Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2018-2022

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Ja die willen natuurlijk geen achtergrond gebruiken voor hun "online home office" met allemaal heel oude interessante boeken als decor, want dat is heel duur.


  Zo een tweedehands "Das Kapital" van Karl Marx of Kirche und Sozialismus van Rosa Luxemburg op de achtergrond in het boekenrek als ze thuis zitten te raadsvergaderen online.
  Dat staat zo sjiek en geleerd. Maar dat decor is duur, dan maar bonnetjes schrijven voor vergaderen in het MECC.

  37 partijen doen mee aan verkiezingen voor een nieuw Kabinet en Parlementsleden, de verbouwing van de Tweede kamer gaat ons klauwen vol geld kosten om al die splinters te huisvesten.
  En in Maastricht gaat men wegens gebrek aan kennis en kunde maar weer liever Fysiek vergaderen met ieder een megafoon in de hand.

  Ik ben er voor als we weer 100% corona VRIJ zijn maar niet vooraf middels het zogenaamd corona - proof samenkomen. Dan doe je alle andere Nederlanders te kort en doet ook niet je partijnaam recht.


  Iets te oud voor re-educatie
  iets te jong voor afdanking
  m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

  Opmerking


  • Oorspronkelijk geplaatst door Jo smeets Bekijk bericht
   Beste Pier, klopt deze motie heb ik niet eerst verstuurd naar de partijen, daarom dus niet mee ingediend of ondertekend. Ik weet dat raadsleden en wethouders deze motie persoonlijk steunen maar hoe in de praktijk gestemd gaat worden weet ik niet.
   het is ook geen opdracht aan het college, maar een opdracht aan de griffier. Wij als raad gaan over de methode en de financiering en niet het college heb ik me laten vertellen.

   gr Jo Smeets
   Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

   Opmerking


   • Motie Bied Maastrichtse jeugd perspectief!

    Na een zeer rustige maand januari stromen nu de moties en amendementen binnen.
    De PvdA en Groep Gunther hebben onderstaande motie ingediend.

    +++++
    De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op9 februari 2021,

    Constaterende dat:
    - De jeugd momenteel hard getroffen wordt door de huidige Covid19-crisis;
    - Dit niet alleen te maken heeft met de twee lange perioden van schoolsluiting;
    - De Covid19-crisis ook lange termijn gevolgen kent die volgende generaties extra hard zullen raken;
    - Er steeds meer signalen zijn van toenemende en complexere problematiek (denk aan eenzaamheid, depressie, agressie, automutilatie) en kindermishandeling en huiselijk geweld;

    Overwegende dat:
    - Het belangrijk is ook op lokaal niveau in actie te komen;
    - Dit in samenwerking te doen met de jeugd, scholen, deskundigen en hulpverleners;
    -
    De gemeente in haar toekomstige generaties moet investeren;
    - De gemeente op andere gebieden ook met taskforces/werkgroepen maatwerk biedt aan groepen mensen;

    BESLUIT:
    Het college op te roepen:
    - Samen met scholen en hulpverleners werk te maken van het inhalen van de onderwijsachterstanden en hiertoe op korte termijn met een actieplan te komen;
    - Scholen, maatschappelijke organisaties, kinderopvang en andere partners zoveel mogelijk te faciliteren om deze acties uitvoering te geven;
    - Naast een actieplan op korte termijn, te starten met een plan om de komende jaren te zorgen dat kwetsbare kinderen in onze stad niet het kind van de rekening worden ten gevolge van de Covid19-crisis;
    - Het Rijk jeugd.

    En gaat over tot de orde van de dag.

    Maren Slangen (PvdA)
    John Gunther (Groep Gunther)

    +++++++

    Na het lezen van deze motie heb ik donderdagavond een mail gestuurd naar de PvdA.
    Ik heb aangegeven dat ik het dictum (Besluit) totaal nietszeggend vind.
    Ook de overwegingen vind ik heel erg zwak.
    Wat moet je als college doen als je dit wordt opgedragen??!!??

    Ik begrijp de strekking van deze motie wel en op zich hebben de indieners wel iets goeds voor ogen, maar de motie slaat op niks.

    Helaas heb ik nog geen reactie van de PvdA ontvangen.
    Maar wie weet..... komt het nog.
    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
     Na het lezen van deze motie heb ik donderdagavond een mail gestuurd naar de PvdA.
     Ik heb aangegeven dat ik het dictum (Besluit) totaal nietszeggend vind.
     Ook de overwegingen vind ik heel erg zwak.
     Wat moet je als college doen als je dit wordt opgedragen??!!??
     Mee eens, Pier. Er moet volgens de motie een actieplan komen om kids met een achterstand te helpen, maar de indieners willen zich niet branden aan suggesties hoe dat dan zou moeten. Daar liggen natuurlijk de problemen en beperkingen.

     Opmerking


     • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
      Motie Bied Maastrichtse jeugd perspectief!
      (...)

      Na het lezen van deze motie heb ik donderdagavond een mail gestuurd naar de PvdA. (...)
      Ik begrijp de strekking van deze motie wel en op zich hebben de indieners wel iets goeds voor ogen, maar de motie slaat op niks.

      Helaas heb ik nog geen reactie van de PvdA ontvangen.
      Maar wie weet..... komt het nog.[/FONT]
      Vanmiddag heb ik een reactie gekregen van de indienster, Maren Slangen (PvdA).

      Onderstaand haar reactie:
      Heel goed dat er een toelichting wordt gegeven op deze motie
      Blijft natuurlijk dat het jammer is dat deze voorbeelden niet - samengevat - zijn verwoord in het dictum. [Besluit van de motie]
      Zeker een verwijzing naar de Onderwijstafel en/of de Maastrichtse Onderwijsvisie had goed gebruikt kunnen worden.
      Bovendien is het juist de bedoeling dat een motie - tot een bepaalde hoogte - sturend is. Dus het is valse bescheidenheid of onbenullig om dat open te laten voor het college.
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • Motie Herhuisvesting Philharmonie Zuid Nederland (PvdA)

       Bij het antwoord van Maren Slangen over de motie Bied Maastrichtse jeugd perspectief (zie postings hierboven), kreeg ik ook de motie toegestuurd over de Herhuisvesting Plilharmonie Zuid Nederland, met een toelichting.

       Eerst de motie:

       ++++++++
       De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 9 februari 2021,
       behandelende het raadsvoorstel1-2021,

       Constaterende dat:
       - Philharmonie zuidnederland(PZN) in de Sint Theresiakerk haar toekomstige thuis heeft gevonden;
       - De exploitatie van de kerk wordt uitgevoerd door de Stichting Jeugd en Verenigingsbelangen;
       - Deze Stichting tot doel heeft de behartiging van de belangen van de verenigingen en in het bijzonder de jeugdverenigingen (zie artikel 2 + 3 van de statuten d.d. 28-5-1985);
       - Deze statuten sindsdien niet zijn gewijzigd en dus leidend zijn voor het werk van de Stichting;
       - te vertrekken door de komst van de PZN;

       Overwegende dat:
       -
       - Deze functie aangevuld kan worden door de komst van de PZN en haar culturele functie;
       - We als gemeente het verenigingsleven en zeker voor de jeugd moeten blijven steunen en ons verantwoordelijk moeten voelen voor het behoud ervan;
       - We in tijden van bezuinigingen en de gevolgen van de Covid19-crisis als gemeente juist moeten inzetten op samenwerking tussen het verenigingsleven en de cultuursector, en niet het een voor het ander inruilen;

       BESLUIT:
       - Met de huidige en nieuwe gebruikers om de tafel te gaan om alle opties binnen het huidig plan voor de herhuisvesting te bespreken, waarbij wordt ingezet op het samen gebruiken van de Sint Theresiakerk;
       - Indien behoud van gebruik van de Sint Theresiakerk voor de huidige gebruikers niet mogelijk blijkt uit deze gesprekken, nieuwe huisvesting te regelen voor de gebruikers, waarbij leidend dient te zijn dat de verenigingen niet hoeven op te draaien voor onevenredig hogere kosten in vergelijking met de huidige huur en ruimtes in de Sint Theresiakerk;

       En gaat over tot de orde van de dag.

       Maren Slangen
       PvdA Maastricht

       ++++++


       Toelichting bij de motie door Maren Slangen:


       ==========
       Commentaar Pier:

       Afgelopen week las ik in De Limburger dat de pastoor van de Sint Theresiakerk verguld is met de komst van de Philharmonie Zuid Nederland, maar ik las ook dat de andere verenigingen moesten schuiven.
       Dat vind ik wel opmerkelijk, maar ik las ook dat de (meeste) verenigingen al een tijd op de hoogte waren van het feit dat op 1 juli 2021 het huurcontract wordt ontbonden.
       Desalniettemin vroeg ik mij ook af, gelet op de enorme grootte van de kerk, er inderdaad geen ruimte meer was voor (een deel) van die verenigingen.
       Ik sta daarom wel sympathiek tegenover deze motie, maar met de restrictie dat ik niet alle details ken.
       Last edited by Pier; 9 februari 2021, 16:22.
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • Ik volg het even niet. Niet meer.

        ++++++

        Toelichting bij de motie door Maren Slangen: .........

        ==========

        ...................
        Ik sta daarom wel sympathiek tegenover deze motie, maar met de restrictie dat ik niet alle details ken.
        Die laatste regel is dat nu uw eigen commentaar Pier of behoort dat tot de toelichting van Maren Slangen?

        Iets te oud voor re-educatie
        iets te jong voor afdanking
        m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

        Opmerking


        • Motie Woonprogrammering Maastricht 2021-2030 (D'66)

         Onderstaande motie is ingediend door D'66, met steun van het CDA, SAB en uiteraard GroenLinks.

         +++++++++
         De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op
         9 februari 2021,
         behandelende het raadsvoorstel Woonprogrammering Maastricht 2021-2030,

         Constaterende dat:
         - Diverse gemeentes systemen hebben ingevoerd voor nieuwbouwprojecten om daarmee natuurinclusiviteit sterk te bevorderen;
         - Deze systemen sturen op de te verrichten inspanning en tegelijkertijd de vrijheid geven aan architecten en ontwikkelaars aangaande de te treffen maatregelen;
         - Natuurinclusieve maatregelen met name bij nieuwbouwprojecten en renovatieprojecten eenvoudig te treffen zijn;
         - Concrete handvatten voor ontwikkelaars bijdragen aan een succesvolle implementatie van natuurinclusief bouwen.

         Overwegende dat:
         - Maastricht de biodiversiteit in haar gemeente zou moeten willen behouden, herstellen en versterken;
         - Natuurinclusief ontwerpen de norm zou moeten worden bij ruimtelijke ontwikkelingen in Maastricht.

         BESLUIT:
         - Verzoekt het College om uiterlijk eind 2021 een voorstel voor een systeem voor groen-en natuurinclusief bouwen (bij nieuwbouw-en renovatieprojecten) aan de raad voor te leggen naar voorbeeld van o.a. de gemeenten Den Haag, Amsterdam en Leiden;
         - Voor alle volgende grootschalige renovatie-of nieuwbouwprojecten natuurinclusief bouwen als inspiratie mee te geven aan de bouwers/projectontwikkelaars.

         En gaat over tot de orde van de dag.


         Richard Wijnands
         D66
         Niels Peeters CDA         Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

         Opmerking


         • Oorspronkelijk geplaatst door Antonius Bekijk bericht
          Ik volg het even niet. Niet meer.

          Die laatste regel is dat nu uw eigen commentaar Pier of behoort dat tot de toelichting van Maren Slangen?
          Neen Antonius,

          Dat is uiteraard mijn eigen commentaar.
          Door de toelichting van maren Slangen cursief te schrijven dacht ik dat dit wel duidelijk was.
          Maar ik zal er nog bij zetten dat het mijn commentaar is.
          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • Helder
           Iets te oud voor re-educatie
           iets te jong voor afdanking
           m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

           Opmerking


           • Alvorens ik de volgende motie van GroenLinks onder de aandacht breng, is het wellicht handig jullie de extreem volle agenda van de gemeenteraad voor morgenavond, 9 februari 2021 te tonen.
            https://maastricht.parlaeus.nl/user/...on=view/id=631
            Op dit moment bestaat de agenda uit 21 (!!) agendapunten.
            Het is een utopie om te denken dat de vergadering morgenavond afgerond zal worden.
            Dat betekent dat de raadsvergadering woensdag (namiddag) zal worden voortgezet.

            Het zal mij overigens helemaal niet verbazen als er dadelijk nog tig moties zullen worden ingediend.
            Eerlijk gezegd verbaast het mij dat er nog geen motie ligt over de reconstructie van de Tongerseweg.

            Maar nu dus verder met de 2de motie bij het agendapunt Woningprogrammering Maastricht 2021-2030
            Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

            Opmerking


            • Motie Woonprogrammering Maastricht 2021-2030 (GroenLinks)

             Onderstaand de motie van GroenLinks betrekking hebbend op de Woonprogrammering Maastricht 2021-2030.
             Voor zover ik nu kan zien is er geen andere partij genoemd als mede-indiener.

             +++++++

             De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op dinsdag 9 februari 2021,

             -,

             Constaterende dat:
             - De huisvesting van een aantal bijzondere doelgroepen de afgelopen jaren keer op keer een knelpunt is gebleken.
             - De gemeente, samen met betrokken partijen, daar steeds al improviserend op heeft moeten reageren.
             - Ook uit de evaluatie in bijlage 7 blijkt dat om allerlei praktische redenen de beleidsruimte om zonder compensatie voor maximaal 10 jaar woningen voor de bijzondere doelgroepen toe te voegen, slechts tot een geringe realisatie heeft geleid (1 initiatief).
             - In deze woonprogrammering en evaluatie de monitoring t.b.v.bijzondere doelgroepen en studenten als verbeterpunt wordt genoemd en de voortgang daarvan om die reden monitoren aspecten wordt benoemd.
             - Dit voornemen om beter te monitoren,onder paragraaf 6.1.3 (verstandelijk gehandicapten, kwetsbare jongeren, beschermd wonen, maatschappelijke opvang, statushouders, 50-gezinnen aanpak) nog eens nadrukkelijk wordt benoemd.

             Overwegende dat:
             - Het hier om kwetsbare groepen gaat die structureel niet kunnen wachten op passende huisvesting en waarbij allerlei aspecten van hun maatschappelijk functioneren hierdoor belemmerd worden.
             - Bij het ontbreken van passende huisvesting vaak dure alternatieven, zoals begeleid wonen, suboptimale oplossingen tegen onnodig hoge kosten veroorzaken.
             - Het formuleren en uitvoeren van beleid ten doel heeft om adequaat in de behoefte aan woonruimte te voorzien.

             BESLUIT:
             Het college bij het concretiseren van de woonprogrammering en het implementeren van de doelgroepen verordening op te dragen:
             - Het realiseren van passende woonruimte voor bijzondere doelgroepen (w.o. verstandelijk gehandicapten, kwetsbare jongeren, beschermd wonen, maatschappelijke opvang, statushouders, 50-gezinnen aanpak/grote gezinnen) dusdanige prioriteit te geven binnen het te formuleren beleid, dat er uitzicht is op daadwerkelijk voldoende beschikbaarheid bij de voorzienbare ontwikkeling van de vraag.
             - In het overleg met de maatschappelijke partners, zoals het BOWWZ met woningcorporaties en zorgbrengen als onderdeel bij de invulling van projecten.

             En gaat over tot de orde van de dag.

             Coen van der Gugten
             GroenLinks

             +++++++++++++

             Ook bij deze motie geldt dat de indiener geen rekening houdt met Jip-en-janneketaal en het vakjargon niet probeert te verduidelijken aan volgers.
             Was/is iemand bekend met BOWWZ of 50-gezinnen aanpak?
             Zelfs google kent geen "BOWWZ"
             De 50-gezinnen aanpak heb ik wel via google gevonden https://www.1limburg.nl/maastricht-g...-tegen-armoede

             En wat vinden jullie van suboptimale oplossingen?
             Moet ik hier niet gewoon 'alternatieve oplossingen' lezen??

             En de strekking van de motie?
             Ik geef de moed op........
             Volgens mij gaat dit nergens over.
             Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

             Opmerking


             • Motie Visitatiecommissie Sociaal Domein (LPM)

              De laatste motie die momenteel op de agenda staat betreft een motie van de Liberale Partij Maastricht, oftewel Kitty Nuyts
              Moties van Kitty zijn - om diverse redenen - vaak de krenten op de taart

              ++++
              De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 9 februari 2021,

              Overwegende dat:
              - In de begroting 2021 zeer ingrijpende en pijnlijke bezuinigingen voor het Sociaal Domein zijn opgenomen ter hoogte van 21,8 miljoen;
              - Thans uit het verbeterplan Sociaal Domein blijkt dat er nog aanvullend circa 12 miljoen extra moet worden Sociaal Domein;
              - Daardoor het beeld ontstaat dat het college de grip op de uitgaven binnen het Sociaal Domein kwijt is geraakt;

              Constaterende:
              - Dat het de taak van de gemeenteraad is zich ervan te vergewissen dat het college deugdelijk stuurt op het financieel beheer van het Sociaal Domein
              -
              Dgeborgd is;

              Besluit:
              1.De een doorlichting van het Sociaal Domein op alle onderdelen.
              2.Deze bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie aan de gemeenteraad terug te koppelen en openbaar te maken.

              En gaat over tot de orde van de dag.

              Kitty Nuyts LPM)
              Bert
              Garnier (PVM)
              J
              ohn Gunther (Groep Gunther)

              ++++++++++++++

              Voor een verklaring van deze motie verwijs ik, voor de leesbaarheid, even naar de volgende posting
              Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

              Opmerking


              • De ene motie is de andere niet!

               Er zijn verschillende soorten moties.

               1)
               De hier boven genoemde moties van D66 en Groenlinks horen bij een agendapunt. In dit geval "Woonprogrammering Maastricht 2021-2030"
               Die moties hebben dus direct betrekking op een raadsvoorstel of bugerinitiatief of iets dergeijks
               Met deze moties wil de gemeenteraad bijvoorbeeld iets toevoegen of juist weghalen.
               Het college van B&W moet die motie dan ook uitvoeren.
               Nou ja 'moet'..... daar is ook nog wel wat op af te dingen, maar dat is grosso modo het principe.

               2)
               De hierboven besproken motie van de LPM is een motie, en dat geldt ook voor de motie van de PVM over het fysiek vergaderen van de gemeenteraad, waarin een of meer partijen de (gehele) raad oproept/oproepen om iets te doen of juist niet te doen.
               De motie van de LPM vraagt dus dat de gemeenteraad de visitatiecommissie Financiele Beheersbaarheid Sociaal Domein uitnodigt.

               Eigenlijk vind ik dergelijke moties raar.
               Raar in die zin dat ik zou verwachten dat je met elkaar daarover in overleg gaat en dat je er dan uit komt.
               Maar kennelijk willen sommige partijen - vaak coalitiepartijen - dit niet en dus kiezen de initiatiefnemers voor het indienen van een motie.
               Meestal is een dergelijke motie volstrekt kansloos, omdat er meerdere andere partijen zijn met een afwijkende mening en al in meerderheid hebben besloten om hetgeen in de motie gevraagd wordt niet te willen.

               Het enige goede aan deze moties is dat de kiezers/volgers getoond wordt dat partij A er alles aan heeft gedaan om iets te bereiken, maar dat de partijen X,Y, en Z dat niet willen.
               Ik vrees dus dat de motie van Kitty Nuyts met een (ruime) meerderheid zal worden verworpen.

               3)
               En dan heb je nog een motie.
               Een motie zgn 'v
               reemd aan de orde van de dag'.
               Dat is bijvoorbeeld de motie van GroenLinks en D66, waarop Claudia Demas (D66) reageerde i.c. "Openbaar onderwijs en LVO"
               Dat is een motie waarin een of meerdere partijen het college van B&W oproept/oproepen om bijvoorbeeld iets te doen (of juist niet te doen), terwijl dat punt niet op de agenda staat.
               Het college moet een dergelijke motie dan uitvoeren.
               En ook hier geld dat er veel manieren zijn waarop het college omgaat met moet.

               Het zijn kleine verschillen, maar wellicht goed om te weten
               Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

               Opmerking


               • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
                Motie Woonprogrammering Maastricht 2021-2030 (GroenLinks)
                (...)

                Ook bij deze motie geldt dat de indiener geen rekening houdt met Jip-en-janneketaal en het vakjargon niet probeert te verduidelijken aan volgers.
                Was/is iemand bekend met BOWWZ of 50-gezinnen aanpak?
                Zelfs google kent geen "BOWWZ"
                De 50-gezinnen aanpak heb ik wel via google gevonden https://www.1limburg.nl/maastricht-g...-tegen-armoede

                En wat vinden jullie van suboptimale oplossingen?
                Moet ik hier niet gewoon 'alternatieve oplossingen' lezen??

                En de strekking van de motie?
                Ik geef de moed op........
                Volgens mij gaat dit nergens over.
                Inmiddels is de raadsvergadering van 9 februari 2021, met 21 agendapunten, al ruim 2,5 uur bezig en ik verbaas mij hoe snel men door de agenda gaat
                Men is inmiddels bij punt 17, Woonprogrammering Maastricht 2021-2030, waarin ook bovenstaande motie wordt behandel (zie posting #147)

                Over de raadsvergadering later meer.

                Maar, gelukkig heeft Wethouder Vivianne Heijnen (CDA) inmiddels verklaard wat BOWWZ is.
                Of ze onze posting heeft gelezen weet ik niet, maar ze gaf wel aan dat ze even de moeite neemt om de uitdrukking BOWWZ te verklaren.
                Het betekent namelijk:
                Bestuurlijk Overleg Wonen Wijken & Zorg.

                Waarom kan GroenLinks dat nu niet even in haar motie verklaren.......?                Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

                Opmerking

                Bezig...
                X