Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2014-2018

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Stadsronden tijdens de raadsavond van 3 maart 2015, deel II

  Rond 17.45 uur ging ik naar het "vragenuurtje".
  Het CDA, bij monde van raadslid Jan Janssen, had 2 vragen aangekondigd.

  Eerst wilde het CDA iets weten over de Muziekgieterij en daarna over de perikelen rond de Kerncentrale Tihange.

  De voorzitter van de raadsronde, Frans Bastiaens (PvdA) merkte bij het begin van deze stadronde (terecht) op dat men ook bij dit "vragenuurtje" nog een beetje zoekende is naar de juiste formule.
  Het is een beetje een zoektocht naar "wat zijn de geschikte korte simpele vragen aan het college voor het vragenuurtje" en waar beginnen de "uitvoerige en ingewikkelde vragen" die feitelijk cf. art. 48 van het nieuwe Reglement van Orde schriftelijk moeten worden ingediend?
  De gestelde vragen over de Muziekgieterij neigen naar "uitvoerige en ingewikkelde vragen".
  Om die reden had verantwoordelijk wethouder Damsma (D66) vandaag al op voorhand besloten om die vragen sowieso schriftelijk te beantwoorden, aldus voorzitter Bastiaens.
  Dit gezegd hebbende rees wel de vraag waar wethouder Damsma was?
  Zij moest namelijk e.e.a. zelf even toelichten en wellicht alvast een simpele vraag beantwoorden.
  Ook na enkele minuten was wethouder Damsma nog steeds spoorloos.

  Burgemeester Onno Hoes, die ook aanwezig was in de stadsronde "Beleidsactualisatie Handhaving" werd snel gehaald, want hij moest sowieso als portefeuillehouder de vragen over Tihange beantwoorden.
  Burgemeester Hoes was snel gehaald en ging gelijk voortvarend te werk.
  Hij beantwoordde keurig de vragen van het CDA en gaf terecht aan dat het totale waanzin is dat bij "problemen" de formele kanalen worden bewandeld om ons, Maastricht, in te lichten.
  Zo rapporteert "Tihange" waarschijnlijk eerst een "Luik", "Luik" rapporteert aan "Brussel", "Brussel" aan "Den Haag" en tot slot "Den Haag" (hopelijk) aan "Maastricht".
  Tegen de tijd dat dit cirkeltje rond is heeft De Limburger al hele opiniestukken over de situatie in Tihange geschreven en bij een calamiteit geven de bewoners in Maastricht al vanzelf licht.
  Hoes zal zich inzetten voor een betere en snellere (in)formele communicatie tussen Tihange en de Veiligheidsregio Maastricht.

  Wethouder Damsma (D66)
  In de tussentijd was wethouder Damsma nog steeds niet boven water.
  Al snel werd duidelijk dat wethouder Damsma had besloten om niet naar de stadsronde te komen, want ze had toch al besloten om e.e.a. schriftelijk te (laten) beantwoorden.
  En daar zaten we dan.......

  Het sierde burgemeester Hoes dat hij nog probeerde om zijn collega op een zo ordentelijk mogelijke wijze te verontschuldigen, maar het, zonder fatsoenlijke afmelding, wegblijven bij de Stadsronde cq raadsavond kon op geen begrip rekenen bij de overige aanwezige partijen.

  Nu iedereen nog een beetje zoekende is naar de juiste praktische formule rond de nieuwe werkwijze was de absentie van wethouder Damsma een nieuw dieptepunt.
  Veel raadsleden en zelfs een enkele lid van het presidium laat al weten dat de indruk bestaat dat leden van B&W zo stilaan de neiging krijgen om zich wel heel gemakkelijk van moeilijke zaken en/of dossiers af te maken.
  De nieuwe werkwijze lijkt ongewild tot gevolg te hebben dat het college op een eenvoudige manier verwarring kan stichten over (nog) te volgen procedures om daarmee een mogelijke discussie uit de weg kan gaan.

  Als iedereen dat doet wat hij na dit fiasco zei, dan heeft wethouder Damsma heel wat uit te leggen.......
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • Riekt naar respectloos gedrag van deze wethoudster. Zij verdient volgens mij hiervoor een motie van vertrek.
   Kompleminte

   Toller

   Opmerking


   • De wethouder was in ieder geval aanwezig in de 'Timmerfabriek': "officiële lancering van de gloednieuwe informatieve portal 'My Maastricht' make Maastricht yours! Voor al onze (internationale) studenten. Mooie samenwerking tussen Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en Gemeente Maastricht. Gebouwd door UM en Zuyd studenten. Geweldige aanwinst voor de stad!"

    Opmerking


    • Raadsronde tijdens de raadsavond van 3 maart 2015

     Met een ontzettende vertraging, waarvoor mij excuses, wil ik toch nog even terugkomen op het enige agendapunt van de (ingekorte) raadsronde van 3 maart 2015.
     Besproken werd een gewenste evaluatie van de exploitatie van het Geusseltbad en het daarbij behorende startbesluit.

     Oa. Tiny Meese van de PVM had een handvol vragen, maar een strenge voorzitster van deze bijeenkomst, Anita van Ham (PvdA), kapte een paar vragen af.
     Anita van Ham had op zich wel een punt. De vraag die bij deze bijeenkomst centraal stond was niet waarom er een exploitatietekort is en wat de verantwoordelijke wethouder, André Willems (SPM), daaraan gaat doen, maar de vraag of er een evaluatie moet komen?
     Toch leidde het (terecht) afkappen van de vragen tot een bepaalde irritatie en vooral tot verwarring.
     In 2014 was namelijk al lang besloten dat er een evaluatie diende te komen en feitelijk was alleen de vraag wie deze evaluatie zou moeten doen aan de orde.
     Een externe deskundige, zoals de wethouder voorstelde voor circa 25.000,- euro incl. BTW, of een interne deskundige (ambtenaar).
     Het werd uiteindelijk de externe deskundige, waarvoor veel is te zeggen, maar wat bij anderen ook vraagtekens opriep.

     Gewenst vorm toekomstige bijeenkomsten
     Toch wil ik in deze posting niet de nadruk leggen op de inhoud, maar op een zéér terecht constatering rond het nieuwe werkproces van Gert-Jan Krabbendam van GroenLinks.
     Ook hij bemerkte en onderschreef wellicht de onduidelijkheid die er ontstond en die er duidelijk ook is over de wijze van vergaderen.
     Beter gezegd: Wat moet het eindresultaat van een vergadering zijn om tot een goed Startbesluit te komen?.
     Hij verzocht, via de voorzitter, om in de toekomst bij het begin van een bijeenkomst, of het nu een bijeenkomst van de stadsronde of de raadsronde betreft, voor iedereen en zeker voor geïnteresseerde burgers, helder te omschrijven wat de stand van zaken is bij de aanvang van de vergadering, wat het doel is en waar men dient te staan ná de bijeenkomst.
     Bovendien moet ná de vergadering duidelijk zijn wat de volgende stap zal zijn in het proces

     Na afloop van deze bijeenkomst kon ik niets anders dan Gert-Jan Krabbendam te complimenteren met zijn constatering cq aanbeveling
     Als de raad t.z.t. besluit om vast te houden aan de nieuwe vergaderstructuur, zijn de door Gert-Jan Krabbendam aangereikte suggesties tijdens deze raadsronde, volgens mij, van groot belang!

     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
      Toch wil ik in deze posting niet de nadruk leggen op de inhoud, maar op een zéér terecht constatering rond het nieuwe werkproces van Gert-Jan Krabbendam van GroenLinks.
      Ook hij bemerkte en onderschreef wellicht de onduidelijkheid die er ontstond en die er duidelijk ook is over de wijze van vergaderen.
      Beter gezegd: Wat moet het eindresultaat van een vergadering zijn om tot een goed Startbesluit te komen?.
      Hij verzocht, via de voorzitter, om in de toekomst bij het begin van een bijeenkomst, of het nu een bijeenkomst van de stadsronde of de raadsronde betreft, voor iedereen en zeker voor geïnteresseerde burgers, helder te omschrijven wat de stand van zaken is bij de aanvang van de vergadering, wat het doel is en waar men dient te staan ná de bijeenkomst.
      Bovendien moet ná de vergadering duidelijk zijn wat de volgende stap zal zijn in het proces
      Wellicht begrijp ik het niet goed zoals verwoord. Als je van te voren aangeeft, waar men dient te staan na de bijeenkomst, wat is dan de waarde van de feitelijke bijeenkomst? Om helder te omschrijven wat de stand van zaken is bij de aanvang van de vergadering is mij duidelijk.

      Opmerking


      • Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
       Wellicht begrijp ik het niet goed zoals verwoord. Als je van te voren aangeeft, waar men dient te staan na de bijeenkomst, wat is dan de waarde van de feitelijke bijeenkomst?
       Zó lees ik Piers posting niet. Het lijkt mij inderdaad een goed idee tevoren aan te geven wat de stand van zaken is en wat het onderwerp van de discussie. Als dat - zoals in dit geval - moet gaan over het wel of niet besluiten tot een evaluatie inzake het Geusselt-zwembad, moet men zich niet verliezen in een debat over het exploitatietekort. Dat moet dan op een ander moment worden ingepland. Als men hier strak de hand aan houdt, komt men gemakkelijker tot een besluit, duren de vergaderingen korter en wekken deze minder irritatie op bij bestuur en publiek. Voorwaarde is echter wel, dat die korte inleiding door de voorzitter recht doet aan wat bij een eerder besluit is afgesproken, en dat alle partijen zich houden aan die afspraken. Het lijkt mij dat indien dit systeem verder ingang vindt, iedereen er baat bij heeft. Het vraagt echter wel een nieuwe alertheid bij de verschillende partijen in de Raad. Als men zich de kaas niet van het brood wil laten eten, moet men eerder pro-actief denken dan reactief.

       Opmerking


       • Raadsavond van dinsdag 17 maart 2015.

        Met enige vertraging, waarvoor mijn excuses, een voorlopig eerste verslag van de raadsavond van vandaag, 17 maart 2015.
        Een, naar mijn mening, weinig interessante raadsavond.
        Hier de AGENDA en oordeel zelf.

        Twee zaken springen er, wat mij betreft, uit.
        Dat zijn de vragen van GroenLinks aan het college en natuurlijk de urgente en actuele MOTIE van de PvdA over een onderzoek naar het mogelijk gebruik van de spoorbrug in het tracé Vlaanderen-Maastricht.

        Helaas ligt tussen deze twee agendapunten ruim 3 uur........
        Dat geeft wel héél veel tijd om te eten en om te netwerken.
        Zelfs zoveel tijd dat ik bijna vergeet om de trouwe lezer van MO te bedienen....

        De vragen van GroenLinks gingen over het feit of het college bekend was/is met het feit dat er "wietbendes" actief zijn (in Maastricht) die kinderen, althans jeugdigen tussen de 13 en 17 jaar, lokken om te werken in de wietteelt.
        Daarover berichtte onlangs de Limburgse media.
        Burgemeester Hoes kon daar erg kort over zijn.
        Dat is het college in Maastricht NIET bekend. Hij heeft daarover uiteraard contact gehad met de politie en het Openbaar Ministerie.
        Ook bij politie en het OM is daarover niets bekend.
        Dat is op zich opmerkelijk, want het OM zou in de media hebben bevestigd dat men dit inderdaad in onderzoek heeft.
        Burgemeester Hoes legt uit dat dit, aldus het OM, te wijten is aan een vorm van miscommunicatie cq een foute weergave van het commentaar van het OM.
        Goed nieuws dus.
        In Maastricht, en voor zover bekend in de rest van Limburg, is geen kinderlokkende wietbende actief.

        (wordt vervolgd)
        Last edited by Pier; 17 maart 2015, 21:47.
        Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

        Opmerking


        • Raadsavond 17 maart 2015 (II)


         Motie over spoorbrugvariant tram Vlaanderen-Maastricht
         Even live vanuit de raadsvergadering die zojuist om 21.30 uur is begonnen.
         Binnen 3 minuten stormde de voorzitter van de raad, burgemeester Hoes, door naar de urgente en actuele MOTIE over de spoorbrugvariant van het tramtracé Vlaanderen-Maastricht.
         Nelleke Barning van de PvdA verwoordt dat de bedoeling van de motie is de Vlaamse partners eerst mee te nemen in een dialoog om hen te overtuigen dat voor de duurzame ontwikkeling van het project en toekomstige doortrekking naar onder meer Aken, ook zij groot belang hebben bij de spoorbrugvariant.
         Nog voordat mevr. Barning is uitgesproken wordt zijn geinterrumpeerd door Kitty Nuyts (LPM), John Gunther (SP), Gea van Loo (SPM) en Esmiralda Thieme (PVM).
         Deze partijen hebben vooral kritiek op het feit dat de PvdA nu komt met deze motie terwijl hun eigen wethouder in de vorige coalitie, dhr. Nuss, juist degene was die het tracé over de spoorbrug onbespreekbaar maakte en het tracé door de binnenstad en over de Wilhelminabrug er door drukte.
         John Gunther (SP): "Dit is met terugwerkende kracht een motie van wantrouwen tegen uw eigen wethouder Albert Nuss", of iets ondiplomatieker "U hebt boter op het hoofd", aldus Kitty Nuyts (LPM).

         Wethouder Gerdo van Grootheest (GL) nam voor de 2de maal de honneurs waar voor zijn collega wethouder John Aarts (VVD) die vanwege een langdurige (sport?)blessure eerder naar huis ging.
         De wethouder ontraadde de motie, maar gaf ook aan dat de zgn. Spoorbrugvariant te pas en te onpas weer ter sprake komt. Dat maakt dat deze variant op de een of andere manier "boven de markt blijft hangen".
         Hij wilde daarom het navolgende toezeggen.
         - Het college onderzoekt (nogmaals) zorgvuldig de argumenten waarom de spoorbrugvariant destijds is afgevallen;
         - Doet een zgn. quickscan of de argumenten waarom de variant destijds afviel goed geïnterpreteerd zijn met de kennis van nu;
         - Het college blijft sowieso in gesprek met de Belgische partners over alle mogelijke varianten cq suggesties.

         Deze toezeggingen riepen bij Jan Hoen (MV), die de motie va de PvdA mede indiende, wel de vraag op hoe geloofwaardig deze toezeggingen van de wethouder zijn.
         Volgens Jan Hoen weet hij al precies de uitkomst van het onderzoek en quickscan van het college.
         Volgens de wethouder is deze suggestie cq conclusie van Jan Hoen veel te voorbarig.

         Gerdo van Grootheest gaf aan dat een andere mogelijke uitkomst van het overleg met de Belgische partners zou kunnen zijn dat de tram voorlopig de Boschstraat, althans de westzijde van de Maas, als eindstation krijgt, maar dat tzt de Wilhelminabrug extra verhoogd en verstevigd gaat worden. Dit moet sowieso gebeuren in het belang van de containerscheepvaart over de Maas in de (nabije) toekomst.
         Als dat gerealiseerd is, wordt de tram alsnog doorgetrokken tot het station in Wijck.

         De toezeggingen en suggesties waren voor de indieners van de motie, de PvdA, het CDA en de Maastrichtse Volkspartij (MV) te weinig.
         Daarom werd de motie, na een kleine tekstuele aanpassing op verzoek van het CDA, in stemming gebracht.
         De motie haalde het echter niet.
         Uiteindelijk waren alleen de oorspronkelijke indieners en Stadsbelangen (SBM, die de motie na de tekstuele aanpassing overigens mee indiende, vóór de motie. Alle andere partijen waren tegen.
         Last edited by Pier; 21 maart 2015, 13:25. Reden: Verbetering: Kitty Nuyts is niet van de SPM, maar natuurlijk van de LPM!
         Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

         Opmerking


         • Het klinkt misschien afgezaagd, maar wederom een welgemeend Merci Pier voor jouw verslaglegging !
          Mestreechter Geis mage beleve
          en dat door te kinne geve.
          God, wat is dat sjiek ! © Wigo

          Opmerking


          • Raadsavond 17 maart 2015 (III).

           Een drietal correcties

           Oorspronkelijk geplaatst door Wigo Bekijk bericht
           Het klinkt misschien afgezaagd, maar wederom een welgemeend Merci Pier voor jouw verslaglegging !
           Bedankt voor het compliment, maar helaas blijk ik toch enkele foutjes te hebben gemaakt.
           Ze merkte een attente lezer op dat ik achter de naam van Mevr. Nuyts de afkorting "SPM" (Seniorenpartij) plaatste.
           Hoewel Kitty Nuyts nog zéér kwieke naar de interruptiemicrofoon kan sprinten zou ze qua leeftijd inderdaad (jongste) aspirant lid kunnen worden van de Seniorenpartij.
           Maar niets is minder waar.
           Kitty Nuyts is al bijna een decennium enig raadslid van haar Liberale Partij Maastricht, dus de LPM.
           Deze fout is in posting # 312 inmiddels herstelt.

           Oorspronkelijk geplaatst door Pier
           (..)
           De vragen van GroenLinks gingen over het feit of het college bekend was/is met het feit dat er "wietbendes" actief zijn (in Maastricht) die kinderen, althans jeugdigen tussen de 13 en 17 jaar, lokken om te werken in de wietteelt.
           Daarover berichtte onlangs de Limburgse media.(..)
           Ook Dagblad De Limburger leest mee.
           Zo kreeg ik te horen dat het niet de Limburgse media was die over kinderlokkende wietbendes schreef, maar De Telegraaf n.a.v. een reportage van PowNews!
           Domme fout mjinerzijds
           Ik wist dat namelijk wel, want ik sprak na de bewuste raadsronde richting Gert-Jan Krabbendam (GL) nog mijn verwondering uit dat "GroenLinks" kennelijk PowNews en de De Telegraaf volgt.....
           Mijn excuses aan de serieuze Limburgse pers.......

           Over Gert-Jan Krabbendam gesproken.
           Hij attendeerde mij terecht op een fout citaat van mij van wethouder Grootheest (GL).
           "Je hebt wethouder Van Grootheest onjuist geciteerd v.w.b. zijn toezeggingen. Het college gaat m.b.t. de spoorbrug niets opnieuw onderzoeken. Het gaat wel de argumenten waarom destijds het spoorbrugtracé is afgevallen opnieuw helder op een rij zetten en er zal een quickscan plaatsvinden naar of de argumenten van destijds nog steeds valide zijn."

           Fijn om te merken dat er nog (kritische) lezers zijn
           Last edited by Pier; 21 maart 2015, 15:28.
           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • Raadsavond 17 maart 2015 (IV)

            Jihadistennetwerk in Maastricht

            In aansluiting op mijn eerdere posting (#311) over de vragen van GroenLinks over een mogelijk Maastrichts rekruterings- en ronselnetwerk voor Syrische jihad nog even een weergave van deze vragen en de antwoorden.

            Artikel DDL over de Maastrichtse Umm
            Voor deze vragen baseerde GroenLinks zich wel hoofdzakelijk op een publicatie van Dagblad De Limburger (DDL) van maandag 16 maart 2015.
            In dat bewuste artikel schreven de DDL-journalisten, Claire van Dyck en Johan van de Beek, dat een in Maastricht wonende maar van oorsprong Tsjetsjeense vrouw (31), genaamd Umm, in oktober 2014 met haar minderjarige Nederlandse kinderen, Luca en Aysha, was vertrokken naar het kalifaat van IS in Syrië. De kinderen zouden, tegen de wil van de vader, zijn meegenomen cq ontvoert.

            GroenLinks vroeg aan burgemeester Onno Hoes het navolgende:
            Umm zou een bekende zijn geweest cq zijn van de inmiddels naar Maastricht teruggekeerde 19-jarige Maastrichtse uitreizigster Aïsha.
            Aïsha en Umm zouden dezelfde stichting hebben bezocht. Ook de inmiddels omgekomen Maastrichtse uitreizigers Sultan en Azad zouden deze stichting hebben bezocht.
            - Is er nu sprake van een Maastrichts netwerk?
            - Zo ja, om hoeveel jongeren gaat het dan?
            - Zijn er (Maastrichtse) ontmoetingsplaatsen in beeld?
            - Heeft het Maastrichts college contacten in de Euregio over zulke zaken, mede gelet op het gebeuren in januari 2015 in Verviers (?
            - Faciliteert het college contacten met doelgroepen?
            - En tot slot is er slachtofferhulp geregeld) voor de achterblijvers, zoals bijvoorbeeld de vader van Luca en Aysha?

            Bij het beantwoorden van deze vragen begon burgemeester Hoes met het maken van een compliment richting de journalisten van DDL. Het door deze journalisten geschreven artikel was een toonbeeld van respect richting de achterblijvers, hun gevoelens en de Islamitische El Habib-school in Maastricht. Het artikel was een goede weergave van de feiten, waarbij men niet gericht was op sensatie.
            Burgemeester Hoes gaf aan dat er in Maastricht, voor zover bekend, geen netwerk is van rekrutering of ronselpartijken.
            "Dat wil echter niet zeggen dat er er zeker niet is", aldus burgemeester Hoes.
            Door héél slim acteren wist Umm haar uitreis toch voor elkaar te krijgen, ondanks dat zij wist dat er op haar gelet werd.

            Ja, het college heeft contacten in de Euregio.
            Toevallig zat de burgemeester gisteren nog met Aken en Luik om de tafel. Dat was een al langer gepland overleg, maar door de jihadistische actualiteit wordt ook dit item nu besproken in hun (geplande) overleggen.

            Preventie
            De burgemeester zet in op preventie.
            Hoeveel personen in Maastricht potentieel in beeld zijn om eventueel uit te reizen kon de burgemeester niet zeggen.
            Hij sprak wel zijn bezorgdheid uit over het feit dat door de aandacht rond dit fenomeen eventuele anderen op een idee worden gebracht.
            Burgemeester Hoes: "Wij zetten wel een tandje bij en gaan actief nadenken om dit fenomeen te voorkomen. De moskee in Maastricht vraagt zich af of ze nog wel grip hebben op hun achterban".
            Een onderdeel van de aanpak is dat Maastricht een eerstelijns-functionaris in stelling gaat brengen.
            "Aanvankelijk dacht "Den Haag" dat Verviers ver weg was, maar inmiddels weten ze dat het slechts 26 km. van Maastricht is".

            Tips?
            Na deze eerste antwoorden van burgemeester Hoes had Gert-Jan Krabbendam (GL) nog een aanvullende vraag:
            "Waar kunnen mensen die informatie hebben en/of bezorgd zijn over hetgeen zij zien en vermoedelijk te maken heeft met jihadisme hun informatie kwijt?"
            Volgens burgemeester Hoes kunnen deze mensen zich rechtstreeks wenden tot hem!

            John Gunther (SP) wilde va burgemeester Hoes nog weten om welke stichting(en) of instelling(en) het wellicht gaat in het door DDL bedoelde artikel?
            De burgemeester gaf aan daar geen mededelingen over te kunnen doen. Als hij namen zou noemen zou dat het opsporingsonderzoek wellicht schaden en zou/zouden deze in stichting(en) of instelling(en) zichzelf morgen opdoeken.

            De burgemeester zag wel één lichtpuntje.
            Door de publiciteit gaan mensen eerder over om (veronderstelde) misstanden te melden.
            Hij beloofde de aanwezige partijen over 4 weken met een memo te komen over de gevolgde en gewenste structuur en inzet.

            Alle aanwezige partijen namen genoegen met de beantwoording van de vragen door de burgemeester.


            Last edited by Pier; 21 maart 2015, 14:51.
            Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

            Opmerking


            • Raadsavond 17 maart 2015 (V)

             Schitteren door afwezigheid bij vragen Jihadistennetwerk in Maastricht

             Wat heel opvallend was bij deze raadsronden over de vragen rond een (mogelijk) jihadistennetwerk in Maastricht was de afwezigheid van de (woordvoerder) van de VVD en de Partij Veilig Maastricht (PVM)

             VVD
             De VVD, i.c. hun partijleider en premier Mark Rutte, gaf in de aanloop naar de verkiezingen van de Provinciale Staten, nog expliciet aan er geen problemen me te hebben dat (Maastrichtse) jihadgangers in Syrië of Irak sneuvelen.
             Wrang is dat de 19 jarige Maastrichtse uitreizigers Sultan (zelfmoordaanslag met circa 21 doden!!) en Azad (verm. omgekomen bij een vuurgevecht) deze VVD wens al gestalte hebben gegeven.
             Maar de VVD Maastricht was in geen velden of wegen te bekennen.

             PVM
             De PVM heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat ze tegen uitbreiding is van de moskeeën in Maastricht en gelet op hun partijtoevoeging "veiligheid" moet hun toch alles gelegen zijn aan een veilige aanpak van mogelijk jihadisme in Maastricht.
             Maar helaas.
             De woordvoerster/fractievoorzitster van de PVM ontbrak bij dit debat.

             In de zaal zat wel het nieuwbakken PVM-raadslid Niels Peeters en het (burger)raadslid Wim Schulpen. Uiteraard luisterden zij wel naar de vragen en de antwoorden, maar namen zij niet deel aan het debat.

             GroenLinks
             Dat het GroenLinks was die deze vragen stelde vind ik persoonlijk wel verwonderlijk.
             Mijn (onjuiste?) historische ervaringen met GroenLinks, deels voortgekomen uit de (in naam) pacifistische PSP, leerden mij dat deze partij zich aan dergelijke vraagstellingen nooit waagde.
             Dat GroenLinks zich nu wel waagt aan dergelijke vragen vind ik prijzenswaardig.
             Maar goed, GroenLinks verandert want ze lezen daar tegenwoordig zelfs De Telegraaf.....

             Jeetje, de laatste tijd schrijf ik wel erg veel over GroenLinks......
             Last edited by Pier; 21 maart 2015, 17:15.
             Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

             Opmerking


             • Voorbereidingen voor Raadsavond 31 maart 2015

              Morgen, dinsdag 30 maart 2015, staat de volgende raadsavond van de Maastrichtse gemeenteraad op de agenda.

              Zoals reeds uitvoerig op deze site besproken is de raadsavond het resultaat van de op 1 januari 2015 ingevoerde nieuwe werkwijze van de Maastrichtse gemeenteraad.
              Het hoofddoel van deze nieuwe werkwijze was oa. om de (Maastrichtse) burgers meer te betrekken bij het bestuur van de gemeente Maastricht.
              Even kort door de bocht is het idee dat de burgers van Maastricht vanaf 17.00 uur rond een bepaald geagendeerd dossier of onderwerp met de raadsleden en/of het college in gesprek gaan. Dat noemt men dan de stadsronde.
              Nadat de raadsleden kennis hebben genomen van de meningen van de burgers rond een specifiek onderwerp/dossier, wordt aansluitend of in een later stadium, in de zgn. raadsronde, door de raadsleden en het college dit dossier weer besproken en wordt er een (principe) besluit genomen.
              Uiteindelijk blijkt uit de standpunten die door de partijen zijn ingenomen tijdens de raadsronde of er een meerderheid is voor een bepaald besluit en wordt dit geformaliseerd in de raadsvergadering.
              Nogmaals, bovenstaande is een kort door de bocht uitleg, maar wel een weergave van de geest van de nieuwe raadsavond.

              Wat schets, bij het bekijken van de agenda van morgen, mijn verbazing.
              Zonder dat er een stadsronde is geweest, staat morgen om 19.00 uur in de raadsronde een raadsvoorstel op de agenda over de Uitvoeringsnota Sport.
              Dat betekent dat de stadsronde rond dit onderwerp is overgeslagen en er idealiter door de raad morgen een besluit wordt genomen voor het sluiten van de onderstaande gym- of sportzalen:
              Sportzaal Heer aan het Plein Petrus Banden;
              Gymzaal Itteren (feitelijk reeds gesloten);
              Sportzaal Boschpoort;
              Sportzaal Biesland;
              Gymzaal Wittevrouwenveld;
              Gymzaal Nazareth (in 2016) en
              Gymzaal Limmel (in 2016).
              Ik moet hierbij aantekenen dat het al eerder is gebeurd dat men de stadsronde oversloeg.
              Dat was omdat men kort voor de nieuwe werkwijze e.e.a. nog (uitvoerig) besproken had tijdens commissievergaderingen in bijv. november of december 2014. Dat hoefde daarom niet opnieuw naar de stadsronde. Dit is wellicht (deels) verdedigbaar, maar het agendapunt dat nu aan de orde is is voor het laatst besproken, als mijn informatie correct is, op 21 mei 2013 in de raadsvergadering. Het betrof een raadsnota van 25 april 2013!!!!

              "Gemeente communiceert niet".
              In een persbericht beschuldigt de Partij Veilig Maastricht de gemeente Maastricht ervan dat ze wederom niet communiceert met belanghebbende.
              Niels Peeters (PVM): " Uit een rondje langs de sluitende binnensportaccommodaties blijkt dat de vaste gebruikers van de te sluiten accommodaties in 2015 niet geïnformeerd zijn door de Gemeente Maastricht over de sluitingsplannen.
              Los van de inhoudelijke discussie vindt Partij Veilig Maastricht (PVM) deze gang van zaken onacceptabel.
              Zo ga je niet om met je vaste gebruikers en begrijpen dan ook goed de verbijstering bij de desbetreffende sportverenigingen.
              De PVM heeft in aanloop naar de raadsronde van dinsdag vragen gesteld aan wethouder Willems van sport. Wij wil weten waarom er geen communicatie heeft plaats gevonden en hebben de wethouder Willems opgeroepen alsnog met directe ingang in contact te treden met de vaste gebruikers. Daarnaast staan wij er op dat de Gemeente Maastricht haar communicatie verbetert want dit is niet de eerste keer, dat er niet of onvolledig word gecommuniceerd. In januari 2014 hebben wij de gemeente hier ook al eens op gewezen toen het mis ging bij de buitensportaccommodatie Geusselt."

              "Eendracht 1876"
              Overigens blijkt niet alleen de PVM moeite te hebben met het gebrek aan communicatie van de zijde van de gemeente Maastricht.
              Op 28 maart 2015 liet de Katholieke Maastrichtse Gymnastiek vereniging "Eendracht 1876" in een brief ook al weten tot begin maart 2015 niets van de gemeente Maastricht te hebben vernomen, maar overvallen te zijn door de berichten in de media.
              Last edited by Pier; 31 maart 2015, 17:01.
              Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

              Opmerking


              • Raadsavond van dinsdag 31 maart 2015 (I)

               Vandaag (weer eens) geen live verslag van de raadsavond van de Maastrichtse gemeenteraad.
               Kon jullie pierlementair verslaggever in het verleden nog externe factoren de schuld geven waarom er geen live-verslag kwam vanuit de raadszaal, bijvoorbeeld omdat er geen deugdelijke wifi-verbinding was, zo moet ik vandaag bekennen dat de schuld bij mijzelf lag.
               Ik was namelijk gewoon mijn bril vergeten.......
               Een oplettend burgerraadslid vroeg mij zelfs nog of ik was overgeschakeld op contactlenzen, maar neen, ik was gewoon een "klein beetje dom" geweest.

               Ik moet wel zeggen dat het een zéér interessante raadsavond was vandaag. Zelfs een raadsavond waar ik nauwelijks aan eten en/of lobbyen toekwam, omdat er zoveel "op de velden" gebeurde dat zelfs ik een beetje ging steigeren.

               Na de raadsronde en aansluitend nog een klein rondje om de velden heb ik het strijdtoneel verlaten.
               Enerzijds omdat ik nauwelijks aantekeningen heb kunnen maken vanwege mijn scheelheid en ik nu, inmiddels thuis, het gebeuren nog redelijk vers in mijn geheugen heb en anderzijds omdat ik tijdens de raadsvergadering, die om 21.00 uur begon, niet echt meer veel noemenswaardige gebeurtenissen verwacht.

               Ik zal jullie zo dadelijk proberen uit te leggen waarom het maar goed is dat onze gemeenteraad niet het WK allround schaatsen mag organiseren......

               Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

               Opmerking


               • Raadsavond van dinsdag 31 maart 2015 (II)

                Vanavond bezocht ik eerst om 17.00 uur de stadsronde waarin burgers kunnen inspreken over zaken die later die avond in de raadsronde op de agenda staan.
                Ik koos hiervoor omdat in die hierboven staande posting, no 318, de Partij Veilig Maastricht aan de bel had getrokken over de slechte communicatie tussen de gemeente en de diverse gebruikers van de 7 sport- of gymzalen die in 2015 of 2016 worden gesloten.

                Gestimuleerd door de PVM gaf dhr. De Gids van de Katholieke Maastrichtse Gymnastiekvereniging "Eendracht 1876" tijdens deze inspreekronde nogmaals uitleg over zijn brief en de consequenties van het sluiten van de sportzaal Biesland aan de Athoslaan te Maastricht voor "Eendracht 1867".

                Je zou er bijna niet bij stilstaan, maar wist u dat bij de bouw van deze sportzaal, in 1972, al de verankering in de bouw werd meegenomen van bijvoorbeeld de rekstok en dat deze verankering redelijk uniek is te noemen?
                Hoe moet dat dan als "Eendracht" verhuisd naar een andere sportzaal waar helemaal geen verankering is?
                Eerder bleek een naderhand aangelegde verankering in de sportzaal Belfort ondeugdelijk te zijn en werd een wedstrijd daarom afgelast. Ik bedoel maar.
                Kortom, door dhr. De Gids werden argumenten aangedragen die waarschijnlijk bij de raadsleden, het college en de ambtenaren niet bekend waren.

                Mede n.a.v. deze bijdrage van dhr. De Gids gaf verantwoordelijk wethouder André Willems (SPM) aan dat naar dergelijke argumenten en/of problemen goed zal worden geluisterd en dat daar goede afspraken over gemaakt zullen gaan worden bij de verhuizing van de vereniging.
                Of een sport- of gymzaal wordt gesloten is natuurlijk iets waar je het mee eens kunt zijn of niet, maar helaas dient er nu eenmaal bezuinigd te worden.
                Een bezettingsgraad van minder dan 70%, zoals in Biesland, is dan van eminent belang.
                Feitelijk kun je stellen dat er, ondanks de goede argumenten van dhr. De Gids, aan sluiting van de sportzaal Biesland niet meer valt te tornen.

                Dat geheel neemt overigens niet weg dat de wethouder ook ruiterlijk erkende dat de communicatie richting de gebruikers van de te sluiten sport- of gymzalen niet best is geweest.
                Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

                Opmerking

                Bezig...
                X