Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2010 - 2014

Sluiten
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • PVM stelt weer vragen over belastingdienst

  Medio augustus 2011 berichtte ik al dat SBM en TON, nu dus PVM, aandacht hadden voor het mogelijk vertrek van de belastingdienst uit Maastricht.
  (Zie HIER)

  Stadsbelangen Mestreech (SBM) stelde daar toen zelfs art. 39 RvO vragen over aan het college van B&W.
  Het antwoord van B&W op deze vragen van SBM is hier te lezen.
  Uit dit antwoord blijkt dat B&W Maastricht toen het standpunt in nam, en wellicht die mening nog steeds huldigt, dat het hier om regionaal (werkgelegenheids)belang gaat en men dus ook in regionaal verband wil optrekken.

  De PVM wijst het college van B&W Maastricht in een vandaag, 26 maart 2012, verzonden brief er echter op dat de regiopartners, te weten Heerlen, Roermond en Venlo, de weg hebben gekozen van, door mij vrij vertaald, "ieder voor zich en god voor ons allen".
  Alle genoemde steden pleiten ervoor dat het belastingkantoor in hun stad moet blijven.

  Partij Veilig Maatricht (PVM) vraagt nu het navolgende aan B&W
  Hoe verklaart u de houding van uw regiopartners?
  Wij vinden het verstandiger als de stad Maastricht in combinatie met buurgemeenten pleit voor behoud van het belastingkantoor in Maastricht. Deelt u deze mening?
  Zo nee, welke beweegredenen liggen hier aan ten grondslag?

  PVM vraagt ten slotte aan B&W om te
  pleiten voor behoud van het belastingkantoor in onze stad. En om de woorden van de Staatsecretaris te gebruiken “Er is nog geen besluit genomen” dus College het is nog niet te laat voor actie!


  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
   Ik heb het al eerder benoemd!
   Bovenstaande quote komt uit de discussie "Landelijke Verkiezingen 9 juni 2010" en dateert alweer van 4 juni 2010.
   Bijna twee jaar geleden dus....

   Burgemeester Onno Hoes maakte gisteren bekend dat hij stopt met twitteren, omdat twitteren moeilijk samen gaat met zijn ambt als burgemeester!

   Hem is gebleken dat je in een quote van 140 teken moeilijk iets kunt verwoorden en hij vaak tweets stuurde in een bevlieging...... !?!

   Goh.....
   Dat wist ik 2 jaar geleden al.
   Mocht iemand nog tips willen, jullie weten mij te vinden.

   O ja.... over twee jaar is Facebook ook uit.
   Het is maar dat jullie het alvast weten.
   Misschien heeft hij nu meer tijd voor zijn Donald Ducks
   hij ligt er al twee achter.

   Opmerking


   • Gemeenteraadsvergadering van 27 maart 2012.

    Namens onze Pierlementaire verslaggever Pier deel ik jullie mede dat Pier helaas verhinderd is, vandaag live verslag te doen van de raadsvergadering.

    Opmerking


    • Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
     Namens onze Pierlementaire verslaggever Pier deel ik jullie mede dat Pier helaas verhinderd is, vandaag live verslag te doen van de raadsvergadering.
     Jammer..
     Een gemis voor de belangstellende hier op het forum.

     Opmerking


     • Beste MO'ers,

      Helaas ben ik de afgelopen twee dagen onverwachts druk, druk en nog eens druk geweest.
      Helaas kon ik daarom, naar ik meen voor het eerst in 2,5 jaar, niet naar en raadsvergadering.
      Sorry.
      Ik ga proberen bij te lezen en te luisteren naar de beeld- en geluidsverslagen.

      Over de motie voor burgemeester Onno Hoes, betreffende het proefproces inzake de Wietpas, wordt en is al elders op dit forum veel geschreven.

      Waar ik het meest geinteresseerd naar ben is hoe het afgelopen is met de motie van SBM inzake de evaluatie gedragscode.
      Daarover stond niets in de verschilldende (lokale) media en heb ik verder ook nog niets gevonden.
      Raar.... toch een zéér aparte motie.

      Dus ik ga vanavond eens wat mailen en zo.
      Wellicht dat ik morgen meer weet.
      Last edited by Pier; 28 maart 2012, 20:13.
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • Korte raadsvergadering 27 maart 2012

       Ik weet niet of het een record is, maar een kortere raadsvergadering kan ik mij niet herinneren.
       Twee uur en 34 minuten duurde de raadsvergadering en alle ingediende moties werden aangenomen of ingetrokken.

       Ben ik er eens niet en prompt zijn de raadsleden redelijk kort van stof en vrijwel allemaal eensgezind

       Alleen de VVD was deze keer erg tegendraads.
       Op één motie na (evaluatie gedragscode) stemde de VVD tegen alle moties.

       Mocht iemand e.e.a. willen nakijken, dan kan dit HIER
       Last edited by Pier; 30 maart 2012, 15:44.
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • SBM motie evaluatie gedragscode

        Op 11 en 12 maart 2012, vanaf posting #599, hebben wij hier op MO al een discussie gevoerd over de voorgenomen motie van Stadsbelangen Mestreech (SBM) over hun voornemen om een motie in te dienen voor een integriteitstoets voor gekozen raadsleden.

        Ik betoogde toen al op MO dat dit wettelijk helemaal niet mogelijk is.
        Mogelijk dat John Steijns toch stiekem MO leest, want tijdens de raadsvergadering werd een afgezwakte motie ingediend, die HIER te lezen is.

        Wat overbleef was het navolgende.
        - De griffier opdracht te geven de organisatie en agendering voor de evaluatie van de gedragscode voor te bereiden.

        Hierbij moet worden aangetekend dat tijdens de raadsvergadering van maart 2008 (!!) een gedragscode werd aangenoemn voor de raad, waarbij ook werd afgesproken dat die gedragscode diende te worden geevalueerd.
        Echter..... er heeft nooit een evaluatie plaatsgevonden.
        Nu wil SBM dus, via een motie, deze evaluatie afdwingen.

        Om een lang verhaal kort te houden, de motie werd aangenomen.
        Er komt tzt dus een evaluatie.
        LPM en CVP stemden echter om principiële redenen tegen.
        Zij vinden, mijns inziens terecht, dat een motie een veel te zwaar middel is om een feitelijk reeds afgesproken evaluatie uit te voeren.

        Maar goed, er komt dus een evaluatie.
        Dat kan nooit kwaad, toch?
        Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

        Opmerking


        • Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
         Op de agenda staat voor 27 maart:

         01. Notulen 27 maart 2012
         Is dit niet een beetje vreemd? Was daarom de raadsvergadering zo vroeg beëindigd of wilde enkelen naar het voetballen kijken?

         Opmerking


         • Raadsagenda

          Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
          Is dit niet een beetje vreemd? Was daarom de raadsvergadering zo vroeg beëindigd of wilde enkelen naar het voetballen kijken?
          Nou Breur,

          Het is goed dat je die vraag eens stelt, al is dit al eens eerder zijdelings ter sprake geweest.
          De door jou verspreidde agenda is waarschijnlijk afkomsting van de site van de gemeente Maastricht, www.maastricht.nl, toch?

          Het probleem is echter en ik heb daar al eerder over geklaagd bij de raadsgriffier, dat die agenda nooit klopt.
          De echte agenda staat op het RIS, het RaadsInformatieSysteem.
          Alle betrokkenen werken via het RIS. Daarvoor hebben ze ook Ipads gekregen.
          Gelukkig ben ik ook geautoriseerd door de raadsgriffier, Eric Willems.
          Overigens is het geen echte autorisatie. Je moet gewoon de link weten en je bent er.
          Eric Willems verzocht mij toen echter om de link niet openbaar te maken, omdat het RIS nog in een proeffase zat.
          Hoe dan ook, op het RIS staat de werkelijke en actuele agenda.

          Ik zal eens informeren of de link nu openbaar kan worden gemaakt.

          Tot slot hadden de raadsleden die al vroeg weg wilden, om eventueel naar het voetballen te kijken, pech als ze toevallig ook in de commissie Algemene Zaken zaten.
          Immers omdat de raadsvergadering zo vroeg was afgelopen, en men dat al had zien aankomen, was er na de raadsvergadering nog de Cie Algemene Zaken n.a.v. de tik op de vingers die de Gemeente Maastricht heeft gekregen van de Raad van State over vestiging van een coffeecorner aan de Köbbesweg.
          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
           Nou Breur,

           Het is goed dat je die vraag eens stelt, al is dit al eens eerder zijdelings ter sprake geweest.
           De door jou verspreidde agenda is waarschijnlijk afkomsting van de site van de gemeente Maastricht, www.maastricht.nl, toch?
           Pier, de agenda was afkomstig van http://www.maastricht.nl/web/Bestuur...maart-2012.htm

           Opmerking


           • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
            (Oorspronkelijk door mij geplaatst op 21 juli 2011, te 00.53 uur)

            Ik beschouw politiek het liefst als een vorm van psychologische kunst met een vleugje (ik kan geen beter woord bedenken dan de Duitse uitdrukking) Geheimtuerei.
            Politiek is een exponent van het klassieke toneel en/of opera.
            Jantje wil iets. Pietje wil het niet of wil het zelf hebben. Jantje beinvloedt (stiekem) Kareltje en samen zijn ze sterker dan Pietje. Pietje ziet een nederlaag aankomen en beinvloedt Marieke. Etc.. Etc..

            Je mag zelf Jantje naar eigen believen vervangen door iets of iemand anders.
            Het aantal namen mag je ook naar eigen goeddunken uitbreiden.

            Na afloop van de klassieke voorstelling gaan Jantje en Pietje samen naar de kroeg of, zoals in de Maastrichtste metafoor, naar de Chinees op de Markt.
            Een arme derde partij, bijvoorbeeld Klaas, die helemaal niets van dit toneelstukje afweet, is de gebeten hond en zit met de gebakken peren.

            Een kortere samenvatting van dit boeiende spel kan ik niet geven.
            Ikzelf ben ook totaal omgeschikt voor het vak van politicus en beperk me daarom maar tot het zijn van toneelrecensent.
            En we weten wat ze over toneelresensenten zeggen.... Het zijn gewoon jaloerse mensen die geen talent hebben om zelf op het toneel te staan!

            Clio, het laatste wat je moet doen is je erger..... dat verpest alleen maar de voorstelling
            Ik heb eens alles vanaf het begin deze topic gelezen.(2010)
            met bewondering .
            Dit inzicht in de maastrichtse politiek.
            met name jantje//pietje en klaas.
            Vandaag vindt er een gesprek plaats van de rekenkamer en de Dhr Schoffeleers D 66. (de man die zich op 27 febr zich niet capabel genoeg achtte om de situatie rond besteding van de buurtbudgetten te beoordelen.)
            ( Vandaag wel ?)):(

            Opmerking


            • Oorspronkelijk geplaatst door klaas Bekijk bericht
             Vandaag vindt er een gesprek plaats van de rekenkamer en de Dhr Schoffeleers D 66. (de man die zich op 27 febr zich niet capabel genoeg achtte om de situatie rond besteding van de buurtbudgetten te beoordelen.)
             Vond hij zich niet capabel genoeg, niet de man op de juiste plek of wil hij en D66 buitenschot blijven, is volgens mij de vraag.

             Opmerking


             • Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
              Vond hij zich niet capabel genoeg, niet de man op de juiste plek of wil hij en D66 buitenschot blijven, is volgens mij de vraag.
              Het kan natuurlijk ook zo zijn.
              Dat het tijdelijk nieuwe raadslid D66
              (ex voorzitster buurtplatform en indiener vromgelden)
              Haar kennis heeft ingebracht in de partij.
              En dan weet je uiteraard waar je het over heb.

              Opmerking


              • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
               (Oorspronkelijk door mij geplaatst op 21 juli 2011, te 00.53 uur)

               Ik beschouw politiek het liefst als een vorm van psychologische kunst met een vleugje (ik kan geen beter woord bedenken dan de Duitse uitdrukking) Geheimtuerei.
               Politiek is een exponent van het klassieke toneel en/of opera.
               Jantje wil iets. Pietje wil het niet of wil het zelf hebben. Jantje beinvloedt (stiekem) Kareltje en samen zijn ze sterker dan Pietje. Pietje ziet een nederlaag aankomen en beinvloedt Marieke. Etc.. Etc..

               Je mag zelf Jantje naar eigen believen vervangen door iets of iemand anders.
               Het aantal namen mag je ook naar eigen goeddunken uitbreiden.

               Na afloop van de klassieke voorstelling gaan Jantje en Pietje samen naar de kroeg of, zoals in de Maastrichtste metafoor, naar de Chinees op de Markt.
               Een arme derde partij, bijvoorbeeld Klaas, die helemaal niets van dit toneelstukje afweet, is de gebeten hond en zit met de gebakken peren.

               Een kortere samenvatting van dit boeiende spel kan ik niet geven.
               Ikzelf ben ook totaal omgeschikt voor het vak van politicus en beperk me daarom maar tot het zijn van toneelrecensent.
               En we weten wat ze over toneelresensenten zeggen.... Het zijn gewoon jaloerse mensen die geen talent hebben om zelf op het toneel te staan!

               Clio, het laatste wat je moet doen is je erger..... dat verpest alleen maar de voorstelling
               Ja pier de voorstelling gaat verder (zie topic klevarie )

               Jouw woorden.
               Politiek is een exponent van het klasieke toneel en of opera.

               Mijn woorden heeft hun het gevoel dat ze inspraak hebben.:(

               Opmerking

               Bezig...
               X