Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2014-2018

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Pasen duurt na even. .

  Opmerking


  • Nederlanders eisen duidelijkheid van Weyts over Spartacus: http://cdnapi.kaltura.com/index.php/.../embed/dynamic

   Opmerking


   • Verwijt de pot hier de ketel niet?

    Opmerking


    • Verslag raadsvergadering 23 februari 2016

     Proloog

     Valse beschuldigingen, onjuiste notulen, een “geheime” bijeenkomst, onder vuur liggende bestuurders strevend naar een, al dan niet tijdelijke, eindbestemming, een plotseling opduikende “zesde wethouder” die als een D’Artagnan de echte musketiers van het zittende bestuur helpt tegen een gesloten oppositiefront, een mokkende fractie, internationale verwikkelingen en een pot geld van rond de 80 miljoen euro”.
     Dat is geen vooraankondiging van een spannende (historische) thriller van Tom Clancy, John Grisham of Robert Ludlum, maar gewoon de behandeling van één agendapunt van de Maastrichtse gemeenteraad op 23 februari 2016.
     Als deze vergadering dan ook nog gesitueerd is in een onder de publieke belangstelling uitpuilende raadzaal en op de voet gevolgd wordt door de interregionale media, dan weten de trouwe volgers van deze pierlementaire verslaggever dat ik gisteravond een geweldige avond heb gehad!!

     Het bewuste agendapunt betrof een door het CDA in Maastricht aangevraagd interpellatiedebat over de laatste ontwikkeling in het dossier “Tram Vlaanderen Maastricht”.
     Het bewuste debat werd gevoerd met instemming van de gehele raad met uiteindelijk 4 moties waarvan 2 moties van afkeuring HIER en HIER, één motie om sowieso de stekker uit het gehele project te trekken en één coalitiemotie.
     U begrijpt wellicht dat alleen de coalitiemotie, na 3 (lange) schorsingen, rond 00.30 uur werd aangenomen. De andere moties werden uiteraard verworpen.

     Even een korte flashback over het dossier “Tram Vlaanderen-Maastricht”.
     Ooit, héél lang geleden, kwam de toenmalige fractievoorzitter van het CDA (!!) met een nieuw stokpaardje. Een light rail verbinding tussen (de universiteiten van) Hasselt en Maastricht. Dat was in een tijd dat Maastricht, min of meer vanzelfsprekend, een CDA burgemeester had en het CDA per definitie in de coalitie zat.
     Op 30 juni 2008 tekenden de ministers van Nederland en Vlaanderen hiervoor zelfs een overeenkomst.
     Maar tijden veranderen en het CDA zal spreken van voortschrijdend inzicht.
     Nu is het CDA faliekant tegen een tram tussen Hasselt en Maastricht.
     De PvdA, tot maart 2014 in de coalitie vertegenwoordigd met wethouder Albert Nuss die verantwoordelijk was voor het bewuste dossier, zegt nog steeds vóór een tramverbinding te zijn, maar dan alleen als de eindhalte het station in Maastricht is.
     Dat laatste is feitelijk de hele bottleneck!
     Om technische reden is het de eerste 10-25 jaar onmogelijk dat de tram, over de Wilhelminabrug, de Maas oversteekt tot aan het station.
     Een oversteek over de bestaande spoorbrug schijnt ook niet mogelijk te zijn.
     Dat maakt dat de oppositiepartij PvdA, samen met alle oppositiepartijen, nu tegen de - thans door de gemeente Maastricht geplande - tramverbinding is.
     Op de lange termijn, 25-35 jaar, moet de Wilhelminabrug verhoogd en verbouwd/gerenoveerd worden. Dan zou, aldus het college van B&W, de tram wel kunnen worden doorgetrokken tot het station. Vanwege deze optie zegt het college dat ut good kump.
     Hoe dan ook, binnen nu en 10 jaar is dat geen optie en kump ut neet good, maar heeft de gemeenteraad, feitelijk alleen de coalitiemeerderheid, in 2015, wel ingestemd met een tijdelijke eindhalte bij Mosaforum.
     De Raad van State (RvS) heeft op 10 februari 2016, in een in juridische zin zeer opmerkelijke uitspraak, het gehele bestemmingplan van het tramtracé vernietigd.
     Ut waor neet good!
     (zie ook het persbericht van de RvS).

     Alle ingrediënten voor een leuke theatervoorstelling waren gisteren dus aanwezig in de raadzaal en iedereen wist al bij aanvang van de vergadering dat de coalitie zou winnen. Maar toch!
     Last edited by Pier; 24 februari 2016, 16:36.
     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • Verslag II van de raadsvergadering van 23 februari 2016

      Wat gebeurde gisteren allemaal!?!

      Feitelijk is het onmogelijk om een agendapunt dat, met onderbrekingen, in totaal ruim 5,5 uur (!!!) duurde (misschien wel een record ?) in een nog interessant en leesbaar verslag weer te geven.
      De echte die hards, al verwacht ik niet dat die er zijn, kunnen eventueel hun hart ophalen bij de videoregistratie.

      Ik zal een korte beschrijving van het interpellatiedebat over de tram Vlaanderen-Maastricht van gisteravond geven.

      De oppositiepartijen, CDA, PvdA, PVM, Maastrichtse Volkspartij (MV) en Liberale Partij Maastricht (LPM) hadden hun messen geslepen voor dit interpellatiedebat!
      Deze partijen zijn tegen de komst van de tram, waarbij moet worden aangetekend dat de PvdA alleen tegen is vanwege de thans gekozen eindbestemming bij Mosa Forum.

      Fractievoorzitster Vivianne Heijnen van het CDA opende na de inleidende schermutselingen de frontale aanval op het college.
      De eerste aanval ging over een besloten bijeenkomst op 18 november 2014 waarin alle fractievoorzitters door het college werden geïnformeerd over een (concept) preview. Juist die preview is het die destijds (bewust) door het college aan de Raad van State (RvS) werd onthouden cq waardoor de RvS werd misleid en waarvoor de gemeente Maastricht nu is afgestraft met de vernietiging van het bestemmingsplan door diezelfde RvS.
      In een notitie van 21 november 2014 werd door de ambtenaren van de gemeente Maastricht vermeld dat alle fractievoorzitters hadden ingestemd met het achterhouden van deze (concept) preview. Het punt is nu echter dat Vivianne Heijnen nooit, maar dan ook nooit heeft ingestemd met deze handelswijze.
      Wethouder Gerdo van Grootheest (GL) verdedigde namens het college deze handelswijze cq probeerde daarvoor een verklaring te geven/vinden, maar hij kon niet voorkomen dat de oppositie hier een punt scoorde en de bal hard richting het college speelde.

      Woordvoerder Niels Peeters, die namens de PVM woordvoerder is in dit dossier, hekelde zeer gedecideerd en in keurige bewoordingen het optreden van het college en gaf aan dat door deze handelswijze de betrouwbaarheid van “Maastricht” ernstig werd beschadigd.
      Ook verweet hij mn. coalitiepartner SP dat zij wel erg stil waren tijdens dit debat. Dat is opmerkelijk omdat de SP, toen ze nog niet in het college zaten, zéér fel tegen de komst van de tram waren!
      Ook Kitty Nuyts (LPM) had zich goed voorbereid voor een frontale aanval op het college. Maar bij Kitty geldt helaas steeds dat ze doordraaft nadat ze haar punt heeft gemaakt en daardoor haar punt weer (onnodig) verspeeld. Zij stuurde mn. erop aan dat het college niet goed op de hoogte is van de parlementaire discussie over dit dossier in Vlaanderen.
      Nelleke Barning, die namens de PvdA het woord voerde, steunde in vrijwel alles de oppositie en sommerde het college bijvoorbeeld eindelijk eens inhoudelijk met “de Belgen” te gaan overleggen over wat de gevolgen zijn van de recente uitspraak van de RvS.

      Nadat de eerste kruitdampen waren opgetrokken en het college dacht wat lucht te krijgen kwam Vivianne Heijnen met een tweede frontale aanval.
      Op 16 december 2014 is er kennelijk een besloten bijeenkomst geweest over dit debat. Echter niemand van de oppositie weet hiervan!
      Dat is wel redelijk opmerkelijk want in ambtelijke stukken wordt die vergadering/bijeenkomst wel aangehaald en de oppositie wil wel eens weten wat toen dan kennelijk in “zeer besloten kring” is besproken zonder dat de oppositie ook maar weet heeft van de inhoud van deze bijeenkomst!
      Hier wist het college, bij monde van portefeuillehouder John Aarts, zich al helemaal niet uit te redden.
      Volgens het college heeft die bijeenkomst wel degelijk plaatsgevonden en heeft de oppositie gewoon haar stukken niet op orde.
      Dat was natuurlijk koren op de molen van de oppositie. Het college werd uitgenodigd dan eens met een uitnodiging of notulen op te proppen te komen.
      Helaas, na een schorsing bleek het college aan dit verzoek niet te kunnen voldoen!
      2-0 voor de oppositie.

      Toen was het tijd dat Richard Schoffeleers, de nieuwe fractievoorzitter van coalitiepartij D66, namens alle coalitiepartijen in de bres sprong voor het college.
      Wat volgde was een geweldig debat tussen “de zesde wethouder” Richard Schoffeleers – waarschijnlijk mede namens het college - en de oppositiepartijen en mn. Nelleke Barning.
      Volgens Richard Schoffeleers bekijken “de Belgen” deze avond met argusogen. Maar niet alleen dat. Volgens Schoffeleers zijn er cultuurverschillen tussen Nederland en België. In Nederland worden zaken op bestuurlijk niveau besproken, maar – let op hier komt ie – “in België communiceert men via de pers. (…) Wij wachten al een jaar op een uitspraak van onze contractpartner minister Weyts”

      Uiteindelijk diende Richard Schoffeleers, namens alle coalitiepartners een motie in waarin o.a. het college wordt gevraagd om z.s.m. contact op te nemen met de Belgische partners om in overleg te treden over het vervolgtraject n.a.v. de uitspraak van de RvS.
      Dat Richard Schoffeleers als een “zedse wethouder” acteerde werd tenslotte nog even geaccentueerd toen hij aangaf dat de coalitie afstand nam van de bewoordingen zoals die werden gebruikt in de motie van afkeuring van het CDA waarin het handelen van het college van Maastricht in de bestemmingsplanprocedure Tram Vlaanderen Maastricht werd afgekeurd.
      Jan Hoen (MV) interrumpeerde daarop Schoffeleers: “Is de coalitie tegen of is dat in overleg met het college?”
      Schoffeleers: “Hierover is alles gezegd”
      Hoen: “Dat is geen antwoord”
      Schoffeleers: “Geen commentaar”
      Hoen: “Dat zegt genoeg!”

      Tot slot was er nog een “grappig” commentaar van de GroenLinks-fractie richting Vivianne Heijnen toen zij haar afkeuringsmotie inleidde.
      Ik kan daar veel over zeggen, maar ik laat het hier even bij en wellicht dat ons MO-lid GroenLinkser daarop wel iets wil zeggen.
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • Raadsvergadering 23 februari 2016 - en hoe nu verder?

       Toen de vergadering vannacht rond 00.40 uur werd gesloten door burgemeester Annemarie Penn-Te Strake was er eigenlijk helemaal niets veranderd.
       Ik had een geweldige avond gehad en het college kan verder gaan in een poging uiteindelijk de tram te laten rijden tussen Hasselt en Maastricht, dan wel te proberen van dit project op een goede manier af te komen zonder schadeclaim.
       Achter de schermen is vrijwel iedereen het er over eens dat die tram nooit tussen Hasselt en Maastricht zal gaan rijden.
       Persoonlijk vind ik dat nog steeds een gemiste kans en hoop ik, tegen beter weten in, dat ik wellicht in 2020 met de tram naar Hasselt kan.
       De gisteren tijdens de raadsvergadering niet behandelde agendapunten zijn doorgeschoven naar de komende raadsvergadering van 8 maart 2016.

       Wat echter steeds duidelijker wordt is dat de oppositie eindelijk weet hoe ze oppositie moeten voeren.
       Tijdens de raadsvergadering van 7 februari 2016 had men wethouder Damsma al behoorlijk bij de kladden en werd haar wederom de hand boven het hoofd gehouden door de voltallige coalitie en mn. door "de zesde wethouder" Richard Schoffeleers.
       Op de oorspronkelijke agenda van gisteravond stond onder agendapunt 4 nog het raadsvoorstel innovatie-agenda kunst en cultuur.
       Dit is ook een dossier van wethouder Mieke Damsma.
       De oppositie heeft richting dit debat weer de messen geslepen gelet op het ingediende amendement, de ingediende moties en de reeeds gestelde vragen richting dit debat.
       Als wethouder Damsma weer zo gaat stuntelen als tijdens het debat op 7 februari jl. over de "Harmonisatie peuterspeelzaakwerk/kinderopvang" zal ze ongetwijfeld blij zijn met de steun van "de zesde wethouder" en de voltallige coalitie.

       Het wordt voor de pierlementaire verslaglegging 8 maart 2016 weer smullen. Hopelijk werkt dan wel de wifi-verbinding, maar daarover heb ik vannacht in posting #495 al het nodige gezegd.
       Raadslid Jan Hoen waarschuwde de burgemeester nog dat het onverstandig is om de raadsvergadering van 8 maart 2016 pas om 20.30 uur te laten beginnen.
       "Als we om 20.30 uur pas beginnen krijgen we de agenda weer niet afgewerkt!".

       Ik hoop dat wethouder Damsma die hint van de oppositie goed heeft begrepen en zij zich in de komende 2 weken realiseert dat ze zich goed moet voorbereiden!!

       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • Raadsavond 8 maart 2016 - agenda

        Een enkele oplettende en trouwe volger van de thread “Stadsbestuur 2014-2018” was het, via e-mail, al opgevallen dat er (nog) geen verslag van de raadsavond van, 8 maart 2016, online stond.
        De reden was o.a. dat de techneuten van de gemeente er nog niet in zijn geslaagd om de problemen met de wifi-verbinding de in raadzaal op te lossen.
        Men verzekerde mij dat men daar hard aan werkt en het de bedoeling was dat eind vorige week de problemen opgelost waren.
        Maar helaas.
        Het oplossen van het Wifi-probleem heeft alles te maken met de voortgang van de verbouwing in het oude stadhuis. Ik zal jullie niet met de details lastig vallen – o.a. vanwege het technisch aspect daarvan dat ik ook niet zo goed begrijp - maar er wordt hard aan gewerkt.
        Dat maakte dat ik gisteren geen “live-verslag” kon leveren.
        Bovendien ging de vergadering door tot in de late uurtjes en besloot ik de vergadering om 23.10 te verlaten om deze keer wel nog tijdig een bus naar huis te krijgen.

        Hoe dan ook.
        De agenda van de raadsvergadering van gisteravond is HIER te vinden.

        Het meest in het oogspringende agendapunt was gisteravond de Innovatieagenda Kunst en Cultuur en de al twee keer uitgestelde Motie regulering cannabisteelt.
        Wat dit laatste agendapunt betreft heb ik vanavond nog deels de video-registratie van gisteravond moeten terugkijken, want dat agendapunt was om 23.10 uur nog niet afgehandeld.
        Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

        Opmerking


        • Raadsavond 8 maart 2016 – Innovatieagenda Kunst en Cultuur

         De mens(heid) wordt het meest geprikkeld om innovatief te zijn bij twee (gemoeds)toestanden. Dat is (extreme) armoede en oorlog.
         Gelukkig zijn we niet in oorlog, al zal mogelijk deze of gene wellicht tegenwerpen dat de huidige (in)directe steun van Nederland in Syrië en Irak maakt dat wij formeel in oorlog zijn.
         Verder denk ik niet dat er (extreme) armoede heerst in Nederland. Daarbij wil ik zeker niet voorbij het feit gaan dat er momenteel mensen zijn die het financieel zéér moeilijk hebben.

         Het gemeentebestuur van Maastricht is, blijkens dit raadsvoorstel op zoek naar een eenmalige culturele innovatieve impuls voor 2016 en 2017.
         Nu zeg ik niet dat je iedereen die een subsidie-aanvraag voor innovatieve impulsen indient onmiddellijk in armoede moet laten verzinken en de oorlog moet verklaren, maar om nu 1 miljoen euro voor dat innovatief streven uit te trekken vind ik persoonlijk het ander uiterste.
         Toch heeft “Maastricht” in het bestuursakkoord 2014-2018 besloten dat er één miljoen euro in kunst en cultuur moet worden gestoken.
         Die één miljoen euro komt overigens uit het budget dat over is van de mislukte poging om Europese Culture hoofstad in 2018 te worden.
         Mn. om die laatste reden is het misschien verdedigbaar dat het geld dan toch moet blijven in de kunst-en cultuurhoek.
         Persoonlijk zou ik, als rechtgeaard cultuurbarbaar, daar nooit voor kiezen, maar ik gun anderen ook wel eens wat.

         Maar net in de zin “ik gun anderen ook eens wat” ligt er momenteel een groot onderhuids probleem in de Maastrichtse gemeenteraad.

         Zeker na het felle raadsdebat van 23 februari 2016 – zie o.a. deze posting zijn de onderlinge verhoudingen in de Maastrichtse gemeenteraad erg vertroebeld.
         Voor degene die zich daar alvast een beeld van wil vormen adviseer ik even naar de videoregistratie van de raadsvergadering van gisteren te gaan en dan door te spoelen naar 2 uur en 3 minuten. Op dat moment komt het PvdA raadslid Nelleke Barning aan het woord en zij gaat vervolgens in discussie met het GroenLinks raadslid Passenier ("zonder s op het einde"). Let ook vooral op hetgeen dhr. Passenier zegt over "het moet van twee kanten komen".

         Helaas ontbreekt mij nu even de tijd om daar uitvoerig op in te gaan, maar ik zal daar morgen op terugkomen.
         Verder is er dan aandacht de “internationale vrouwendag”, de aangenomen (26 tegen 12 stemmen) motie van de Seniorenpartij over de regulering van de cannabisteelt en de opmerkelijke uitslag van de geheime stemming over het benoemen van het nieuwe burgerraadslid voor de Liberale Partij Maastricht, Nanette Canisius.
         Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

         Opmerking


         • Raadsvergadering 8 maart 2016 - Internationale vrouwendag

          Bij de aanvang van de raadsvergadering was er een leuke verrassing voor de vrouwelijke raadsleden, met dank aan onze playboy wethouder John Aarts.
          In het kader van Internationale vrouwendag, 8 maart, vond het college van B&W, op voorspraak van de wethouder van financiën John Aarts (VVD), het een leuke geste om alle 13 vrouwelijke raadsleden een mooie bos bloemen te geven.

          Ik hoor het u zeggen: "En de mannen dan???"
          Mannen hebben geen cadeaus nodig om zich gewaardeerd te voelen.
          "Biertje?"
          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • Raadsvergadering 8 maart 2016 - wordt vervolgd -

           Helaas loopt mij de tijd als zand tussen de vingers weg.
           Zo ben ik bezig met een "opiniestuk" over de onderlinge verhoudingen binnen onze raad en nog een opmerkelijke gebeurtenis.
           Deze postings vergen echter veel meer tijd dan ik dacht. Zo wil ik van betrokkenen graag hun mening horen i.h.k.v. hoor- en wederhoor.

           Ik probeer e.e.a. echter z.s.m. online te krijgen.

           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • Onderlinge verhoudingen in de raad vertroebeld

            B: “Het lijkt wel of wij maar niet in gesprek komen tussen oppositie en coalitie (…) of wij elkaar de hand niet willen - kunnen reiken. (…) Dit zet de verhoudingen ontzettend op scherp.”
            P: “[Toenadering] willen wij pas op het moment dat er gevoelens zijn dat men elkaar dit wil gunnen”.


            Hoewel dit een keurige nette discussie lijkt - en feitelijk ook is - tussen Nelleke Barning (PvdA, oppositie) en Hans Passenier (GL, coalitie), is dit politiek gezien een heftige scheldkanonnade en aanvaring tussen oppositie en coalitie in Maastricht..
            Deze discussie is terug te beluisteren in de videoregistratie van de Maastrichtse gemeenteraad van 8 maart 2016 na pakweg 2 uur en 5 minuten.
            De oorsprong van deze aanvaring lag zeker niet in de op dat moment gevoerde discussie over het agendapunt “Innovatieagenda kunst en cultuur”, maar vindt zijn oorsprong in de felle aanvallen van de oppositie richting het collega en coalitie de raadsvergaderingen van 2 en 23 februari 2016.

            In de wandelgangen van de coalitie is te horen dat men zich ergert aan het “gestrekt been” waarmee mn. het CDA tegenwoordig inkomt richting het college en daarmee indirect richting de coalitiepartijen.
            Bij de oppositie is te horen, zowel in de raad als in de wandelgangen, dat de coalitiepartijen kostte wat het kost het college en mn. hun eigen wethouders een hand boven het hoofd willen houden.

            Nu is een dergelijke controverse tussen coalitie en oppositie niet raar, maar de laatste weken lijkt het erop dat de persoonlijke verhoudingen in de raad ernstig vertroebeld zijn.

            In de raadsvergadering van 2 februari 2016 had de oppositie wethouder Mieke Damsma (D66) in de tang. De wethouder gaf eerst toe aan een wens van de oppositie, maar na een aangevraagde schorsing door D66 kwam de wethouder terug op haar standpunt. Een withete oppositie kon dit niet waarderen.
            In de raadsvergadering van 23 februari ging het helemaal mis in een interpellatiedebat over de Tram Vlaanderen-Maastricht. Onder aanvoering van het CDA ging de oppositie vol in de aanval. Een raadslid van de coalitie sprak zelfs van een gestrekt been.
            De wethouders Gerdo van Grootheest (GL) en John Aarts (VVD) werden door de oppositie er oa. van beticht bewust de woorden cq. instemming van oa. het CDA en andere partijen te hebben verdraaid.
            Na afloop kwam (een deel van) de coalitie echter met de uitleg dat degene die stond te liegen niet de wethouders waren, maar juist het CDA.
            Zo beweerde het CDA dat zij afstand hadden genomen van een voornemen om de Raad van State onjuist cq onvolledig in te lichten, terwijl (een deel van) de coalitie beweert dat het CDA dat echt nooit gedaan heeft. Bovendien beweert het CDA niet aanwezig en uitgenodigd te zijn geweest voor een besloten raadsbijeenkomst op 16 december 2014, terwijl (een deel van) de coalitie beweert zeker te weten dat het CDA bij die bijeenkomst aanwezig is geweest.
            In het nadeel van de coalitie spreekt dat hiervan totaal niets terug te vinden in mails en/of notulen.

            Feit is echter dat er in de wandelgangen over en weer met modder wordt gegooid en subtiel richting uw pierlementair verslaggever is kenbaar gemaakt dat “men” niet wil samenwerken met leugenaars.
            Mijn tegenargument was en is dat dit nu juist de kenmerken zijn van politiek en dat dit, hoe vervelend dat voor de politici ook mag zijn, de krenten in de pap zijn voor het publiek.
            Als bewijs kan ik aanvoeren dat de publieke belangstelling voor de raadsvergadering van 23 februari enorm was. Er werden door de bodes zelfs circa 50 extra zitplaatsen gecreëerd.
            “Zo gaat men niet met elkaar om in de politiek, althans volgens mijn politieke opvattingen” is een coalitie-quote die ik te horen kreeg.

            Dat de verhoudingen momenteel echt op scherp staan blijkt o.a. uit het feit dat een enkele coalitiepartij aangeeft dat men deze leugenachtige houding van de oppositie, waarschijnlijk bedoelt met mn. het CDA, niet zal vergeten bij de eventuele coalitiebesprekingen na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.
            Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

            Opmerking


            • Dedain en onvolwassen in mijn reactie hierop. Enig narcisme kan zelfs een rol spelen. Men moet zijn verantwoordelijkheid(heden) nemen en zich niet laten verleiden tot roddelraad. Moreel gezag? Ver te zoeken ... En dit alles verklaart voor een deel de afkeer van velen voor het politieke gebeuren.

             Opmerking


             • Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
              (..) ... En dit alles verklaart voor een deel de afkeer van velen voor het politieke gebeuren.
              Ik weet niet of het klopt wat je zegt.
              Mijn eerste reactie zou zijn dat je gelijk hebt, maar het grappige is dat de publieke belangstelling significant toeneemt naar mate de politiek "vuiler" wordt.
              Hoe meer politici er een potje van maken, hoe meer mensen naar een politieke uitzending kijken.
              Kijk maar eens hoe populair een serie als "House of cards" is.

              Dus als politici aandacht willen genereren moeten ze vooral anderen (subtiel) gaan beledigen of zwart maken.
              Wie herinnert zich uit een ver verleden niet de uitspraak van Hans Wiegel: "Sinterklaas bestaat! Dáár zit ie..." en daarbij wijzend naar Joop den Uyl.
              En wie heeft niet gegrinnikt op het moment dat Geert Wilders het heeft over "Kereltje Pechtold"??

              Dat politici vervolgens afstand nemen van de beledigende collega begrijp ik, maar feitelijk moeten ze hem dankbaar zijn.

              Het volk zou het beste af zijn met redelijke en elkaar respecterende politici, maar gek genoeg smult het volk wel van die ruziënde politici

              Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

              Opmerking


              • Raadsavond 28 juni 2018

               Om diverse redenen, zéér verschillend van aard, heeft jullie pierlementaire verslaggever al een paar maanden geen verslag meer gedaan van de raadsavonden.
               Ter geruststelling. De verminderde aandacht is niet het gevolg van medische redenen of zo.

               Ondanks dat ik niet meer naar de raadsavonden kon cq ben gegaan ben ik de lokale politieke perikelen (letterlijk) op een afstand blijven volgen en gelukkig werd ik ook door diverse betrokkenen (deels) op de hoogte gehouden. Dat laatste was en is wel bijzonder prettig.

               Afgelopen dinsdag, 28 juni 2018, was weer een raadsavond.
               De beeld- en geluidsopnamen stonden, in ieder geval vanmiddag, nog niet online.

               Bijgaand treffen jullie wel de AGENDA aan en de BESLUITENLIJST van deze raadsavond.

               Het is niet veel, maar helaas kan ik er momenteel niet veel meer van maken.
               Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

               Opmerking


               • Communicatieplan gemeenteraad Maastricht

                Zoals we in de BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 28 juni 2016 kunnen lezen is het COMMUNICATIEPLAN 2016-2017 van de gemeenteraad van de agenda afgevoerd.
                Het communicatieplan zal nu eerst in een stads- en raadsronde worden besproken.

                Dus voor geïnteresseerden betekent dit dat ze kennis kunnen nemen van dit communicatieplan en eventuele op- of aanmerkingen dan in kunnen brengen in de stadsronde.

                Uiteraard kan hierover ook al gediscussieerd worden op ons forum!

                Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

                Opmerking

                Bezig...
                X