Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2018-2022

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Antonius
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht

  De aankoop van het terrein biedt ons als gemeente de unieke kans om de binnenstad verder naar het noorden op te rekken en om het Sphinxkwartier verder af te bouwen. Door de Maasboulevard door te trekken om de Timmerfabriek heen, kunnen we de Bassinbrug en de Boschstraat vele malen autoluwer maken(...).
  Geinig verkeer weghalen bij het Bassin en daarvoor bij Nieuwbouwwoningen weer het verkeer terugbrengen.
  Je mag hopen dat we allemaal elektrisch gaan rijden om de geluidoverlast terug te brengen
  Was precies wat ik al verwachte .

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door El Loco Bekijk bericht
  Raadsbesluit aankoop Sappi Zuidwest (en toekomst Landbouwbelang), 27-10-2020

  Ik las op de website belvedere-maastricht.nl onder het kopje 'Kansen voor het Sphinxkwartier en Bassin' het volgende bericht:
  (...)
  Ik volg de ontwikkelingen in het Sphinxkwartier en het Frontenpark op de voet en ik vind echt dat hier iets heel moois tot stand is gebracht. Maar ik heb het gevoel dat de gemeente op het punt staat om op 27 oktober a.s. akkoord te gaan met een plan waar ik mijn bedenkingen bij heb.

  Het plan bestaat uit de aankoop van een stuk fabrieksterrein van Sappi/KNP, met als voornaamste doel om de Maasboulevard te kunnen omleggen. Aanvankelijk werd gedacht aan de aankoop van een veel groter terrein, Sappi-Zuid genoemd, maar dat zou € 40-50 miljoen hebben gekost (inclusief interne verhuiskosten van Sappi). Inmiddels is dat teruggebracht tot een veel kleiner terrein, eigenlijk alleen de strook langs de Zuid-Willemsvaart tussen het Bassin en de Fransensingel. Het gaat dan om een terrein van ruim 1 hectare. De aankoopprijs bedraagt € 7 miljoen, maar daar komt nog € 2,3 miljoen bovenop als schadeloosstelling aan Sappi voor de interne verhuiskosten.
  (...)
  Op 7 januari 2021 heeft het college, i.c. wethouder Gert-Jan Krabbendam (GL, Ruimtelijke ontwikkeling), de gemeenteraad in een RIB (RaadsInformatieBrief, no. 2021-00696), het navolgende laten weten.

  "Op 27 oktober 2020 heeft uw raad ingestemd met raadsvoorstel
  7-2020 ‘Vaststellen resultaten haalbaarheidsstudie Sappi Zuidwest’ (..).

  Vandaag [ 7 januari 2021] is de zogenaamde ‘vaststellingsovereenk
  omst’ tussen Sappi en de WOM getekend. Hiermee is de aankoop van het zuidwestelijk deel van het Sappi-terrein door de WOM definitief beklonken. De aankoop van het terrein biedt ons als gemeente de unieke kans om de binnenstad verder naar het noorden op te rekken en om het Sphinxkwartier verder af te bouwen. Door de Maasboulevard door te trekken om de Timmerfabriek heen, kunnen we de Bassinbrug en de Boschstraat vele malen autoluwer maken(...).

  Planning Landbouwbelang

  De ontwikkeling van de locatie Landbouwbelang is gekoppeld aan het dossier Sappi Zuidwest. In de vaststellingsovereenkomst met Sappi zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van deze locatie. Zoals aangegeven mogen er nu op deze locatie meer m2 worden gebouwd en mag er straks ook gewoond worden. Deze nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen in de tender die momenteel voor de locatie Landbouwbelang in voorbereiding is. Conform mijn toezegging in de raad informeer ik u met deze brief ook over de bijgestelde planning op hoofdlijnen van de ontwikkeling en tender voor de locatie Landbouwbelang.
  (...)
  Rond de jaarwisseling 2021
  -2022 start dan de fase van de uitwerking van de plannen door de marktpartijen. Er worden in die fase ook dialoogsessies georganiseerd met de marktpartijen over hun plannen. Vervolgens krijgen de marktpartijen de mogelijkheid om hun plannen te presenteren en worden deze plannen door de beoordelingscommissie beoordeeld.
  (..)

  Integrale planning
  Sphinx kwartier
  In de komende jaren worden er meerdere ontwikkelingen voorbereid en uitgevoerd voor het Sphinxkwartier.
  Zoals aangegeven gaat het over de herinvesteringen door Sappi op het Sappi-terrein, het doortrekken van de Maasboulevard over Sappi Zuidwest naar de Fransensingel, het bebouwen van het terrein Sappi Zuidwestende herontwikkeling van de locatie Landbouwbelang. Daar komen nog bij de aanleg van de tram,het bouwen van een ondergrondse parkeergarage op de locatie Sphinx Noord met daar bovenop een fors aantal woningen.
  (..)"

  Leave a comment:


 • Antonius
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
  Burgerbegroting uitgesteld tot september 2021
  Voor dat jullie nu te enthousiast worden, moeten jullie bedenken dat het een spelvorm is!
  ik denk dat ik niet mee doe, kan niet tegen m'n verlies
  dat komt door die foetelaars met kaarten

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Burgerbegroting uitgesteld tot september 2021

  Wethouder Vivianne Heijnen (CDA, Burgerparticipatie) laat in een RIB (RaadsInformatieBrief, no. 2020.34982) weten dat de Burgerbegroting 2021 (wederom) is uitgesteld van maart naar september 2021.
  Als jullie nu schrikken is dat waarschijnlijk niet van het aangekondigde uitstel, maar meer van het feit dat jullie onbekend zijn met de term Burgerbegroting.

  Ik moet bekennen dat ik ook wel even heb moeten uitzoeken waar we het hier over hebben.


  Oorspronkelijk geplaatst door website gemeente Maastricht
  Bij een burgerbegroting beslis jij samen met andere inwoners over de besteding van overheidsgeld. Gemeente Maastricht en Provincie Limburg hebben samen 300.000 euro beschikbaar gesteld.
  (...)
  Een burgerbegroting is een georganiseerd proces waarin inwoners van een bepaald gebied of ‘gebruikers’ van een bepaald domein (bijvoorbeeld sport of cultuur) samen bepalen welke onderwerpen en vraagstukken ze van belang vinden, waar ze in willen investeren, welke oplossingen en innovaties ze waardevol vinden, en welke eindkeuzes ze maken.

  De macht ligt echt bij jou en de andere deelnemers: inwoners van Maastricht.

  Keuzes die eerst in het gemeentehuis gemaakt werden, maak jij nu samen met een groep andere inwoners, tijdens de Burgerbegroting. Iedereen mag meedoen en is welkom! Of je nou één keer komt of vaker, jouw mening telt.
  Voor dat jullie nu te enthousiast worden, moeten jullie bedenken dat het een spelvorm is!

  Meer weten en een video over de burgerbegroting zien?
  Kijk op onderstaande link.
  https://www.burgerbegrotingmaastrich...urgerbegroting
  Last edited by Pier; 4 januari 2021, 17:29.

  Leave a comment:


 • Antonius
  replied
  Als je erbij telt dat zelfs ik, toeristen in het centrum antwoorden geef over onze stad en bezienswaardigheden dan kom je toch snel op 20%

  En overigens de stad Maastricht staat al overal op de kaart. Maar er is wel degelijk een verloedering op cultureel niveau in Maastricht echter los je dat niet op met geld maar met onderwijs en scholing. Niet dat deze stad nog meer Universiteitsgebouwen nodig heeft maar er wordt volgens mij maar weinig cultuur doorgegeven behalve wat je bij Zalando en in de horeca kan bestellen.

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
  Motie GroenLinks - Verkenning mogelijkheden tot facilitering stadsbreed cultuurfestival post-Corona
  (...)
  De motie is zojuist in stemming gebracht en werd met 30 tegen 4 stemmen aangenomen.
  Alleen de PVV en de PvdA stemden tegen.
  Hun motivatie om tegen te stemmen lag overigens 180 graden van elkaar, maar dat zal ik dat later toelichten
  Zoals beloofd kom ik nog even terug op de redenen die respectievelijk de PvdA en de PVV hadden om tegen de motie van GroenLinks te stemmen.
  Beide fracties hebben, zoals gezegd, tegen gestemd om redenen die waarschijnlijk niet verder uit elkaar konden liggen.

  Om te beginnen de reden waarom de PvdA de motie niet steunde.
  Bij de behandeling van de motie deed Manon Fokke het woord namens de PvdA. Zij gaf aan dat zij Maren Slangen, die niet aanwezig was, verving.
  De PvdA heeft moeite met deze motie, omdat zij van mening is dat het een loze motie is.
  Termen als budgetneutraal en dat het culturele veld post-Corona weer op gang kan brengen en op de kaart kan zetten, hebben geen toegevoegde waarde voor de cultuur in Maastricht.
  Als het college en de gemeenteraad daadwerkelijk iets voor de kunst en cultuur in Maastricht wil doen, dan hadden ze daar meer geld voor vrij moeten maken tijdens de behandeling van de kaderbrief/begroting.
  De PvdA ziet het dus niet zitten om een halfbakken budgetneutrale cultuurmotie te steunen, terwijl de raad en het college niet de moed te hebben om structureel meer financiële armslag toe te kennen aan deze sector.

  De tegenstem van de PVV gaat precies van het tegenovergestelde uit.
  De PVV, bij monde van Dennis Geurts, vindt de motie van GroenLinks een ook totale loze motie, maar volgens de PVV kun je het als een concept motie beschouwen en kun je i.p.v. 'çultuur' zo ongeveer alles invullen.
  Ik ben het op dat gebied helemaal eens met de PVV.

  Ik heb het eens een beetje geprobeerd en te term amateurvoetbal gepakt i.p.v. cultuur.
  Je krijgt dan ongeveer de navolgende motie:

  +++++++++
  De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 15 december 2020,
  behandelende motie vreemd aan de orde van de dag.

  Constaterende dat:
  - Het amateurvoetbal uitzonderlijk zwaar is getroffen door Covid19 en er voor veel sportcoaches/trainers nauwelijks perspectief is, wanneer zij weer normaal kunnen werken;
  - De stad Maastricht qua werkgelegenheid met een percentage van rond de 20% afhankelijk is van sport;1
  - Veel voetballers en trainers zich omscholen of stoppen met als gevolg een verarming van de amateursport;
  - Zelfs het voortbestaan van de MVV onzeker is;

  Overwegende dat:
  -Een goed perspectief, een stip op de horizon amateursvoetballers kan verleiden hun sport niet op te geven;
  - Maastricht een omvattend concept (ook voor het Vrijthof) nodig heeft om als sportstad verder te kunnen;
  - Een groot sportevenement verspreid over de hele stad een mooi kader biedt voor onderlinge verbinding en stimulering in lijn met de sportvisie;
  - Kleinere evenementen onder een gemeenschappelijke competitie duidelijker op de kaart komen;

  BESLUIT:
  - Het college opdracht te geven, budgetneutraal te verkennen of in samenwerking met Centrum Management en al onze amateur voetbalverenigingen met een breed aanbod aan voetballers uit verschillende klassen een stadsbreed langer durend voetbal festival gefaciliteerd kan worden, dat het voetbal in Maastricht weer op gang kan brengen en op de kaart kan zetten.

  En gaat over tot de orde van de dag.


  +++++++++++++++++

  Wat ik zeg..... een mooie (concept-) motie, toch?


  1: Het percentage dat 20% van de werkgelegenheid in Maastricht gerelateerd is aan cultuur, zoals in de oorspronkelijk motie van GroenLinks wordt beweerd, klopt vlgs. mij zelfs niet bij benadering. Hierna ben ik echter nog onderzoek naar aan het doen. Ik kom hierop nog terug.

  Leave a comment:


 • Antonius
  replied
  Ach die arme jonge toch. Een amendement van een filosoof verworpen door een jurist dat is hard. Waar blijft de moraal heden ten dagen mevrouw Fokke?

  Nu ja het lijkt me evident dat je een boedelscheiding net zo moet aanpakken als Baudet

  en noe opgesoodemietert 't is allemaol vaan miech
  citaat Baudet

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Amendement Groep Alexanders Lurvink verworpen

  Ik kom nog even terug op de raadsavond van afgelopen dinsdag, 15 december 2020.
  Het amendement van de Groep Lurvink met het verzoek om een eerlijkere toekenning van de fractiegelden voor een afgesplitst raadslid [een verkorte uitleg van het amendement, Pier] , werd met 33 tegen 1 stem (Alexander Lurvink zelf) verworpen.

  Dit amendement hoorde bij een nieuwe Verordening Fractieondersteuning 2021.
  Deze nieuwe verordening werd met 25 tegen 9 stemmen wel aangenomen.

  Joos Phillipens van Dagblad De Limburger (DDL) schreef deze week nog een artikel (Maastrichtse raad glijdt af naar commotiepolitiek) waarin hij Alexander Lurvink de (zelfbenoemde) Raadsfilosoof noemde en Manon Fokke (PvdA) het Jurist-raadslid.
  Bij de behandeling van dit amendement was het juist Manon Fokke, de jurist richting de filosoof Lurvink, die aangaf tegen het amendement te zijn, omdat er dan een bonus staat op het afsplitsen van een partij.
  Manon Fokke betoogde (terecht) dat ons bestel is gebaseerd op een lijstenstelsel.
  Inderdaad wordt iemand als persoon gekozen, maar feitelijk hoort hij bij een lijst.
  Als hij/zij zich niet meer kan vinden in deze lijst moet hij zijn zetel teruggeven aan de lijst.
  Juridisch is dit niet zo en kan hij op individuele titel verder. Daar kun je veel van vinden, maar als daar ook nog eens een bonus op staat, dan is dat niet juist.  Leave a comment:


 • Antonius
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht

  De wethouder is laaiend enthousiast.
  ja duh,
  Dat doet ie zonder er een cent voor in de pot te hebben of een visie hoe hij dat dan gaat doen binnen de regelingen die momenteel gelden.
  Een WASSEN neus dus dat enthousiast zijn.
  Denk eens na man. Wie wil dat broodnodige cultuur, expressie, beleving, bezinning, schop onder je gat en heroverweging een juiste invulling krijgt gaat natuurlijk niet over budgetneutraal redeneren. Je had al recht op geld wegens die sluiting dus je moet het aanvechten dat jij niks krijgt en de ZZP'r in de bouw zonder omzet wel krijgt. Ongelijkheid is daar waar je voor mag opkomen.

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Toelichting op motie door Hans Passenier van GroenLinks

  Op het moment dat de behandeling van de motie van GroenLinks over het post-corona cultuurfestival begon, ontving ik onderstaande toelichting van Hans Passenier.

  "Beste Pier

  De 20% aan werkgelegenheid wordt veroorzaakt doordat we in Maastricht de unieke situatie hebben dat we kunstvakonderwijs hebben en daaraan gekoppeld uitvoerende kunst. Op alle gebieden: muziek, dans, beeldende kunst, architectuur, toneel. Dat is niet in iedere stad zo en we scoren dus hoog op deze sector.

  In een onderzoek door ocw blijkt dat in NL 16% van de werkende bevolking werkzaam is in de culturele en creatieve sector. Dan is een schatting van 20% logisch omdat we in Maastricht zo’n concentratie aan banen in deze sector hebben.

  Voor meer info:
  https://www.ocwincijfers.nl/cultuur-...-zelfstandigen

  En wat betreft je tweede vraag: budgetneutraal wil niet zeggen dat het niets kost. Het gaat erom dat we in de verkenning niet extra middelen willen afdwingen. We willen eerst een beeld krijgen van de mogelijkheden en we denken dat een dergelijk opgezet festival na de Corona de situatie voor deze sector gunstig beïnvloed.

  Met vriendelijke groeten

  Hans Passenier "


  Ik moet hieraan toevoegen dat GroenLinks zich ook verontschuldigde voor het feit dat ze de toelichting pas verstuurden op het moment dat de motie in behandeling werd genomen.
  Hans Passenier beloofde de volgende keer de toelichting eerder te geven.

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
  Motie GroenLinks - Verkenning mogelijkheden tot facilitering stadsbreed cultuurfestival post-Corona

  Het GroenLinks raadslid Hans Passenier heeft onderstaande motie ingediend.
  De motie is mede ondertekend door de Seniorenpartij, het CDA, D66 en SAB+
  (...)
  [van] mij mag deze motie gelijk van tafel.
  Maar.... dat zal niet gebeuren.
  Gelet op de partijen die deze motie steunen, is de kans groot dat de motie wordt aangenomen.
  Ik hou er zelfs rekening mee dat de verantwoordelijk wethouder vooraf al aangeeft het een zeer sympathieke motie te vinden en dat hij (de geest van) de motie zal uitvoeren.
  Dan hoeft de motie zelfs niet in stemming te komen.
  Momenteel is de raad bezig met deze motie.
  Ik kan kort zijn.
  Hetgeen ik al voorspelde gebeurt.
  De wethouder is laaiend enthousiast.
  De motie is zojuist in stemming gebracht en werd met 30 tegen 4 stemmen aangenomen.
  Alleen de PVV en de PvdA stemden tegen.
  Hun motivatie om tegen te stemmen lag overigens 180 graden van elkaar, maar dat zal ik dat later toelichten
  Last edited by Pier; 15 december 2020, 21:28.

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  et amendement van de Groep Lurvink heeft mij even aan het werk gezet.
  Welke ondersteuning krijgt een fractie in Maastricht eigenlijk?

  De huidige regeling is HIER te vinden.
  Deze regeling, uit 2018, wordt nu echter aangepast.
  HIER is het raadsvoorstel 93-2020 te lezen, dat moet lijden naar de Nieuwe verordening Fractieondersteuning 2021.

  Feitelijk gaat het om artikel 2, lid 2:
  - Deze bijdrage [jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie] bestaat uit een vast deel van € 5321,33 (2021) voor elke fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een bijdrage van €2548,45 (2021) per raadszetel  In 2018 was de het deel van de vaste bijdrage per fractie € 6537,34 (2018 ) en per raadszetel € 2442,35 (2018 ).
  Bij deze bedragen moet wel de indexatie van 2019 en 2020 worden opgeteld.
  Volgens het huidige raadsvoorstel komt dit neer op een versobering van € 1500,00

  Artikel 6 van (het raadsvoorstel! van) de Verordening Fractieondersteuning 2021 luidt momenteel
  Lid 1.
  Bij afsplitsing van een fractie wordt de op grond van artikel 2, tweede lid, vastgestelde bijdrage voor de oorspronkelijke fractie verdeeld over de betrokken fracties.
  a.Het voorschot op het vaste deel wordt herverdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden.
  b.Het variabele deel van de vergoeding wordt herrekend op basis van het nieuwe aantal zetels in de betrokken fracties.

  Lid 2.
  De in lid 1 van dit artikel vermelde herverdeling gebeurt naar evenredigheid van het resterende aantal maanden in het jaar, en gaat in bij de eerstvolgende vergadering van de raad na schriftelijke mededeling van afsplitsing aan de voorzitter van de raad conform reglement van orde.

  Lid 3.
  Bij splitsing van een f
  ractie wordt enige opgebouwde reserve niet herverdeeld, maar blijft deze bij de oorspronkelijke fractie.  Daar wil dit amendement dus lid 4 aan toevoegen:
  -
  De in lid 1 van dit artikel vermelde herverdeling is alleen van toepassing in het kalenderjaar waarin de afsplitsing plaatsvindt. Vanaf het jaar erna worden fractiebudgetten opnieuw berekend en de begroting van de raad naar aanleiding van de nieuwe situatie aangepast.
  Last edited by Pier; 17 december 2020, 14:17.

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Amendement Groep Lurvink - Verordening Fractieondersteuning 2021
  Raadsvoorstel 93-2020

  Na eerder deze maand een vijftal moties te hebben besproken, is er vandaag, 15 december 2020, het eerste amendement ingeleverd.
  Even een korte uitleg over het verschil tussen een amendement en een motie.
  Een amendement wordt (meestal) zwaarwegender beoordeeld dan een motie.
  Een amendement vraagt de tekst van een Wet, Koninklijk Besluit, Algemene Maatregel van Bestuur, een Verordening of Reglement aan te passen.
  De wetgeving dient dus (een beetje) te worden aangepast.

  Een motie is een (dwingend) voorstel/vraag om, in dit geval het college van B&W, te bewegen iets te doen.
  Bijvoorbeeld de straatverlichting om 01.00 uur uit te doen en juist niet.

  Onderstaande het amendement van de Groep Lurvink.

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++

  De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 15 december 2020, behandelende het raadsvoorstel Verordening Fractieondersteuning 2021

  Constaterende dat:
  De Verordening Fractieondersteuning 2021 van de gemeente Maastricht bij splitsing van fracties als effect heeft dat fracties in vergelijkbare situaties verschillende financiële mogelijkheden krijgen om hun werk te kunnen doen;
  In Nederland raadsleden op persoonlijke titel worden verkozen en ieder raadslid gelijke ondersteuning dient te ontvangen, ongeacht welke fractie zij toe behoren;
  Het doel van het aanpassen van de regels rondom afsplitsingen is om de begroting van de raad beheersbaar te houden, maar dit geen reden is om vanaf het jaar erna de begroting van de raad niet aan te passen aan de nieuwe situatie.

  Overwegende dat:
  Een raadslid soms slechts door afsplitsing van een fractie kan garanderen dat hij of zij de wil van zijn of haar kiezers tot uitdrukking kan brengen;
  In het huidige voorstel onder artikel 6 een raadslid met afnemende financiële mogelijkheden wordt geconfronteerd wanneer hij of zij zich afsplitst;
  Iedere fractie zijn democratische taak moet kunnen uitvoeren;
  Er voor vergelijkbare fracties gelijke financiële mogelijkheden moeten bestaan;
  Ook een raadslid dat zich afsplitst recht heeft op ondersteuning voor zijn of haar fractie;
  De overheadkosten van een fractie niet (of slechts beperkt) gerelateerd zijn aan het aantal gekozen raadsleden dat een fractie telt;

  BESLUIT:
  De beslispunten als volgt te wijzigen..
  .
  De verordening Fractieondersteuning gemeente Maastricht aan te passen op artikel 6 met toevoeging van het volgende lid:4. De in lid 1 van dit artikel vermelde herverdeling is alleen van toepassing in het kalenderjaar waarin de afsplitsing plaatsvindt. Vanaf het jaar erna worden fractiebudgetten opnieuw berekend en de begroting van de raad naar aanleiding van de nieuwe situatie aangepast.

  Alexander Lurvink
  Groep Alexander Lurvink

  ++++++++++++++++++++++

  Leave a comment:


 • Antonius
  replied
  Het is leuk om een kritische noot of voetnoot te lezen bij het politiek discours dat gaande "was" over die 2e kerstdag.
  Maar het werd snel gezien en als verkiezingsstunt weggezet door Pier .
  Jongens en meiskes toch, wat willen jullie nu shoppen of stoppen. Een ieder die je het vraagt antwoord anders, misschien ook uit afhankelijkheden en behoeften.

  Het is wel opvallend dat dit café heel veel meer wordt bezocht dN enkele maanden geleden en misschien mede door enkele beweringen die tot nadenken aanleiding geven.
  Maar in 't café moet je niet met petities en lidmaatschap wervingen komen. Daar in 't café is de Bulgaarse bedelaar met rozen ook niet graag gezien. Op een uitzondering van de inzamelaar van 't leger des heils na, moet je bedelen in Maastricht achterwege laten. Daarvoor bestond de armenraad en nadien sociale zaken.

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door Roosje Bekijk bericht
  Met veel plezier heb ik gezien dat de politieke discussie weer volop wordt gevoerd op MO! Een van de onderwerpen heeft recent heel veel stof doen opwaaien nl. de openstelling van de winkels op 2e Kerstdag. Gelukkig heeft het College het (Kerst)licht gezien en na een petitie die door meer dan 1300 mensen werd ondertekend + 2 moties van Partij Veilg Maastricht, was de kogel door de kerk en blijven de winkels dicht ????
  Vandaag viel ik van verbazing bijna van mijn stoel: met veel vertoon maakt SAB (Jos Gorren) op zijn FB pagina bekend dat hij alle partijen bedankt voor de steun aan SAB en laat het voorkomen of hij eigenhandig voor het terugdraaien van de openstelling winkels heeft gezorgd!
  zijn de verkiezingen nu al begonnen?
  het siert SAB niet om op deze manier goedkoop proberen te scoren!
  De posting van Roosje vraagt natuurlijk om fact-checking.

  Op 9 december 2020 wordt op de facebook-site van SAB+ het navolgende gepost:


  Fantastisch, SAB bedankt de partijen die naar aanleiding van onze open brief en art. 47 vragen van 16 oktober eveneens vragen hebben gesteld over de openstelling 2e Kerstdag.
  De winkels blijven gesloten.
  Delen zou fijn zijn.
  Bij controle blijkt dat SAB op 16 oktober 2020 helemaal geen vragen ex. art. 47 RvO1 heeft gesteld.
  Wel is op 19 oktober 2020 een ex. art. 47 RvO-vraag gesteld door de SAB.
  Deze vragen zijn HIER te lezen.
  Overigens heeft diezelfde dag zowel de PVM vragen gesteld (HIER) als de PvdA (HIER).
  Zou dus kunnen dat SAB 16 en 19 oktober verwisseld.

  De moties die daarop volgden, respectievelijk op 3 november en 9 december 2020, zijn ingediend door de PVM.
  De motie van 3 november 2020 werd met 11 tegen 25 stemmen verworpen, maar SAB stemde wel voor.
  De motie van 9 december 2020 werd met 23 tegen 14 stemmen aangenomen. SAB stemde ook voor deze motie.

  Conclusie:
  Strikt formeel genomen beweert SAB niet dat zij er voor gezorgd hebben dat de openstelling op 2de kerstdag van de baan is.
  De suggestie door SAB is er echter wel.
  Het is gewoon een handige reclame- cq verkiezingsstunt van SAB waarmee ze aan de haal gaan met de inspanningen van anderen.
  De meeste eer komt, voor zover ik het kan inschatten, toe aan de PVM (en het centrummanagement, maar dat is van een hele andere orde).

  Heel mooi dat Roosje zeer kritisch is en ons dwingt om zaken uit te diepen, dan wel in het juiste perspectief te plaatsen

  1RvO - Reglement van Orde
  Last edited by Pier; 14 december 2020, 00:30.

  Leave a comment:

Bezig...
X