Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2014-2018

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Stadsronde: Armoedebeleid (informatie)

  De stadsronde Armoedebeleid bleek achteraf een fijne testcase voor de raadsavond nieuwe stijl. Eerste even inhoudelijk, althans wat uiteindelijk (voorlopig) de voortgang zal zijn.
  Waarschijnlijk zal er vlak vóór of kort na Pasen een raadsconferentie worden georganiseerd rond het Armoedebeleid. De uitkomst van deze raadsconferentie zal dan (opnieuw) worden meegenomen in wellicht een nieuwe stadsronde. Zodoende is men dus terug bij af, al zal men dan wel beter cq ruimer geinformeerd zijn door de burgers van Maastricht die (in)direct betrokken zijn bij het Armoedebeleid.

  Nu even hoe deze Stadsronde is verlopen en (op dit moment) een beetje exemplarisch is voor de nieuwe werkwijze.
  Zoals al gemeld was slechts 30 minuten uitgetrokken voor deze (informatie)ronde, met daarbij de aantekening dat burgers deel mochten nemen aan het debat cq vragen mochten stellen aan o.a. de (burger)raadsleden en verantwoordelijk wethouder André Willems (SPM).
  Om 17.04 begonnen echter 2 ambtenaren met hun (powerpoint)presenatie.
  Om 17.19 nam CDA-raadslid Peter Geelen het woord.
  Hij gaf aan al 15 min. te luisteren naar deze presentatie, niets nieuws te horen/zien, omdat hij de presentatie al had gezien in de voorbereiding, en hij nu eindelijk de circa 13 burgers in de resterende 11 minuten aan het woord wilde laten. Voorzitter Jan Erckens gaf daarop aan dat hij de interruptie van dhr. Geelen begreep, maar dat gelet op de tijd hij al moest constateren dat men het sowieso niet binnen 30 min. ging redden en hij daarom alvast voorstelde een nieuwe stadsronde te organiseren.
  Ook Kitty Nuyts (LPM) en dhr. Limpens (VVD) gaven aan dat de krappe 30 minuten veel te kort waren en een nieuwe bijeenkomst onontkoombaar was.

  Josje Godwin (PvdA) gaf aan dat een nieuwe Stadsronde prima was, maar als men daarna een raadsconferentie over het Armoedebeleid ging houden, wat is dan de waarde vande inbreng van de burgers in een Stadsronde? Zij vroeg wethouder Willems om eerst een raadsconferentie te houden en dan pas weer een stadsronde. Wethouder Willems voelde, zoals hierboven vermeld, wel iets voor en waarschijnlijk zal dit ook het vervolg worden.
  Daarna werd de presentatie door de ambtenaren vervolgd tot 17.25 uur. Uiteindelijk bleven 5 minuten over voor de 13 geinteresseerde burgers en de (burger)raadsleden van de 10 aanwezige partijen.
  Volgens mij ontbrak Stadsbelangen Mestreech (SBM).

  Omdat de tijd voor een goede burgerinbreng wellicht erg krap was, gaf de voorzitter, mede namens de wethouder, aan dat burgers vragen oom schriftelijk mogen stellen. De vragen kunnen dan gestuuurd worden aan de raadsgriffie@maastricht.nl

  Een geinteresseerde burger merkte op dat hij geen vragen had, maar even aandacht vroeg voor het feit dat zijn vereniging/stichting "Samen uit de armoede" op zondag 22 februari 2015 een conferentie houdt in Wittevrouweveld en hij alle partijen en/of de wethouder daarvoor wilde uitnodigen.
  Last edited by Pier; 10 februari 2015, 20:04.
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • Hoe houd je het vol Pier in deze kluwen spingaren?

   Opmerking


   • Machseuverdrach Mestreech 2015

    Nog een paar minuten en ik kan met retraite gaan......
    De bestuurlijke en politieke macht wordt dat overgedragen aan Prins Olav d'n Eerste (of zoiets)
    Ik zal mijn commentaar over het feit dat Maastricht dan 3 dagen Vasteloavend-gek is hier maar niet publiceren

    Wel even kijken wat de Otoriteitetoeker Norbert Frijns van De Tempeleers dit jaar te melden heeft.

    Een gok.
    De uitwasbare luiers en het Regenboogzebrapad zullen toch zeker niet ontbreken, zeker omdat bekend is dat Norbert Frijns eerder al aangaf een (klein) deel van zijn inspiratie van MestreechOnline te halen

    We gaan eens kijken!
    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • Frans Timmermans is gaandeweg de machseuverdrach verdwenen uit het stadhuis!

     Wat is er aan de hand?
     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • Raadsgriffiie Maastricht doet zich alle moeite

      Op maandag 9 februari 2015, aan de vooravond van de raadsavond van 10 februari, schreef ik onderstaande quote.

      Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
      (..)
      Eerlijk gezegd geloof ik niet meer in de nieuwe werkwijze zoals die gepresenteerd werd, maar ik zal mij van goede wil tonen en morgen nog eens gaan kijken.
      Waarschijnlijk zullen er wel raadsleden zijn die mij ervan proberen te overtuigen dat ik het verkeerd zie.
      Ik laat mij verrassen en het jullie weten.
      Persoonlijk vond ik de raadsavond van 10 februari 2015 inderdaad geen succes.
      Toch ben ik nog steeds bereid om positief kritisch te blijven, al geef ik toe dat het steeds moeilijker wordt.
      Afgelopen maandag werd ik door een oplettende burger geattendeerd op het feit dat de stichting Eugene Gebhard (waarschijnlijk) tijdens de raadsvergadering van 3 maart 2015 zal worden opgeheven en zal fuseren met Stichting Dierenbescherming Limburg.
      Daarvoor ligt een raadsvoorstel klaar dat feitelijk als hamerstuk zal worden bekrachtigd tijdens de raadsvergadering van 3 maart a.s.
      Terecht vroeg deze oplettende burger zich af hoe dit te rijmen valt met de burgerparticipatie die de gemeenteraad zo graag wil met haar stads- en raadsronden.
      De mening van de burger werd kennelijk niet gevraagd en enige mogelijkheid om de gemeenteraad(sleden) daarop aan te spreken tijdens een stadsronde was er niet.
      Dit raadsvoorstel werd namelijk niet behandeld tijdens een raadsronde en ging gelijk door (als hamerstuk) naar de raadsvergadering.

      Inderdaad, zo concludeerde ook ik na het bekijken van de AGENDA en het raadsvoorstel, een zéér vreemde zaak.
      Ogenschijnlijk week de gemeenteraad daarmee volledig af van haar eigen zelf gekozen nieuwe werkwijze zoals verwoord op de gemeentelijke website.

      Dus vroeg ik op dinsdag 24 februari 2015 alle fractievoorzitters, m.u.v. SBM, de raadsgriffie en de verantwoordelijke wethouder Gerdo van Grootheest (GL) om uitleg.
      Drie fractievoorzitters, Ed Sabel (Seniorenpartij), Jan Hoen (Maastrichtse Volkspartij) en Kitty Nuyts (Liberale Partij Maastricht), reageerde vrijwel onmiddellijk en gaven aan het inderdaad een vreemde zaak te vinden en daarover navraag te zullen doen.

      Een dikke 24-uur later ontving ik van de raadsgriffier Marianne van Omme, namens het presidium, een hele keurige en uitvoerige brief met uitleg.
      Deze brief is HIER te lezen.
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • Agendapunt opheffing Stichting Eugene Gebhard geeft zicht op andere dimensie nieuwe werkwijze.
       Waakzaamheid blijft geboden!


       Naar aanleiding van het in de vorige posting aangehaalde raadsvoorstel tot opheffing van stichting Eugene Gebhard en de brief van de raadsgriffier, is duidelijk geworden dat, ik citeer,
       "Het is niet de bedoeling van het nieuwe stelsel [nieuwe vergaderwijze gemeenteraad Maastricht vanaf 1 jan. 2015, Pier] dat alle onderwerpen automatisch een proces kennen van eerst in de Stadsronde, vervolgens in de Raadsronde en tot slot in de plenaire vergadering. Het onderwerp en het moment in het hele proces zijn de basis voor de keuze voor agendering. Het is de bedoeling dat er allengs meer met goede startbesluiten wordt gewerkt, waarin het proces aan het begin al duidelijk wordt gemaakt en een ieder vervolgens kan zien wat de stand van zaken is en dus de mogelijkheid heeft om nog een inbreng te hebben vanuit de stad. Aan het eind van een proces is uiteraard minder mogelijk dan aan het begin".

       Deze opmerkelijk toevoeging is, voor zover mij bekend, nooit gecommuniceerd met de burgers van Maastricht.
       Uiteraard heb ik de raadsgriffier hierop gewezen.
       Mevr. van Omme deelde mij daarop per mail mee dat men dit punt, hoewel het iets meer tijd zal vergen, zal meenemen bij een aanpassing van de huidige website waarop de nieuwe werkwijze gemeenteraad staat beschreven.

       Toch maakt dit voorbeeld duidelijk dat het van groot belang is dat wij gezamenlijk de vinger aan de pols houden betreffende de nieuwe werkwijze van de gemeenteraad.
       Hoewel ik de uitleg in de brief wel begrijp, is het zaak dat onze gemeenteraad zich bewust is van het feit dat burgers en/of partijen, door voortschrijdend inzicht (!?!), wellicht een andere mening hebben gekregen.
       Nu kan een partij of burger niets meer inbrengen, althans niet tijdens de raadsavond, tegen het raadsvoorstel tot opheffing van de stichting Eugene Gebhard.
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
        Toch maakt dit voorbeeld duidelijk dat het van groot belang is dat wij gezamenlijk de vinger aan de pols houden betreffende de nieuwe werkwijze van de gemeenteraad.
        Hoewel ik de uitleg in https://drive.google.com/file/d/0B29bCnqO4zbqaUpzc05zcHFpejQ/view?usp=sharing"]de brief[/URL] wel begrijp, is het zaak dat onze gemeenteraad zich bewust is van het feit dat burgers en/of partijen, door voortschrijdend inzicht (!?!), wellicht een andere mening hebben gekregen.
        Nu kan een partij of burger niets meer inbrengen, althans niet tijdens de raadsavond, tegen het raadsvoorstel tot opheffing van de stichting Eugene Gebhard.
        Vooropgesteld, het is natuurlijk hartstikke goed dat jullie zo opletten en meedenken. Dat is precies een van de dingen waar we als gemeenteraad op hopen: meer betrokkenheid van mensen bij de politiek. Als je nu ook nog gaat meedoen aan de discussies, Pier, dan is de opzet helemaal geslaagd ;-).

        Alle gekheid, in het geval van de opheffing van de Eugene Gebhart Stichting is er een specifieke aanleiding om het direct in de raadsvergadering te brengen, namelijk dat het een rechtstreeks gevolg is van besluiten die al zijn genomen. Er valt met andere woorden niet meer over te zeggen dan dat reeds is gezegd in een eerder stadium. En het voorkomen van onnodige herhalingen is ook een van de dingen die beoogd zijn in het nieuwe vergaderstelsel.

        Dat neemt overigens niet weg dat ook ons is opgevallen dat het overzicht op dit moment ontbreekt, zowel voor de politieke partijen als voor mensen buiten de raad. Dat is dan ook iets wat we gaan proberen op te pakken en op te lossen.
        ...

        Opmerking


        • Raadsavond 3 maart 2015

         Beste MO-raadvolgers,

         Wellicht hebben jullie je afgevraagd waar mijn (live) bijdrage bleef van deze raadsavond?

         Helaas was het tot exact 20.00 uur onmogelijk om in de diverse vergaderzalen en/of rond het wandelgangencircuit in te loggen op het lokale wifi-netwerk.
         Dat neemt niet weg dat ik vandaag goede gesprekken heb gehad met de diverse raadsleden en aanwezig was bij minstens één opmerkelijke bijeenkomst.
         Ik zal mijn ervaringen later vanavond of anders in de loop van morgen online zetten.

         In de raadsvergadering die zojuist is begonnen komt dadelijk wel nog een actuele motie van het CDA aan de orde over de Tram tussen Hasselt en Maastricht.

         Voorts wordt dadelijk nog een nieuw raadslid, Niels Peeters, beedigd.
         Niels Peeters zal het PVM-raadslid Jo Smeets (tijdelijk) vervangen.

         Lang zal deze raadsvergadering niet meer duren
         Last edited by Pier; 3 maart 2015, 21:54.
         Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

         Opmerking


         • De politieke discussie is eindelijk terug in de raadszaal (voor even?)

          Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
          Raadsavond 3 maart 2015
          (...)
          In de raadsvergadering die zojuist is begonnen komt dadelijk wel nog een actuele motie van het CDA aan de orde over de Tram tussen Hasselt en Maastricht.
          (...)
          Lang zal deze raadsvergadering niet meer duren
          Laat ik voor mijzelf spreken, al meende ik uit de reacties tijdens de schorsingen en na afloop te begrijpen dat velen dat vonden, maar eindelijk was de politieke discussie terug in de raadszaal tijdens de reguliere raadsvergadering van vanavond.
          Sinds 1 januari 2015, de datum dat de nieuwe werkwijze werd ingevoerd, stelde de reguliere raadsvergadering feitelijk niet veel meer voor.
          Aan de orde kwamen louter zgn. hamerstukken en benoemingen van (burger)raadsleden.
          Er vond nauwelijks nog enige politieke discussie plaats.

          Gelukkig was dit vanavond (onverwacht) toch het geval.
          Aanvankelijk vermeldde de agenda namelijk niet dat het CDA met een actuele en urgente motie zou komen cf. art. 47 lid 4 van het Reglement van Orde.
          Pas vanmiddag kwam het CDA met de motie over de Tram tussen Hasselt en Maastricht.
          Gelet op de inhoud terecht een motie die actueel en urgent was.

          Feitelijk betoogde dhr. Geelen van het CDA in deze motie dat de gemeente Maastricht geen geld meer mocht uitgeven aan tracéstudies voor de tram tussen Hasselt en Maastricht, zolang er geen constructief overleg had plaatsgevonden met de Belgische partners en de provincie Limburg om te bekijken of de door "Maastricht" voorgestelde alternatieven, nu een Maasoversteek van de tram waarschijnlijk van de baan is, überhaupt kan rekenen op steun van deze partners en wellicht in het verlangde daarvan de van de raad zelf.
          Het CDA had immers begrepen dat deze review 7 miljoen euro's zou gaan kosten!!!

          Vervolgens begonnen de interrupties en de discussies tussen de diverse partijen die het met elkaar eens dan wel oneens waren.
          De winst van deze discussie was dat de burger, althans ik, gelijk weer kon zien welke partijen vóór de (alternatieve) tramroute waren (SPM, GL, VVD, D66), welke partijen nu twijfelde (SP, PvdA) en welke partijen (als vanouds) gewoon tegen de tram waren (CDA, PVM, LPM en MV).

          De portefeuillehouder, wethouder John Aarts (VVD), lag helaas ziek thuis, maar zijn rol werd perfect overgenomen door wethouder Gerdo van Grootheest (GL).
          Voor de goede orde.
          Wethouder Van Grootheest kon richting de raad, gaandeweg de discussie, overtuigend ontkrachten dat de geplande review 7 miljoen euro zou gaan kosten.
          Dat was kennelijk een misverstand dat dus snel uit de wereld werd geholpen.

          Aanvankelijk was de SP ook voor de door het CDA ingediende motie, maar gaandeweg begon duidelijk te worden dat wethouder Van Grootheest nog meer goede argumenten had om de motie te ontraden.
          Daarop besloot de SP haar steun voor de motie in te trekken en leek de motie volstrekt kansloos te worden.
          Dit tot groot onbegrip van het CDA. Bij monde van de fractievoorzitster Vivianne Heijnen betoogde het CDA het onbegrijpelijk te vinden dat de raad geen gebruik maakte van haar budgetrecht.
          Hier werd immers geld vrijgemaakt voor een, aldus het CDA, geheel ander traject dan waarover ooit de meerderheid van de raad een positieve beslissing had genomen.
          De tram, zo lijkt het er nu op, heeft niet meer het station in Maastricht als eindpunt, maar de Boschstraat of het Mosae Forum.
          Gelukkig voor het politieke debat deelde Nelleke Barning (PvdA) de raad mee dat het CDA wel een punt had.
          Weer gingen de argumenten voor en tegen over en weer. Eindelijk was er dus een politiek debat
          Ja, er werd veel herhaald en ja sommige raadsleden waren (weer) wat langdradig, maar voor het publiek, volgens mij was ik overigens de enige neutrale toeschouwer en werd de rest van de publieke tribune bevolkt door familieleden van, ambtenaren en partijleden.

          De PvdA kwam met een compromis.
          Als de wethouder zou toezeggen dat hij een projectvoorstel over 2 weken aan de raad presenteert met vermelding wat men nu precies wil onderzoeken en hoeveel dat kost, zou men daar vrede mee hebben.

          Uiteindelijk, na 2-3 schorsingen, konden bijna alle partijen zich in dit compromis vinden.
          Toch wilde het CDA haar motie nog in stemming brengen.
          Aldus geschiedde.
          Alle aanwezige leden van het CDA, PVM, SBM, MV en LPM stemden vóór de motie en de overige partijen stemden tegen.
          De motie werd dus met 11 tegen 24 stemmen verworpen, maar eindelijk heeft de raad weer een politiek debat gevoerd.
          Een verademing!!!!
          Last edited by Pier; 3 maart 2015, 23:08.
          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • Stads- en raadsronden van de raadsavond van dinsdag 3 maart 2015

           Oorspronkelijk geplaatst door Pier
           (...)
           Helaas was het tot exact 20.00 uur onmogelijk om in de diverse vergaderzalen en/of rond het wandelgangencircuit in te loggen op het lokale wifi-netwerk.
           Dat neemt niet weg dat ik vandaag goede gesprekken heb gehad met de diverse raadsleden en aanwezig was bij minstens één opmerkelijke bijeenkomst.
           Ik zal mijn ervaringen later vanavond of anders in de loop van morgen online zetten.(...)
           De stads- en raadsronden die ik, inmiddels gisteren, bezocht waren inhoudelijk niet echt spectaculair, maar er zijn toch enkele vermeldenswaardige zaken gezegd en/of gebeurd.
           Misschien moet ik wel zeggen dat er zaken NIET gezegd en/of gebeurd zijn en dat oa. wethouder Damsma (D66) daarin een prominente rol speelde.
           Ik zal het bij deze cliffhanger houden gelet op het inmiddels middernachtelijk tijdstip

           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • Wederom Merci Pier voor jouw verslaglegging ergo voor de (live) bijdrage, ondanks de wifi-netwerk problemen.

            Misschien hier niet ter zake doende, moet mij toch iets van het hart.
            Zowel het CDA (in de motie) als Pier (in De politieke discussie is eindelijk terug in de raadzaal (voor even ?) gebruiken het woord 'ü
            berhaupt'.

            Dat vind ik jammer, immers er wordt in het ABN geschreven !
            In het ABN zijn er zeer zeker ander goede woorden voorhanden waarmee bepaalde bedoelingen/uitdrukkingen kenbaar kunnen worden gemaakt !


            Mestreechter Geis mage beleve
            en dat door te kinne geve.
            God, wat is dat sjiek ! © Wigo

            Opmerking


            • Beste Wigo,

             Ik heb vroeger geleerd dat "überhaupt" correct Nederlands / ABN is. Het betreft weliswaar een leenwoord, maar is daarmee niet minder juist, "computer" is immers ook een leenwoord. Überhaupt vormt al sinds het begin van de vorige eeuw onderdeel van onze taal. Ik denk dat dit soort woorden juist de historie, rijkdom en pluriformiteit van het Nederlands illustreren.

             De Wereld gaat aan Vlijt ten onder

             Max Dendermonde

             Opmerking


             • Daar in de vergaderlokalen aan de Maas lijkt het op draadloos gebied nog niet helemaal optimaal te zijn. Wellicht moet men eens een deskundig bedrijf inhuren. Dat politici draaien is heel normaal. Misschien moet je het woord "draaien" vertalen als aanpassen aan gewijzigde omstandigheden. En daar is niets mis mee.

              Wat betreft het tramdossier.

              Enkele simpele vragen:

              Wat heeft dit project vanaf de bevruchting tot 2 maart 2015 de belastingbetaler gekost?

              Wat zijn de meerkosten indien de halte Markt c.q. Station wordt gerealiseerd? En dan inclusief de te realiseren infrastructuur en hardware (wagenpark e.d.).

              Wie gaat de lijn exploiteren? Tegen welk kostenplaatje?

              Wat zijn de te verwachten inkomsten en waarop zijn die inkomsten gebaseerd?

              En tot slot. Indien het project wordt afgebroken wat zijn dan de te verwachten schadeclaims, kosten juridische bijstand e.d.

              Opmerking


              • CDA: "Veel informatie rond het tramdossier van gemeentelijke website verdwenen"

               Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
               (...)

               Wat betreft het tramdossier.

               Enkele simpele vragen: (...)
               Ik neem aan dat je de zinsnede "Enkele simpele vragen" cynisch bedoelde???

               Een zéér terechte opmerking van Peter Geelen (CDA), tijdens het debat van gisteren, was dat hij geconstateerd heeft dat de gemeente bijna alle informatie uit het verleden over het tramdossier van haar website heeft gehaald!!!!
               Het enige wat ik nu nog vind is DIT.

               De (waarnemend) wethouder gisteravond, Gerdo van Grootheest, is gevraagd er zorg voor te dragen dat deze informatie weer online beschikbaar komt voor alle geïnteresseerden.

               Gelukkig is er dan altijd nog het MO-archief.
               Daar vinden we bijvoorbeeld een link naar het Raadsvoorstel BESTEMMINGSPLAN of natuurlijk onze eigen thread over de sneltram Maastricht-Hasselt.


               Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

               Opmerking


               • Stadsronden tijdens de raadsavond van 3 maart 2015

                Later meer over de nieuwe vergaderstructuur, maar nu even inhoudelijk.
                Er stonden gisteravond vijf zgn. stadsronden gepland zoals op de AGENDA te zien is.
                Dat betekent concreet dat ik keuzes heb moeten maken.

                Om 17.00 uur schoof ik aan bij de stadsronde "Beleidsactualisatie Handhaving".
                Dat is ambtelijke taal voor "eens kijken hoe we in de toekomst het team geüniformeerde Handhaving beter kunnen inzetten".
                De stadsronde begon echt goed.
                Er waren circa 12 "burgers" die inderdaad hun bijdragen wilden leveren aan dit debat in 2 aanwezige handhavers en de diverse (burger)raadsleden.
                Ik kende de meeste burgers wel van aanzien, maar niet van naam.
                Al snel beek dat zij allen vertegenwoordigers waren van belangenverenigingen uit de binnenstad of zelfstandige ondernemers (uit de binnenstad).
                Dat betekende gaandeweg de discussie dat zij hoofdzakelijk gefocust waren op de thema's "Bereikbaarheid", "Evenementen" en "Parkeerbeleid".
                Hierdoor ontstond een bedat over de binnenstadproblematiek en werden de belangen van de overige Maastrichtenaren niet vertegenwoordigd.

                Laat duidelijk zijn dat terecht mag worden opgemerkt dat iedere Maastrichtenaar aan deze discussie had kunnen deelnemen, maar daar kennelijk niets voor voelde.
                Dat betekent dat je de vertegenwoordigers van de binnenstad en/of de nieuwe vergaderwijze van de raad hier niet kunt beschuldigen van het feit dat de discussie eenzijdig was.
                Wel was het een, in mijn ogen, niet echt relevante bijdrage van de aanwezige belangenvertegenwoordigers (lees:burgers).
                Ik ben definitief afgehaakt toen een van de burgers min of meer eiste dat alle handhavers in Maastricht, vanwege de klantvriendelijkheid, Frans moeten kunnen spreken.
                "Waarom Engels spreken en geen Frans? Ik zie geen of nauwelijks Engelse kentekens op drukke dagen in de binnenstad van Maastricht. Wel Franse kentekens en veel inwoners uit Wallonië".
                Tja... tegen zulke argumenten valt niet op te boksen, buiten het aanbieden van een cursus wereldoriëntatie natuurlijk.
                Maar goed, de binnenstadvertegenwoordigers mag je het niet kwalijk nemen dat ze hun kans grijpen. Of het veel zode aan de dijk zet weet ik (nog) niet.
                Ik haakte toen af, mede omdat ik naar het zogenaamde "vragenuurtje" wilde.

                Later begreep ik wel dat de discussie toch nog enige inhoud kreeg, maar helaas heb ik dat gemist.

                Geinteresseerden kunnen alle stadsronden terugkijken via de video- en audioregistratie.
                Deze registraties staan bovenaan de al genoemde pagina van de AGENDA

                Nu op naar de cliffhanger van gisteren.


                Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

                Opmerking

                Bezig...
                X