Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2022-2026

Sluiten
This topic has been answered.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Pier
  replied
  19 om 18
  (Raadsvergadering 18 juni 2024)

  19 tegen 18, is geen handbal-uitslag of een tussenstand in het volleybal, maar de uitslag van 2 belangrijke stemmingen over moties van gisteravond, 18 juni 2024, tijdens de raadsvergadering.

  CDA-motie Mantelzorgparkeervergunning 19-18
  Tijdens de behandeling van agendapunt 12 - Beleids- en uitvoeringsplan maatschappelijke ondersteuning gemeente Maastricht​ - had het CDA een motie Mantelzorgparkeervergunning​ ingediend.
  Deze motie, mede ingediend door de coalitiepartner PVM en de oppositiepartijen SP, PvdD, GroenLinks, MAASTRICHT van NU, LPM, VOLT en SAB+ (hoewel SAB strikt formeel een coalitiepartij is), werd uiteindelijk krap aangenomen met 19 stemmen voor en 18 stemmen tegen.
  Er waren slechts 37 raadsleden aanwezig, want 2 leden van PVM, Tiny Meese en Bert Garnier, waren wegens ziekte afwezig.
  Jan Janssen, aanvankelijk ook niet aanwezig, werd ter elfder ure nog ingevlogen, waardoor het dus net goed ging met deze motie.

  Deze mantelzorgerparkeervergunning geldt voor de zone waar de persoon woont die de mantelzorg ontvangt. De vergunning kan aangevraagd worden via dezelfde systematiek als de huidige bezoekersregeling, al wordt de praktische invulling, bijvoorbeeld op wiens naam komt de vergunning te staan, nog nader uitgewerkt.

  OV-vergoeding en verhoging mantelzorgwaardering
  Volledigheidshalve moet ook nog vermeld worden dat de motie iets breder is dan de Mantelzorgparkeervergunning.
  Immers niet iedere mantelzorger heeft een auto en niet iedereen die mantelzorg krijgt woont in een zone van betaald parkeren.
  Daarom wordt nu ook onderzocht of een OV-vergoeding voor mantelzorgers ingekleed kan worden in gemeente Maastricht.
  Daarnaast wordt de mantelzorgwaardering verhoogd naar 100 euro.
  Bij de besteding van dit geld moet o.a. gedacht worden aan de kosten die een mantelzorger maakt als hij met iemand die hij helpt naar bijvoorbeeld het ziekenhuis gaat en daar onksoeten maakt aan bijvoorbeeld parkeergeld.

  SP-motie Was- en Strijkservice 18-19
  Tijdens de behandeling van hetzelfde agendapunt werd door de SP een motie voor een Was- en Strijkservice​ ingediend.
  Deze SP-motie werd mede-ingediend door SAB, PvdD en coalitiepartner CDA.
  Wethouder Hoenderkamp vond de strekking en het doel van de motie best sympathiek, maar gaf aan dat het nu moeilijk in te schatten is hoeveel mensen gebruik zullen gaan maken van de deze regeling. Los van deze motie wilde hij best (laten) onderzoeken of een was- en strijkservice niet regulier kan worden opgenomen in toekomstig beleid.
  Wellicht mede door de toezeggingen van wethouder Hoenderkamp haalde de SP was- en strijkservicemotie voor mensen met een wmo-indicatie het nipt niet en werd met dezelfde uitslag, maar dan 19 tegen en 18 voor verworpen.

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Motie 'Intratuin' wordt ingetrokken
  (Raadsvergadering 18 juni 2024)

  De door SAB - en vele anderen - ingediende motie Horeca in winkelcentra op bedrijventerreinen, is ter elfder ure door Jos Gorren, namens alle mede-indieners, ingetrokken.

  De motie, die feitelijk over de uitbreiding van de horecavoorziening bij de Intratuin in Heugem ging, bleek qua stemverhouding 18 tegen 18 te zijn en alleen Bennie van Est (50PLUS) hield de indieners en de tegenstanders van de motie nog in spanning.
  Dat was overigens de stand van zaken rond de pauze.

  Waarschijnlijk werd gaandeweg de raadsvergadering - in de wandelgangen - duidelijk dat de motie toch geen meerderheid zou krijgen.
  Daarop zag ik dat, kort voordat de motie behandeld zou worden, Jan Janssen (CDA), na overleg met zijn fractievoorzitster Gabrielle Heine, de raadsvergadering verliet. Het CDA was een van de mede-indieners van de motie.
  Daarmee werd voor iedereen gelijk duidelijk dat de motie sowieso geen meerderheid meer zou halen.

  Voordat de motie besproken werd (agendapunt 14) was er een korte schorsing en trokken de indienende partijen zich terug.
  Nadat de vergadering werd hervat kreeg Jos Gorren het woord.

  Achtbaan
  Hij gaf aan de afgelopen week in een achtbaan te hebben gezeten.
  Er werd met veel partijen overlegd en partij A wilde wel voor stemmen, als de motie op een bepaald punt werd aangepast en partij B had ook zo zijn wensen.
  Uiteindelijk werd er een compromis gevonden en was een ruime meerderheid voor de motie, maar..... toen puntje bij paaltje kwam gaven de partijen A en B toch aan tegen te zullen stemmen.
  Jos Gorren gaf aan heel erg teleurgesteld te zijn in deze partijen.
  Niet dat ze tegen zouden stemmen, dat is hun democratisch recht, maar dat ze in de onderhandelingen wel toezegden voor te zullen stemmen, maar na overleg (met wie?) het toch lieten afweten.
  Jos Gorren:' Triest hoe partijen hiermee zijn omgegaan! '
  De motie wordt nu aangehouden om uiteindelijk te worden behandeld in de horeca-nota die eind dit jaar staat gepland.

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Fractievoorzitster en raadslid Tiny Meese (PVM) trekt zich tijdelijk terug
  (Raadsvergadering 18 juni 2024)

  Voor het begin van de raadsvergadering - vandaag tijdelijk in de Statenzaal van het Gouvernement - viel op dat voor de vergadering het naamplaatje van Tiny Meese (PVM) ontbrak.

  Navraag bij haar partijgenoot leerde dat Tiny Meese zich ziek heeft gemeld en heeft aangegeven zich (tijdelijk) te laten vervangen.

  Dat maakt dat waarschijnlijk Rene Betsch (tijdelijk) de rol van fractievoorzitter van de PVM op zich zal nemen en dat John Voorts (tijdelijk) zal doorschuiven als raadslid van de PVM.

  In ieder geval wens ik Tiny Meese veel beterschap

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  SP komt met motie voor was- en strijkservice
  (Raadsvergadering 18 juni 2024)

  De SP gaat vandaag bij agendapunt 12 - Beleids- en uitvoeringsplan maatschappelijke ondersteuning gemeente Maastricht - een motie indienen voor een was- en strijkservice.

  Het doel is om, naar voorbeeld van o.a. de gemeente Nijmegen, een pilot ‘Was-en strijkservice’ op te starten in de gemeente Maastricht.
  De gemeente zou bij het opstarten van die pilot samenwerking moeten zoeken met gemeentelijke en maatschappelijke partners zoals The Masters en MTB.
  Deze pilot moet, als het aan de SP ligt, een jaar na invoering moeten worden geëvalueerd en in de raad worden besproken.

  Deze motie is mede ingediend door het CDA en SAB+.
  Wederom onderscheidt het CDA zich hierbij weer van de andere coalitiepartijen.

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Motie CDA - Ondersteuning voor mantelzorgers
  (Raadsvergadering 18 juni 2024)

  De concept agenda van de raadsvergadering van vanavond, 18 juni 2024, vermeldt nog steeds niet (!!) dat er vanavond ook nog een motie van het CDA over de ondersteuning van mantelzorgers behandeld wordt.
  Dat is slordig van de raadsgriffie, maar helaas zeker niet uniek.

  Mantelzorgparkeervergunning
  De strekking van deze motie voor de ondersteuning van de mantelzorgers is dat de indieners willen dat in, navolging van gemeenten als Rotterdam, Amsterdam en Nijmegen, ook de gemeente Maastricht een aparte mantelzorgparkeervergunning in het leven te roept.
  Uiteraard zijn daar voorwaarden aan verbonden:
  a. Deze mantelzorgerparkeervergunning geldt voor de zone waar de persoon die de mantelzorg ontvangt, woont en hiermee 500 gratis parkeeruren per jaar kunnen worden aangevraagd.
  b. Wanneer de 500 uren per jaar niet afdoende zijn zou dit via een keukentafelgesprek eventueel verhoogd kunnen worden.

  Verder vraagt de motie de mantelzorgwaardering te verhogen met 100 euro en in navolging van andere gemeenten te onderzoeken hoe een OV-vergoeding voor mantelzorgers ingekleed kan worden in gemeente Maastricht en dit mee te nemen in de lokale aanpak mantelzorgondersteuning.

  CDA en het dualisme
  Wat ik opmerkelijk vind, maar ontzettend toejuich, is dat de coalitiepartij CDA deze motie indient.
  Deze motie wordt gesteund door 6 oppositie partijen.
  Alleen oppositiepartijen FvD, M:OED en 50PLUS dienen deze motie (vooralsnog!) niet mee in.
  De coalitiepartijen zijn (vooralsnog!) ook niet van de partij.
  Hierbij moet worden aangetekend dat SAB+ formeel geldt als een coalitiepartij, al levert SAB geen wethouder.

  Het zal er dus om spannen of deze sympathieke motie het haalt.
  Maar los daarvan, is het wel het CDA dat durft af te wijken van de coalitie en zelfstandig een motie indient.
  Zo hoort het in een duaal stelsel, maar het gebeurt zelden.
  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Gemeente Maastricht wil uitstel motie 'Intratuin Heugem'
  (Agendapunt 14 raadsvergadering 18 juni 2024)

  Zoals hierboven al beschreven een aangeduid is wethouder John Aarts (VVD) mordicus tegen de motie Horeca in winkelcentra op bedrijventerreinen zoals die nog op de agenda staat van de raadsvergadering van morgen.

  Stadsadvocaat is erbij gesleept
  Zelfs de stadsadvocaat Paulussen is er nu met spoed bijgehaald.
  Deze stadsadvocaat - uiteraard betaald door de gemeente - adviseert nu om de motie aan te houden, omdat nu niet duidelijk is of de strekking van deze motie juridisch standhoudt!

  Dat het de gemeente (lees: wethouder John Aarts (VVD)) hoog zit blijkt wel uit het feit dat men eerst een advies/rapport van BRO heeft laten opmaken (en uiteraard was BRO - in de lijn van de wens van de gemeente - tegen uitbreiding) en nu dat kennelijk niet voldoende is om een meerderheid van de raad te overtuigen, heeft men een spoedadvies van de stadsadvocaat erbij gehaald.

  Twijfel PvdA en Seniorenpartij
  Volgens DNS beginnen nu vooral de coalitiepartijen PvdA en de Seniorenpartij (SPM) te twijfelen.
  In theorie zijn de PvdA en SPM en uiteraard de partij van John Aarts, de VVD, niet nodig voor een meerderheid, maar zonder een van deze partijen wordt het wel krapjes.

  Burger betaalt de extra kosten
  Ik vermoed niet dat de indieners van het eerste uur, SAB+ en MvN, voor aanvang van de raadsvergadering hun motie zullen intrekken, maar deze motie staat wel geheel in het teken van de macht van de coalitie en mn. de macht van de politiek meest ervaren en geslepen wethouder van Maastricht, John Aarts.
  Vervelend is alleen dat de burgers de kosten van dit (politiek) spektakel, de kosten voor het rapport BRO en de stadsadvocaat, gaan betalen.
  En dat terwijl de raad bij het begin van deze coalitie nog aangedrongen heeft om minder externe adviezen in te winnen......
  Last edited by Pier; 17 juni 2024, 17:12.

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Raadsvergadering 18 juni 2024

  Morgen, dinsdag 18 juni 2024, is de laatste reguliere raadsvergadering voor het zomerreces. Op dinsdag 2 juli 2024 wel nog een raadsvergadering over (hoofdzakelijk) de Kaderbrief 2025 , maar na de Raads-BBQ op donderdag 4 juli 2024 begint het zomerreces.

  Maar eerst dus morgen nog de (concept)agenda van de) laatste reguliere raadsvergadering.

  Gouvernement
  Degene die deze raadsvergadering wil bezoeken moet er rekening mee houden dat de vergadering plaatsvindt in de Statenzaal van het Gouvernement.
  Op dit moment wordt de raadszaal in het Mosae Forum verbouwd en daarom wijkt men uit naar de Statenraadszaal.
  Lang geleden dat ik daar voor het laatst ben geweest, maar leuk om er nog eens te komen.

  Bespreekpunten
  Er staan niet minder dan 7 bespreekpunten op de raadsagenda.
  Gevoelsmatig zeg ik dat het niet heel lang hoeft te duren, maar met 16 fracties weet je het maar nooit.
  Als iedere fractie over ieder al uitvoerig in de domeinvergadering besproken agendapunten nogmaals een plasje wil doen, wordt het laat.

  Intratuin(-motie)
  Hoewel tijdens deze vergadering formeel niet over de uitbreiding van de restaurantvoorziening van de Intratuin in Heugem wordt gesproken, staat wel een motie van o.a. SAB+ en MAASTRICHT van NU (MvN) op de agenda (agendapunt 14).
  Deze MOTIE (formeel: Motie - Horeca in winkelcentra op bedrijventerreinen) heeft tot doel om de norm van 500 m2 horeca in winkelcentra gelegen op bedrijventerreinen los te laten en in
  plaats hiervan een andere norm te hanteren.
  De belangrijkste afwijking van de bestaande norm is dat men 5% ondergeschikte horeca wil toe te staan voor bedrijven tot 10.000 m2 winkelvloeroppervlakte (wvo) van een gebouw, en 8% ondergeschikte horeca voor bedrijven die groter zijn dan 10.000 m2 wvo van een gebouw.

  Feitelijk is slechts een winkelcentrum op een bedrijventerreinen (in Maastricht) die daarop zit te wachten, namelijk ..........de Intratuin in Heugem.

  Deel coalitie getergd
  Het lijkt erop dat deze motie het gaat redden, maar het is allerminst zeker.
  Wethouder John Aarts (VVD) is mordicus tegen deze nieuwe normering. De vraag is nu of de andere coalitiepartijen bezwijken onder de macht van John Aarts?
  Vooralsnog is alleen de coalitiepartij CDA mede-indiener van deze motie. Maar tijdens de domeinvergadering leek het erop dat de Seniorenpartij, D66 en de PvdA wellicht voor deze motie zouden kunnen gaan stemmen. Temeer omdat men zich getergd voelde door de inbreng van het Centrum Management Maastricht.
  (Zie ook: Centrum Management Maastricht bewijst horeca in binnenstad een slechte dienst)
  ​​

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Centrum Management Maastricht bewijst horeca in binnenstad een slechte dienst
  Domeinvergadering Economie en Cultuur 11 juni 2024

  Vandaag, dinsdag 11 juni 2024, was er een relatief korte AGENDA bij de domeinvergadering Economie en Cultuur.

  INTRATUIN
  Het meest in het oog springende agendapunt was punt 7 Resultaten onderzoek BRO: Effecten van horeca op bedrijvenparken, industriegebieden, stedelijke werklocaties en kantorenparken.
  Feitelijk moet u hier lezen of de Intratuin in Heugem zijn horecagelegenheid van pakweg 500 m2 meter wel/niet mag uitbreiden naar een kleine 1500 m2.

  Er waren 5 insprekers. Drie daarvan, Hans Bours van de hoteliersvereniging Sahot, Wiel Schreurs van de Vereniging Eigenaren Vastgoed Binnenstad Maastricht en Astrid Verberne van Centrummanagement Maastricht (CMM), zijn ronduit tegen uitbreiding.
  Koninklijke Horeca Nederland, vertegenwoordigd door John Paulus, zag zowel voor- als nadelen en directeur Peter-Paul Kleinbussink van Intratuin Nederland, zag alleen maar voordelen.

  Protectionisme
  In een goede inhoudelijke discussie is het meestal zo dat wellicht voor alle voor- of tegenargumenten wel iets valt te zeggen.
  Maar soms slaat een van de insprekers door en kan de tegenpartij rustig achterover leunen in de wetenschap dat ze geen betere argumenten meer kunnen aandragen, omdat hun tegenstander al alle eigen ruiten heeft ingegooid.
  Astrid Verberne (CMM) presteerde het om (alle?) raadsleden tegen zich in het harnas te jagen, onzinnige argumenten aan te dragen en vooral de indruk te wekken dat ondernemers van het Centrum tegen alles zijn in Maastricht wanneer dit niet plaatsvindt in het centrum.

  Verberne waarschuwde de aanwezige (burger-)raadsleden in een welhaast dictatoriaal betoog geen uitzonderingen te maken voor één ondernemer (Intratuin) ten koste van vele (horeca-)ondernemers in de binnenstad. Ze verweet de (burger-)raadsleden een "onbetrouwbare overheid" te zijn als de men de succesformule van het CMM van tientallen jaren zou loslaat.
  Ondersteunende horeca zal, volgens Verberne, het primair bezoek-motief van mensen bij Intratuin worden en dat kan tot gevolg hebben dat kleine ondernemers in de binnenstad zullen verzuipen.
  Ze had het over een koek die verdeeld moet worden en dat Intratuin met haar nieuwe horeca een flinke hap uit die koek zal nemen.
  Met dit binnenstad-protectionisme kromden de tenen van de meeste aanwezigen. Verberne vergat gemakshalve dat de koek juist veel groter zou worden. Naar schatting bezoeken namelijk jaarlijks ongeveer 30% (45.000) bezoekers van buiten de regio eerst Intratuin in Heugem en gaan vervolgens nog even naar de binnenstad.

  Raadsleden bijten van zich af
  Enkele raadleden hadden zelfs openlijke kritiek op Verberne en gaven in niet mis te verstane bewoording te kennen niet gediend te zijn van de insinuaties van Verberne richting de (burger-)raadsleden.
  ' De insinuatie van Verberne is problematisch. Als wij al iets besluiten wat u niet wil, is dat aan ons en kunnen wij daar goede redenen voor hebben. Dat zegt niets over onze integriteit ', aldus Lex Vos (GL).
  Thomas Gardien (D66), Lex Borghans (MOED) en Jo Smeets (MvN) reageerden ook als door een wesp gestoken op de verwijten van Verberne,

  Willy Bronckers (50PLUS) gaf aan dat hij het protectionisme van CMM in zoverre niet kan plaatsen, want als dit het beleid is en wordt kan er buiten de binnenstad geen horeca meer worden toegelaten. Dat terwijl in Kerkrade net blijkt dat het ruimhartig toelaten van nieuwe horeca in de periferie van de stad (rond het Parkstad Limburg Stadion) juist aantoont dat er een aanzuigende werking vanuit gaat, ook voor ondernemers in het centrum.

  CMM wordt door gemeente dik betaald
  Saillant detail in deze discussie is dat het CMM grotendeels betaald wordt door de gemeente Maastricht. Ze krijgen 1/3 van de opbrengst van de precariorechten wat ongeveer neer komt op 450.000 euro per jaar.
  Dat ook juist portefeuillehouder/wethouder John Aarts (VVD), namens het college, ook tegen de uitbreiding van de horeca bij Intratuin is, is dan wel opvallend.
  Dus het komt in deze de wethouder goed uit dat het CMM een pleidooi houdt tegen uitbreiding.
  Alleen vrees ik dat John Aarts tijdens het pleidooi van Astrid Verberne vertwijfelt zag dat hij nu voor een verloten zaak staat.

  Motie voor uitbreiding
  Hoewel formeel helemaal losstaand van deze discussie, staat er tijdens de komende raadsvergadering van volgende week dinsdag 18 juni 2024 een motie van o.a. SAB en MAASTRICHT van NU op de agenda over Horeca in winkelcentra op industrieterreinen.
  En dat is zeker niet toevallig, want het heeft alles met deze casus te maken.
  Als deze motie wordt aangenomen en die kans is na de discussie van vandaag - met dank aan het CMM - zeer reeel, dan kan praktisch niets meer een uitbreiding van de horeca bij de Intratuin tegenhouden.

  De ondernemers in de binnenstad, als ze al nadeel zouden ondervinden van de uitbreiding van de horeca van Intratuin, iets wat twijfelachtig is, mag dan eens te rade gaan bij Astrid Verberne hoe het CMM dit heeft aangepakt.​

  Leave a comment:


 • Antonius
  replied
  Ook in Belgenland zijn er weer wildlopende everzwijnen gespot die zelfs een hond gisteren hebben aangevallen, zo het laatste nieuws.
  George Orwell ~ Animal Farm

  Eigenlijk wel spannend dat Charles Vos zo'n beeldspraak bezigde aangaande die ex bezetters. Immers maak van je hart geen moordkuil.
  Hij had natuurlijk al twee maal de wereldoorlog en die Duitsers meegemaakt.

  Leave a comment:


 • Ingrid M.H.Evers
  replied
  Afschot zwijn in Waldeckpark

  Toch ongelooflijk hoe de geschiedenis zich anno 2024 herhaalt! Is boven het Nieuwenhofpoortje in het park niet een plaquette ingemetseld die herinnert aan een zwijnenjacht in 1947? Dat is hooguit honderd meter van het Waldeckbastion.
  Ik citeer kleon3 op Wikipedia (Nieuwenhofpoortje):

  Boven de poort bevindt zich een gedenksteen die herinnert aan een gebeurtenis van 17 oktober 1947 toen een rotte wilde zwijnen door jagers werd afgeschoten omdat deze in het stadspark schade aanrichtte. De gedenksteen met een voorstelling in reliëf van een zwijnenjacht is gemaakt door beeldhouwer Charles Vos en werd in 1950 in de muur boven het Nieuwenhofpoortje ingemetseld. De Latijnse tekst op de steen verwijst in overdrachtelijke zin naar de verdrijving van de Duitse bezetters drie jaar eerder.

  Click image for larger version Name:	image.png Views:	0 Size:	125,8 KB ID:	107331 ​​
  Last edited by Ingrid M.H.Evers; 1 juni 2024, 22:45.

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Afhandelen extra raadsvergadering 29 mei 2024 over huurschuldsanering MVV - vervolg
  Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
  Extra raadsvergadering huurschuldsanering MVV

  Ik laat even de reguliere raadsvergadering van gisteren voor wat ie is. Op dit moment start de extra raadsvergadering over MVV.
  Aan de agenda zijn verder nog de twee moties toegevoegd die gisteren werden doorgeschoven.

  Normaliter zou je verwachten dat deze vergadering een hamerstuk zou zijn, maar let op…… we hebben het hier over de 15 raadsfracties (+ Kitty Nuyts) van de Maastrichtse gemeenteraad en dus duurt het waarschijnlijk uren!
  De uitkomst staat vast. De gemeente zal de huurschuld saneren.

  Wordt vervolgd….
  Nog even deze extra raadsvergadering van 29 mei 2024 ordentelijk afronden op MestreechOnline.

  Ten eerste moet ik toegeven mij vergist hebt in onze raadsleden. Ik had dus verwacht dat men alweer uren ging debatteren.
  Dat was dus niet zo. Al na 1 uur en 55 minuten volgde de stemming.

  Aangenomen
  Vier raadsleden stemden tegen, te weten: Coen van der Gugten, Lex Vos en Anne Lucas (allen GroenLinks) en de notoire tegenstemster Stephanie Blom (SP) .
  Alle andere 33 aanwezige raadsleden, onder wie Mark Mulders (GL), stemden voor huurschuldsanering voor MVV o.g.v. de WHAO-regeling.

  Humor
  In het debat waren nog een paar leuke momenten.
  Zo zag de PvdD, bij monde van fractievoorzitter Jules Vaessen, nog wel wat beren op de weg. Ik neem aan dat beren in Nederland ook een beschermde status hebben, dus waarschijnlijk stemde hij daarom uiteindelijk voor de huursanering.
  Jos Gorren (SA overhandigde burgemeester Hillenaar alvast een MVV sjaal, zodat hij in de toekomst bij een bezoek aan MVV zich daarin kan tooien.
  Bram Nab vond het jammer dat Ernie Brandts de raad van commissarissen verlaat en wordt opgevolgd door Bert van Marwijk. Hij had liever Bert & Ernie samen gezien bij MVV

  Niet NU
  Tot slot...... een grap die de meesten niet opmerkten, maar die Thomas Gardien (D66), via een whatsappje snel onder onze aandacht bracht was de navolgende
  Jo Smeets van MAASTRICHT van NU (MvN) gaf aan dat hij werkt aan cq nadenkt over een motie voor het kopen van 1000 seizoenskaarten door de gemeente. Deze 1000 kaarten kunnen
  dan verdeeld kunnen worden onder minder bedeelden. Jo Smeets voegde daaraan toe dat dit NIET NU moest, maar dat het later bekeken kan worden.
  Hebt u hem al door.....???
  We hebben hier dus van doen met MAASTRICHT niet van NU.....

  De buren uit Kerkrade
  En het kon natuurlijk niet uitblijven rond een welhaast feestelijke stemming waarbij (althans voorlopig) MVV gered werd.
  Er werden voor, tijdens en na de vergadering enkele sneren uitgedeeld naar de 3-minuten promovendus Roda JC.
  Deze promotie duurde dus amper 3 minuten. En dat was heel goed nieuws voor MVV, want bij een promotie van de (grotere) buur uit Kerkrade was dat heel slecht nieuws geweest voor de marketing van MVV, aldus Peter Nieuwenhuis van Hypercube tijdens de extra domeinvergadering van 27 mei 2024.

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Partij voor de Dieren: Afschot zwijn Waldeckpark

  Het is geenszins verbazingwekkend dat het PvdD nog geen 3 uur na het doodschieten van het wildzwijn, op vrijdag 31 mei 2024, in het Waldeckpark, aan de rand van het centrum in Maastricht, al vragen stelt.
  Eerlijk gezegd vind ik het zelf - zonder overigens kennis van zaken te hebben ter plaatse en/of de ongetwijfeld ingewikkelde wetgeving te kennen - het ook zielig dat dit zwijn afgeschoten moest worden.

  Via google vind ik wel
  U mag niet jagen op beschermde dieren, zoals edelherten, moeflons en wilde zwijnen. Het verjagen of doden van beschermde dieren is in 2 gevallen toegestaan:
  Als dat nodig is voor het beheer van de wildstand.
  Als beschermde dieren overlast en schade veroorzaken. Of als er gevaar is voor de veiligheid en de volksgezondheid.


  Wellicht was er dus sprake van gevaar en/of overlast en/of schade.
  De PvdD in Maastricht denkt daar waarschijnlijk anders over, getuige hun schiftelijke vragen (no. 2024.01876) van enkele uren na het afschieten.

  Kern van hun vragen is het feit dat het zwijn al om 01u30 ’s nachts gesignaleerd en gemeld werd.
  Pas om 10u ’s morgens werd er een actie op touw gezet. Op het moment van afschot, rond 12u, zou het zwijn in de binnengracht van het Waldeckpark gezeten hebben. Met
  schepnetten aan weerszijden van de gracht had het dier ingevangen en uitgezet kunnen worden. Ook daarvoor had het dier volgens experts gevangen kunnen worden met netten.

  Tja..... nogmaals zonder de exacte situatie en omstandigheden ter plaatse te kennen, kan ik de redenatie van de PvdD wel volgen.
  Maar ik ben ook benieuwd naar de antwoorden.
  ​​

  Leave a comment:


 • Antonius
  replied
  Pier ik pieker der niet eens over en al zeker niet met een 17e partij van niks met zo'n afkorting. Veel teveel splinters en ondoordachte bedoelingen c.q. moties.

  APV 2.18 uitvoeren en altijd handhaven, geen Bachus op straat.

  Leave a comment:


 • Ton.2014
  replied
  Maakt de raad nog zwakker
  Nu maken de wethouders al de dienst uit
  De rest mag mee zingen
  of proberen nog wat tegen gas te geven Vergeefs.
  In mijn ogen een scheef groei
  Amsterdam 10 wethouders (of 9 ) voor bijna een miljoen inwoners

  Maastricht 7 wethouders voor ca 122,000 inwoners.
  en dan te horen krijgen och dit was ik vergeten mee te delen..
  SORRY .

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door Antonius Bekijk bericht
  Welnu dan zou ik de volgende motie willen inbrengen.

  constaterende dat:
  - de partijen geen notie hebben van milieu vriendelijk evenementen organiseren
  - de partijen alleen maar snelle oplossingen zoeken zonder veel inzet

  Overwegende dat:
  - niemand van de raadsleden en partijen weet wat de economische schade is van Hard Plastic introduceren
  - niemand van de raadsleden en partijen weet hoeveel extra energie + afvalproducten met deze introductie in de productie, gebruik en recycling steekt

  besluit:
  antonius dat het een onwenselijke situatie is die iets beter is dan de soft cups welke per 2025 verboden zullen worden en vind het een scherts idee deze introductie.

  en gaat over tot de orde van de dag

  net zoals je aan glasscherven extreem gevaarlijke verwondingen kan oplopen is dat met hardplastic idemdito
  statiegeld op een event is niet slim qua tijd en afhandeling
  Ik zie hier zomaar de 17de raadsfractie in maart 2026 toetreden tot de raad.

  PAM oftewel Partij Antonius Maastricht, voor alle verloren zaken en ideeën

  Leave a comment:

Bezig...
X