Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2022-2026

Sluiten
This topic has been answered.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Afschot zwijn in Waldeckpark

  Toch ongelooflijk hoe de geschiedenis zich anno 2024 herhaalt! Is boven het Nieuwenhofpoortje in het park niet een plaquette ingemetseld die herinnert aan een zwijnenjacht in 1947? Dat is hooguit honderd meter van het Waldeckbastion.
  Ik citeer kleon3 op Wikipedia (Nieuwenhofpoortje):

  Boven de poort bevindt zich een gedenksteen die herinnert aan een gebeurtenis van 17 oktober 1947 toen een rotte wilde zwijnen door jagers werd afgeschoten omdat deze in het stadspark schade aanrichtte. De gedenksteen met een voorstelling in reliëf van een zwijnenjacht is gemaakt door beeldhouwer Charles Vos en werd in 1950 in de muur boven het Nieuwenhofpoortje ingemetseld. De Latijnse tekst op de steen verwijst in overdrachtelijke zin naar de verdrijving van de Duitse bezetters drie jaar eerder.

  Click image for larger version Name:	image.png Views:	0 Size:	125,8 KB ID:	107331 ​​
  Last edited by Ingrid M.H.Evers; 1 juni 2024, 22:45.

  Opmerking


  • Ook in Belgenland zijn er weer wildlopende everzwijnen gespot die zelfs een hond gisteren hebben aangevallen, zo het laatste nieuws.
   George Orwell ~ Animal Farm

   Eigenlijk wel spannend dat Charles Vos zo'n beeldspraak bezigde aangaande die ex bezetters. Immers maak van je hart geen moordkuil.
   Hij had natuurlijk al twee maal de wereldoorlog en die Duitsers meegemaakt.
   Iets te oud voor re-educatie
   iets te jong voor afdanking
   m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

   Opmerking


   • Centrum Management Maastricht bewijst horeca in binnenstad een slechte dienst
    Domeinvergadering Economie en Cultuur 11 juni 2024

    Vandaag, dinsdag 11 juni 2024, was er een relatief korte AGENDA bij de domeinvergadering Economie en Cultuur.

    INTRATUIN
    Het meest in het oog springende agendapunt was punt 7 Resultaten onderzoek BRO: Effecten van horeca op bedrijvenparken, industriegebieden, stedelijke werklocaties en kantorenparken.
    Feitelijk moet u hier lezen of de Intratuin in Heugem zijn horecagelegenheid van pakweg 500 m2 meter wel/niet mag uitbreiden naar een kleine 1500 m2.

    Er waren 5 insprekers. Drie daarvan, Hans Bours van de hoteliersvereniging Sahot, Wiel Schreurs van de Vereniging Eigenaren Vastgoed Binnenstad Maastricht en Astrid Verberne van Centrummanagement Maastricht (CMM), zijn ronduit tegen uitbreiding.
    Koninklijke Horeca Nederland, vertegenwoordigd door John Paulus, zag zowel voor- als nadelen en directeur Peter-Paul Kleinbussink van Intratuin Nederland, zag alleen maar voordelen.

    Protectionisme
    In een goede inhoudelijke discussie is het meestal zo dat wellicht voor alle voor- of tegenargumenten wel iets valt te zeggen.
    Maar soms slaat een van de insprekers door en kan de tegenpartij rustig achterover leunen in de wetenschap dat ze geen betere argumenten meer kunnen aandragen, omdat hun tegenstander al alle eigen ruiten heeft ingegooid.
    Astrid Verberne (CMM) presteerde het om (alle?) raadsleden tegen zich in het harnas te jagen, onzinnige argumenten aan te dragen en vooral de indruk te wekken dat ondernemers van het Centrum tegen alles zijn in Maastricht wanneer dit niet plaatsvindt in het centrum.

    Verberne waarschuwde de aanwezige (burger-)raadsleden in een welhaast dictatoriaal betoog geen uitzonderingen te maken voor één ondernemer (Intratuin) ten koste van vele (horeca-)ondernemers in de binnenstad. Ze verweet de (burger-)raadsleden een "onbetrouwbare overheid" te zijn als de men de succesformule van het CMM van tientallen jaren zou loslaat.
    Ondersteunende horeca zal, volgens Verberne, het primair bezoek-motief van mensen bij Intratuin worden en dat kan tot gevolg hebben dat kleine ondernemers in de binnenstad zullen verzuipen.
    Ze had het over een koek die verdeeld moet worden en dat Intratuin met haar nieuwe horeca een flinke hap uit die koek zal nemen.
    Met dit binnenstad-protectionisme kromden de tenen van de meeste aanwezigen. Verberne vergat gemakshalve dat de koek juist veel groter zou worden. Naar schatting bezoeken namelijk jaarlijks ongeveer 30% (45.000) bezoekers van buiten de regio eerst Intratuin in Heugem en gaan vervolgens nog even naar de binnenstad.

    Raadsleden bijten van zich af
    Enkele raadleden hadden zelfs openlijke kritiek op Verberne en gaven in niet mis te verstane bewoording te kennen niet gediend te zijn van de insinuaties van Verberne richting de (burger-)raadsleden.
    ' De insinuatie van Verberne is problematisch. Als wij al iets besluiten wat u niet wil, is dat aan ons en kunnen wij daar goede redenen voor hebben. Dat zegt niets over onze integriteit ', aldus Lex Vos (GL).
    Thomas Gardien (D66), Lex Borghans (MOED) en Jo Smeets (MvN) reageerden ook als door een wesp gestoken op de verwijten van Verberne,

    Willy Bronckers (50PLUS) gaf aan dat hij het protectionisme van CMM in zoverre niet kan plaatsen, want als dit het beleid is en wordt kan er buiten de binnenstad geen horeca meer worden toegelaten. Dat terwijl in Kerkrade net blijkt dat het ruimhartig toelaten van nieuwe horeca in de periferie van de stad (rond het Parkstad Limburg Stadion) juist aantoont dat er een aanzuigende werking vanuit gaat, ook voor ondernemers in het centrum.

    CMM wordt door gemeente dik betaald
    Saillant detail in deze discussie is dat het CMM grotendeels betaald wordt door de gemeente Maastricht. Ze krijgen 1/3 van de opbrengst van de precariorechten wat ongeveer neer komt op 450.000 euro per jaar.
    Dat ook juist portefeuillehouder/wethouder John Aarts (VVD), namens het college, ook tegen de uitbreiding van de horeca bij Intratuin is, is dan wel opvallend.
    Dus het komt in deze de wethouder goed uit dat het CMM een pleidooi houdt tegen uitbreiding.
    Alleen vrees ik dat John Aarts tijdens het pleidooi van Astrid Verberne vertwijfelt zag dat hij nu voor een verloten zaak staat.

    Motie voor uitbreiding
    Hoewel formeel helemaal losstaand van deze discussie, staat er tijdens de komende raadsvergadering van volgende week dinsdag 18 juni 2024 een motie van o.a. SAB en MAASTRICHT van NU op de agenda over Horeca in winkelcentra op industrieterreinen.
    En dat is zeker niet toevallig, want het heeft alles met deze casus te maken.
    Als deze motie wordt aangenomen en die kans is na de discussie van vandaag - met dank aan het CMM - zeer reeel, dan kan praktisch niets meer een uitbreiding van de horeca bij de Intratuin tegenhouden.

    De ondernemers in de binnenstad, als ze al nadeel zouden ondervinden van de uitbreiding van de horeca van Intratuin, iets wat twijfelachtig is, mag dan eens te rade gaan bij Astrid Verberne hoe het CMM dit heeft aangepakt.​
    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • Raadsvergadering 18 juni 2024

     Morgen, dinsdag 18 juni 2024, is de laatste reguliere raadsvergadering voor het zomerreces. Op dinsdag 2 juli 2024 wel nog een raadsvergadering over (hoofdzakelijk) de Kaderbrief 2025 , maar na de Raads-BBQ op donderdag 4 juli 2024 begint het zomerreces.

     Maar eerst dus morgen nog de (concept)agenda van de) laatste reguliere raadsvergadering.

     Gouvernement
     Degene die deze raadsvergadering wil bezoeken moet er rekening mee houden dat de vergadering plaatsvindt in de Statenzaal van het Gouvernement.
     Op dit moment wordt de raadszaal in het Mosae Forum verbouwd en daarom wijkt men uit naar de Statenraadszaal.
     Lang geleden dat ik daar voor het laatst ben geweest, maar leuk om er nog eens te komen.

     Bespreekpunten
     Er staan niet minder dan 7 bespreekpunten op de raadsagenda.
     Gevoelsmatig zeg ik dat het niet heel lang hoeft te duren, maar met 16 fracties weet je het maar nooit.
     Als iedere fractie over ieder al uitvoerig in de domeinvergadering besproken agendapunten nogmaals een plasje wil doen, wordt het laat.

     Intratuin(-motie)
     Hoewel tijdens deze vergadering formeel niet over de uitbreiding van de restaurantvoorziening van de Intratuin in Heugem wordt gesproken, staat wel een motie van o.a. SAB+ en MAASTRICHT van NU (MvN) op de agenda (agendapunt 14).
     Deze MOTIE (formeel: Motie - Horeca in winkelcentra op bedrijventerreinen) heeft tot doel om de norm van 500 m2 horeca in winkelcentra gelegen op bedrijventerreinen los te laten en in
     plaats hiervan een andere norm te hanteren.
     De belangrijkste afwijking van de bestaande norm is dat men 5% ondergeschikte horeca wil toe te staan voor bedrijven tot 10.000 m2 winkelvloeroppervlakte (wvo) van een gebouw, en 8% ondergeschikte horeca voor bedrijven die groter zijn dan 10.000 m2 wvo van een gebouw.

     Feitelijk is slechts een winkelcentrum op een bedrijventerreinen (in Maastricht) die daarop zit te wachten, namelijk ..........de Intratuin in Heugem.

     Deel coalitie getergd
     Het lijkt erop dat deze motie het gaat redden, maar het is allerminst zeker.
     Wethouder John Aarts (VVD) is mordicus tegen deze nieuwe normering. De vraag is nu of de andere coalitiepartijen bezwijken onder de macht van John Aarts?
     Vooralsnog is alleen de coalitiepartij CDA mede-indiener van deze motie. Maar tijdens de domeinvergadering leek het erop dat de Seniorenpartij, D66 en de PvdA wellicht voor deze motie zouden kunnen gaan stemmen. Temeer omdat men zich getergd voelde door de inbreng van het Centrum Management Maastricht.
     (Zie ook: Centrum Management Maastricht bewijst horeca in binnenstad een slechte dienst)
     ​​
     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • Gemeente Maastricht wil uitstel motie 'Intratuin Heugem'
      (Agendapunt 14 raadsvergadering 18 juni 2024)

      Zoals hierboven al beschreven een aangeduid is wethouder John Aarts (VVD) mordicus tegen de motie Horeca in winkelcentra op bedrijventerreinen zoals die nog op de agenda staat van de raadsvergadering van morgen.

      Stadsadvocaat is erbij gesleept
      Zelfs de stadsadvocaat Paulussen is er nu met spoed bijgehaald.
      Deze stadsadvocaat - uiteraard betaald door de gemeente - adviseert nu om de motie aan te houden, omdat nu niet duidelijk is of de strekking van deze motie juridisch standhoudt!

      Dat het de gemeente (lees: wethouder John Aarts (VVD)) hoog zit blijkt wel uit het feit dat men eerst een advies/rapport van BRO heeft laten opmaken (en uiteraard was BRO - in de lijn van de wens van de gemeente - tegen uitbreiding) en nu dat kennelijk niet voldoende is om een meerderheid van de raad te overtuigen, heeft men een spoedadvies van de stadsadvocaat erbij gehaald.

      Twijfel PvdA en Seniorenpartij
      Volgens DNS beginnen nu vooral de coalitiepartijen PvdA en de Seniorenpartij (SPM) te twijfelen.
      In theorie zijn de PvdA en SPM en uiteraard de partij van John Aarts, de VVD, niet nodig voor een meerderheid, maar zonder een van deze partijen wordt het wel krapjes.

      Burger betaalt de extra kosten
      Ik vermoed niet dat de indieners van het eerste uur, SAB+ en MvN, voor aanvang van de raadsvergadering hun motie zullen intrekken, maar deze motie staat wel geheel in het teken van de macht van de coalitie en mn. de macht van de politiek meest ervaren en geslepen wethouder van Maastricht, John Aarts.
      Vervelend is alleen dat de burgers de kosten van dit (politiek) spektakel, de kosten voor het rapport BRO en de stadsadvocaat, gaan betalen.
      En dat terwijl de raad bij het begin van deze coalitie nog aangedrongen heeft om minder externe adviezen in te winnen......
      Last edited by Pier; 17 juni 2024, 17:12.
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • Motie CDA - Ondersteuning voor mantelzorgers
       (Raadsvergadering 18 juni 2024)

       De concept agenda van de raadsvergadering van vanavond, 18 juni 2024, vermeldt nog steeds niet (!!) dat er vanavond ook nog een motie van het CDA over de ondersteuning van mantelzorgers behandeld wordt.
       Dat is slordig van de raadsgriffie, maar helaas zeker niet uniek.

       Mantelzorgparkeervergunning
       De strekking van deze motie voor de ondersteuning van de mantelzorgers is dat de indieners willen dat in, navolging van gemeenten als Rotterdam, Amsterdam en Nijmegen, ook de gemeente Maastricht een aparte mantelzorgparkeervergunning in het leven te roept.
       Uiteraard zijn daar voorwaarden aan verbonden:
       a. Deze mantelzorgerparkeervergunning geldt voor de zone waar de persoon die de mantelzorg ontvangt, woont en hiermee 500 gratis parkeeruren per jaar kunnen worden aangevraagd.
       b. Wanneer de 500 uren per jaar niet afdoende zijn zou dit via een keukentafelgesprek eventueel verhoogd kunnen worden.

       Verder vraagt de motie de mantelzorgwaardering te verhogen met 100 euro en in navolging van andere gemeenten te onderzoeken hoe een OV-vergoeding voor mantelzorgers ingekleed kan worden in gemeente Maastricht en dit mee te nemen in de lokale aanpak mantelzorgondersteuning.

       CDA en het dualisme
       Wat ik opmerkelijk vind, maar ontzettend toejuich, is dat de coalitiepartij CDA deze motie indient.
       Deze motie wordt gesteund door 6 oppositie partijen.
       Alleen oppositiepartijen FvD, M:OED en 50PLUS dienen deze motie (vooralsnog!) niet mee in.
       De coalitiepartijen zijn (vooralsnog!) ook niet van de partij.
       Hierbij moet worden aangetekend dat SAB+ formeel geldt als een coalitiepartij, al levert SAB geen wethouder.

       Het zal er dus om spannen of deze sympathieke motie het haalt.
       Maar los daarvan, is het wel het CDA dat durft af te wijken van de coalitie en zelfstandig een motie indient.
       Zo hoort het in een duaal stelsel, maar het gebeurt zelden.
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • SP komt met motie voor was- en strijkservice
        (Raadsvergadering 18 juni 2024)

        De SP gaat vandaag bij agendapunt 12 - Beleids- en uitvoeringsplan maatschappelijke ondersteuning gemeente Maastricht - een motie indienen voor een was- en strijkservice.

        Het doel is om, naar voorbeeld van o.a. de gemeente Nijmegen, een pilot ‘Was-en strijkservice’ op te starten in de gemeente Maastricht.
        De gemeente zou bij het opstarten van die pilot samenwerking moeten zoeken met gemeentelijke en maatschappelijke partners zoals The Masters en MTB.
        Deze pilot moet, als het aan de SP ligt, een jaar na invoering moeten worden geëvalueerd en in de raad worden besproken.

        Deze motie is mede ingediend door het CDA en SAB+.
        Wederom onderscheidt het CDA zich hierbij weer van de andere coalitiepartijen.
        Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

        Opmerking


        • Fractievoorzitster en raadslid Tiny Meese (PVM) trekt zich tijdelijk terug
         (Raadsvergadering 18 juni 2024)

         Voor het begin van de raadsvergadering - vandaag tijdelijk in de Statenzaal van het Gouvernement - viel op dat voor de vergadering het naamplaatje van Tiny Meese (PVM) ontbrak.

         Navraag bij haar partijgenoot leerde dat Tiny Meese zich ziek heeft gemeld en heeft aangegeven zich (tijdelijk) te laten vervangen.

         Dat maakt dat waarschijnlijk Rene Betsch (tijdelijk) de rol van fractievoorzitter van de PVM op zich zal nemen en dat John Voorts (tijdelijk) zal doorschuiven als raadslid van de PVM.

         In ieder geval wens ik Tiny Meese veel beterschap
         Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

         Opmerking


         • Motie 'Intratuin' wordt ingetrokken
          (Raadsvergadering 18 juni 2024)

          De door SAB - en vele anderen - ingediende motie Horeca in winkelcentra op bedrijventerreinen, is ter elfder ure door Jos Gorren, namens alle mede-indieners, ingetrokken.

          De motie, die feitelijk over de uitbreiding van de horecavoorziening bij de Intratuin in Heugem ging, bleek qua stemverhouding 18 tegen 18 te zijn en alleen Bennie van Est (50PLUS) hield de indieners en de tegenstanders van de motie nog in spanning.
          Dat was overigens de stand van zaken rond de pauze.

          Waarschijnlijk werd gaandeweg de raadsvergadering - in de wandelgangen - duidelijk dat de motie toch geen meerderheid zou krijgen.
          Daarop zag ik dat, kort voordat de motie behandeld zou worden, Jan Janssen (CDA), na overleg met zijn fractievoorzitster Gabrielle Heine, de raadsvergadering verliet. Het CDA was een van de mede-indieners van de motie.
          Daarmee werd voor iedereen gelijk duidelijk dat de motie sowieso geen meerderheid meer zou halen.

          Voordat de motie besproken werd (agendapunt 14) was er een korte schorsing en trokken de indienende partijen zich terug.
          Nadat de vergadering werd hervat kreeg Jos Gorren het woord.

          Achtbaan
          Hij gaf aan de afgelopen week in een achtbaan te hebben gezeten.
          Er werd met veel partijen overlegd en partij A wilde wel voor stemmen, als de motie op een bepaald punt werd aangepast en partij B had ook zo zijn wensen.
          Uiteindelijk werd er een compromis gevonden en was een ruime meerderheid voor de motie, maar..... toen puntje bij paaltje kwam gaven de partijen A en B toch aan tegen te zullen stemmen.
          Jos Gorren gaf aan heel erg teleurgesteld te zijn in deze partijen.
          Niet dat ze tegen zouden stemmen, dat is hun democratisch recht, maar dat ze in de onderhandelingen wel toezegden voor te zullen stemmen, maar na overleg (met wie?) het toch lieten afweten.
          Jos Gorren:' Triest hoe partijen hiermee zijn omgegaan! '
          De motie wordt nu aangehouden om uiteindelijk te worden behandeld in de horeca-nota die eind dit jaar staat gepland.
          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • 19 om 18
           (Raadsvergadering 18 juni 2024)

           19 tegen 18, is geen handbal-uitslag of een tussenstand in het volleybal, maar de uitslag van 2 belangrijke stemmingen over moties van gisteravond, 18 juni 2024, tijdens de raadsvergadering.

           CDA-motie Mantelzorgparkeervergunning 19-18
           Tijdens de behandeling van agendapunt 12 - Beleids- en uitvoeringsplan maatschappelijke ondersteuning gemeente Maastricht​ - had het CDA een motie Mantelzorgparkeervergunning​ ingediend.
           Deze motie, mede ingediend door de coalitiepartner PVM en de oppositiepartijen SP, PvdD, GroenLinks, MAASTRICHT van NU, LPM, VOLT en SAB+ (hoewel SAB strikt formeel een coalitiepartij is), werd uiteindelijk krap aangenomen met 19 stemmen voor en 18 stemmen tegen.
           Er waren slechts 37 raadsleden aanwezig, want 2 leden van PVM, Tiny Meese en Bert Garnier, waren wegens ziekte afwezig.
           Jan Janssen, aanvankelijk ook niet aanwezig, werd ter elfder ure nog ingevlogen, waardoor het dus net goed ging met deze motie.

           Deze mantelzorgerparkeervergunning geldt voor de zone waar de persoon woont die de mantelzorg ontvangt. De vergunning kan aangevraagd worden via dezelfde systematiek als de huidige bezoekersregeling, al wordt de praktische invulling, bijvoorbeeld op wiens naam komt de vergunning te staan, nog nader uitgewerkt.

           OV-vergoeding en verhoging mantelzorgwaardering
           Volledigheidshalve moet ook nog vermeld worden dat de motie iets breder is dan de Mantelzorgparkeervergunning.
           Immers niet iedere mantelzorger heeft een auto en niet iedereen die mantelzorg krijgt woont in een zone van betaald parkeren.
           Daarom wordt nu ook onderzocht of een OV-vergoeding voor mantelzorgers ingekleed kan worden in gemeente Maastricht.
           Daarnaast wordt de mantelzorgwaardering verhoogd naar 100 euro.
           Bij de besteding van dit geld moet o.a. gedacht worden aan de kosten die een mantelzorger maakt als hij met iemand die hij helpt naar bijvoorbeeld het ziekenhuis gaat en daar onksoeten maakt aan bijvoorbeeld parkeergeld.

           SP-motie Was- en Strijkservice 18-19
           Tijdens de behandeling van hetzelfde agendapunt werd door de SP een motie voor een Was- en Strijkservice​ ingediend.
           Deze SP-motie werd mede-ingediend door SAB, PvdD en coalitiepartner CDA.
           Wethouder Hoenderkamp vond de strekking en het doel van de motie best sympathiek, maar gaf aan dat het nu moeilijk in te schatten is hoeveel mensen gebruik zullen gaan maken van de deze regeling. Los van deze motie wilde hij best (laten) onderzoeken of een was- en strijkservice niet regulier kan worden opgenomen in toekomstig beleid.
           Wellicht mede door de toezeggingen van wethouder Hoenderkamp haalde de SP was- en strijkservicemotie voor mensen met een wmo-indicatie het nipt niet en werd met dezelfde uitslag, maar dan 19 tegen en 18 voor verworpen.
           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • Domeinvergaderingen (Jaarstukken 2023 en Kaderbrief 2025)
            (Vergaderingen 25 juni 2024)

            Morgen zijn de domeinvergaderingen in de oude raadszaal in het stadhuis op de Markt of in de Groene Zaal van het Mosae Forum.
            Hier de agenda van Fysiek, de agenda Economie en Cultuur, de agenda Sociale Zaken en de agenda Algemene Zaken.

            De reguliere Raadszaal is ivm een verbouwing niet beschikbaar.

            Iedereen die interesse heeft kan deze domeinvergadering volgen via een live stream. De link staat bij de agenda.
            Deze vergaderingen zijn zeer technisch.


            Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

            Opmerking


            • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
             Domeinvergaderingen (Jaarstukken 2023 en Kaderbrief 2025)
             (Vergaderingen 25 juni 2024)

             Morgen zijn de domeinvergaderingen in de oude raadszaal in het stadhuis op de Markt of in de Groene Zaal van het Mosae Forum.
             Hier de agenda van Fysiek, de agenda Economie en Cultuur, de agenda Sociale Zaken en de agenda Algemene Zaken.

             De reguliere Raadszaal is ivm een verbouwing niet beschikbaar.

             Iedereen die interesse heeft kan deze domeinvergadering volgen via een live stream. De link staat bij de agenda.
             Deze vergaderingen zijn zeer technisch.

             De vergaderingen zijn woensdag 26 juni; niet dinsdag de 25ste. 25ste is namelijk VNG-Congres.

             Opmerking


             • Oorspronkelijk geplaatst door WoDM Bekijk bericht

              De vergaderingen zijn woensdag 26 juni; niet dinsdag de 25ste. 25ste is namelijk VNG-Congres.
              Top!!
              Helemaal overheen gelezen.
              Had ik, en vlgs mij ook DNS, voor een gesloten deur gestaan!
              Voordeel was dan wel dat de vergadering(en) kort zouden duren
              Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

              Opmerking


              • Verbouwing Raadszaal
               (26 juni 2024)

               Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
               (...)
               De reguliere Raadszaal is ivm een verbouwing niet beschikbaar.
               (...)
               Vandaag, woensdag 26 juni 2024, en niet dinsdag 25 juni!.... waarvoor nogmaals dank WoDM ...., stonden dus 4 domeinvergaderingen op het programma.
               Deze werden gehouden in de Groene Zaal (Sociaal Zaken en Economie/Sport) en in de oude Raadszaal (Fysiek en Algemene Zaken) in het stadhuis op de Markt.
               Beide zalen zijn berucht om hun klimatologische omstandigheden....

               Buiten was het 30 graden, binnen niet veel beter!
               Voordeel, de vergaderingen duurden heel erg kort

               Onderstaand een beeld van de op gang zijnde verbouwing van de reguliere raadszaal in het Mosae Forum.

               (Anti-chambre met de open deur richting raadszaal)

               Naar ik heb begrepen verandert er niets in de indeling van de zaal, maar worden wat (geluids)technische zaken aangepakt.

               Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

               Opmerking


               • CAO zwembadpersoneel Geusselt
                Wethouder beweegt een beetje......

                (Domeinvergadering 26 juni 2024).

                Verantwoordelijk wethouder Hubert Mackus (CDA) is bereid om een (kleine) stap te maken in het al maanden slepend CAO-conflict tussen het zwembadpersoneel en de gemeente Maastricht.

                De kern van het conflict ligt in het feit dat het personeel van zwembad De Geusselt niet onder de gemeente CAO valt, maar onder de CAO van de (vaak particuliere) zwembaden.
                De zwembaden-CAO is een stuk ongunstiger dan de gemeente CAO. De salarisschalen verschillen behoorlijk en een onregelmatigheidstoeslag (ORT) zit er voor het zwembadpersoneel al helemaal niet in cq is financieel niet interessant. Dit in tegenstelling tot alle andere gemeenteambtenaren.

                (Kleine) tegemoetkoming
                Hubert Mackus wil nu de 35 medewerkers van het Geusseltbad - net als de 1800 gemeenteambtenaren - een eindejaarsbonus van 8,6% geven. Een deel van deze eindejaarsuitkering moet het zwembad wel zelf genereren door extra inkomsten.
                Maar, er kan geen sprake van zijn dat de zwembadmedewerkers onder de gemeente CAO gaan vallen.

                Raad aan zet
                Kitty Nuyts (LPM) hekelt het feit dat Mackus vindt dat het zwembadpersoneel zelf het geld moet terugverdienen van de eindejaarsbonus, of althans een deel (130.000 euro) daarvan.
                ' Dat is een verhaal dat u niet kwijt kunt bij de overige 1800 gemeenteambtenaren. Ik hoor u al zeggen dat hun bonus afhankelijk wordt van de vraag of ze die zelf terug kunnen verdienen.'

                Kitty Nuyts staat pal achter het zwembadpersoneel en heeft daarom een motie voor een betere CAO voor het zwembadpersoneel opgesteld.
                Deze motie zal volgende week, 2 juli 2024, in de raadsvergadering worden ingediend.

                (tekst gaat onder de foto verder)

                (Pascal Caenen (zwart poloshirt voor microfoon) spreekt de aanwezigen toe. Links naast hem (in het rood) Kitty Nuyts. Op de rug gezien,met wit hemd, verantwoordelijk wethouder Hubert Mackus (CDA) )

                Inspreken namens zwembadpersoneel.
                Dhr. Pascal Caenen sprak bij het begin van de domeinvergadering, namens het zwembadpersoneel, de (burg-)raadsleden toe.

                Onderstaand de speech.

                Geachte voorzitter, geachte raadsleden,

                Vandaag wil ik graag een belangrijk onderwerp onder de aandacht brengen: het overbrengen van zwembadpersoneel naar de gemeentelijke cao. Dit onderwerp raakt niet alleen onze werknemers direct, maar heeft ook een grote impact op de kwaliteit van onze openbare voorzieningen en de bredere gemeenschap. Ik zal de voordelen van deze overgang uiteenzetten en laten zien waarom dit een positieve stap is voor zowel het personeel als onze samenleving.

                Maatschappelijk Belang
                Zwembaden spelen een cruciale rol in onze gemeenschap. Ze bieden ruimte voor recreatie, sport, en zwemlessen, die bijdragen aan de gezondheid en veiligheid van onze inwoners in Maastricht. Het zwembadpersoneel zorgt ervoor dat deze voorzieningen dagelijks functioneren en veilig zijn. Door hen onder de gemeentelijke cao te brengen, zorgen we voor eerlijke en consistente arbeidsvoorwaarden, wat hun motivatie en werktevredenheid zal vergroten. Dit leidt direct tot een betere dienstverlening aan het publiek.

                Voordelen van Overhevelen naar de Gemeentelijke CAO

                1. Gelijke Behandeling en Gelijke Kansen
                Het overhevelen van zwembadpersoneel naar de gemeentelijke cao zorgt voor een eerlijke en gelijke behandeling van alle medewerkers binnen de gemeente. Momenteel bestaat er vaak een verschil in arbeidsvoorwaarden tussen zwembadpersoneel en ander gemeentepersoneel, wat als onrechtvaardig wordt ervaren. Door de gemeentelijke cao toe te passen, creëren we gelijke kansen voor alle werknemers, ongeacht hun functie. Het is net als bij een zwemwedstrijd: iedereen start vanaf hetzelfde blokje.

                2. Verbeterde Arbeidsvoorwaarden
                De gemeentelijke cao biedt vaak betere arbeidsvoorwaarden dan de huidige contracten van het zwembadpersoneel. Denk hierbij aan een beter nabestaandenpensioen, betere ziektekostenregelingen, en een grotere baanzekerheid. Ook wordt onregelmatigheidstoeslag (ORT) op een eerlijke en consistente manier toegepast, zoals we zien in gemeenten zoals Tilburg, Den Haag, Eindhoven en Weert. Deze verbeterde voorwaarden zorgen ervoor dat het personeel zich gewaardeerd voelt en dit vertaalt zich in een hogere motivatie en betrokkenheid. Een beetje zoals een extra duikplank bij het zwembad: het geeft net dat beetje extra plezier en zekerheid.

                3. Hogere Kwaliteit van Dienstverlening
                Gemotiveerd en tevreden personeel levert betere diensten. Door het zwembadpersoneel betere arbeidsvoorwaarden te bieden, zullen ze met meer toewijding en zorg hun werk uitvoeren. Dit resulteert in een hogere kwaliteit van de faciliteiten en een betere ervaring voor de bezoekers. Bovendien zal het personeelsverloop afnemen, wat de continuïteit en veiligheid in onze zwembaden ten goede komt. Denk eraan: we willen niet dat onze badmeesters als een plons in het water verdwijnen!

                4. Aantrekkelijker Werkgever
                Door de gemeentelijke cao te hanteren, positioneert de gemeente zichzelf als een aantrekkelijke werkgever. Dit helpt bij het aantrekken van gekwalificeerde en gemotiveerde nieuwe medewerkers. In tijden van arbeidsmarktkrapte is dit een belangrijk voordeel. Bovendien draagt een goede reputatie als werkgever bij aan het algemene imago van de gemeente. Laten we eerlijk zijn, we willen toch niet dat onze zwembaden personeel missen zoals een zwembad zonder water?

                Succesvolle Voorbeelden
                Zoals eerder genoemd, zijn er al gemeenten die succesvol de gemeentelijke cao hanteren voor hun zwembadpersoneel, inclusief het uitbetalen van ORT aan diverse afdelingen. Gemeenten zoals Tilburg, Den Haag, Eindhoven en Weert laten zien dat het mogelijk is om deze overgang effectief door te voeren en de voordelen te realiseren. Deze voorbeelden kunnen dienen als inspiratie en blauwdruk voor onze eigen overgangsstrategie. Een beetje zoals een goede start in een zwemrace: een voorbeeld dat navolging verdient.

                Conclusie
                Samenvattend, het overhevelen van zwembadpersoneel naar de gemeentelijke cao is een stap in de juiste richting. Het zorgt voor gelijke behandeling, betere arbeidsvoorwaarden, hogere kwaliteit van dienstverlening en maakt de gemeente een aantrekkelijkere werkgever. Laten we ons inspannen om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, geïnspireerd door de positieve voorbeelden van andere gemeenten. Zo kunnen we ervoor zorgen dat onze zwembaden blijven bijdragen aan een gezonde en tevreden gemeenschap. Net zoals een geslaagde zwemles: iedereen blij en voldaan!

                Ik dank u voor uw aandacht en roep u op om gezamenlijk dit beleid te ondersteunen en te realiseren.

                Dank u wel.


                Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

                Opmerking

                Bezig...
                X