Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2018-2022

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Ha, dag Zomersproetje! 4 1/2 jaar lezer: dat horen we graag! En nu een eerste berichtje: fijn, en kom gauw nog eens terug.

  Opmerking


  • Ik hoop als Maastrichtenaar, dat de leden van het Maastrichtse Stadsbestuur ook hun weg (terug)vinden naar MO en hun bijdragen leveren aan oa. dit geweldige topic
   Het zou toch fantastisch zijn (ik spreek hierbij [denk ik] namens alle MO'ers die dit draadje aanspreekt) als de leden van het Stadsbestuur hieraan zelf ook actief deelnemen!!!

   Clio, gezien de opbloei van postings binnen de diverse topics, zal ik zeer zeker gaan posting binnen MO.
   Last edited by Zomersproetje; 12 december 2020, 12:53.

   Opmerking


   • Motie GroenLinks - Verkenning mogelijkheden tot facilitering stadsbreed cultuurfestival post-Corona

    Het GroenLinks raadslid Hans Passenier heeft onderstaande motie ingediend.
    De motie is mede ondertekend door de Seniorenpartij, het CDA, D66 en SAB+

    ++++++++++

    De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 15 december 2020, behandelende motie vreemd aan de orde van de dag.

    Constaterende dat:
    - Het culturele veld uitzonderlijk zwaar is getroffen door Covid19 en er voor veel cultuurmakers nauwelijks perspectief is, wanneer zij weer normaal kunnen werken;
    - De stad Maastricht qua werkgelegenheid met een percentage van rond de 20% afhankelijk is van cultuur;
    - Veel kunstenaars zich omscholen met als gevolg een verarming van het culturele veld;
    - Zelfs het voortbestaan van de André Rieu concerten onzeker is;

    Overwegende dat:
    -Een goed perspectief, een stip op de horizon kunstenaars kan verleiden hun beroep niet op te geven;
    - Maastricht een omvattend concept (ook voor het Vrijthof) nodig heeft om als cultuurstad verder te kunnen;
    - Een groot Festival verspreid over de hele stad een mooi kader biedt voor onderlinge verbinding en stimulering in lijn met de cultuurvisie;
    - Kleinere evenementen onder een gemeenschappelijke festivalkoepel duidelijker op de kaart komen;

    BESLUIT:
    - Het college opdracht te geven, budgetneutraal te verkennen of in samenwerking met Centrum Management en KOM, met het Parcours en Bruis, met onze culturele instellingen, -opleidingen en met een breed aanbod aan kunstenaars uit verschillende disciplines een stadsbreed langer durend cultureel festival gefaciliteerd kan worden, dat het culturele veld post-Corona weer op gang kan brengen en op de kaart kan zetten.

    En gaat over tot de orde van de dag.

    Hans Passenier Imgriet Habets Johan Pas Jan Janssen Jos Gorren
    GroenLinks SPM D66 CDA SAB


    ++++++++++++++++++++++

    Persoonlijk heb ik niets met een dergelijke motie.
    Ik geef hier echter gelijk toe dat ik een cultuurbarbaar ben en dus weinig voel voor het 'culturele veld'.

    Maar als ik objectief naar deze motie probeer te kijken, vraag ik mij af waarop de bewering gebaseerd is dat 'de stad Maastricht qua werkgelegenheid met een percentage van rond 20% afhankelijk is van cultuur'.
    Dat lijkt mij sterk, zo niet zeer sterk overdreven!
    Maar ik zal GroenLinks om opheldering vragen.

    Dan het dictum.
    "Het college opdracht te geven, budgetneutraal te verkennen of .......".

    Dat is feitelijk onmogelijk!
    Als het college dit gaat doen, kost dat altijd geld. Kan niet anders. Er moeten ambtenaren naar kijken, er moeten vergaderingen gepland worden en er zal een commissie of iets dergelijks komen, dus dat kost geld.

    Kortom, van mij mag deze motie gelijk van tafel.
    Maar.... dat zal niet gebeuren.
    Gelet op de partijen die deze motie steunen, is de kans groot dat de motie wordt aangenomen.
    Ik hou er zelfs rekening mee dat de verantwoordelijk wethouder vooraf al aangeeft het een zeer sympathieke motie te vinden en dat hij (de geest van) de motie zal uitvoeren.
    Dan hoeft de motie zelfs niet in stemming te komen.
    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
     Persoonlijk heb ik niets met een dergelijke motie.
     Ik geef hier echter gelijk toe dat ik een cultuurbarbaar ben en dus weinig voel voor het 'culturele veld'.
     Ik heb er ook mijn twijfels bij, hoewel het op zich een sympathiek idee is. Ik denk dat het niet werkt om dingen die zo uiteenlopend zijn als André Rieu en het Landbouwbelang (en honderd andere instellingen) in één festival te stoppen. Maar ja, wat doen we dan om het einde van corona te vieren? Carbid schieten?

     Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
     Maar als ik objectief naar deze motie probeer te kijken, vraag ik mij af waarop de bewering gebaseerd is dat 'de stad Maastricht qua werkgelegenheid met een percentage van rond 20% afhankelijk is van cultuur'.
     Dat lijkt mij sterk, zo niet zeer sterk overdreven!
     Cultuur is zo'n vaag begrip, het ligt er maar net aan wat je er wel en niet onder wilt verstaan. Sommigen rekenen er ook wetenschap en religie bij. In dat geval zitten we met de UM en wat er nog over is van pastoors, voorgangers en zusters ruim boven de 20%.

     Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
     Als het college dit gaat doen, kost dat altijd geld. Kan niet anders. Er moeten ambtenaren naar kijken, er moeten vergaderingen gepland worden en er zal een commissie of iets dergelijks komen, dus dat kost geld.
     Lijkt me ook. Vreemd!

     Opmerking


     • Als we maar niet belanden in een Sittardse Domijnen-situatie. Paul van der Steen schreef daarover in de laatste uitgave van Zuiderlucht een lang en node gemiste reportage: 'De Domijnen: kroniek van een aangekondigde mislukking': https://www.zuiderlucht.eu/de-domijn...de-mislukking/

      En voor wie Zuiderlucht nog niet leest (ligt maandelijks gratis bij bibliotheken, archieven en tal van andere punten in de stad, maar is ook digitaal te krijgen): schrijf je in voor toezending. Het is gratis en voor niets, betrouwbaar en gaat ECHT over culturele ontwikkelingen in onze grensoverschrijdende regio.

      Opmerking


      • Met veel plezier heb ik gezien dat de politieke discussie weer volop wordt gevoerd op MO! Een van de onderwerpen heeft recent heel veel stof doen opwaaien nl. de openstelling van de winkels op 2e Kerstdag. Gelukkig heeft het College het (Kerst)licht gezien en na een petitie die door meer dan 1300 mensen werd ondertekend + 2 moties van Partij Veilg Maastricht, was de kogel door de kerk en blijven de winkels dicht ????
       Vandaag viel ik van verbazing bijna van mijn stoel: met veel vertoon maakt SAB (Jos Gorren) op zijn FB pagina bekend dat hij alle partijen bedankt voor de steun aan SAB en laat het voorkomen of hij eigenhandig voor het terugdraaien van de openstelling winkels heeft gezorgd!
       zijn de verkiezingen nu al begonnen?
       het siert SAB niet om op deze manier goedkoop proberen te scoren!

       Opmerking


       • Oorspronkelijk geplaatst door Roosje Bekijk bericht
        Met veel plezier heb ik gezien dat de politieke discussie weer volop wordt gevoerd op MO! Een van de onderwerpen heeft recent heel veel stof doen opwaaien nl. de openstelling van de winkels op 2e Kerstdag. Gelukkig heeft het College het (Kerst)licht gezien en na een petitie die door meer dan 1300 mensen werd ondertekend + 2 moties van Partij Veilg Maastricht, was de kogel door de kerk en blijven de winkels dicht ????
        Vandaag viel ik van verbazing bijna van mijn stoel: met veel vertoon maakt SAB (Jos Gorren) op zijn FB pagina bekend dat hij alle partijen bedankt voor de steun aan SAB en laat het voorkomen of hij eigenhandig voor het terugdraaien van de openstelling winkels heeft gezorgd!
        zijn de verkiezingen nu al begonnen?
        het siert SAB niet om op deze manier goedkoop proberen te scoren!
        De posting van Roosje vraagt natuurlijk om fact-checking.

        Op 9 december 2020 wordt op de facebook-site van SAB+ het navolgende gepost:


        Fantastisch, SAB bedankt de partijen die naar aanleiding van onze open brief en art. 47 vragen van 16 oktober eveneens vragen hebben gesteld over de openstelling 2e Kerstdag.
        De winkels blijven gesloten.
        Delen zou fijn zijn.
        Bij controle blijkt dat SAB op 16 oktober 2020 helemaal geen vragen ex. art. 47 RvO1 heeft gesteld.
        Wel is op 19 oktober 2020 een ex. art. 47 RvO-vraag gesteld door de SAB.
        Deze vragen zijn HIER te lezen.
        Overigens heeft diezelfde dag zowel de PVM vragen gesteld (HIER) als de PvdA (HIER).
        Zou dus kunnen dat SAB 16 en 19 oktober verwisseld.

        De moties die daarop volgden, respectievelijk op 3 november en 9 december 2020, zijn ingediend door de PVM.
        De motie van 3 november 2020 werd met 11 tegen 25 stemmen verworpen, maar SAB stemde wel voor.
        De motie van 9 december 2020 werd met 23 tegen 14 stemmen aangenomen. SAB stemde ook voor deze motie.

        Conclusie:
        Strikt formeel genomen beweert SAB niet dat zij er voor gezorgd hebben dat de openstelling op 2de kerstdag van de baan is.
        De suggestie door SAB is er echter wel.
        Het is gewoon een handige reclame- cq verkiezingsstunt van SAB waarmee ze aan de haal gaan met de inspanningen van anderen.
        De meeste eer komt, voor zover ik het kan inschatten, toe aan de PVM (en het centrummanagement, maar dat is van een hele andere orde).

        Heel mooi dat Roosje zeer kritisch is en ons dwingt om zaken uit te diepen, dan wel in het juiste perspectief te plaatsen

        1RvO - Reglement van Orde
        Last edited by Pier; 14 december 2020, 00:30.
        Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

        Opmerking


        • Het is leuk om een kritische noot of voetnoot te lezen bij het politiek discours dat gaande "was" over die 2e kerstdag.
         Maar het werd snel gezien en als verkiezingsstunt weggezet door Pier .
         Jongens en meiskes toch, wat willen jullie nu shoppen of stoppen. Een ieder die je het vraagt antwoord anders, misschien ook uit afhankelijkheden en behoeften.

         Het is wel opvallend dat dit café heel veel meer wordt bezocht dN enkele maanden geleden en misschien mede door enkele beweringen die tot nadenken aanleiding geven.
         Maar in 't café moet je niet met petities en lidmaatschap wervingen komen. Daar in 't café is de Bulgaarse bedelaar met rozen ook niet graag gezien. Op een uitzondering van de inzamelaar van 't leger des heils na, moet je bedelen in Maastricht achterwege laten. Daarvoor bestond de armenraad en nadien sociale zaken.
         iets te oud voor re-educatie
         iets te jong voor afschrijving
         m.a.w. stoere Maastrichtenaar in buitendienst

         Opmerking


         • Amendement Groep Lurvink - Verordening Fractieondersteuning 2021
          Raadsvoorstel 93-2020

          Na eerder deze maand een vijftal moties te hebben besproken, is er vandaag, 15 december 2020, het eerste amendement ingeleverd.
          Even een korte uitleg over het verschil tussen een amendement en een motie.
          Een amendement wordt (meestal) zwaarwegender beoordeeld dan een motie.
          Een amendement vraagt de tekst van een Wet, Koninklijk Besluit, Algemene Maatregel van Bestuur, een Verordening of Reglement aan te passen.
          De wetgeving dient dus (een beetje) te worden aangepast.

          Een motie is een (dwingend) voorstel/vraag om, in dit geval het college van B&W, te bewegen iets te doen.
          Bijvoorbeeld de straatverlichting om 01.00 uur uit te doen en juist niet.

          Onderstaande het amendement van de Groep Lurvink.

          +++++++++++++++++++++++++++++++++++

          De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 15 december 2020, behandelende het raadsvoorstel Verordening Fractieondersteuning 2021

          Constaterende dat:
          De Verordening Fractieondersteuning 2021 van de gemeente Maastricht bij splitsing van fracties als effect heeft dat fracties in vergelijkbare situaties verschillende financiële mogelijkheden krijgen om hun werk te kunnen doen;
          In Nederland raadsleden op persoonlijke titel worden verkozen en ieder raadslid gelijke ondersteuning dient te ontvangen, ongeacht welke fractie zij toe behoren;
          Het doel van het aanpassen van de regels rondom afsplitsingen is om de begroting van de raad beheersbaar te houden, maar dit geen reden is om vanaf het jaar erna de begroting van de raad niet aan te passen aan de nieuwe situatie.

          Overwegende dat:
          Een raadslid soms slechts door afsplitsing van een fractie kan garanderen dat hij of zij de wil van zijn of haar kiezers tot uitdrukking kan brengen;
          In het huidige voorstel onder artikel 6 een raadslid met afnemende financiële mogelijkheden wordt geconfronteerd wanneer hij of zij zich afsplitst;
          Iedere fractie zijn democratische taak moet kunnen uitvoeren;
          Er voor vergelijkbare fracties gelijke financiële mogelijkheden moeten bestaan;
          Ook een raadslid dat zich afsplitst recht heeft op ondersteuning voor zijn of haar fractie;
          De overheadkosten van een fractie niet (of slechts beperkt) gerelateerd zijn aan het aantal gekozen raadsleden dat een fractie telt;

          BESLUIT:
          De beslispunten als volgt te wijzigen..
          .
          De verordening Fractieondersteuning gemeente Maastricht aan te passen op artikel 6 met toevoeging van het volgende lid:4. De in lid 1 van dit artikel vermelde herverdeling is alleen van toepassing in het kalenderjaar waarin de afsplitsing plaatsvindt. Vanaf het jaar erna worden fractiebudgetten opnieuw berekend en de begroting van de raad naar aanleiding van de nieuwe situatie aangepast.

          Alexander Lurvink
          Groep Alexander Lurvink

          ++++++++++++++++++++++
          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • et amendement van de Groep Lurvink heeft mij even aan het werk gezet.
           Welke ondersteuning krijgt een fractie in Maastricht eigenlijk?

           De huidige regeling is HIER te vinden.
           Deze regeling, uit 2018, wordt nu echter aangepast.
           HIER is het raadsvoorstel 93-2020 te lezen, dat moet lijden naar de Nieuwe verordening Fractieondersteuning 2021.

           Feitelijk gaat het om artikel 2, lid 2:
           - Deze bijdrage [jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie] bestaat uit een vast deel van € 5321,33 (2021) voor elke fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een bijdrage van €2548,45 (2021) per raadszetel           In 2018 was de het deel van de vaste bijdrage per fractie € 6537,34 (2018 ) en per raadszetel € 2442,35 (2018 ).
           Bij deze bedragen moet wel de indexatie van 2019 en 2020 worden opgeteld.
           Volgens het huidige raadsvoorstel komt dit neer op een versobering van € 1500,00

           Artikel 6 van (het raadsvoorstel! van) de Verordening Fractieondersteuning 2021 luidt momenteel
           Lid 1.
           Bij afsplitsing van een fractie wordt de op grond van artikel 2, tweede lid, vastgestelde bijdrage voor de oorspronkelijke fractie verdeeld over de betrokken fracties.
           a.Het voorschot op het vaste deel wordt herverdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden.
           b.Het variabele deel van de vergoeding wordt herrekend op basis van het nieuwe aantal zetels in de betrokken fracties.

           Lid 2.
           De in lid 1 van dit artikel vermelde herverdeling gebeurt naar evenredigheid van het resterende aantal maanden in het jaar, en gaat in bij de eerstvolgende vergadering van de raad na schriftelijke mededeling van afsplitsing aan de voorzitter van de raad conform reglement van orde.

           Lid 3.
           Bij splitsing van een f
           ractie wordt enige opgebouwde reserve niet herverdeeld, maar blijft deze bij de oorspronkelijke fractie.           Daar wil dit amendement dus lid 4 aan toevoegen:
           -
           De in lid 1 van dit artikel vermelde herverdeling is alleen van toepassing in het kalenderjaar waarin de afsplitsing plaatsvindt. Vanaf het jaar erna worden fractiebudgetten opnieuw berekend en de begroting van de raad naar aanleiding van de nieuwe situatie aangepast.
           Last edited by Pier; 17 december 2020, 14:17.
           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
            Motie GroenLinks - Verkenning mogelijkheden tot facilitering stadsbreed cultuurfestival post-Corona

            Het GroenLinks raadslid Hans Passenier heeft onderstaande motie ingediend.
            De motie is mede ondertekend door de Seniorenpartij, het CDA, D66 en SAB+
            (...)
            [van] mij mag deze motie gelijk van tafel.
            Maar.... dat zal niet gebeuren.
            Gelet op de partijen die deze motie steunen, is de kans groot dat de motie wordt aangenomen.
            Ik hou er zelfs rekening mee dat de verantwoordelijk wethouder vooraf al aangeeft het een zeer sympathieke motie te vinden en dat hij (de geest van) de motie zal uitvoeren.
            Dan hoeft de motie zelfs niet in stemming te komen.
            Momenteel is de raad bezig met deze motie.
            Ik kan kort zijn.
            Hetgeen ik al voorspelde gebeurt.
            De wethouder is laaiend enthousiast.
            De motie is zojuist in stemming gebracht en werd met 30 tegen 4 stemmen aangenomen.
            Alleen de PVV en de PvdA stemden tegen.
            Hun motivatie om tegen te stemmen lag overigens 180 graden van elkaar, maar dat zal ik dat later toelichten
            Last edited by Pier; 15 december 2020, 21:28.
            Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

            Opmerking


            • Toelichting op motie door Hans Passenier van GroenLinks

             Op het moment dat de behandeling van de motie van GroenLinks over het post-corona cultuurfestival begon, ontving ik onderstaande toelichting van Hans Passenier.

             "Beste Pier

             De 20% aan werkgelegenheid wordt veroorzaakt doordat we in Maastricht de unieke situatie hebben dat we kunstvakonderwijs hebben en daaraan gekoppeld uitvoerende kunst. Op alle gebieden: muziek, dans, beeldende kunst, architectuur, toneel. Dat is niet in iedere stad zo en we scoren dus hoog op deze sector.

             In een onderzoek door ocw blijkt dat in NL 16% van de werkende bevolking werkzaam is in de culturele en creatieve sector. Dan is een schatting van 20% logisch omdat we in Maastricht zo’n concentratie aan banen in deze sector hebben.

             Voor meer info:
             https://www.ocwincijfers.nl/cultuur-...-zelfstandigen

             En wat betreft je tweede vraag: budgetneutraal wil niet zeggen dat het niets kost. Het gaat erom dat we in de verkenning niet extra middelen willen afdwingen. We willen eerst een beeld krijgen van de mogelijkheden en we denken dat een dergelijk opgezet festival na de Corona de situatie voor deze sector gunstig beïnvloed.

             Met vriendelijke groeten

             Hans Passenier "


             Ik moet hieraan toevoegen dat GroenLinks zich ook verontschuldigde voor het feit dat ze de toelichting pas verstuurden op het moment dat de motie in behandeling werd genomen.
             Hans Passenier beloofde de volgende keer de toelichting eerder te geven.
             Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

             Opmerking


             • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht

              De wethouder is laaiend enthousiast.
              ja duh,
              Dat doet ie zonder er een cent voor in de pot te hebben of een visie hoe hij dat dan gaat doen binnen de regelingen die momenteel gelden.
              Een WASSEN neus dus dat enthousiast zijn.
              Denk eens na man. Wie wil dat broodnodige cultuur, expressie, beleving, bezinning, schop onder je gat en heroverweging een juiste invulling krijgt gaat natuurlijk niet over budgetneutraal redeneren. Je had al recht op geld wegens die sluiting dus je moet het aanvechten dat jij niks krijgt en de ZZP'r in de bouw zonder omzet wel krijgt. Ongelijkheid is daar waar je voor mag opkomen.
              iets te oud voor re-educatie
              iets te jong voor afschrijving
              m.a.w. stoere Maastrichtenaar in buitendienst

              Opmerking


              • Amendement Groep Alexanders Lurvink verworpen

               Ik kom nog even terug op de raadsavond van afgelopen dinsdag, 15 december 2020.
               Het amendement van de Groep Lurvink met het verzoek om een eerlijkere toekenning van de fractiegelden voor een afgesplitst raadslid [een verkorte uitleg van het amendement, Pier] , werd met 33 tegen 1 stem (Alexander Lurvink zelf) verworpen.

               Dit amendement hoorde bij een nieuwe Verordening Fractieondersteuning 2021.
               Deze nieuwe verordening werd met 25 tegen 9 stemmen wel aangenomen.

               Joos Phillipens van Dagblad De Limburger (DDL) schreef deze week nog een artikel (Maastrichtse raad glijdt af naar commotiepolitiek) waarin hij Alexander Lurvink de (zelfbenoemde) Raadsfilosoof noemde en Manon Fokke (PvdA) het Jurist-raadslid.
               Bij de behandeling van dit amendement was het juist Manon Fokke, de jurist richting de filosoof Lurvink, die aangaf tegen het amendement te zijn, omdat er dan een bonus staat op het afsplitsen van een partij.
               Manon Fokke betoogde (terecht) dat ons bestel is gebaseerd op een lijstenstelsel.
               Inderdaad wordt iemand als persoon gekozen, maar feitelijk hoort hij bij een lijst.
               Als hij/zij zich niet meer kan vinden in deze lijst moet hij zijn zetel teruggeven aan de lijst.
               Juridisch is dit niet zo en kan hij op individuele titel verder. Daar kun je veel van vinden, maar als daar ook nog eens een bonus op staat, dan is dat niet juist.               Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

               Opmerking


               • Ach die arme jonge toch. Een amendement van een filosoof verworpen door een jurist dat is hard. Waar blijft de moraal heden ten dagen mevrouw Fokke?

                Nu ja het lijkt me evident dat je een boedelscheiding net zo moet aanpakken als Baudet

                en noe opgesoodemietert 't is allemaol vaan miech
                citaat Baudet
                iets te oud voor re-educatie
                iets te jong voor afschrijving
                m.a.w. stoere Maastrichtenaar in buitendienst

                Opmerking

                Bezig...
                X