Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2022-2026

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Antonius
  replied
  Bedankt Pier

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door Antonius Bekijk bericht
  Hoe zit het eigenlijk met die geheime interventie van de gemeente inzake de ENCI... waarvan ik alleen de krantenkop gelezen heb afgelopen week? (geen abonnement)
  Mij ontbreekt momenteel even de tijd daar dieper inhoudelijk op in te gaan, daarom beperk ik mij even tot het onderstaande persbericht.

  Persbericht
  Voormalig ENCI-terrein krijgt status van ‘voorbescherming’ met voorbereidingsbesluit van de gemeenteraad
  Het voormalige ENCI-bedrijventerrein aan de Lage Kanaaldijk in Maastricht krijgt de status van ‘voorbescherming’. De gemeenteraad van Maastricht heeft dit bepaald met zijn voorbereidingsbesluit op dinsdag 27 september. De status moet de industriële erfgoedwaarde van het terrein beschermen totdat een nieuw bestemmingsplan in procedure wordt gebracht.

  Status van ‘voorbescherming’
  Het plangebied aan de Lage Kanaaldijk, dat sinds april 2022 in eigendom is van Limburg Real Estate (LRE), heeft de status ‘voorbescherming’ gekregen. De gemeenteraad heeft dit bepaald met een voorbereidingsbesluit tijdens zijn septemberzitting. Door de voorbeschermingsstatus is het op het ENCI-bedrijventerrein verboden om: (i) gebruikswijzingen door te voeren, (ii) werken, (iii) bouw- en (iv) sloopwerkzaamheden uit te voeren. Er mogen dus géén nieuwe functies of activiteiten op het terrein worden gestart. Zolang het voorbereidingsbesluit geldt, is wel afwijking mogelijk op basis van een omgevings-vergunningsaanvraag. De gemeente toetst zulke aanvragen dan ook aan de voorwaarden die in het voorbereidingsbesluit staan.
  Wethouder voor Stedelijke Ontwikkeling en Cultureel Erfgoed Frans Bastiaens: “Met het voorbereidingsbesluit en de status van ‘voorbescherming’ sluiten we aan op de ambitie van zowel de nieuwe eigenaar als de partners die het gewijzigde plan van transformatie hebben vastgesteld. We gaan nu werken aan een nieuw bestemmingsplan voor dit belangrijke industriegebied in aansluiting op het proces dat door LRE is ingezet om te komen tot een ambitieplan. Totdat het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld kunnen geen onomkeerbare ingrepen worden doorgevoerd, die een aantasting zouden kunnen betekenen van de monumentale waarde van het gebied en de hierop aanwezige gebouwen en installaties”.

  Het besluit gaat over het bedrijventerrein inclusief de zogenaamde ‘overgangszone’ op 50+ NAP en de Maaskade. De lager gelegen ‘overgangszone’ op 38+ NAP en de diepe groeve vallen buiten het besluit.
  Behoud cultuurhistorische waarde
  Het hele voormalige ENCI-terrein heeft een grote cultuurhistorische waarde. Vooral het zogenaamde oven 8-complex en een aantal bedrijfsgebouwen geven een goed beeld van de bloeiende periode van de Maastrichtse cementindustrie, die van nationaal belang is geweest. De Rijksbouwmeester heeft deze industriële erfgoedwaarde erkend en geadviseerd om het hele ENCI-complex aan te wijzen als rijksmonument. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed moet nu bepalen of het complex een rijksmonument wordt. De Rijksdienst wil dit besluit in goed overleg met de provincie, de gemeente en de eigenaar nemen.

  Duurzame toekomstvisie
  Eigenaar LRE werkt samen met een designteam van architectenbureaus Mecanoo en Rademacher de Vries Architects aan een Ambitiedocument en Masterplan voor het voormalige ENCI-terrein. Het Ambitiedocument en het Masterplan kunnen als basis worden gebruikt voor een nieuw bestemmingsplan. De gemeente heeft vertrouwen in het proces om samen met de betrokken partners een nieuwe toekomstvisie voor het gebied uit te zetten en werkt hieraan positief mee. Het voorbereidingsbesluit biedt ruimte en tijd om tot een goede toekomstvisie te komen. Tegelijk zorgt de voorbescherming ervoor dat het complex in de tussentijdgoed beschermd blijft en wordt geborgd dat gedurende het proces geen ongewenste en onomkeerbare stappen genomen worden.
  Wethouder Frans Bastiaens: “Met dit voorbereidingsbesluit voor de voormalige ENCI-site geven we uitvoering aan de ambitie uit het coalitieakkoord om als gemeente de regie te willen voeren in belangrijke en strategische ruimtelijke ontwikkelingen in onze stad in de eerste plaats in het belang van de Maastrichtenaren”.

  Terrein niet op slot
  Op basis van het Plan van Transformatie uit 2009 mogen onder andere innovatieve bedrijven (bijvoorbeeld ontwikkellaboratoria, duurzame maakindustrie, enz.) zich vestigen op het ENCI- terrein. Maar het huidige bestemmingsplan laat ook (grote) industriële bedrijven toe, die binnen de bestemming passen. Om zulke bedrijven alsnog te kunnen weren, staat er een ‘gebruikswijzigingsverbod’ in het voorbereidingsbesluit.
  Ook staat er een zogenaamde ‘afwijkingsmogelijkheid’ in het voorbereidingsbesluit. Dit zorgt ervoor dat de panden in de planningsfase wél kunnen worden gebruikt voor activiteiten offuncties die de erfgoedwaarde intact laten en gewenste ontwikkelingen niet blokkeren. Dit kan alleen via een vergunningsaanvraag. De gemeente toetst zo’n aanvraag ook aan voorwaarden die in het voorbereidingsbesluit staan. Op die manier kan de gemeente al op korte termijn beslissingen nemen over het terrein. Dit betekent dat ook van het sloop- en bouwverbod en van het verbod op het uitvoeren van werken, werkzaamheden kan worden afgeweken.

  Omgevingswet
  Zodra het voorbereidingsbesluit geldig is, is de gemeente wettelijk verplicht om een nieuw ontwerp van bestemmingsplan te presenteren. Dit neemt dan de status van ‘voorbescherming’ over. Naar verwachting wordt per 1 januari 2023 de Omgevingswet van kracht. De geldigheid van het voorbereidingsbesluit wordt dan verlengd tot 1 juli 2024. Voor deze datum moet de gemeente een concept omgevingsplan beschikbaar maken voor het publiek.

  Leave a comment:


 • Antonius
  replied
  Hoe zit het eigenlijk met die geheime interventie van de gemeente inzake de ENCI... waarvan ik alleen de krantenkop gelezen heb afgelopen week? (geen abonnement)

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Strategisch en pro-actief aankoopbeleid
  (Bron: Nieuwsbrief D66)

  De Gemeenteraad van Maastricht heeft dinsdag, 27 september 2022, ingestemd met het voorstel van het College om weer een strategisch en pro-actief aankoopbeleid te voeren.
  Tot een bedrag van € 5 miljoen mag het College strategische aankopen doen en tot € 20 miljoen voor pro-actieve aankopen. Het doel daarvan is om als gemeente meer invloed te hebben op het gebied van stedelijke ontwikkeling.

  Aanvankelijk stelde het College voor om de gemeenteraad te informeren over eventuele aankopen via de jaarrekening. Bert Jongen (D66) vond dat veel te laat en nam het initiatief voor een amendement. Dat amendement houdt in dat het College de gemeenteraad zo snel mogelijk na een aankoop de gemeenteraad daarover informeert. Dat kan onder geheimhouding als dat nodig mocht zijn.

  Het amendement werd met 33 stemmen voor en 3 tegen aangenomen.
  Daarnaast pleitte Bert er in zijn bedrage voor om de gemeenteraad, als dat kan, vooraf aan een eventuele aankoop te raadplegen. Hij noemde de koop voor het DSM hoofdkantoor aan de Sint Maartenslaan (de voormalige) Euroscoop als voorbeeld. Toen werd de gemeenteraad ook in een besloten vergadering geconsulteerd.

  Leave a comment:


 • El Loco
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
  Dit hele agendapunt duurde ongeveer 40 minuten en is een heel mooi voorbeeld dat iets soms heel sympathiek lijkt, maar als het niet goed is voorbereid en onderzocht lang niet ze goed is als je denkt.
  Ik denk dat we nooit meer iets van deze DoneerRingen horen.
  En waarschijnlijk terecht!
  Het past in een trend om (ongevraagd) 'leuke dingen' te willen doen voor de mensen, waarmee de initiatiefnemers menen te kunnen scoren bij hun collega's en bij de kiezers. Een dieptepunt vond ik het recente voorstel van de PvdA om automaten voor gratis zonnebrandcrème in de stad op te hangen. Wie bedenkt zoiets? Genant ook, dat zowel de indieners van de zonnebrandmotie als die van de doneerringmotie niet of nauwelijks nagedacht hadden over de nadelen. "Tied verknooid" zou Bennie Jolink zeggen (zingen).

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Een sympathieke motie, maar.....

  Tijdens de raadsvergadering van 27 september 2022 werd door D66, MIriam Elfassih, de motie over de DoneerRing ingediend.

  Nu vraagt u zich wellicht af, wat is een DoneerRing?
  Lees dan HIER de motie.

  Sympathieke motie, nietwaar?
  Zou u hem steunen?

  De motie was mede ondertekend door de PvdA, GroenLinks, PVM en VOLT.
  Ook de CDA vond het wel een sympathieke motie, dus er was al nagenoeg een meerderheid.

  Ook wethouder John Aarts vond het wel een sympathieke motie, maar uiteraard vroeg hij zijn ambtenaren van Stadsbeheer even om advies.
  Dat advies was ronduit negatief.
  Stadsbeheer gaf o.a. aan dat deze DoneerRingen waarschijnlijk dagelijks gereinigd moesten worden - naar schatting 5 minuten per ring- , want gegarandeerd zouden ook etensresten of andere smerige goederen in de doneerRing geduwd worden.
  De schatting was dat dit op jaarbasis € 25.000,- extra zou kosten!
  Bovendien is dit extra werk geen taak voor Stadsbeheer.

  Daar kun je wat van vinden, maar daar staat tegenover dat men de kosten voor de DoneerRing pilot terug kan krijgen via Zwerfafvalvergoeding van Nedvang, althans dat zegt "the Happy activist".

  Aansluitend merkte je in het debat dat de partijen daarom wel voor deze motie waren.
  Maar de VVD fractie zag dat toch anders.
  The Happy activist is een commerciële partij. Het terugvragen van de kosten moet via Nedvang en The happy activist wijst je daar wel op, maar gaat er niet over.
  Daarbij, de aanvraag moet voor 1 jan. 2023 zijn ingediend.
  Heeft de indiener, D66, daar naar gekeken?
  Neen, dat had Miriam Elfassih niet gedaan, dat is, als de motie wordt aangenomen, een taak voor de ambtenaren?

  Dan de SP.
  Een zeer sympathieke motie op het eerste oog vond ook de SP, maar is het idee niet kleinerend voor een grote groep mensen die zullen gaan proberen alle statieflessen te verzamelen?
  Ze zullen daarvoor stad en land aflopen om uiteindelijk na een dag zoeken wellicht € 5,- te verdienen? Deze opbrengst blijkt uit vergelijkbare onderzoeken in Duitsland.
  Gaandeweg werd de motie al iets minder sympathiek.

  En hoe zit het met de aantrekkende werking van zulke DoneerRingen voor de rest van het afval dat er omheen zal ontstaan?
  Maar moeten we niet gewoon eens proberen, tenslotte betreft het een pilot.

  GroenLinks vond wel dat er na de pilot op dag X - die dan wel even genoemd moet worden - alles geëvalueerd moet worden.
  "Maar, op welke criteria baseren wij ons dan?", wilde Bennie van Est (50PLUS) weten.
  Ta... dat was een goede, daar wist ook niemand het antwoord op.....

  Gaandeweg zag en merkte je dat de sympathie voor de motie er wel was, maar dat er ook een hele grote keerzijde was.

  Uiteindelijk werd er voor de uiteindelijk stemming even geschorst.
  Tijdens deze schorsing kwam het bericht binnen dat het onwaarschijnlijk is dat men met succes een beroep kon doen op tegemoetkoming van de kosten via Nedvang.

  De motie werd dus op het laatste moment door de indieners aangehouden.

  Dit hele agendapunt duurde ongeveer 40 minuten en is een heel mooi voorbeeld dat iets soms heel sympathiek lijkt, maar als het niet goed is voorbereid en onderzocht lang niet ze goed is als je denkt.
  Ik denk dat we nooit meer iets van deze DoneerRingen horen.
  En waarschijnlijk terecht!

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Tijdens de vergadering van gisteren, 27 sept. 2022, zijn weer enkele raadsleden vervangen.

  Bij GroenLinks zijn Menno Janssen (fractievoorzitter), Gert-Jan Krabbendam en Saskia Hermens zijn vervangen door Mark Mülders, Anne Lucas en de oudgediende Coen van der Gugten.
  Saskia Hermens, de afgelopen 20 jaar totaal 12 jaar, in de raad heeft gezeten voor GroenLinks, werd nog benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

  Bij de Seniorenpartij is het raadslid Halil Mermi vanwege ziekte (tijdelijk) vervangen door dhr. J.J.M. Meertens.

  Verder werden Stefanie Blom (33) en Danny Janssen benoemd tot burgerraadslid voor respectievelijk de SP en VOLT.

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Raadsvergadering dinsdag 27 september 2022

  Gisteren, 27 september 2022, was er raadsvergadering.
  De agenda en de mogelijkheid om deze vergadering terug te kijken staat HIER.

  Vanwege andere verplichting kon ik gisteren niet aanwezig zijn bij deze vergadering.
  Vanochtend heb ik al een gedeelte teruggekeken t/m de personele veranderingen van de samenstelling in de raad en de burgerraadsleden.

  Indien relevant kom ik op andere zaken nog terug.

  Leave a comment:


 • Antonius
  replied
  ja een spionnen school is natuurlijk heel erg uit je nek lullen.

  gelukkig gaat het in de domeinvergadering over geciviliseerde ondoordachte twijfels en niet over geconstrueerde aantijgingen

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  Het Wiecker Tribbenaol vond ik toch wel waardevoller dan het verslag domeinvergadering Algemene Zaken september 2022. Niets ten nadele van Pier. Ik hoefde geen entreekaartje te kopen. Ja wat zijn algemeen erkende normen en waarden? Normen zijn vaak beschreven. Waarden: kijk naar de Tweede Kamerdebatten en luister.

  Leave a comment:


 • Antonius
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
  Integriteit als onderwerp bij de domeinvergadering Algemene Zaken september 2022

  Gisteravond, 20 september 2022, was er weer eens een heerlijk raadsavondje voor de liefhebber (moi, ).

  O ja.... en hoe zat het met het privé-gebruik van de Ipads en die kaartjes van André Rieu?
  Privégebruik van de Ipads is - de kerk van de struikelende pastoor in het midden latend - toegestaan en de kaartjes van Rieu.... die bleken gewoon - marktconform - gekocht en betaald door de gemeente Maastricht !!

  voor complotten smeden hoef je dus geen wappie te zijn.

  Die gedragscode zal natuurlijk wel zinvol zijn maar niet zoals hierboven in jouw link Pier te lezen is. Ik dacht altijd dat dergelijke regels al in het bestuursrecht en AVG wet is opgenomen. Of is het een soort cursus 10 geboden voor nieuwe raadsleden?
  U mag niet liegen en ook niet vloeken...!

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Integriteit als onderwerp bij de domeinvergadering Algemene Zaken september 2022

  Gisteravond, 20 september 2022, was er weer eens een heerlijk raadsavondje voor de liefhebber (moi, ).
  Om precies te zijn was er een domeinvergadering Algemene Zaken (zie HIER voor de agenda).

  Het begon weinig spectaculair met o.a. de Presentatie Veiligheidsanalyse 2022.
  Let op!
  Een domeinvergadering is geen raadsvergadering.
  Dat betekent dat alles wat in deze vergadering wordt gepresenteerd cq besproken en gedeeld, min of meer een conceptversie is van hetgeen uiteindelijk afgehamerd moet worden (of niet....) in de raadsvergadering(en).
  Dus alle cijfers en statistieken in deze presentatie Veiligheidsanalyse 2022 zullen later door de burgemeester (verantwoordelijk voor Openbare Orde en Veiligheid) nader worden geconcretiseerd.

  Maar, na 19.00 uur werd het echt leuk (voor de neutrale toeschouwer).
  De 189 (!!) mondelinge bijdragen van de (burger)raadsleden, de burgemeester en de deskundige ambtenaren zijn voor de liefhebber terug te zijn via een link in de agenda.
  Het agendapunt was de nieuwe gedragscode voor de gemeenteraadsleden, het college en de burgemeester.
  Kortheidshalve staan deze concept gedragscodes hieronder:
  - Raadsvoorstel 53-2022, bijlage 2: Gedragscode gemeenteraad Maastricht 2022 (voorstel!!))
  - Raadsvoorstel 53-2022, bijlage 3: Gedragscode burgemeester Maastricht 2022 (voorstel!!)
  - Raadsvoorstel 53-2022, bijlage 3: Gedragscode college Maastricht 2022 (voorstel!!).

  De eerste 3 bijdragen van GroenLinks (Mark Mulders), de SP (Ariane Schut) en PvdA (Jean Pellaers) waren keurig gezapig en grotendeels instemmend.
  Vervolgens kwam Kitty Nuyts (LPM) aan het woord. Zij was al wat kritischer. Waarom mag een gemeenteraadslid geen (gratis) uitnodiging van een evenement/voorstelling of iets dergelijks accepteren als dat noodzakelijk is voor haar netwerk en/of opinievorming??
  Vlgs art. 3.7 mag het college van B&W dat wel, zij het met enkele mitsen en maren.
  Gemeenteraadsleden daarentegen zijn daarin, volgens hun gedragscode (art. 2.6), veel beperkter.

  Dat was het begin van 2 zeer interessante uurtjes debatteren over 'wat als en waarom wel/niet' en het ging van kwaad naar erger.
  De VVD (Sjoerd Maille) kwam met de vraag of de Ipad prive mag worden gebruikt!?!
  Ieder (burger)raadslid heeft een Ipad gekregen voor zijn raadswerk, maar mag hij deze ook privé gebruiken?
  En hoe zit het met de (dure) kaartjes die collegeleden hadden voor de concerten van André Rieu voor hun netwerkpartners?
  Of als de partner van een raadslid een vrijkaartje krijgt, mag het gemeenteraadslid dan wel/niet mee??
  Etc etc....
  Schiet de gemeente Maastricht niet door met alle regeltjes was ook een belangrijke vraag.

  Een mooie beeldspraak van Jos Gorren (SA
  "Meneer Pastoor loopt al 40 jaar de trappen van het altaar op en af en is nog nooit gestruikeld. Nu zijn er op de trappen gele reflecterende strepen aangebracht voor de veiligheid. Meneer pastoor let daar heel goed op. Hij heeft alleen maar oog voor deze strepen...... en sodemietert om de haverklap van de trappen".

  Twee uur top-amusement!
  Natuurlijk moet er een gedragscode zijn. Terecht stelde de PvdA dat je niet "een beetje integer" kunt zijn.
  Maar hoe meer je probeert vast te leggen in protocollen en regeltjes, hoe meer je vragen krijgt als..... "ja, maar als ik dan nu een geschenk krijg van € 50,25 ipv € 50,00 , mag dat dan niet?" of "Als ik op werkbezoek ben, moet ik dan 2 Ipads meeslepen, omdat ik mijn privé-mail niet mag bekijken op de verstrekte gemeentelijke Ipad?"

  Uiteindelijk, na 2 uur en een kleine schorsing, werden de raadsvoorstellen (vlgs. mij terecht!) terugverwezen naar de tekentafel.
  Dat betekent dat er nog (deels tekstueel) aan gesleuteld gaat worden en het voorstel zeker geen hamerstuk is bij de volgende raadsvergadering op 27 september 2022.
  De (aangepaste) raadsvoorstellen zullen waarschijnlijk weer op de volgende domeinvergadering staan.

  O ja.... en hoe zat het met het privé-gebruik van de Ipads en die kaartjes van André Rieu?
  Privégebruik van de Ipads is - de kerk van de struikelende pastoor in het midden latend - toegestaan en de kaartjes van Rieu.... die bleken gewoon - marktconform - gekocht en betaald door de gemeente Maastricht !!

  Leave a comment:


 • Ton.2014
  replied
  De hamvraag is waar vind je nog woningen onder de 355.000.

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Bescherming betaalbare woningvoorraad voor starters en middeninkomens

  Per 1 oktober 2022 geldt er in de hele stad een opkoopbescherming voor bestaande koopwoningen.
  De gemeenteraad heeft dit op 12 juli 2022 besloten. Met de opkoopbescherming wordt geregeld dat koopwoningen de eerste 4 jaar na aankoop niet zonder vergunning mogen worden verhuurd. Investeerders/beleggers die woningen opkopen om te verhuren worden zo geweerd. Door de opkoopbescherming blijven er meer betaalbare koopwoningen beschikbaar voor starters en middeninkomens.

  Ook Airbnb wordt aangepakt!
  Vanaf 1 oktober 2022 geldt er ook een meld- en registratieplicht voor toeristische woningverhuur.
  Hierdoor ontstaat meer zicht en grip op toeristische verhuur. Hiermee wordt voorkomen dat investeerders/beleggers panden onttrekken aan de woningvoorraad.

  Betaalbaarheid
  De opkoopbescherming geldt voor de hele stad voor goedkope en middeldure koopwoningen
  met een WOZ-waarde lager € 355.000. Daarmee wordt aangesloten bij de landelijke NHG-grens. Dit bedrag geldt voor 2022 en zal elk jaar worden geïndexeerd.

  Wethouder Wonen Johan Pas (D66):
  “We willen dat ons Maastrichts woonaanbod betaalbaar, duurzaam en divers is. Deze regelgeving draagt bij aan het tegengaan van de schaarste aan betaalbare koopwoningen. Met de opkoopbescherming wil de gemeente Maastricht starters en woningzoekenden met een middeninkomen meer kans geven bij het kopen van een woning tegen een redelijke prijs. Ook komt dit de leefbaarheid in buurten ten goede.

  Uiteraard zijn er uitzonderingen. Dat is onvermijdelijk. Maar het lijkt mij een belangrijke stap in de goede richting
  Voor o.a. de uitzonderingen verwijs ik kortheidshalve naar het betreffende PERSBERICHT.

  Leave a comment:


 • Antonius
  replied
  Ze hebben behoorlijk lang moeten nadenken over hun besluit en brief.

  Ja als normaal raadslid kun je met gezin en je nieuwe huis natuurlijk niet rondkomen van 1805,- € / maand.
  Dan moet je toch wel weer een andere baan zoeken die wel genoeg oplevert, zo hard is de realiteit. Idealisme versus financiële groei?

  Als ik kijk naar een baantje als medewerker woonbeleid voor 21 uur per week die 106€/uur verdiend heb je al 2226€ per maand.
  raadslid + medewerker woonbeleid levert je 4026€ per maand maar dat is nog steeds geen "wethouder salaris" waar Gert-Jan aan gewoon geraakt is.

  Leave a comment:

Bezig...
X