwerk te verkopen en af te steken. Een van de geconstateerde effecten hiervan is dat de vraag naar middelen voor carbidschieten is toegenomen.
         Het is een onwenselijke situatie dat dit als
         vervanging voor vuurwerk gebruikt gaat worden.
         Het college stelt daarom
         de gemeenteraad voor om een verbod op carbidschieten op te nemen in de APV, zodat er een mogelijkheid ontstaat daartegen te kunnen optreden. Binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft hierover op vrijdag 27 november 2020 afstemming plaatsgevonden.
         Er
         is afgesproken middels een raadsvoorstel te komen tot een verbod op carbidschieten op uniforme wijze.
         Dit
         voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenteraden van de in de Veiligheidsregio deelnemende gemeenten"


         Alle aanwezige fracties waren het erover eens dat het in Maastricht om tijdens de jaarwisseling 2020/2021 het carbidschieten te verbieden.

         Dit voorstel zal officieel in de raadsvergadering van 15 december 2020 worden afgehamerd.

         Heel verstandig om dit in Maastricht tijdens de komende jaarwisseling te verbieden.
         Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

         Opmerking


         • #99
          Motie PVM - Openstelling Winkels [ 2de Kerstdag 2020] in relatie tot laatste berichtgeving Minister-President

          Gisteren, 8 december 2020, heeft de Partij Veilig Maastricht (PVM) alsnog een motie ingediend.

          Deze motie is op MO niet eerder besproken.
          Na de persconferentie van premier Rutte op 7 december 2020 werd alles pas echt actueel.
          Daarbij moet worden opgemerkt dat de PVM op 3 november 2020 al eens een motie indiende om op 2de Kerstdag 2020 gesloten te houden.
          Die mote werd toen met 11 tegen 25 stemmen verworpen.

          Onderstaand de samenvatting van de nieuwe PVM motie van 8 december 2020

          +++++++++++
          De gemeenteraad van Maastricht, in
          vergadering bijeen op 8 december 2020,

          Constaterende dat:
          - Het College het besluit heeft genomen om op 2e Kerstdag bij uitzondering de winkels open te stellen;
          - De winkelopenstelling haaks staat op de oproep van onze Minister-President,die de mensen oproept om zoveel mogelijk thuis te blijven.

          Overwegende dat:
          - De laatste berichtgeving m.b.t. Corona angstwekkend is en het einde van de pandemie nog lang niet in zicht is;
          - Het college ook een verantwoording heeft voor de veiligheid van de burgers;
          - We samen moeten zorgen dat we dit virus onder controle krijgen, ook voor de horeca die het water aan de lippen hebben staan.

          BESLUIT:
          - Het college te verzoeken,naar aanleiding van de laatste berichtgevingen adviezen van de rijksoverheid,de voorgenomen openstelling van winkels op 2e Kerstdag alsnog niet door te laten gaan.

          En gaat over tot de orde van de dag.

          Tiny Meese
          Partij Veilig Maastricht

          +++++++++++++++++++

          Bij het vandaag, 9 december 2020, openen van de gisteravond opgeschorte raadsvergadering vroeg de indiener, Tiny Meese, nog expliciet of het wel wenselijk is om de motie nog in te dienen!.
          Tiny Meese vroeg dit omdat uitgerekend vandaag bekend is geworden dat het centrum management in Maastricht het college van B&W, ic. wethouder Vivianne Heijnen (CDA), heeft verzocht om de vergunning voor de winkelopenstelling op 2de kerstdag in te trekken!
          Dat maakt de motie dus feitelijk overbodig, tenminste...... als het college de vergunning daadwerkelijk intrekt!

          Opmerkelijk was dat wethouder Heijnen aangaf het wel prettig te vinden als de motie wel wordt ingediend.
          Het college wil namelijk graag de mening van de raad horen, alvorens een besluit te nemen om de vergunning in te trekken.

          De behandeling duurde vervolgens nog ongeveer 50 minuten. Daarna werd gestemd.
          De motie werd met 23 tegen 14 stemmen aangenomen.

          Dus concreet: De winkels zijn op 2de Kerstdag 2020 in Maastricht dicht!
          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • Winkels op 2de kerstdag 2020 dus dicht
           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • Motie Groep Gunther - Opzetten denktank inzake post corona tijdperk
            Motie (voorlopig) aangehouden.

            De laatste motie die ingediend werd tijdens de raadsvergadering van gisteren en vandaag was de motie van de Groep Gunther.
            Oorspronkelijk geplaatst door toelichting bij motie door John Gunther
            (..) Er is geen enkele denktank zoals het in de motie voorgesteld wordt. Alle elementen in de stad nemen deel in de denktank. Te weten onder andere, horeca, Retail, cultuur enz.. Tevens is er nu aandacht voor de ondernemers in welke branche maar ook, in alle wijken van onze stad. Denken hoe de stad er uit moet zien na corona. Naar onze mening moet dit nu gebeuren, denken en handelen. Alleen maar blijven praten zet geen zoden aan de dijk, is niet voldoende en ben je te laat. Nogmaals er is geen enkele denktank, werkgroep, of wat dan ook waar alle belanghebbenden in de stad vertegenwoordigd zijn.

            Burgemeester Penn deed namens het college als portefeuilleverantwoordelijke het woord.
            Dat was overigens ook de reden waarom burgemeester Penn vandaag geen voorzitter was van de raad.
            Deze taak werd waargenomen door Michel Severijns, mede omdat het volgende agendapunt 'Verordening herbenoeming burgemeester' op de agenda stond.

            Bij het indienen van de motie gaf burgemeester Annemarie Penn aan dat zij de motie - vooralsnog - overbodig vond want, zo verklaarde zij, er zijn al 3 ambtelijke teams bezig met de (post) coronatijd.
            1) Het opstartteam extern
            2) Het opstartteam intern
            en in relatie tot deze motie het meest belangrijke
            3) Het verkenningsteam.

            Mn. het verkenningsteam doet de lange termijn verkenning voor de post coronatijd.
            Daarbij kijkt het team zowel naar inhoudelijke vraagstukken als naar het zorgproces.

            De burgemeester verwacht de rapportage van de teams eind december of begin januari.
            Daarom geeft ze het advies om nog even te wachten met het verzoek om een denktank en de motie dus niet in stemming te bengen.
            Mocht men de motie toch willen behandelen, dan ontraadt de burgemeester de motie met het oog op het bovenstaande.

            Na de uitleg van de burgemeester gaf John Gunther aan dat hij de motie voorlopig even zal aanhouden tot de genoemde teams hun rapportages hebben ingediend en de raad daar kennis van heeft genomen.
            Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

            Opmerking


            • Lieve help, Pier! Wat een vracht aan informatie en wat een geduld dat je daar voor opbrengt. (Ik hoop dat de hond en het thuisfront er niet onder lijden). Het is niet mijn pakkie-an, maar dank voor al je moeite.

             Opmerking


             • Ja inderdaad Pier die tiept zich nog de vingers blauw en met blaren.


              Je bent net zo gelukkig zoals Henk, van Toos en Henk, dat de schoonfamilie ook niet mag komen, dat is het voordeel van 3

              Overigens wel jammer voor die Friezen wegens dat carbidschiet verbod in Maastricht nu moeten die weer uitwijken naar Veldwezelt.
              iets te oud voor re-educatie
              iets te jong voor afschrijving
              m.a.w. stoere Maastrichtenaar in buitendienst

              Opmerking


              • Oorspronkelijk geplaatst door Clio Bekijk bericht
               (..) Ik hoop dat de hond en het thuisfront er niet onder lijden (..)
               Hahaha.... integendeel.
               Mijn wandelingen met de hond zijn nu langer. Ondertussen bedenk ik wat en hoe ik het ga schrijven.

               De rest van het thuisfront geniet van de rust......

               Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

               Opmerking


               • Quote Clio:
                Wat een vracht aan informatie en wat een geduld dat je daar voor opbrengt.
                Hier sluit ik mij 100% bij aan, dank Pier


                Quote Pier:
                Of het de vermoeidheid was en/of de onoverzichtelijkheid van het digitaal vergaderen weet ik niet, maar de discussie liep helemaal uit de hand, in die zin dat niemand meer precies wist waar men procedureel nu precies zat.
                Vwb. de onoverzichtelijkheid, ik weet niet hoe lang men al digitaal vergadert, maar gezien de geldende Covid maatregelen en de aanvang van deze maatregelen vele maanden terug, zal dit niet een van de eerste vergaderingen zijn
                Digitaal vergaderen kan ook gestructureerd en overzichtelijk zijn, dit hebben zowel de organisator als de voorzitter zelf in de hand.

                Opmerking

                Bezig...
                X