Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2022-2026

Sluiten
This topic has been answered.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Presentatie Handhaving openbare ruimte
  Domeinvergadering 12 december 2023

  Aangezien het thema handhaven nadrukkelijk de aandacht heeft van de leden van de gemeenteraad en ook gelet op het belang van dit onderwerp wilde portefeuillehouder, burgemeester Wim Hillenaar, hierover een open gesprek voeren met de (burger-)raadsleden van het domein Algemene Zaken (AZ).
  Aldus geschiedde afgelopen dinsdag.
  Samen met Wil Peute, teammanager handhaving openbare ruimte van de gemeente Maastricht, had de burgemeester een PowerPointpresentatie voorbereid.
  Les 1 van een dergelijke presentatie is: Nooit meer dan 8-10 pagina's!!
  De presentatie Handhaving​ van burgemeester Hillenaar en Wil Peute bestond echter uit 19 pagina's.

  En dus gebeurde het onvermijdelijke!
  Na ongeveer pagina 8 zat het geduld bij Gabrielle Heine (CDA) erop.
  Toen men op het punt kwam dat het wellicht wenselijk is om een denktank cq klankbordwerkgroep in te richten om te kijken naar de (nieuwe) taakstelling cq prioriteiten van het team Handhaving waren de raadsleden niet meer te houden.
  In de denktank zou o.a. een vertegenwoordiging van Vastgoedbeheerders en het Centrummanagement zitting moeten nemen.
  Wat heeft een dergelijke denktank nou voor meerwaarde?
  De problemen (bijvoorbeeld met fietsparkeren) zijn bekent.
  En die worden niet opgelost, maar plotseling is het uitstallingsverbod, aldus Gabrielle Heine, een prioriteit en wordt door Handhaving opgetreden.
  Niet geheel toevallig dat Gabrielle Heine hierover begint, want zij is hiervoor bekeurd

  Nu is het spreekwoordelijke hek van de dam. De emoties tussen de burgemeester en Heine, gesteund door Stephanie Blom (SP), lopen op. Gelukkig treedt de voorzitter Anita van Ham dan op en attendeert iedereen erop om te spreken via de voorzitter.

  Los van de wild geparkeerde fietsen en de mentaliteit van de veelal fietsende studenten om fietsen overal te parkeren maar juist niet op de daarvoor bestemde plaatsen is er nog het probleem van de structurele onderbezetting van team Handhaving.
  Zo ziet Jos Martin (SAB ) dat er 23,4 medewerkers in tijdelijke dienst zijn. Op een totaal van 62 fte's is dit wel een behoorlijk scheve verhouding.
  Burgemeester Hillenaar erkent dit direct, maar alles heeft te doen met (tijdelijke) financien voor Handhaving.

  Feit is dat Handhaving steeds vaker wordt ingezet voor allerlei evenementen en/of demonstraties. Dat maakt dat er elders gaten vallen.

  Jean Pellaers (PvdA) vraagt burgemeester Hillenaar of het niet verstandig is om, zoals vroeger het geval was, Handhaving in te kwartieren bij de politie in Maastricht.
  Dat werkt vroeger veel beter. Politie en Handhaving beschouwden elkaar veel meer als gelijkwaardige partners en de samenwerking kwam dit ten goede.
  Nu zit Handhaving in een ander gebouw - in Randwijck - en de politie zit op de Prins Bisschopsingel. Dat bevordert niet de samenwerking.
  Hillenaar is het daar roerend mee eens. Wat hem betreft gaan team Handhaving en de Politie in Maastricht weer onder een dak werken.
  Maar, daar moet de mogelijkheid voor zijn en dat moet ook de wens van de politie zijn.

  Na pakweg 45 minuten kan ik het niet meer aanzien en verlaat ik de raadszaal.
  Van de nog slechts 20 aanwezige raadsleden hadden de meesten een eigen mening en hopen zij dat ze invloed kunnen uitoefenen op de werkzaamheden van Handhaving.
  Ik vind dit een bijzonder slecht idee!!

  Dit staat haaks op de trias politica.
  De overheid, in dit geval het gemeentebestuur, mag wel verordeningen invoeren, maar hoe die worden gehandhaafd is aan de opsporingsambtenaren (o.a. politie) en de BOA's.
  Achteraf mag je daar iets van vinden, maar inhoudelijk mag en moet de overheid (lees: gemeenteraad) gedurende het onderzoek en de (eventuele) vervolging daar vanaf blijven.
  Maar ja, dat blijkt moeilijk te zijn.
  Zeker het CDA in Maastricht heeft op dat gebied bij mij geen goede naam.
  Denk bijvoorbeeld aan de bekeuringen voor het zitten op het trottoir van een winkelier in de Rechtstraat en het wel/niet staand drinken op het terras van cafe Zondag aan de Wijcker Brugstraat.
  Toen stond het CDA Maastricht ook op de barricaden, nog voor er een gerechtelijke uitspraak was.

  Over hoe het uiteindelijk zal aflopen met de doelstelling om inzicht te gegeven in waar men nu staat en er besproken kan worden waar men met de actualisatie van Handhaving uiteindelijk naar toe wil, laat ik mij op termijn nog verrassen.
  Maar volgens mij is, mede vanwege een slechte voorbereiding/presentatie door de burgemeester, het idee om zaken op te halen aan de hand van het gevoerde debat, om uiteindelijk te komen tot een actualisatie van het meerjarenbeleid Handhaven openbare ruimte begin 2024, vooralsnog geen succes.
  Maar dat mogen de raadsleden zich, misschien wel vanwege hun vooringenomenheid, ook aanrekenen!​
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • Raadsvergadering dinsdag 19 december 2023

   Vanavond, 19 december 2023, is de laatste raadsvergadering in Maastricht van 2023.
   De agenda bestaat uit niet minder dan 18 punten!
   Daarnaast kent agendapunt 11 'Herverdeling middelen maatregelen luchtkwaliteit' nog een amendement en 2 moties.
   Ook agendapunt 12 'Wegsleepregeling 2024' en agendapunt 15 'Nota Museaal beleid' kennen respectievelijk nog een amendement en een motie.

   Kortom..... de raadsleden hebben er kennelijk nog zin in, tenzij ze zich beperken op de hoofdlijnen en ze niet allemaal een plasje doen over ieder bespreekstuk, amendement en motie.
   Maar ik vrees het ergste.

   De zesde en zevende wethouder
   Ook wordt er nog een nieuwe (6de) wethouder benoemd, Alain Garnier (PVM), agendapunt 4.

   Rest nu nog de vraag wanneer het persbericht verschijnt wie op 16 januari 2023 benoemd wordt tot zevende wethouder!?!
   De naam van betrokkene is namelijk al lang uitgelekt onder (redelijke) insiders, maar officieel is het nog niet bekend gemaakt.
   Ik adviseer het stadsbestuur om dit snel te doen, want het zou raar zijn als dat bekend moet worden via de media!
   Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

   Opmerking


   • nieuws van PVM. (facebook)    Jeroen Hoenderkamp kandidaat-wethouder namens coalitie
    De coalitie van Seniorenpartij Maastricht, D66, CDA, PvdA, PVM en VVD draagt Jeroen Hoenderkamp voor als nieuwe wethouder. Hoenderkamp werkt voor zorginstelling Koraal als (waarnemend) regiodirecteur Parkstad. Hij neemt de portefeuille over van Anita Bastiaans, die recent de Maastrichtse politiek verliet.​

    Opmerking


    • Jan Hoenderkamp wordt de 7de wethouder

     Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
     (...)
     Rest nu nog de vraag wanneer het persbericht verschijnt wie op 16 januari 2023 benoemd wordt tot zevende wethouder!?!
     De naam van betrokkene is namelijk al lang uitgelekt onder (redelijke) insiders, maar officieel is het nog niet bekend gemaakt.
     Ik adviseer het stadsbestuur om dit snel te doen, want het zou raar zijn als dat bekend moet worden via de media!
     en
     Oorspronkelijk geplaatst door Ton.2014
     nieuws van PVM. (facebook)

     Jeroen Hoenderkamp kandidaat-wethouder namens coalitie
     Ik word op mijn wenken bediend
     Gisteren vroeg ik mij nog af wanneer het stadsbestuur officieel bekend zou maken wie de Grote Onbekende 7de wethouder gaat worden en vandaag is het dus zover!
     Jan Hoenderkamp is dus nu officieel de Grote Onbekende zevende wethouder.

     Het lijkt mij heel verstandig dat men de naam vandaag bekend heeft gemaakt, al viel het mij op dat er echt nog mensen (o.a. van de pers) waren die het nog niet wisten.
     Zelf was ik er, door goed social engeneering, vorige week al achter gekomen wie het zou worden.
     Maar.... Pier kan zwijgen
     Ik bracht het niet naar buiten, omdat ik vind dat het niet aan mij was om dat te doen en omdat Jan Hoenderkamp het wellicht nog niet aan zijn werkgever cq zijn directe medewerkers had verteld.

     Het toont wel aan dat het tegenwoordig bijna onmogelijk is om iets geheim te houden als meer dan een persoon er vanaf weet.
     Een geheim blijft alleen geheim als slechts 3 personen het weten en minstens 2 van die personen al zijn overleden
     In alle andere gevallen lekt het (snel) uit!
     Al moet ik zeggen dat de raadsleden die het wisten ook goed hun mond hebben weten te houden, maar ja..... stukje bij beetje weet je uiteindelijk wie het wordt!

     Persbericht Gemeente Maastricht d.d. 20 dec. 2023:
     De coalitie van Seniorenpartij Maastricht, D66, CDA, PvdA, PVM en VVD draagt Jeroen Hoenderkamp voor als nieuwe wethouder. Hoenderkamp werkt nu voor zorginstelling Koraal als (waarnemend) regiodirecteur Parkstad.
     Hij neemt de portefeuille over van Anita Bastiaans, die recent de Maastrichtse politiek verliet.

     Voor de coalitie was de ruime ervaring van Hoenderkamp in het sociaal domein reden hem te benaderen voor het wethouderschap in Maastricht. Zo was hij eerder onder andere programmamanager Sociaal Domein bij de gemeente Eindhoven en adviseur sociaal bij de gemeente Maastricht.
     Maar ook zijn ervaring binnen Koraal is bijzonder waardevol.
     “Onze ambities blijven onverminderd groot. Dat opgeteld bij de urgente opgave in
     het sociaal domein maakte het voor de coalitie onwenselijk om de vrijgekomen
     portefeuille te verdelen tussen de zittende collegeleden. Daarom zijn we op zoek
     gegaan naar iemand met de juiste achtergrond en competenties”, zegt Frans
     Bastiaens namens de coalitiepartners. “Wij zijn er trots op dat iemand met de
     ervaring van Jeroen Hoenderkamp deze belangrijke taak op zich wil nemen. Met zijn
     expertise binnen het sociaal domein en een college dat opnieuw voltallig is, werken
     we met volle sterkte in 2024 en komende jaren aan een goede toekomst voor de
     inwoners van onze stad”

     In overleg met de werkgever van Jeroen Hoenderkamp wordt gekeken naar een datum waarop hij tijdens een raadsvergadering wordt voorgedragen als wethouder van Maastricht​


     Last edited by Pier; 21 december 2023, 15:05. Reden: Persbericht toegevoegd
     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • Horeca op industriegebieden, bedrijvenparken etc etc....
      (Raadsvergadering 19 december 2023)

      Het was me gisteravond, 19 december 2023, tijdens de laatste raadsvergadering in Maastricht weer een groot theater.
      In latere postings kom ik daarop ongetwijfeld in detail nog op terug.

      Nu even door naar de laatste twee agendapunten (18 en 19) een motie van respectievelijk D66 en Maastricht van Nu (MvN).
      Omdat ze feitelijk beiden over hetzelfde onderwerp gingen, was burgemeester Wim Hillenaar zo slim om ze als een agendapunt te behandelen. Gezien de strekking van beide moties was dat ook wenselijk.
      De D66-motie vraagt om (samengevat) via een (extern) onderzoek te bekijken of een verruiming van 5% toegestane horeca naar 10% toegestane horeca op de categorie ‘bedrijvenparken, industriegebieden, stedelijke werklocaties en kantoren’ als onderdeel van de winkelvloeroppervlakte mogelijk/wenselijk is.
      De MvN-motie​ ging wat verder.
      Deze motie verzocht het college van B&W om de norm van 500 m2 horeca in winkelcentra gelegen op industrieterreinen los te laten, en in plaats hiervan een norm te hanteren van maximaal 10% van het totale winkeloppervlakte en waar nodig of gewenst plaatselijk geldende bestemmingsplannen hierop aan te passen.
      Bij de MvN-motie, die feitelijk tot stand was gekomen via Jos Gorren (SAB ), zou er dus geen voorafgaand onderzoek plaatsvinden, maar zou de 10%-norm direct ingevoerd worden.

      Maar even een stap terug. Waar komen deze 2 moties plotseling vandaan?
      De Intratuin-filiaal aan de Molensingel heeft momenteel 500 m2 horecaoppervlakte. De eigenaar van dit filiaal zegt dat hij te weinig ruimte heeft ​om iedere bezoeker die een kopje koffie en/of een lunch wil gebruiken die mogelijkheid ook te geven.
      Daarom wil de Intratuin uitbreiden naar pakweg 1500 m2.
      Maar de gemeente geeft daar (vooralsnog) geen toestemming voor, omdat dit in strijd is met het huidige bestemmingsplan.
      Dit werd besproken in de Domeinvergadering Economie en Cultuur van 12 december 2023.

      De eigenaren van de Intratuin kwamen tijdens deze domeinvergadering aan het woord en vestigden hun hoop op de gemeenteraad. De gemeenteraad blijkt daar wel oren naar te hebben en zo ontstonden dus bovengenoemde moties.
      So far, so good..... zou je zeggen

      Maar, neen hoor, dan kennen jullie ons theater van de lach (lees: de gemeenteraad) nog niet!
      De partijen SAB (Jos Gorren) en MvN (Jo Smeets) - en ik volg nu even de versie van Jo Smeets zoals hij deze verwoordde in zijn bijdrage rond deze motie - maakten een motie en dachten daarmee de problemen voor de Intratuin op te lossen.
      Maar, aldus Jo Smeets, was dat tegen het zere been van de coalitiepartijen. Die maakten, onder aanvoering van D66, namelijk hun eigen motie en traden daarbij niet in overleg met SAB en MvN.
      Pas toen alle coalitiepartijen deze motie hadden ondertekend (en er dus een ruime meerderheid voor die motie was), werd aan SAB en MvN gevraagd of zij deze motie ook wilden ondertekenen.
      Jo Smeets verwijt de coalitiepartijen dat er een spelletje is gespeeld.
      Uiteraard ontkent de coalitie, bij monde van Thomas Gardien (D66), dit ten stelligste.

      Nu moet u weten dat, op het moment dat deze agendapunten ter tafel komen, het al 23.00 uur is.
      Even kijkend naar de steun voor de respectievelijke moties en het advies van de verantwoordelijke wethouder, John Aarts (VVD), dat alleen bij de motie van D66 eventueel andere participanten (horeca-eigenaren op andere locaties en/of in de binnenstad) nog hun zegje kunnen doen over de uitvoering van de strekking van de motie, is het duidelijk dat de MvN-motie volstrekt kansloos was en de D66-motie het met 2 vingers in de neus zou halen.
      En toch.... men presteert het dan nog om ruim 35 minuten hierover te debatteren

      Lang verhaal dus kort.... de D66-motie werd met 27 tegen 9 stemmen aangenomen en de MvN-motie met 9 tegen 27 stemmen verworpen........

      Ik denk dus dat we volgend jaar Kerstmis met z'n allen kunnen gaan lunchen bij Intratuin op een overdekt terras van pakweg 1500 m2


      Rest nog een vraag.....
      Voor aanvang van de raadsvergadering stonden er allemaal kleine verlichte kerstboompjes op de tafels van de raadsleden en lag er voor eenieder een doosje met een kerststol onder het boompje.
      Zou de Intratuin daar meer van afweten????
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • Motie CDA voor ontheffing ambulante handel (marktkooplui) voor ZES
       (Raadsvergadering 19 december 2023)

       Met enige regelmaat schrijf ik hier dat ik de indruk heb dat raadslieden geen of althans te weinig kaas hebben gegeten van de onderwerpen waarover zij met elkaar, dan wel de wethouder(s), in gesprek gaan.
       Gelukkig zijn er uitzonderingen.
       Tijdens de raadsvergadering van 19 december 2023 werd, namens het CDA, door fractievoorzitster Gabrielle Heine, de motie ZES - Ontheffing ambulante handel ingediend.
       Als ik mij niet vergis heeft Heine zelf een tijdje op de markt, de ambulante handel dus, gewerkt en is haar moeder, Hannie Heine, voorzitter van de Centrale Vereniging Ambulante Handel Limburg, lid van de Marktcommissie in Heerlen en Maastricht, adviseur bij vrijwel alle Marktcommissies in Zuid-Limburg en CDA-gemeenteraadslid in Heerlen.
       Dus Gabrielle Heine weet waarover ze praat. En dat doet ze zeer bevlogen.
       Terechte kritische vragen en opmerkingen van bijvoorbeeld van Mart den Heijer (Volt) "Redelijk veel bij elkaar gezochte argumenten. We zijn voor ZES en steunen de motie daarom niet", Stephanie Blom (SP) "Stemmen tegen motie, hoewel de motie sympathiek is, maar we moeten stappen zetten in het ZES-dossier", Bennie van Est (50Plus) "We steunen de motie niet" en Lex Vos (GL) "We vinden het niet goed dat er steeds meer afbreuk wordt gedaan aan ZES. We stemmen tegen", kan ze niet alleen beargumenteerd weerleggen, maar weet ze ook dusdanig overtuigend te brengen dat de meerderheid van de raad en zelfs de verantwoordelijk wethouder overtuigd raken van de strekking van de motie.

       Wat is (samengevat) het geval:
       De zero emissie zone gaat vanaf 1 januari 2025 in, met hier en daar een uitzondering tot 2027 of 2028. Ongeveer 70% van de marktkooplieden komen in aanmerking voor een (tijdelijk) uitstel, maar er zijn hardheidsclausules die ingevuld mogen worden door de gemeenten. Dit komt omdat het niet lukt om landelijk sluitende uitzonderingen te formuleren. Daarbij komt dat bij de hardheidsclausule het van belang is dat alles dat niet tot een faillissement leidt als een redelijke investering wordt gezien!
       Stel u dus voor, en daar heeft zelfs verantwoordelijk wethouder John Aarts (VVD) moeite mee, dat een marktkoopman besluit om zijn huis te verkopen om een nieuwe - veel te dure - verplichte elektrische of op waterstof rijdende vrachtauto te kopen en daarom niet failliet gaat. Is dat een redelijke investering!?! Iedereen was het er wel over eens dat dit niet meer redelijk is!
       De gemeenten Enschede en Amersfoort hebben als eerste twee gemeenten een algemene lokale ontheffing afgegeven voor specifiek de marktkooplieden tot 2030 en dit dus als juridisch
       haalbaar is bevonden.
       Daarom de strekking van de motie om in de gemeente Maastricht een algemene, lokale ontheffing voor de zero emissie zone tot 2030 te verlenen voor de ambulante handel.

       Om het kort te houden..... de motie is met 21 stemmen voor (en 15 stemmen tegen) aangenomen.

       De enige terechte kritische kanttekening in dit geheel is het feit dat er ook ZZP'ers zijn, denk aan een loodgieter, timmerman, glazenwasser etc... die ook met zijn auto in de binnenstad moet zijn, maar die (voorlopig) geen beroep kunnen doen op een generale ontheffing op de ZES (Zero Emissie Stadslogistiek).
       Daar is vrijwel iedereen het over eens. Wethouder Aarts "Ik geef toe dat er een precedentvorming ontstaat met deze motie. Daar zullen wij ambtelijk en juridisch eens goed naar moeten kijken".

       Rond deze motie vond een goed en zeer inhoudelijk debat plaats
       Voor de liefhebbers van theater en cabaret (moi!) een lichte tegenvaller, maar het toont wel aan dat inhoudelijke discussies tot de mogelijkheden behoren.
       In een van de volgende postings zal ik nog laten zien dat het veel en veel slechter kan!

       ​​​
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
        Horeca op industriegebieden, bedrijvenparken etc etc....
        (Raadsvergadering 19 december 2023)

        Ik denk dus dat we volgend jaar Kerstmis met z'n allen kunnen gaan lunchen bij Intratuin op een overdekt terras van pakweg 1500 m2


        Rest nog een vraag.....
        Voor aanvang van de raadsvergadering stonden er allemaal kleine verlichte kerstboompjes op de tafels van de raadsleden en lag er voor eenieder een doosje met een kerststol onder het boompje.
        Zou de Intratuin daar meer van afweten????

        allemaal voor het problematische restafval voorbestemd

        plak hem even erbij
        De zero emissie zone gaat vanaf 1 januari 2025 in, met hier en daar een uitzondering tot 2027 of 2028.
        Wat een stelletje hypocrieten.
        Je had gisteren al moeten beginnen raadslid!


        Iets te oud voor re-educatie
        iets te jong voor afdanking
        m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

        Opmerking


        • Klopgeesten - deel I
         (Raadsvergadering 19 december 2023)

         Je hebt in iedere groep, vereniging, werkkring of gemeenteraad wel een paar mensen die opvallen.
         Soms in positieve zin, soms in negatieve zin. Maar.... ze zorgen hoe dan ook dat ze opvallen!
         Kortom, deze klopgeesten willen wat aandacht.

         In de Maastrichtse gemeenteraad zitten uiteraard ook een paar aandachttrekkers cq klopgeesten
         Zo hebben wij in de raad het illustere Muppetshow-duo, Statler en Waldorf. U weet wel die 2 oudjes die vanaf het balkon commentaar geven op de show.
         Deze rollen nemen de raadsleden Coen van der Gugten en Lex Vos (GL) in onze raad graag voor hun rekening.

         Lang niet alles wat ze zeggen is onzin, vaak integendeel, maar het is heel vaak nergens voor nodig. Maar toegegeven, deze oudjes zorgen wel voor het theater.
         Neem nou de benoeming van Alain Garnier (PVM) tot wethouder.
         Tijdens de raadsvergadering van 19 december 2023 (agendapunt 4) zijn er wat formaliteiten af te handelen waarna de gemeenteraad kan stemmen of ze Alain Garnier accepteren als wethouder.
         Feitelijk is de daarop volgende stemming ook een formaliteit en hoort dit een beetje feestelijk te verlopen (voor de op de tribune zittende familieleden en kennissen).

         De stembriefjes worden uitgedeeld en de aanwezige raadsleden kunnen dan (anoniem!) Ja of Neen aankruisen.
         Maar, op het stembriefje staat ook een stippenlijntje.
         Formeel mag een raadslid daar een andere naam invullen, zelfs als de persoon die wordt ingevuld zich helemaal niet kandidaat heeft gesteld.
         In theorie zouden ze op Pier, of wellicht Mark Rutte, kunnen invullen. Maar, dat is zeer ongepast en zal feitelijk geen nut hebben.

         Dus bij het uitdelen van de stembriefjes zei burgemeester Wim Hillenaar - bij wijze van grap - dat er ook stippenlijntjes op het briefje staan, maar dat het wellicht niet handig is om daar een willekeurige naam in te vullen.
         Nu ga ik er vanuit dat iedereen die grap wel begrijpt, maar Waldorf (Coen van der Gugten), is er als de kippen bij om de burgemeester te interrumperen.
         "Het is een fundamenteel recht van ieder raadslid om een andere naam op dit stembriefje in te vullen. Ik begrijp dus niet dat u dit zegt!"

         En zo weet Coen van de Gugten weer even de aandacht op zich te vestigen!

         Maar.... zo heel consequent is onze lokale Waldorf niet.
         Want als we bij agendapunt 11 (Herverdeling middelen maatregelen luchtkwaliteit) komen en Coen van der Gugten namens zijn fractie het woord gaat voeren, houdt hij een pleidooi van niet minder dan 8 minuten. Dat terwijl 4 minuten de afgesproken norm is!!
         De burgemeester grijpt niet in en laat het pleidooi voortduren, maar zegt er na afloop wel iets van.
         Dat had hij natuurlijk direct moeten doen, maar goed.... het hoeft ook niet altijd op de seconde te zijn.
         Maar als Coen van der Gugten dus consequent zou zijn, houdt hij zich ook aan deze regel!
         Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

         Opmerking


         • Herverdeling middelen maatregelen luchtkwaliteit
          (raadsvergadering 19 december 2023)

          Hebben jullie ooit gehoord van 'Walstroom'?
          Ik neem aan van niet, maar het begrip P&R-locatie zal niet vreemd in de oren klinken, toch?
          Na het lezen van deze posting weten jullie wat de (voorgenomen) besluiten van ons stadsbestuur zijn op het gebied van 'Walstroom' en de P&R-locaties.

          Op 27 juni 2023 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen van de Seniorenpartij waarin besloten werd om de financiële middelen, oorspronkelijk bestemd voor
          de milieuzone, in te zetten voor andere maatregelen om de luchtkwaliteit in Maastricht te verbeteren.
          Hierbij heeft het college de opdracht gekregen om te komen met een voorstel voor maatregelen, waaraan deze middelen besteed kunnen worden, gebaseerd op het Spoorboekje verbeteren
          luchtkwaliteit en bereikbaarheid Maastricht van mei 2023.
          Deze opdracht is door het college vertaald in raadsvoorstel (no. 2023.04669).
          Dat betekent dat € 2.000.000 beschikbaar komt voor de uitvoering van maatregelen voortkomende uit verkenning van de fietsstraatzone in het centrum,
          € 1.000.000 beschikbaar komen voor de uitbreiding van het aantal P+R parkeerplaatsen
          € 1.000.000 beschikbaar is voor de uitvoering van maatregelen voortkomende uit het inspiratiedocument vergroening centrum-stedelijk gebied
          en € 400.000 besteed kan worden voor nader onderzoek naar een milieuzone of overige maatregelen ten behoeve van de verbetering van o.a. de luchtkwaliteit.

          Walstroom
          Om de luchtkwaliteit te verbeteren kwam Jules Vaessen (PvdD) met de motie luchtverbetering walstroom.
          ​Zulke moties zijn wel toevertrouwd aan de jurist en fractievoorzitter van de PvdD.
          Wat is walstroom?
          Afgemeerde schepen zijn voor hun stroomvoorziening vaak aangewezen op hun hoofdmotor of scheepsgenerator, hetgeen tot verbruik van fossiele brandstof leidt.
          Als afgemeerde schepen (in Maastricht) kunnen worden voorzien in hun energiebehoefte met Walstroom, wordt er minder vervuilende fossiele brandstof gebruikt.
          Het implementeren van walstroom op de kades van de Maastrichtse binnenstad zou de luchtkwaliteit daarom verbeteren en de PvdD denkt (terecht!) dat de motie passend is bij het
          raadsvoorstel.
          Hiervoor kan het college van B&W mogelijk een subsidieaanvraag doen bij het subsidieprogramma Connecting Europe Facility en gebruik maken van mogelijke andere externe financieringsbronnen. Zodoende kan er ook voldoende financiele dekking komen.
          Deze motie wordt vrijwel unaniem omarmt door de gemeenteraad.
          32 raadsleden stemmen voor en 4 raadsleden stemmen tegen.
          Dat is wel opmerkelijk, want 3 tegenstemmers zijn van de SPM-Seniorenpartij (Steijns, Willems en Mermi), terwijl de andere SPM'er (Ria Makatita en Jos Boelen) juist voorstemmen.
          Ik heb het niet geverifieerd, maar ik vermoed dat de tegenstemmers van de SPM als ingeslapen waren en niet wisten dat ze geacht werden voor te stemmen. Maar, ik moet er wel bij aantekenen dat de SPM de motie ook niet had mede-ingediend. Dus wellicht was het binnen de partij een zgn. vrije kwestie. Maar het blijft wel raar.
          Overigens was FvD de andere tegenstemmer. Maar ja..... FvD gelooft ook niet in de klimaatopwarming en denk dat het waarschijnlijk een complot is!

          Park & Ride-locaties
          Vrijwel raadsbreed is men het eens over het feit dat de P&R-locaties dienen te worden uitgebreid.
          Zeker afgelopen weekend heeft iedereen die in de buurt van het stadscentrum kwam ervaren dat het filerijden was op zoek naar een parkeerplaats voor mn. de bezoekers van Magisch Maastricht.
          Overigens vroeg Jules Ortjens (VOLT) zich in zijn bijdrage hardop af of Maastricht wel een dergelijk evenement als Magisch Maastricht is hebben, als dit zoveel toeristen/bezoekers trekt/
          Nu stond dit gegeven niet op de agenda, maar wellicht is dit nog iets eens zo'n domme vraag.
          Hoe dan ook, het college heeft eens nagedacht over uitbreiding van cq nieuwe P&R-locaties.
          Dit is te lezen in deze memo van 18 december 2023.

          In deze memo is het advies opgenomen om een P+R-locatie aan te leggen bij de rotonde Via Regia bij de Brusselsepoort.
          Die P&R is zowel bereikbaar voor verkeer komende vanaf de Via Regia (direct) en vanaf de Tongerseweg. Bovendien kan dan hoogstwaarschijnlijk gebuik gemaakt worden van de hoge
          frequentie van reguliere buslijnen die hier langskomen.
          Ook zorgt deze locatie ervoor dat het verkeer dat hier afgevangen wordt niet doorrijdt naar de binnenstad over de Sint Annalaan of Nobellaan, waar we juist geen toename willen van verkeer
          en zelfs een afname nastreven.

          Nu kan ik mij wel voorstellen dat ons MO-lid Antonius hioer niet blij van zal worden, maar dat lezen we wellicht in een reactie.....


          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
           Herverdeling middelen maatregelen luchtkwaliteit
           (raadsvergadering 19 december 2023)
           Nu kan ik mij wel voorstellen dat ons MO-lid Antonius hioer niet blij van zal worden, maar dat lezen we wellicht in een reactie.....
           Nu kan ik mij wel voorstellen dat ons MO-lid Antonius hioer niet blij van zal worden, maar dat lezen we wellicht in een reactie.....
           Nu kan ik mij wel voorstellen dat ons MO-lid Antonius hioer niet blij van zal worden, maar dat lezen we wellicht in een reactie.....
           hier of hoer, niet allebeide

           Ja en wel hierom

           Bij ons in de buurt st Maartenspoort stonden vroeger alle auto's van half Maastricht overdag van 8:00 tot 17:00 uur. In onze straten en op de grote Griend.
           En dan was het een spannende race om via die twee uitvalswegen om naar huis te komen, ergo file.
           De Fransciskus Romanus weg was een van de ergste flessenhalzen.

           Maar goed parkeren in het centrum is tegenwoordig niet betaalbaar voor de huidige pendelaar.
           Dus na menige jaren fijnstof te hebben binnengekregen en lood uit de benzine binnengekregen gaan we weer een tweede fase van de COPD in...
           => Park and Ride in mijn huidige woonomgeving.

           Ja daar ben ik zeker niet blij mee.

           Naast het feit dat er weer hectares groenvoorziening gaan worden verhard door stratenmakers en bitumengieters voor al dat autogeweld.
           Men heeft echt wel genoeg andere opties voor P&R.
           Ride is niet per definitie een langzame bus maar kan ook je vouwfiets zijn.

           - 6 minuten vanaf Belvedèrelaan - Noorderbrug fietsen naar je werk.
           - 6 minuten fietsen vanaf Limmel aan de Maas waar geen hond wil gaan wonen.

           Het vreemde is dat er allemaal losse flodders geschoten worden die absoluut geen visionair beeld uitdragen. Bij het ontbreken van planologen en stedenbouwkundige niet vreemd.
           Wat moeten we nu met de 30 kilometer in de stad, is het urgent of lullen we nog een paar jaar over het probleem auto?
           Wat moeten we met oude diesels Euro - 0 uitstoot in het centrum?
           Wat moeten fietser wel niet denken als ze over de extreem slechte binnenstraten van Maastricht moet ploeteren, zonder fietsstallingen. Zijn er genoeg? NEEN
           Wat moeten we met veel te snelle motorisch ondersteunde fietsen en Opa Joris Driepinter te voet op dezelfde trottoir?
           Wat moet dat überhaupt dat er zo een grote parkeerplaatsen in het historisch centrum liggen ( Hoogfrankrijk en Capucijnergang ) ?
           Wat moet die domme breng en afhaal trut die haar kinderen op de brusselsestraat kiss & drive komt dumpen met de SUV ?
           Mobiliteit, ja ja...

           Maar vraag niet om extra verkeersmaatregels om jouw buurt aangenaam en rustig te krijgen.
           -0-
           Iets te oud voor re-educatie
           iets te jong voor afdanking
           m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

           Opmerking


           • Beste Antonius.
            ideeën aandragen heeft geen enkele zin dat deden we al in 2003.
            het eind resultaat Click image for larger version

Name:	aarts 2.jpg
Views:	174
Size:	682,0 KB
ID:	106819 Click image for larger version

Name:	aarts 1.jpg
Views:	156
Size:	667,1 KB
ID:	106820 Click image for larger version

Name:	aarts 3.jpg
Views:	153
Size:	590,5 KB
ID:	106821 van hun beleid is dat er elke zaterdag en zondag en nu de hele maand
            verkeer regelaars staan aan de garage op het vrijhof en de auto,s die worden door gestuurd en
            draaien rondjes .
            zie bij gevoegd enkele pogingen in mee denken .

            Opmerking


            • ps
             niet vergeten dat we in 2032 deze garage moeten overnemen voor het prijsje van dik 30 miljoen

             ( dan loopt het 30 jarig contract af ..)

             Opmerking


             • Oorspronkelijk geplaatst door Ton.2014 Bekijk bericht
              ps
              niet vergeten dat we in 2032 deze garage moeten overnemen voor het prijsje van dik 30 miljoen

              ( dan loopt het 30 jarig contract af ..)
              (iv) In 2002 is tussen de Gemeente en Q-Park een intentieovereenkomst gesloten en in juli 2003 zijn een samenwerkingsovereenkomst en een erfpachtovereenkomst gesloten (hierna ook, voor zover nodig ook samen met de intentieovereenkomst van 2002, samen te noemen de "Overeenkomst van 2003"). De Gemeente heeft niet met andere gegadigden over de exploitatie van de garages onderhandeld, noch heeft zij in dat verband enige aanbestedingsprocedure gevolgd. Bij het aangaan van de nieuwe overeenkomsten is met de in de oude huurovereenkomsten besloten liggende goodwill rekening gehouden.

              (v) De Overeenkomst van 2003 houdt, summier weergegeven, het volgende in:

              - beëindiging lopende huurcontracten van de Vrijthof- en OLV-garages;

              - sloop en nieuwbouw van de Vrijthofgarage, door en op kosten Q-Park, met een bijdrage van de Gemeente; de verbouwing van de Vrijthofgarage zou naar schatting € 13 miljoen kosten en die van de OLV-garage alsmede de garages aan de Boschstraat en de Griend € 4,8 miljoen, waarvan de Gemeente € 3,6 miljoen voor haar rekening zou nemen, samen € 17,8 miljoen;

              - uitvoering onderhoud overige garages;

              - plicht parkeerruimte in stand te houden en te exploiteren met nevenverplichtingen;

              - erfverpachting van de grond waarop de negen parkeergarages stonden;

              - vaststelling van de erfpachtcanon als resultante van een berekening waarbij de verschillende relevante elementen werden gewaardeerd;

              - betaling door de Gemeente van een bedrag van € 32 miljoen ineens bij het einde van de erfpacht na 30 jaar in verband met overname goodwill en renovatie/onderhoud, inclusief overname van een eventueel in verband daarmee staande fiscale claim tot een bedrag van maximaal € 9,4 miljoen;

              - afspraak dat Q-Park boven een bepaald drempelresultaat een deel van het resultaat zal storten in een gemeentelijk mobiliteitsfonds.

              Opmerking


              • Oei Ton.2014
               dan hebben jullie een lange adem als dat voor jullie buurt zoveel overlast geeft sinds 2003, alhoewel met zoveel uitlaatgassen zal het wel eerder rochelen zijn in plaats van adem.

               tip , niet overnemen beste Gemeente.
               Maar goed Q&R is dan net iets anders en vooral aan de Brusselse Poort. Dat is bovengronds en zo goedkoop mogelijk.

               Als je de parkeergelegenheden groter maakt alsook het aanbod van parkeerplekken, dan komen er ook meer automobielen en vrachtauto's. Dat is een Feit.

               Er bestaat al jarenlange de gewenste parkeernorm en die wordt als ontmoedigingsbeleid door de Gemeente in opdracht van ons eigen leefmilieu en de luchtkwaliteit omgezet.
               Of dat met de slimmekes van de PVV en consorten echt gaat veranderen kunnen we nog niet voorzien. Mede omdat de horeca, middenstand en beleggers in Maastricht eisen stellen aangaande alle Gemeentelijke belastingen en precario die men betaald.

               Volgens mij mag je meedenken over je eigen stad, alhoewel heel veel van de thema's die ons raken en betreffen nooit kunnen doorgaan, gezien eigendomsbelang en financieel / economisch belang. Maar ook omdat men alleen maar een vierjarenplan in het hoofd heeft als gemeenteraad coalitie / stadsbestuur.
               Iets te oud voor re-educatie
               iets te jong voor afdanking
               m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

               Opmerking


               • De koe die een stier werd en zoveel meer......
                (schriftelijke vragen 27 december 2023 PvdD Maastricht)

                Ik weet niet precies wanneer het was, maar ik gok op 1ste Kerstdag 2023.
                De lokale Limburgse media en later de landelijke media, namen een bericht over van de (lokale) Belgische media in Lanaken.
                Het water in de Nederlandse rivieren steeg weer naar kritieke hoogtes n.a.v. de overvloedige regenval in het stroomgebied van mn. de Rijn en in iets mindere mate de Maas.
                De Belgische media (in Lanaken) zagen dat een koe op een eilandje geïsoleerd bleek te zijn van de kudde van een boer uit Itteren.
                De koe kon geen kant meer op en bij het verder stijgen van het water in de Maas zou de koe verdrinken!
                Ergens raakt zoiets je. Zeker met Kerst, al ben ik wel zo hypocriet om dit erg te vinden terwijl ik aan de Kerstdis zit en een lekker stuk rundvlees eet. Maar ja.... toch.

                Ik ging eens verder kijken, want heel veel over deze koe las je nu ook alweer niet.
                Toen bleek dat het helemaal geen koe betrof, maar een Galloway-stier!
                De stier bleek eigendom te zijn van Free Nature, een particuliere natuurbegrazer die actief is in Nederland.
                Een medewerker van de organisatie probeerde de stier eerder al te lokken met hooi, wat ook (even) lukte. Maar, de oude en kennelijk eigenwijze stier bleek op eigen initiatief weer teruggekeerd te zijn naar het eiland.
                Niet dat ik het daarom minder zielig vind, maar de koe was al een stier geworden en wel een stier van een zeer geharde soort.
                Toen dacht ik..... wacht even, volgens mij is dit iets voor de Partij voor de Dieren

                Je kunt veel zeggen van onze lokale PvdD, maar ze stellen je zelden teleur.
                Op woensdag 27 december 2023 had onze burgemeester al zeven (!!) schriftelijke spoedvragen op z'n bureau liggen die HIER (no. 2023.05261) zijn te lezen.

                Jules Vaessen van de PvdD constateerde dat de brandweer ter plekke is geweest, maar de stier niet heeft weggehaald. Dit terwijl de brandweer de taak heeft om beknelde en ingesloten dieren te bevrijden!!!
                Dat een dergelijke bevrijdingsactie levensgevaarlijk zou zijn voor de brandweerlieden is kennelijk van ondergeschikt belang voor de PvdD.
                Over het gevaar dat de brandweerlieden lopen wordt pas wat gezegd in vraag 7

                Inmiddels zijn we een paar dagen verder en lijkt het water te dalen en heeft Free Nature was extra voedsel en stroo naar de (vrijwillig) ingesloten stier gebracht.
                Deze stier heeft het helemaal naar zijn zin op het eilandje en waarschijnlijk kan hij over een paar dagen weer gewoon naar Itteren dan wel Belgie wandelen.
                Zelfs columnist Leon Verdonschot is een beetje jaloers op de Galloway-stier in zijn column op vrijdag 29 december 2023
                "Naast zorgen voelde ik daarom ook enige jaloezie voor de eenzame gallowaystier in de uiterwaarden van de Maas bij Itteren. Een paar dagen op zijn eigen eiland, zonder die andere
                119 stieren, en zonder mensen. Wat een weldaad, die rust
                "

                Rust voor iedereen rond deze jaarwisseling.... behalve voor Jules Vaessen opsteller van de PvdD-schiftelijke vragen natuurlijk en de ambtenaar die deze vragen nu moet beantwoorden.
                Ik ben zojuist even gaan kijken, maar ik zie Jules nog niet met een bootje in de Maas richting eilandje roeien. Dat is toch wel het minste wat hij kan doen, niet?
                Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

                Opmerking

                Bezig...
                X