Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2022-2026

Sluiten
This topic has been answered.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • De VVD is wel erg stil.....
  (Raadsvergadering 27 februari 2024, agendapunt Beslissing op bezwaar Cabergerweg 6a-10)

  Vanwege het feit dat we in Maastricht te maken hebben met 16 (!) partijen, heb ik herhaaldelijk ervoor gepleit dat partijen geen onnodige bijdragen moeten leveren aan een debat als ze niets wezenlijks te melden hebben.
  Helaas vind en vond ik weinig respons op deze oproep, maar.......

  Bij het debat over het al uitvoerig in deze topic besproken punt over de beslissing op bezwaar Cabergerweg 6a-10 (zeg maar de wel/niet uitbreiding van detailhandel bij het pand van Pans) heeft de VVD, bij monde van de woordvoerder Jurgen van Heertum, minder dan 30 seconden het woord gevoerd.

  Dat is opmerkelijk, want de VVD wordt toch gezien als de ondernemerspartij en ongeacht welk standpunt ze nu innemen, zou je toch verwachten dat ze het opnemen voor of de ondernemer Pans, dan wel voor alle (mogelijk) bedreigde ondernemers. Maar niets......

  Het is alsof er in het geval van plannen voor 2 mega slachthuizen in Maastricht, de Partij voor de Dieren zich beperkt tot de bijdrage dat ze tegen dierenleed zijn en daarom tegen zullen stemmen en verder niets te melden hebben.
  Nou, ik weet zeker dat Jules Vaessen en Ria Strik van de PvdD dan moord en brand zou schreeuwen en niet rustig het debat gaan bekijken.

  Staande de vergadering heb ik de fractievoorzitter van de VVD, Guiseppe Noteborn, daarop aangesproken.
  Hij legde uit dat de VVD tijdens de Raadsvergadering van 26 september 2023 al uitvoerig het woord heeft gevoerd en toen al tot de conclusie kwam dat er geen reden was en nog steeds niet is om het oorspronkelijk bestemmingsplan te herzien.

  Uiteraard heb ik even teruggekeken naar de bijdrage van Jurgen van Heertum op 26 september 2023.
  Hij gaf op 26 september 2023, bij het bespreken van het betreffende agendapunt 12, aan dat er, wat de VVD betreft, niet kan en mag worden afgeweken van de hoofdstructuur detailhandel, omdat dan feitelijk het hek van de dam is.
  Een uitzondering maken voor Pans, kan betekenen dat er meer ondernemers zich melden om voor een uitzonderingspositie in aanmerking te komen.
  Maar.... Van Heertum gaf toen ook aan dat de VVD niet erg gelukkig was met de gang van zaken en dat de gemeente wel erg stringent de regels toepaste in deze casus. Hij deed een beroep op de wethouder om te kijken wat wel mogelijk is in deze casus en andere evtuele de toekomstige zaken in het kader van de nieuwe Omgevingswet.
  Misschien, zo sloot Van Heertum in september vorig jaar af, zijn er wel mogelijkheden om de hoofstructuur aan te passen en wellicht ook in deze specifieke casus.

  Kortom, dit alles wetende, zou het voor de hand liggen dat de VVD nu, pakweg 5-6 maanden later, wel iets meer had kunnen vragen cq kunnen uitleggen dan in 30 seconden zeggen dat de VVD bij haar standpunt blijft.
  Overigens weet ik niet wat de VVD onder 'uitvoerig' verstaat, maar de totale bijdrage van Van Heertum op 26 september 2023 duurde exact 2 minuten en 7 seconden.

  In die zin verdient de VVD wel een pluim, want ze voldoen perfect aan mijn verzoek om geen onnodige prietpraat te houden. Dat zouden meer partijen ook wel eens kunnen doen

  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • Politieke ergernis: geld Bonbonnière naar Nederlandse Dansdagen
   (Bron: http://www.denieuwestermaastricht.nl )

   Het verval van het eens roemrijke Bonbonnière-theater in de stad is een open zenuw bij de Maastrichtse bevolking. 'Otoriteitetoeker' Georges van Zeijl van De Tempeleers kapittelt het gemeentebestuur steevast elke 'machseuverdrach' dat ze te weinig doet. Nu is er in de politiek ophef ontstaan over een besluit van het college van B&W om zes ton die gereserveerd waren voor de Bonbonnière weg te halen en aan de Nederlandse Dansdagen te geven.

   ​Kitty Nuyts van de Liberale Partij Maastricht is het felst in haar bewoordingen. Ook Jo Smeets van Maastricht van Nu klom meteen in de pen. Beiden hekelen het feit dat het gemeentebestuur is overgeheveld zonder tussenkomst van de gemeenteraad, "achter onze rug om" in de woorden van Nuyts. Het budgetrecht van de raad is genegeerd, betogen ze.

   Terugdraaien
   Kitty Nuyts: "Dit is geen rechtsgeldig besluit en dient teruggedraaid te worden. U heeft niet alleen ons budgetrecht genegeerd maar ook ons de kans ontnomen om de politieke keuze te maken of wij überhaubt wel een gat in de begroting van de Bonbonnière willen schieten, want het geld is straks zeer zeker nodig. Ook hebben we geen afweging kunnen maken over de hoogte van het bedrag. We hebben voorts geen afweging kunnen maken dit bedrag te verdelen onder andere instellingen die wel een steun in de rug kunnen gebruiken. Waarom gekozen voor de Nederlandse Dansdagen?"

   983 glazen champagne
   Waarschijnlijk enigszins getergd is Nuyts in de jaarverslagen van de Nederlandse Dansdagen gedoken. Ze is verbaasd over wat ze las: "We vinden de ND een goed initiatief maar we staan toch wel versteld van de jaarverslagen. Op de eerste pagina van het jaarverslag van 2021 wordt vermeld dat de ND 251 hotelkamers afhuurde voor gasten etc, en dat de champagne rijkelijk vloeide: 983 champagneglazen werden gevuld tijdens de 8 festivaldagen."

   Happy Few
   Nuyts vraagt zich af waarom de Nederlandse Dansdagen niet uitkomt met haar "rijkelijke budget van € 1.077.993? Moet er dan niet minder champagne vloeien en de VIPS minder gepamperd worden door minder hotelkamers aan te bieden (die wij subsidiëren) en eens gekeken worden naar de directie salarissen en toeters en bellen? Andere organisaties moeten ook de tering naar de nering zetten. Welk signaal geeft u eigenlijk af aan andere organisaties die niet rondkomen? Moet je tot de happy few behoren?"

   Overval
   Nuyts koppelt het besluit van het college ook aan de achter gesloten deuren besproken sfeer tussen college en raad. "We zouden beter gaan samenwerken en het vertrouwen herstellen tussen raad en college, waarom dan toch deze overval en het schenden van het budgetrecht?"

   Spijtig
   Wethouder Frans Bastiaens (Seniorenpartij) denkt dat hij de toorn van diverse raadsleden had kunnen voorkomen: "Op de eerste plaats wil ik bij u aangeven dat ik het heel spijtig vind dat het me niet gelukt is om deze Raadsinformatiebrief eerder met u te delen. We hebben gemerkt dat het collegebesluit de nodige vragen heeft opgeroepen en we denken dat we die voor hadden kunnen zijn als deze brief u eerder had bereikt."

   Kruisbestuivingen
   Zo gaat hij uitgebreid in op de effecten van de Nederlandse Dansdagen op het culturele ecosysteem van Maastricht. "De Nederlandse Dansdagen behoort voor de gemeente Maastricht tot de beeldbepalende evenementen. Binnen de Nederlandse basisinfrastructuur (BIS) neemt Nederlandse Dansdagen een bijzondere positie in als enige BIS-festival in Limburg. Het festival werkt met befaamde maar ook
   beginnende choreografen, creëert kruisbestuivingen met en geeft een podium aan
   amateurgezelschappen uit de stad, boort nieuwe doelgroepen aan, fungeert als kweekvijver voor regionaal, nationaal en internationaal danstalent en biedt voorstellingen op meerdere speelplekken, ook in de wijken. Jaarlijks worden rond de 10.000 tickets verkocht met 110 voorstellingen, 6 premières, 300
   deelnemers, 160 dansstudenten, 23 festivallocaties en 200.000 kijkers via NTR. In de Danstent wordt een groot aantal vrij toegankelijke voorstellingen en workshops geboekt die ook veel jongeren trekken en met dansweb weten de Nederlandse Dansdagen ook ouderen in zorginstellingen te bereiken."

   Benchmark
   Bastiaens: "Het college heeft ingestemd met een tijdelijke ophoging van €200.000 van de subsidie aan Festival Nederlandse Dansdagen. Hiermee komt het steunbedrag voor dit festival in de buurt van de benchmark met vergelijkbare, door overheden gefinancierde culturele festivals. Deze ophoging wordt gefinancierd door het budget dat beschikbaar is voor het (im)materiële erfgoed hiervoor in te zetten."

   Exploitatiefase
   Een gedeelte van dit budget is voorzien voor de culturele programmering van de Bonbonnière voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Besteding van dit budget, is nu nog niet aan de orde. De plannen voor revitalisering van de Bonbonnière bevinden zich nog niet in de exploitatiefase. Met het beschikbaar stellen van deze middelen voor een tijdelijke ophoging van de subsidie aan Festival Nederlandse
   Dansdagen, leveren we als gemeente onze bijdrage aan het behoud van dit belangrijke (inter)nationale podiumkunstenfestival voor de stad."​​
   Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

   Opmerking


   • Wat een zure reactie van Nuyts en Smeets. Dat men het niet eens is met het schuiven met budgetten door het college is nog tot daar aan toe, maar de argumenten die daarbij worden aangedragen!

    Uiteraard worden - zo voorspelbaar - de "happy few" erbij gesleept (geen "linkse hobbies"?). Verder maakt Kitty zich druk over hotelkamers en glaasjes champagne. Ik heb zelf aardig wat mensen gekend in de podiumkunstenwereld. Happy few? Bij de meesten is het armoe troef, het tegendeel van happy few. Hotelkamers? Hoeveel artiesten zouden er naar een optreden komen als ze zelf hun hotelkamer moesten betalen? Ik denk geen een. Glaasjes champagne? Nepchampagne waarschijnlijk. Bovendien: het is nota bene een gala, waar de belangrijkste dansprijzen worden uitgereikt. Mensen in de danswereld kijken er een jaar lang naar uit. Zie je ze op het Nederlands Film Festival al goedkope Aldi wijn schenken?

    Het Festival Nederlandse Dansdagen is een van de weinige cultuurfestivals die niet in de Randstad plaatsvinden en het enige in Limburg (volgens de informatie hierboven). Ik zou, als ik hun was, maar snel naar de Randstad terugkeren.

    Opmerking


    • Oorspronkelijk geplaatst door El Loco Bekijk bericht
     Wat een zure reactie van Nuyts en Smeets...... Ik zou, als ik hun was, maar snel naar de Randstad terugkeren.
     Poe hé El Loco

     Als er een krachtige uitspraak in Maastricht is , dan is het "opgesodemieterd".

     Maar als je het even op de vlakte houdt als lezer is het wel beroerd dat men (Frans Bastiaens) niet tijdig de informatie heeft aangeleverd. Dat lijkt niet op een transparant bestuur zou ik willen commentarieren. Heeft ie er nog kaarsjes voor aangestoken bij de sterre der Zee?
     Vroeger was het doodnormaal dat dergelijke deals zonder bijzijn en zonder inmenging van splinterpartijen plaatsvonden. Maastrichtse politiek had een slechte naam in de rest van Nederland. Dat is nu toch niet meer wenselijk.

     Iets te oud voor re-educatie
     iets te jong voor afdanking
     m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

     Opmerking


     • Fractievoorzitter GL Mark Mülders: "Het beeld dat nu wordt geschetst is echt jammer"
      (Ophef over besluit overhevelen geld Bonbonnière naar Nederlandse Dansdagen)

      In de RaadsInformatieBrief (RIB ) van 1 maart 2024 deelt wethouder Frans Bastiaens (SPM), namens het college van B&W, mee dat het college heeft ingestemd met een tijdelijke ophoging van €200.000 van de subsidie aan Festival Nederlandse Dansdagen.
      Een gedeelte van dit budget was voorzien voor de culturele programmering van de Bonbonnière voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Maar er is nog geen zicht op de besteding van dit budget.
      De plannen voor revitalisering van de Bonbonnière bevinden zich nog niet in de exploitatiefase.​

      Zoals uit de vorige postings al blijkt, waarbij opgemerkt wordt dat het een feest zou zijn voor de Happy Few met daarnaast een enorme verspilling, zijn er verschillende reacties op dit besluit.

      Mark Mulders, de fractievoorzitter van GroenLinks in de Maastrichtse gemeenteraad, laat het navolgende weten:
      "Als zzp'er heb ik - tot aan mijn beediging als gemeenteraadslid - bijna 5 jaar lang met hart en ziel aan deze productie meegewerkt.
      Ik maakte dagen van 08.00 uur 's ochtends tot 02.00 uur 's nachts. Het beeld dat nu wordt geschetst is echt jammer en doet geen recht aan de inspanningen van alle betrokkenen"
      ​.

      Budgetrecht
      Los van de sympathie voor het festival Nederlandse Dansdagen staat hier wel een principiële kwestie rond het budgetrecht van de gemeenteraad ter discussie.
      Hierover zijn door respectievelijk Kitty Nuyts (LPM) en Maastricht van Nu, zoals eerder al gemeld door De Nieuwe Ster, vragen gesteld.
      Deze vragen zijn respectievelijk HIER en HIER te lezen.
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • Oorspronkelijk geplaatst door Antonius Bekijk bericht
       Poe hé El Loco

       Als er een krachtige uitspraak in Maastricht is , dan is het "opgesodemieterd".

       Maar als je het even op de vlakte houdt als lezer is het wel beroerd dat men (Frans Bastiaens) niet tijdig de informatie heeft aangeleverd. Dat lijkt niet op een transparant bestuur zou ik willen commentarieren. Heeft ie er nog kaarsjes voor aangestoken bij de sterre der Zee?
       Vroeger was het doodnormaal dat dergelijke deals zonder bijzijn en zonder inmenging van splinterpartijen plaatsvonden. Maastrichtse politiek had een slechte naam in de rest van Nederland. Dat is nu toch niet meer wenselijk.
       Spijtig
       Wethouder Frans Bastiaens (Seniorenpartij) denkt dat hij de toorn van diverse raadsleden had kunnen voorkomen: "Op de eerste plaats wil ik bij u aangeven dat ik het heel spijtig vind dat het me niet gelukt is om deze Raadsinformatiebrief eerder met u te delen. We hebben gemerkt dat het collegebesluit de nodige vragen heeft opgeroepen en we denken dat we die voor hadden kunnen zijn als deze brief u eerder had bereikt."​

       dit noem ik een een zure reactie. Raadsleden niet informeren . en niet de eerste keer .

       Opmerking


       • Domeinvergaderingen Fysiek en Sociaal op 5 maart 2024

        Morgen, dinsdag 5 maart 2024, om 17.00 uur, staan de Domeinvergaderingen Fysiek en Sociaal op het programma.
        De agenda's voor Fysiek zijn HIER respectievelijk voor Sociaal HIER te vinden.

        Stadhuis Markt
        Er is wel een primeur morgen!
        Hoewel ik niet verwacht dat het storm zal lopen van belangstellende volgers van MestreechOnline, maar weet dat wanneer je de domeinvergadering Sociaal wilt bijwonen, deze zal plaatsvinden in de oude raadszaal in het Stadhuis op de Markt!

        Ik zal morgen, deo volente, de domeinvergadering Fysiek bijwonen en daarom niet in het Stadhuis op de Markt zijn, maar het feit dat er nu (domein)vergaderingen gepland worden in de oude raadszaal heeft er alles mee te maken dat er te veel (terechte!) klachten waren over het gebruik van de Groene Zaal in het Mosa Forum.
        Het is natuurlijk even afwachten, maar ik denk dat met deze vergaderlocatie het bijwonen van vergaderingen aantrekkelijker is/wordt


        Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

        Opmerking


        • Fractievoorzitter GroenLinks, Mark Mulders, treedt per direct af.

         Vandaag, 5 maart 2024, is niet hetgeen besproken is in de domeinvergaderingen het grote nieuws, maar de mededeling van de fractievoorzitter van GroenLinks, Mark Mülders, die bekend maakte met onmiddellijke ingang terug te treden als fractievoorzitter van GL.

         Coen van der Gugten is de beoogde nieuwe fractievoorzitter.
         Mark Mulders zal wel als raadslid aanblijven.

         Deze mededeling had ik, Pier, vandaag niet zien aankomen, maar het verbaast mij geenszins.
         Al langer was te zien en te merken dat binnen de fractie van GoenLinks de hiërarchie in onbalans was.
         Coen van der Gugten en zijn partijgenoot Lex Vos waren als het ware een fractie binnen een fractie.
         Hierover heb ik op MestreechOnline vaker melding gemaakt.

         Mark Mulders geeft verder geen uitleg over zijn beweegredenen, maar volgens mij is dat ook niet nodig.
         Feitelijk was niemand van de [burger-]raadsleden die ik vandaag sprak echt verbaasd over het feit dat Mark Mulders stopt als fractievoorzitter.

         GroenLinks komt met onderstaand persbericht.

         Coen van der Gugten nieuwe fractievoorzitter GroenLinks

         Afgelopen vrijdag is Coen van der Gugten verkozen tot fractievoorzitter van GroenLinks Maastricht.
         Aanleiding is dat Mark Mülders afgelopen maand heeft aangegeven het fractievoorzitterschap niet langer op zich te willen nemen.

         Mark Mülders kwam in september 2022 in de gemeenteraad na het vertrek van Saskia Hermens. In de afgelopen maanden is Mark tot de conclusie gekomen dat hij zijn kwaliteiten en focus liever legt op de inhoudelijke portefeuilles, werkbezoeken en gesprekken met Maastrichtenaren maar ook met zorgorganisaties, culturele instellingen en sportverenigingen. Daar ligt zijn kracht. Hij gaat als een verbinder constructief voor de inhoud. Een voorbeeld is de bijeenkomst op 23 maart in Amby over de toekomst van de ouderenzorg.
         Coen van Gugten kwam in september 2022 opnieuw in de gemeenteraad. Hij zat al eerder acht jaar in de gemeenteraad. De komende twee jaar ziet Coen het onder andere als taak in de rol van fractievoorzitter om de fractie over twee jaar goed beslagen op het ijs van de gemeenteraadsverkiezingen te brengen.
         Het bestuur en de fractie zijn Mark erkentelijk voor zijn inspanningen in de afgelopen 1,5 jaar in de rol van fractievoorzitter. Tegelijkertijd wenst het bestuur en fractie Coen heel veel​ succes toezien zijn rol als fractievoorzitter.
         Last edited by Pier; 6 maart 2024, 08:09.
         Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

         Opmerking


         • Vleeseten als protest tegen verplichte vegetarische week.
          (Artikel i.s.m. De Nieuwe Ster)

          Fractievoorzitster Tiny Meese van de Partij Veilig Maastricht maakte gisteren wel heel expliciet duidelijk wat ze van de verplichte vegetarische week in het stadhuis van Maastricht vindt. Terwijl alle raadsleden, burgerleden en publiek spercieboontjes, tofu met saté-saus en rijst aten, zat Tiny een tafeltje verder een groot stuk vlees weg te knagen. Speciaal gehaald bij de slager en meegenomen naar de kantine van het stadhuis.

          Click image for larger version Name:	d71b5a23-02d2-4a15-a39b-403aae0d475e.webp Views:	0 Size:	42,0 KB ID:	107003
          Raadslid Tiny Meese in de kantine van het stadhuis. "Laat me niks door mijn strot duwen". (Foto MestreechOnline, Pier)

          Tiny Meese: ' Ik vind het verplichte karakter van die vegetarische week - het gevolg van een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren - helemaal niks. Laat iedereen vrij wat hij of zij wil eten. Ik laat me in elk geval niks door mijn strot duwen. '


          Zelf kiezen
          Meese: ' Kijk, ik ben niet eens een echte vleeseter, maar ik wil wel dit punt nadrukkelijk maken. Als ik thuis bezoek krijg en ik weet dat iemand vegetarisch eet, dan hou ik daar altijd rekening mee. Waarom kan dat niet in het stadhuis in Maastricht? Presenteer en vegetarische en gewone maaltijden. Laat mensen toch lekker zelf kiezen. '
          Last edited by Pier; 5 maart 2024, 21:28.
          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • Gemeente Maastricht betaalt dwangsom van 100, - euro per dag aan vishandelaar
           (Schriftelijke vragen CDA d.d. 7 maart 2024)

           Coalitiepartij CDA schudt flink aan de boom van de gemeente Maastricht.
           Het lijkt erop dat dualisme nu plotseling het toverwoord is in het handelen van het CDA.
           Zo kreeg het CDA het recent voor elkaar om een (min of meer) algemene ontheffing voor de ambulante handel tot 2030 voor elkaar te krijgen in de Zero Emissie Stadslogistiek (ZES), stemde het CDA met de oppositie mee en dus tegen het coalitiebeleid (van o.a. hun eigen wethouder Hubert Mackus) in het dossier Pans m.b.t. een beslissing op het bezwaar bestemmingsplan Cabergerweg 6a-10 en komt het CDA nu met scherpe schriftelijke vragen waaruit is op te maken dat de gemeente wel erg nalatig lijkt m.b.t. de vrijdag vismarkt op de Boschstraat/Markt.

           In hun schriftelijke vragen stelt het CDA, ic. Gabrielle Heine, het navolgende:

           In de coronaperiode moest de markt ruimer opgezet worden voor de veiligheid en stonden marktkooplieden minder ruim uitgepakt.
           Ze stonden dus met minder strekkende meter dan waar ze volgens hun vergunning recht op hebben.
           Na de coronaperiode zijn alle marktkooplieden weer teruggegaan naar hun oude strekkende meters (hier en daar wat wijzigingen in goed overleg) behalve de vishandelaren.
           Zij staan nu al twee jaar lang met minder strekkende meters dan waar zij volgens hun vergunning recht op hebben en lopen dus al twee jaar lang inkomsten mis.
           Gemeente Maastricht is hier uniek in want in andere gemeenten is dit meteen na de coronaperiode hersteld.

           Dwangsom
           Inmiddels betaalt de gemeente één vishandelaar al een dwangsom van 100 euro per dag omdat het nog steeds niet geregeld is en de rechter heeft geoordeeld dat hij gewoonweg recht heeft op zijn 16 strekkende meter.
           Vandaag werd deze vishandelaar gezegd dat hij op een andere plaats moet gaan staan waar hij een fontein en een boom voor zijn wagen zou krijgen staan. Als hij niet volgens zijn hoeveelheid strekkende meters uitpakt, zou de gemeente hem meters afnemen.

           Horeca heeft vinger in de pap
           Waar de gemeente zichzelf in de vingers heeft gesneden, is door bepaalde horecaondernemers aan de markt nabij de vismarkt toe te zeggen dat men mee zou mogen bepalen met de opstelling van de vismarkt na corona.
           Sommige ondernemers vinden, begrijpelijk, de opstelling van de kleinere vismarkt tijdens corona mooier omdat de vismarkt dan met het gezicht naar de horeca toestaat.
           De vismarkt heeft echter recht op de hoeveelheid strekkende meter die op hun vergunning staat.
           Net zoals de horecaondernemers recht hebben op hun m2 terras die op hun vergunning staat.
           Het betreft hier ook geen nieuwe vergunde situatie waar onder het mom van participatie meegepraat kan worden. Het gebied voor de terrassen waar het om gaat, is ook in het standplaatsenplan vastgesteld als marktterrein. Zoals het al eeuwen is.

           De volledige vragen van het CDA zijn HIER te lezen.

           Claim van 160.000 euro
           De bewuste vishandelaar claimt, aldus het CDA, nu 160.000 euro aan misgelopen inkomsten!
           Daarnaast vraagt het CDA zich af waarom het de gemeente al 2 jaar niet lukt om de huidige situatie niet op te lossen en hoe het mogelijk is dat horecaondernemers in deze een stem hebben?

           Het CDA Maastricht profileert zich steeds nadrukkelijker als de partij die opkomt voor ondernemers en dan mn. marktkooplieden.
           Dat is, gelet op de achtergrond van de fractievoorzitster Gabrielle Heine ook niet vreemd, maar wat wel opmerkelijk is, is het feit dat juist de VVD in deze zaken erg stil is.
           Maar ja, daar waar het CDA niet schuwde om het in dossier 'Pans' wel hun eigen wethouder tegen te spreken, wil de VVD dit mogelijk niet richting hun wethouder, John Aarts, aan wie de vragen van het CDA zijn gericht.

           Dit wordt ongetwijfeld vervolgd.......
           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • Domeinvergaderingen dinsdag 12 maart 2024

            Morgen, dinsdag 12 maart 2024, zijn er (deels op locatie) 2 domeinvergadering.
            De domeinvergadering Algemene Zaken (zie hier voor de agenda) start om 17.00 uur in de Stadhuis op de Markt.
            De domeinvergadering Economie en Cultuur (zie hier voor de agenda) begint om 17.00 uur bij Kumulus op de Herbenusstraat 89.

            Ik wijs de eventueel geïnteresseerde bezoeker er maar even op dat hij morgen dus niet om 17.00 uur, zoals gewoonlijk, bij het Mosae Forum staat, want erg duidelijk staat het niet op de gemeentelijke website

            Veiligheid
            Interessant is wellicht het eerste agendapunt van de domeinvergadering Algemene Zaken.
            Het is een workshop Veiligheid die voortvloeit uit de raadsinformatiebrief van 8 februari 2024 waarmee de leden van het domein AZ worden meegenomen langs drie aansprekende thema’s (Ondermijning, Preventie met Gezag en het Experiment gesloten coffeeshopketen)​ in de wijze waarop gewerkt wordt aan veiligheid in de stad. Het zijn thema’s die een goed beeld schetsen van de diversiteit en complexiteit binnen het veiligheidsveld.​

            Voor de politieke discussie, na de workshops, is het Meerjarenprogramma (MJP) Veiligheid 2023-2026 relevant.

            Lobby
            Ook wel leuk lijkt mij agendapunt 6 - Lobby / Public Affairs - van de domeinvergadering Algemene Zaken
            Maastricht is een stad in beweging met veel ambitie. En dus wordt er door, in en voor Maastricht veel gelobbyd.
            Lobbyen het beinvloeden van beleid van overheden en/of instanties ten gunste van een specifieke zaak of een beleidsdoel.
            Van de raadsleden wordt gevraagd welke onderwerpen zich volgens de (burger-)raadsleden lenen voor de lobby.
            Ik ben eens benieuwd......
            Last edited by Pier; 12 maart 2024, 12:09.
            Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

            Opmerking


            • Lobby
             Ook wel leuk lijkt mij agendapunt 6 - Lobby / Public Affairs - van de domeinvergadering Algemene Zaken
             Maastricht is een stad in beweging met veel ambitie. En dus wordt er door, in en voor Maastricht veel gelobbyd.
             Lobbyen het beinvloeden van beleid van overheden en/of instanties ten gunste van een specifieke zaak of een beleidsdoel.
             Van de raadsleden wordt gevraagd welke onderwerpen zich volgens de (burger-)raadsleden lenen voor de lobby.
             Ik ben eens benieuwd..
             ....
             mooi verwoord door pier

             Ik heb er een ander woord voor.
             Ons kent ons.
             ondanks dat de bezem door het gemeente beleid is gegaan
             is er niks veranderd ..

             Toevoeging Pier:
             Het door Ton.2014 bij deze posting geplaatst artikel van DDL, d.d. 19 januari 2023 ‘ Maastricht haalt bezem door het stadhuis’ van Annelies Hendrikx is verwijderd ivm auteursrechten!!
             Last edited by Pier; 12 maart 2024, 18:30.

             Opmerking


             • Medio 2024 legale wietproducten verkrijgbaar in Maastricht
              (Domeinvergadering Algemene Zaken d.d. 13 maart 2024)

              Maastricht is een van de coffeeshopgemeenten die deelneemt aan het Experiment gesloten coffeeshopketen (EGCK). Na een lange periode van voorbereiding
              is de verwachting dat dit Experiment rond de zomer van 2024 daadwerkelijk in Maastricht zal starten.

              De productie en toelevering van hennep aan coffeeshops is nu illegaal, terwijl de overheid de verkoop gedoogt.
              Doel van het experiment (EGCK) is om te kijken of en hoe telers legaal geproduceerde en op kwaliteit gecontroleerde hennep of hasjiesj aan coffeeshops kunnen leveren en de
              coffeeshops uitsluitend legaal geproduceerde producten verkopen.

              Aanloopfase
              De aanloopfase is gestart op 15 december 2023 met drie telers die cannabis gaan aanleveren aan coffeeshops in Tilburg en Breda.
              De gemeente Maastricht neemt niet deel aan deze aanloopfase.​

              Telers
              Er mogen maximaal tien telers cannabis gaan produceren.
              De telers hebben allen een strenge selectie achter de rug,
              Daarbij is naar hun achtergrond is gekeken, maar is ook gekeken en gecontroleerd of zij daadwerkelijk is staat blijken te zijn om hun productie te bestendigen en de kwaliteit aan de eisen voldoet
              De inmiddels aangewezen telers gaan vanaf het begin van het experiment in Maastricht legaal hennep of hasjiesj en daarvan afgeleide producten (zoals joint of spacecake) produceren en leveren.

              Verkooppunten
              De producten worden uitsluitend geleverd aan coffeeshops in Maastricht.
              Maastricht heeft 14 coffeeshops en alle coffeeshops zijn verplicht om deel te nemen aan het experiment!
              De coffeeshops mogen vanaf dat moment alleen legaal geproduceerde hennep(producten) verkopen.
              Dit betekent dat er geen cannabis uit het illegale circuit het experiment in komt en geen cannabis vanuit het experiment wordt verwerkt of verkocht buiten het experiment zodat, zoals de wet zegt, de keten dan gesloten blijft.

              Overgangsfase
              Omdat een plotselinge overgang van een gedoogsituatie naar de experimentelefase in de praktijk onmogelijk is - coffeeshops zouden dan 's nachts hun tot dan gedoogde en nu dus illegale voorraad moeten vervangen - is er een overgangsfase van 6 weken.

              Voor meer informatie:
              https://www.rijksoverheid.nl/binarie...ember-2023.pdf

              ​​
              Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

              Opmerking


              • Geachte Dames en Heren,
               geacht stadsbestuur
               ​,

               Ik richt mij tot U, daar met betrekking tot afval en milieu in het centrum en de buitenwijken, echt iets over het hoofd wordt gezien hetgeen nadelig is voor de gezondheid van de bewoners en bezoekers.
               Het gaat over bacteriën en schimmelsporen alsook opgedroogde uitwerpselen van dieren. Die worden namelijk door de gemeentelijke schoonmaakploegen ’s ochtend vrolijk en onachtzaam verspreid.
               Ik liep gedurende twee jaar vanuit de Wolfstraat naar mijn werkplek nabij de Brusselse Poort en zag het elke dag weer. Bladblazers die het vuil naar de straat blazen en zogenaamde stofzuigwagens die het vuil opzuigen. Met alle contaminatie en bacteriën en schimmelsporen die erbij zitten. U heeft allen bewust de Corona periode meegemaakt en dit probleem is ook deels onzichtbaar zoals het corona virus.
               U beseft dat er daarmee wolken van fijne stofdeeltjes en dus ook schimmelsporen en bacteriën materiaal door de lucht herverdeeld worden. Ik moest vaak snel alle ramen sluiten als er weer zo’n stofzuigwagen door de Wolfstraat kwam. Je ruikte het en zag de stof tot 2e verdieping hoog rondwarrelen en dus ook binnenkomen via de ramen indien geopend. Het meest duidelijke is dat voor mij geworden in de Bredestraat waar zo een stofzuigerwagen over een plat gereden duif reed en ik de veren van het dode dier tot hoog in de lucht zag vliegen, wel tot aan de goot. Er worden dus lichte onderdelen bij het stofzuigen ongefilterd weer terug verdeeld in de straten. Als u dat gezien had zou u zelf meteen weer een medisch mondkapje introduceren in Maastricht.
               In de zomer van 2019 kwam ik aan op de Via Regia vanaf de Annalaan en zag een colonne bladblazers en stofzuigwagens ter hoogte van de Sint Annakerk op de ventweg met een echt duidelijke stofwolk, dus ook schimmels en sporen, zo hoog als die flatjes aan de Via Regia zelf zijn. Die wolk was vanaf de Sint Annalaan tot aan de Eenhoornsingel zichtbaar. Alle auto’s die er geparkeerd stonden lagen er ook helemaal vol mee.
               Als astma patiënt moest ik hoestend en proestend snel naar de overkant aan het gerechtsgebouw vluchten en dus de weg oversteken waar de lichte zuid westen wind die stofwolk verdrong.
               Een en ander kunt u als wetenschappelijke verklaring ook hier terug vinden; https://pollennieuws.nl/post/?permal...en-van-bijvoet
               Alsmede hier https://nl-nl.ecolab.com/articles/20...-fungal-spores
               Endotoxinen en ook nare poep bacteriën dus.
               Het is niet alleen die geluidhinder en tijdelijke verkeershinder dat men met bladblazers en die stofzuigwagens veroorzaakt. De luchtkwaliteit inzake fijne stofdeeltjes waaronder de allergene en schimmelsporen verergeren de allergische aandoeningen van mensen. U weet dat bepaalde straten ook echt vol vogel uitwerpselen liggen en uitwerpselen van de honden daar hondenbezitters niet hun plicht nakomen. Ergo we krijgen nog al wat ongezonde stoffen binnen via onze luchtwegen.
               Ik stel voor dat U de methode om straat afval op te ruimen eens grondig overdenkt en dat u daar onderzoek naar laat verrichten inzake de stof verspreiding gezien de luchtkwaliteit. Mijn stofzuiger heeft een HePa filter om te voorkomen dat juist die fijnstof deeltjes terug in de kamer worden verspreid, dat lijkt me logisch. Er zijn steeds meer mensen met luchtweg aandoeningen. Als die aandoeningen voorkomen kunnen worden is dat ook uw zorgplicht geacht stadsbestuur.
               Iets te oud voor re-educatie
               iets te jong voor afdanking
               m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

               Opmerking


               • Oorspronkelijk geplaatst door Antonius Bekijk bericht
                Geachte Dames en Heren,
                geacht stadsbestuur
                ​,

                Ik richt mij tot U, daar met betrekking tot afval en milieu in het centrum en de buitenwijken, echt iets over het hoofd wordt gezien hetgeen nadelig is voor de gezondheid van de bewoners en bezoekers. (...)
                In de zomer van 2019 kwam ik aan op de Via Regia vanaf de Annalaan en zag een colonne bladblazers en stofzuigwagens ter hoogte van de Sint Annakerk op de ventweg met een echt duidelijke stofwolk, dus ook schimmels en sporen, zo hoog als die flatjes aan de Via Regia zelf zijn. Die wolk was vanaf de Sint Annalaan tot aan de Eenhoornsingel zichtbaar. Alle auto’s die er geparkeerd stonden lagen er ook helemaal vol mee.
                Als astma patiënt moest ik hoestend en proestend snel naar de overkant aan het gerechtsgebouw vluchten en dus de weg oversteken waar de lichte zuid westen wind die stofwolk verdrong.
                (...)
                Hallo Antonius,

                Nu je het aan de kaak stelt moet ik bekennen dat ik het ook zie gebeuren, maar dat ik er nooit bij stil heb gestaan dat ook schimmels, bacterien en sporen mee de lucht in worden geblazen

                In de aanhef zet je ' geacht stadsbestuur '.
                Mag ik vragen of je deze brief cq mail ook aan de raadsleden (al dan niet via de griffie) hebt gestuurd of dat hij alleen te lezen is op MestreechOnline?


                Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

                Opmerking

                Bezig...
                X