Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2022-2026

Sluiten
This topic has been answered.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Copycats...

  de griffie had hem al doorgestuurd.
  Iets te oud voor re-educatie
  iets te jong voor afdanking
  m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

  Opmerking


  • Oorspronkelijk geplaatst door Antonius Bekijk bericht
   Copycats... De griffie had hem al doorgestuurd.
   Never mind. Bij uitzondering heiligt in dit geval het doel de middelen.

   Opmerking


   • Op zich is 't goed dat meer mensen het te weten komen en er over nadenken maar dan ook naar handelen.
    Minder afval op straat gooien en dan ook minder fijnstof veroorzaken zou er een van kunnen zijn.

    Na aanleiding van een vraag van een buur heb ik dan toch nog eens gelezen op DNS wat zij van mijn brandbrief hebben overgenomen.

    Ik noemde het in mijn brief onachtzaam herverdelen van die ongezonde fijne stof deeltjes, bacteriën en schimmelsporen.

    Maar ik gaf ook in mijn brandbrief enkele weblinks waarin dat duidelijk uitgelegd wordt dat er een gezondheidsrisico bestaat voor ons allemaal.
    Die weblinks liet DNS weg in hun kopie en plaatst daarvoor een link over een onderzoek van de Universiteit Wageningen die niet relevant is voor ons stedelingen.

    Dat is jammer want ik plaatste het in een bredere context echter DNS geeft daarmee de mogelijkheid tot het inzicht te komen als lezer dat het een beperkt risico is in de nabijheid van vee- en pluimveestallen.
    Ik gaf deze links hieronder!
    https://pollennieuws.nl/post/?permal...en-van-bijvoet
    en
    https://nl-nl.ecolab.com/articles/20...-fungal-spores


    Het ligt hier op straat in onze stad en niet in een stal op het platteland. En hier wordt het ook in ons leefmilieu herverdeeld door de bladblazers en stofzuigwagens.
    .
    Last edited by Antonius; 30 maart 2024, 07:43.
    Iets te oud voor re-educatie
    iets te jong voor afdanking
    m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

    Opmerking


    • Domeinvergaderingen Fysiek en Sociaal, dinsdag 2 april 2024.

     Vandaag zijn er 2 domeinvergaderingen.
     De agenda voor de domeinvergadering Fysiek is HIER te vinden.
     De agenda voor de domeinvergadering Sociaal is HIER te vinden.

     Uitbreiding Kruisherencomplex
     Traditioneel zijn de domeinvergaderingen van Fysiek het drukst bezocht.
     Ook vandaag is dit het geval.
     In voetbaltermen zou men nu zeggen “uitverkocht”.
     Dit komt mn. door het agendapunt 2 Dialoogavond aanvraag uitbreiding Kruisherenhotel.

     Tijdens deze dialoogavond is het de bedoeling dat belanghebbenden, denk aan de buurtbewoners en de indieners - zeg maar de Oostwegel groep - hun visie geven over de voorliggende plannen.
     Wat de plannen betreft verwijs ik kortheidshalve naar plannen zoals ze op dit moment voorliggen. (Zie HIER).

     Het zal niemand verbazen dat de buurtbewoners tegen de voorgestelde uitbreiding van het Kruisheren(hotel)complex.
     De buurtbewoners worden vertegenwoordigd door Maurice Janssen, bewoners van het Herdenkingsplein, en adviseur Huub Smeets, voormalig directeur Stadsontwikkeling van de gemeente Maastricht. Kortheidshalve verwijs ik naar hun gezamenlijke presentatie (Zie HIER).
     De bewoners benadrukken dat ze niet tegen uitbreiding van het hotel zijn, maar dat de uitbreiding wel moet voldoen aan diverse eisen van de bewoners.

     Inmiddels zijn de initiatiefnemers, Camille Oostwegel jr., en de architect Francine Houben aan het woord.
     Ze geven een presentatie die HIER te zien is.


     Last edited by Pier; 2 april 2024, 17:36.
     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • Uitbreiding Kruisherenhotel is een veldslag op niveau
      (Domeinvergadering Fysiek, 2 april 2024)

      Een Dialoogavond. Een nieuw fenomeen in de Maastrichtse politiek.
      Er wordt geen politiek bedreven en alle partijen krijgen uitvoerig het woord om hun visie cq inbreng te geven in een voorliggend (bouw)dossier. (Zie de vorige posting)
      De voorzitter van de domeinvergadering, Kitty Nuyts, heeft het weliswaar nog steeds over de 'commissie' en de 'commissieleden' en spreekt de leden van de domeinvergadering geregeld aan met de voornaam, maar dat kan de pret niet drukken.

      Gelijkwaardige speelveld
      Zelden, volgens mij zelfs nog nooit!, heb ik een initiatiefnemer, in dit geval Camille Oostwegel van Oostwegel Collection, naar een domeinvergadering zien komen met niet minder dan 9 (!!) experts. En dan niet de eerste de beste experts.
      Deze meegenomen (inter)nationaal geroemde experts komen echt niet tegen alleen een reiskostenvergoeding naar een domeinvergadering van dik 3 uur in Maastricht.
      Een beetje uit de dikke duim gezogen, dat wel, schat ik dat deze 9 experts alleen al voor deze vergadering gezamenlijk minstens € 5.000,- zullen declareren. En daarmee zit ik waarschijnlijk aan de lage kant.
      Maar goed, dat is natuurlijk voor rekening van Oostwegel Collection.

      Wordt daarmee een oneerlijk speelveld gecreëerd?
      Verre van, want tegenover deze experts zitten hoogopgeleide en deels ter zake kundige bewoners van voornamelijk het Herdenkingsplein, de Calvariestraat en deels de Abtsstraat.
      Deze (toekomstige?) bezwaarmakers worden ook nog eens bijgestaan door Huub Smeets van bewonersplatform Buurtbalans, tevens oud-directeur stadsontwikkeling van de gemeente Maastricht.
      Bovendien hebben veel buurtbewoners hun pensioengerechtigde leeftijd al behaald en hebben zij kennelijk zeeën van tijd om zich op dit gevecht te storten.

      Nimby
      De essentie van deze titanenstrijd gaat natuurlijk over het feit dat een uitbreiding van het Kruisherencomplex op de een of andere manier altijd wel ergens (tijdelijk) overlast bezorgd.
      Naar schatting 95% van de Maastrichtenaren zal het worst wezen of het Kruisherencomplex, via een loopbrug, wordt verbonden met het Stuersgebouw en er een 20 meter hoog gebouw op de binnenplaats van het Stuersgebouw zal verrijzen.
      Ongetwijfeld ontstaat er na deze geplande uitbreiding een prachtig vijfsterren hotel, dat zeker voorziet in de gewenste behoefte in Maastricht, en daarnaast ook een uithangbord zal zijn voor het hogere hotelsegment in Maastricht.

      Maar ja..... als je er vlak naast woont heb je daar wellicht een andere kijk op.
      Nu is het wel zo dat wanneer je er bewust voor kiest om in de binnenstad te gaan wonen, met al zijn voordelen, je ook weet dat er wel eens nadelen zullen zijn of komen.
      Bovendien is het Herdenkingsplein zelf ook geen historische plek, maar een plek waar de afgelopen decennia op grote schaal is gebouwd. Dus het is niet onlogisch dat aan de rand van dit terrein ook iets gebouwd zou gaan worden.
      Dat neemt niet weg dat ik wel begrip heb voor de buurtbewoners, maar feitelijk is het een kwestie van not in my backyard (Nimby), een term die verwijst naar het feit dat mensen vaak puur uit eigenbelang protesteren tegen de aanleg van wegen, spoorlijnen of gebouwen.
      En hoewel het dus gisteren een dialoogavond was en geen strikt formele politieke discussie, zal vroeg of laat de gemeenteraad een beslissing moeten nemen ten faveure van of de Oostwegel Collection of de buurtbewoners.

      Splijtzwam
      Gisteravond hoorde ik, ik moet bekennen dat de opmerking kwam vanuit een politieke hoek die ik niet zag aankomen, een aparte overdenking.
      Op het moment dat een belangengroepering in de laatste jaren op de proppen komt met adviseur Hub Smeets, weet je dat het debat gaat polariseren en uiteindelijk een gang naar de rechter de uitkomst zal zijn. Huub Smeets werkt als een splijtzwam tussen belangen.
      Ongetwijfeld zal Huub Smeets een belangrijke adviserende rol hebben en is er geen twijfel over zijn deskundigheid, maar - en dat zag je gisteren al - werkt dit niet verzoenend.
      De standpunten en argumenten volharden en uiteindelijk zit er geen compromis meer in en rest alleen een rechtsgang.
      Als de bewoners en toekomstige bezwaarmakers dit weten te bereiken, dan weten ze dat er voorlopig ook geen aanvang zal worden gemaakt met de uitbreiding/bouw en hebben ze (deels) hun doel bereikt.

      Of dit in het algemeen belang van Maastricht is dan wel Nimby-succes weet ik niet.
      Wat ik wel weet is dat de raadsleden de komende maanden of wellicht wel jaren over dit dossier uren zullen gaan debatteren, terwijl het de meeste Maastrichtenaren volledig koud zal laten.
      Last edited by Pier; 3 april 2024, 16:34.
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • Vandaag kwam het toetje er over heen.
       Calvarienberg gaat door beslist door de raad van state 123 app .
       plus nog eens 30 app worden er bij gebouwd

       Opmerking


       • Oorspronkelijk geplaatst door Ton.2014 Bekijk bericht
        Vandaag kwam het toetje er over heen.
        Calvarienberg gaat door beslist door de raad van state 123 app .
        plus nog eens 30 app worden er bij gebouwd
        Een uitleg van het Actiecomite Calvarienberg is HIER te lezen in een andere posting van Ton.2014.

        Ik kan mij zo maar voorstellen dat dit ook het scenario wordt, natuurlijk in een andere vorm, van het gisteren in de dialoogavond besproken uitbereiding van het Kruisherencomplex.
        Maar dan is er ng een lange weg te gaan richting de Raad van State (RvS).
        Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

        Opmerking


        • Opbrengst participatie en burgerberaad
         (Domeinvergadering Fysiek, 2 april 2024)

         Een volle, noem het een 'uitverkochte' raadszaal en publieke tribune zie je niet vaak.
         Dat is alleen het geval als (buurt)bewoners het niet eens zijn met de plannen van een initiatiefnemer voor een gebouw dan wel het slopen van een gebouw of wanneer het college cq de raad op het punt staan een besluit te nemen waarvan diverse belanghebbenden denken dat ze daar voor- cq nadeel van zullen hebben.
         Voor de rest is het altijd vrij leeg in de raadszaal of meer specifiek de publieke tribune.

         Afgelopen dinsdag, 2 april 2024, was dat goed te zien.
         Als eerste belangrijke agendapunt was daar de uitbereiding van het Kruisherencomplex en waren alle beschikbare stoeltjes in de zaal bezet.
         Enerzijds door een leger van experts en anderzijds door verontrustte buurtbewoners.
         Toen dit agendapunt achter de rug was stroomde de raadszaal leeg en verlieten ook alle journalisten de raadszaal.
         Alleen jullie journalistieke pierlementariër bleef hangen.
         En niet zonder reden.

         Participatie en burgerberaad
         Het laatste agendapunt (7) was de Actualisatie omgevingsvisie - opbrengst participatie en burgerberaad.
         De trouwe volgers en lezers weten dat ik een hele grote voorstander ben van participatie, een reden waarom ik o.a. deze postings doe, maar ik helemaal niets heb met gereguleerde participatie waardoor mensen om ambtelijke redenen afhaken.
         En waar ik al helemaal niets mee heb is het burgerberaad.

         Oorspronkelijk geplaatst door Frans Pollux, column DDL 4 april 2024
         Inspraak is voor bestuurders hooguit een manier om besluiten een democratische glans te geven
         Daar waar in het vorige grote agendapunt (Kruisherencomplex) er een duidelijke dialoog was tussen voor- en tegenstanders, ontbrak dit helemaal bij dit agendapunt.
         Het bleek dat alle fracties de deel I van adviezen Burgerberaad en het daaruit voorkomende voorstel ter verwerking anders hebben gelezen cq het wel erg oppervlakkig vonden.

         Pak voorstel 2 van de adviezen in het voorstel ter verwerking.
         " Het burgerberaad hecht grote waarde aan sociale verbindingen om zo de veerkracht te versterken.
         Het burgerberaad signaleert een afnemende betrokkenheid bij en gebruik van huidige ontmoetingscentra. Als gemeente willen we de geuite wens om in te zetten op een wijkdekkende
         structuur van ontmoetingscentra met een multifunctioneel karakter, van huiskamer tot informatiepunt, van ruimtefacilitator voor verenigingen tot jongerenhonk, als plek waar mensen
         samenkomen om te ontmoeten en zichzelf te ontplooien stimuleren. Deze centra zijn bij voorkeur goed bereikbaar. De rol van de gemeente in de ontmoetingscentra zal bij voorkeur ondersteunend zijn, zowel financieel als inhoudelijk.
         Besturen en beheerders van de centra geven, als autonome partijen, zélf, samen met de gebruikers en met de inwoners van de wijk en van de stad, invulling
         aan de ontmoetingscentra. De denkrichting van het burgerberaad in de uitwerking lijkt haalbaar, maar de ambitie zal bij de van uitwerking definitieve omgevingsvisie ruimtelijk worden
         vormgegeven. Separaat daaraan zal een beleidskader worden uitgewerkt, op basis waarvan de ontmoetingscentra kunnen worden ondersteund. "


         Hierover hebben dus 100 leden, gaandeweg bedankten zich 30 leden van het burgerberaad, zeven bijeenkomsten lang over gediscussieerd
         Deze tekst verzin ik in een half uur.
         Dat is ook niet moeilijk, want uiteindelijk staat daar dus helemaal niets!!!!
         Nou ja.... het burgerberaad denkt dan o.a. aan een subsidiegarantie door de gemeente voor minimaal 3 jaar, waarbij elk jaar een overzicht van de
         kosten moet worden ingediend. Door deze garantie hebben buurthuizen geen winstoogmerk nodig.


         Intrekken raadsvoorstel
         En dan wordt aan de leden van de domeinvergadering Fysiek gevraagd of ze het hier mee eens kunnen zijn!?!
         Als je daar JA op antwoordt stem je dus in met ....... NIETS!

         Maar, we zitten in het theater.... dus het zal niemand verbazen dat er partijen zijn die zeggen dat ze ermee kunnen instemmen.
         De coalitiepartijen D66, CDA, SPM en PvdA stemden ermee in.
         Aanvankelijk waren ook de coalitiepartijen VVD en PVM het ermee eens, maar gaandeweg realiseerden zij zich ook dat dit helemaal nergens over gaat.

         Omdat de meerderheid van de (burg-)raadsleden vonden dat het hierbij behorende Raadsvoorstel no. 16-2024, registratienummer 2024.00546 veel te vaag is, trok wethouder Fans Bastiaens, namens het college van B&W, het raadsvoorstel (voorlopig) in.
         Er zal nu een RIB (RaadsInformatieBrief) van het college van B&W volgen.

         Tweehonderdduizend euro
         Dit burgerberaad is een pilot.
         Het structureel invoeren van een burgerberaad in Maastricht heeft geen financiële dekking in de begroting.
         Kiest de raad ervoor om dit wel te willen, dan kost dit op jaarbasis ongeveer 200.000 euro!
         Daarvoor krijg je hele vage adviezen die de gemiddelde Maastrichtenaar ook op een zondagmiddag kan bedenken.
         Bovendien zijn het adviezen die zelfs niet ruiken naar democratie!
         Het burgerberaad wordt ingesteld door willekeurig 100 inwoners aan te wijzen die bereid zijn om in 7 bijeenkomsten te discussieren over wat echt nodig is in Maastricht
         Maar als je naar de willekeurige groep gekozen bewoners kijkt die uiteindelijk ook bereid waren om deel te gaan uitmaken van het burgerberaad, zie je vooral veel grijs haar en een grote groep vrouwen. Jongeren, mn. mannen, laten we zeggen van onder de 40, zijn absoluut ondervertegenwoordigd. Mensen met een niet-westerse achtergrond, of hoe zeg je dat tegenwoordig, waren er sowieso nauwelijks.
         Bovendien heeft 30% (!!) van de starters zich gaandeweg de rit bedankt......

         Mislukt?
         Ik denk dat je voorzichtig mag concluderen dat deze pilot is mislukt.
         Ook de bestuurders in Maastricht dachten waarschijnlijk dat deze vorm van participatie een manier was om besluiten een democratische glans te geven!

         Last edited by Pier; 5 april 2024, 19:48.
         Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

         Opmerking


         • Misschien kunnen mensen zich herinnerden
          De vromgelden de gelden voor de sociale cohesie 1,1 miljoen
          Voor achterstands wijken (waaronder ook het kommelwartier viel. ) 93.000 euro

          Een idee van minister mevr. Vogelaar.
          waar van diverse hebben mee gesmuld
          mede dankzij dat er geen controle op was.

          tijdens mijn gesprekken met Manon over die gelden
          en over participatie heb ik haar gezegd zorg voor een goede controle .

          Onze pier heeft er veel van mee gekregen over de werkwijze van onze gemeente.
          zelf ben ik naar de ombuds commissie gegaan met ( succes. ) (dank zij Pier zijn hulp voor mijn schrijf en grammatica )
          Ook de rekenkamer was zeer critics .
          Maar dat werd vakkundig teniet gedaan.

          ik zal u de rest besparen veel is terug te lezen op Mestreech online
          Last edited by Ton.2014; 6 april 2024, 09:27. Reden: een zin veranderd

          Opmerking


          • Domeinvergaderingen Algemene Zaken en domein Economie en Cultuur dd 9 april 2024.

           Vandaag zijn er 2 domeinvergaderingen.
           In de raadszaal begint op 17.00 uur de domeinvergadering Algemene Zaken en gelijktijdig begint
           in de oude raadszaal in het Stadhuis op de Markt de domeinvergadering Economie en Cultuur.

           Beide agenda’s beloven niet veel theater vandaag.
           Kortom, het zijn noodzakelijke en informatieve vergaderingen voor de (burger-)raadsleden, maar spannend wordt het niet vandaag.

           Jongeren
           Nou, om toch nog wat op te merken over de domeinvergadering Algemene Zaken nog het navolgende.
           Agendapunt 6 Informatiesessie Jongeren meer betrekken bij de politiek​ is precies de reden waarom jongeren juist NIET te porren zijn voor de politiek!
           Een PowerPoint presentatie van 26 sheets is tegen alle regels van een presentatie in en slaapverwekkend
           Oke…. Deze presentatie is ook niet bedoeld voor de jongeren, maar voor de aanwezige (burger-)raadsleden.
           Echter voorafgaande aan de domeinvergadering heb ik geen enkele enthousiaste reactie gehoord.           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • Hoogtepunt van een avond domeinvergadering.
            (Domeinvergaderingen 9 april 2024)

            Zelden heb ik raadsbreed zo'n overeenstemming gezien.
            De agendapunten waren oersaai, maar vrijwel unaniem was men het erover eens dat het hoogtepunt van de avond het diner was.


            Frites met goulash, eventueel met een vegetarische variant verkrijgbaar

            Dat maakte in ieder geval dat ik het idee had dat mijn bezoek aan de domeinvergadering Algemene Zaken niet voor niets is geweest
            Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

            Opmerking


            • Ik heb nog altijd geen tegoedbon gekregen voor een portie friet zuurvlees...
             Dat moet je toch eens aankaarten Pier bij die raad!
             Iets te oud voor re-educatie
             iets te jong voor afdanking
             m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

             Opmerking


             • "MVV: Klassiek (politiek-)drama dat eens in de 4 jaar de kop opsteekt"

              Dat er wel eens vergadert wordt achter gesloten deuren door gemeenteraadsfracties is begrijpelijk.
              Denk bijvoorbeeld bij burgemeestersbenoemingen of gevoelige, cq vanuit concurrentie overwegingen, vertrouwelijke stukken.
              Ik kan mij met enige fantasie voorstellen dat het MVV-dossier gevoelig ligt en er vertrouwelijk over vergadert wordt.
              Maar....

              Geheime beraadslaging
              De Nieuwe Ster (DNS) kwam vandaag wel met een hele saillante onthulling.
              De gemeenteraad overlegt eerst in besloten vergadering of er wel/niet financiele hulp moet worden gegeven aan MVV en telt dan de voor- en tegen stemmen.
              Is de zaak verloren vlgs een of meerder partijen, dan kiest/kiezen de partij(en) die het onderspit hebben gedolven er voor om in de aansluitende openbare raadsvergadering te stemmen cf. de meerderheid.
              Deze constructie zou bedacht zijn door de agendacommissie en voorkomst dat partijen zich impopulair maken.

              Geen representatieve vertegenwoordiging in agendacommissie
              Daarbij moet allereerst worden aangetekend dat de agendacommissie niet representatief is voor de gemeenteraad.
              Als ik goed ben geinformeerd zitten 8 raadsleden in die commissie en stellen zij, zoals je uit de naam kunt opmaken, de agenda vast van een (besloten) domeinvergadering.
              De leden van de domeinvergadering moeten dan met dit agendavoorstel akkoord gaan.

              B&W wist van niets
              Maar zover is het dus niet gekomen.
              Na het uitlekken van het plan van de agendacommissie via DNS, was er vanochtend spoedoverleg op het stadhuis.
              Hoe kan het dat DNS hiervan weet en het college van B&W hiervan niet op de hoogte was gebracht door de agendacommssie.
              Althans, zo was de reactie op het stadhuis.
              In een eerste reactie gaf B&W aan in de loop van de dag met een persbericht te komen.

              Voor- en tegenstanders
              Je hoeft geen afgestudeerd politicoloog te zijn om vooraf een inschatting te kunnen maken welke partijen voor en welke partijen tegen steun voor MVV zullen stemmen.

              GroenLinks
              Vanochtend heb ik telefonisch contact gezocht met de fractievoorzitter van GroenLinks, Coen van der Guchten. Deze partij zal waarschijnlijk tegen gemeentelijke steun voor MVV zijn.

              " Ik wist niets van het vermeend agendavoorstel van de agendacommisie (domeinvoorzitters) af.
              Ik hoorde/las het vanochtend.

              Hier lopen volgens mij 3 zaken door elkaar.
              1) De (plv.) domeinvoorzitters vertegenwoordigen niet de meerderheid van de gemeenteraad, ook al stemmen zij onderling in een meerderheid een agendapunt goed.
              2) Het is triest dat een besluit eerder bij de pers ligt dan dat de collega raadsleden worden geinformeerd
              3) Het is een herhaling van een klassiek drama dat eens in de vier jaar de kop opsteekt.

              GroenLinks zou nooit akkoord zijn gegaan met een geheime beraadslaging om vervolgens eensgezind naar buiten te treden.
              GroenLinks is heel duidelijk in deze.
              Vier jaar geleden is MVV door de gemeente (wederom!) geholpen en toen is heel duidelijk - in meerderheid - gezegd dat dit de laatste keer zou zijn.
              Kortom, de gemeenteraad moet zich gewoon houden aan deze afspraak en MVV nu geen steun meer geven.
              Een besluit over MVV is emotie-politiek. Ik vrees dat partijen zich in dit dossier laten leiden door emotie en niet door de financiele realiteit die iedere pakweg 4 jaar weer opduikt.
              "

              PVM
              Een partij die waarschijnlijk voor financiele steun voor MVV zal stemmen in de Partij Veilig Maastricht (PVM).
              Hierover zei de fractievoorzitster Tiny Meese het navolgende.

              " Ik ben vanochtend overvallen door dit nieuws. Ik wist hier niets van!
              Dit kan echt niet!
              Ik vind dat iedere partij transparant moet zijn in dit dossier.
              Als PVM kan ik daar kort over zijn.
              Wij zullen - in alle redelijkheid - MVV steunen als het moet. Als MVV failliet gaat zitten we met een leeg stadion De Geusselt. Daar is niemand bij gebaat.
              Bovendien denk ik dat op jaarbasis veel meer mensen naar MVV gaan kijken, dan naar welke kunst- of cultuurinstelling in Maastricht dan ook.
              Kunst- en cultuur krijgen ook miljoenen steun. Daar kan ik nog wel mee leven, maar het is gewoon niet logisch en eerlijk als wij een MVV dat ik nood zit niet tegemoet komen
              ".

              Wordt ongetwijfeld vervolgd....
              Last edited by Pier; 17 april 2024, 22:45.
              Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

              Opmerking


              • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
               "MVV: Klassiek (politiek-)drama dat eens in de 4 jaar de kop opsteekt"
               De gemeenteraad overlegt eerst in besloten vergadering of er wel/niet financiele hulp moet worden gegeven aan MVV​
               Wordt ongetwijfeld vervolgd....
               nou dan kan ik die tegoedbon wel vergeten dus
               Iets te oud voor re-educatie
               iets te jong voor afdanking
               m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

               Opmerking


               • Maastricht van Nu vraagt integriteitsonderzoek aan

                Maastricht van Nu (MvN) partijleider en raadslid, Jo Smeets, heeft vandaag, 17 april 2024, een Integriteitsonderzoek aangevraagd bij burgemeester Wim Hillenaar n.a.v. het feit dat (vermoedelijk) een lid van de agendacommissie op 12 april 2024 vertrouwelijke informatie heeft gelekt naar De Nieuwe Ster (DNS)).

                Uit de informatie die werd gelekt richting DNS zou naar voren komen dat de agendacommissie voornemens was om een besloten domeinvergadering te plannen voorafgaande aan een openbare raadsvergadering waarin besluiten zouden worden genomen over eventuele steun aan het noodlijdende MVV.
                De raadsleden zouden in die besloten vergadering afspreken/bekijken wat de meerderheid zou stemmen, zodat partijen die een minderheidsstandpunt innemen zich alsnog konden aansluiten bij de meerderheid. Op die manier zou in de openbare raadsvergadering dus geen 'gezichtsverlies' geleden worden.
                Los van het feit dat MvN en wellicht nog veel meer partijen nooit met een dergelijk voorstel van de agendacommissie akkoord zouden zijn gegaan, is het onverteerbaar dat vertrouwelijke informatie gelekt wordt naar de pers.

                Vervolgbijeenkomst Samenspel raad en college
                Jo Smeets: ' We zijn van mening dat iemand, vermoedelijk een lid van de agendacommissie, opzettelijk de media ingelicht heeft om daarmee andere partijen in een verkeerd daglicht te zetten. Voor alle duidelijkheid, MvN zit NIET in de agendacommissie. Overigens heb ik vandaag begrepen dat niet alleen MvN om een integriteitsonderzoek heeft gevraagd, maar dat dit door nog enkele partijen is verzocht.
                Gisteren was er een besloten 'vervolgbijeenkomst Samenspel raad en college'. MvN was niet aanwezig deze vervolgbijeenkomst.
                Op 12 april 2024 heeft MvN burgemeester Wim Hillenaar schriftelijk laten weten dat wij, zolang deze integriteitskwestie niet is opgelost, niet zullen deelnemen aan bijeenkomsten die gaan over het verbeteren van het samenspel tussen raad en college.
                Het voelt niet lekker om deel te nemen aan zulke (besloten) bijeenkomsten als je weet dat er wellicht een raadslid aanwezig is die informatie lekt naar de pers
                '.

                Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

                Opmerking

                Bezig...
                X