Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2014-2018

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Oorspronkelijk geplaatst door Roosje Bekijk bericht
  Ha onze eigen politieke verslaggever is er weer! Welkom terug Pier, we hebben je gemist. Hadden ze niet beter jou kunnen vragen om raadsverslaggever te worden ????(..).....
  Hallo Roosje,

  Mijn "terugkeer" is meer een incident dan structureel vrees ik.
  Neemt niet weg dat ik het komende half jaar wellicht wat actiever de gemeenteraad zal volgen met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

  Zo hoorde ik afgelopen dinsdag bijvoorbeeld dat Vivianne Heijnen op maandag door het CDA is gekozen als lijsttrekker voor de aanstaande verkiezingen.
  Het CDA gaat nu aan de slag om de andere kandidaten te rekruteren/selecteren.
  Wordt vervolgd.....
  Last edited by Pier; 8 september 2017, 00:36.
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • Onderstaande discussie is begonnen in de tread "gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018".
   http://forum.mestreechonline.nl/foru...-21-maart-2018


   Feitelijk hoort hij echter hier thuis ivm de lopende periode 2014-2018.
   Voor de goede orde is de tekst van de eerder posting daarom ook hier weergegeven.


   Nieuw raadslid voor de PvdA, Marianne den Broeder

   Vanavond, dinsdag 3 oktober 2017, behandelt de gemeenteraad inderdaad een raadsstuk met de navolgende inhoud.

   Beslispunten
   Toe te laten als lid van de raad der gemeente Maastricht mevrouw M.A. den Broeder, wonende
   Tongerseweg 255A, 6213 GC Maastricht.

   1.
   Aanleiding, bevoegdheden en context.
   Als gevolg van het vertrek van het raadslid F.H. Bastiaens is er een zetel vacant.
   Voor de ze vacature wordt door de voorzitter van het centraal stembureau dan ook aangegeven een nieuw raadslid toe te
   laten. Mevrouw Den Broeder heeft verklaard te benoeming aan te nemen. Voorgesteld wordt te besluiten haar toe te laten als lid van uw raad.


   Dit is geen opmerkelijk raadsstuk. Het is normale dat wanneer een zittend raadslid de raad verlaat de partij een nieuw lid benoemd en dat dit een raadsstuk wordt.
   Het nieuwe lid moet echter wel bij de laatste gemeenteraadsverkiezing op de kieslijst hebben gestaan van de bewuste partij.
   Vervolgens geldt, ongeacht het aantal stemmen destijds van het beoogde raadslid, dat de eerstvolgende op de kieslijst wordt benoemd.
   In maart 2014 stond Marianne den Broeder op plaats 8.Den Broeder haalde slechts 57 stemmen, maar dat doet dus niet ter zake.
   Nu Frans Bastiaens - om welke reden dan ook - als fractievoorzitter en raadslid opstapt, vervalt zijn zetel.
   De PvdA zit momenteel met 5 raadsleden in de raad. De nummers 6 en 7, resp. Antoine van Lune en Josje Godwin-Wehrens, zitten al in de raad. Daarom heeft no. 5 nu weer de eerste keus. Dat was en is Jean Dols. Hij bedankte eerder al voor deze eer en niet toen de nummers 6 en later 7 voor gaan.

   Nu is dus is Marianne den Broeder aan de beurt. Daar kan de PvdA niets tegen doen, want inmiddels is wel duidelijk dat de zittende raadsleden/fractie gebrouilleerd zijn met Marianne den Broeder.
   Marianne den Broeder eist - geheel rechtmatig - deze vacante PvdA zetel nu op.
   De fractie, onder aanvoering van de kersverse fractievoorzitster Anita van Ham, is daar niet blij mee en wenst in principe niet mee te werken.

   Gevolg zou dus kunnen zijn dat Marianne den Broeder alleen komt te zitten. Formeel kan dat niet, maar feitelijk is er wellicht sprake van PvdA-fractie 1 en PvdA-fractie 2.
   Kijken hoe zich dat verder ontwikkelt.
   Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

   Opmerking


   • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
    (...)
    Marianne den Broeder eist - geheel rechtmatig - deze vacante PvdA zetel nu op.
    De fractie, onder aanvoering van de kersverse fractievoorzitster Anita van Ham, is daar niet blij mee en wenst in principe niet mee te werken.

    Gevolg zou dus kunnen zijn dat Marianne den Broeder alleen komt te zitten. Formeel kan dat niet, maar feitelijk is er wellicht sprake van PvdA-fractie 1 en PvdA-fractie 2.
    Kijken hoe zich dat verder ontwikkelt.
    Deze week hoorde ik van een goed ingevoerd persoon in de Maastrichtse gemeenteraad dat het nieuw raadslid Marianne den Broeder "een pittige tante" is en dat de PvdA zich wel eens in haar kan vergissen.

    Vandaag werd ik geattendeerd op onderstaande (open) brief/verzoek van Den Broeder aan de PvdA(-fractie) Maastrcht.
    https://maastricht.raadsinformatie.n...enPvdA-fractie

    Onderstaand de inhoud van het verzoek/de brief.

    ========
    Maastricht, 4 oktober 2017.

    Geachte leden van de gemeenteraad,

    In gesprek met de toelatingscommissie bleek mij gisteren dat de stellingname van andere PvdA-leden in de
    raad bij u tot vragen leidt. Hoewel uw voorzitter gisteren in de vergadering zeer terecht opmerkte dat het
    gaat om een interne kwestie bij de PvdA lijkt het me toch goed u nader te informeren.

    1. Lopende procedure.

    De procedure waar ik zoals mijn partijgenoten zeggen “in verwikkeld ben” gaat om mijn eervol ontslag als
    senior beleidsmedewerker Informatisering en Automatisering van de gemeente Maastricht. Dit ontslag heeft
    te maken met een interne melding die ik deed over problemen met de informatiebeveiliging bij de gemeente.

    Die melding voldeed aan alle regels en werd door het toenmalige college terecht bevonden. Dit alles heb ik
    bij mijn kandidaatstelling eerlijk gedeeld met de kandaatstellingscommissie, met de destijds beoogde
    lijsttrekker en latere fractievoorzitter en met het afdelingsbestuur van de PvdA. Daarna ben ik door het
    hoogste orgaan van de afdeling zonder voorwaarden op de achtste plaats op de lijst gezet. De PvdA kent
    geen statutaire regels over hoe om te gaan met nog lopende rechtszaken.

    2. Hoe nu met het fractielidmaatschap?

    Voor de situatie in de raad zijn van belang: de Kieswet en het Reglement van orde gemeenteraad Maastricht
    2017.

    De wet is helder: wie op een bepaalde lijst is gekozen behoudt zijn zetel, tenzij hij zélf bedankt voor die zetel.
    Ook als hij zijn partij verlaat.

    Over de fractie staat in artikel 10, eerste en vierde lid, van het Reglement van Orde:
    1. De leden, die door het centraal stembureau op dezelfde kandidatenlijst verkozen zijn verklaard,
    worden bij de aanvang van de zitting als één fractie beschouwd.

    4. Aan de voorzitter van de gemeenteraad wordt schriftelijk mededeling gedaan indien:
    – één of meer leden van een fractie als zelfstandige fractie gaat of gaan optreden; [etc.]

    Er is geen schriftelijke mededeling binnengekomen (alleen een persbericht). Alleen het uittredende lid zelf
    kan een dergelijke mededeling doen. Onze voorzitter zei het al: dit is een interne kwestie van de PvdA-
    fractie, waarbij dus de PvdA-regels van toepassing zijn.

    Aan partijzijde kan bij de PvdA alleen het landelijk partijbestuur leden terugroepen uit een functie in de
    gemeenteraad, waar deze actie op neerkomt (1).
    Dat gebeurt pas als alles is geprobeerd om tot elkaar te komen. Dat probeer ik ook, maar nu toe tevergeefs.
    Er is géén terugroepingsprocedure aanhangig bij het landelijk partijbestuur, laat staan dat die zou zijn afgerond.
    Van een royement is al helemaal geen sprake.

    Dit betekent dat mijn partijgenoten helaas vóór hun beurt hebben gesproken. Zij zijn onbevoegd mij te
    ontzeggen deel uit te maken van de PvdA-fractie. Ten onrechte stellen zij dat zij in deze kwestie handelen uit
    naam van de PvdA. Ik betreur dit zeer, liever sprak ik eerst zelf met hen.

    3. Verzoek: één PvdA-fractie

    Onder verwijzing naar artikel 10 van het Reglement van Orde Gemeenteraad Maastricht 2017 vraag ik de
    raad mij conform het RvO aan te merken als lid van de PvdA-fractie. Ik ben immers gekozen op de lijst van
    de PvdA en u heeft geen schriftelijk verzoek ontvangen om mij op een zelfstandige lijst te zetten.

    Het spijt mij dat nodeloos verwarring is ontstaan. Ik ben van mening dat onze stad het best gediend is met
    goede samenwerking en communicatie in onze gemeenteraad.

    Met vriendelijke groet,

    Marianne den Broeder (PvdA)

    1
    art. 16, derde lid van de Statuten van de PvdA: Indien een volksvertegenwoordiger van de partij handelt in strijd met de statuten,
    reglementen of besluiten van de partij dan wel de partij op onredelijke wijze benadeelt of dreigt te benadelen, is het partijbestuur
    bevoegd betrokkene uit zijn functie(s) terug te roepen.

    ========

    Ik denk dat de PvdA(-fractie) Maastricht behoorlijk in de maag zit met deze kwestie.
    Persoonlijk denk ik dat er tussen Marianne den Broeder en de PvdA(-fractie) nog véél meer aan de hand is, maar dat is voorlopig speculatief.
    Opvallend is dat de PvdA Maastricht op haar website met geen woord rept over deze kwestie, althans tot op dit moment.
    https://maastricht.pvda.nl/
    Of dat nu zo heel slim is waag ik te betwijfelen.

    Wordt ongetwijfeld vervolgd.
    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • Onenigheid in fractie D66

     Niet alleen bij de PvdA zijn er interne perikelen, ook D66 in Maastricht heeft zo haar (over zichzelf afgeroepen) problemen.

     De leden van D66 hebben Franca Eurlings-Tonnaer gekozen als nieuwe fractievoorzitter en lijsttrekker voor maart 2018.
     https://maastricht.d66.nl/2017/06/08...66-maastricht/

     De zittende fractievoorzitter, Richard Schoffeleers, kondigde daarop aan op 1 november 2017 zijn raadslidmaatschap te beëindigen.
     Richard was een zéér bevlogen raadslid en toen ik hem persoonlijk (email) vroeg hoe het mogelijk was dat hij gepasseerd was, bleef hij zeer diplomatiek en herhaalde hij dat het zijn eigen keuze was en dat hij i.v.m. zijn drukke werkzaamheden er zelf voor gekozen had om zich in maart 2018 sowieso niet meer verkiesbaar te stellen.
     Wie ben ik om de woorden van Richard in twijfel te trekken, toch?

     Inmiddels weten we dat de D66-wethouder Mieke Damsma is voorgedragen als burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe rn inmiddels wethouder af is.
     Dat betekent dat D66 voor het laatste half jaar een nieuwe wethouder moet/mag leveren.
     De nieuwe wethouder is het huidige raadslid Bert Jongen. Iedereen weet dat.
     Maar ja..... het is nog niet geformaliseerd en voorlopig is Bert Jongen nog niet voorgedragen.
     Het is gissen waarom het zo lang duurt.
     Waar is de daadkracht van de nieuwe fractievoorzitter en beoogd lijsttrekker Franca Eurlings nu?

     Uiteraard werden daar vragen over gesteld en scheidend fractievoorzitter Richard Schoffeleers speelde die de bal terecht door naar Franca Eurlings.
     Die komt echter nu verder dan wat gestuntel en onduidelijke opmerkingen.

     Wat er nu precies aan de hand is bij D66 weet ik (nog) niet, maar feit is dat Richard Schoffeleers eergisteren, 4 november 2017, de knoop doorhakte en met onmiddellijke ingang stopt als raadslid.

     Weer een affaire rond onze lokale politieke partijen die wij met interesse volgen.
     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • In aanloop naar de verkiezingen in Maart 2018
      kan dat best interessant worden.

      Opmerking


      • Historische stemming / Groep Den Broeder

       Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag, 3 oktober 2017, werd een motie in stemming gebracht over de parkeerproblematiek Sint Pieter.
       Voor de geïnteresseerden is deze (verworpen) motie in de bijgevoegde link te lezen https://maastricht.raadsinformatie.n...St_Pietersberg.

       De stemming voor deze motie vond, na vele jaren, eindelijk eens geautomatiseerd plaats in onze nieuwe -inmiddels ook al weer 8 jaar oude - raadszaal.
       Om een of andere reden lukte het nooit om dit technisch gerealiseerd te krijgen.
       Afgelopen dinsdag was het dus zover.


       Bovenstaand het resultaat van deze eerste automatische stemming.

       Er valt echter iets op.
       Het nieuwbakken "PvdA"-raadslid Marianne den Broeder blijkt niet als PvdA-raadslid geregistreerd te staan.
       Uiteraard trekt Den Broeder hierover aan de bel.

       De voorzitter van de raad, burgemeester Annemarie Penn, legt dan uit dat de PvdA fractie, bij monde van fractievoorzitster Anita van Ham, bekend heeft gemaakt dat zij Den Broeder niet in hun fractie accepteren.
       De burgemeester geeft terecht aan dat dit nu niet de plaats is om daarover te discussiëren. dat is een interne (PvdA) kwestie.

       Dat betekent dus wel dat onze gemeenteraad momenteel een extra fractie heeft, Groep Den Broeder.
       Zoals we in posting #530 hierboven kunnen lezen, heeft Marianne den Broeder hierover al een brief/verzoek gestuurd richting de PvdA(-fractie).
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • Enigszins nieuwsgierig door allerlei informatie vanuit de "wandelgangen" en ook benieuwd naar de begroting die afgelopen dinsdag 3 oktober werd gepresenteerd, woonde ik de Raadsvergadering bij. Allereerst viel me bij de begroting op, dat wethouder Aarts( overigens naar mijn bescheiden mening de beste financiële wethouder die ze hebben gehad) kwistig in het rond strooide met "kadootjes" voor de coalitiepartijen. Hij noemde o.a. de de Boulodome de studio's in de Bankastraat, Muziekgieterij, Noorderbrug en Sphinxkwartier. Ook had hij het over het feit dat Maastricht een sociale stad is en zal blijven en er niemand door het ijs zal zakken.......een uitdrukking die al vaker de revue gepasseerd is. Maar jammer genoeg was er niets te horen over de toenemende armoede en eventuele oplossingen daarvoor. Ook niet over de zorg, die steeds minder wordt en dat er momenteel al in diverse instellingen (b.v. Mondriaan) crisissituaties ontstaan! Een Boulodrome en Poppodium zijn natuurlijk heel mooi, maar als je afhankelijk bent van een voedselbank is dit een luxe die deze doelgroep zich niet kan veroorloven. Dit kun je ook niet op je boterham smeren! ik begrijp, dat dit weliswaar heel zwart/wit is uitgedrukt, maar in principe komt het hier wel op neer. De economie groeit, de werkeloosheid neemt af, maar waarom neemt dan het aantal mensen in de armoede toe en komen er steeds meer voedselbanken bij en gaan charitatieve instellingen aan de slag om de nood enigszins te lenigen? Ik hoop dat het volgende College meer oog heeft voor datgene dat zich in de maatschappij afspeeld en er ook actie in zal ondernemen. Eveneenshoop ik, dat er weer zinvolle discussies worden gevoerd in de Raad en er niet - zoals het nu is - de coalitie alles wat zij wil erdoor heen kan jassen en de oppositie het nakijken heeft......

        Opmerking


        • Daar is geen speld tussen te krijgen Roosje
         Het enige wat ik nog wil toevoegen is om te beginnen met deze topic o.a. bij no.11
         dan bij no.. 27 .. zeker bij no,. 85.. en 87 ..ja in feite ga zo maar door...
         Tot nu toe al deze stukken zijn geschreven door
         mensen die echt wel veel meer dan ik,, verstand hebben van de Maastrichtse politiek.
         Helaas zie ik in de toekomst maar weinig verandering,, men heeft de mond vol van het moet anders.
         Doch wanneer ze de kans hebben ((Een keer in de 4 jaar)) hun stem uit de brengen dan blijf men achter de geraniums zitten.
         je krijg tenslotte dan een raad die je verdient.
         Last edited by Ton.2014; 9 oktober 2017, 19:37. Reden: blz. gewijzig in no.

         Opmerking


         • Oorspronkelijk geplaatst door Roosje Bekijk bericht
          (...) Allereerst viel me bij de begroting op, dat wethouder Aarts( overigens naar mijn bescheiden mening de beste financiële wethouder die ze hebben gehad) kwistig in het rond strooide met "kadootjes" voor de coalitiepartijen. (..) Maar jammer genoeg was er niets te horen over de toenemende armoede en eventuele oplossingen daarvoor. Ook niet over de zorg, die steeds minder wordt .... (..)
          Helemaal mee eens dat John Aarts (VVD) onze meest bekwame en vooral meest betrokken wethouder is.
          Nu strooit hij weliswaar met "kadootjes" en benoemd hij "de armoede niet", maar ondanks dat is hij, zeker voor een VVD'er, best wel betrokken bij het armoedebeleid.
          Desalniettemin is je constatering helemaal juist. Van of met een Boulodrome en/of een Poppodium kun je geen boterham smeren.
          We weten echter dat de Boulodrome en het Poppodium harde coalitievoorwaarden/afspraken waren uit de koker van respectievelijk de Seniorenpartij en de SP.
          Deze loyaliteitsafspraken van de SPM en de SP worden nu verzilverd.


          Oorspronkelijk geplaatst door Roosje Bekijk bericht
          (...)
          Eveneenshoop ik, dat er weer zinvolle discussies worden gevoerd in de Raad en er niet - zoals het nu is - de coalitie alles wat zij wil erdoor heen kan jassen en de oppositie het nakijken heeft......
          Ik heb een kleine, hele kleine hoop dat de vergaderstructuur van stads- en raadsronde en aansluitend de raadsvergadering ná de verkiezingen van tafel wordt geveegd.
          Maar feitelijk is dit hopen tegen beter weten in.
          Deze structuur, die voor de "normale burger" niet of nauwelijks te volgen is, is een zege voor de coalitiepartijen.
          Als de huidige oppositie in maart 2018 de nieuwe coalitie zou mogen gaan vormen, dan betwijfel ik of zij van dit instrument zullen afstappen.
          Tel daarbij op dat we binnenkort waarschijnlijk een (door de raad zelf!) betaalde "onafhankelijke" raadsverslaggever krijgen bij RTV Maastricht. Dan weet je dat de verschillende partijen er alles aan zullen doen om hun visie/mening te slijten bij deze raadsverslaggever. De vergaderdiscipline wordt er dan zeker niet beter op.
          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • De nieuwe ontwikkelingen omtrent gemeente politiek
           het eerste PVDA.. de afdeling Maastricht heeft bij het landelijk bestuur om royement van Den Broeder gevraagd.

           twee ..
           de nieuwe partij SAB. een leuke samenstelling Jos Gorren van het CDA
           en Wim.Schulpen van de partij PVM.
           ik wens de heren veel succes en mochten ze hun zetel halen . dan ze kunnen nog altijd met hun zetel (terecht bij de CDA)

           Opmerking


           • Oorspronkelijk geplaatst door Ton.2014 Bekijk bericht
            De nieuwe ontwikkelingen omtrent gemeente politiek
            het eerste PVDA.. de afdeling Maastricht heeft bij het landelijk bestuur om royement van Den Broeder gevraagd.
            (....)
            Dat is wel apart, maar zou mij - gelet op de reacties bij de installatie van Den Broeder - niets verbazen.
            Opmerkelijk is wel dat de website van de PvdA-Maastricht daarover niets meldt.
            https://maastricht.pvda.nl/nieuws/

            Heb ik dat nieuws gemist?
            Prima dat je het even meldt Ton
            Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

            Opmerking


            • Staat vermeld bij Maastricht gezien 23 oct
             bij het stuk ..eerste wapenfeit sociaal actieve burgerpartij .. druk op de link.
             gr ton.

             Opmerking


             • Gisteren trok een bericht op Facebook mijn aandacht. Normaliter ben ik niet zo'n FB fan en doe er heel weinig mee, maar betreffende bericht vraagt eigenlijk om commentaar!
              Franca Eurlings, lijsttrekker van D66 is te zien in een videoclip, waarin ze een voormalig D66 lid in een andere gemeente onterecht verwijten maakt. Naar mijn mening hoort een gemeenteraadslid van Maastricht zich bezig te houden met haar eigen stad en de burgers en zich niet bemoeien met politieke zaken in andere gemeenten! Deze manier van "acteren" is een politica onwaardig. Als je het niet eens bent met de handelswijze van een (voormalig) D66 lid, bel hem/haar dan op en zeg hem/haar dat persoonlijk. Doe dat niet met een filmpje via Facebook; in mijn ogen ben je dan gewoon publiciteit voor jezelf aan het zoeken in de opmaat naar de verkiezingen. Laat het "acteren" aan de echte acteurs over en hou je bezig met het welzijn van Maastricht en haar burgers.

              Opmerking


              • Het zou Mevr. Franca Eurlings sieren als zij in haar eigen straatje veegde .
               Want de afgelopen 8 jaar verdient D. 66 geen schoonheid prijs.
               Ik denk dat vele M.O ers wel weten wat ik bedoel. (zonder terug te gaan in het verleden.)               Opmerking


               • Vanaf 14 november 2017 zijn de raadsvergaderingen live op internet

                Via de website http://www.maastricht.nl zijn de raadsvergaderingen, en een deel van de stads- of raadsronden, met ingang van 14 november 2017 live te volgen via het internet.
                Ik heb mij altijd afgevraagd waarom dat dat niet al veel eerder mogelijk was.
                Maar ja, beter laat dan nooit.

                De gemeenteraad hoopt door het streamen van de vergaderingen de burger nauwer te betrekken bij de gemeentelijke politiek.
                Ik denk zeker dat burgers die (in)direct betrokken zijn bij een bepaald dossier nu beter kunnen volgen wat er wel/niet gezegd wordt over dit dossier.
                Of het echter een interessante streamingdienst is voor de gemiddelde burger waag ik ernstig te betwijfelen.
                Voor de niet kenner van onze lokale politiek zal het wellicht shocking zijn wat hij gaat zien en horen.
                Maar dat is wellicht een te negatieve benadering.
                Laten we het positief bekijken en eens afwachten wat de "kijkcijfers" zullen zijn en/of hoe onze politici zich voor het oog van de camera's zullen gaan verkopen met het zicht op de verkiezingen van 21 maart 2018.

                Ik zal (hopelijk) met plezier kijken, al blijven de "wandelgangen" tijdens een raadsavond veel interessanter.
                Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

                Opmerking

                Bezig...
                X