Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2022-2026

Sluiten
This topic has been answered.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Pier,
  het is bestaande bouw!
  Je mag tot op de fundamenten afbreken en nieuw bouwen waarbij een deel van het bestaand moet blijven gerespecteerd, ook de aanbouw valt daaronder.
  Raadsleden moesten zelf ook eens een cursus omgevingswet en daarmee bouwbesluit volgen.
  Iets te oud voor re-educatie
  iets te jong voor afdanking
  m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

  Opmerking


  • Oorspronkelijk geplaatst door Antonius Bekijk bericht
   Pier,
   het is bestaande bouw!
   (...)
   Raadsleden moesten zelf ook eens een cursus omgevingswet en daarmee bouwbesluit volgen.
   Nou, alle (burger-)raadsleden, of in ieder geval alle (burger-)raadsleden van het domein Fysiek, hebben les, uitleg en instructies gehad betreffende nieuwe Omgevingswet.
   Of iedereen cum laude is geslaagd weet ik niet, maar dat ze de mogelijkheden hebben gehad om deze kennelijk zeer ingewikkelde materie tot zich te nemen weet ik wel zeker.

   Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

   Opmerking


   • Inspraak- en Participatieverordening Maastricht 2022
    (Domeinvergadering Algemene Zaken 20 februari 2024)

    Morgen, 20 februari 2024, tijdens de domeinvergadering Algemene Zaken staat een benen-op-tafelsessie op de agenda over de ervaringen met participatie tot nog toe. Tijdens de sessie bespreken de (burger-)raadsleden de ervaringen met het participatiekader en de Inspraak- en participatieverordening.

    In de participatieverordening staat verankerd dat ook de uitvoering van de verordening tweejaarlijks wordt geëvalueerd.
    Daarnaast geeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad jaarlijks een update rondom de stand van zaken. Dat gebeurt middels toelichting van enkele lokale initiatieven tijdens een ‘benen-op-tafel-sessie’.
    De update bestaat uit een voorbereide presentatie. Met als onderwerp gedeelde ervaringen met de participatieprocessen van 3 lokale initiatieven. Deze processen zijn getoetst aan de uitgangspunten voor participatie zoals vastgesteld in het participatiebeleid. De conclusies worden gedeeld met de (burger-)raadsleden in de vorm van geleerde lessen.
    Aan de hand van deze lessen wordt er van gedachte gewisseld over hoe de gemeente bezig is met participatie, waar we staan in het leerproces en waar de aandachtspunten voor de komende periode moeten liggen. Zo kunnen we van elkaar (blijven) leren.
    Het doel is vrij met elkaar van gedachten te wisselen over deze onderwerpen, om samen te bespreken hoe we de participatieverordening en het gebruik ervan verder kunnen verbeteren.
    Enkele van de initiatiefnemers van de 3 lokale initiatieven zijn ook aanwezig en uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek. Dit is in lijn met het participatiekader: belanghebbenden krijgen de gelegenheid om te MEEpraten over onderwerpen die hun aangaan.

    Allemaal heel erg leuk zo'n benen-op-tafelsessie, maar zoals bekend heb ik niet zo'n hoge pet op van 'participatie', althans als dit via een Inspreek- en participatieverordening is gereguleerd.
    De beste vorm van participatie die ik in de afgelopen jaren heb gezien was de inbreng van Mevr. Heijnen namens de Ponyclub Maastricht en Mevr. Bos namens enkele buurtbewoners tijdens de domeinvergadering Fysiek van 14 november 2023 (zie HIER) rond het restaureren en uitbreiden van een bestaand café/restaurant (Den DOLHAART, Mergelweg 332).
    Deze participanten/insprekers hebben en hadden waarschijnlijk nog nooit gehaard van de Inspraak- en participatieverordening van de gemeente Maastricht 2022!
    Zij zocht en rechtstreeks contact op met (burg-)raadsleden en zo kwam voor hun de bal aan het rollen.
    Ik denk dat dit de enige efficiënte manier is om als burger iets voor elkaar te krijgen.

    Overigens, ter verdediging van de gemeente, moet ik hier wel bij aantekenen dat de gemeente een wettelijke verplichting heeft om een (inspraak- en) participatieverordening te hebben.


    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
     Inspraak- en Participatieverordening Maastricht 2022
     (Domeinvergadering Algemene Zaken 20 februari 2024) (...) een ‘benen-op-tafel-sessie’.
     Iedereen lekker onderuit met de voeten op tafel? Wie heeft die uitdrukking in vredesnaam geïntroduceerd, zodat hij nu tot het gemeentekijk jargon behoort?
     Waarom niet een met-de-vuist-op-tafel-sessie?

     Opmerking


     • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht

      Nou, alle (burger-)raadsleden, of in ieder geval alle (burger-)raadsleden van het domein Fysiek, hebben les, uitleg en instructies gehad betreffende nieuwe Omgevingswet.
      Of iedereen cum laude is geslaagd weet ik niet, maar dat ze de mogelijkheden hebben gehad om deze kennelijk zeer ingewikkelde materie tot zich te nemen weet ik wel zeker.
      Nou dat siert die burgers- en raadsleden dan, maar wat men met bestaande bouw mag doen is blijkbaar niet blijven hangen. Of wij zijn hier niet voldoende geinformeerd over die verkoop.

      De belangrijkste, maar juridisch gezien wellicht de moeilijkste vraag, is of het college de woonstudio gelegen aan de Louisestraat 2 als een ‘bestaande’ of als een
      ‘nieuwe’ koopwoning ziet?​
      Er worden toch klaarblijkelijk termen door elkaar gemengd door de vraagstellers en raadsleden.
      Juridisch ben ik niet degene die hier mag adviseren, maar verkopen van één der 8 woonobjecten (hetgeen in een splitsingsakte zou moeten vastgesteld zijn) en een adres met straat en huisnummer voor die woonobjecten hetgeen een kadastrale kwestie is had heel goed kunnen zijn. Dus binnen alle regels.
      Click image for larger version Name:	Screenshot_1.png Views:	0 Size:	955,4 KB ID:	106952
      Dat een afbraak van bestaand en vervolgens herbouw met andere functie en grootte kan en mag alsmede volgens de planviewer binnen het bestemmingsplan valt, dus aan de bouwbesluit wetgeving (tegenwoordig opgenomen in de omgevingswet) voldaan heeft betekend dus dat er bestuursrechterlijk geen fout begaan is.
      Was er in het bestemmingsplan sprake van enkel één woonobject dan hadden de vraagstellers evenwel een punt.

      Vandaar dat een nieuw bestemmingsplan toch wel noodzakelijk zal worden voor de toekomst van de maastrichtse woning markt voor huur en koop objecten.
      Iets te oud voor re-educatie
      iets te jong voor afdanking
      m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

      Opmerking


      • Oorspronkelijk geplaatst door Antonius Bekijk bericht
       (...)
       Click image for larger version Name:	Screenshot_1.png Views:	0 Size:	955,4 KB ID:	106952
       Dat een afbraak van bestaand en vervolgens herbouw met andere functie en grootte kan en mag alsmede volgens de planviewer binnen het bestemmingsplan valt, dus aan de bouwbesluit wetgeving (tegenwoordig opgenomen in de omgevingswet) voldaan heeft betekend dus dat er bestuursrechterlijk geen fout begaan is.
       Was er in het bestemmingsplan sprake van enkel één woonobject dan hadden de vraagstellers evenwel een punt.

       Vandaar dat een nieuw bestemmingsplan toch wel noodzakelijk zal worden voor de toekomst van de maastrichtse woning markt voor huur en koop objecten.
       Ik heb inmiddels een uitvoerige reactie van Jules Vaessen (PvdD).
       Samengevat het navolgende.
       Het is de bedoeling is om te voorkomen dat een belegger aan de haal gaat met de studio aan de Louisestraat 2 te Maastricht.
       Om dat te voorkomen, heeft de gemeente een tweetal instrumenten in de gereedschapskist. Enerzijds kan zij ‘bij het realiseren van nieuwe woningen op grond van de gemeente’ een zelfbewoningsplicht (ongeacht de WOZ-waarde) opleggen aan de koper. Gelet op de omstandigheden van het geval valt er iets voor te zeggen dat het daadwerkelijk een nieuwe woning is. Immers, de studio wordt in casco opgeleverd en moet nog afgebouwd worden door koper. In dat geval moet de gemeente die plicht ook opleggen, zal de koper dus ook echt moeten gaan wonen in de studio en kan ie dus niet onderverhuurd worden.

       Anderzijds kun je zeker ook betogen dat er sprake is van een reeds bestaande woning die overgedragen wordt. En dat die er al stond voor inwerkingtreding van de huisvestingsverordening. Immers, de studio is deels afgebroken maar thans valt van buitenaf niet te zien dat die in in casco staat verkeert. Bovendien valt de studio binnen de maximale WOZ-waarde van €355.000 waar de opkoopbescherming op toeziet. In dat geval dient de opkoopbescherming toegepast te worden. Dit wil zeggen dat de studio de eerste 4 jaar niet verhuurd kan worden, tenzij er sprake is van verhuur aan een van de uitzonderingscategorieën (zoals verhuur aan familieleden, waartoe ook partners met een samenlevingscontract gerekend worden [door het aangenomen amendement dat ik overigens bij de verordening indiende]).

       Deze instrumenten zijn er om te voorkomen dat schaarse woningen opgekocht worden door investeerders en daardoor niet beschikbaar zijn voor starters en middeninkomens.​

       Ik denk dat het goed is dat de gemeente(raad) zich hard maakt voor de starters in onze gemeente en er - in alle redelijkheid - alles aan doet om beleggers en (durf)investeerders te weren.
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • Participatie......
        (Domeinvergadering Algemene Zaken 20 februari 2024)

        Gisteren stond op de agenda van de domeinvergadering Algemene Zaken, waarbij ook de leden van de domeinvergadering Fysiek waren uitgenodigd, de jaarlijkse evaluatie van de Inspraak- en participatieverordening gemeente Maastricht 2022.
        Het grappige is dat deze jaarlijkse evaluatie moet plaatsvinden n.a.v. een amendement van de partij M:OED.
        Nu mag u eens raden welke partij gisteren niet aanwezig was.........?

        Oorspronkelijk geplaatst door Pier
        (..) Overigens, ter verdediging van de gemeente, moet ik hier wel bij aantekenen dat de gemeente een wettelijke verplichting heeft om een (inspraak- en) participatieverordening te hebben.
        Maar ik was wel benieuwd naar deze evaluatie en wat de raad er van vindt.
        De eventueel geinteresseerden kunnen deze evaluatie ook terugkijken via onderstaande link.
        https://maastricht.parlaeus.nl/app/p...82a0a009bb7d9c.

        De evaluatie volgende kreeg ik de indruk dat de participanten/insprekers over veel uithoudingsvermogen (hebben) moeten beschikken en zich goed hebben weten staande te houden in een moeilijke ambtelijke- en administratieve wirwar van regels en aan- en verwijzingen.
        Dat ontlokte bij Jo Smeets (MvN) de opmerking dat hij de indruk heeft dat deze vorm van participatie misschien alleen is weggelegd voor hoogopgeleide mensen die overweg kunnen met het indienen van visies en plannen. En dat is in essentie - uiteraard - niet de bedoeling. Participatie moet iets zijn voor alle Maastrichtenaren, ongeacht hun opleiding.

        Grappig was dat het burgerraadslid Romy Frijters (VOLT) bezwaar maakte tegen de kwalificaties lager-, midden- en hoger opgeleide mensen van Jo Smeets.
        Gelukkig trok Jo Smeets zich niets van dit bezwaar aan en bleef hij keurig de termen gebruiken.

        Rode draad is wel dat het essentieel is dat de initiatiefnemers snel in contact komen met de projectleider cq de verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente.
        Hoe langer dit duurt, hoe moeizamer en meer vertragend het is.
        De aanwezige participanten/insprekers van de 3 participatieprocessen die de gemeente als evaluatie gebruikte, De Groene Poort Oost (Scharn), Wittevrouwenplein (Frankenstraat/Groene Loper) en het Percée (Wijck), bevestigen dat op het moment dat er (eindelijk) een goede communicatie is met de gemeente, alles wat sneller gaat.
        De SP, Stephanie Blom, meende wel te zien dat wanneer ondernemers een initiatief nemen, zoals bij het Percée, er kennelijk sneller een gemeentelijke projectleider beschikbaar is dan bij een initiatief vanuit de burgerij.

        Burgerinitiatief paste aanvankelijk misschien niet in het gemeentelijke beleid
        Dit werd wel bevestigd door mevr. Koster, die insprak namens het Wittevrouwenveld. Zij gaf aan dat het ruim anderhalf jaar duurde alvorens de gemeente actief werd en ging meedenken.
        Daarvoor lieten de ambtenaren de initiatiefnemers (gevoelsmatig) maar wat sabbelen en vroegen ze allerlei goed onderbouwde visies.
        Deze passieve houding was, aldus mevr. Koster, wellicht te verklaren vanuit het gegeven dat de gemeente dacht klaar te zijn bij het Wittevrouwenplein. Men had immers alles net afgerond bij de inrichting van de Groene Loper cq de kruising bij de Frankenstraat.
        En dan komt een burgerinitiatief die daar andere plannen hebben. Dat lag mogelijk niet direct in de gedachtegang van de gemeente.
        Dat was heel anders bij bijvoorbeeld De Groene Poost Oost. Daar moest de gemeente iets met de daar braakliggende sportvelden en was het handig dat er een participerend burgerinitiatief kwam.

        BOT-sessie....
        Wat in deze BOT-sessie (Ja, ook voor een Benen-op-tafelsessie bestaat bij de gemeente een afkorting ) wellicht ontbrak was, zo werd terecht opgemerkt door oa. Jack van Gelooven (SP), dat er geen voorbeeld ter discussie lag van een mislukte participatie.
        Wellicht zou over en bij een mislukte vorm van participatie de beste lessen kunnen worden getrokken.

        Wat de raadsleden politiek inhoudelijk van de Inspraak- en participatieverordening vinden is gisteren niet ter sprake gekomen. Gisteren beperkte men zich tot de ervaringen van de insprekers.
        Het inhoudelijke politieke debat zal later worden gevoerd.
        Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

        Opmerking


        • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
         Ik heb inmiddels een uitvoerige reactie van Jules Vaessen (PvdD).
         Samengevat het navolgende...>
         Helder maar wel een beetje ambivalent / tegenstrijdig als je die woningmarkt wilt loswrikken en beleggers weert zonder zelf te beleggen in de bewoonbare toekomst van Maastricht.

         Hetgeen dus ook met die participatie te maken heeft en een mogelijke evaluatie daarover lijkt me heel interessant als potentiele participant en als raadslid.
         Afdeling Mens & Organisatie
         Team P&O Advies & Administratie
         je komt echter niet voorbij aan het secretariaat zonder kruiwagen.
         Iets te oud voor re-educatie
         iets te jong voor afdanking
         m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

         Opmerking


         • Raadsvergadering 27 februari 2024

          Vandaag, 27 februari 2024, is er weer een (lange?) raadsvergadering gepland.
          De agenda heeft wel enkele interessante punten.

          Zo is er het afscheid van Claudia Demas als raadslid/fractievoorzitter van D66. Zij kan het lidmaatschap van de raad niet meer combineren met haar fulltime functie bij de Provincie Limburg en haar privéleven. Ze neemt daarom afscheid en zal worden opgevolgd door Guido Mertens.

          Dan is het maar te hopen dat niet alle 16 de fracties uitvoerig het woord willen voeren bij de agendapunten 10, 11, 12 en 13, respectievelijk
          - Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk Gebruik;
          - Wijziging GR SZMH (ivm uittreding Eijsden-Margraten)...hetgeen staat voor de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Zaken Maastricht-Heuvellandgemeenten
          -
          Regionaal beleidskader afval
          en
          - Beslissing op bezwaar Cabergerweg 6a-10.

          Ik denk persoonlijk dat agendapunt 13 wel eens redelijk uitvoerig en dus tijdrovend zal zijn.

          Daarnaast heeft de LPM (Kitty Nuijts) bij agendapunt 12 nog een motie ingediend om wekelijks de restzakken op te halen.
          Tot slot zijn er 2 moties vreemd aan de orde van de dag opgevoerd als agendapunt 14 en 15 door o.a. de SP.
          Het betreft een motie zonder geld geen gemeente en een introductie hardplastic statiegeldbekers bij evenementen.

          Alles is uiteraard ook live te volgen via een stream in de agenda
          Kortom, ik vrees dat - als alle partijen zich overal willen laten horen - het laat wordt vandaag......
          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
           Kortom, ik vrees dat - als alle partijen zich overal willen laten horen - het laat wordt vandaag......
           En? Wás het laat gisteravond, Pier?

           Ik lees al in de krant dat de bezwaren van Raymond Pans van tafel zijn geveegd. Hij mag zijn activiteiten aan de Cabergerweg dus niet uitbreiden of diversifiëren. Waarom blijft die man daar toch zo koppig mee doorgaan, jarenlang? Neem je verlies en geef er een positieve draai aan. Verkoop het gebouw aan de Cabergerweg aan de gemeente en begin iets nieuws aan de Belvédèrelaan. Daar mag weliswaar voorlopig niet worden gebouwd i.v.m. het stikstofprobleem, maar wellicht geldt het bouwverbod niet voor een bedrijfsverplaatsing. Of toch? Vervolgens kan de gemeente de "Leijenloods" aan de Cabergerweg eindelijk slopen en daar een mooie verbinding tussen het Frontenpark en het groengebied rond Fort Willem I realiseren. Pans blij, de gemeente blij, heel de stad blij.

           Opmerking


           • Oorspronkelijk geplaatst door El Loco Bekijk bericht
            En? Wás het laat gisteravond, Pier?

            Ik lees al in de krant dat de bezwaren van Raymond Pans van tafel zijn geveegd. .(...).
            De vergadering werd gisteren, ná de stemming van het bezwaar van Pans, afgehamerd om 23.20 uur.
            Op dat moment stonden nog 2 agendapunten (2 moties van o.a. de SP) op de agenda, maar deze moties zijn - na wederzijds overleg - doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.
            Via deze weg wil ik de raadsleden de volgende keer wel tot wat meer spoed manen, want als een vergadering na 23.00 uur stopt is er geen na-borrel meer in de antichambre
            Zoals we weten is de pauze en de nazit altijd het mooiste bij theatervoorstellingen.

            Ik vraag mij wel af welke krant je hebt cq of ik niet goed kijk, want ik lees nog niets in DDL. Dat is op zich wel raar, want Joos Philippens zat gisteren links naast mij en hij had zijn artikel wel al ver af, maar ik lees nog niets.
            Rechts naast mij zat Stephan Appeven van RTV Maastricht. Daar staat het wel al op de site.

            Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

            Opmerking


            • Oorspronkelijk geplaatst door El Loco Bekijk bericht
             (...) Hij [Pans] mag zijn activiteiten aan de Cabergerweg dus niet uitbreiden of diversifiëren. Waarom blijft die man daar toch zo koppig mee doorgaan, jarenlang? Neem je verlies en geef er een positieve draai aan. Verkoop het gebouw aan de Cabergerweg aan de gemeente en begin iets nieuws aan de Belvédèrelaan. Daar mag weliswaar voorlopig niet worden gebouwd i.v.m. het stikstofprobleem, maar wellicht geldt het bouwverbod niet voor een bedrijfsverplaatsing. Of toch? Vervolgens kan de gemeente de "Leijenloods" aan de Cabergerweg eindelijk slopen en daar een mooie verbinding tussen het Frontenpark en het groengebied rond Fort Willem I realiseren. Pans blij, de gemeente blij, heel de stad blij.
             Het grappige is als je een groep mensen hetzelfde dossier en informatie geeft en je ze vervolgens vraagt of men voor of tegen iets is, je hoogstwaarschijnlijk altijd een discussie krijgt. De helft wil naar links en de andere helft naar rechts.
             Dat heeft alles te maken met persoonlijke of politieke opvattingen.

             El Loco vraagt zich af waarom Pans zo koppig blijft?
             Je zou ook kunnen stellen waarom blijft de gemeente sinds 2006 zo koppig?
             Het betreffende pand verdient zeker niet de schoonheidsprijs, maar het ligt er al ruim 20 jaar, er hoeft niet gebouwd te worden, er zijn geen buren die ergens last van zouden kunnen hebben en er is sowieso voldoende eigen parkeerruimte.
             Verder zou - volgens mij - terecht kunnen worden gesteld dat de Cabergerweg de verbinding vormt tussen diverse parkings, de aangewezen hoofdstructuur detailhandel Belvédère en het stadscentrum
             Voor een precieze uitwerking verwijs ik onder andere naar de van RIB van 22 februari 2024.
             Het betreffende pand ligt niet ergens in een verre buitenwijk of op een industrieterrein.

             Grappig is dat de coalitie, met uitzondering van het CDA, maar wel aangevuld met de oppositiepartij GroenLinks, van mening is dat wanneer er een bruin- of witgoedwinkel in het pand van Pans wordt gevestigd, dat tot gevolg zou kunnen hebben dat er winkels in de binnenstad dan noodgedwongen moeten sluiten en dat de Expert in de Brusselsepoort dan mogelijk failliet gaat.
             Dat is natuurlijk complete onzin. Want als Pans, wat El Loco voorstelt, de boel sloopt en in vogelvlucht pakweg 300 meter verderop in de hoofdstructuur detailhandel Belvedere een bruin- en witgoedzaak begint, is dit kennelijk niet meer van invloed op de Expert in de Brusselsepoort en alle bruin- en witgoedzaken (denk mn. aan alle telefoonzaakjes!!) in de binnenstad

             Dan moet ook nog even vermeld worden dat de raadsvergadering van gisteren begon met een ordevoorstel.
             De partij Maastricht van Nu (Jo Smeets) verzocht het agendapunt 13 'Beslissing op bezwaar Cabergerweg 6a-10 ' van de agenda te halen. Er was eerder die dag namelijk een brief van Retailplan (vertegenwoordiger van Pans) binnengekomen en de argumentatie in deze brief zou stof tot nadenken moeten zijn om deze even te bestuderen.
             Dit ordevoorstel werd verworpen, waarop Maastricht van Nu een motie indiende met de strekking om een verdere juridisering en escalatie van dit besluitvormingsproces te voorkomen door (opnieuw) in gesprek te treden met de bezwaarmaker (de heer Pans) en Retailplan B.V. met als doel om tot een gezamenlijke oplossing te komen.
             Maar zelfs voor de geest van deze motie was het college en de coalitie, het CDA uitgezonderd, niet te porren.

             Lang verhaal kort.
             Het heeft er alle schijn van dat Pans kan doen wat hij wil, maar bij de gemeente krijgt hij geen voet aan de grond.
             En dan zijn we terug bij het begin.
             De ene groep leest een dossier en wil vervolgens linksaf en de andere groep, die hetzelfde heeft gelezen, wil vervolgens rechtsaf.
             Alleen vervelend als het dossier over jou gaat cq wij als burgers van de gemeente Maastricht zullen opdraaien voor de enorme juridische kosten die gemeente zal moeten maken.
             Een gang naar de rechter lijkt na gisteren onvermijdelijk.
             Als Pans deze rechtsgang wint, gaat het 'ons' heel veel geld kosten.
             De wethouder is hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd door diverse juridisch gekwalificeerde raadsleden (van de oppositie).
             Stel nu dat de gemeente uiteindelijk verliest, ik zou mij dat kunnen voorstellen, zou dat dan politieke gevolgen moeten hebben voor de verantwoordelijke wethouder(s)?
             Dat zal nooit gebeuren, want dan sluit de coalitie zich (alweer) en blijven de wethouder(s) gewoon in functie.

             Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

             Opmerking


             • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
              Ik vraag mij wel af welke krant je hebt cq of ik niet goed kijk, want ik lees nog niets in DDL. Dat is op zich wel raar, want Joos Philippens zat gisteren links naast mij en hij had zijn artikel wel al ver af, maar ik lees nog niets.
              Rechts naast mij zat Stephan Appeven van RTV Maastricht. Daar staat het wel al op de site.
              Excuus aan Stephan van Appeven. Ik had het inderdaad op RTV Maastricht zien staan.
              https://rtvmaastricht.nl/nieuws/arti...s-van-tafel​

              Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
              El Loco vraagt zich af waarom Pans zo koppig blijft?
              Je zou ook kunnen stellen waarom blijft de gemeente sinds 2006 zo koppig?
              Nou, er is toch wel verschil, vind ik. De gemeente probeert de regels te handhaven die voor alle burgers gelden. Pans vindt dat er voor hem een uitzondering gemaakt moet worden. Tja, dat willen we allemaal wel eens. Misschien vindt hij de regels überhaupt absurd, maar die zijn opgesteld door mensen die wij gekozen hebben. Dan zeg ik: je mag het altijd proberen om als uitzondering behandeld te worden, maar als dat niet lukt, ga dan wat anders doen.

              Opmerking


              • Regels handhaven?
               beste El Loco welke regels? Die van enkele mosasaurussen in de ambtenarij of de bemoeizucht van raadsleden en de lobby.

               De laatste 10 jaar zijn heel wat thema's voorbij gekomen op mestreechonline waar die korte 4 jarige termijn visie deel van uitmaakte.
               Met veel geluk heeft iemand ( Loellmann ) tegenover de vestiging Pans een Monument kunnen leven inblazen met een Crazy Idea. https://rtvmaastricht.nl/nieuws/arti...r-cokesfabriek en recent ook een leuke bijdrage van RTV maastricht met Nico Nelissen en Servé Minus

               Hij heeft wel steun ervaren en Pans niet. Het maakt dus uit of je meubels verkoopt of wasmachines? Je moet gewoon de juiste kruiwagens hebben.


               Iets te oud voor re-educatie
               iets te jong voor afdanking
               m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

               Opmerking


               • Beste Antonius.
                ben blij om te lezen omtrent kruiwagens. dat klopt.
                Zelfs een gerechtelijke uitspraak. wordt teniet gedaan
                door ons kent ons.
                helaas. Ze breien er gewoon een paar extra rechtszaken aan .
                van ellende moet je wel stoppen want dat kost je steeds meer geld.
                en de gemeente procedeert van het geld van de burger.
                ondanks steun van raadsleden en wethouder,
                zelfs de burgemeester kan hier niks aan wijzigen.
                hooguit aan de Dhr Kusters vragen om met de bezem ook in de hoekjes te vegen

                Opmerking

                Bezig...
                X