Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2014-2018

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
  Ik vraag in posting #477 om wat meer "tegengeluid" en wordt door GroenLinkser op mijn wenken bediend
  Ik zal proberen er geen welles-nietes posting van te maken.

  (...)

  Groenlinkers heeft hier (deels) een punt.
  Het klopt dat zwel GroenLinks als de SP in de afgelopen coalitieperiode vaker een eigenstandig standpunt hebben gehad over een onderwerp/dossier waarover - voor zover ik weet en aanneem - geen coalitieafspraken zijn gemaakt.
  Als je je argumentatie zo begint, is er van welles-nietes sowieso geen sprake ;-).

  Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
  Een ander voorbeeld waarin juist wel een coalitiestandpunt wordt gevolgd is de winkelopenstelling op meerdere feestdagen.
  Daarbij gaf de SP duidelijk aan feitelijk tegen verdere openstelling te zijn, maar wel voor te stemmen omdat dit in de coalitiebesprekingen was afgesproken.
  Ik kan deze handelwijze wel volgen en heb daarvoor ook wel begrip.
  Afspraak is afspraak!
  Een mooi, maar helaas geen goed voorbeeld, want GroenLinks stemde hier uiteindelijk tegen ;-) (en de SP zal normaal gesproken ook nooit voor de openstelling op Tweede Kerstdag stemmen). En niet alleen vanwege het voorstel van de Tweede Kerstdag-openstelling. De PvdA hielp uiteindelijk het voorstel om de discussie over Tweede Kerstdag op een later moment wederom te voeren aan een meerderheid. Ons ordevoorstel om de uitgelopen vergadering dan ook maar op Tweede Kerstdag voort te zetten, ontving geen steun maar wel een gulle lach van de aanwezigen ;-).

  Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
  Dus hoewel GroenLinkers een punt heeft is het een feit dat coalitiepartijen vrijwel wekelijks met hun eigen wethouder en/of het college overleggen over het (toekomstig) beleid.
  Bij een m.i. goed functionerend dualisme zou dit niet "mogen". Als een fractie van tevoren wordt betrokken bij het B&W beleid, hoe praktisch wellicht ook, kun je natuurlijk niet verwachten dat diezelfde fractie tijdens de raadsvergadering plotseling met een ander standpunt komt.
  Tja, het is een feit dat je informatiepositie als coalitiefractie beter is dan die van oppositiefracties. De keerzijde daarvan is dat je niet zomaar kunt beginnen te schieten vanuit de heup, want een goede samenwerking werkt twee kanten op. Daar hoef je nauwelijks rekening mee te houden als je in de oppositie zit. Dan krijg je dus voorbeelden als waar jij je al over hebt beklaagd. Maar goed geïnformeerd zijn, is niet hetzelfde als slaafs volgen. Wij zitten 99% van de gevallen op één lijn met onze wethouder, maar dat is logisch: we zijn van dezelfde politieke kleur en hij functioneert uitstekend. Maar de coalitiefracties wijken dus ook wel eens af van wat het college voorstelt, en bij een goede (coalitie)samenwerking past dan dat je elkaar daarover informeert. Die informatievoorziening werkt dus twee kanten uit.

  Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
  Helemaal mee eens, maar voor de relatieve leek is het huidige vergadersysteem niet (goed) te volgen. Het oude systeem was veel overzichtelijker.
  Een betere informatievoorziening is wat mij betreft een van de verbeterpunten, want het moet uiteraard wel te volgen zijn. Maar volgens mij is er nog nooit zoveel inbreng van niet-verkozenen geweest als nu. En dat heeft zeker gevolgen gehad voor de discussies die zijn gevoerd. Ik wacht nog steeds op het moment dat mensen van MO, niet in de laatste plaats jijzelf, Pier, zich komen mengen in de stadsrondes. Jullie hebben een mening, maak gebruik van je recht om mee te doen!

  Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
  Ik dwaal wellicht een beetje af, maar wat wordt nu het vergadersysteem/structuur over de nieuwe situatie over het tramtracé Hasselt-Maastricht nu de Raad van State het huidige bestemmingsplan naar de prullenbak heeft verwezen en feitelijk alles weer opnieuw moet?
  Komt er nu weer een stads- en raadsronde????
  Ik weet het niet. Dat zal de komende weken wel duidelijk worden, neem ik aan.

  Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
  Hoewel ik vind dat als je het huidige systeem verdedigbaar acht je dat wel zou moeten doen.
  Toch hoop ik dat dit niet het geval zal zijn. Dan zie je echt door de bomen het bos niet meer.
  Maar zoals het vergadersysteem nu is vind ik dat je de burgers weer om hun mening moet vragen.
  Als men dat gaat doen is dat, en dat weet iedereen, wel totaal verloren tijd.
  Daar heb je zeker een punt. Ik denk dat de standpunten wel duidelijk zijn en dat alle argumenten voor en tegen wel gewisseld zijn. Toch is er nu een onzekere situatie ontstaan, waar meer informatie over nodig is. Ik zou me kunnen voorstellen dat we een informatieronde over de RvS-uitspraak doen, om ook voor de niet-juristen onder ons goed op het netvlies te krijgen wat die uitspraak behelst. En ik zou de Belgen (misschien Weyts zelf) wel eens in een stadsronde willen hebben om hen te bevragen op wat ze nu eigenlijk willen, want dat blijft ook maar mistig. Daarnaast komt er op 23 februari 2016 een interpellatiedebat, als ik het goed begrepen heb. Kortom, het laatste woord is er zeker nog niet over gezegd.

  Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
  Ik laat me dus verrassen
  That's the spirit ;-).
  ...

  Opmerking


  • Oorspronkelijk geplaatst door GroenLinkser Bekijk bericht
   (...)
   Een mooi, maar helaas geen goed voorbeeld, want GroenLinks stemde hier uiteindelijk tegen ;-) (en de SP zal normaal gesproken ook nooit voor de openstelling op Tweede Kerstdag stemmen). En niet alleen vanwege het voorstel van de Tweede Kerstdag-openstelling. De PvdA hielp uiteindelijk het voorstel om de discussie over Tweede Kerstdag op een later moment wederom te voeren aan een meerderheid. Ons ordevoorstel om de uitgelopen vergadering dan ook maar op Tweede Kerstdag voort te zetten, ontving geen steun maar wel een gulle lach van de aanwezigen ;-).
   Toen ik vroeg om wat meer tegenspraak was het niet de bedoeling dat al mijn fouten hier open en bloot ten toon worden gespreid.......
   Zonder gekheid, ik ben blij dat GroenLinkser reageert en recht zet wat abusievelijk krom is!!!
   Hoop alleen niet dat GroenLinks hierdoor op MO te veel sympathie krijgt.......

   Oorspronkelijk geplaatst door GroenLinkser Bekijk bericht
   (...)
   Een betere informatievoorziening is wat mij betreft een van de verbeterpunten, want het moet uiteraard wel te volgen zijn. Maar volgens mij is er nog nooit zoveel inbreng van niet-verkozenen geweest als nu. En dat heeft zeker gevolgen gehad voor de discussies die zijn gevoerd. Ik wacht nog steeds op het moment dat mensen van MO, niet in de laatste plaats jijzelf, Pier, zich komen mengen in de stadsrondes. Jullie hebben een mening, maak gebruik van je recht om mee te doen!
   Op zich een terechte opmerking van GroenLinkser die hier de bal terugkaatst en wacht op het moment dat MO'ers, en niet op de laatste plaats jullie pierlementair verslaggever, zich mengt in de stadsronde.
   Ik wil daar uiteraard wel iets op zeggen.
   Ik vind dat je als burger niet te pas en de onpas maar iets moet gaan roepen in de stadsronden. Dat gebeurt gelukkig ook niet!
   Je moet, althans dat is mijn mening, pas deelnemen aan de discussie(s) als je zelf betrokken bent cq je betrokken voelt en je over deugdelijke en onderbouwde argumenten beschikt.
   Als ik dit op mijzelf betrek dan kan ik mij slechts één onderwerp herinneren - het tramtracé, maar daar later meer over - waarbij dat van toepassing was.
   Zeker, ik heb over veel dossiers een mening, maar ben er niet direct bij betrokken cq weet er inhoudelijk te weinig van.
   Daarom heb ik over sommige van die dossiers geprobeerd (redelijk objectief) verslag te doen in de hoop dat de lezers van mijn MO-verslagen inzicht krijgen op die dossiers cq de lezers te informeren wat de standpunten zijn van de diverse partijen en/of het college.
   Maar er zijn dossiers waar ik wel zelf een uitgesproken mening over heb en waarin ik mij, in alle redelijkheid, terdege heb verdiept.
   Een van die dossiers is, zoals genoemd, het tramdossier Vlaanderen-Maastricht.
   Ik ben een zéér groot voorstander van deze tramverbinding!
   Ik heb daarover in 2013 ook een uitvoerige e-mailwisseling gevoerd met de ambtenaren van de provincie en feiten verzameld.
   Nu had je in 2013 nog geen stadsronden, dus hetgeen ik wil zeggen gaat niet geheel op, maar ik denk dat mijn (mislukte?) lobby bij enkele partijen die tegen de tram zijn/waren toch efficiënter zijn geweest dan wanneer ik zou hebben ingesproken tijdens een stadsronde.
   Ik wil alleen maar zeggen dat wanneer je wat meer ingeschoten bent in de lokale politiek en de (burger)raadsleden beter kent, een lobby voorafgaande aan de stadsronde meer zoden aan de dijk zet dan een bijdrage tijdens een stadsronde.
   HET grote en wellicht enige voordeel van het nieuwe vergadersysteem is dat alle (burger)raadsleden veel gemakkelijker te benaderen zijn tijdens de raadsavond. Dat geeft burgers de mogelijkheid om veel efficiënter te lobbyen en volgens mij is dit beter dan welke inbreng in de stadsronden dan ook. Daarmee wil ik niet zeggen dat bijdragen in de stadsronden per definitie niet belangrijk zijn, maar meestal ben je dan al te laat voor een goede lobby.
   Het nieuwe vergadersysteem zal zeker niet ingrijpend worden aangepast, maar ik hoop dat de laagdrempelige bereikbaarheid van de (burger)raadsleden zo blijft (en er vaker Chinees wordt bestelt tijdens de dinerpauze, maar dat geheel ter zijde )
   Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

   Opmerking


   • Jullie hebben het over politieke dossiers, ik zou graag eens jullie mening willen weten over de nieuwe doorbraak door de walmuur. Je ziet de laatste tijd op de social media de ophef die over dit plan wordt gemaakt. Ik zie namelijk dat alleen jullie aller Kitty Nuijts zich met dit dossier bezig houdt. Is dit een goed of slecht teken?
    Kompleminte

    Toller

    Opmerking


    • Oorspronkelijk geplaatst door Toller Bekijk bericht
     Jullie hebben het over politieke dossiers, ik zou graag eens jullie mening willen weten over de nieuwe doorbraak door de walmuur. Je ziet de laatste tijd op de social media de ophef die over dit plan wordt gemaakt. Ik zie namelijk dat alleen jullie aller Kitty Nuijts zich met dit dossier bezig houdt. Is dit een goed of slecht teken?
     Ik heb gisteren het persbericht van o.a. Kitty Nuyts over de mogelijke doorbraak van de stadswal gelezen.
     Volgens mij is de politiek in deze nog niet aan zet.
     Daarvoor is het allemaal te prematuur en vooralsnog zie ik geen concreet plan liggen voor een fietspad dwars door de stadsmuur heen.
     Maar als je concrete aanwijzingen hebt zie ik dat graag.
     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • Pierparlementarier, neem eens contact op met Breur "in the flesh"
      Kompleminte

      Toller

      Opmerking


      • Oorspronkelijk geplaatst door Toller Bekijk bericht
       Pierparlementarier, neem eens contact op met Breur "in the flesh"
       Daar sluit ik mij graag bij aan. Er speelt veel meer dan op het eerste gezicht lijkt.

       Opmerking


       • Ik denk dat het omwille van de discussie veel beter is als jullie visie, meningen en bevindingen EN de daarbij behorende feitelijkheden hier op MO te lezen zijn.
        Dan kan iedereen zich een beeld en mening vormen.

        Als ik met Breur contact opneem heeft dat veel weg van "achterkamertjespolitiek".
        Is het niet juist dat wij de politiek vaak verwijten dat zij niet transparant zijn?
        Dus als jullie een politieke discussie willen over dit onderwerp kan dat, maar dan wel in alle openheid, toch?
        Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

        Opmerking


        • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
         Ik denk dat het omwille van de discussie veel beter is als jullie visie, meningen en bevindingen EN de daarbij behorende feitelijkheden hier op MO te lezen zijn.
         Dan kan iedereen zich een beeld en mening vormen.
         Ik ben het niet met je oneens en ik wil best mijn steentje bijdragen, maar het vraagt geweldig veel tijd die ik nu niet heb. Wat betreft die achterkamertjespolitiek: dat is nu net wat er speelt. Terwijl heel Maastricht over onnodige bruggetjes en die bres in de muur heen valt, lijkt die commotie als bliksemafleider te dienen voor wat er ondertussen elders op het terrein gebeurt. Een handige manoeuvre die in de afgelopen jaren wel vaker door B&W is toegepast.
         Last edited by Ingrid M.H.Evers; 15 februari 2016, 13:34.

         Opmerking


         • Mijn naam werd genoemd. Maar dat is niet belangrijk. Zelf heb ik geleerd bij 'schetsontwerpen' e.d. zeer alert te zijn op eventuele realisatie van bepaalde onderdelen en 'verbogen gebreken'. Ik verwijs b.v. naar het schetsontwerp herinrichting Koningsplein en de eventuele verplaatsing van het Limburgs bevrijdingsmonument. Alleen door er in de vroege fase aandacht aan te besteden, kun je nog het tij keren. De politiek helpt dan niet zo mee. Eigen netwerken en personen met gezag helpen meer dan politieke partijen. Dat is mijn ervaring. Dat tot nu toe één kleine oppositiepartij initiatief neemt om de mogelijke doorbraak aan het licht te houden, betreur ik. Niet het initiatief zelf van deze partij.
          Zelf denk ik dat het stadspark en omgeving nog een redelijk stiltegebied is binnen de stad en dat moet mijn inziens zo blijven. Ik zou liever een kwaliteitsslag zien wat betreft de groenvoorziening, de dierenfaciliteiten en onderhoud aanpalende vestingwerken en restanten hiervan, maar dat staat gedeeltelijk los van de herinrichting bedrijventerrein Tapijn. De eventueel aan te leggen route door stadsmuur en Heksenhoek zou ingrijpende gevolgen hebben wat betreft de oude uitstraling van dit gedeelte Maastricht. Het wordt een belastende verkeersader terwijl er reeds in andere routes voorzien is. Poternes waren bedoeld om vestingwerken met elkaar te verbinden, onderhoud te kunnen uitvoeren en uitvallen te doen. Geslechte vestingwerken hebben we genoeg in Maastricht. Jullie begrijpen het al: ik sta op de bres tegen deze mogelijke bres.

          Opmerking


          • De (politieke) discussie over de herinrichting van het terrein van de oude Tapijnkazerne begint op gang te komen.
           Een zéér belangrijk document in deze is de (voorlopig?) definitieve visie transformatie Tapijnkazerne en de visie/raadsvoorstel van de gemeenteraad van 16 september 2014.
           Last edited by Pier; 15 februari 2016, 17:45.
           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • In de Visie Transformatie Tapijnkazerne 2014-2023 is de Afbeelding 31 totaalkaart niet helder. De zin "De verbindingen waarvan mogelijkheden voor realisatie nog onderzocht moet worden zijn in gestippelde pijlen weergegeven"?

            Het zou beter zijn als de vraag beantwoord werd: is de verbinding door een stadsmuur een voorwaarde bij de uitvoering van het plan en door wie wordt deze voorwaarde gesteld? Provincie, Gemeente Maastricht, UM of meerdere partijen?
            Verder: een mogelijke doorbraak is inderdaad een nog te onderzoeken element in deze, waar nog in het geheel geen besluit over genomen is of wordt.

            Opmerking


            • Beste! Bij deze enkele afbeeldingen die beknopt de betreffende locatie duiden zoals genoemd in het sche(r)tsontwerp (dat was een open deur, mijn excuses!) van de architecten.

             En wat er door de heer Breur wordt aangegeven is zeker belangrijk! Juist in een vroeg stadium is het zaak om in te grijpen of aan discussie deel te nemen.

             Kitty Nuyts krijgt ook al bijval van Tiny Meese, van de Partij Veilig Maastricht.
             zie foto bijlage.

             Er wordt dus op zowel politiek niveau als onder burgers en door de diverse belangengroepen (Stichting Maastricht Vestingstad, Stichting Menno van Coehoorn) aan gewerkt.

             Opmerking


             • Voor de duidelijkheid is het wellicht goed te vermelden dat de inhoudelijke discussie over een eventuele doorbraak van de stadsmuur nu vooral gevoerd wordt in de de MO-discussie
              "Tapijn Kazerne: zo?", vanaf posting #49 d.d. 8 februari 2016.
              Klik HIER om direct te worden doorverwezen naar deze discussie.
              Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

              Opmerking


              • Raadsvergadering 23 februari 2016

               Vandaag begon de raadsvergadering, let wel geen raadsavond vanwege het ontbreken van de stads- en raadsronden, pas om 19.00 uur.
               Dat kon want er was maar een zéér korte AGENDA...........

               En hoewel het dus een zéér korte agenda was is jullie pierlementair verslaggever nét pas thuis!!!
               De raadsvergadering duurde uiteindelijk van 19.00 uur tot 00.42 uur
               Om 00.42 uur had de raad zegge en schrijven één agendapunt, nameijk het interpellatiedebat over de tram Vlaanderen-Maastricht, behandeld

               De overige agendapunten zijn doorgeschoven naar de raadsvergadering van 8 maart 2016.

               Spijtig genoeg was er weer geen wifi-verbinding in de raadzaal mogelijk.
               Dat is voor de MO-lezers jammer maar helaas, maar de aanwezige schrijvende pers van Dagblad De Limburger (DDL) en 3 (!!) journalisten van Het Belang van Limburg (HBvL) werden gek!
               Zij moesten hen verslag uiteindelijk telefonisch doorgeven aan de redactie en John Hoofs (DDL) werd al om 21.30 uur gedwongen om de vergadering te verlaten. Op de fiets zocht hij een werkplek, waarschijnlijk met Wifi-verbinding, voor het schrijven van een krantenbericht.
               Na 21.30 uur werd hij, via whatsapp (kan ook SMS zijn geweest), door de andere verslaggever van DDL, Laurens Schellens, op de hoogte gehouden.

               Overigens bleek dat de burgemeester niet op de hoogte was/is van de al maanden durende internet/Wifi-problemen in de raadzaal. In een kort onderhoud dat ik rond 23.30 uur met haar had controleerde ze zelf even de wifi-verbinding. En wat bleek............ de burgemeester had gelijk verbinding!!!
               Dat is toch om gek te worden............. .....
               Overigens lukte het ons vervolgens weer niet om online te komen.

               Maar goed, dit geheel ter zijde.
               De raadsvergadering was, althans voor mij, puur genieten!!!
               Ik hoop dat jullie mij niet kwalijk nemen dat ik nu ga slapen en morgen pas mijn verslag schrijf.
               Ik kan wel al verklappen dat, ondanks een sterk optreden van de oppositie, geen enkele wethouder ook maar enig moment (ernstig) in gevaar kwam.
               Het college en de coalitiepartijen - dus een meerderheid van de raad - staan nog steeds achter het streven om een tramverbinding Vlaanderen-Maastricht te realiseren
               De uitspraak van de recente Raad van State doet daar niets aan af.
               Die uitspraak wordt als vervelend ervaren, maar het streven is om z.s.m. een nieuw bestemmingsplan te maken en de tram alsnog te laten rijden.
               Ik heb, hoewel ik persoonlijk een groot voorstander ben van deze tramverbinding, toch sterk het vermoeden dat er nooit, althans in de eerste helft van deze eeuw, een tram van Hasselt naar Maastricht zal rijden. Bovendien verdient het hele proces rond dit dossier alles behalve een schoonheidsprijs. Feitelijk is dit dossier een regelrechte aanfluiting.

               Fijn - en dat bedoel ik zéér cynisch - is het om te zien dat het college kennelijk de komende 2 jaar achterover kan gaan leunen, want Richard Schoffeleers, de nieuwe fractievoorzitter van de coalitiepartij D66, praat voor het college alles recht wat krom is!!!
               Dat moet een zéér geruststellende gedachte zijn.
               Grappig is dat ikzelf bedacht had om Richard "de zesde wethouder" te gaan noemen.
               In gesprek met een oud-raadslid noemde dit oud-raadslid Richard Schoffeleers, zonder dat ik dat zelf benoemd had, plotseling "de zesde wethouder".
               Ach ja, het kind hoeft maar een naam te hebben, toch?

               Voor nu welterusten en tot morgen

               ....... en morgen niet vergeten ook Het Belang van Limburg te lezen!!
               Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

               Opmerking


               • "Scotty, beam me up!"

                Opmerking

                Bezig...
                X