Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2022-2026

Sluiten
This topic has been answered.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Oorspronkelijk geplaatst door Antonius Bekijk bericht
  ((..) Ze verjagen uiteindelijk de jongen uit hun 12 km2 groot revier opdat ze zelf genoeg eten vinden.
  We raken een beetje off-topic - mede door mijn schuld - maar als en vos 12 km2 leefruimte nodig heeft, dan is in Maastricht-West dus maar [plaats voor pakweg 3 vossen.
  Dat is wel erg weinig. Wellicht dat in een stad de leefruimte kleiner is ivm het vele (zwerf-)afval?

  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • Beslist dat we weer een draai aan de schijf kunnen geven en On Topic over die te kleine rotonde kunnen spreken.
   de diameter van die rotonde is gewoon veel te klein, bijna de helft van het Koningin Emmaplein

   zie de afbeelidingen in vergelijking met een andere rotonde
   Bestanden bijvoegen
   Iets te oud voor re-educatie
   iets te jong voor afdanking
   m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

   Opmerking


   • Oorspronkelijk geplaatst door Antonius Bekijk bericht
    Beslist dat we weer een draai aan de schijf kunnen geven en On Topic over die te kleine rotonde kunnen spreken.
    de diameter van die rotonde is gewoon veel te klein, bijna de helft van het Koningin Emmaplein

    zie de afbeelidingen in vergelijking met een andere rotonde
    De nieuwe rotonde, tenminste als ik de (ontwerp-)tekening goed interpreteer, wordt iets groter dan de door jou aangegeven 64,44 meter doorsnede. Ik schat zo rond de 75 meter.
    Bovendien kun je op die rotonde geen 3/4 afslag meer nemen. Het is of gelijk rechtsaf (1/4), komende vanuit de richting van de Brusselseweg, of gewoon 2/4 als je vanaf de Via Regia of de Brusselseweg komt.
    Vanaf de Via Regia 3/4 naar de Gentelaan is niet meer mogelijk!
    Zie ook de uitleg van de gemeente HIER.

    Daar kunnen we nu van alles over vinden, maar.... dat is veel te laat.

    Als burgers (TERECHT!) ergens een opmerking over hebben, dan denk ik dat ze eerder aan de bel moeten trekken.
    Daarvoor heeft Maastricht nu een participatie- en inspraakverordening, ware het niet dat die niet is voor bestemd voor de publieke ruimte en infrastructuur
    Maar, eventueel kun je het aankaarten in het op te starten burgerberaad. Maar dan moet het eerste geaccordeerd worden.....

    Ik ben daarom ook geen voorstander van al dat inspraakgedoe dat de gemeente organiseert.
    Als je ergens tegenaan loopt moet je het gewoon kenbaar maken bij een partij of in de (sociale) media. Dat is vele malen efficienter dan al die inspraak die de gemeente wil en stimuleert.
    Het toeval wil dat ik woensdagochtend hierover een gesprek heb met de verantwoordelijk wethouder Manon Fokke.
    Uiteraard houd ik jullie hiervan op de hoogte
    Last edited by Pier; 17 april 2023, 14:26.
    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • Hallo pier
     succes met uw gesprek op 19-04-2023

     met onze wethouder Manon Fokke .
     gr ton.

     Opmerking


     • Oorspronkelijk geplaatst door Ton.2014 Bekijk bericht
      Hallo pier
      succes met uw gesprek op 19-04-2023
      met onze wethouder Manon Fokke .
      gr ton.
      Helaas is het bewuste gesprek op het laatste moment niet doorgegaan.
      Volgende week wordt een nieuw gesprek gepland.
      Wordt dus vervolgd....

      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • Schriftelijke vragen over een (bedreigde!?!) vos versus de renovatie van een belangrijke rotonde - Deel III

       Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
       (...)
       Ik had niet anders verwacht.
       De Partij voor de Dieren komt nu ook met vragen over de kwestie van het vossenpaar dat op of nabij de rotonde Gentelaan/Nobellaan - min of meer parallel aan de Sint Luccassingel. - woont of woonde.
       (..)
       Volgens de PvdD had de gemeente kunnen weten dat bij de te renoveren rotonde een vossenpaar woonde.
       Los daarvan heeft de gemeente de plicht om sowieso een Quickscan Wet Natuurbescherming uit te voeren​
       Het lijkt er nu op dat de gemeente Maastricht, althans de PvdD wil daar opheldering over, dit heeft nagelaten.
       (..)
       Het heeft er alle schijn van dat de renovatie morgen, 17 april 2023, gewoon van start gaat. Vossenpaar of niet.
       (..)
       Ik heb deze week, via mail, contact gehad met Jules Vaessen, de fractievoorzitter van de PvdD in Maastricht.
       Ik vroeg hem hoe het nu precies zit met die Quickscan en of het werk aan de rotonde niet stilgelegd moet worden, analoog aan aan de dassenburcht onder het spoor..

       Een dag later ontving ik onderstaande reactie van Jules.
       '(..) De bedoelde Quickscan vloeit voort uit de zorgplicht die de gemeente heeft voor in het wild levende dieren (art. 1.11 Wet Natuurbescherming, (Wnb)), en dat (..) in samenhang met de in art. 3.10 bedoelde verboden. Om aan deze zorgplicht te voldoen, dient er een Quickscan plaats te vinden. Hiermee wordt getoetst of de Wet natuurbescherming mogelijk overtreden wordt als gevolg van ruimtelijke ontwikkeling. Als dat het geval is, heeft men een ontheffing nodig om van geboden (beschadiging voortplantingsplaats of opzettelijk doden van de vos) af te wijken.

       Als men geen ontheffing heeft en toch genoemde verboden overtreedt, is er sprake van een economisch delict op basis van de Wnb. De overtreder riskeert dan een boete of een last onder bestuursdwang, waaronder stilleggen van het project (dat is inderdaad art. 7.2 lid 1 Wnb). Handhaving geschiedt door de provincie aangewezen ambtenaren (art. 7.1 lid 1 sub c Wnb).

       Ik had eigenlijk duidelijker moeten vragen dat ze per direct de werkzaamheden staken, evt als bijzin. Ik doel er wel tweemaal op in vragen 2 en 4: ‘wat is hiervan het gevolg voor uw college?’. Die invulling is eigenlijk de strekking van deze bewoording.
       (...) Met een Quickscan had men kunnen weten dat er een vossenfamilie zat, en dan had men moeten wachten tot na de voortplantingsperiode vooraleer men verder kan gaan met de werkzaamheden. Ik ben het dan ook niet eens met deze gang van zaken. Iedereen kan tegen deze overtredingen een handhavingsverzoek indienen bij de provincie Limburg om het project per direct stil te leggen, en dat is hier ook gebeurd. Zelf heb ik gister [dinsdag, Pier] ook een handhavingsverzoek ingediend.
       (..)'

       Afgelopen maandag, 17 april 2023, rond 13.30 uur, zag ik inderdaad al geen werkzaamheden meer rond de rotonde.
       Ik weet niet of dit toeval was, dan wel dat men (tijdelijk) gestopt was met de werkzaamheden.

       Wellicht dat de quickscan nu is uitgevoerd, want sinds gisteren (donderdag) werd er weer volop gewerkt aan en bij de rotonde.

       Ik hoop dat de vos/het vossenpaar inderdaad al verhuisd is, zoals Antonius hierboven al aangaf.

       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • Nou zijn er wel maatregelen die niet iedereen kent volgens de wet.

        HOE ZIT HET MET DE WET?

        Vossen staan op de landelijke vrijstellingslijst. Dit betekent dat ze het hele jaar mogen met het geweer mogen worden gedood tussen zonsopkomst tot zonsondergang, zodra er schade dreigt aan flora en fauna. Naast het geweer mag er ook gebruik worden gemaakt van honden, kastvallen, vangkooien, lokvoer en lokgeluiden (art. 3.3 Regeling natuurbescherming). Het gebruik van honden om vossen uit hun holen te jagen is toegestaan vanaf 1 september tot 1 maart. Ook is de drijfjacht op vossen toegestaan.

        een goede samenvatting betreffende de vossen en hun rechten lees je hier https://www.animalrights.nl/vossen-nederland

        Of en ook hoe de Gemeente Maastricht bij hun zorgplicht taak inzake de Wet Natuurbescherming zich heeft verhouden is natuurlijk niet openbaar gemaakt. Met een WOB verzoek zou men wel inzage moeten kunnen krijgen.
        Een Quickscan, Engels woord voor snelle inventarisatie en onderzoek, van die locatie kun je met je zonnebril op gewoon doen en als adviesbureau Joop de Dierenvriend als officieel document aanleveren aan de Gemeente. Ergo een wassen neus.

        Als er echt twijfels bestaan omtrent de vossen en hun broedplaats dien je ook retrospectief biologen die plek te laten vinden en onderzoeken m.b.t. hoelang geleden de vossen er gewoond hebben.

        Heel simpel gezegd toen de nieuwbouw naast de rotonde aangevangen is had pappa vos tegen mamma vos gezegd, hier is het veel te luid en te druk.

        Iets te oud voor re-educatie
        iets te jong voor afdanking
        m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

        Opmerking


        • Oorspronkelijk geplaatst door Antonius Bekijk bericht
         Nou zijn er wel maatregelen die niet iedereen kent volgens de wet.

         (..) Dit betekent dat ze het hele jaar mogen met het geweer mogen worden gedood tussen zonsopkomst tot zonsondergang, zodra er schade dreigt aan flora en fauna.(..)
         Een goede samenvatting betreffende de vossen en hun rechten lees je hier https://www.animalrights.nl/vossen-nederland
         (...)
         Heel simpel gezegd toen de nieuwbouw naast de rotonde aangevangen is had pappa vos tegen mamma vos gezegd, hier is het veel te luid en te druk.
         Maar, als ik het goed lees!, mogen ze alleen gedood worden 'zodra er schade dreigt aan flora en fauna', toch?

         Onze vos, doet zoiets niet

         Los daarvan, als ik mij de bepalingen van de (oude!) Jachtwet nog goed herinner, mag er sowieso nooit met een geweer gejaagd worden in de bebouwde kom!
         Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

         Opmerking


         • Wethouder Alex Meij (PVM): 'Een droombaan van 60 uur per week'

          Hoewel Alex Meij (42) - als de ene helft van een eeneiige tweeling - is geboren in Heerlen (vroedvrouwenschool) groeide hij op in de toen nog zeer jonge wijk De Heeg.

          Als achttienjarige bezocht hij al de raadsvergaderingen, die in die tijd nog plaatsvonden in het oude stadhuis op de Markt, en werd hij al politiek actief voor de VVD in Maastricht.
          Dat bleef hij tot 2014.
          'De VVD Maastricht was voor mij in 2014 een gesloten boek.

          In het voorjaar van 2017 kreeg ik een telefoontje van Tiny Meese met de vraag of ik interesse had om voor Partij Veilig Maastricht (PVM) actief te worden?
          Ik heb daar wel enige tijd over moeten nadenken, maar uiteindelijk is PVM ontstaan vanuit Trots op Nederland (TON) via Rita Verdonk die vertrok bij de VVD.
          PVM is een lokale sociaal-liberale partij, dus uiteindelijk was de overstap niet zo heel moeilijk.
          Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd ik gekozen als raadslid voor PVM.
          Overigens duurde dit raadslidmaatschap niet erg lang.
          Op 1 oktober 2018 werd ik directeur-bestuurder bij woningstichting Maasvallei.
          Deze functie is onverenigbaar met het raadslidmaatschap in Maastricht, dus stelde ik mijn zetel weer beschikbaar.
          Uiteraard bleef ik lid van PVM
          .'

          Click image for larger version

Name:	2022%20Alex%20Meij.jpg?h=e77dc71d&itok=BAbhSboM.jpg
Views:	162
Size:	132,5 KB
ID:	106264
          (Foto gemeente Maastricht)

          Alex Meij houdt, hoewel hij die indruk eerst niet op mij maakte, op zijn tijd ook van een feestje. En dat zonder een druppel alcohol!

          Alex Meij: 'Het klopt. Ik drink geen alcohol. Niet om een bijzondere reden, maar gewoon omdat ik het niet lekker vind. Bij een feestelijke gelegenheid, waarbij mij bijvoorbeeld een glas champagne wordt aangereikt, wil ik dat glas nog wel eens (half) leegdrinken, maar voor de rest drink ik nooit alcohol. Ja, ik kan me goed vermaken op een feest, mits in het goede gezelschap! Daarvoor heb ik geen alcohol nodig'.

          Actief in het theater bezig zijn, is een grote hobby van Alex.
          Dat kan zijn als figurant bij Het dagboek van een Herdershond of de gezelschappen van ’t Mestreechs Volleks Tejater en Maos & Neker. En dan vergeet ik nog een paar (theater-)activiteiten!

          Als Pier zeg ik wel eens dat een raadsvergadering ook cabaret is. Zit ik er dan ver naast?
          '(Lachend) Nou, het lijkt er wel eens op. Dat zal ik niet ontkennen. Daarbij moet je wel bedenken dat hetgeen we in de raadsvergaderingen doen bloedserieus is. Maar ik ben wel blij dat er in de raad, en ook buiten de raad om, best wel eens gelachen wordt en we goed met elkaar omgaan.
          Ik denk ook dat, wanneer de onderlinge verstandhouding goed is, je ook in lastige situaties beter tot elkaar kunt komen. Dat is alleen maar goed'
          .

          Bij de presentatie van dit college zag ik in het coalitieakkoord ‘Maastricht, stad van verbondenheid’ zeven i.p.v. zes wethouders en de absoluut zwaarste portefeuille was voor Alex Meij, te weten:
          Sociale Zaken en Armoedebeleid;
          Jeugdzorg en Gezondheid;
          Vastgoed en Grondbeleid;
          Personeel en Organisatie
          en Stadsdeelwethouder Maastricht Noord.

          Kreeg u deze portefeuille in de maag gesplitst of was het een eigen keus?
          'Dit was de portefeuille die ik wilde. Een absolute uitdaging, zeker niet eenvoudig, maar wel waar mijn hart en ambitie ligt.
          Nu, een jaar later, moet ik wel erkennen dat de portefeuille veel meer om handen heeft dan ik toen kon verwachten. Dat heb ik rond januari 2023 in het college aangegeven en gezamenlijk hebben we naar een oplossing gezocht, waarbij ik een deel van de portefeuille kon overdragen.
          Dat werd uiteindelijk Jeugdzorg. Dat valt (voorlopig) onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester. Maar letterlijk tot het laatste uur heb ik mij voor de Jeugdzorg ingezet. Dus ook al is het mijn dossier niet meer, maar als men mij om advies vraagt, geef ik wel nog mijn mening
          '.

          Bent u eigenlijk een dossiervreter of laat een wethouder zich hoofdzakelijk bijspreken op hoofdlijnen?
          'Ik durf wel te stellen dat ik een dossiervreter ben. Ik laat mij uiteraard ook bijspreken door ambtenaren, maar uiteindelijk wil ik wel alles zelf lezen.
          Besluiten op bezwaarschriften rond bijvoorbeeld de bijstand lees ik vooralsnog zelf alvorens er een akkoord op te geven. Dat zijn er toch al gauw 10 tot 15 per week. Soms vraag ik de bewuste ambtenaren waarom ze een bepaalde beslissing hebben genomen. Dat leggen ze dan uit en ik moet zeggen dat ik het vrijwel altijd met de genomen beslissing eens ben. Het komt zelden voor dat ik het niet eens ben met hetgeen de ambtenaren voorstellen te besluiten inzake de bezwaarschiften.
          Om me in alle dossiers, die onder mijn verantwoordelijkheid vallen, in te lezen is best tijdrovend. Ik denk dat ik wel 60 uur per week werk. Maar ja…. Ik vind dat ik een droombaan heb. Dus mij hoor je niet klagen
          '.

          Na precies 1 uur zit ons gesprek erop.
          Een gesprek met een wethouder die mij in positieve zin verbaast wat betreft zijn toegankelijkheid en inzet voor de stad.
          Niet zelden schijnt hij de laatste te zijn die het licht uitmaakt op het stadhuis.
          Iemand die zijn taak als wethouder heel serieus neemt en bereid is bergen werk te verzetten voor deze droombaan!          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • trots Click image for larger version

Name:	trots.jpg
Views:	155
Size:	22,8 KB
ID:	106266 Rita Verdonk .

           Opmerking


           • Raadsvergadering dinsdag 25 april 2023.

            Vanavond is er weer een raadsvergadering.
            Het zal kantje boord worden of het mij lukt tijdig aanwezig te zijn bij de opening van deze vergadering.
            Maar ik denk dat ze gewoon kunnen beginnen in afwachting van mijn komst.....

            De agenda is HIER te vinden, alsmede de link om de vergadering te bekijken.

            Er is een motie ingediend door het CDA, ondersteund door nog 10 andere fracties, over 'Wonen achter wonen'.
            Het stokpaardje, zo lijkt het, van Matt Brul voor de wijk Limmel.
            De bewuste motie zal zeker worden aangenomen.
            Het zal dus een vergadering worden die niet veel om het lijf zal hebben, zo verwacht ik.
            Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

            Opmerking


            • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
             Raadsvergadering dinsdag 25 april 2023.
             Maar ik denk dat ze gewoon kunnen beginnen in afwachting van mijn komst.....
             Zonder Pier geen vergadering

             De motie van de CDA over "Wonen achter wonen" is natuurlijk wel al wat jaren relevant qua legalisatie voor desbetreffende initiatieven die nog niet vergund zijn geworden.
             En ook die plekken waar echte potentie bestaat om mooie woongemeenschappen te laten ontstaan zoals in Heer, Kruisstraat 12.
             Een tweede adres op hetzelfde Kavel lijkt omslachtig maar dat is volgens mij puur papier.
             Zorg voor goede toegankelijkheid en de juiste infrastructureel geschikte binding aan het netwerk.

             Als ik studenten in een kelder gehuisvest zie of in een daglichtloze garage moet de woningwet 1902 toch nog even in herinnering worden geroepen. Licht Lucht Sanitatie !
             Iets te oud voor re-educatie
             iets te jong voor afdanking
             m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

             Opmerking


             • Raadsvergadering 25 april 2023 —-Een lintje en sommigen moeten nog even wachten

              Pier was net op tijd voor de aanvang van de raadsvergadering van vandaag.
              Bij aanvang van de vergadering nam burgemeester Penn even het woord.
              Twee raadsleden blijken namelijk al 25 jaar in de gemeenteraad te zitten, namelijk Kitty Nuyts (LPM) en John Steijns (Seniorenpartij).

              Het leek erop dat beide raadsleden dit niet hadden zien aankomen. Beiden werden naar voren geroepen en kregen een ….. flinke bos bloemen.
              Nu dacht ikzelf, en wellicht hoor ik het de lezers van MO ook denken,….. en waarom geen lintje?
              Nou de regel is dat men als raadslid een lintje krijgt als men stopt na minstens 12 1/2 raadslid te zijn geweest!
              Nu lijkt het erop dat beide raadsleden nog niet willen stoppen, dus vooralsnog geen lintje….

              Maar, er is in het verleden een foutje gemaakt
              Vorig jaar zwaaide een raadslid, na in totaal 12 1/2 jaar raadslid te zijn geweest, af.
              Niet dat dit raadslid de lokale politiek vaarwel zei. Integendeel!
              Het raadslid werd wethouder!
              Abusievelijk werd er gedacht dat het lintje dan in de kast kon blijven, om het later eens te voorschrijf te halen.
              Dat is echter niet conform de regels, zo blijkt dus met terugwerkende kracht!
              Manon Fokke (PvdA), die het dus betreft, werd daarop naar voren geroepen om gedecoreerd te worden als lid in de orde van Oranje Nassau!
              Proficiat Manon

              Dus toch nog een lintje in de raadszaal en morgen volgen er nog veel meer elders in Maastricht!
              Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

              Opmerking


              • Eid-al-fitr in de raadszaal

               En het was heel goed dat het mij lukte, tegen de verwachting in, om vandaag op tijd in de raadszaal te zijn.
               Na de bovengenoemde ‘lintjesregen’ had het D66 raadslid, Miriam Elfassih, een verrassing voor alle aanwezigen, inclusief de drukke publieke tribune

               In het kader van het einde van de ramadan en het daarbij behorende Eid-al-fitr (oftewel het Suikerfeest) had het raadslid voor iedereen een lekker koekje!

               Jammer dat we slechts 1 islamitisch raadslid hebben
               Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

               Opmerking


               • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
                Eid-al-fitr in de raadszaal

                En het was heel goed dat het mij lukte, tegen de verwachting in, om vandaag op tijd in de raadszaal te zijn.
                Na de bovengenoemde ‘lintjesregen’ had het D66 raadslid, Miriam Elfassih, een verrassing voor alle aanwezigen, inclusief de drukke publieke tribune

                In het kader van het einde van de ramadan en het daarbij behorende Eid-al-fitr (oftewel het Suikerfeest) had het raadslid voor iedereen een lekker koekje!

                Jammer dat we slechts 1 islamitisch raadslid hebben
                ze zijn erg lekker maar wel erg zoet.
                en een leuke verrassing voor Manon Fokke.

                Opmerking

                Bezig...
                X