Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2018-2022

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Stadsbestuur 2018-2022

  Maastricht heeft een nieuw college.

  Op maandag 4 juni 2018 presenteerden de formateurs Murc Peutz (CDA) en Wim Hazeu (GL) het beoogde nieuwe college van B&W in Maastricht.
  Het college wordt gevormd door de al zittende coalitiepartners (SPM, VVD, D66, GL en SP) aangevuld met het CDA.
  Dit betekent concreet dat Maastricht een zespartijen-coalitie (!) krijgt met een zr ruime meerderheid van 26 van de 39 zetels.
  De onderhandelingen duurden in totaal 10 weken.

  Is er nog wel sprake van dualisme in de (Maastrichtse) gemeenteraad?
  Een duaal stelsel, bij het besturen van een gemeente sinds 2002 verplicht, wordt gezien als methode om de politiek transparanter en daarmee aantrekkelijker te maken.
  Na 10 weken onderhandelingen is er waarschijnlijk een dichtgetimmerd en in beton gegoten coalitieakkoord. De lange duur van de onderhandelingen en de qua meerderheid overbodig grote coalitie wekken de schijn op dat het openbare debat in gemeenteraad weinig betekenis meer zal hebben.
  De tijd zal uitwijzen hoe dit gaat lopen.

  Hoe dan ook, het nieuwe college zal waarschijnlijk op maandag 18 juni 2018 worden gepresenteerd.
  Maastricht krijgt er n wethouder bij t.o.v. de vorige coalitie.

  De wethoudersposten zijn als volgt verdeeld:
  Seniorenpartij Maastricht (SPM): Jim Janssen
  CDA: Vivianne Heijnen
  D66: Bert Jongen
  GL: Gert-Jan Krabbendam
  SP: Mara de Graaf Van Haasen
  en tot slot voor de VVD: John Aarts.[​
  Last edited by Pier; 4 april 2023, 11:01.
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

 • #2
  Heel simpel uit gedrukt
  Wij draaien het muziek en jullie dansen er op.

  Maar ja je krijg een raad die je verdient .
  51 % bleef achter de geraniums zitten in maart . Dus


  Opmerking


  • #3
   is er al iets meer te zeggen over dat coalitie accoord voor wat betreft de kernpunten en prioriteiten?
   Iets te oud voor re-educatie
   iets te jong voor afdanking
   m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

   Opmerking


   • #4
    Oorspronkelijk geplaatst door Antonius Bekijk bericht
    is er al iets meer te zeggen over dat coalitie accoord voor wat betreft de kernpunten en prioriteiten?
    Het ligt bij de raadleden ter studie
    en volgens de tam/tam wordt het de volgende week
    ondertekend door de wethouders.

    Opmerking


    • #5
     Gemeente Maastricht nieuws Onderhandelaarsresultaat: 'Maastricht onbegrensd en ontspannen'

     4 juni 2018

     De onderhandelaars van zes fracties van de gemeenteraad Maastricht presenteren vandaag hun akkoord. Komende week bespreekt een aantal fracties het bereikte akkoord met de leden van hun partij, waarna ze naar verwachting volgende week hun handtekening onder een coalitieakkoord kunnen zetten. De zes fracties zijn: CDA, Senioren Partij Maastricht, GroenLinks, D66, VVD en SP, samen goed voor 26 van de 39 raadszetels. Het onderhandelaarsresultaat is afgelopen periode tot stand gekomen onder regie van de formateurs Murk Peutz en Wim Hazeu.
     Over de contouren van het akkoord zijn gedurende het formatieproces ook raadsfracties geconsulteerd die niet aan de coalitie-onderhandelingen hebben deelgenomen. Daarnaast is met een groot aantal voor de stad relevante partijen gesproken. Hoofdlijnenakkoord     nieuwslijst     Niewsbrief voor inwoners
     Opmerking


     • #6
      Bedankt, dat zijn mooie documenten om te bewaren en later nog eens te lezen.

      Opmerking


      • #7
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • #8
        Graag gedaan..


        Mijn dank voor uw beide reactie.

        Opmerking


        • #9
         Eentje is al binnen van SAB.
         Maastricht, 6 juni 2018

         Sociaal Actieve Burgerpartij ondersteunt het coalitieakkoord...
         Vandaag heeft de Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB ) de griffier van de gemeente Maastricht laten weten dat de fractie en partijbestuur van SAB unaniem het coalitieakkoord op hoofdlijnen ondersteunt.
         Wij nemen ons de vrijheid om daar waar het afwijkt van ons partijprogramma, wellicht een andere keuze te maken.
         In deze tijd van een aantrekkende economie en de vraag aan onze burgers om vooral volop te participeren in onze samenleving, lijkt het SAB niet meer dan vanzelfsprekend samen de schouders onder onze stad te zetten.
         Wij wensen de zes wethouders heel veel succes.
         Jos Gorren
         Fractievoorzitter
         Last edited by Ton.2014; 9 juni 2018, 18:14. Reden: er stond een smile ??

         Opmerking


         • #10
          Net gelezen .. Op facebook.. no 2 PVM.
          Beste mensen,
          Het valt de fractie en bestuur van Partij Veilig Maastricht zwaar te moeten meedelen dat Dhr. Alex Meij per 1 Oktober zijn raadslidmaatschap neerlegt.
          Uiteraard zijn wij blij voor Alex dat hij de functie van directeur-bestuurder bij Maasvallei kan gaan vervullen, dit is een droombaan voor hem waarbij hij zich kan inzetten voor goede soc. Volkshuisvesting.
          Wij wensen Alex heel veel succes bij deze nieuwe uitdaging.
          ... Namens bestuur en fractie Partij Veilig Maastricht.
          Tiny Meese fractievoorzitter.          Opmerking


          • #11
           Vertrek Alex MEIJ (PVM)

           Vandaag, 20 juni 2018, staat een krantenartikel met dezelfde strekking, zoals reeds weergegeven door Ton, ook in De Limburger.
           Uiteraard is de stap van Alex MEIJ te billijken.

           Het is wel jammer dat de - getalsmatig -toch al karige oppositie een ervaren raadslid verliest.
           Zoals in de eerste posting van deze topic al weergegeven vrees ik voor het dualisme in Maastricht.

           Ik wil zeker niet beweren dat de huidige coalitie, die 2/3 (!!) van de zetels in de raad vertegenwoordigt, geen goede en/of innovatieve ideeen heeft.
           Afgelopen dinsdag, 18 juni 2018, was het de kersverse wethouder Vivianne Heijen (CDA) nog die de oppositie aanspoorde om constructief mee te denken en werken aan een "onbegrensd en ontspannen Maastricht". Dat is wel een oproep in de wetenschap dat jezelf beschikt over een dusdanige raadssteun dat "lastige" meedenkers vrijwel niets kunnen.
           Een goede concurrentie (lees: oppositie) levert vaak ng betere producten op.

           Met Alex MEIJ verliest onze raad een ervaren en gemotiveerd (oppositie)raadslid.
           Dat is gewoon jammer.
           Last edited by Pier; 4 april 2023, 10:59.
           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • #12
            Laatste nieuws Niels Peeters Fractie voorzitter CDA (Gemeenteraad Maastricht )

            Opmerking


            • #13

             BELANGRIJK NIEUWS...


             Verklaring fractievoorzitters gemeenteraad Maastricht
             De fractievoorzitters van de politieke partijen van de gemeenteraad Maastricht hebben geschrokken kennisgenomen van het bericht dat 354 leerlingen van het VMBO-Maastricht geen eindexamendiploma zullen krijgen omdat er op de scholen grote fouten zijn gemaakt in de registratie van onderdelen van de examens. De fractievoorzitters willen hierover hun grote ongenoegen uiten. De leerlingen worden hierdoor zwaar gedupeerd, ouders en docenten zijn zwaar teleurgesteld. En deze gang van zaken is schadelijk voor het aanzien van het voortgezet onderwijs in Maastricht. Het verantwoordelijke schoolbestuur (LVO) kampte al eerder met problemen in de formulering van een toekomstbestendige visie op het onderwijs in Maastricht, nu lijkt ook de reguliere organisatie van het eindexamen niet naar behoren te worden uitgevoerd.
             De fractievoorzitters realiseren zich dat de lokale politiek geen directe invloed heeft op de gang van zaken in het voortgezet onderwijs. Ze vragen de wethouder van Onderwijs van de Gemeente Maastricht, Bert Jongen, om contact op te nemen met het verantwoordelijke LVO-bestuur en de grote zorgen over te brengen. We vragen om toelichting naar de oorzaken van dit debacle en om de raad op korte termijn te informeren over de maatregelen die genomen worden, zowel richting leerlingen en hun ouders als intern.
             Het is onaanvaardbaar dat juist de leerlingen de dupe worden van deze problemen vanuit de schooldirectie. Hierin vragen we de wethouder actief contact te houden met de Minister van Onderwijs en de Inspectie om gezamenlijk met de verantwoordelijke partijen te zoeken naar gepaste oplossingen voor de leerlingen. Ook vragen we de wethouder om zich op de hoogte te stellen van het oordeel dat de Onderwijsinspectie over de gang van zaken heeft geveld en de raad hierover te informeren.

             Namens de fractievoorzitters in de gemeenteraad Maastricht,
             o CDA, de heer Peeters
             o Seniorenpartij Maastricht, de heer Steijns
             o GroenLinks, mevrouw Korsten
             o D66, mevrouw Eurlings
             o PvdA, mevrouw Fokke
             o VVD, de heer Severijns
             o SP, de heer Gerats
             o Partij Veilig Maastricht, mevrouw Meese
             o M:OED, de heer Lurvink
             o PVV, de heer Betsch
             o Sociaal Actieve Burgerpartij, de heer Gorren
             o 50PLUS, namens deze fractie mevrouw Meijer-Coninx
             o Liberale Partij Maastricht, mevrouw Nuyts

             Contactpersoon: Marlise Korsten: 06-51410943

             Opmerking


             • #14
              Goed dat alle fracties hier als een blok op reageren.
              Dit is echt ernstig.
              Onbegrijpelijk dat leraren en bestuurders dit hebben laten gebeuren.
              Dat scholen - lees: VMBO Maastricht - fouten maken is te billijken. Geen enkele instantie lukt het om nooit een fout te maken.
              Zoals het er nu echter naar uitziet is hier in grove mate geblunderd cq zijn diverse leraren en/of bestuurders bijzonder nalatig geweest.
              Bovendien, als het klopt wat de media schrijven/tonen, is de rol van de onderwijsinspectie in deze hl dubieus.

              Wat de reden of oorzaak van dit falen is zal zeker uitgezocht worden, maar feit is dat de 354 leerlingen en hun families nu ernstig gedupeerd zijn.
              Zelfs als er uiteindelijk een goede oplossing komt heeft dit ongetwijfeld bij een groot aantal gezinnen gezorgd voor (economische en) emotionele schade.
              Als dit een van mijn kinderen zou betreffen zou ik dit weekend en de komende weken slecht slapen.

              Ik hoop dat er een goede oplossing wordt gevonden en wens alle gedupeerden veel sterkte.​..
              Last edited by Pier; 4 april 2023, 11:04.
              Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

              Opmerking


              • #15

               Opmerking

               Bezig...
               X