Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2022-2026

Sluiten
This topic has been answered.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • De huidige eigenaar van het terrein, Maaszicht Ontwikkeling BV (Lees: ondernemer Rien Leeijen) zal een flinke winst opstrijken.
  Helemaal precies weet ik het niet - ik ken het dossier namelijk niet tot in detail -, maar als de gemeente pakweg 10 jaar geleden wat voortvarender was geweest hadden ze het terrein voor pakweg 10 miljoen minder kunnen kopen. Jammer.....
  ​bovenstaande een stukje van pier

  hier een stukje van de Limburger uit 2022 Click image for larger version

Name:	KOOPJE.jpg
Views:	193
Size:	414,4 KB
ID:	106862

  Opmerking


  • Beslissingen gemeenteraad Maastricht. Voortvarend of juist niet?

   Op de (voorlopige) agenda van de raadsvergadering van dinsdag 30 januari 2024 staat het agendapunt over de aankoop/verkoop van het Tregaterrein aan de gemeente Maastricht voor 23,5 miljoen euro.
   Hierboven is hierover al het een en ander gezegd.
   Het onderliggende stuk bij dit agendapunt is het Raadsvoorstel 6-2024, de Aankoop Tregaterrein waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen.

   Laat vooral duidelijk zijn dat ik denk dat de gemeenteraad over deze aankoop inderdaad op (redelijk) korte termijn iets moet vinden.
   Ik denk dat ze gewoon gaan instemmen met de aankoop, maar ongetwijfeld zullen enkele (oppositiepartijen) wat moeilijke vragen gaan stellen.
   Zo heeft de SP bijvoorbeeld gevraagd naar het onderliggende taxatierapport dat momenteel (nog) niet openbaar is.
   Dat is overigens - lijkt mij - een terechte vraag.

   Los daarvan heb ik ook nog een prangende vraag.
   Waarom wordt dit raadsvoorstel niet eerste behandeld in een (ingelaste) domeinvergadering?
   Dat is wel gebruikelijk!
   Maar toegegeven, de uitkomst tijdens een domeinvergadering zal weinig verschillen van de beraadslaging tijdens de raadsvergadering van 30 januari, dus wellicht wil het college van B&W gewoon voortvarendheid aan de dag leggen.
   Dat valt wel te prijzen, maar.........

   Hoe zit het met de voortvarendheid rond de benoeming van de 7de wethouder???
   Kort voor de kerst 2023 werd bekend dat Jeroen HOENDERKAMP de 7de (onafhankelijke) wethouder zou worden.
   Eerst wilde VOLT, toen nog een van de coalitiepartijen, een van hun leden aandragen als wethouder ipv 'hun' ontslagnemende wethoduer Anita Bastiaans, maar die kandidaat kon feitelijk niet beginnen voor medio maart ivm ouderschapsverlof.
   Dat was volgens de andere coalitiepartijen en het college van B&W veel te laat. Er was nu snel behoefte aan een wethouder en dat mocht niet wachten (tot maart 2024)
   VOLT trok zich terug als coalitiepartij en zo kan Jeroen HOENDERKAMP naar voren geschoven worden.
   Maar..... voortvarendheid is nu te zoeken.

   De benoeming van Jeroen HOENDERKAMP staat nu gepland tijdens een korte en ingelaste raadsvergadering van 6 februari 2024..... en aansluitend is er vakantie ivm carnaval.

   Begrijpt u de voortvarendheid nu nog
   Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

   Opmerking


   • Open brief van MVV aan het college van B&W over hoe het (werkelijk?) zit.
    (Deel 1)


    In een RIB en brief van MVV is te lezen hoe het nu (werkelijk?) zit met de financiele positie van MVV en de manier waarop het college denkt MVV te kunnen helpen.

    Los van het feit dat ik hoop dat 'de stad Maastricht' ervoor kan zorgen dat deze roemrijke club financieel gered wordt, is het wel leuk om te lezen hoe er geslijmd wordt.
    Een geweldige passage uit de brief van MVV aan het college van B&W
    "(...) Dat verzoek zal niet bij iedereen gemakkelijk vallen. Ik [Laura van Leeuwen, alg. directeur MVV] ben mij ervan bewust dat de relatie tussen de gemeente, de politiek en MVV niet altijd goed genoeg is onderhouden door de club. Laat ik daarover heel duidelijk zijn: Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om die te herstellen en beter te maken. (...) "

    Verder maakt de brief ook duidelijk dat er diverse oorzaken zijn waarom MVV in de financiele problemen zit.
    Teruglopende sponsorinkomsten en toeschouwersaantallen, maar ook incidenten met supporters!
    Dat laatste kan MVV zichzelf behoorlijk aanrekenen, want ik heb nog nooit in de afgelopen pakweg 20 jaar dat ik wel eens sporadisch een wedstrijd van MVV bezocht gezien dat er voldoende gecontroleerd en gefouilleerd werd richting de zgn. 'Harde kern'.

    MVV vraagt geen kwijtschelding van de (huur)schuld.
    Dat kan ook niet, want dat zou officieel 'staatssteun' zijn en dat mag gewoon niet.
    MVV zegt dat ze voornemens zijn om vanaf 1 juli 2024 aan hun betalingsverplichting (totaal op dat moment 549.886 euro) te voldoen, maar hoopt (het staat er niet letterlijk!) dat de snelheid waarmee terugbetaald kan worden in onderling overleg kan worden geregeld.

    Nogmaals, ik gun MVV het allerbeste en wat mij betreft krijgen ze financiele steun, maar wie gaat nu over het betalingsuitstel?
    Ik krijg de indruk dat de suggestie gewekt is /wordt dit het college van B&W aan zet is, maar ligt het budgetrecht niet bij de gemeenteraad en moet die hierover geen beslissing nemen?
    Of is dit geen onderdeel van het budgetrecht, maar mag het college zelfstandig beslissen over een betalingsregeling?

    Ik vind het maar raar en dit roept bij mij vragen op

    Wordt vervolgd......
    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • Ik vermoed dat het college dit kan bepalen omdat het ‘slechts’ gaat om een uitstel van betaling, geen kwijtschelding. Dus in theorie budgetneutraal, puur uitvoering binnen de kaders van de begroting. Vandaar dat er geen raadsbesluit nodig is?

     Opmerking


     • Oorspronkelijk geplaatst door WoDM Bekijk bericht
      Ik vermoed dat het college dit kan bepalen omdat het ‘slechts’ gaat om een uitstel van betaling, geen kwijtschelding. Dus in theorie budgetneutraal, puur uitvoering binnen de kaders van de begroting. Vandaar dat er geen raadsbesluit nodig is?
      Grappig is dat ik nog van niemand bericht heb gekregen die stelde het met zekerheid te weten.
      Dat is toch raar!
      Het zou goed kunnen dat het 'slechts' gaat om een uitstel van betaling, maar hoe je het ook keert of went, er komt in de eerste helft van 2024 minder geld binnen dan gepland.
      Niet dat het nu gaat om een bedrag waardoor de gemeente in de problemen zal komen, maar toch.

      Ik vind het opmerkelijk dat de DDL-journalist Emile Visser vandaag op de voorpagina van DDL schrijft "Het stadsbestuur van Maastricht gaat akkoord met het verzoek van de voetbalclub om voorlopig geen stadionhuur te hoeven betalen".

      Sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur op 7 maart 2002 maken wethouders geen deel meer uit van de gemeenteraad.
      Dus, als we het over het Stadsbestuur hebben dan hebben we het m.i. over de gemeenteraad en niet over een wethouder dan wel de burgemeester.
      Het college van B&W mag/moet zich met dagelijkse zaken bezig houden en mag/moet best initiatieven nemen, maar uiteindelijk moet alles op een akkoord kunnen rekenen van de gemeenteraad.
      En uiteraard heb je overal wel weer een uitzondering op. Zeker op het gebied van de bevoegdheden van de burgemeester, maar die liggen volgens mij niet op het gebied van het beheren van leningen en afbetaling van schulden.

      En daarom, .... ik heb nog nergens gelezen dat een meerderheid van de raad akkoord gaat met het uitstel van betaling van MVV, al hoop ik uiteindelijk wel dat ze dat zullen doen. Maar dat laatste geheel terzijde.
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • GroenLinks over aankoop Tregaterrein: Waarom geen politiek debat in de domeinvergadering?
       (Schriftelijke vragen GL d.d. 24 januari 2024)

       Ik denk dat GroenLinks raadslid Coen van der Gugten - hoewel hij het ontkent! - toch stiekem MO leest

       Oorspronkelijk geplaatst door Pier op 21 en 24 januari 2024
       Op de (voorlopige) agenda van de raadsvergadering van dinsdag 30 januari 2024 staat het agendapunt over de aankoop/verkoop van het Tregaterrein aan de gemeente Maastricht voor 23,5 miljoen euro.
       Hierboven is hierover al het een en ander gezegd.
       Het onderliggende stuk bij dit agendapunt is het Raadsvoorstel 6-2024, de Aankoop Tregaterrein waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen.

       Laat vooral duidelijk zijn dat ik denk dat de gemeenteraad over deze aankoop inderdaad op (redelijk) korte termijn iets moet vinden.
       Ik denk dat ze gewoon gaan instemmen met de aankoop, maar ongetwijfeld zullen enkele (oppositiepartijen) wat moeilijke vragen gaan stellen.
       Zo heeft de SP bijvoorbeeld gevraagd naar het onderliggende taxatierapport dat momenteel (nog) niet openbaar is.
       Dat is overigens - lijkt mij - een terechte vraag.

       Los daarvan heb ik ook nog een prangende vraag.
       Waarom wordt dit raadsvoorstel niet eerste behandeld in een (ingelaste) domeinvergadering?
       Dat is wel gebruikelijk!
       Maar toegegeven, de uitkomst tijdens een domeinvergadering zal weinig verschillen van de beraadslaging tijdens de raadsvergadering van 30 januari, dus wellicht wil het college van B&W gewoon voortvarendheid aan de dag leggen.
       (...)
       De huidige eigenaar van het terrein, Maaszicht Ontwikkeling BV (Lees: ondernemer Rien Leeijen) zal een flinke winst opstrijken.
       Helemaal precies weet ik het niet - ik ken het dossier namelijk niet tot in detail -, maar als de gemeente pakweg 10 jaar geleden wat voortvarender was geweest hadden ze het terrein voor pakweg 10 miljoen minder kunnen kopen. Jammer.....​
       Coen van der Gugten heeft namens GroenLinks schriftelijke vragen gesteld over de aankoop van het Tregaterrein voor een bedrag van 23,5 miljoen euro.

       "Geacht college,

       Op 30 januari wordt de raad gevraagd akkoord te gaan met de aankoop van het zgn. Trega terrein.
       Deze beslissing omhelst een bedrag van 23,5 miljoen Euro. GroenLinks heeft er moeite mee dat over deze aankoop geen politiek debat in de domeinvergadering wordt gevoerd en dat we op korte
       termijn, zonder dat de noodzaak daartoe duidelijk is, dit besluit voorgelegd krijgen. We begrijpen dat de agendacommissie verantwoordelijk is voor het agenderen van dit voorstel. Voor ons is onduidelijk waarom dit ineens zo'n haast heeft. GroenLinks vindt het belangrijk dat bij zulke majeure besluiten de raad een goed debat kan voeren over nut en noodzaak en alternatieven kan afwegen. Daarvoor zijn een debat in de domeinvergadering én raadplegen van de burgers en betrokken partijen van groot belang.
       (...)
       Aankoop kost 23,5 miljoen. De huidige eigenaar heeft denkelijk flink minder dan 10 miljoen betaald. Vindt het College het acceptabel dat een grondspeculant binnen 2 jaar meer dan 13
       miljoen verdient aan bouwgrond, hetgeen te voorzien was omdat het voornemen om het bestemmingsplan te wijzigen pas is genomen nadat het terrein als industriegrond is aangekocht
       door de huidige eigenaar?
       (...)
       ".

       Denk dat we komende dinsdag, tijdens de raadsvergadering van 30 januari 2024, kunnen gaan genieten van een pittige raadsvergadering.
       Eens kijken of de besloten sessies voor de raadsleden en het college van B&W heeft gewerkt aan de onderlinge verhoudingen ​​
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • Je mag en kan natuurlijk ook de oudere berichten en commentaren over het Trega Terrein lezen.

        Met betrekking tot fouten inzake dat ontbrekende voorbereidingsbesluit van de Gemeente voor Limmel aan de Maas en de plannenmakers die geen zeggingsschap hebben over andermans grondbezit.
        13 miljoen verdienen in twee jaar tijd is ongeveer 55% winst voor de eigenaar als je enkel hoeft te wachten op die afhankelijke verslaafden uit de vastgoedsector.

        Of mensen zoals Rien Leeijen er een boodschap aan hebben dat men fouten maakte bij de Gemeente of dat hij zelf ooit een nacht ervan niet heeft kunnen slapen is irrelevant.

        ik zelf zou gewoon niet kopen tegen die prijs. Limmel moet niet uitbreiden. Maastricht moet verdichten.
        Iets te oud voor re-educatie
        iets te jong voor afdanking
        m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

        Opmerking


        • Wie bij de gemeente is bevoegd om te bepalen (dat MVV) uitstel van betaling van de huur krijgt?

         Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht

         (...) ik heb nog nergens gelezen dat een meerderheid van de raad akkoord gaat met het uitstel van betaling van MVV, al hoop ik uiteindelijk wel dat ze dat zullen doen. Maar dat laatste geheel terzijde.
         Ik denk dat ik er eindelijk achter ben gekomen wie bevoegd is om, namens de gemeente Maastricht, te bepalen of iemand uitstel van betaling krijgt bij een huurovereenkomst?

         Het antwoord op deze prangende vraag komt van de PvdA en lijkt mij heel plausibel.
         "Het college kan dit bepalen, omdat dit een van de voorbeelden is waar ‘de gemeente’ eigenlijk een soort van private pet op heeft. Wij hebben als gemeente nu eenmaal een voetbalstadion gekocht (raadsbesluit , Pier) en dat huurt iemand (MVV) van ons. Eigenlijk dus een soort verhuurder-huurder relatie zoals je die privé ook hebt of kunt hebben. Het is dus ook aan de verhuurder en huurder om samen tot afspraken te komen. Dus de raad heeft in die zin geen rol.
         Stel (maar echt puur hypothetisch) dat een meerderheid van de raad deze regeling niet wil, dan zou je dat volgens mij alleen bij wijze van motie aan het college kunnen vragen.
         Dat betekent (..) voor MVV dat je breekt met de relatie verhuurder-huurder. Het college zou zo’n (aangenomen) motie ook nog om zwaarwegende redenen naast zich neer kunnen leggen.

         Ander voorbeeld: de gemeente bezit natuurlijk ook veel panden, die door allerlei soorten bedrijven/organisaties etc gehuurd worden. Ook daar kun je dus betalingsregelingen mee treffen. Dat gaat niet via de raad.
         "

         Lijkt mij duidelijk en ik verwacht ook geen motie.
         Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

         Opmerking


         • Ik verwacht enkel commotie
          Dit was toch al jarenlang bekend bij het bestuur van MVV, of zijn dat nu allemaal mensen van lichte zeden geworden
          Iets te oud voor re-educatie
          iets te jong voor afdanking
          m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

          Opmerking


          • Raadsvergadering dinsdag 30 januari 2024
           (Voorbereiding)

           Vanavond, 30 januari 2024, is de eerste raadsvergadering van 2024 gepland.
           Afgaande op de agenda is het een vergadering van pakweg een uurtje en we zijn klaar.
           Maar..... U en ik, het college en de raadsleden weten wel beter......

           We kunnen er best wel even voor gaan zitten.
           En laat ik eerlijk zijn, ik begrijp het wel.

           Het belangrijkste agendapunt is natuurlijk agendapunt 9, de aankoop van het Tregaterrein voor 23,5 miljoen euro.
           Het stadsbestuur (lees: de gemeenteraad!) moet dan instemmen met het raadsvoorstel 6-2024 over de aankoop van het Tregaterrein​.

           Dat is in de coalitie (en dus in meerderheid) natuurlijk allang beklonken, maar de oppositie zal zich natuurlijk kranig verweren.
           Zo heeft GroenLinks, zoals eerder al beschreven op MestreechOnline, schriftelijke vragen gesteld en is GL - mijns ziens terecht - o.a. verbolgen over het feit dat er voorafgaand aan
           deze aankoop geen politiek debat in de domeinvergadering is gevoerd en dat de raad op korte termijn, zonder dat de noodzaak daartoe duidelijk is, dit besluit voorgelegd krijgt.
           Dat wordt een leuk debat!!

           Als dit debat uiteindelijk is afgelopen en een meerderheid dus heeft ingestemd met het Raadsvoorstel, volgt er nog een motie van de SP en VOLT voor een onderzoek naar de mogelijkheden tot (her)oprichting van een gemeentelijk woningbedrijf (Zie HIER​)
           Ik vind dit een hele sympathieke motie, maar gelet op het feit dat alleen de SP en VOLT deze motie op dit moment steunen, vraag ik mij af of deze motie enige kans maakt om aangenomen te worden.

           We zullen het zien.
           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • Och het was een koopje 23,5 miljoen
            daar komt nog een prijsje bij ca 26,5 miljoen grond sanering
            wegen enz enz
            dan vraag ik me toch af wie daar een stukje land kan kopen
            50 miljoen in plakjes.
            ln Limmel De buurt bewoners ?

            Opmerking


            • Click image for larger version

Name:	KOOPJE.jpg
Views:	126
Size:	414,4 KB
ID:	106899
             De Limburger
             Leeijen verklaart dat hij aan Heezen „miljoenen meer” voor het Tregaterrein heeft betaald dan 7,5 miljoen. „Ik heb te veel betaald. Het zou een megaproject zijn, maar ik kende de voorgeschiedenis niet”, mokt hij. „De bank wilde eerst meedoen, maar die haakte af omdat de grond al decennia braak ligt en vervuild is. Ik moest uit eigen portemonnee betalen.” Wat Leeijen precies heeft betaald, blijft verborgen achter een niet-openbare aandelentransactie.

             Opmerking


             • Tregaterrein voor 23,5 miljoen gekocht en geen (her)oprichting gemeentelijk woningbedrijf
              (Raadsvergadering 30 januari 2024)

              TREGATERREIN:
              Gisteravond is ons stadsbestuur akkoord gegaan met de aankoop van het zogenaamde Tregaterrein voor een bedrag van 23,5 miljoen euro. (zie Raadsvoorstel)
              Dat is geen verrassing. Het was voorafgaande aan de raadsvergadering wel al duidelijk dat een (grote) meerderheid van de raad zou instemmen met met dit raadsbesluit, no. 6-2024.
              Uiteindelijk stemden slechts 5 raadsleden tegen. Dat betroffen 3 raadsleden van GroenLinks (opmerkelijk dat de fractievoorzitter Mark Mulders wel voor stemde), Martin van Rooij (M:OED) en Bram Nab.
              Ik moet wel bekennen dat ik de (principiële) tegenstem van de drie GroenLinkse raadsleden begrijp.
              Coen van der Gugten (GL) gaf aan dat een gemeenteraad die zich laat klem zetten door een projectontwikkelaar (Rien Leeijen) zichzelf niet serieus neemt.
              En dat Leeijen de gemeenteraad met de rug tegen de muur zette en eiste dat de deal vandaag zou worden gesloten en zo niet dat hij dan van de baan was, aldus wethouder Frans Bastiaens, is alles behalve sjiek en procedureel juist.
              De gemeenteraad maakte een knieval richting Leeijen, brak met zijn eigen procedure en stemde, met de rug tegen de muur aldus 11 raadsleden, in met de deal.
              Hierbij moet worden aangetekend dat de 23,5 miljoen euro wel geheel cf. een opgemaakt taxatierapport is en dus marktconform.
              Dat neemt overigens niet weg dat Leeijen het terrein voor 7,5 + een paar miljoen (onbekend) heeft gekocht, algemeen wordt er vanuit gegaan dat Leeijen rond de 10 miljoen euro heeft betaald, en het ruim 3 jaar later voor 23,5 miljoen kan doorverkopen aan de gemeente Maastricht.
              Er zijn jaren dat ik minder verdien......

              Met terugwerkende kracht zou je - ik denk terecht - ook kunnen stellen dat de gemeente in de afgelopen pakweg 10 jaar niet adequaat heeft gehandeld in dit dossier. De gemeente had het, waarschijnlijk sterk verontreinigde, terrein destijds ook zelf kunnen kopen voor pakweg 7,5 miljoen (plus).
              Maar de gemeente(raad) kennende hadden ze destijds nooit ingestemd met een aankoop vaan 7,5+ miljoen euro's voor een sterk vervuild terrein.
              De zakenman Leeijen durfde dat wel aan. En dat legde hem, zoals nu blijkt, geen windeieren en kost de burgers van Maastricht wel ruim 10 miljoen, pakweg 80,- euro per inwoner

              Met de aankoop van 23,5 miljoen euro zijn we er nog niet.
              In de aankoop is namelijk inbegrepen dat de gemeente het (sterk vervuilde?) terrein moet gaan saneren. Daarna moet het terrein bouwrijp worden gemaakt voor pakweg 950 woningen.
              Uiteindelijk, alvorens de eerste steen zal worden gelegd voor 'Limmel aan de Maas' zal dit stuk grond de gemeente 50 miljoen euro hebben gekost. daar gaat waarschijnlijk wat Rijks- en provinciesteun vanaf.
              Maar toch, een gemiddelde woning in 'Limmel aan de Maas' zal uiteindelijk tussen de 360.000 en 380.000 euro gaan kosten, aldus wethouder Bastiaens (SPM).

              Dit alles wetende en daarbij wetende dat we in Maastricht zitten te springen om woningen was het wellicht - ondanks terechte bezwaren tegen het zakelijk moreel van Maaszicht Ontwikkeling BV (Lees: Rien Leeijen) - verstandig dat de gemeenteraad gisteren wel akkoord ging met de aankoop.
              Soms moet je je verlies nemen........

              Onderzoek naar mogelijke (her)oprichting gemeentelijk woningbedrijf
              Nu wel het toch over het het woningtekort in Maastricht hebben, was er nog de motie voor een onderzoek naar de mogelijke (her)oprichting van een gemeentelijk woningbedrijf.
              Deze motie werd ingediend door de SP, VOLT en de PvdD.
              Na een goed debat, waarin al snel duidelijk werd dat er absoluut geen meerderheid voor deze motie was en daarbij ontraadde wethouder Johan Pas (D66) ook nog eens de motie, werd de motie ook weggestemd met 12 stemmen voor (hetgeen mij eigenlijk nog meeviel) en 24 stemmen tegen.
              De argumenten van de tegenstemmers kan ik wel billijken, maar de argumenten van de indieners 'een verkennend onderzoek, dat bestaat uit een literatuurstudie en interviews met relevante stakeholders en deskundigen, uit te voeren naar de mogelijkheden tot (her)oprichting van een gemeentelijk woningbedrijf in de gemeente Maastricht, met bijzondere initiële aandacht voor de huisvesting van starters, ouderen, studenten en statushouders, daar de situatie van deze groepen momenteel het meest acuut is' begrijp ik ook wel.
              Een argument van de tegenstanders "we hebben al 3 woning coöperaties (Servatius, Maasvallei en Woonpunt)" vind ik niet steekhoudend.
              Want misschien blijkt uit het verkennend onderzoek wel dat we met deze 3 (commerciële) woning coöperaties 3 prima partijen in huis hebben, dat is dan geen punt van discussie meer!, dan wel dat een gemeentelijk woningbedrijf best iets kan toevoegen.
              Het verkennend onderzoek zal inderdaad wat geld gaan kosten, maar ja..... stemde de gemeenteraad in oktober 2022 niet unaniem in voor een onderzoek van RAVON om te kijken of o.a. ratten van een verdrinkingsdood kunnen worden gered???​

              Hoe dan ook..... voorlopig komt er geen (verkennend onderzoek naar) een (her)oprichting van een gemeentelijk woningbedrijf.
              Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

              Opmerking


              • Aanbieden rapportage Burgerberaad
               (Raadsvergadering 30 januari 2024)

               Afgelopen dinsdag werd de rapportage Burgerraad aangeboden aan de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering.
               Volgens mij redelijk uniek dat er tijdens een raadsvergadering een (belangen-)groep het woord mag voeren.
               Meestal gebeurt zo iets voor de raadsvergadering, maar ik vermoed dat het college (en de raad?) de Burgerraad zo belangrijk vinden dat het tijdens de raadsvergadering mag gebeuren.
               Dat is prima, maar ik heb het nog niet eerder meegemaakt.

               Er was een redelijk groot deel van de leden van de Burgerraad aanwezig. Ik schat een man of 20-25.
               De rapportage (zie HIER de Engelse versie) werd aangeboden door een drietal leden dat respectievelijk Mestreechs, Nederlands en Engels sprak.

               Het hele gebeuren duurde pakweg 5 minuten....... en toen zaten de leden van de Burgerraad op de publieke tribune te kijken.
               Waarschijnlijk hadden ze gedacht dat e.e.a. nu besproken werd, maar na het aanbieden van de rapportage ging de gemeenteraad gewoon verder met de raadsvergadering en agendapunt 3.

               Ik vond dit nu echt symbolisch.
               De 100 leden van het burgerberaad mogen iets vinden, adviseren, iets aandragen en indienen dat vervolgens wordt overgenomen cq wordt verworpen.
               Daarbij moet wel worden aangetekend dat gaandeweg het traject ongeveer 30% van de leden van de burgerraad al tussentijds afhaakten

               Als ik kijk naar de aanwezige leden van de burgerraad had ik niet de indruk dat daar (nog) een afspiegeling zat van de Maastrichtse bevolking.
               Verre van......
               Het lijkt erop dat ouderen en vrouwen oververtegenwoordigd zijn en Engelstalige (expats/studenten?) worden gekoesterd.
               Mensen met een migratieachtergrond heb ik niet gezien.
               Noch bij de aanwezige leden op de publieke tribune noch op de foto's in de rapportage.
               Nou als je heel goed speurt zie je wel iemand..... geloof ik.

               Over de ogenschijnlijke ondervertegenwoordiging van mensen met een migratieachtergrond sprak ik even met het gemeenteraadslid Miriam Elfassih (D66).
               Waar de mensen met een migratieachtergrond zaten wist zij ook niet. Maar, ze zal dat wel eens controleren en navragen.

               Mijn hele persoonlijke opvatting is dat het burgerberaad een (politiek) speeltje is van de coalitiepartijen in het kader van "kijk eens hoe transparant en open wij zijn" .
               Maar ja.... ieder zijn speeltje denk ik dan maar.
               Alleen begrijp ik echt niet dat er mensen zijn die denken dat ze serieus enige bijdrage hebben geleverd aan het beleid.

               Siebrand Vos (journalist DDL) was ook aanwezig en hij ging, na het aanbieden van de rapportage, in gesprek met enkele leden van de burgerraad in de antichambre.
               Zijn verhaal staat in 2 (samen) paginagrote artikelen van vandaag, 1 februari 2024.
               Mooi..... maar bespeur ik in de DDL-artikelen niet ook wat cynisme, of ligt dat aan mij?               Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

               Opmerking


               • Domeinvergaderingen Fysiek en Sociaal, dinsdag 6 februari 2024

                Vanavond, 6 februari 2024, om 17.30 uur, beginnen de
                Domeinvergaderingen Fysiek (zie AGENDA Fysiek) en de
                Domeinvergadering Sociaal (zie AGENDA Sociaal).

                Om voor mij onbegrijpelijke redenen vindt de domeinvergadering Fysiek plaats in de zgn. Groene Zaal.
                Dat is onbegrijpelijk, want deze zaal is totaal niet geschikt voor een domeinvergadering, zeker niet als er veel belangstelling is cq verwacht mag worden voor deze vergadering.

                Bespreking uitbreiding Kruisherenhotel
                Met name agendapunt 7 ' Informatiesessie uitbreiding Kruisherenhotel ' zal naar verwachting wel wat publiek trekken.
                Omwonenden zijn kennelijk niet blij met de geplande uitbreiding en hebben dit o.a. kenbaar gemaakt via deze bijdrage (Raad reg. no.2024-00411).
                Deels is deze bijdrage echter achterhaald, want de omwonenden gingen in april 2021 nog uit van een andere soort bebouwing tot een maximale hoogte van pakweg 30 meter.
                Afgelopen zondag, 4 februari 2024, hebben de omwonenden een mail gestuurd aan griffie met het verzoek
                om namens de omwonenden en namens de door hun ingeschakelde experts een dringend verzoek te doen aan het domein Fysiek om de omwonenden en hun adviseurs een gelijke kans te bieden als nu aan de orde bij de presentatie van de gemeentelijke stedenbouwkundige.

                Uiteraard staat daar tegenover de visie van Oostwegel Collection.
                Oostwegel Collection beweert geluisterd te hebben naar alle standpunten en daarop het (definitief) plan te hebben aangepast.
                Hierdoor wordt de maximale bouwhoogte 20,8 meter.
                Zie hier het plan van Oostwegel Collection. (Raad reg. no. 2024-00473).

                Deze informatieve sessie, tijdens de domeinvergadering van vanavond, is bedoeld om de gemeenteraad bij te praten over de voortgang sinds het indienen van het plan en vormt
                de opmaat naar een aanvraag van een verklaring van geen bedenkingen.
                Tijdens de domeinvergadering van 2 april 2024 zal uiteindelijk een voorstel volgen om wel/niet akkoord te gaan met een Verklaring Van Geen Bezwaar (VVGB ) over het gekozen ontwerpplan rond de uitbreiding van het Kruisherenhotel.
                Dit raadsvoorstel kan nog worden aangepast, maar het is de bedoeling om later dit jaar hierover een besluit te nemen in de raad.

                Sociaal
                ​De domeinvergadering sociaal vindt wel plaats in de raadszaal. Dat maakt het volgen van deze domeinvergadering een stuk prettiger...... ware het niet dat.....
                Heeft iemand een idee waar de afkortingen 'GR-SZMH' of 'IHP PO' voor staan???
                Het domein Sociaal is bij uitstek een vergadergremium waar graag met (voor de leek) onbegrijpelijke afkortingen wordt gegooid.

                Ik zal jullie een beetje helpen.
                GR-SZMH staat voor ' gemeenschappelijke regeling Sociale Zaken Maastricht – Heuvellandgemeenten '
                en
                IHP-PO staat voor ...... Ik heb geen flauw idee!!!
                Het gaat over onderwijs, zo concludeer is uit deze presentatie.
                Maar voor de rest???

                Vrees dat ik vanavond moet proberen om een goed plaatsje te krijgen in de Groene Zaal, want met mijn beperkt participatie-verstand kan ik de domeinvergadering Fysiek nog net volgen. Maar sociaal..... ik geef het voorlopig even op.
                Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

                Opmerking

                Bezig...
                X