Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2014-2018

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Raadsavond 15 december 2015

  Vanavond, dinsdag 15 december 2015, is jullie pierlementair verslaggever weer eens op tijd bij de raadsavond.
  Het belooft een leuke raadsavond te worden, mn. vanwege het feit dat er een echte "splijtzwam" in de raad is.
  Het gaat om de evaluatie van de winkeltijden (mn. koopzondag) in het afgelopen anderhalf jaar. Er is wat dat betreft geen vuiltje in de lucht voor de voorstanders van deze (nieuwe) verordening, maar ongeveer de helft van de raadsleden is tegen een uitbreiding van deze verordening met 2de kerstdag.
  Dat is echter tegen het zere been van alle belangenverenigingen van voorstanders en enkele gemeenteraadsfracties onder aanvoering van (uiteraard) de VVD.
  Deze voorstanders hebben een hele goede lobby onder aanvoering van Paul Ten Haaf van "Ondernemend Maastricht".
  De tegenstanders, en dat mag je hun verwijten, hebben geen (goede)blobby, maar wel de steun van enkele partijen, mn. PVM, SP, GL, MV, CDA en de LPM.
  Samen precies 19 van de 39 zetels.
  De Seniorenpartij (SPM) en de PvdA zitten een beetje op de wip.
  Beide kampen proberen nu dus om de SPM en/of de PvdA in hun gelederen te krijgen.
  Het wordt dus spannend.
  De gehele raadsagenda en de agenda's over de (evaluatie van de) winkeltijden zijn terug te vinden in de agendapunten van respectievelijk de stads- en raadsronde en de raadsvergadering en is HIER te vinden.
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • Eindelijk weer tijd voor het bijhouden van de politiek. Ik ben benieuwd naar de verslaglegging van onze Pierlementariër.

   Opmerking


   • SPM stelt vragen over openstelling hoofdbureau van politie in Maastricht

    De Seniorenpartij (SPM) heeft in de stadsronde "Vragen raadsleden aan het college" aan de burgemeester, tevens korpsbeheerder van de Politie Eenheid Limburg, vragen gesteld over het voornemen om het regionaal hoofdbureau van politie te Maastricht aan de Prins Bisschopssingel in de nachtelijke uren, vanaf 22.00 uur, te sluiten m.i.v. de de 2de week in 2016.
    De SPM, in de persoon van de fractievoorzitter Ed Sabel, wilde van de burgemeester weten of zij gekend is in dit voornemen.
    Burgemeester Penn-Te Strake gaf aan gekend te zijn in dit voornemen en, althans op dit moment, zich te kunnen vinden in het sluiten van het hoofdbureau van politie in Maastricht.
    De werkdruk noopt de politie tot het maken van keuzes. Het openhouden voor het publiek van het hoofdbureau kost te veel menskracht. "Blauw" dient op straat te zijn, aldus de Eenheidsleiding van de politie in Limburg, en niet 's nachts achter een balie van een politiebureau.
    Bovendien, aldus de burgemeester, is natuurlijk 's nachts weldegelijk politie aanwezig in het hoofdbureau. Eventuele (buitenlandse) bezoekers kunnen zich blijven melden via een bel en worden dan wel te woord gestaan. Als er gebeld wordt en er is een noodzaak komt er een politiepatrouille terug naar het hoofdbureau.
    De SPM bedankte de burgemeester voor haar uitleg.
    Vraag is wel of de SPM gelukkig is met het antwoord!?!
    De meeste mensen die ik spreek in ieder geval niet.
    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • Vind het jammer deze sluiting. Uit eigen ervaring weet ik dat het fijn is om er 's nachts terecht te kunnen, ook al is het niet altijd voor de lol. Zelf zie ik het echt als een bezuinigingsoperatie. Het directe contact van politie met de burger neemt af. Meer blauw op straat? Ik moet het nog zien. Net de mensen voor wie het werk op straat te veel werd, kun je beperkter "herplaatsen" op bureau.

     Opmerking


     • Interessant politiek debat over wel/niet winkelopenstelling op 2de kerstdag vanaf 2016

      Het is een tijdje geleden, maar er is eindelijk weer eens een spannend politiek debat in de Maastrichtse gemeenteraad. Aanleiding is formeel dus de evaluatie van verordening winkeltijden sinds de invoering van de (min of meer permanente) koopzondag.
      Feitelijk is dat echter geen punt van discussie meer, maar spitst alles zich toe op de vraag of binnen deze verordening het in de toekomst ook wordt toegestaan om op 2de kerstdag een winkel te openen.
      Jammer is echter dat de raad een beetje aanhikt tegen haar eigen vergaderstructuur.
      Eerst een stadsronde, dan een raadsronde en aansluitend een raadsvergadering.
      Het is een beetje vreemd om een raadsronde te houden van 20.00-21.00 uur en vervolgens gelijk door te gaan naar de raadsvergadering.
      Bij hamerstukken is dat wellicht geen probleem, maar in dit dossier zijn niet minder dan 3 amendementen en 2 moties ingediend.
      Voor de helderheid.
      In de raadsronde zou het politieke debat moeten plaatsvinden, maar aangezien dit never nooit lukt in één uur, wist de raad eigenlijk niet wat ze moesten met deze raadsronde. i
      Het politieke debat over deze moties en amendementen, zo was de algemene mening, zou toch plaatsvinden in de raad.

      Inmiddels is de raadsvergadering, met een kwartier vertraging, gestart.
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • SPM wil middels amendenent uitstel voor het nemen van een beslissing over 2de Kerstdag

       PVM valt SPM aan voor het waarschijnlijk negeren van haar eigen achterban

       Middels een amendement, gesteund door de PvdA, D66 en de VVD, pleit Wiel Nelissen van de Seniorenpartij (SPM) ervoor om de discussie over wel/geen winkelopenstelling op 2de kerstdag door te schuiven naar het voorjaar van 2016.
       Dit amendement zou gesteund worden door 20 raadsleden en dus een meerderheid hebben.

       Niels Peeters van de Partij Veilig Maastricht (PVM) snelde daarop naar de interruptiemicrofoon.
       Hij vroeg zich namelijk af of de SPM wel denkt aan haar eigen acherban, de senioren.
       Mn. senioren vereenzamen in de huidige 24/7 economie.
       Hun (klein)kinderen hebben geen tijd meer voor ma/pa en/of oma/opa.
       Twéé dagen per jaar, eerste en tweede kerstdag, bestaat nu nog de mogelijkheid voor families om samen te kunnen zijn.
       Nu wil de SPM kennelijk niet dat er vandaag gestemd wordt tegen de openstelling op 2de kerstdag (vanaf 2016).

       Wiel Nelissen ontkende dat de SPM nu al partij koos voor of tegen de openstelling.

       Ik denk echter dat de PVM een punt heeft omdat mn. senioren last hebben van de 24/7 economie.
       Last edited by Pier; 15 december 2015, 20:50.
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • CDA houdt bewogen pleidooi tegen openstelling winkels op 2e kerstdag

        Jos Gorren (CDA) houdt vervolgens een bewogen pleidooi voor alle families die er voor kiezen om juist tijdens de 2 kerstdagen gezellig samen te zijn.
        Nu is het mn. Michel Severijns van de VVD die zich naar de interruptiemicrofeen spoed.
        Volgens de VVD is het niet verplicht om op 2de kerstdag een winkel te openen en/of te bezoeken. Bovendien, zo bepleit de VVD alle de hele tijd, zijn er genoeg beroepsgroepen die sowieso op 2de kerstdag moeten werken. Denk bijvoorbeeld aan de Politie, verpleegkundigen, brandweer etc.....

        Dit illustreert goed hoe de meningen in de raad verdeeld zijn.
        VVD en D66 zijn sowieso voor de 24/7 economie.
        De Seniorenpartij en de PvdA neigen wel naar het openstellen van de winkel op 2de kerstdag, maar spreken zich (nog) niet uit.
        De overige partijen zijn mordicus tegen.
        De voorstanders zijn echter in de meerderheid, 20 tegen 19.
        Tel daarbij op dat één raadslid van de SP, Marcel Bonder, afwezig is en de verhouding is 20 tegen 18.
        De raad kan dus nog uren debatteren, maar er zal vanavond geen beslissing worden genomen over wel/geen winkelopenstelling op 2de kerstdag vanaf 2016.

        Een ding is na vandaag wel zeker.
        Tweede Kerstdag 2015 zijn alle winkels in Maastricht dicht.
        Last edited by Pier; 15 december 2015, 22:03.
        Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

        Opmerking


        • Lang leve de vercommercialisering. Nu is het de winkelopenstelling op tweede kerstdag. In de overlevingsstrijd van de reguliere winkel tegenover de verder groeiende internetverkopen zal tweede kerstdag zeker niet het laatste slachtoffer zijn. Grootwinkelbedrijven zullen deze strijd nog wel een tijdje vol kunnen houden, maar de kleinere winkels zullen al veel eerder het loodje gelegd hebben. En met deze kleine winkels verdwijnt - langzaam maar zeker - de diversiteit van het aanbod dat het centrum van Maastricht aantrekkelijk maakt. Met verruiming van de winkelopenstelling spant men uiteindelijk het paard achter de wagen.
         De Wereld gaat aan Vlijt ten onder

         Max Dendermonde

         Opmerking


         • Raadsvergadering van 15 december 2015 geschorst

          Raad vergadert morgen verder.

          De gemeenteraad van Maastricht heeft een werkafspraak. Als het 23.00 uur is geweest schorst men in principe de vergadering en vergadert men morgen (woensdag) verder.
          Het raadsbesluit over de evaluatie van winkeltijdenverordening an alle daarbij behorende amendementen en motie, die HIER te vinden zijn waren rond 23.10 afgehandeld, al dan niet na een hoofdelijke stemming.
          Het grootste twistpunt, wel/geen winkelopenstelling op 2de kerstdag vanaf 2016, zal in het voorjaar van 2016 weer aan de orde komen en het Raadsvoorstel Evaluatie winkeltijden werd aangenomen.
          Dat betekent wel dat de rest van de raadsagenda vanaf punt 6 morgen moet worden afgehandeld.
          Even was er een discussie over het wel/niet voortzetten van de raadsvergadering.
          Zo gaf de voltallige fractie van de SP aan morgen verhinderd te zijn en gaven ook enkele individuele raadsleden aan agendatechnische problemen te hebben morgenavond.
          Raadslid Passenier van GroenLinks, die gedurende het debat over de 2de kerstdag herhaaldelijk aangaf graag een vrije 2de kerstdag te willen voor het winkelpersoneel en alle ondernemers, kwam nog even met een voorstel/knipoog richting de VVD.
          "Als we nu eens als raad besluiten om op 2de kerstdag deze raadsvergadering af te handelen?".
          U begrijpt dat dit voorstel het niet haalde.......

          Morgenmiddag, woensdag 16 december 2015, vanaf 17.00 uur, wordt er dus verder vergadert!
          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • Tot afscheid een mix voor gehakt.............

           Na het schorsen van de raadsvergadering riep de voorzitter van de raad de DDL-journalist Stefan Gybels nog even naar voren.
           Stefan Gybels verzorgt al jaren de verslagen van de Maastrichtse gemeenteraad voor Dagblad De Limburger.
           Daar komt nu een einde aan.
           M.i.v. het nieuwe jaar is Stefan door DDL gepromoveerd naar de Provinciale en Haagse politiek.

           Burgemeester Penn-Te Strake gaf lachend aan dat er wellicht menig politicus met vreugde kennis heeft genomen van dit vertrek uit de lokale politiek, want zo nu en dan werd er door Stefan een pittige gehaktbal aan de lokale politici uitgereikt

           De gehele raad waardeerde wel degelijk de inzet en betrokkenheid van Stefan.
           Als blijk van waardering wilde men Stefan niet laten vertrekken zonder............ een potje mix voor gehakt.

           Jos van Rey weet dus alvast wat hem te wachten staat.


           Burgemeester Annemarie Penn-Te Strake bedankt Stefan Gybels

           met............

           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • Met het wegzetten van de Maastrichtse politiek als Muppet show bereik je niets. Zelf heb ik niet zo veel met de politiek. Desondanks heb ook ik wel degelijk kritische opmerkingen over het reilen en zeilen zo hier en daar. De individuele kiezer heeft alleen maar invloed door zijn stemgedrag, via politieke ingangen en andere netwerken. Werk daar aan.

            Opmerking


            • Nota Bene:
             Het gebeuren in de gemeenteraad vergelijken met de Muppetshow, was een brainwave van de heer Wijkman, op MO bekend als Ton2014, maar tevens onder zijn burgerlijke naam Ton Wijkman. De betreffende bijdrage is inmiddels door hemzelf, of door de moderatoren gewist op MO, waardoor onderstaande reacties een beetje in de lucht zijn komen te hangen. Vandaar deze 'inleiding'.


             Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
             Met het wegzetten van de Maastrichtse politiek als Muppet-show bereik je niets.
             Nee, daar heb je natuurlijk volkomen gelijk in, Breur. Maar het is wél grappig, zolang je tenminste niet écht gelooft in die vergelijking. Want als dat wél het geval is, haal je de democratie onderuit en dat lijkt me geen goede zaak. Een échte Muppet-show is het ook niet. En er wordt wel degelijk gestreefd naar iets positiefs, naar voortgang in en grip op de maatschappelijke situatie, al is het resultaat misschien niet altijd wat men ervan heeft verwacht. Met honderdtwintigduizend inwoners geldt sowieso het gezegde: zoveel hoofden, zoveel zinnen. Wat de een prima vindt, kan de ander een geweldige ergernis zijn. Het is zo goed als onmogelijk het iedereen naar de zin te maken.

             Ik ben ervan overtuigd dat tal van leden van de Maastrichtse gemeenteraad - zo niet iedereen - oprecht proberen er iets van te maken. Maar volksvertegenwoordigers zijn geen supermensen, evenmin als wij, en niet iedereen heeft misschien de juiste capaciteiten. Dat is niet altijd van te voren in te schatten, ook niet door die goedwillende, door ons gekozen gemeenteraadsleden en het college van B&W zelf. En dat heeft zijn weerslag op het beleid. Daarbij komt, dat de dames en heren in onze tijd van sociale media en smartphones in een glazen huis zitten. Waar men vroeger een uitglijder nog tot de (openbare) raadsvergadering kon beperken en enkele uren of dagen later kon bijstellen, ligt een ongelukkige of te weinig doordachte opmerking nu onmiddellijk op straat. Onze Pierlementariër bijvoorbeeld schreef oorspronkelijk op MO na afloop van de raadsvergadering diep in de nacht of eerst een dag later zijn verslag, waardoor er nog enige afstand was tussen het gehoorde en het beschrevene. Tegenwoordig doet hij dat puntsgewijs nog tijdens de zitting. Niets op tegen, tenslotte is de vergadering openbaar. Maar het maakt het hem en onze gemeenteraad niet gemakkelijker.

             Persoonlijk ben ik misschien ook niet altijd gelukkig met het reilen en zeilen aan de Gubbelstraat/Van Hasseltkade, maar ik ben wel blij dat we hier niet in Echt wonen, dat in de jaren 1990 in politiek Nederland bekend stond als het 'Texas aan de Maas'. Of in enkele andere Zuid-Limburgse gemeenten, waar men al jaren rollebollende over de straat gaat en waar af en toe volkomen onwerkbare situaties ontstaan. Dan doen 'we' het nog niet zo slecht.

             Ik bedenk tevens dat, als ik sommige zaken graag anders zou zien, ik daar alleen enige invloed op zou kunnen uitoefenen als ik mijzelf actief tot de ene of andere partij zou bekennen en zelf 'in de politiek' zou gaan. (Voorop gesteld dat de kiezers mij daarin zouden steunen ). Maar ik heb geen zin om in dat glazen huis te zitten. Ik heb er ook niet de juiste capaciteiten voor: te weinig geduld bijvoorbeeld voor het langzame proces van het, naar consensus strevende, politiek bedrijf. Dus ben ik blij dat anderen voor mij de kooltjes uit het vuur halen. En als het daarbij soms in iemands ogen wel eens lijkt op een Muppet-show: in godsnaam dan maar. Niet iedereen ziet altijd het verschil tussen hoofd- en bijzaken, tussen het lachwekkende en het waardevolle. Ook dat is eigen aan de aard van 'de politiek'. Zoals al eerder gezegd: de door ons gekozen volksvertegenwoordigers zijn en blijven - hetzij in de plaatselijke, hetzij in de provinciale of landelijke politiek - gewone mensen zoals mijn buren en ik. Men doet zijn best en elke vier jaar kunnen we besluiten dat 'ze' het niet zo slecht hebben gedaan, of misschien beter een andere invulling aan hun vrije tijd kunnen geven. Ik geloof dat die gelegenheid in 2017 weer langs komt. Tot dat moment zal ik moeten leven met mijn vorige keuze en het resultaat daarvan in de formatiedans.

             Overigens: het niet volgen van de sociale media bespaart een mens een hoop ergernis. Mijn mobieltje is vijftien jaar oud en ofschoon ik het wel eens jammer vind dat ik er niet even snel een foto mee kan maken, ben ik zonder direct internet met sms-en heel tevreden. Heerlijk rustig...
             Last edited by Ingrid M.H.Evers; 19 december 2015, 14:37.

             Opmerking


             • Nota Bene:
              De heer Wijkman bood mij in een inmiddels gewiste bijdrage aan, mij het rapport en zijn documentatie ter hand te stellen betreffende de besteding in Maastricht van de gelden voor de VROM-Vogelaar-wijken. Onderstaande bijdrage is daar een reactie op.


              Ik ben bang dat het verslag aan mij niet besteed is, mijnheer Wijkman. Zoals ik al schreef: ik ben niet geschikt voor de politiek of voor de verslaglegging daarvan. Vandaar dat ik elke vier jaar mijn grondwettelijk recht uitoefen om een volksvertegenwoordiging te kiezen en het verder aan anderen overlaat. Dat houdt in, dat ik dan wel moet accepteren dat het soms in die vier jaar in mijn of andermans ogen behoorlijk fout gaat. Het prettige is dat in onze democratie de missers uiteindelijk vaak weer worden teruggedraaid, al kan dat wel eens lang duren. Geduld is - ook in de politiek - een schone zaak. Dat die 'politiek' daarbij soms een duwtje in de rug nodig heeft, is een feit. En het is dan ook een goede zaak dat u en anderen zich daarvoor inspannen.
              Last edited by Ingrid M.H.Evers; 19 december 2015, 14:38. Reden: aanvulling en redactie

              Opmerking


              • De 24/7-economie versus de christelijke en sociale rusttijden

               Oorspronkelijk geplaatst door Ingrid M.H. Evers Bekijk bericht
               (…). Er wordt wel degelijk gestreefd naar iets positiefs, naar voortgang in en grip op de maatschappelijke situatie, al is het resultaat misschien niet altijd wat men ervan heeft verwacht. Met honderdtwintigduizend inwoners geldt sowieso het gezegde: zoveel hoofden, zoveel zinnen. Wat de een prima vindt, kan de ander een geweldige ergernis zijn. Het is zo goed als onmogelijk het iedereen naar de zin te maken.

               Ik ben ervan overtuigd dat tal van leden van de Maastrichtse gemeenteraad - zo niet iedereen - oprecht probeert er iets van te maken.(…)
               In het (politieke) debat over wel/geen winkelopenstelling op 2de kerstdag (vanaf 2016) blijkt dat bij onze gekozen volksvertegenwoordigers tegenovergestelde meningen en overtuigingen bestaan.
               Hun (tegenstrijdige) meningen en overtuigingen zijn zeker oprecht en men denkt zeker een positieve bijdrage te leveren. Alleen verschillen zij van mening wat “positief” is vanwege een totaal afwijkend wereldbeeld.
               Een overtuigd liberaal met een sterke ondernemerszin, zoals bijvoorbeeld de Maastrichtse VVD-fractievoorzitter Michel Severijns, heeft een totaal ander wereldbeeld dan bijvoorbeeld Peter Geelen van de CDA-fractie.
               Daar waar Michel Severijns oprecht vindt dat we moeten streven naar een totale 24/7 economie en juist ondernemers daar een vrije (economische) invulling aan zouden mogen geven, vindt Peter Geelen, vanuit zijn diep christelijk geloof, juist dat de zondagsrust en in het verlengde daarvan 2de kerstdag een verplichte rustdag moet zijn.
               Om vanuit deze twee uitersten toch een goede keuze te maken is het van belang dat men beide meningen respecteert om zodoende tot een gezamenlijk politiek compromis te komen.
               De realiteit van dit moment is dat de huidige “moderne” tijd neigt naar een totale 24/7-economie. Niet op de laatste plaats vanwege het feit dat de consument desgewenst op internet 24/7 deel kan nemen aan het economische verkeer.
               De (economische) toekomst zal uitwijzen of een verruiming van de winkeltijden uiteindelijk wel/geen adequaat antwoord zal zijn.
               Met mijn boerenverstand neig ik er toe te denken dat winkels het op termijn zullen gaan afleggen tegen het internet.
               Zelf koop ik tegenwoordig al veel meer via internet dan in winkels. Zeker nu ik ook al de dagelijkse boodschappen via internet kan bestellen bij de (buurt)supermarkt.
               Alleen kleine exclusieve en zéér bijzondere winkel(tje)s zullen over X-jaar nog bestaansrecht hebben. Deze winkels bezoekt men dan vanwege het persoonlijk advies en contact.
               De grootwinkelketens zijn m.i. bezig zichzelf op te blazen.
               Ik voorzie dat deze grootwinkelketens over X-jaar nog slechts een afhaalbalie zullen hebben op een industrieterrein waar men, vergelijkbaar met een McDrive, door heen rijdt voor het ophalen van de op het internet bestelde goederen.

               Als deze toekomstvoorspelling uitkomt zullen waarschijnlijk zowel Michel Severijns als Peter Geelen gelukkig zijn. De liberale ondernemer Severijns zal gelukkig zijn met de marktwerking waarin niet de fittest maar de smartest zal hebben gewonnen.
               Mensen als Peter Geelen daarentegen zullen hun zondagsrust terug hebben zolang zij tenminste niet de industrieterreinen en/of meubelboulevards op zondag gaan bezoeken.

               Tot die tijd moet de lokale politiek echter verstandig omgaan met de verschillende inzichten.
               Dat is niet gemakkelijk. Zo is de politieke realiteit dat er (momenteel) geen weg terug is naar het verminderen van het aantal dagen waarop het is toegestaan om winkels in Maastricht te openen.
               Sinds 2013 zijn in geheel Maastricht slechts op 5 (vijf!!) dagen de winkels verplicht gesloten, namelijk op Nieuwsjaarsdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en 1ste en (nu nog) 2de Kerstdag.
               Voor de binnenstad komen daar nog (eens in de 7 jaar) de zondagen van de Heiligdomsvaart, (eens in de 4 jaar) de zondagen van de Reuzenstoet en de jaarlijks Carnavalszondag bij.

               Nu er naar een compromis gezocht moet worden voor wel/geen winkelopenstelling op 2de Kerstdag en wetende dat de zetelverhoudingen tussen de voor- en tegenstanders binnen de Maastrichtse gemeenteraad 20 tegen 19 is, vraag ik mij toch af of een verstandige liberale ondernemer niet eens verder moet kijken dan zijn neus lang is. Dat laat onverlet dat ik de energieke wijze waarop een ondernemende liberaal zijn mening en overtuiging verkondigd begrijpelijk vind.

               Gelukkig ben ik geen politicus, maar slechts een pierlementair verslaggever op MO.
               Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

               Opmerking


               • Faillissement diverse winkelketens in centrum Maastricht dreigt

                Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
                De (economische) toekomst zal uitwijzen of een verruiming van de winkeltijden uiteindelijk wel/geen adequaat antwoord zal zijn.
                Met mijn boerenverstand neig ik er toe te denken dat winkels het op termijn zullen gaan afleggen tegen het internet.
                Zelf koop ik tegenwoordig al veel meer via internet dan in winkels. Zeker nu ik ook al de dagelijkse boodschappen via internet kan bestellen bij de (buurt)supermarkt.
                Alleen kleine exclusieve en zéér bijzondere winkel(tje)s zullen over X-jaar nog bestaansrecht hebben. Deze winkels bezoekt men dan vanwege het persoonlijk advies en contact.
                De grootwinkelketens zijn m.i. bezig zichzelf op te blazen.
                Ik voorzie dat deze grootwinkelketens over X-jaar nog slechts een afhaalbalie zullen hebben op een industrieterrein waar men, vergelijkbaar met een McDrive, door heen rijdt voor het ophalen van de op het internet bestelde goederen.
                (...)
                Tot die tijd moet de lokale politiek echter verstandig omgaan met de verschillende inzichten.
                (...)
                Nu er naar een compromis gezocht moet worden voor wel/geen winkelopenstelling op 2de Kerstdag en wetende dat de zetelverhoudingen tussen de voor- en tegenstanders binnen de Maastrichtse gemeenteraad 20 tegen 19 is, vraag ik mij toch af of een verstandige liberale ondernemer niet eens verder moet kijken dan zijn neus lang is. .
                Als de onheilspellende nieuwsberichten over uitstel van betaling bij Vroom & Dreesman en het "Maastrichtse" concern McIntosh bewaarheid worden zal dit een kaalslag betekenen voor de Maastrichtse binnenstad en mn. de Grote en de Kleine staat.
                Niet minder dan zeven (grote) winkelpanden in de Grote en Keine Staat komen dan leeg te staan, te weten Vroom & Dreesman, Dolcis (Grote en Kleine Staat), Scapino (Kleine Staat), Manfield (Grote Staat) en Invito (Grote en Kleine Staat).

                Minder dan één week geleden voorspelde ik al dat de grootwinkelketens bezig zijn zichzelf op te blazen.
                Dat het er nu helaas op lijkt dat ik snel gelijk zou krijgen had ik echt niet verwacht.
                Zelfs een winkelopenstelling op 1ste en 2de Kerstdag kan deze teloorgang niet verhinderen vrees ik.

                De lokale politiek zou er goed aan doen om na te denken hoe ze op termijn de binnenstad van Maastricht nog leefbaar cq aantrekkelijk willen houden.
                Daarbij is duidelijk geen rol (meer) weggelegd voor de ondernemers die alleen maar oog hebben voor meer (groot)winkelaanbod.

                Voor de werknemers van Vroom & Dreesman en McIntosh breken juist nu donkere tijden aan.
                Hopelijk weten de directies het tij nog te keren en realiseren zij zich dat het belangrijk is vooral in te zetten op kwaliteit een niet op ongebreidelde kwantiteit.


                Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

                Opmerking

                Bezig...
                X