Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2014-2018

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Snelrecht, lik op stuk beleid. Het zal vele benadeelden (slachtoffers) niet altijd helpen hun financiële schade vergoed te krijgen. Over psychische gevolgen zullen we nog maar niet praten of je moet geloven in het Oude Testament. Slachtofferhulp is een recht, maar niet altijd in staat mensen concreet te helpen. Justitie is al jaren lang overbelast door een tekort aan vanalles. Verdachten worden naar huis gestuurd in afwachting van een oproep ter rechtbank en verdwijnen vaak in het niets. Voorkomen is beter dan genezen (ik ga even over in de stijl van Dhr. Rutte: een "aaneenbreiding" van spreekwoorden en gezegden), maar preventie zal iemand met een onevenwichtige opvoeding vaak niet bereiken. Het legaal gedogen van van alles maakt het er ook niet gemakkelijker op. De individuele diender zal vaak moeten teruggrijpen op de bestaande wetgeving wat betreft overtredingen en misdaad. Dan komt de politiek om de hoek kijken (drugproblematiek, onveilige buurten e.d.) en probeert oplossingen te vinden binnen de bestaande structuren. Echter deze personen hebben niet de blinddoek voorhanden die vrouwe Justitia behoort te dragen. Hun taak dient te zijn voorwaarden te scheppen waardoor veiligheid aantoonbaar naar een hoger niveau getild wordt. En ik denk hierbij vooral aan de kwaliteit van het onderwijs, de inrichting van de openbare ruimte en duidelijkheid als het gaat over hun politieke standpunten.

  Opmerking


  • Oorspronkelijk geplaatst door GroenLinkser Bekijk bericht
   Nee, dat niet. Maar als ik door simpelweg de vraag te stellen kan bewerkstelligen dat de burgemeester ervoor gaat zorgen dat we hier in Maastricht aan de goede kant van die 8% komen (voor zover we daar niet al zitten), door bijvoorbeeld te verzekeren dat er altijd een piketadvocaat bij aanwezig is die een verdachte kan bijstaan, dan vind ik dat ik het niet moet laten. ZSM gaat namelijk verder dan enkel een transactie (boete in normaal Nederlands), mensen houden er ook een strafblad aan over, met langjarige gevolgen, vaak zonder dat ze zich daar op het moment zelf van bewust zijn.

   Meer relevante informatie vinden jullie hier: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=129593. Voor wie niet het hele document wil/kan lezen, raad ik aan de samenvatting van het voorlaatste hoofdstuk te lezen (p. 58 tot en met p. 60 bovenaan).
   Even over de status van het door Groenlinkser aangehaalde document. Het betreft een onderzoek gedaan door M.L.W. Thoonen van de faculteit Rechtsgeleerdheid in Tilburg, ‘Project ZSM en de beginselen van behoorlijk proces’ met als titel ‘De weegschaal in onbalans’.

   Uit het document blijkt dat het gaat om het arrondissement Den Bosch en met name over de regio’s Brabant-Noord en Brabant Zuid-Oost in de oude indeling in politieland. Dus het onderzoek strekt zich niet uit naar de eenheden binnen de nieuwe Nationale Politie.
   Eigenlijk is het onderzoek gedateerd. Het is aangeboden in augustus 2012, bijna 2 1/2 jaar geleden, dat nu uit de kast wordt gehaald. Het lijkt wel komkommertijd in de stadspolitiek.

   De opsteller/onderzoeker merkt in het document o.a. op, ‘de verdachte bevindt zich in een kwetsbare positie. Binnen de ZSM is er sprake van een vorm van dwang als de verdachte, die van zijn vrijheid is beroofd, vanuit die hoedanigheid geconfronteerd wordt met een alternatieve
   afdoening.
   De verdachte heeft bij zijn aanhouding toch een strafbaar feit op heterdaad gepleegd. Hij/zij heeft dit toch bij zijn volle bewustzijn gedaan. En daarbij mogelijk slachtoffers gemaakt met alle ellende van dien.
   Drugs- en/of drankmisbruik is geen strafuitsluitingsgrond, dus een beroep hierop zou dus helemaal belachelijk zijn.
   Hierop aansluitend kun je ook stellen dat de dader, indien het delict een misdrijf is, ook een strafblad krijgt. Dit lijkt mij normaal, waarbij het vanzelf spreekt dat ook de dader wist of kon weten dat het feit lijdt tot een strafblad.

   Het percentage van 8% ben ik niet tegengekomen, dus 8 zaken op de honderd die mislopen dat is nogal een bewering. Dat zou inhouden dat van de bijna 1500 strafzaken die voorgedragen werden voor ZSM in het document er 120 zaken linksaf (zonder veroordeling) zouden zijn gegaan in de eerste helft van 2012.

   Als dit document op waarheid berust waarom heeft dan de landelijke politiek hiervan niets gezegd? Dit is toch ‘het je van het’ voor de linkse partijen binnen ons land! Of is dit een van de vele documenten/scripties, die studenten en/of anderen maken om hun studierichting nog enig aanzien te kunnen geven, die wij dan te pas en ongepast gebruiken?
   Goofyaanse groeten

   Opmerking


   • Niet geheel buiten mijn schuld geraken wij in deze discussie een beetje off-topic
    Laat ik in ieder geval beginnen met het feit dat ik het fantastisch vind dat GroenLinkser publiekelijk reageert op een discussie op MO en t.o.v. iedereen uitleg geeft.

    Invloed burgemeester op (uitvoering) politie is nihil
    Oorspronkelijk geplaatst door GroenLinkser Bekijk bericht
    Misschien nog even ter aanvulling op Pier's laatste bijdrage: de burgemeester heeft wel degelijk invloed op hoe de politie haar taken uitvoert en hoe de middelen die ze daarvoor ter beschikking heeft (zoals ZSM) worden toegepast.
    Persoonlijk denk ik dat GroenLinkser de huidige invloed van de burgemeester overschat.
    Het zou te uitvoerig zijn en zeker off-topic gaan als ik uitleg waarom ik dit vind. Mocht iemand toch die verdiepingsslag willen maken, dan verwijs ik hem naar het zakboek Openbare Orde en Veiligheid en dan mn. naar pagina 59 (Driehoeksoverleg) en pagina 60 (Zeggenschap).

    Wel of niet bemoeien met zaken buiten eigen bevoegdheid?
    Oorspronkelijk geplaatst door GroenLinkers
    (...) als ik door simpelweg de vraag te stellen kan bewerkstelligen dat de burgemeester ervoor gaat zorgen dat we hier in Maastricht aan de goede kant van die 8% komen (voor zover we daar niet al zitten), door bijvoorbeeld te verzekeren dat er altijd een piketadvocaat bij aanwezig is die een verdachte kan bijstaan, dan vind ik dat ik het niet moet laten.(...)
    Hoe langer ik nadenk over het wel/niet aanwenden van de informele invloed van een raadslid, moet ik erkennen dat GroenLinkser hier wel een (klein) punt heeft.
    Toch denk ik dat een raadslid (lees: partij) hier erg zuinig mee moet omgaan.
    Persoonlijk vind ik, maar dat is al uitvoerig besproken, ZSM geen item om je (als raadslid) erg druk over te maken. Uiteraard is GroenLinkser het daar niet mee eens. Prima!

    Blijft het feit dat het goed is dat GroenLinkser ons allen prikkelt met zijn opmerkingen en wij daar eens goed over moeten nadenken.
    In dit geval moet ik echter bekennen dat ik zelfs na een paar dagen goed nadenken mijn opvattingen m.b.t. het ZSM-standpunt handhaaf.

    Wellicht is GroenLinkser het wel met mij eens dat de verminderde invloed van de burgemeester, sinds de invoering van de Politiewet 1993, (deels) teruggedraaid zou moeten worden.
    Mocht hij dit standpunt met mij delen, dan ga ik er vanuit dat hij zijn invloed ook landelijk zal aanwenden richting de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer.
    Blijft de invloed van de burgemeester op de politie zoals hij is, dan is het niet verwonderlijk dat de huidige teams Handhaving steeds meer evalueren naar een nieuwe Gemeentepolitie.
    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • Oorspronkelijk geplaatst door Goofy Bekijk bericht
     (..) Het percentage van 8% ben ik niet tegengekomen, dus 8 zaken op de honderd die mislopen dat is nogal een bewering. Dat zou inhouden dat van de bijna 1500 strafzaken die voorgedragen werden voor ZSM in het document er 120 zaken linksaf (zonder veroordeling) zouden zijn gegaan in de eerste helft van 2012. (...)
     Ik heb het percentage van 8% ook nergens gevonden, maar GroenLinkser kennende zal dit percentage wellicht ergens vandaan komen.
     Op zich is het ook niet zo relevant of het nu 8, 4 of 12 % is. Het gaat natuurlijk om het principe.
     Een x-percentage van onjuiste veroordelingen hou je altijd. Ik denk en hoop echter dat dit percentage ver onder de 1% zal zijn!

     Bij ZSM moet de verdachte altijd instemmen met zijn veroordeling. Hij/Zij weet zelf meestal donders goed wat hij/zij heeft gedaan.
     Ja, er zullen zeker onschuldigen ooit wel eens gestraft worden die ook nog bekenden. Een zéér triest voorbeeld was de Haags Park-moord. Ook die verdachte bekende, maar bleek later onschuldig.
     Zéér triest!!

     Toch denk ik dat dit geen onderwerp is voor een raadsavond voor lokale politici, al begrijp ik hun wens en verlangen om een signaal af te geven.

     Oorspronkelijk geplaatst door Goofy Bekijk bericht
     (..) Als dit document op waarheid berust waarom heeft dan de landelijke politiek hiervan niets gezegd? Dit is toch ‘het je van het’ voor de linkse partijen binnen ons land! Of is dit een van de vele documenten/scripties, die studenten en/of anderen maken om hun studierichting nog enig aanzien te kunnen geven, die wij dan te pas en ongepast gebruiken?
     Ik ga er vanuit dat GroenLinkser dit aankaart bij zijn partijbureau. Wellicht kan hij dit bevestigen?
     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • Oorspronkelijk geplaatst door Goofy Bekijk bericht
      Eigenlijk is het onderzoek gedateerd. Het is aangeboden in augustus 2012, bijna 2 1/2 jaar geleden, dat nu uit de kast wordt gehaald. Het lijkt wel komkommertijd in de stadspolitiek.
      Nee, zo is het natuurlijk niet. Het Meerjaren Veiligheidsplan stond op de agenda. Ik heb bij mijn vragen over ZSM niet deze scriptie als aanleiding of onderbouwing gebruikt. Ik heb het alleen aangehaald op dit forum, omdat ik vond dat de onderliggende basis voor waarom het misgaat in praktijk in deze scriptie in mijn ogen goed en begrijpelijk verwoord is.

      De daadwerkelijke aanleiding voor mijn vragen, is een krantenbericht waarin gerefereerd wordt aan het feit dat de Hoge Raad het OM gekapitteld heeft vanwege die foutmarge van 8%. Dat dateert van vorige week, 13 januari 2015. Zeer heet van de naald dus.
      Ik realiseer me dat op dit forum de voorstanders van simpel 'crimefighten' en 'eigen schuld dikke bult' in de meerderheid zijn, maar zo eenvoudig is het in realiteit niet. We hebben in Nederland het beginsel dat iedereen onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. Heterdaad wil niet zeggen dat er sprake is van bewijs van het tegendeel. En alléén een bekentenis of alleen een getuigenverklaring is volgens de Wet op de Strafvordering onvoldoende om iemand te veroordelen. In verschillende gevallen is geconstateerd dat mensen wel zijn veroordeeld met alleen hun bekentenis als bewijs, in strijd met de wet dus. Ook is er onvoldoende beschreven aan welk strafbaar feit de persoon in kwestie zich schuldig heeft gemaakt en of de verbalisant in kwestie wel bevoegd was tot afdwingen van bepalingen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (bijv. bij samenscholingsverbod). Houdt er dus rekening mee dat ZSM om méér gaat dan enkel om winkeldiefstal op heterdaad. In het rapport van de PG van de Hoge Raad zijn er veel voorbeelden terug te vinden. Ik heb verschillende mensen ook horen klagen over de houding van de Maastrichtse handhaving bij het stoepzitincident in de Rechtstraat. Het is niet ondenkbaar dat de ondernemer in kwestie in die situatie er bij de politie met een ZSM-veroordeling van enkele honderden euro's afgekomen was. Dan wil je wel dat duidelijk is dat hij überhaupt iets heeft gedaan wat strafbaar was, dat er voldoende bewijs is, en dat de agent in kwestie bevoegd was hem daarop aan te spreken en eventueel te verbaliseren.

      Oorspronkelijk geplaatst door Goofy Bekijk bericht
      Het percentage van 8% ben ik niet tegengekomen, dus 8 zaken op de honderd die mislopen dat is nogal een bewering. Dat zou inhouden dat van de bijna 1500 strafzaken die voorgedragen werden voor ZSM in het document er 120 zaken linksaf (zonder veroordeling) zouden zijn gegaan in de eerste helft van 2012.
      Zie dus het rapport van de PG. Of dat in Maastricht e.o. ook het geval is, weet ik niet. Dat was mijn eerste vraag aan de burgemeester. Als het hier allemaal goed geregeld is, is dat wat mij betreft prima en is de voornaamste winst van mijn vraag dat we hier een interessante discussie hebben gevoerd. Als Maastricht echter niet aan de goede kant van de 8% zit, moet er in mijn ogen wel wat gebeuren.
      ...

      Opmerking


      • Laat maatwerk zich beschrijven? Je kunt hoogstens een raamwerk aanbieden en binnen dat raamwerk zullen altijd dingen fout gaan. Stel dat ZSM beter werkt in andere steden, hoe krijg je dan de vinger aan de pols?

       Opmerking


       • Ik zou het op prijs hebben gesteld als de link naar het document van de Hoge Raad ook in de eerste posting was aangehaald. Het geeft namelijk een andere kijk op zaken, hetgeen los staat van mijn eerdere opmerking aangaande de status van het document van Tilburg.

        De schuine tekst tussen aanhalingstekens is geciteerd vanuit de posting 261 van Groenlinkser


        Ik realiseer me dat op dit forum de voorstanders van simpel 'crimefighten' en 'eigen schuld dikke bult' in de meerderheid zijn, maar zo eenvoudig is het in realiteit niet.”

        In het algemeen staat en valt het handhaven van de rechtstaat bij het signaleren en aanpakken van vergrijpen die door wetten en besluiten zijn gesanctioneerd. Dit heeft met simpel ‘crimefighten’ en ‘eigen schuld dikke bult’ niets te maken. Voor dit handhaven zijn algemene en bijzondere opsporingsambtenaren aangesteld.
        Hier komt de eerste uitdaging om de hoek kijken. In generale zijn politiemensen algemeen opsporingsambtenaar. De bijzondere opsporingsambtenaren zijn alleen maar bevoegd om bepaald aangewezen wetten of verordeningen te handhaven.
        Hetgeen ik mis, is een duidelijk scheiding tussen de werkzaamheden van de politie en de gemeentelijke handhaving. Zoals ik het lees worden beide organisaties over een kam geschoren en dat is onjuist.


        “Ik heb verschillende mensen ook horen klagen over de houding van de Maastrichtse handhaving bij het stoepzitincident in de Rechtstraat. Het is niet ondenkbaar dat de ondernemer in kwestie in die situatie er bij de politie met een ZSM-veroordeling van enkele honderden euro's afgekomen was.”

        Ik weet niet wat je hier mee bedoelt. Zou de politie hier, bij constatering op heterdaad niet verbaliserend zijn opgetreden? Zouden zij de ondernemer hebben aangehouden? Zouden zij alleen maar een corrigerend gesprek hebben gevoerd? Ik weet het niet.
        Met name het NIET verbaliserend optreden is grijs kijken. Hypothetisch zou het dus kunnen zijn dat als een corrigerend gesprek geen resultaat zou opleveren en de verdachte blijft volharden in zijn overtreding, hij wordt aangehouden en dan komt ZSM voor hem om de hoek kijken. Hij heeft dan in elk geval een misdrijf gepleegd, het niet voldoen aan bevel of vordering van een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar.
        Of misschien niet aanhouden en dan maar weglopen en dan wel de eenvoudige alcoholist pakken, die ook niet op straat mag drinken? Noemen we dit niet rechtsongelijkheid en buigen voor de 'agressieve' minderheid?


        “Dan wil je wel dat duidelijk is dat hij überhaupt iets heeft gedaan wat strafbaar was, dat er voldoende bewijs is, en dat de agent in kwestie bevoegd was hem daarop aan te spreken en eventueel te verbaliseren.”

        In welk geval zou de politieagent niet bevoegd zijn om een pleger van een strafbaar feit aan te spreken? In de opleiding van de politieagent is terdege het gebruik van dwangmiddelen, die gebruikt kunnen en mogen worden getoetst.

        Onderstaande casus zou ik door Groenlinkser naar voldoening opgelost zien worden.

        Casus:
        Jan Zwart staat in de Grote Staat met een glas met daarin bier (in elk geval een gele vloeistof) in zijn hand te praten met Piet Paars. De Groenlinkser komt als geüniformeerde politieman/vrouw aangelopen. Het gesprek tussen Zwart en Paars dreigt uit de hand te lopen. De gemoederen lopen namelijk hoog op. Met het zwaaien van handen worden argumenten kracht bijgezet. Voor argumenten om de rust te handhaven van de politiezijde is men wars.

        Op welke wijze zou de openbare orde gehandhaafd dienen te worden? Hoe ziet de bewijsgaring er uit?


        Gereedschap:
        APV (Algemene Plaatselijke Verordening) artikel 2.4.8
        1. Het is verboden op de weg, die deel uit maakt van een door burgemeester en wethouders aangewezen gebied (ruwweg het gebied binnen de singels van Maastricht) alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcohol houdende drank bij zich te hebben.
        2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor:
         1. Een terras deel uit maakt van een inrichting, als bedoeld in artikel 2.3.1.1 onder a, sub 1;
         2. De plaats, niet zijnde een inrichting, als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 38, tweede lid van de Drank- en Horecawet.

        Wetboek van Strafrecht:
        Artikel 184
        1. Hij die opzettelijk niet voldoet aan een bevel of een vordering, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast of door een ambtenaar belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten, alsmede hij die opzettelijk enige handeling, door een van die ambtenaren ondernomen ter uitvoering van enig wettelijk voorschrift, belet, belemmert of verijdelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.
        2. Met de in het eerste gedeelte van het vorige lid bedoelde ambtenaar wordt gelijkgesteld ieder die, krachtens wettelijk voorschrift, voortdurend of tijdelijk met enige openbare dienst is belast.
        Goofyaanse groeten

        Opmerking


        • Ik heb sterk de indruk dat we twee verschillende dingen zeggen. Je probeert me ervan te overtuigen dat als sprake is van een misdrijf of overtreding de politie handhavend of bestraffend moet kunnen optreden. Maar dat ben ik gewoon met je eens. Net zo goed als dat ik ook vind dat strafbare feiten bestraft moeten worden, al geef ik in algemene zin wel de voorkeur aan een onafhankelijke rechter die de straf oplegt (even los van bijvoorbeeld verkeersboetes die de politie gewoon moet kunnen opleggen), in plaats van het onder druk van de maatschappij steeds meer partijdige OM.

         Nu, mijn bezwaar is eenvoudig samen te vatten in dat ik met de Hoge Raad vind dat àls er via ZSM straffen worden opgelegd door het OM, dat wel op een zorgvuldige manier dient te gebeuren: voldoende rechtmatig bewijs, tot het opleggen van de straf bevoegde BOA, etc. Ik wil weten hoe het in Maastricht zit en als het beter kan, wil ik de burgemeester vragen zijn invloed (bijv. in het tripartiteoverleg met politie en OM) daartoe aan te wenden.

         Ik heb overigens niet willen zeggen dat het stoepzitincident een ZSM-veroordeling zou zijn geworden. Daarvoor ken ik de omstandigheden van het geval niet genoeg. Ik heb het alleen als voorbeeld genoemd om aan te duiden dat het niet alleen maar om winkeldiefstallen gaat. Dan kunnen we nog wel duizend voorbeelden gaan benoemen, waarvan het interessant is te exploreren "wat als", maar dat voert voor dit draadje te ver. Bovendien staan er in het rapport van de PG bij de Hoge Raad voorbeelden genoeg en het voert ook te ver om die hier allemaal aan te halen.

         De oorspronkelijke vraag was: moeten gemeenteraadsleden zich ook willen bemoeien met onderwerpen waar de gemeenteraad geen bevoegdheid in heeft, simpelweg omdat het een kwestie is die de maatschappij treft. Ik durf te beweren dat bijna iedereen (eventueel zonder zich ervan bewust te zijn) die vraag met ja zal beantwoorden, al zullen de onderwerpen waarop men dat terecht vindt dan verschillen. Pier gaf al aan dat hij vindt dat de gemeenteraad zich terecht met de LVO-discussie bemoeit. Er zijn ook mensen die daar anders over denken.
         ...

         Opmerking


         • Het (on)gelijk van het LVO

          Oorspronkelijk geplaatst door GroenLinkser Bekijk bericht
          (..)
          De oorspronkelijke vraag was: moeten gemeenteraadsleden zich ook willen bemoeien met onderwerpen waar de gemeenteraad geen bevoegdheid in heeft, simpelweg omdat het een kwestie is die de maatschappij treft. Ik durf te beweren dat bijna iedereen (eventueel zonder zich ervan bewust te zijn) die vraag met ja zal beantwoorden, al zullen de onderwerpen waarop men dat terecht vindt dan verschillen. Pier gaf al aan dat hij vindt dat de gemeenteraad zich terecht met de LVO-discussie bemoeit. Er zijn ook mensen die daar anders over denken.
          Pier heeft vandaag, eigenlijk ongevraagd en vooral bij toeval, uitleg gekregen van een direct betrokkene bij de LVO plannen.
          Ik gaf eerder al aan dat ik het LVO stadsronde-debat niet gevolgd had en ik mijn, waarschijnlijk beperkte, kennis over dit dossier uit de media haal.

          In de uitleg die ik, met cijfers globaal onderbouwd, kreeg werd mij duidelijk dat een school een bedrag van € 5400,- krijgt per leerling/per schooljaar.
          Van die € 5400,- moet alles betaald worden, bijv. de (gratis) boeken, salarissen, (school)onderhoud en noem maar op.
          Om quitte te spelen moeten er, zo werd mij verteld, in een klas 26 (!) leerlingen zitten.

          In Maastricht hebben we momenteel 6000 leerlingen, verdeeld over het Bonnefantencollege, Porta Mosana, Sint Maartenscollege en de Bernard Lievegoed school.
          Die scholen zijn ieder alweer verdeeld in een VMBO-(TL), (TL/)HAVO en VWO.
          Dit verdeeld over, op dit moment, nog 8 locaties.

          Bovendien is er in Maastricht om de een of andere reden een scheefgroei, t.o.v. de rest van Nederland, m.b.t. de schoolkeuzes.
          Zo blijkt landelijk 60% van alle leerlingen op een VMBO-(TL) te zitten, terwijl alleen in Maastricht dat percentage op 40% ligt.

          Bedenk dat in de nabije toekomst er nog slechts 4600-4800 leerlingen over blijven, dan is helder dat er keuzes moeten worden gemaakt.
          Dat betekent concreet locaties sluiten en scholen/opleidingen samenvoegen.

          Naar ik begrijp blijft in Maastricht-West alleen nog de HAVO over en 2 instroomklassen VWO.
          Concreet is er dan geen HAVO meer in Maastricht-Oost, maar wel een VMBO en een volwaardige VWO-opleiding. Die zijn dan, behoudens de 2 instroomklassen, niet meer in Maastricht-West.

          Tja..... is dat een oplossing??
          Pragmatisch en wellicht financieel wel. Maar of de (toekomstige) Havist uit pakweg De Heeg of de VMBO-leerling uit Malberg daar gelukkig mee zijn???

          Uiteindelijk weet ik (nog) te weinig van deze materie en ben ik blij zelf geen standpunt te moeten innemen.
          Raadsleden nemen, waarschijnlijk veel beter voorgelicht, wel een standpunt in, maar hebben formeel geen invloed.

          Moeilijk......


          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • Oorspronkelijk geplaatst door GroenLinkser Bekijk bericht
           De oorspronkelijke vraag was: moeten gemeenteraadsleden zich ook willen bemoeien met onderwerpen waar de gemeenteraad geen bevoegdheid in heeft, simpelweg omdat het een kwestie is die de maatschappij treft. Ik durf te beweren dat bijna iedereen (eventueel zonder zich ervan bewust te zijn) die vraag met ja zal beantwoorden, al zullen de onderwerpen waarop men dat terecht vindt dan verschillen.
           Ik denk dat de opmerking van GroenLinkser een goede constatering is.

           Gemeenteraadsleden proberen de belangen van hun kiezers te behartigen en trachten in theorie het beste er uit te slepen voor een ieder uitgaande van de partij-ideologie, hoe moeilijk deze ook vaak te ontdekken is en middels het sluiten van compromissen, De discussie over onderwerpen waar gemeenteraadsleden zich niet mee te bemoeien hebben kan echter bij de burger de helderheid vertroebelen en nog meer mensen haken dan wellicht weer af. De minder verbaal begaafden en de eenvoudige denker kan het allemaal niet meer volgen en trekt daar zijn conclusies uit. Dat kan betekenen dat je mensen buiten spel zet, ondanks het streven naar een andere vergaderstructuur die er o.a. toe zou moeten leiden dat mensen meer direct betrokken zijn bij de meningsvorming. De tijd zal het leren. Het is nu volgens mij veel te vroeg om conclusies te trekken na een raadsvergadering.

           Opmerking


           • Het recht van een nieuw beëdigd burger(raads)lid

            Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
            Raadsvergadering 13 januari 2015.

            (...)
            Deze, min of meer overgangsraadsvergadering, begint met het beëdigen van 18 burgerraadsleden.
            Vroeger werden burgerraadsleden niet beëdigd, maar cf. het nieuwe Reglement van Orde dient dit nu wel te gebeuren.
            Als zij beëdigd zijn kunnen zij als volwaardig (burger)raadslid deelnemen aan de stads- en raadsronden.
            Sinds de raadsvergadering van 13 januari 2015 worden burger-raadsleden in Maastricht beëdigd.
            Dit dient thans te gebeuren cf. het nieuwe artikel 7 van het Reglement van Orde (RvO).


            Foto: Moment van beëdiging van de nieuwe burgerleden in de Maastrichtse raad op 13 januari 2015. © MestreechOnline

            Op zich denk je dat het slechts een (nieuwe) ambtelijke handeling is.
            Althans dat was zo beetje mijn idee toen de burgerleden werden beëdigd.
            Inmiddels denk ik echter dat de Maastrichtse raadsgriffier, waarvan verteld wordt dat zij met het idee kwam om (nieuwe) burgerleden te beëdigen, benoemen en te ontslaan, een blunder heeft gemaakt.

            Wat is namelijk het geval.
            Normaliter, althans vóór januari 2015, benoemden partijen zelf een burgerlid. Dat burgerlid werd voorgedragen bij de raad en na instemming door de raad kon het burgerlid, namens zijn of haar partij, aan de slag in de commissievergaderingen.
            Het burgerlid werd niet beëdigd en hoefde slechts verantwoording af te leggen t.o.v. zijn partij.
            Was de partij niet meer tevreden over het werk van het burgerlid of ontstond mer ergens ruis op de lijn tussen het burgerlid en zijn of haar partij, stuurde de partij het burgerlid naar huis en was de zaak feitelijk afgehandeld.

            Artikel 7 van het nieuwe RvO regelt nu de benoeming en de beëdiging (lid 4) van de burgerleden.
            Lid 6 van artikel 7 van de RvO bepaalt "De zittingsperiode van een burgerlid eindigt door ontslagname aan het einde van de zittingsperiode van de raad en door intrekking van de benoeming door de raad"
            M.a.w. een burgerlid dient ook ontslagen te worden door de raad!!!
            Dat kan grappig worden.

            Stel Dhr. De Wit wordt door zijn partij, laat ik als voorbeeld het CDA nemen, voorgedragen als burgerlid en aansluitend ook door de raad benoemd.
            Na enige tijd blijkt echter dat dhr. De Wit niet meer handelt cf. de CDA-lijn. Bovendien maakt hij bij voorduring het CDA zwart maakt.
            De andere partijen smullen hiervan.
            Het CDA vindt het wel welletjes en wil dat dhr. De Wit het CDA niet langer meer vertegenwoordigt.
            De Wit vindt echter dat hij wel degelijk goed bezig is en weigert op te stappen.
            Het CDA staat dan machteloos. Waarschijnlijk zal het CDA de raad vragen om De Wit te ontslaan, maar een meerderheid van de raad stemt tegen het ontslag van De Wit.

            En nu??
            Namens wie zit De Wit nu bij de stads- en raadsronden? Hij is immers door niemand gekozen!!
            Mag het CDA dan wel een ander lid voordragen?
            Wie betaalt De Wit??

            Ik vrees dat hierover niet is nagedacht!
            Last edited by Pier; 22 januari 2015, 16:21.
            Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

            Opmerking


            • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
             Ik vrees dat hierover niet is nagedacht!
             Ja, zeker wel. Het is de revue gepasseerd en men beseft dat in theorie mogelijk is wat je als voorbeeld noemt. Maar de verwachting is geloof ik dat het in praktijk wel zal worden opgelost. In mijn ogen is het ook niet anders als voorheen. Toen was er de Verordening op de raadscommissies, waarin in artikel 4, lid 3 is vermeld: "Elke partij, ongeacht de grootte, mag in totaal maximaal drie burgerleden voor benoeming voordragen." Het verwijderen van een burgerlid was niet als zodanig geregeld. Ik merk dat er rondom de gemeenteraad van Maastricht aardig wat 'gewoonterecht' is, een pragmatische benadering om dingen eenvoudig op te lossen. Dat levert bij buitenstaanders nog wel eens wat gefronste wenkbrauwen op. Het 'overnemen' van moties door het college, waarna er vervolgens ook niet meer over gestemd wordt of de motie zelfs ingetrokken wordt, is bijvoorbeeld zoiets. Met de interim-griffier heb ik vervolgens wat discussie gehad over of moties kunnen worden aangehouden (gemonitord door de griffie, om eventueel op een later moment nog alsnog in stemming te worden gebracht of ingetrokken). Dat is in Provinciale Staten dan weer heel gangbaar, maar in de gemeenteraad weer niet.             ...

             Opmerking


             • Bedankt GroenLinkser,

              Een helder en duidelijk antwoord

              Ik blijf het raar vinden dat men er vanuit gaat dat het "in de praktijk zal worden opgelost".
              Gelukkig geldt dat voor misschien wel 95% van alle handelingen en overeenkomsten die burgers onderling of met de overheid aangaan.
              Toch hebben wij een zéér uitvoerig Burgerlijk Wetboek voor die paar procentjes waarin het niet "zal worden opgelost".

              Overigens heb ik de vraag/stelling inmiddels ook voorgelegd aan de raadsgriffie.
              Men zal de zaak bekijken en mij antwoorden.

              Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

              Opmerking


              • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
               Ik blijf het raar vinden dat men er vanuit gaat dat het "in de praktijk zal worden opgelost".
               Nou ja, partijen in de gemeenteraad zijn als het ware tot elkaar veroordeeld, ze moeten samen met elkaar verder. Een goede onderlinge sfeer is van wezenlijk belang om te kunnen functioneren in het belang van de stad. Een andere partij tegen wil en dank met een afgesplitst burgerraadslid laten zitten, is op z'n zachtst gezegd weinig collegiaal en zal de sfeer kunnen verzieken. In 999 van de 1.000 gevallen, waarschijnlijk zelfs minder, is het dat gewoon niet waard.
               ...

               Opmerking


               • Ik ga een héél stuk met je mee, maar art. 7 lid 6 van het RvO geeft aan dat het "lidmaatschap" o.a. eindigt "door intrekking van de benoeming door de raad".

                Ook ik denk dat dit in 99% van de gevallen geen problemen oplevert.
                Toch denk ik dat de raad, als ze een intrekking overweegt, cf. bovengenoemde bepaling feitelijk ook een hoor- en wederhoorplicht heeft.
                Kortom enige rompslomp.

                Dat maakt dat ikzelf de neiging heb om dit deel van het RvO aan te passen.
                Anderzijds ben ik mij bewust van het feit dat ik wellicht spijkers op laag water zoek.
                Toch blijft het opvallend!
                Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

                Opmerking

                Bezig...
                X