Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2014-2018

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • We kunnen er nog maanden over praten op deze manier. Het gaat niet om vragen, maar om antwoorden. Nu zul je besluiten moeten nemen, deze verantwoorden en de gevolgen van de besluitvorming willen dragen. Kijk vooruit en verstil niet in debat, angst of de onbekendheid van morgen. Geen besluiten nemen of vooruitschuiven is slecht regeren/besturen. De actuele situatie vraagt om regulering van de chaos.

  Opmerking


  • breur: het is een reactie op roosje, ik stel mij vragen, ik hoop dat iedereen dat blijft doen, in het 'debat' heeft ieder vaak een 'mening' klaar, zonder zich vragen te stellen of zich iets af te vragen, hadden politici/bestuurders dat ook maar wat vaker gedaan....

   Opmerking


   • Oorspronkelijk geplaatst door Kermit
    breur: het is een reactie op roosje, ik stel mij vragen, ik hoop dat iedereen dat blijft doen, in het 'debat' heeft ieder vaak een 'mening' klaar, zonder zich vragen te stellen of zich iets af te vragen, hadden politici/bestuurders dat ook maar wat vaker gedaan....
    Dat is een goeie.

    Opmerking


    • Die goeie zou buiten de discussie blijven. Doe dat dan ook.

     Opmerking


     • Doe ik ook .
      ik vind de bijdrage van Kermit een goeie.
      Met name(( hadden politici/bestuurders dat ook maar wat vaker gedaan))
      Dat is ook de vraag van pier ..((Het zou de politiek en de media sowieso sieren dat ze een helder communiceren ))

      Naar mijn bescheiden mening draag Dhr Kermit zijn mening hier aan bij .
      Of heb je een andere mening Breur ?

      Dus

      automatisch opgeslagen.

      Opmerking


      • Dieze bijdragen zijn de discussie niet waard.
       Je moet nu besluiten nemen, wat Breur ook aangeeft. Echter wij mogen ons ook vragen blijven stellen, en dit is mijn ogen niet een referendum. De politici, m.n. de internationale politiek heeft hier volkomen gefaald, mede vanwege onze zucht naar... olie. De mensen die daarvan de pineut zijn komen naar hier. Dit maakt de circel rond, het drukt ons met de neus op de feiten.

       Opmerking


       • Terechte vragen Kermit; daarbij ben ik het met Breur en jou eens dat opvang prioriteit dient te hebben. Maar je moet ook durven kijken naar de langere termijn. Niet alleen voor het draagvlak bij de burgers maar ook in het belang van de asielzoekers zelf.
        Dan misschien nog een tip voor Kermit: doe wat ikzelf heb gedaan; maak een afspraak met de mensen van het AZC Maastricht en ga eens met hen praten om antwoord te krijgen op een aantal van je vragen

        Opmerking


        • Los van het zgn. vluchtelingenprobleem zitten we nog met de daklozen en psychiatrische patiënten die steeds meer op straat ronddolen zonder de in mijn ogen noodzakelijke deskundige begeleiding. Pas dat in wat sommigen roepen: eigen volk eerst? Nu Europa verdeeld solidair blijkt te zijn, is het aan de nationale politiek om duidelijke standpunten in te nemen over wie hier kan blijven, op welke criteria en onder welke voorwaarden. Gelukkig zijn er op dit moment geen verkiezingen in Nederland. Het debat over vluchtelingen zou wellicht over aandacht krijgen en andere grote problemen naar de achtergrond dringen. De waan van de dag speelt soms een te grote rol in het structureel regelen van problemen.
         Last edited by Sjefke; 29 september 2015, 05:59.

         Opmerking


         • Ik ben zelf afgelopen zaterdag naar een lezing geweest van AZC Maastricht op het Parcours. Het was informatief zoniet interessant. Dus ik weet meer dan de suggestie die ik wek met mijn vragen. ik kan hier wel gelijk mijn mening of opinie weergeven, maar wat schiet ik daarmee op. Het ging mij erom, zet die mening die iedereen meent te hebben eens opzij en stel je eens enkele vragen. Dit komt ook door de media, we worden dagelijks overspoeld met schrijnende beelden, welke vooral allerlei emoties oproepen van angst en onmacht, schaamte en boosheid. De tip van Roosje om eens contact te leggen met de opvang hier in Maastricht is zeker wel een goede tip om het wat reëler en concreter te krijgen. Misschien kun je er een keer op de thee. Trouwens veel Syriërs spreken ook nog eens behoorlijk Engels.

          Last edited by Kermit; 15 september 2015, 11:37.

          Opmerking


          • beste mensen, PVM heeft nooit gezegd dat we tegen extra asielzoekers zijn. Pvm wil voor ze een besluit neemt alle voor en nadelen weten ( kort en lang termijn ) ook willen we heel graag de mening van de burgers in deze weten, helaas zijn we hiertoe niet bevoegd ( bevoegdheid ligt bij het college ) en daarom hebben we een motie ingediend. het verschil tussen o.a PVM en vele andere partijen is. andere partijen willen eerst extra asielzoekers en dan zien ze wel verder, wij willen het graag anders om.

           gr jo smeets

           Opmerking


           • Oorspronkelijk geplaatst door Jo smeets Bekijk bericht
            beste mensen, PVM heeft nooit gezegd dat we tegen extra asielzoekers zijn. Pvm wil voor ze een besluit neemt alle voor en nadelen weten ( kort en lang termijn ) ook willen we heel graag de mening van de burgers in deze weten, helaas zijn we hiertoe niet bevoegd ( bevoegdheid ligt bij het college ) en daarom hebben we een motie ingediend. het verschil tussen o.a PVM en vele andere partijen is. andere partijen willen eerst extra asielzoekers en dan zien ze wel verder, wij willen het graag anders om.

            gr jo smeets
            Ik vind het maar een slap verhaal van de PVM. Dit is de motie:
            https://maastricht.notudoc.nl/cgi-bi...oblematiek.pdf
            Het hengelen naar kosten en maatschappelijke gevolgen, de kosten zullen nog wel uit te rekenen zijn, maar de gevolgen dat weet niemand. Toen er in de 1ste Wereldoorlog een miljoen mensen uit België werden opgevangen heeft ook niemand gevraagd naar de maatschappelijke gevolgen en de kosten. Ja dat waren Belgen, en een Belg is onze buurman terwijl de Syrier van verre komt. Dat zal het zijn.

            Last edited by Kermit; 15 september 2015, 21:11.

            Opmerking


            • Raadsavond 15 september 2015

             Beste MO' ers,

             Vanmiddag om 17.00 uur begon de raadsavond van de gemeente Maastricht.
             De agenda is HIER te vinden.

             Helaas was de wifi-verbinding om 17.00 uur allerbelabberst, sterker nog, geheel afwezig.
             Dat maakt dat jullie pierlementariër geen verslag kon doen van het gebeuren.
             De eerlijkheid gebied ook te zeggen dat m.i. geen interessante onderwerpen aan de orde kwamen in de stads- en raadsronden.
             Voor alle duidelijkheid moet ik hierbij wel aantekenen dat een "werkgroep 3D" natuurlijk meer dan interessant is, maar de opzet van het overleg spreekt mij totaal niet aan!
             Datzelfde geldt, wat mij betreft, ook voor de behandeling van het "Verkeersveiligheidsplan".
             Deze opzet vind ik dusdanig kinderlijk, zulke sessies hadden wij op de middelbare school, dat ik het geheel raadsonwaardig vind. De burgers, die zich al de moeite nemen om te komen, worden m.i. niet erg serieus genomen.
             Dat laatste zal in ieder geval een deel van het presidium ontkennen, maar het wordt er zeker niet beter op.

             Het wachten is, althans wat mij betreft, op de 2 actuele en urgente moties over de (extra) opvang van de vluchtelingen.
             Dat duurt echter nog wel even.
             Ik verwacht dat deze moties niet voor 21.15 uur aan de orde komen.
             Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

             Opmerking


             • Bestemmingsplan "Oostflank Sint Pietersberg"

              Zojuist werd in een raadsronde het "Bestemmingsplan Buitengebied Zuid Schutterijweg 1" behandeld.
              Deze ambteijke benaming is feitelijk een langslepend proces tussen Stichting Oostflank St. Pietersberg (SOS) en Joris Dassen, sinds 2011 de eigenaar en bewoner van een oude woning aan de Schutterijweg op die betreffende oostflank.
              Joris Dassen wil feitelijk deze bestaande oude woning slopen en er een nieuwe (eco-)woning bouwen.
              SOS is daar fel op tegen en betoogt/suggereert dat de plannen van Joris Dassen in strijd zijn met het bestemmmingplan en alle andere mogelijke wetten.

              Eerder vanavond was er een stadsronde waarin dhr. Van Schijndel, namens SOS, en Joris Dassen hun eigen standpunten onder het voetlicht van de raadsleden konden brengen.
              Deze ronde werd door Joris Dassen, althans volgens mij, ruim op punten gewonnen.
              Zojuist was dus de raadsronde, waarin alle raadsleden onderling over het onderhavige bestemmingslan debateerden.
              Een vrij goed, maar eenzijdig debat.
              Alle partijen vonden, na dit debat, dat dit onderwerp klaar was en dat er later vanavond, tijdens de echte raadsvergadering, een besluit kan worden genomen.

              Hoewel het besluit dus later formeel wordt genomen, is wel duidelijk dat de wijziging van het bestemmingsplan, in ruime meerderheid, in het voordeel van Joris dassen zal uitvallen.
              Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

              Opmerking


              • Raad voor extra opvang asiezoekers

               Met grote snelheid denderde de gemeenteraad, bij het begin van de formele raadsvergadering vandaag, 15 september 2015, om 21.00 uur, door de agenda van de gemeenteraadsvergadering.
               Alle agendapunten t/m no. 6, het eerder besproken "Bestemmingsplan Buitengebied" i.c. de oostflank van de Sint Pietersberg, werden, min of meer, als hamerstukken afgehandeld binnen 8 minuten.

               Vervolgens werd de actuele en urgente MOTIE van de PvdA over de (extra) opvang asielzoekers besproken.
               Aangezien de burgemeester, mevr. Penn, sinds kort de vluchtelingenproblematiek in haar portefeuille heeft moest zij haar voorzittershamer afstaan aan het SPM raadslid, dhr. Nelissen.
               De motie van de PvdA werd gesteund door alle fracties m.u.v. de Liberale Partij Maastricht (LPM) en de Partij Veilig Maastricht (PVM).
               Deze motie had, als de woordvoerders van alle fracties het kort hadden gehouden, binnen 10 minuten afgerond kunnen zijn. We hadden dan nog een deel van de Champions league wedstrijd PSV - Manchester United (2-1) kunnen zien, maar helaas...............

               Na een klein uur, waarvan een groot deel werd opgeëist door Kitty Nuyts (LPM) in een pleidooi tegen deze motie, werd de motie uiteraard aangenomen.
               Enkel de LPM en de PVM stemden tegen.
               Dat de PVM tegenstemde was logisch. Zij hadden al aangekondigd met een andere, wellicht omvangrijkere, motie te komen.
               Toch gaf de PVM bij de stemming over eze motie al aan het een sympathieke motie te vinden, maar vanwege hun eigen motie niet te kunnen instemmen met deze motie.

               Wat opvallend was was dat op de publieke tribune, als ik goed geteld heb, slechts 4 (!!) burgers zaten om dit debat te volgen.
               Buiten uw pierlementair verslaggever en de journalist Stefan Gybels, namens DDL, was er geen media in de raadzaal aanwezig.
               Dit in zéér schril contrast met andere gemeenten waar soortgelijk debatten de afgelopen dagen werden gehouden.
               Het grote contrast komt waarschijnlijk dat voorafgaande aan dit debat nog geen enkele locatie genoemd wordt.
               De publieke belangstelling zal ongetwijfeld stijgen als de plaatsen van de (extra) opvang bekend worden.

               AZC "Overmaze" in Limmel genoemd als plaats voor extra opvang
               In een reactie van de burgemeester op deze motie gaf zij aan dat in de afgelopen week alle Zuid-Limburgse burgemeesters hebben afgesproken om gezamenlijk op te trekken in deze.
               Voorts stelde de burgemeester de raad alvast de vraag of de gemeenteraad er over na wil denken om (op termijn) in te stemmen om het huidige AZC in de wijk Maastrichtse wijk Limmel (Overmaze} aan de Willem--Alexanderweg uit te breiden?
               De raad heeft eerder besloten dat in "Limmel" maximaal 650 asielzoekers gehuisvest zouden worden. Houdt de raad aan dit aantal vast, of is de raad bereid dit aantal te herzien?
               "Volgens het COA is er plaats voor (veel) meer asielzoekers", aldus burgemeester Penn.

               Een beslissing op deze vraag hoefde de raad vanavond nog niet te nemen, al drong het CDA daar aanvankelijk wel op aan.
               Uitbreiding van het AZC "Overmaze" in Limmel zal nu in een latere fase besproken gaan worden.
               Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

               Opmerking


               • Geen steun voor motie PVM voor meer inzicht in de consequenties komst asielzoekers

                Na de PvdA motie werd de PVM MOTIE inzake het inzichtelijk maken van de consequenties van de extra opvang van de vluchtelingen behandeld.
                De kersverse fractievoorzitster van de PVM, Tiny Meese, betoogde dat het wenselijk is om, alvorens een verantwoordelijk besluit te nemen, alle gevolgen inzichtelijk te maken.
                De kritiek van de meeste andere fracties was dat zij vonden dat er nu noodopvang moet komen en dat de consequenties later bekeken kunnen worden.
                Dhr. Sabel (SPM) gaf als voorbeeld dat bij een brand de brandweer komt blussen en dat men later bekijkt wat de consequenties zijn.

                Wat het debat een vervelend karakter gaf was het feit dat de andere partijen de PVM wegwuifden en verweten dat zij de vorige motie niet steunden en dat de PVM daardoor alle krediet had verspeeld.
                Vrij vertaald, al werd dit niet als zodanig uitgesproken, beschuldigden zij de PVM ervan tegen de komst van (extra) asielzoekers te zijn.
                Daarbij gingen alle partijen, om welke reden dan ook, voorbij aan het feit dat de PVM eerder had aangegeven de PvdA-motie weldegelijk sympathiek te vinden.
                De motie van de PVM maakte dus bij voorbaat al geen kans, hoewel Tiny Meese bleef betogen zeker niet tegen (nood)opvang te zijn.

                De motie werd, mede nadat de burgemeester de motie ontraadde, door de PVM ingetrokken.
                De motie werd dus formeel niet in stemming gebracht.
                Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

                Opmerking

                Bezig...
                X