Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2010 - 2014

Sluiten
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Hanno Hage beoogd voorzitter CDA-Maastricht

  Het heeft niet direct iets te maken met het Stadsbestuur 2010-2014, maar gelet op de invloed die een voorzitter van een lokale politieke partij geacht wordt te hebben, is het verdedigbaar dat ik het toch even vermeld in deze thread.

  A.s. woensdag, 18 april 2012, vind er een Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats van het CDA Maastricht.

  Tijdens deze vergadering wordt een nieuwe voorzitter gekozen.
  Voor zover ik begrepen heb is er slechts één kandidaat.
  Dat is de op Biesland wonende dierenarts.
  Hier de CV van de beoogd CDA voorzitter.

  Overigens was Hanno Hage zeker tot september 2008 fractievoorzitter van de lokale partij Opsterlands Belang ( OB ) en geen CDA-lid, zoals terug te vinden is op de website van de Friese gemeente Opsterland.
  Bij zijn afscheid van de raad van Opsterland, op 8 september 2008, vielen hem van de burgemeester de navolgende woorden ten deel.
  "U bent raadslid geworden in 2002 vanuit uw maatschappelijke betrokkenheid. U was bekend van ingezonden brieven over bibliotheek en muziekschool en toen na discussies over de toekomst van uw dorp Beetsterzwaag besloot u zich aan te sluiten bij OB.
  Kort daarna kwam u in de gemeenteraad. Ik heb altijd bewondering voor mensen die erg kritisch zijn op het gemeentebestuur en zich vervolgens daar zelf bij aansluiten wetend dat je dan niet alles kunt waarmaken wat je graag zou willen. Bij de verkiezingen van 2002 kwam OB als grootste partij uit de bus en dat betekende dan ook meteen deelname aan het college. U ontwikkelde zich zeer snel tot een gezaghebbend raadslid, een scherp debater en van grote betekenis zowel voor uw partij als voor de coalitie en voor de raad als geheel. Uw maatschappelijke betrokkenheid is gebleven. Uw schuwde het debat niet maar vriend en vijand wist dat het u altijd ging om de zaak zelf en niet om het spel. De wijze waarop u de afgelopen zes jaar met verve mede de koers hebt bepaald van deze gemeente heeft alom waardering gekregen. Wij gaan u missen, maar ik hoop dat uw betrokkenheid bij de gemeente Opsterland in de toekomst zal blijven. Namens het gemeentebestuur wil u danken voor uw grote inzet de afgelopen jaren."


  Dus beste MO'ers, vooral kritisch blijven en (ingezonden) stukken blijven schrijven. Wie weet waar dit ooit nog toe leidt.....
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • Bijscholing Hanno Hage.

   Op Sint-Pieter hebben wij hem zo goed mogelijk voorbereid op zijn eventuele taken binnen het CDA-Maastricht. Dat spreekt natuurlijk in zijn voordeel.
   http://www.dragersgildeheiligepetrus.nl/index.htm

   Opmerking


   • LPM wil hoofdelijke stemming

    Vandaag van Kitty Nuyts, fractievoorzitster van de Liberale Partij Maastricht (LPM), vernomen dat zij een hoofdelijke stemming eist tijdens de komende raadsvergadering op 24 april 2012 over het windmolenpark Lanakerveld en de tarieven van het Geusseltbad.

    Hoofdelijke stemming komt niet vaak voor, maar het is ook geen zeldzaamheid.
    Doel van het hoofdelijk stemmen is vaak dat een partij publiekelijk wil aantonen dat sommige raadsleden, vaak t.g.v. een partij of coalitiestandpunt, hun persoonlijke belofte t.o.v. hun achterban breken.
    Dat kan later tegen een raadslid worden gebruikt, bijvoorbeeld tijdens de verkiezingsstrijd.

    Ook probeert, meestal de oppositie, met een hoofdelijke stemming druk te leggen bij individuele (coalitie)raadsleden en op die manier te voorkomen dat zij als een kuddedier stemmen cf. hun partijstandpunt.
    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
     Vandaag van Kitty Nuyts, fractievoorzitster van de Liberale Partij Maastricht (LPM), vernomen dat zij een hoofdelijke stemming eist tijdens de komende raadsvergadering op 24 april 2012 over het windmolenpark Lanakerveld en de tarieven van het Geusseltbad.

     Hoofdelijke stemming komt niet vaak voor, maar het is ook geen zeldzaamheid.
     Doel van het hoofdelijk stemmen is vaak dat een partij publiekelijk wil aantonen dat sommige raadsleden, vaak t.g.v. een partij of coalitiestandpunt, hun persoonlijke belofte t.o.v. hun achterban breken.
     Dat kan later tegen een raadslid worden gebruikt, bijvoorbeeld tijdens de verkiezingsstrijd.

     Ook probeert, meestal de oppositie, met een hoofdelijke stemming druk te leggen bij individuele (coalitie)raadsleden en op die manier te voorkomen dat zij als een kuddedier stemmen cf. hun partijstandpunt.
     Zeer slim.
     vaak hebben mensen toch een andere mening.
     maar zij hebben geen keus.
     Want ze moeten dansen op het muziek van hun partij..
     tevens verwacht ik in 2014 een behoorlijke verschuiving in de maastrichtse politieke partijen..

     Opmerking


     • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
      Vandaag van Kitty Nuyts, fractievoorzitster van de Liberale Partij Maastricht (LPM), vernomen dat zij een hoofdelijke stemming eist tijdens de komende raadsvergadering op 24 april 2012 over het windmolenpark Lanakerveld en de tarieven van het Geusseltbad.

      Hoofdelijke stemming komt niet vaak voor, maar het is ook geen zeldzaamheid.
      Doel van het hoofdelijk stemmen is vaak dat een partij publiekelijk wil aantonen dat sommige raadsleden, vaak t.g.v. een partij of coalitiestandpunt, hun persoonlijke belofte t.o.v. hun achterban breken.
      Dat kan later tegen een raadslid worden gebruikt, bijvoorbeeld tijdens de verkiezingsstrijd.

      Ook probeert, meestal de oppositie, met een hoofdelijke stemming druk te leggen bij individuele (coalitie)raadsleden en op die manier te voorkomen dat zij als een kuddedier stemmen cf. hun partijstandpunt.
      Wie en hoe wordt hier over beslist of dit ook daadwerkelijk
      word toegepast ?
      Zou het eigenlijk niet altijd moeten worden toegepast ?

      Opmerking


      • Hoofdelijke stemming

       Oorspronkelijk geplaatst door wim54 Bekijk bericht
       Wie en hoe wordt hier over beslist of dit ook daadwerkelijk
       word toegepast ?
       Zou het eigenlijk niet altijd moeten worden toegepast ?
       Ik neem aan Wim54 dat je bedoelt wie er beslist over het wel/niet hoofdelijk stemmen.
       Ik ging twijfelen dus heb het voor alle zekerheid bij Kitty Nuyts even nagevraagd.
       Het is zo dat men een hoofdelijke stemming niet kan weigeren als een raadslid daar om verzoekt!

       Hoofdelijke stemming wordt niet vaak toegepast, maar is ook geen zeldzaamheid, zoals ik al schreef.
       In negen van de tien gevallen wordt per fractie gestemd, al wordt er wel rekening mee gehouden hoeveel fractieleden op dat moment formeel bij de vergadering aanwezig zijn.
       Het kan nog sneller namelijk bij zogenaamde hamerstukken.
       Formeel wordt de beslissing dan ook per fractie genomen in de raadsvergadering, maar is e.e.a. al (uitvoerig) besproken en feitelijk besloten tijdens een commissievergadering.

       Je ziet wel regelmatig dat een fractie, meestal een fractie die tegen stemt, een stemverklaring aflegt.
       Dat is echter uitsluitend bedoelt om in de notulen te hebben staan waarom die fractie tegen stemde.
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • CDA Maastricht heeft een nieuwe voorzitter.

        Het bestuur van de lokale CDA heeft tijdens de algemene ledenvergadering van woensdagavond [18 april 2012] eensgezind dr. Hanno Hage als kandidaat-voorzitter naar voren geschoven. Het bestuur van de christendemocraten zegt hierover: “Wij zijn bijzonder verheugd dat zijn kandidatuur unaniem is aangenomen. Er heeft dan ook geen stemming plaatsgevonden.” Diezelfde avond nam het CDA Maastricht afscheid van – inmiddels ex-voorzitter – Frans Groutars. Na vele jaren voorzitterschap treedt hij terug.

        Hanno Hage


        Fractie, bestuur en leden keken woensdagavond terug naar de periode waarin Groutars deze rol heeft vervuld. Vooral zijn energie en betrokkenheid werd door de sprekers gewaardeerd. Met een groot applaus voor de aftredend voorzitter als apotheose.
        In zijn eigen afscheidsrede keek de oud-voorzitter onder meer terug naar de turbulente tijd, die zijn voorzitterschap deels kenmerkte. Een periode waarin het bestuur, samen met de fractie, veel tijd besteedde aan een vernieuwingsslag binnen de partij. Frans Groutars: “Ik ben geraakt door het buitengewoon hartelijk afscheid. Heel veel dank daarvoor. Het CDA gebouw staat in de steigers. We gaan aan het werk met de themagroepen. Ik heb hoge verwachtingen. Maar de leden moeten het nu waarmaken.”
        Het aangekondigde afscheid van Groutars was onlosmakelijk verbonden met de zoektocht naar een nieuwe voorzitter. Die heet vanaf nu Hanno Hage. Zijn eerste woorden als voorzitter: “Ik ben erg blij als nieuwe voorzitter het unanieme vertrouwen te hebben gekregen van de ALV. Het CDA Maastricht is bezig met een enthousiaste en breed gedragen vernieuwingsslag. Ik vind het prachtig en eervol om daaraan een bijdrage te mogen leveren.” Hanno Hage is in het dagelijks leven werkzaam als specialist bij de Gezondheidsdienst voor Dieren.
        Ook het CDjA Maastricht onderging onlangs een vernieuwingsslag met het aantreden van een nieuw bestuur, dat nog maar kort geleden aan tafel schoof bij CDA Maastricht. Voorzitter Jimmy Bastings van CDjA Maastricht en tevens bestuurslid van CDA Maastricht: “Na korte, maar aangename samenwerking met Frans Groutars, ga ik graag op die ingeslagen weg door met Hanno Hage. CDjA Maastricht heeft er alle vertrouwen in dat we in Maastricht de handen in elkaar kunnen slaan en ons samen in kunnen zetten voor de stad en de partij.”
        Vicevoorzitter Louis Daems zat woensdagavond de bijeenkomst voor en sprak aan het eind van de vergadering van “een eensgezind CDA, dat onder leiding van de nieuwe voorzitter de uitdagingen waar Maastricht voor staat voortvarend zal oppakken”.

        Bron: http://www.maastrichtaktueel.nl/

        Opmerking


        • De ALV van het CDA Maastricht

         Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
         Het bestuur van de lokale CDA heeft tijdens de algemene ledenvergadering van woensdagavond [18 april 2012] eensgezind dr. Hanno Hage als kandidaat-voorzitter naar voren geschoven. Het bestuur van de christendemocraten zegt hierover: “Wij zijn bijzonder verheugd dat zijn kandidatuur unaniem is aangenomen. Er heeft dan ook geen stemming plaatsgevonden.”
         (..)
         Ook het CDjA Maastricht (Voorzitter Jimmy Bastings, Pier) onderging onlangs een vernieuwingsslag met het aantreden van een nieuw bestuur, dat nog maar kort geleden aan tafel schoof bij CDA Maastricht.
         (..)
         Vicevoorzitter Louis Daems zat woensdagavond de bijeenkomst voor en sprak aan het eind van de vergadering van “een eensgezind CDA, dat onder leiding van de nieuwe voorzitter de uitdagingen waar Maastricht voor staat voortvarend zal oppakken”.
         Breur,

         Bedankt voor bovenvermelde voorzet.
         Dit stuk lag al vanaf woensdagavond op mijn stapel om nog op MO te zetten.

         Ik was afgelopen woensdagavond, 18 april 2012, namelijk op uitnodiging van de fractievoorzitster van het CDA, Vivianne Heijnen, aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering (ALV).
         Ik schat dat ruim 50 CDA leden aanwezig waren.
         Op zich was ik natuurlijk een beetje een vreemde eend in de bijt, maar ik bemerkte al gauw dat er een groot "ons-kent-ons" gevoel heerste bij de aanwezigen en al snel werd ik daarin meegezogen.
         Overigens, was dat "ons-kent-ons"-gevoel niet geheel terecht, want ik geloof niet dat er 5 CDA'ers aanwezig waren die wisten dat "Pier" er was.... Maar dat terzijde.

         Ik was voor het eerst bij een ALV van een politieke partij. De afgelopen tijd bezocht ik wel al vaker door diverse partijen georganiseerde bijeenkomsten, maar een ALV was nieuw voor mij.
         Wat bij het CDA opvalt is de gemiddelde leeftijd.
         Jimmy Bastings, de voorzitter van het CDjA, was verreweg de jongste aanwezige.
         Verder telt de CDA fractie 2 twintigers en vervolgens gaat het snel omhoog met de leeftijd.
         Als de ik gemiddelde leeftijd van de aanwezigen op 55+ schat, zit ik er zeker niet veel naast.

         Het verreweg belangrijkste agendapunt was de verkiezing, of misschien beter gezegd de benoeming, van Hanno Hage tot voorzitter.
         Er was één kritisch CDA-lid, een mevrouw die werd aangesproken met Gerrie, die haar onvrede kenbaar maakte over het feit dat er geen tegenkandidaat was voor het voorzitterschap. Nu viel er immers niets te kiezen.
         Formeel kon natuurlijk "tegen" worden gestemd, maar dan zat het CDA zonder voorzitter.
         In het daarop volgende "debat" met het bestuur bleek dat het bestuur, buiten Hanno Hage, 3 personen had benaderd voor deze functie. Niemand was echter geinteresseerd.
         Bovendien, zo stelde het bestuur, had iedereen zich mogen kandideren voor het voorzitterschap. Niemand, aldus het bestuur, had zich aangemeld.
         Daarom was er slechts één kandidaat.

         Na deze kritische, en op zich terechte, opmerking werd Hanno Hage unaniem gekozen.
         Last edited by Pier; 21 april 2012, 15:18.
         Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

         Opmerking


         • ALV CDA Maastricht, 18 april 2012, vervolg

          Nog even over de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het CDA Maastricht.

          Onlangs schreef ik op MO al dat het CDA op zoek is naar nieuwe talenten. Zie HIER.

          Geinteresseerde konden zich via academie@cda-maastricht.nl aanmelden.

          Tijdens de ALV vertelde oud-wethouder Luc Winants, mede namens de eveneens aanwezige Genoveef Leers-Poelmans, dat zich 12 mensen hadden opgegeven en dat men binnenkort zou starten.
          Bovendien hadden veel personen kenbaar gemaakt dat ze nu verhinderd waren, maar wellicht wel in het najaar van deze mogelijkheid gebruik willen maken.

          Nu ga ik er een beetje van uit dat de geinteresseerden over het algemeen personen zullen zijn van tussen de 18 en 35 jaar.
          De zaal rondkijkend zag ik echter geen 12 potentiële kandidaten zitten.
          Dus, na afloop van de ALV, even aan Luc Winants gevraagd hoe dat nu zit.
          Volgens Luc Winants waren 2 kandidaten aanwezig.
          Tja, de afwezigheid van de andere 10 beïnvloedt natuurlijk ook de gemiddelde leeftijd van de aanwezigen, denk ik dan maar. Het is maar te hopen dat de reden van hun afwezigheid een goede was en niet het feit dat Chelsea die avond tegen Barcelona speelde.

          Ik denk dat de vergrijzing hét probleem is van het CDA.
          Op zich heeft het CDA Maastricht al een goede keuze gemaakt, denk ik, met een jonge fractievoorzitster en een gedreven en duidelijk tussen de jongeren staande voorzitter van het CDjA.
          De vonk moet wel overslaan en niet alleen vanwege het charisma van deze jonge kartrekkers, maar ook vanwege het specifieke CDA-geluid.

          Dat brengt mij op het door de ALV eerder aangenomen "Finale Verslag" over de toekomst visie van het CDA Maastricht.
          Dat document is HIER te vinden en de officiele naam van dit document weet ik (nog) niet.

          Ik heb dit document al ongeveer 1 maand op mijn bureau liggen en krijg er maar geen goed stuk over geschreven.
          Vooral de in dit document gebruikte algemene CDA terminologieën, zoals bijvoorbeeld Publieke Gerechtigheid, Rentmeesterschap en het goed Nederlandse Governance Code , maken dat ik al lezend denk dat dit weer een rapport is dat snel vergeten zal worden, omdat er niets nieuws in staat of iets waarmee het CDA zich echt onderscheidt van de andere partijen.

          Wat ik helemaal desastreus vind is dat het CDA Maastricht nu ook vindt dat er verblijfstermijnen gesteld moeten gaan worden aan het zijn van bijvoorbeeld fractielid. In principe is het niet toegestaan, aldus dit rapport, om langer dan 8 jaar raadslid te zijn.

          Dit wetende gooide ik een blik in de zaal tijdens de ALV. Enkele tafeltjes verder zat de fractievoorzitter van de CVP en tevens nog steeds CDA-lid Jan Hoen.
          Een brok bestuurlijke ervaring en dat al veel langer dan 2 termijnen.
          Als het CDA Maastricht de afgelopen 2 jaar eens wat vaker naar Jan Hoen had geluisterd...........
          Dus hoe kom je dan op het onzinnige idee om het fractielidmaatschap in principe te beperken tot 2 termijnen!?!
          Last edited by Pier; 21 april 2012, 15:21.
          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • Ik denk persoonlijk dat, dat voorstel
           het niet haalt. (2 termijnen)
           om de dood invoudige reden.
           kijk naar de gemeenteraad
           het is Heel belangrijk om als wethouder 65 jaar te halen.
           Ping/Ping.
           pensioen van het laatst genoten salaris..

           Opmerking


           • Ergernis van PVM over vergaderen in hotel v.d. Valk

            Nu ik het over de ALV van het CDA Maastricht heb gehad, die plaatsvond in het Van der Valk hotel in Maastricht, schiet mij nog een achterstallige mail te binnen van de PVM.

            Het fractielid van de PVM, Tiny Meese, vraagt in deze brief aan wethouder Damsma aandacht voor het feit dat het haar opvalt dat de commissie Breed Welzijn opvallend vaak vergadert op externe locaties, zoals hotel Van der Valk.
            Tijdens deze vergaderingen worden ook broodjes en soep geserveerd.

            Overigens blijkt dat hiervoor een budget bestaat, maar de PVM vindt, en daar is wat voor te zeggen, dat in de tijd dat er bezuinigd moet worden op bijvoorbeeld de WMO, het deze Cie zou sieren om ook te bezuinigen. Niet dat dit veel geld zal besparen, maar alle beetjes helpen.
            Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

            Opmerking


            • [QUOTE=Pier;155377]Ik neem aan Wim54 dat je bedoelt wie er beslist over het wel/niet hoofdelijk stemmen.
             Ik ging twijfelen dus heb het voor alle zekerheid bij Kitty Nuyts even nagevraagd.
             Het is zo dat men een hoofdelijke stemming niet kan weigeren als een raadslid daar om verzoekt!
             QUOTE]
             Als u goed begrijp beslist daar dus EEN raadslid over Pier?

             Maar zijn daar geen bepaalde regels aan vastgesteld zoals bv
             er moeten een bepaald aantal stemgerechtigden aanwezig zijn bij hoofdelijk stemming ?

             En wanneer word dat bekend gemaakt dat er hoofdelijke stemming zal plaats vinden ?

             Opmerking


             • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
              Nu ik het over de ALV van het CDA Maastricht heb gehad, die plaatsvond in het Van der Valk hotel in Maastricht, schiet mij nog een achterstallige mail te binnen van de PVM.

              Het fractielid van de PVM, Tiny Meese, vraagt in deze brief aan wethouder Damsma aandacht voor het feit dat het haar opvalt dat de commissie Breed Welzijn opvallend vaak vergadert op externe locaties, zoals hotel Van der Valk.
              Tijdens deze vergaderingen worden ook broodjes en soep geserveerd.

              Overigens blijkt dat hiervoor een budget bestaat, maar de PVM vindt, en daar is wat voor te zeggen, dat in de tijd dat er bezuinigd moet worden op bijvoorbeeld de WMO, het deze Cie zou sieren om ook te bezuinigen. Niet dat dit veel geld zal besparen, maar alle beetjes helpen.
              Wie het kleine niet eert
              Is het grote niet weerd.

              Opmerking


              • Schiet SBM zich nu zelf in de voet?

               Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
               (...)
               Dagblad De Limburger meldt dat John Steijns, de fractievoorzitter van SBM, wil dat alle gekozen raadsleden bij het aanvaarden van hun functie een integriteitstoets ondergaan. Deze toetsing moet periodiek herhaalt worden.
               (...).
               Bovenstaande quote dateert van 11 maart 2012.

               Vandaag ontving ik onderstaande mail van Dhr. W. Palmans.
               Het betreft een kennelijk open brief aan burgemeester Onno Hoes over het feit dat hij samen met Cindy Royen op 2 april 2012, een monument zal onthullen tegen zinloos geweld in Heer.
               Of de feiten die in deze mail staan kloppen laat ik voor rekening van dhr. W. Palmans.

               Weledele heer Hoes,

               Met hevige rillingen heb ik in ‘het Zondags Nieuws’ hedenmorgen gelezen dat u zondag 29 april a.s. een monument tegen zinloos geweld gaat onthullen.
               Notabene … op initiatief van Cindy Royen, groot tuig met mensenbloed aan de handen samen met haar man Peter Rassin, die ook niet terugdeinst om herhaaldelijk geweld te gebruiken!

               Op 6 april 2003 ben ik zwaar slachtoffer (poging tot doodslag, c.q. moord) geworden van het echtpaar Cindy Royen en Peter Rassin. Vele tientallen personen zijn en waren op de hoogte van het ‘gewelddadige duo Royen/Rassin’. Ze stonden erbij alsof ze naar een spannende film keken met de handen in de zakken.

               Geachte heer Hoes, ik ga ervan uit, gezien de waarheid bovenstaand, dat u zich niet laat besmeuren door het gewelddadige tuig.
               Veel familieleden van Royen en Beckers (opa en oma) willen geen contact met tante Cindy Royen, daar ook zij niets met zulk tuig in de familie te maken willen hebben.

               Tientallen mensen hebben het ‘schouwspel’ gezien dat Peter Rassin op een bewusteloze man met zijn vuisten op mijn ogen stond te rammen.
               Mijn echtgenote Marja, die er even later bij kwam, is het gelukt om die badjakker van mij af te trekken.
               Niemand van de vele tientallen getuigen durfden niet (en durven nog niet?) te getuigen uit angst voor ernstige represailles!

               Nu na 9 jaar is het te hopen dat de vele (angstige) getuigen van toen nu alsnog, zonodig anoniem, (bij de politie) de waarheid gaan vertellen.

               Hoogachtend,
               Wil Palmans

               Mocht er een kern van waarheid in deze beschuldiging zitten EN John Steijns is consequent, dan vrees ik het Maastrichtse Politieke SBM-duo, Stadller en Waldorf, afscheid van elkaar moeten gaan nemen.
               Overigens zit Cindy Royen momenteel, vanwege gezondheidsklachten, al tijdelijk niet meer in de raad!
               Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

               Opmerking


               • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
                Mocht er een kern van waarheid in deze beschuldiging zitten EN John Steijns is consequent, dan vrees ik het Maastrichtse Politieke SBM-duo, Stadller en Waldorf, afscheid van elkaar moeten gaan nemen.
                Sorry hoor, maar ik zie het verband niet. Beide namen worden immers niet genoemd in deze open brief. Anderzijds: ik volg dit draadje misschien te sporadisch.

                Opmerking

                Bezig...
                X