Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2014-2018

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Ik krijg het gevoel dat de partijen op zoek zijn naar een achterban ter motivering van hun stellingname! Normaal dien je als raadslid natuurlijk de achterban goed te kennen en te vertegenwoordigen. Maar hoe kun je een stad vertegenwoordigen waar velen niet gaan stemmen uit welke reden dan ook? De mondigen en de nodige actievoerders zullen zich wel melden bij de infosessies; dit kleine aantal zal de onderhavige problematiek vermoed ik niet noodzakelijkerwijs in het goede perspectief plaatsen. Het vertrouwen in de politiek terugwinnen en in consensus besturen is een harde labeur.
  De leefs mer eine kier .

  Opmerking


  • Raadsronde: Meerjarenprogramma Veiligheid 2015-2018

   Voor de raadsronde heb ik gekozen voor Meerjarenprogramma Veiligheid Maastricht 2015-2018.

   Nog steeds een beetje onwennig, maar je merkt dat wanneer de (ervaren) (burger)raadsleden weer bij elkaar zitten, zonder veel publiek, de oude (goede) vergaderautomatismen weer werken.
   Nieuw is dat er geen georganiseerde sprekersvolgorde is, maar dat lost zich prima op doordat de raadsleden keurig netjes de handen opsteken voor een spreekbeurt.
   De raadsleden hebben één minuut om hun punt te maken. Daar houden zij zich, grosso modo, keurig aan.

   Tijdens de beraadslaging blijkt, na vragen van dhr. Jongen (D66), dat een rapport dat de raad zelf initieërde, het Flycatcher-onderzoek naar de drugsproblematiek, door omstandigheden (?), te lang op de plank is blijven liggen.
   Dat is een omissie van de raad zelf. Dhr. Jongen krijgt van dhr. Erckens (SPM) de toezegging dat het rapport morgen verspreid wordt.

   Een beetje de koppen tellende en goed luisterend is het helder dat het Meerjarenprogramma Veiligheid 2015-2018 wel met een meederheid zal worden aangenomen, al sputteren D66 en de SP een beetje tegen en is GroenLinks kritisch.

   Een beetje raar, maar goed verwoord door dhr. Krabbendam (GL), is dat, ondanks dat de raad wellicht over 14 dagen een (goed) meerjarenprogramma Veiligheid aanneemt, de raad geen invloed heeft in het Uitvoeringsprogramma, n.a.v. dit kader, onder regie van Politie en Justitie.

   Een leuke wetenswaardigheid is dat volgens dhr. Severijns (VVD) minister Opstelten vorige week heeft toegezegd dat Maastricht, respectievelijk de Politie Eenheid Limburg, kan rekenen op een uitbreiding van 125 Fte's.
   Dhr . Gunther (SP) betwijfelt of deze toezegging van de minister daadwerkelijk geeffectueerd wordt.

   Bovenstaand is een leuke (theoretische) discussie. Feit is echter dat er allerlei beleidprogramma's gemaakt kunnen worden, maar als morgen bijvoorbeeld een wereldwijd of lokaal groot jihadistisch of neo-nazistisch probleem ontstaat, alle beleidplannen in de kast kunnen.
   Last edited by Pier; 13 januari 2015, 22:55.
   Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

   Opmerking


   • Is de handhavingsstorm nu dan eindelijk eens geluwd? Mogen de handhavers en de politie nog bekeuringen uitschrijven van D66? Het blijkt maar weer eens dat de 'mastodonten' tijdig het veld moeten ruimen om prehistorische retroriek te voorkomen. Jongen moet eens een drukke dienst met zijn handhavers meegaan en zich dan een oordeel vormen! Ik begrijp dat Erckens zijn draai gevonden heeft en een belangrijke post in de huidige raad heeft!
    Kompleminte

    Toller

    Opmerking


    • Raadsronde 2: Evenementenbeleid Maastricht 2015-2018

     De volgende raadsronde die door mij bezocht is, was het Evenementenbeleid 2015-2018 in, wederom de Groene Kamer.

     Nu moet u weten dat de Groene Kamer circa 50-55 m2 groot is.
     In die ruimte zaten, 64 (!!) personen. Mocht de brandweer een controle uitvoeren, dan zou de vergadering ontbonden moeten worden!
     Wat dat betreft moet de nieuwe werkwijze nog een beetje aangescherpt worden.

     Persoonlijk zou ik willen voorstellen dat alle (burger)raadsleden die, in alle redelijkheid, niets bij deze bijeenkomst te zoeken hebben, de bijeenkomst ook niet bezoeken, maar met burgers in gesprek gaan.
     Dat is volgens mij nuttiger dan naar hun woordvoerders te luisteren.

     De raadsleden vergaderen best wel gedisciplineerd, maar er moet ook nu weer gezocht worden naar een structuur.
     Interrupties zijn natuurlijk toegestaan en vinden ook plaats, maar op de een of andere manier komen ze toch niet goed tot hun recht.
     Of, misschien beter gezegd, voor de neutrale toeschouwer in een overvolle (te warme) kamer, waar de ramen deels geopend zijn en daardoor de ruis van de straat over de "pubieke tribune" rolt en pilaren het zicht op de vergadering (deels) belemmerd wordt, is het allemaal moeilijker te volgen.

     Dat zijn natuurlijk opstartproblemen. Dhr. Sabel van de SPM stelde mij in zoverre gerust dat er gewerkt wordt aan een of twee nieuwe vergaderruimten. Dus dat probleem zal tzt tot het verleden behoren.

     O ja, terug naar de inhoudelijke discussie over het Evenementenbeleid.
     Dat beleid zal, als ik de (raads)koppen tel, ongetwijfeld over 14 dagen in de raadsvergadering worden aangenomen.
     Dat betekent dus dat de 60-dagen norm zal worden losgelaten.
     Last edited by Pier; 13 januari 2015, 22:56.
     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • Raadsvergadering 13 januari 2015.

      Om stipt 21.30 uur begon de raad aan de daadwerkelijk raadsvergadering nieuwe stijl.
      Als het goed is moet dit (in de toekomst), na alle inleidende beschouwingen in de stads- en raadsronden, een korte formaliteit worden.
      Deze, min of meer overgangsraadsvergadering, begint met het beëdigen van 18 burgerraadsleden.
      Vroeger werden burgerraadsleden niet beëdigd, maar cf. het nieuwe Reglement van Orde dient dit nu wel te gebeuren.
      Als zij beëdigd zijn kunnen zij als volwaardig (burger)raadslid deelnemen aan de stads- en raadsronden.
      Last edited by Pier; 17 januari 2015, 15:36.
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • Raadsvergadering vliegt voorbij.

       Wat in ieder geval blijkt is dat de raadsvergadering ontzettend snel verloopt!
       In exact 15 minueten blijkt het de voorzitter van de raad, burgemeester Hoes, te lukken om 18 burgerraadsleden te beëdigen en alle agendapunten (hamerstukken) te doorlopen.
       Het enige wat nu nog rest is de actuele (en urgente!?!) motie van Peter Geelen van het CDA over 16 garantiebanen arbeidsgehandicapten.
       Wethouder Willems geeft aan dat hij deze motie, naar aard en strekking best wil overnemen, maar dat hij de (dwingende) motie ontraadt.


       De motie blijkt op niet te kunnen rekenen op een raadsmeerderheid en wordt dus verworpen.

       Afsluitend en (voorlopig) terugkijkend op deze eerste indruk ervaringen met de nieuwe werkwijze van de raad, denk ik dat de snelheid van de agenda enorm verhoogd is.
       Dat is bijzonder goed, maar een ieder zal onderschrijven dat er nog flink wat moet worden geschaafd aan de praktische invullling van de vergadering.
       Dat is op zich ook logisch.
       De raad heeft in deze nog een schone taak!

       Op- of aanmerkingen mogen gerust via MestreechOnline worden ingebracht.
       Door deze publiekelijk te bespreken kunnen wij welllicht de raadsleden nog van goede tips te voorzien.
       Last edited by Pier; 13 januari 2015, 22:57.
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • Oorspronkelijk geplaatst door Toller Bekijk bericht
        (...) Ik begrijp dat Erckens zijn draai gevonden heeft en een belangrijke post in de huidige raad heeft!
        Ik moet zeggen dat hert een verademing is om de bijdragen van Jan Erckens te horen.
        Hij weet, als oud-politieman, precies hoe de taak van handhaving (lees:politie) op straat dient te worden uitgevoerd.

        Als voorbeeld stelde hij dat hij het helemaal eens is met het feit dat wanneer de afspraak is dat er na 10 minuten na het verlopen van de parkeertijd wordt bekeurd, er ook daadwerkelijk "geschreven" gaat worden.
        Maar, zo voegde hij eraan toe, is het voorstelbaar dat een handhaver, die bijvoorbeeld ziet hoe een moeder met een krijsend kind en een tweede kind in een kinderwagen, zich een weg banend naar haar auto terwijl daar de parkeertijd net 12 minuten is verlopen, met de hand over het hart strijkt en de moeder niet bekeurd.
        Die vrijheid moet de handhaver hebben.
        Dat laatste is gewoon de praktijk.
        Dit staat bijvoorbeeld in schril contrast met de bijdrage en opvattingen van dhr. Severijns van de VVD. Die vindt dat, als de parkeertijd is verlopen, zonder pardon bekeurd moet worden.

        Grappig was dat Jan Erckens toevallig naast Bert Jongen zat.
        Toen Bert Jongen zijn optie opperde om te stoppen met het bekeuren van fietsers in het stadspark, keek Jan Erckens richting Bert Jongen met een blik "dat kan niet waar zijn!!".

        Ik denk dat de Seniorenpartij er héél goed aan gedaan heeft om Jan Erckens op een verkiesbare plaats te zetten.
        Een verrijking in het raadsdebat.

        Jan Erckens heeft op redelijk korte termijn respect afgedwongen in de raad. Zo werd hij met de meeste stemmen tot een van de voorzitters van de stadsronden gekozen en als lid van het presidium,.


        Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

        Opmerking


        • Leuk die spanning tussen tolerantiegrenzen wat betreft handhaving, het gebruik van een plein en het streven naar een strakke tijdagenda. Toller merkte terecht op mijns inziens "Jongen moet eens een drukke dienst met zijn handhavers meegaan en zich dan een oordeel vormen!". Geldt dat niet voor vele issues die in de raad aan de orde komen? Buiten verkiezingstijd moet men ook de straat op en niet enkel vanuit het pluche oordelen. Ga eens een week naast een onaangepaste wonen, ga eens een week slapen in een slaaphuis, loop eens 's nachts door verlaten winkelstraten, praat eens vrijblijvend met de man of vrouw op straat zonder een bord met krijtjes erbij, ga eens poetsen op de huisartsenpost of in treinen en bussen. Leef eens mee met iemand met psychische problematiek. Een wereld zal zich openen.         De leefs mer eine kier .

         Opmerking


         • Ja en dan blijkt dat je politieke programma zich alleen maar beperkt tot in de intelligente bovenlaag. Hoe moet je dan weer je punten gaan aanpassen zonder die paar plaatsen in de raad te verliezen, met de daarbij passende financiële consequenties?
          Kompleminte

          Toller

          Opmerking


          • Met plezier lees ik de bovenstaande stukken.
           Ik kan mij hier heel goed in vinden,Ook het advies van Breur.
           Ik zou er nog bij willen voegen.
           Dat de Dhr Jongen ook eens een kijkje neemt bij de oude berenkuil,
           waar vele ouders hun kinderen laten spelen (oa Klimboom)
           En waar vele honden bezitters hun hond niet kunnen loslaten op de (hondenwei)
           omdat een omrastering ontbreek ,waardoor de kans bestaat dat de honden op het wandelpad terecht te komen.
           en in het ergste geval onder een fietser.

           Opmerking


           • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht

            Hij weet, als oud-politieman, precies hoe de taak van handhaving (lees:politie) op straat dient te worden uitgevoerd.

            Als voorbeeld stelde hij dat hij het helemaal eens is met het feit dat wanneer de afspraak is dat er na 10 minuten na het verlopen van de parkeertijd wordt bekeurd, er ook daadwerkelijk "geschreven" gaat worden.
            Maar, zo voegde hij eraan toe, is het voorstelbaar dat een handhaver, die bijvoorbeeld ziet hoe een moeder met een krijsend kind en een tweede kind in een kinderwagen, zich een weg banend naar haar auto terwijl daar de parkeertijd net 12 minuten is verlopen, met de hand over het hart strijkt en de moeder niet bekeurd.
            Die vrijheid moet de handhaver hebben.
            staan handhavers op wacht naast de auto om een boete te schrijven met een stopwatch?
            of
            komen we een situatie tegen waar mensen de regels tarten en dus dat misbruik moet bestraffen?

            ik begrijp het niet helemaal! wat men in onze samenleving vraagt.

            wat wil de verordening nu, oplettendheid en adequaat handelen of die handhaver vrijheid geven (eigenmachtig optreden ja lekker hee)
            2 minuten teveel dus zout op ja ~ vette Boete!

            dat geleuter is toch enkel bepaald door de discutabele regelgeving zelve...
            interpretatie van een handhaver is absoluut FOUT (er is een regel)
            ofwel je zet je wekker op tijd
            ofwel je vergeet die redicule regels inzake beboeten van overtreders in z'n geheel. <<< en dat is aan de wetgever. {tweede kamer, parlement / eerste kamer}


            iets te oud voor re-educatie
            iets te jong voor afschrijving
            m.a.w. stoere Maastrichtenaar in buitendienst

            Opmerking


            • Schroom niet een (burger)raadslid aan te spreken!

             Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
             Leuk die spanning tussen tolerantiegrenzen wat betreft handhaving, het gebruik van een plein en het streven naar een strakke tijdagenda. Toller merkte terecht op mijns inziens "Jongen moet eens een drukke dienst met zijn handhavers meegaan en zich dan een oordeel vormen!". Geldt dat niet voor vele issues die in de raad aan de orde komen? Buiten verkiezingstijd moet men ook de straat op en niet enkel vanuit het pluche oordelen. Ga eens een week naast een onaangepaste wonen, ga eens een week slapen in een slaaphuis, loop eens 's nachts door verlaten winkelstraten, praat eens vrijblijvend met de man of vrouw op straat zonder een bord met krijtjes erbij, ga eens poetsen op de huisartsenpost of in treinen en bussen. Leef eens mee met iemand met psychische problematiek. Een wereld zal zich openen.
             Breur heeft hier wel een punt.
             Ik moet hier echter bij aantekenen, en ik denk dat Breur dit feitelijk ook wel zal beamen, dat het, in alle redelijkheid, natuurlijk onmogelijk is om bijv. een weekje naast "een onaangepaste" te gaan wonen of een weekje te slapen in het slaaphuis.
             Aangezien dit dus niet in grote getale zal plaatsvinden, wijs ik iedere burger er wel op dat alle raadsleden nu 2 dinsdagen per maand letterlijk door de stadhuis lopen, dan wel (tussen de korte vergaderingen door) koffie zitten te drinken, van 17.00 uur tot pakweg 21.30 uur (aanvang raadsvergadering).
             De kantine is (nog) voor iedere burger gedurende die dinsdagen vrij toegankelijk.
             Dus wat let de burger om naar die avonden te komen en de raadsleden daar, in persoon, aan te spreken over een voor hem of haar belangrijk item of belangrijke visie?
             Dit was, om praktische redenen, tot nu toe een stuk moeilijker tijdens de commissie- en raadsvergaderingen.
             Dus burgers en/of lezers van MO grijp jullie kans!

             Oorspronkelijk geplaatst door Toller
             Ja en dan blijkt dat je politieke programma zich alleen maar beperkt tot in de intelligente bovenlaag. (...)
             Ik denk niet zo zeer dat het de 'intelligente bovenlaag' is de veel belang heeft in hetgeen de lokale politici besluiten en/of vinden, maar meer de "handige en vooral mondige personen" die gebruik maken van het bewerken van (lokale) politici.
             De (intelligent) bovenlaag heeft geen politicus nodig. Die regelen hun zaakjes zelf wel.
             Degene die het meeste zou kunnen profiteren van het contact met (lokale) politici is de handige en mondige middenklasser.
             Denk bijvoorbeeld aan een voorzitter van een kunstcollectief of een lokale winkelier met een klein huisvestingsprobleempje.
             Dankzij de huidige (nieuwe) werkwijze van de raad heeft nu iedere burger van Maastricht, ook de iets minder mondige, de mogelijkheid om een (burger)raadslid op een laagdrempelige wijze aan te spreken!!
             Pak die kans!

             Tot slot wil ik nog even meegeven dat mijn ervaring is dat verreweg de meeste Maastrichtse (burger)raadsleden gemakkelijk te benaderen zijn en (meestal) bereid zijn om (kort) tekst en uitleg te geven.
             Twijfel je nog?
             Gooi het even in de MO-groep. Wellicht hoor je dan goede tips en/of kun je geadviseerd worden wie je bij voorkeur moet benaderen!


             Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

             Opmerking


             • Moeten raadsleden zich bemoeien met zaken buiten hun bevoegdheden?

              Sinds de laatste raadsavond, afgelopen dinsdag 13 januari 2015, zit ik met diverse gedachten en vragen opgescheept.

              De grootste (filosofische) gedachte die ik sinds afgelopen dinsdag heb, heb ik te danken aan de fractievoorzitter van GroenLinks, Gert-Jan Krabbendam.
              Dit schrijvende realiseer ik mij dat de handelingen en gedachten van Gert-Jan Krabbendam de laatste tijd heel veel aandacht hebben gekregen op MestreechOnline.
              De reden daarvoor is dat Gert-Jan altijd bereid is om, na een vergadering, zijn (lees: GroenLinks) gedachten en ideeën toe te lichten.
              De eerlijkheid gebied te zeggen dat ook andere partijen dit herhaaldelijk doen, maar waarschijnlijk maakt hun toelichting minder indruk op mij, waarschijnlijk omdat ik het vaker met hun eens ben.
              Ik moet constateren dat ik het bijna altijd per definitie oneens ben met GroenLinks.
              Nu wil ik als denkend mens mij graag openstellen voor afwijkende meningen en daarom loop ik sinds afgelopen dinsdagavond malend door de stad.

              Wat is het geval?
              Bij de behandeling van het Meerjarenprogramma Veiligheid Maastricht 2015-2018 zat ik een beetje tenenkrommend naar de raadsronde te luisteren.
              Toevallig zat ik precies achter Gert-Jan Krabbendam die namens GroenLinks het woord voerde.

              De reden waarom ik tenenkrommend naar dit debat luister is dat de gemeenteraad veel mag vinden over de Veiligheid in Maastricht, maar dat de gemeenteraad in feite helemaal niets te vertellen heeft over de uitvoering van het veiligheidsbeleid in Maastricht.
              De gemeenteraad, althans een groot gedeelte daarvan, zal bovenstaande stelling natuurlijk torpederen, maar gelooft u mij maar dat ik juridisch gezien een punt heb!

              ZSM
              Gert-Jan Krabbendam was een van de meest actieve sprekers tijdens dit debat.
              Vrijwel op het einde aan het debat stelde hij de burgemeester zelfs vragen over het beleid rond ZSM.

              Wat is ZSM?
              Waarschijnlijk zal vrijwel iedere lezer zich nu afvragen wat ZSM is? Ik leg het jullie dadelijk uit, maar ik hoop dat alle raadsleden, mochten zij dit lezen, zich realiseren dat niet alleen lezers van MO zich dat afvragen, maar ook Jan Publiek die ze zo graag naar de raadsronde willen lokken.
              Als (burger)raadsleden in de stads- en raadsronden, in de vuur van het debat, met afkortingen en begrippen gaan gooien, zoals ZSM, dan moeten ze niet raar opkijken dat het publiek afhaakt.
              Maar dat even geheel terzijde.

              ZSM is meer een begrip dan een vaststaande afkorting.
              Voor de helderheid zou je ZSM kunnen omschrijven als: Zo Snel (maar ook Samen of Selectief) Mogelijk, waarmee feitelijk wordt aangegeven dat justitie een door de politie aangedragen verdachte van een (relatief kleine) misdrijf zo snel mogelijk (ZSM) wil afstraffen. Een vorm van snelrecht dus.
              Voorbeeld: De politie betrapt iemand op heterdaad bij het vernielen van een auto. De verdachte wordt aangehouden, de gegevens/aangifte van het slachtoffer zijn bekend en de verdachte bekent het feit. Dan geen uitvoerig proces-verbaal insturen naar justitie, maar alle stukken snel (elektronisch) doorzetten naar bureau ZSM van justitie en de officier van justitie bepaalt gelijk de straf.
              De verdachte gaat met die straf akkoord en zaak is vaak binnen 6 uur, of althans binnen een paar dagen, afgehandeld.
              Iedereen blij!
              Althans dat is, een beetje kort door de bocht, mijn idee.
              Een nadeel, dat ik erken in een rechtsstaat, is dat er geen onafhankelijke rechterlijke macht aan te pas komt bij deze veroordeling en (meestal) geen advocaat.
              De vraag is of dat erg is? Iedereen is geholpen en de verdachte heeft bekend en is akkoord gegaan met de straf.

              GroenLinks stelt nu echter dat in circa 8% van alle gevallen, juridisch gezien, te weinig bewijs was voor een veroordeling. Zou een rechter naar deze 8% hebben gekeken en/of zou een advocaat de verdachte hebben bijgestaan, dan zou er waarschijnlijk geen strafoplegging hebben plaatsgevonden.
              Ik heb niet gecontroleerd of het percentage van 8% klopt, maar voor de discussie is het niet echt relevant.
              GroenLinks wil dat burgemeester Hoes, in het zogenaamde tripartiteoverleg met Justitie en Politie, aankaart dat de gemeenteraad van Maastricht vindt dat dit percentage drastisch moet verminderen en het ZSM-traject meer waarborgen creëert voor de verdachten.

              Dit is een goed voorbeeld van een dossier waarin de gemeenteraad wettelijk gezien geen bevoegdheden heeft. ZSM is namelijk Rijks(justitie)beleid en daarop heeft de gemeenteraad van Maastricht geen invloed.
              Toch wil GroenLinks, en wellicht nog enkele Maastrichtse fracties, hierover debatteren.
              Ik vind dat verloren tijd.

              Direct na afloop van de raadsronde had ik een uitvoerige discussie met Gert-Jan Krabbendam over het feit dat ik vind dat de raad zich niet met zaken moet bezighouden waarover ze wettelijk gezien niets te vertellen hebben.
              Samengevat was de reactie van Gert-Jan dat hij vindt dat iedere burger en zeker een raadslid een burgemeester wel degelijk dient aan te spreken op een misstand of ongewenste situatie, ook al heeft de gemeentebestuur daarop geen (directe) invloed. Een raadslid moet zijn invloed aanwenden om welke misstand of ongewenste situatie aan te kaarten.

              Sinds afgelopen dinsdagavond houdt die gedachte mij dus bezig!

              Ik constateer namelijk dat ik niet consequent ben.
              Betreffende ZSM vind ik de bemoeizucht van GroenLinks onzin. Eerder die avond was er echter een stadsronde over en met het LVO, zeg maar over de toekomst van het middelbaar onderwijs in Maastricht, waarop de gemeenteraad formeel ook geen invloed heeft. Toch zwengelde de raad die discussie aan, omdat veel burgers van Maastricht het niet eens zijn met de plannen van het LVO. Dat vind ik dan wel goed!

              Gelukkig staat nergens dat ik consequent moet zijn.........
              Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

              Opmerking


              • Misschien nog even ter aanvulling op Pier's laatste bijdrage: de burgemeester heeft wel degelijk invloed op hoe de politie haar taken uitvoert en hoe de middelen die ze daarvoor ter beschikking heeft (zoals ZSM) worden toegepast. De gemeenteraad gaat er inderdaad niet in detail over, maar we hadden het dus over het Meerjaren Veiligheidsplan. Pier en ik verschillen erover van mening, maar in mijn ogen was het juist daarom een relevante en ter zake doende vraag. Heb ik een middel om bij de burgemeester iets af te dwingen op dit punt? Nee, dat niet. Maar als ik door simpelweg de vraag te stellen kan bewerkstelligen dat de burgemeester ervoor gaat zorgen dat we hier in Maastricht aan de goede kant van die 8% komen (voor zover we daar niet al zitten), door bijvoorbeeld te verzekeren dat er altijd een piketadvocaat bij aanwezig is die een verdachte kan bijstaan, dan vind ik dat ik het niet moet laten. ZSM gaat namelijk verder dan enkel een transactie (boete in normaal Nederlands), mensen houden er ook een strafblad aan over, met langjarige gevolgen, vaak zonder dat ze zich daar op het moment zelf van bewust zijn.

               Meer relevante informatie vinden jullie hier: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=129593. Voor wie niet het hele document wil/kan lezen, raad ik aan de samenvatting van het voorlaatste hoofdstuk te lezen (p. 58 tot en met p. 60 bovenaan).
               ...

               Opmerking


               • Zo spoedig mogelijk een Misdemeanor court invoeren, dat is wat de Nederlanders eigenlijk wensen...
                lik op stuk beleid (zoals in Amerika' s grote Steden) en dan gaat men hier tegelijkertijd weer zeuren over : Ik het het niet geweten, mij was het niet bewust dat...
                Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het hebben van een strafblad.

                Veroordelen is 1 , boete opleggen is 2 met de mogelijkheid in beroep te gaan. Onmiddelijk beboet worden sluit niet uit dat je niet veroordeeld wordt.

                Kijk dat is dus geen discussie of taak voor een lokale overheid, dat is een onopgelost politiek debat op Nationaal EN internationaal niveau.
                Dus in zoverre geef ik Pier gelijk dat raadsleden zich bemoeien met zaken buiten hun bevoegdheden.
                Wel is het zo dat raadsleden ook midden in de maatschappij behoren te staan en attent dienen te zijn voor iedere kwestie waar sturing en raadgeving nodig is.

                Het ruchtmakende {verkort} veiligheidsbeleid moet je eens lezen.
                Als het om de veiligheid gaat zijn er interventieteams nodig zoals in Verviers.
                En daar geef ik Pier wederom gelijk, dat zal de Chef de Police in Maasticht en zijn mannen beter weten dan een paar democratische regeltjes over hoe men het denkt te gaan doen.
                iets te oud voor re-educatie
                iets te jong voor afschrijving
                m.a.w. stoere Maastrichtenaar in buitendienst

                Opmerking

                Bezig...
                X