Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2022-2026

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Ton.2014
  replied
  Hallo Pier u weet hoe het werkt ,dankzij uw steun heb ik kunnen aantonen na vele jaren hoe het gemeente beleid werkt .
  Mijn grootste vergissing was 2002 in te stappen als lid buurtbelang gem Maastricht
  .Met de gedachte dat ik iets kon betekenen voor buurt belang.

  Het grootste bewijs was het stuk over gemeente beleid in 2012 ......

  ZIE de topic kommelkwartier oa OMBUDSMAN kapittelt Gem Maastricht.

  een mooi stuk geschreven door u
  En nog steeds mijn grote waardering voor een eerlijk/rechtuit persoon . onze Pier .
  Last edited by Ton.2014; 22 januari 2023, 18:59. Reden: een letter vergeten (D)

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Het antwoord van het Buurtnetwerk Kommelkwartier, hoewel dit antwoord niet direct was op de bijeenkomst van de stadsronde van afgelopen dinsdag 17 jan. 2023, heeft dezelfde strekking als de meeste kritiek die afgelopen dinsdag te horen was.
  In de bijdrage van BuurtBalans van afgelopen dinsdag was de kritiek min of meer hetzelfde.

  Ook de inbreng van bewonersvereniging Jekerkwartier had een soortgelijke strekking en de mondelinge inbreng van Argus, het buurtnetwerk van het Statenkwartier, was zeker niet erg positief.
  Kortom, de gemeente(raad) heeft nog veel werk voor de boeg wil ze de burgerparticipatie serieus nemen.

  Mijn advies zou zijn...... stop met al dat gedebatteer rond de participatieverordening !!
  Dat kan overigens niet, want er ligt een wettelijke verplichting.
  Maar wat ik gewoon wil zeggen is dat je als politiek informeel contact moet hebben met je achterban en andere betrokkenen.
  Als je ergens een idee over hebt adviseer ik om zich direct te richten tot de (burger-)gemeenteraadsleden met een brief of mail.
  Mijn ervaring is dat je bijna altijd direct een antwoord krijgt.
  Hoewel..... het CDA is de laatste tijd niet scheutig met antwoorden.
  Van de meeste andere partijen krijg ik vrijwel direct een reactie.

  Zorg dat er een (informeel) gesprek tot stand komt en doe dat niet volgens de lijnen van een verordening. Dat zal meestal niet werken.
  Gelukkig kun je in maart 2026 over de inzet van de gemeenteraad weer een oordeel geven

  Leave a comment:


 • Ton.2014
  replied
  Het antwoordt van ons buurt netwerk..

  De volgende brief hebben wij als buurtnetwerk Kommelkwartier naar de gemeente Maastricht gestuurd:
  Aan het college van B & W
  Postbus 1992
  6201 BZ Maastricht
  Betreft bezoek college stadsdeel Centrum d.d. 14/12/22
  Geacht College,
  Bedankt voor uw uitnodiging om deel te nemen aan het kennismakingsgesprek in The Masters op woensdagavond, 14 december 2022.
  Het bestuur van Buurtnetwerk Kommelkwartier ziet echter af van deelname.
  De reden is dat het nieuwe college in haar korte bestaan al ernstig te kort schiet in de belangrijkste uitgangspunten in de politiek: openheid, transparantie en integriteit.
  Terwijl in het uitvoerige coalitieakkoord 2022-2026 gesproken wordt over ‘een andere manier van communiceren, een interne cultuuromslag zowel bestuurlijk als in de gemeentelijk organisatie, te besturen vanuit een zo breed mogelijk gedragen akkoord’ en de gotspe: ‘een open en eerlijke houding naar de burgers’.
  Voorbeelden van het tegendeel zijn het college genoegzaam bekend, maar om het geheugen op te frissen:
  Het gerommel met de tendertoewijzing aan Mulleners en het opzettelijk foutief interpreteren van de kruimelregeling inzake de omgevingsvergunning met betrekking tot Calvariënberg Abtstraat 2,
  Regelgeving rond studentenhuisvesting in de binnenstad: verkamering en ongebreidelde groei van studentenhuisvesting waardoor de sociale context voor de burger verloren gaat,
  Verkeerssituatie bij de Aloysiusbasisschool aan de Brusselse straat, na beloftes niets gedaan,
  Inspraak over KPN-gebouw die volledig wordt genegeerd (vergelijkbaar met Abtstraat 2) en voorbij wordt gegaan aan het mobiliteitsvraagstuk in deze,
  Milieu: verkeer- en luchtsituatie waarover ondanks jarenlange strijd nog steeds niets besloten is, etc. etc.
  Kortom, wij blijven liever thuis dan weer een avond verspillen aan loze beloftes.
  Met vriendelijke groet,
  Bestuur BNW Kommelkwartier,​

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Stadsronde Burgerparticipatie tijdens domeinvergadering Algemene Zaken

  Afgelopen dinsdag, 17 januari 2023, was er een domeinvergadering Algemene Zaken (zie Agenda).
  Tijdens deze vergadering was een stadsronde gepland voor de Participatieverordening (oftewel formeel: Verordening participatie Maastricht 2022).

  Overigens hebben enkele buurtplatforms/netwerken ook al hun op- of aanmerkingen schriftelijk ingediend. Deze op- of aanmerkingen zijn ook terg te vinden in het overzicht van de agenda.

  Wat is nog eens een stadsronde?
  Tijdens een stadronde mag “het volk” i.h.k.v. een bepaald onderwerp/dossier in gesprek met de (burger-)raadsleden. Insprekers mogen dan op- of aanmerkingen maken op een (voorgenomen)verordening, in dit geval de participatieverordening.
  Het college van B&W heeft geen taak in deze. Ze mogen luisteren, maar zich niet met de discussie bemoeien.
  Na een Stadsronde volgt (later) een raadsronde. In die raadsronde debatteren raadsleden, eventueel met de verantwoordelijke wethouder, onderling met elkaar over het voorliggende dossier.
  Kortom, tijdens een stadronde mag iedere Maastrichtenaar zijn zegje doen over een bepaald onderwerp/dossier.

  Nu terug naar de Stadsronde Participatieverordening.
  Ik ben een groot voorstander van participatie. Sterker nog, met al mijn postings in deze topic probeer ik een vorm van participatie (vanuit MestreechOnline) te bevorderen. Niet dat dit een overdonderend succes is, maar dit terzijde….

  Maar nu komt de gemeente(raad) met een participatieverordening. En dus volgt een zgn. Stadsronde.
  Zonder dat ik de insprekers van deze Stadsronde te kort wil doen, maar als je wilt zien hoe participatie NIET werkt, kijk dan even naar het debat tussen de insprekers en de (burger-)gemeenteraadsleden!
  Enerzijds zie je in Stadsronden bijna steeds dezelfde gezichten (van voornamelijk de buurtnetwerken).
  Anderzijds blijkt – en dat wordt door de insprekers bijna unaniem gezegd – gebeurt er helemaal niets met alle initiatieven van de buurtnetwerken/participanten.
  ​Daar laat cq heeft de gemeenteraad de afgelopen jaren met grote regelmaat het mes in het varken laten steken.

  Dat nog los van het feit dat buurtnetwerken heel vaak namens zichzelf spreken en niet namens de meerderheid van een bepaalde buurt.
  Dat wordt in het debat o.a. (terecht?) verwoord door Kitty Nuyts.

  Kortom, als je hecht aan burgerparticipatie moet je niet komen met een verordening.
  Burgerparticipatie komt vanaf de straat, uit het cafe of eventueel vanuit een vergadering (van een buurtplatform).
  Het mooiste voorbeeld van een goede vorm van burgerparticipatie was "Limmel" in het dossier rond "Limmel aan de Maas vs. de loods van Looijen".
  Ga je de wijze van participatie samenvatten in een participatieverordening, iets wat overigens wettelijk verplicht schijnt te zijn, weet je zeker dat er niets van komt!

  De gemeenteraad van Maastricht zal binnen nu en pakweg 2 maanden de (iets aangepaste?) participatieverordening aannemen.
  Dat wordt helemaal niets…….. althans voor de meeste Maastrichtenaren zal het niets veranderen cq toevoegen, maar de ambtenaren hebben dan een verordening waarna ze – als het ze uitkomt – naar kunnen verwijzen.
  Let maar eens op. In de toekomst zal te pas en te onpas worden geschermd met art. 2 ("welke onderwerpen niet") en zeker met art. 3 ("op welke manier kan worden geparticipeerd" ) van de Verordening participatie Maastricht 2022
  Daarmee zullen de meeste participatie-invloeden teniet worden gedaan (vrees ik).

  Leave a comment:


 • Antonius
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door Ingrid M.H.Evers Bekijk bericht
  Huizenregistratie in Maastricht
  2. een kaartsysteem bij de gemeente (gemeentehuis) van de bewoningsgeschiedenis van huizen in de stad, dat mogelijk nog steeds wordt bijgehouden.
  Beide bestanden zullen vanwege de privacywetgeving voorlopig onbereikbaar blijven voor buitenstaanders. Maar misschien heeft Buro4 nog iets aan de gemeentelijke registratie, als men tenminste toegang krijgt?
  Het rare is natuurlijk wel dat je bij bepaalde woningbouw corporaties in Maastricht een dergelijke geschiedenis verplicht bent te overhandigen. Dat moest ik als nieuwe burger ook en ontdekte dus die fouten in de bestanden. Ook betreffende een historisch onderzoek dat in veel gevallen verplicht aangeleverd moet worden bij een omgevingswetvergunning aanvraag.

  Ik heb het nog eens nagevraagd aan het burgerloket bij het Gemeentehuis bij desbetreffende diender. Antw: Over de AVG en database gegevens mogen we niks zeggen.

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door Ingrid M.H.Evers Bekijk bericht
  Jodenstraat 3-7


  Nr. 3 bezat in 1927 een gevelsteen met het opschrift 'In den Beer'. Tussen haakjes heeft de opsteller van het register (gemeentearchivaris Blonden?) hieraan toegevoegd: 'succedentium' = vervangend (?).
  De vervangende gevelsteen "De Beer" was afkomstig van het vroegere logement "De Beer" in de Rechtstraat 25, dat afgebroken werd bij de doorbraak van "de Percee" in 1881.

  Leave a comment:


 • Ingrid M.H.Evers
  replied
  Huizenregistratie in Maastricht

  Oorspronkelijk geplaatst door Antonius Bekijk bericht
  Het opschonen van oude gegevens is JUIST in onze tijd heel lastig als je in de databases van derden terecht bent gekomen.
  Zonder meer een probleem. Ik weet echter van twee verschillende bestanden met gegevens uit de twintigste eeuw:

  1. een huizenregister dat vanaf 1940 door het R.K. Bevolkingsbureau is bijgehouden ten behoeve van het bisdom en dat diende ter registratie van katholieke gelovigen. Het bisdom kon daarmee verhuizende gelovigen onder de aandacht brengen van de pastoor van hun nieuwe parochie. De registratie werd beëindigd omstreeks 1980. Deze gegevens liggen bij het HCL, maar de dozen zijn nog jaren verzegeld met politietape.

  2. een kaartsysteem bij de gemeente (gemeentehuis) van de bewoningsgeschiedenis van huizen in de stad, dat mogelijk nog steeds wordt bijgehouden.

  Beide bestanden zullen vanwege de privacywetgeving voorlopig onbereikbaar blijven voor buitenstaanders. Maar misschien heeft Buro4 nog iets aan de gemeentelijke registratie, als men tenminste toegang krijgt? ​
  Last edited by Ingrid M.H.Evers; 15 januari 2023, 00:21. Reden: redactie en aanvulling

  Leave a comment:


 • Antonius
  replied
  Was nummer 5 als deur niet die achteringang van het pand aan de kleine staat, Claudia Sträter dus geen echt postadres?
  Het opschonen van oude gegevens is JUIST in onze tijd heel lastig als je in de databases van derden terecht bent gekomen.

  Als ik die fouten probeer te herstellen ben ik ook weer heel veel tijd kwijt. Zelfs de Gemeente Maastricht heeft 2 maal een onjuiste BSN gerelateerde woongeschiedenis van mij.
  Daar neem ik me de tijd niet meer voor.

  Zo zou het kunnen zijn dat de notariele gegevens niet juist kadastraal zijn vastgehouden.
  En vooral niet te vergeten dat splitsingen van kadastraal vastgelegde gebouwen/percelen ook per verdieping kunnen hebben plaatsgevonden.
  begane grond bedrijf X en eerste verdieping bedrijf Y.

  Volgens mij had men dat niet goed voorzien qua organisatie en bij de kamer van koophandel.

  Of dat pand nu weer studenten woningen moet worden EN waaraan deze verbouwing moet voldoen is geen politicum maar loepzuivere interpretatie van de bouwregelgeving en vergunninggever die conform bestemmingsplan beoordeeld.
  Last edited by Antonius; 14 januari 2023, 14:50. Reden: kleine nuances gecorrigeerd

  Leave a comment:


 • Ingrid M.H.Evers
  replied
  Jodenstraat 3-7

  Citaat uit de bouwhistorische beschrijving van Buro4, p. 7:

  Het lijkt er op dat het om panden ging ter plekke van de huidige panden Jodenstraat 3 en 7 (nr.5 ontbreekt in de nummering). Dit kan worden afgeleid uit de gegevens uit de Aanwijzende Tafel van het Kadaster uit ca.1840, waarop het huidige nr.1 wordt aangeduid als ‘stokerij’, het grote pand Jodenstraat 3 – 7 als ‘huis en plaats’ en een vrijstaande achterbouw achter nr.3 als ‘brouwerij’. Achter nr.7 was nog een grote, L-vormige achterbouw, met een buitentrap, waarvan de precieze functie niet bekend is. De brouwerij zou tot begin twintigste eeuw in het bezit van de familie Rutten blijven. In 1911 werden zowel Jodenstraat 3 als Jodenstraat 7 verkocht aan de ‘Industrie en Handelsonderneming’ P. Dassen, die er naaiateliers vestigde. Nadat deze firma stopte, in de jaren vijftig, werd het pand nr.7 particulier bewoond.

  Ik wil niet beweren dat de in dit citaat vermeldde gegevens onjuist zijn: ik gebruik niet dezelfde bronnen en het kadaster is mij nog altijd te ingewikkeld. Op basis van het Register van huisnummers te Maastricht, aangebracht in 1806, 1850 &1888, aangevuld tot 1927 (Gemeentelijke Archiefdienst, Maastricht) en het Adresboek van Maastricht, uitgave 1938 doen zich echter wel enige discrepanties voor:

  Nr. 5 was nog wel aanwezig in 1927 (). Het pand werd in 1938 bewoond door ene A. Cremers, winkelier. K​​ennelijk is het na 1938 geïncorporeerd in nr. 7.

  Nr. 3 bezat in 1927 een gevelsteen met het opschrift 'In den Beer'. Tussen haakjes heeft de opsteller van het register (gemeentearchivaris Blonden?) hieraan toegevoegd: 'succedentium' = vervangend (?).
  Zoals ik al eerder schreef, werd nr. 3 in 1938 bewoond door de 'NV. Vebri Rubberind., schoenfourn.' en was er in dat jaar een nr. 3A, dat gebruikt werd door de 'Hoedenfabriek firma Dassen'.

  Nr. 7 werd in 1938 bewoond door J.A. Ritchi en P. Ritchi. J.A. Ritchi en Co. waren volgens het Adresboek aannemers, tel. 3556. Volgens Delpher dateert de inschrijving in het Handelsregister van januari 1933. Min of meer op dezelfde datum wordt de firma uitgeschreven. Merkwaardig dat zij dan toch nog vermeld staat in het Adresboek 1938.

  De panden zijn waarschijnlijk al voor 1932 samengevoegd, zoals blijkt uit de bovenbouw op de foto van Alexander Simays: https://beeldbank.rhcl.nl/detail.php...309465&index=1. Het is goed mogelijk dat Dassen met al die achterliggende gebouwen geen behoefte had aan een aan de straat gelegen ruimte, zodat zich daar een winkelier kon vestigen.

  De firma Dassen stopte niet al in de jaren 1950. Op 1 maart 1969 adverteert een notaris in verband met de verkoop van de fabriek op nr. 7, die dan kennelijk wordt opgeheven: : https://www.delpher.nl/nl/kranten/vi...00264&rowid=36. Dat betekent niet het einde van het bedrijf, want enkele maanden later gaat op Jodenstraat 3a een deel ervan door als P. Dassen, Groothandel Herenmode: https://www.delpher.nl/nl/kranten/vi...00112&rowid=40. Nog datzelfde jaar wordt het nr. 3.

  Aanvankelijk is het nog 'P. Dassen'. In 1970 wordt het 'Industrie en Handelsonderneming P. Dassen'. De laatste advertentie die ik kan vinden dateert van 11 augustus 1971: een personeels- , geen opheffingsadvertentie, https://www.delpher.nl/nl/kranten/vi...00143&rowid=48
  Last edited by Ingrid M.H.Evers; 14 januari 2023, 14:54. Reden: Correcties en aanvullingen

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht

  De familie Rutten bezat in de Jodenstraat (nu huisnummers nr. 1 en 3) bierbrouwerij "De Beer". Nicolaas Rutten junior (1775-1842) was meester bierbrouwer, jeneverstoker; later koopman in wijn en gedistilleerde dranken in de Jodenstraat 559 te Maastricht. Hij werd "Watercläöske" genoemd. In de 20ste eeuw was in de Jodenstraat 3a N.V. Dassen 's Strohoedenindustrie gevestigd.
  en
  Oorspronkelijk geplaatst door Ingrid M.H.Evers
  Volgens het Adresboek 1938 zat Dassen er toen nog altijd, op nr. 3a. Op nr. 1 was het magazijn van Maison Florop gevestigd; op nr. 3 de NV Vebri Rubberindustrie met schoenfournituren.
  Grappig is dat het nu om Jodenstraat no. 7 gaat, waarvan de wethouder beweert dat daar dus de Bierbrouwerij en de Hoedenfabriek gevestigd was.

  Click image for larger version Name:	5fdec422-4073-4e80-9bda-aa9dbefa7d3e.jpg Views:	0 Size:	52,8 KB ID:	106040

  Niet dat het inhoudelijk waarschijnlijk interessant is, maar wel opmerkelijk!

  Maar, een uitvoerige beschrijving van historische bebouwing is HIER te lezen.
  Deze historische beschouwing is opgemaakt door
  Buro4 | Monument en Ruimte
  Postbus 229
  6040 AE Roermond
  Last edited by Pier; 14 januari 2023, 10:20.

  Leave a comment:


 • Ingrid M.H.Evers
  replied
  Volgens het Adresboek 1938 zat Dassen er toen nog altijd, op nr. 3a. Op nr. 1 was het magazijn van Maison Florop gevestigd; op nr. 3 de NV Vebri Rubberindustrie met schoenfournituren.
  Last edited by Ingrid M.H.Evers; 14 januari 2023, 01:52. Reden: correctie

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
  Gemeenteraad wijst huidige bouwplannen Jodenstraat 7 voorlopig af.

  Rest mij toch nog een MestreechOnline vraag.
  In de intro van dit debat gaf de wethouder aan dat op de plaats waar de appartementen gepland staan zou in de 18de eeuw een bierbrouwerij zijn geweest en rond de eeuwwisseling (1900) een hoedenmakerij.
  Is dat bekend bij "ons"?
  De familie Rutten bezat in de Jodenstraat (nu huisnummers nr. 1 en 3) bierbrouwerij "De Beer". Nicolaas Rutten junior (1775-1842) was meester bierbrouwer, jeneverstoker; later koopman in wijn en gedistilleerde dranken in de Jodenstraat 559 te Maastricht. Hij werd "Watercläöske" genoemd. In de 20ste eeuw was in de Jodenstraat 3a N.V. Dassen 's Strohoedenindustrie gevestigd.
  Last edited by Breur; 13 januari 2023, 18:27. Reden: Toevoeging.

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Gemeenteraad wijst huidige bouwplannen Jodenstraat 7 voorlopig af.

  Niet zelden schrijf ik dat gemeenteraadsvergaderingen een paar uur gratis cabaret zijn.
  Ik kan daar intens van genieten.
  Maar.... ik kan ook genieten van een goed inhoudelijk debat.
  Afgelopen dinsdag, 10 januari 2023, tijdens de domeinvergadering Fysiek werd ik op mijn wenken bedient. (Zie Agenda).

  Bij agendapunt 'Ontwerp verklaring van geen bedenkingen 11 appartementen Jodenstraat 7' ging het o.a. om de vraag of een bouwvergunning ingeleverd in augustus 2021, na een wijziging van het gemeentelijkbeleid in december 2021, getoetst moet worden naar de maatstaven van het moment van indiening (ex tunc) dan wel naar de maatstaven van nu (ex nunc).
  Los daarvan vinden sommige partijen dat de 11 (studenten-)appartementen sowieso qua huurprijs veel te duur zijn en dat dit per definitie in strijd is met het beleid van de gemeente(raad).

  Mijn complimenten aan alle partijen en (burger-)raadsleden die met de wethouder Frans Bastiaens in debat gingen, want er werd goed inhoudelijk gedebatteerd.
  Wie het hele debat wil zien verwijs ik naar de link in bovenstaande agenda.
  Wie de problematiek even wil aanhoren verwijs ik naar de prima bijdrage van het SP raadslid Stephanie Blom.
  Bij deze experimenteer ik even of bijgevoegde link ook werkt en specifiek alleen de 1ste bijdrage van Stephanie Blom laat horen.
  Ik heb namelijk ontdekt - waarschijnlijk veel te laat - dat dit mogelijk is. Dus bij deze de specifieke link: https://maastricht.parlaeus.nl/user/...3127/stop=3343

  Het einde van het debat is in ieder geval dat de wethouder terug gaat naar de ontwikkelaar om te kijken of deze bereid is om de plannen aan te passen, zodat ze meer aansluiten op het huidige beleid en mogelijk daar appartementen realiseert die óf betaalbaar zijn voor studenten óf groter en luxueuzer voor een hele andere doelgroep.
  Vooralsnog wijst de gemeenteraad dus de huidige bouwplannen af en komt het onderwerp terug op de agenda tijdens de domeinvergadering Fysiek in februari 2023 .

  Rest mij toch nog een MestreechOnline vraag.
  In de intro van dit debat gaf de wethouder aan dat op de plaats waar de appartementen gepland staan zou in de 18de eeuw een bierbrouwerij zijn geweest en rond de eeuwwisseling (1900) een hoedenmakerij.
  Is dat bekend bij "ons"?
  Last edited by Pier; 14 januari 2023, 09:48.

  Leave a comment:


 • Ingrid M.H.Evers
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door Peter Scheele Bekijk bericht
  Ik ken het woord alloceren al een eeuwigheid, het is in de ict een begrip voor het toewijzen van bestanden aan een plek op een opslagmedium via een tabel, de File Allocation Table. Alloceren komt dus van allocatie en de c moet worden uitgesproken als een k, hoewel je dat voor een e niet verwacht.
  Waaruit blijkt, dat het woord afkomstig is van een zelfstandig naamwoord, zowel in het Frans, Nederlands als Engels. En nu zijn er dus twee vernederlandste werkwoordsvormen, die noch in het Frans, noch in het Engels bestaan: 'alloseren' en 'allokeren'. Die te verbieden, is niet productief. In de ICT-wereld is 'allokeren' kennelijk een helder begrip. Maar 'alloseren' verbannen (niet verbieden) uit de beraadslagingen van de gemeenteraad, lijkt mij nog altijd een nuttige zaak, als men tenminste begrepen wil worden.

  Overigens zou deze discussie bij eventuele voortzetting beter kunnen worden verplaatst naar een ander draadje.

  Leave a comment:


 • Peter Scheele
  replied
  Alloceren
  Wie weet wat bedoeld wordt met: "gealloceerde gelden" en "Het alloceren en spenderen van een bedrag van vijf miljoen"?
  Pier weet/wist het in elk geval niet en moest even googelen.
  "Alloceren" betekent "toewijzen".
  Het blijkt een correct Nederlands woord te zijn, maar wordt hoofdzakelijk in Vlaanderen gebruikt!​
  Ik ken het woord alloceren al een eeuwigheid, het is in de ict een begrip voor het toewijzen van bestanden aan een plek op een opslagmedium via een tabel, de File Allocation Table. Alloceren komt dus van allocatie en de c moet worden uitgesproken als een k, hoewel je dat voor een e niet verwacht.

  De wereld is inmiddels een gigantische archipel geworden van vakgebieden met eigen termen. Het zijn echt eilanden. Soms weet met op de ene niet dat hetzelfde woord ook op een ander eiland gebruikt wordt. De Neerlandicus verstaat onder contaminatie iets anders dan de laborant, hoewel het fundament hetzelfde is. En als die woorden in Nederland gebruikt worden, vallen ze allemaal onder de Nederlandse taal, ook als ze (nog) niet zijn opgenomen in een officiële lijst. En oh, wat is die taal rijk.

  Dat neemt niet weg dat het onzinnig is om bastaardwoorden te verbieden. Wat onderscheid is nodig tussen vaktermen (laat de automonteur alsjeblieft het woord carburateur of radiateur gebruiken) en onnodige vermoeilijking. En dat geldt voor de politicus en ook voor de arts of specialist.​

  Leave a comment:

Bezig...
X