Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2014-2018

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Raadsavond van dinsdag 31 maart 2015 (III)

  Initiatiefvoorstel Mergelweg
  Na de inspreekronde bezocht ik de stadsronde waarin GroenLinks en de PvdA hun initiatiefvoorstel over het omtoveren van de Mergelweg, tussen de wijk Sint Pieter en het Belgische grensdorp Kanne, naar een "recreatieweg" voorlegde aan de raad en de burgers van Maastricht.
  Over dit initiatiefvoorstel en de wijze waarop dit voorstel in de stadsronde werd behandeld valt nogal iets te melden, maar helaas zal ik dit moeten bewaren voor morgen of zo, want ik wil de lezers eerst meenemen naar een wel zéér opmerkelijke raadsronde.
  Dit onderwerp wordt dus tzt vervolgd.
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • Raadsavond van dinsdag 31 maart 2015 (IV)

   Presidium schat impact over besluit sluiting sport- en gymzalen verkeerd in

   In de raadsronde om 19.00 uur stond op de agenda het raadsvoorstel toekomstbestendige binnensportaccomodaties.
   Feitelijk werd in deze raadsronde van de raadsleden gevraagd dat zij zouden instemmen met het sluiten van 7 sport- en gymzalen (zie ook posting no. 318).

   Het kersverse PVM-raadslid Niels Peeters kwam inhoudelijk met goede kritische op- en aanmerkingen rond dit raadsvoorstel.
   Zo stelde hij o.a. dat hij vond dat de raad niet moest instemmen met punt 4 van dit raadsvoorstel om het college te mandateren om, na besluitvorming t.a.v. de onderwijsontwikkelingen, vervolg beslissingen te nemen ten aanzien van de binnensportaccommodaties. Dit dient altijd een beslissing te zijn van de raad zelf.
   Voorts bracht hij nogmaals ter sprake dat geconstateerd moest worden dat de communicatie van de gemeente richting de gebruikers van deze accommodaties niet de schoonheidsprijs verdienden.
   Dit laatste punt werd overigens door wethouder Willems (SPM) meteen erkend.

   Raad slaat stadsronde over
   De raadsronde werd echter interessant toen het burgerraadslid Mat Brüll (CDA) opmerkte dat het vreemd is dat dit raadsvoorstel besproken wordt in de raadsronde, zonder dat dit raadsvoorstel eerst besproken is in een stadsronde!!!
   Mat Brüll heeft hier een belangrijk punt.
   Sinds 1 januari 2015 heeft de raad zelf besloten om een nieuwe werkwijze te hanteren.
   Nieuwe onderwerpen dienen, behoudens uitzonderingen, eerst besproken te worden in de stadsronde, daarna de raadsronde en vervolgens in de raadsvergadering.
   "Dit dient", aldus Mat Brüll, "ook met dit onderwerp te gebeuren. Dit is een veel te belangrijk en ingrijpend onderwerp. Over dit onderwerp dienen wij als raad eerst met alle belanghebbende verenigingen of burgers in gesprek te gaan. Als dat gebeurd is, in de stadsronde, dienen wij als raad dit pas te bespreken in de raadsronde."
   Mat Brüll kreeg bijval van de PvdA (Didier Jacobs), de PVM en de Liberale Partij Maastricht (Kitty Nuyts).

   De wethouder verdedigde zich, na overleg met zijn ambtenaren, met de argumenten dat dit raadsvoorstel ook al vóór de nieuwe werkwijze, op 1 december 2014, besproken werd in de raad. Bovendien hadden er zgn. Sportcafés plaatsgevonden in oktober van vorig jaar. Dus daar hadden belanghebbenden ook hun zegje kunnen doen.
   Deze "oude" participatiemogelijkheden van belanghebbenden in de sportcafés zouden een stadsronde derhalve overbodig maken.
   Bovendien, zo was de redenatie, zou een eventuele stadsronde echt geen nieuwe inzichten brengen en zouden eventuele nieuwe burger- of belanghebbende argumenten geen verschil maken in het besluit om de 7 sport- en gymzalen te (moeten) sluiten.
   "Er dient nu eenmaal bezuinigd te worden", aldus wethouder Willems, "Een nieuwe stadsronde betekent alleen maar vertraging. Een vertraging met verstrekkende financiële gevolgen. Er zullen door deze vertraging namelijk dit jaar geen sport- of gymzalen meer gesloten kunnen worden".
   Vervolgens ontstond een politiek debat waarbij een ruime meerderheid van de raad het helemaal eens was met de wethouder.

   Na afloop van deze raadsronde sprak ik nog even met de voorzitter van deze raadronde en tevens lid van het presidium, dat de raadsagenda samenstelt, het raadslid Jan Erckens (SPM).
   Jan Erckens: "Achteraf moet ik toegeven dat wij als presidium een fout hebben gemaakt door dit dossier niet eerst te behandelen in de stadsronde. Dat moeten wij ons ter harte nemen en uitvoerig evalueren binnen het presidium. Dat neemt echter niet weg dat ik denk dat een nieuwe stadsronde over dit onderwerp uiteindelijk niets aan de besluitvorming zou hebben veranderd en dat het verdedigbaar is dat dit dossier zich afspeelt op het grensvlak van de oude en nieuwe werkwijze van de raad. Ik sta daarom achter de beslissing om dit dossier nu niet meer terug te brengen naar de stadsronde, al is het een ongelukkige samenloop van omstandigheden".

   Vooropgesteld dat ook ik geloof dat de wethouder en de meerderheid van de raad gelijk hebben door te stellen dat een nieuwe stadsronde geen nieuwe (tegen)argumenten meer zal opleveren. Dat neemt echter niet weg dat hier, m.i., sprake is van onbehoorlijk bestuur nu de stadsronde door een meerderheid van de raad genegeerd wordt.
   De raad bedenkt zelf een nieuwe werkwijze om de burgers te betrekken bij haar besluitvorming.
   Nu zij echter midden in dit proces zitten, slaan ze de stadsronde, de enige ronde waaraan het publiek mag deelnemen, per ongeluk of gemakkelijkheidshalve gewoon over.
   Dit kan niet!
   Dit voelt aan alsof de organisatoren van het WK allround schaatsen toch al weten dat Sven Kramer, ondanks dat hij een matige 500 meter rijdt, wereldkampioen zal worden en daarom gemakshalve de 500 meter maar achterwege laten.

   De raad gaat hier ernstig de fout in!
   Last edited by Pier; 31 maart 2015, 22:34.
   Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

   Opmerking


   • D66 Stemtent: 71% van de deelnemers wil plantsoen zelf onderhouden

    ‘Sjiek plantsoen, zelf doen’

    Hoewel slechts 48 personen, waaronder Pier, via internet of op Plein 1992 op zaterdag 4 april 2015 stemden op de stelling ‘Sjiek plantsoen, zelf doen’ van de D66 Stemtent, vind ik het verrassend dat 71% van de deelnemers aangaven bereid te zijn zelf een plantsoen voor hun deur te willen onderhouden.

    Voorstemmers vonden dat het een goed idee was om meer verantwoordelijkheid bij de burgers te leggen en waren van mening dat dit de saamhorigheid in een straat kan bevorderen. Een stel jonge voorbijgangers gaf aan dat iedereen aan een mooi plantsoen kan bijdragen door zelf minder afval op straat en in de plantsoenen achter te laten.

    Tegenstemmers gaven aan dat het idee wel goed is, maar dat uitvoering niet lukt. Een voorbijganger: “Ik ben bang dat het een zooitje wordt”.
    Andere tegenstemmers gaven aan dat deze bezuiniging banen kost bij bedrijven die groenonderhoud doen.

    Persoonlijk vind ik de gedachte om met de straat zelf een plantsoen te onderhouden zéér sympathiek.
    Toch heb ik tegen gestemd.

    Ik vrees immers dat het niet gaat werken en de op de langere termijn er eerder ruzie ontstaat dan samenhorigheid.
    Zelf heb ik een redelijk deel van de groenvoorziening in onze straat voor mijn deur liggen. Dat betekent dus dat mijn inzet feitelijk groter zal zijn dan de rest van de straat.
    Dit echter even buiten beschouwing latende denk ik dat wanneer bijvoorbeeld mijn buurman niets heeft met onze "gezamenlijke groenvoorziening", dit eerder irritatie gaat opleveren dan samenhorigheid.
    Dan heb ik het nog niet over de discussie dat ik graag viooltjes wil planten, mijn buurman tulpen en de overburen rozen.
    Laat staan dat ik per ongeluk een rozenstruik verniel......

    Een mooi politiek idee met in theorie een mooie gedachte.
    Zelf geloof ik echter niet in de praktische uitvoering.

    Overigens vroegen zowel de voor- als de tegenstanders zich af of de gemeentelijke belastingen dan verlaagd zouden worden!?!
    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • Mijn eerdere initiatieven uitgevoerd zonder daarvoor een stemtent bezocht te hebben - ik ga liever naar een friture ter informatievoorziening - zijn allemaal weggeschoffeld of platgereden. Het betrof beplante boomspiegels. Net als Pier denk ik dat "sjiek plantsoen zelf doen" al rap buiten adem zal zijn of zal stranden in onenigheid over aanpak/uitvoering, aansprakelijkheid etc. Dat geheel kan natuurlijk gewaarborgd worden door een pak vol regels. Maar het geheel loopt al over van regelgeving. Het verminderen van openbaar groenzorg ten gunste van grijs is enkel gebaseerd op beschikbaar budget en het sluitend houden van de gemeentebegroting zonder de lasten van de burger te verhogen. Een verkeerde opvatting vind ik. Openbaar groen in een stad is minstens even belangrijk als grijze linten. Het tramlint laat ik er maar buiten; zou ik daar over gaan schrijven dan doe ik mijzelf geen plezier . Het ontbreekt aan visie. De chocolademunten moeten maar eens opnieuw gerangschikt worden.

     Opmerking


     • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
      D66 Stemtent: 71% van de deelnemers wil plantsoen zelf onderhouden

      ‘Sjiek plantsoen, zelf doen’

      Hoewel slechts 48 personen, waaronder Pier, via internet of op Plein 1992 op zaterdag 4 april 2015 stemden op de stelling ‘Sjiek plantsoen, zelf doen’ van de D66 Stemtent, vind ik het verrassend dat 71% van de deelnemers aangaven bereid te zijn zelf een plantsoen voor hun deur te willen onderhouden.

      .....


      Het wordt tijd dat hier gevolg aan gegeven wordt. Waarom heeft te maken met een cultuuromslag, van overheid naar burger. Burgerparticipatie. Voor velen een gruwel, omdat men het een bezuinigingsoperatie vind. Toch wordt het tijd dit op te pakken. De enquete geeft dit ook al een beetje aan, hoewel natuurlijk niet representatief. De gemeente stelt de randvoorwaarden en bewoners vullen het zelf in en voeren het uit. Niet dat alles vlekkeloos zal verlopen, het is een 'leerproces' dat per per straat zal verschillen. Ik denk dat dit een onomkeerbare weg is, vandaar ook mijn (tegen)reactie op dit forum. Trouwens voorbeelden in NL te over, de wisselende ervaringen en ook negatieve ervaringen daar kan men van leren, ook in Maastricht. Al doende leert men.Hier projecten in Venlo, Venlo? Ja Venlo: https://participatiekaart.nl/venlo/
      Last edited by ; 8 april 2015, 15:09.

      Opmerking


      • Waar is onze verslag gever ((gemeenteraad vergadering ?))

       Opmerking


       • Oorspronkelijk geplaatst door ton.2014 Bekijk bericht
        Waar is onze verslag gever ((gemeenteraad vergadering ?))
        Raadsavond 12 mei 2015.

        Jullie pierlementair verslaggever is er weer.
        Ik ben momenteel bij de stadsronde over get agendapunt "woningsplitsing"
        De volledige agenda van de raadsavond vinden jullie HIER.
        Last edited by Pier; 12 mei 2015, 21:44.
        Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

        Opmerking


        • Raadsronde 12 mei 2015 - Woningsplitsing

         Na een, voor mijn gevoel, net iets te lange afwezigheid ben ik vandaag weer naar de raadsavond van de Maastrichtse gemeenteraad getogen.
         Bij de raadsavond, die gewoontegetrouw om 17.00 uur begint met de stadsronden, zat ik gelijk met het dilemma welke stadsronde ik zou bezoeken.
         Uiteindelijk werd het de stadsronde over de woningsplitsing, ondanks een “tip” van een raadslid die aangaf dat de stadsronde over het vliegveld Maastricht-Aachen Airport (MAA) interessanter zou zijn.

         Hoe dan ook, het werd de woningsplitsing.
         Deze stadsronde begon met enkele kleine technische mankementen, maar door de voorzitster, Anita van Ham (PvdA), werd de volgorde van het agendapunt iets gewijzigd, waarna de stadsronde feitelijk prima verliep.
         Nou ja.... prima!?!

         Hoe langer hoe meer blijkt dat ik geen voorstander ben van de raadsavond nieuwe stijl.
         Tijdens deze stadsronde, waarbij “het publiek” mag meediscussiëren, bleek al snel dat de huiseigenaren/verhuurders, alsmede de studenten(vertegenwoordigers) die op zoek zijn naar een goedkope kamer, met overtuigende argumenten in hun voordeel komen en dat de individuele “klager(s)”, zoals een bewoner van de Alexander Battalaan, een klein beetje ondersneeuwt.
         Nu kun je dat de huiseigenaren/verhuurders/studenten natuurlijk niet kwalijk nemen en de “klager(s)” zou(den) wellicht wat sterker moeten acteren, maar feit blijft dat de ene groep met (sterke?) economische en juridische argumenten komt, terwijl de “klager(s)” het slechts kan/kunnen hebben over “een gevoel” of “een persoonlijke ervaring”.
         Natuurlijk nemen raadsleden kennis van de argumenten van beide partijen. Dat is prima.
         Rijst bij mij echter de vraag of de raadsleden daar een stadsronde voor nodig hebben, of dat ze die argumenten zelf zouden moeten kennen van “de straat”.

         Ook ontdek ik bij mezelf dat ik nogal gesteld ben op een “vaste” structuur.
         In de de stadsronden is het doorgaans een chaos, waarbij de sterkste wint. Als er dan ook nog rode, witte en groene papiertjes door het publiek in de lucht moeten worden gehouden (zie de stellingen 1 t/m 5 in DIT document) dan heb ik het gehad.

         Rond 18.00 uur verliet ik deze stadsronde en ben ik toch maar naar de MAA-discussie gaan kijken.
         Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

         Opmerking


         • Lijkt mij verstandig Pier..
          want dit onderwerp is water naar de zee dragen.
          Voorbeeld.. pappa koop een huis voor zijn zoon. zijn zoon studeert in Maastricht
          het huis heeft 3 slaapkamers plus een studio
          de zoon en zijn medestudentjes lopen in en uit.
          wie controleert wie er een kamer huurt en hoeveel er verblijven !!
          Voorbeeld twee het zelfde maar deze voor zijn dochter klein huisje (enci woningen voorheen)
          loopt ook van alles in en uit..
          welke controle is hier op !!!!
          dit is op onze straat
          DAN..
          aan de achterkant twee dubbele huizen ruim 20 studenten.
          de zijstraat studenten. controle hoeveel per huis/per straat // per buurt//brandveiligheid.. ??
          wie het weet mag het zeggen..

          Opmerking


          • Stadsronde 12 mei 2015 - Maastricht Aachen Airport (MAA)

           Nadat ik was verkast van de van de "woningsplitsing" naar het agendapunt Maastricht Aachen Airport, viel ik daar dus midden in een zéér ordelijke discussie.
           Helaas moet ik jullie de details van het eerste uur van deze discussie schuldig blijven, maar het laatste half uur bleek mij al gauw dat hier de eeuwige discussie speelde tussen "economische argumenten" en de "ecologische verantwoordde voetstappen".

           Zelf heb ik op dit moment het het raadsvoorstel gebaseerd op het E,til rapport MAA niet gelezen. Dus beargumenteerd kan ik hier niets beweren, maar ik neig toch naar de economische argumenten van o.a. wethouder John Aarts (VVD).
           Dat betekent dat Maastricht het vliegveld financieel gaat steunen.

           Na afloop had ik nog een discussie met de fractievoorzitter van GroenLinks, Gert-Jan Krabbendam, die mij ervan probeerde te overtuigen dat uit het E,til rapport juist blijkt dat het onzinnig is dat "wij" dit vliegveld nog langer financieel steunen.

           Interessant is dat de coalitie dus duidelijk verdeeld is.
           VVD is een groot voorstander van steun en GL is een fel tegenstander.

           Op 26 mei 2015 wordt dat wellicht een leuke politieke discussie in de raadsronde, volgens de regels van het politieke dualisme.
           Daar kijk ik nu al naar uit!

           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • Raadsavond 12 mei 2015 - Na de pauze

            Na de pauze was er een leuke stadsronde in de rode zaal over de "Nieuwe Horecanota".

            Ik kan jullie nu al verklappen dat ik inhoudelijk niets over deze discussie kan publiceren, maar ik hoop morgen, wellicht met de hulp van onze techneut Breur, hierover wat sprekende beelden te laten zien. Dan begrijpen jullie wellicht waarom het niet mogelijk was dat ik iets zinnigs over deze bijeenkomst kan schrijven.
            Wellicht halen die beelden nog wel eens het "half 8"-item van DWDD..........

            Wordt dus vervolgd.....
            Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

            Opmerking


            • Er staat vandaag een stukje in de Limburger. omtrent M.A.A

             Opmerking


             • Raadsavond 12 mei 2015 - Zo vergadert tegenwoordig onze gemeenteraad.......

              Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
              Raadsavond 12 mei 2015 - Na de pauze

              Na de pauze was er een leuke stadsronde in de rode zaal over de "Nieuwe Horecanota".

              Ik kan jullie nu al verklappen dat ik inhoudelijk niets over deze discussie kan publiceren, maar ik hoop morgen, wellicht met de hulp van onze techneut Breur, hierover wat sprekende beelden te laten zien. Dan begrijpen jullie wellicht waarom het niet mogelijk was dat ik iets zinnigs over deze bijeenkomst kan schrijven.
              Wellicht halen die beelden nog wel eens het "half 8"-item van DWDD..........

              Wordt dus vervolgd.....
              De gemeenteraad wil met de nieuwe vergaderstructuur "de burgers" meer betrekken bij hun besluiten en overwegingen.
              Hiervoor is veel te zeggen, maar in de praktijk blijkt dit toch iets moeilijker te zijn dan waarschijnlijk gedacht en verwacht.

              Eerst had men drie vergaderzalen, maar inmiddels heeft men al vier vergaderzalen, te weten de reguliere raadzaal, en de groen-, gele- en rode zaal.
              Daarbij is het handig te weten dat de raadzaal veruit de grootste zaal is en rode zaal feitelijk niet meer is dan een ruime/dubbele fractiekamer!

              Gisteren was er een stadsronde over de Nieuwe Horecanota
              Als rechtgeaarde "Mestreechteneren" weten we: "Als er over onze kaffees beslist of gesproken wordt zijn we erbij".
              Je hoeft dus geen afgestudeerde (Maastrichtse) politicoloog te zijn om te weten dat een dergelijk agendapunt veel publiek trekt.
              Dus organiseer je die stadsronde in de......... rode zaal. Logisch toch???              Zou er in de gemeenteraad nu niemand zitten die op het idee komt om, bij een (onverwachte!?!) grote publieke belangstelling, van vergaderruimte te switchen???

              Evaluatie nieuwe werkwijze raadsavond
              Bovenstaand filmpje is natuurlijk een beetje flauw, maar ik hoop wel dat er straks niemand vergeet dat dit systeem in de praktijk echt niet bleek te voldoen.
              Gelukkig heb ik gisteren vernomen dat het presidium alle (burger-)raadsleden begin mei 2015 een evaluatieformulier heeft toegestuurd rond de nieuwe werkwijze.
              Uiterlijk 17 mei moeten de raadsleden/fracties deze evaluatieformulieren weer inleveren.
              Ik verwacht niet dat de oude werkwijze van de raad terug zal komen, maar een combinatie van de oude werkwijze en de enkele goede dingen van de nieuwe werkwijze zal het wel worden.
              Wat zeker goed is, is dat de (burger-)raadsleden veel eenvoudiger aan te spreken zijn.
              Wellicht wordt het een terugkeer naar de oude commissievergaderingen, maar met meer mogelijkheden voor de burgers om tijdens die commissievergaderingen deel te nemen aan het debat.

              Persoonlijk zou ik ook graag zien dat er weer een vaste spreekvolgorde komt voor de partijen.
              Dat geeft veel meer structuur en helderheid.


              Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

              Opmerking


              • Na net iets teveel maanden de draad weer opgepakt bij Pier. En zoals steeds weet hij me weer nieuwsgierig te maken inzake de plaatselijke politiek. Misschien toch maar eens naar die vergadering gaan op 26 mei?

               Opmerking


               • Raadsavond, dinsdag 26 mei 2015

                Vandaag is om 17.00 uur de raadsavond weer begonnen met de “traditionele” stadsronden.
                De agenda van de raadsavond van vanavond is HIER te bekijken.

                Zelf had ik de keuze gemaakt om naar het agendapunt over het Mantelzorgcompliment te gaan.
                Aldaar aangekomen bleek echter dat men daar een soort van workshops had gepland voor de bezoekers/deelnemers.
                Als ik nu ergens een hekel aan heb is het wel een workshop
                Helaas heeft mijn werkgever daar ook een handje aan. Feitelijk organiseert men een workshop als men het zelf niet meer weet, maar men dit wil verbloemen door zogenaamd "de medewerker (in dit geval de bezoeker) te laten participeren"
                Daarvoor ga ik dus niet naar een raadsavond ic. een stadsronde.
                Daar wil ik net horen wat de meningen zijn van anderen en daarop wil ik eventueel als pierlementariër reageren.
                Ik kan mij voorstellen dat anderen hier anders over denken, maar die nodig ik dan graag uit voor toekomstige workshops tijdens de raadsavonden.

                Dus zocht ik snel een ander agendapunt en zodoende belandde ik in de knusse rode zaal.
                Daar konden burgers tijdens de Stadsronde inspreken op onderwerpen die later vanavond in de raadsronde zouden worden behandeld.
                Het onderhavig onderwerp betrof vragen/opmerkingen over de ondergrondse fiets- en scooterstalling zoals die gepland staat op het Stationsplein te Maastricht.
                De namen van de insprekers waren echter hele notoire bekenden, te weten dhr. Beckers (Werk Wijck), Dhr. Ten Haaf (Centrummanagement), Dhr. Franssen namens o.a. hotel L'Empereur en dhr. Soeters namens de La Bergère group.
                Feitelijk was het een herhaling van zetten.
                De bijdragen van dhr. Beckers is HIER te vinden en de bijdrage van dhr. Soeters staat HIER.

                Alle punten en argumenten die werden aangehaald waren al eerder ter sprake gekomen in eerdere stadsronden.
                Opmerkelijk was dat enkel de fractie van GroenLinks, in de persoon van dhr. Van Gugten, een vraag cq opmerking had. De andere fracties waren of niet aanwezig, het merendeel trouwens, of hadden geen vraag of opmerking.
                Dat maakte dat de wethouder, dhr. Aarts (VVD), snel de vragen en opmerkingen kon beantwoorden richting de vragenstellers.
                Feitelijk wensten allen geen overlast in de komende anderhalf jaar van de aanleg van de fietsenstalling en wensten zij allen dat de bussen uit hun straat voorgoed zouden verdwijnen.
                De wethouder zegde toe zich te bemoeien dat de overlast zoveel mogelijk beperkt zou blijven, maar dat het permanent omleggen van de huidige OV-vervoer-as niet reëel was.

                Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

                Opmerking

                Bezig...
                X