Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

A2 tunnel Maastricht

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Helaas wordt het 'het zal wel meevallen' te vaak gebruikt als het om fietspaden gaat. Je komt de meest waanzinnige situaties tegen. En niet alleen in Maastricht. http://www.rnw.nl/nederlands/article...vensgevaarlijk

  Opmerking


  • Haha wat een foto's op die site, erg vermakelijk . Slechte zaak als men zo omspringt met fietspaden, maar goed ik ben dan ook voorstander van wegenbelasting voor fietsers. Dat neemt niet weg dat paaltjes midden op een fietspad not done is. wegenbelasting voor fietsers voorziet in gelden tbv onderhoud en verfraaiing van de fietspaden an sich

   Gelukkig is er in Maastricht -als we het hebben over het topic A2 tunnel- sprake van een overbruggingsperiode mbt de Kenedysingel en komt een fatsoenlijke verbinding over een paar weekjes.

   Back to the tunnel

   Opmerking


   • A2-informatieavond op 6 maart/a2maastricht.nl

    Bewoners van de wijken Nazareth, Limmel, Wyckerpoort-Noord en Wittevrouwenveld worden op dinsdag 6 maart uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst in het Informatiecentrum A2 Maastricht. Iedereen kan vrij binnenlopen tussen 19.30 en 21.30 uur. Er zijn verschillende informatiehoeken waar u concrete vragen kunt stellen aan inhoudsdeskundigen. Ook de bewoners van de andere wijken krijgen nog een informatieavond in de eerste helft van het jaar.

    Opmerking


    • Sinds januari 2012 is Avenue2 bezig met voorbereidingen voor het verleggen van de Kennedysingel. De verlegging is nodig omdat de bouwkuipen bij het Europaplein en de Nassaulaan-West op elkaar moeten aansluiten. Het westelijk deel van de Kennedysingel – ter hoogte van Europaplein - moet worden gesloopt om die aansluiting mogelijk te maken.


     Tijdelijke viaducten
     Voor de verlegging van de Kennedysingel worden 2 tijdelijke viaducten geplaatst aan de zuidzijde van de Kennedysingel. De viaducten vormen als het ware een ‘brug’ boven de bouwkuipen van de Nassaulaan-West en Europaplein. Inmiddels zijn het midden- en westelijk zijsteunpunt van de viaducten geplaatst en gereed. Hierop worden straks de eerste twee brugdekken (zogenaamde liggers) geplaatst. Dit gebeurt in het weekend van 9 tot en met 11 maart 2012.


     Weekendwerkzaamheden 9 tot en met 11 maart 2012
     De voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van de brugdekken worden zoveel mogelijk overdag uitgevoerd. Om hinder voor verkeer te beperken, gebeurt het inhijsen van de brugdekken en tussenelementen in de avond en nacht. Hiervoor is een rijstrookafzetting op de Kennedysingel én een afsluiting van de toerit richting Luik vanuit Cadier en Keer nodig.
     De rijstrookafzetting op de Kennedysingel en afsluiting van de toerit gelden op de volgende tijdstippen:
     • vrijdag 9 maart tot zaterdag 10 maart 2012, van 20.00-07.00 uur;
     • zaterdag 10 maart tot en met zondag 11 maart 2012, van 20.00-07.00 uur

     Meer informatie over afsluitingen en omleidingsroutes vindt u op de website van Maastricht Bereikbaar.


     Klik hier om een grotere versie van bovenstaande afbeelding te downloaden. (331,78 K     Vervolg werkzaamheden
     Afhankelijk van de voortgang van werkzaamheden, worden eind maart 2012 opnieuw twee brugdekken geplaatst. Dit keer boven de N2. De verlegging van de Kennedysingel is dan nog niet meteen een feit: de afrondende werkzaamheden - zoals uitvullen en asfalteren, aanpassen van de Verkeers Regel Installatie (die de verkeerslichten in de omgeving aanstuurt) en het aanbrengen van markeringen - nemen daarna nog zeker twee weken in beslag. Naar verwachting kan de verlegde Kennedysingel vanaf medio april 2012 in gebruik worden genomen.
     Fietsverkeer kan de huidige fietsroute voorlopig blijven gebruiken. In de loop van 2012 wordt een fietsbrug over de bouwkuip gelegd en gaan ook (brom)fietsers gebruik maken van de tijdelijke viaducten. a2maastricht.nl

     Opmerking


     • Tijdelijke viaducten op zijn plaats      Dit weekend zijn bij het Europaplein twee tijdelijke viaducten geplaatst. De bouwwerken zijn nodig omdat de Kennedysingel wordt verlegd. Dat is weer nodig om de bouwkuipen bij het Europaplein en de Nassaulaan-West op elkaar te laten aansluiten.

      Het westelijk deel van de Kennedysingel – ter hoogte van Europaplein - moet worden gesloopt om die aansluiting mogelijk te maken.
      De tijdelijke viaducten vormen als het ware een ‘brug’ boven de bouwkuipen van de Nassaulaan-West en Europaplein. maastrichtdichtbij.nl

      Opmerking


      • A2 Kruisdonk - Vliegend Viaduct

       Het hoort niet echt bij de A2-tunnel, maar is er wel mee verbonden: de ingrijpende werkzaamheden aan het knooppunt Kruisdonk bij Rothem. Het is jammer van het stukje Landgoederenzone, waar men zo de mond van vol heeft, maar deze schitterende foto in de krant van vandaag maakt veel goed:


       De term lijkt zo te zijn weggelopen uit een strip van Suske en Wiske. Het vliegend viaduct. Toch mag de constructie gerust een van de technische hoogstandjes binnen het A2-tunnelproject worden genoemd. Op een staalconstructie wordt een 120 meter lange en 16 meter brede weg aangelegd. Een kunstje dat pas één keer eerder is vertoond: op de A5 bij Schiphol. Het vliegend viaduct wordt onderdeel van knooppunt Kruisdonk, dat zodanig wordt aangepast dat het verkeer straks makkelijker kan switchen van A2 naar A79. Over een paar maanden moet het viaduct op de juiste plek liggen. Daarvoor wordt het enkele tientallen meters richting oosten verplaatst.
       (bron: DDL, 13-3-2012 | foto: John Dummer)

       Opmerking


       • A2 Kruisdonk - toekomstbeeld

        Voor de duidelijkheid nog even een plankaartje, waarop te zien is hoe het knooppunt Kruisdonk er over een jaartje of wat zal uit zien. Ter oriëntatie: linksboven de Beatrixhaven, rechtsboven Rothem, rechtsonder Amby, in het midden de Landgoederenzone met de Kanjelbeek.        Het doel van de werkzaamheden is tweeledig: 1) volledige verknoping A2 - A79 en 2) nieuwe verbindingsweg A2 - Beatrixhaven.

        Knooppunt Kruisdonk wordt zo aangelegd, dat alle verkeersbewegingen mogelijk zijn. U rijdt straks makkelijk van de A2 naar de A79 en vice versa. Bestemmingsverkeer richting Rothem en Amby wordt mogelijk. Net als de ontsluiting van de Beatrixhaven. Het is een optimale oplossing, waarbij de A2 de hoofdroute is. Knooppunt Kruisdonk krijgt een groene uitstraling. Het gebied past daardoor prima in de landelijke omgeving.

        Bedrijventerrein Beatrixhaven is het grootste bedrijventerrein van Maastricht. Het moet daarom goed toegankelijk zijn. U bereikt Beatrixhaven straks vanaf de A2 en de A79 via een nieuwe verbindingsweg. De weg komt hoger dan de omgeving te liggen, op een dijk, en wordt deels verpakt als groen lint. Verschillende ecologische verbindingen onder en boven de weg zorgen ervoor dat de Kamsalamander en andere diersoorten hun leefomgeving behouden.

        (bron: www.a2maastricht.nl)

        Opmerking


        • In aanvulling op het kaartje van El Loco:

         [ame]http://www.youtube.com/watch?v=nXhjCVgwr8w[/ame]

         Trouwens wat een mooie foto!

         Opmerking


         • Geinig filmpje. Maar wat een asfalt! En lawaai. En luchtvervuiling. Arme Landgoederenzone. Als de helft nou gewoon eens de trein zou nemen, of de fiets...

          Opmerking


          • Mwah, extra asfalt valt mee, er is zeker meer door de verknoping maar het meeste extra asfalt is ingepast binnenin het huidige knooppunt, extra is natuurlijk o.a. de afslag naar de Beatrixhaven waardoor minder verkeer de stad zelf in zal moeten.

           Al met al, denk ik dat de voordelen zwaarder wegen dan de nadelen.

           De fiets is natuurlijk leuk maar nvt op een autosnelwegverbinding. En tja, de trein... dan zullen toch eerst de verbindingen en verbindingstijden geoptimaliseerd moeten worden.

           Opmerking


           • De nieuwe verbinding tussen de A2 en de A79.

            Foto: Danny Beckers.


            Opmerking


            • Geusselt werkzaamheden

             Weekendwerk Geusselt 16/17/18 maart
             Bij kruispunt Geusselt - ten noorden van de Terblijterweg - worden al geruime tijd damwandplanken de grond worden ingetrild met een grote kraan. Aankomend weekend wordt gewerkt bij de hoek van de Terblijterweg met de A2. Het intrillen gebeurt op zaterdag 17 maart, naar verwachting van 07.00 - 19.00 uur. Omwonenden kunnen dan last hebben van geluid- en trillinghinder.

             Tijdens het weekendwerk wordt de rechtsafstrook vanuit de Terblijterweg naar de A2 richting Eindhoven afgezet. Dat is nodig omdat Avenue2 de ruimte nodig heeft om de werkzaamheden in alle veiligheid uit te kunnen voeren. Bij de hoek van de Terblijterweg met de A2 zitten de damwandplanken namelijk heel dicht op de weg. Door de werkzaamheden hier in het weekend uit te voeren, ontstaat minder overlast voor verkeer. Al het verkeer kan gewoon door. Er gelden verkeersmaatregelen. a2 maastricht.nl

             Opmerking


             • Update Paardentunnel
              De uitvoering van het plan de Groene Loper van Avenue2 is in volle gang. Eind januari 2012 is de bouw van de zogenaamde Paardentunnel gestart.


              Terugblik
              Vanaf 23 januari werd het werkterrein vrijgemaakt (zie afbeelding hieronder). Omstreeks 8 februari begon Avenue2 met het graafwerk voor de Paardentunnel. De bouwplaats is toen klaargemaakt: daarvoor werd eerst een gat van 3 meter diep gegraven. Dat gebeurde met een grote rupskraan. Vóórdat de rupskraan kon gaan graven, moest de grondwaterstand worden verlaagd door bemaling. Hiervoor werden onder andere aggregaten en buizen binnen het bouwterrein geplaatst.

              Wat gaat gebeuren?
              Op de plek van de oude Terblijterweg en in het verlengde van de Burgemeester Bauduinstraat is nu een groot gat zichtbaar. In de week van 19 maart worden de tunnelelementen geplaatst in de ontgraving. Het gaat dan om losse, betonnen elementen van 11 meter breed en 3 meter hoog, die samen de tunnelbak vormen. Het inhijsen van de elementen gebeurt met een grote kraan en duurt enkele dagen. Hierna worden de elementen aan elkaar gekoppeld, zodat één tunnel ontstaat. Tot eind mei 2012 vindt de afwerking van de Paardentunnel plaats.              De bouwkuip van de Paardentunnel

              De tunnelelementen
              Wanneer?
              De bouw van de Paardentunnel duurt ongeveer 4 maanden, naar verwachting tot eind mei 2012. Er wordt tussen 07.00-17.00 uur gewerkt, behalve tijdens de afbouw van de tunnel. Dan moet er ook ’s nachts gewerkt worden.

              Waarom?
              De Paardentunnel is een belangrijk onderdeel van de bouwweg, die naast de bouwkuip van de A2-tunnel bij Geusselt komt te liggen. De Paardentunnel wordt tijdens de bouw van de A2-tunnel dus gebruikt als weg voor bouwverkeer. De grond die Avenue2 weggraaft voor de bouw van de tunnel, wordt via de Paardentunnel weggereden. Zo heeft het normale verkeer zo min mogelijk last van het bouwverkeer. Bepaald soort vrachtverkeer - zoals dumpers - mag daarnaast niet over de gewone weg rijden.              Wat zijn de gevolgen?
              Omdat de werkzaamheden machinaal plaatsvinden, zullen omwonenden geluidsoverlast ervaren. Als er ’s nachts doorgewerkt wordt, kunt u ook hinder ondervinden door bouwlampen.

              De Paardentunnel wordt volledig buiten het verkeer gebouwd. Automobilisten hebben daardoor geen last van de bouw en zijn verkeersmaatregelen niet nodig.

              Werkterrein Paardentunnel/ a2maastricht.nl

              Opmerking


              • Hard rijden?

               Verschil moet er zijn. Maar ... als deze grotere auto grond naar de ENCI groeve brengt, dan moeten ze wel even aan de snelheid denken. Met ruim 70 km per uur richting groeve. Dat mag pas op het laatste stukje Lage Kanaaldijk. Niet eerder.


               Last edited by Breur; 15 maart 2012, 19:58.

               Opmerking


               • update Europaplein

                Sinds januari 2012 is Avenue2 bezig met voorbereidingen voor het verleggen van de Kennedysingel. De verlegging is nodig omdat de bouwkuipen bij het Europaplein en de Nassaulaan-West op elkaar moeten aansluiten. Het westelijk deel van de Kennedysingel – ter hoogte van Europaplein - moet worden gesloopt om die aansluiting mogelijk te maken.


                Tijdelijke viaducten
                Voor de verlegging van de Kennedysingel worden 2 tijdelijke viaducten geplaatst aan de zuidzijde van de Kennedysingel. Eén viaduct boven de huidige bouwkuip, het tweede viaduct boven de N2. De viaducten vormen als het ware een ‘brug’ boven de bouwkuipen van de Nassaulaan-West en Europaplein. Inmiddels zijn de steunpunten van de viaducten gereed. In het weekend van 9 tot en met 11 maart 2012 werden de brugdekken (zogenaamde liggers) van het viaduct boven de bouwkuip geplaatst.
                Vanaf maandag 26 maart tot en met donderdag 29 maart 2012 worden de brugdekken boven de N2 ingehesen.


                Verkeersmaatregelen maandag 26 tot en met dinsdag 27 maart 2012
                De voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van de brugdekken worden zoveel mogelijk overdag uitgevoerd. Om hinder voor verkeer te beperken, gebeurt het inhijsen van de brugdekken ‘s nachts. Ter hoogte van Europaplein zijn tijdens dan de volgende verkeersmaatregelen van kracht:

                Rijrichting Luik-Eindhoven:
                • Maandag 26 en dinsdag 27 maart, van 00.00-05.30 uur:
                 Er gelden verkeersstops;
                • Woensdag 28 en donderdag 28 maart 2012:
                 Er gelden rijstrookafzetting van 20.00-06.00 uur

                Rijrichting Eindhoven-Luik:
                • Maandag 26 en dinsdag 27 maart, van 00.00-05.30 uur:
                 Verkeer richting Luik wordt ter hoogte van de Nassaulaan-West omgeleid via de Kennedysingel en toerit zuid (zie kaartje hieronder);
                • Woensdag 28 en donderdag 29 maart 2012:
                 Er gelden rijstrookafzettingen van 20.00-06.00 uur.


                omleidingsroute richting Luik, 26 en 27 maart 2012
                Klik hier om bovenstaand kaartje te downloaden. (327,86 K                Inhijsen van de brugdekken (liggers)
                De brugdekken die tussen maandag 26 maart en donderdag 29 maart 2012 worden geplaatst, zijn respectievelijk 45 en 48 meter lang. De brugdekken worden in delen ingehesen vanaf de N2 bij Europaplein. Vrachtwagens – geladen met brugdelen en tussenelementen – staan opgesteld bij het werkterrein aan de Nassaulaan-West. Vanaf het werkterrein rijden de vrachtwagens via de N2 naar het werkgebied.

                Als eerste worden de brugdelen en tussenelementen voor het 45 meter lange brugdek ingehesen. Deze werkzaamheden beginnen maandag 26 maart omstreeks middernacht. Tijdens de tweede nacht – dinsdag 27 maart - worden de brugdelen en tussenelementen voor het tweede brugdek ingehesen. Ook deze nacht begint het daadwerkelijke inhijsen omstreeks middernacht.
                In de nachten van woensdag 28 en donderdag 29 maart worden de brugdelen verder afgebouwd.


                Vooruitblik
                De verlegging van de Kennedysingel is na het plaatsen van de brugdekken nog niet meteen een feit: de afrondende werkzaamheden - zoals uitvullen en asfalteren, aanpassen van de Verkeers Regel Installatie (die de verkeerslichten in de omgeving aanstuurt) en het aanbrengen van markeringen - nemen daarna nog zeker twee weken in beslag. Naar verwachting kan de verlegde Kennedysingel vanaf medio april 2012 in gebruik worden genomen.

                De huidige verkeerssituatie op de Kennedysingel wijzigt door de verlegging niet. Alle verkeersbewegingen blijven mogelijk. Ook de toerit naar de A2 richting Luik blijft open. Deze toerit is bereikbaar vanaf de Kennedysingel en de Gerardusweg.

                Fietsverkeer
                Fietsverkeer kan de huidige fietsroute voorlopig blijven gebruiken. In de loop van 2012 wordt een fietsbrug over de bouwkuip gelegd en gaan ook (brom)fietsers gebruik maken van de tijdelijke viaducten. Ook in de nieuwe situatie zal er sprake zijn van een fietspad voor tweerichtingsverkeer.a2maastricht.nl                Opmerking

                Bezig...
                X