Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

A2 tunnel Maastricht

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • #76
  Gemeente Maastricht koopt Burgemeester Bauduinstraat 10 – 42

  Geplaatst op 26 January 2012 Tags: Burgemeester Bauduinstraat, Gemeente Maastricht, project A2 Maastricht, stadslaan, werkterrein

  De gemeente Maastricht heeft 17 grondgebonden eengezinswoningen en 1 bedrijfsruimte aan de Burgemeester Bauduinstraat (10-42) gekocht van Stichting Woonpunt, in het kader van het project A2 Maastricht.

  De objecten dienen op korte termijn ( eerste kwartaal 2012) gesloopt te worden ten behoeve van de inrichting als werkterrein voor de nog aan te leggen infrastructuur op dat gedeelte binnen het project, waarna de (onder)grond uiteindelijk dienst zal gaan doen als de toekomstige stadslaan. De totale aankoopkosten, te ramen op een bedrag van 2.360.000 euro komen ten laste van het verwervingsbudget project A2-Maastricht. maastrichtaktueel.nl

  Opmerking


  • #77
   Begin januari 2012 start Avenue2 met de voorbereidingen voor de aanleg van tijdelijke viaducten aan de zuidzijde van de Kennedysingel. De viaducten zijn nodig omdat de Kennedysingel tijdelijk verlegd moet worden.

   Waarom? De huidige bouwkuip bij het Europaplein moet omstreeks de zomer van 2012 aansluiten op de bouwkuip die nu gerealiseerd wordt vanaf de Nassaulaan-West. Het westelijke deel van de Kennedysingel moet afgebroken worden om die aansluiting mogelijk te maken. Het oostelijke deel blijft intact, maar wordt buiten gebruik gesteld. Het meest westelijke viaduct komt bovenop de bouwkuip te liggen.

   Hoe? Vanaf maandag 9 januari 2012 begint de aanleg van de voorzieningen voor de viaducten. De eind- en middensteunpunten worden dan gebouwd. Om de eindsteunpunten aan te leggen wordt naast het huidige viaduct aan de zuidzijde een grondwal gerealiseerd met puingranulaat (sloopafval) en zand. Het middensteunpunt wordt hierna aangelegd.

   Als de steunpunten gereed zijn, kunnen de dekken op de viaducten worden gelegd. Mogelijk zal dit eind februari / begin maart gebeuren, afhankelijk van de voortgang. Ingebruikname van de verlegde Kennedysingel is vanaf medio maart 2012 (volgens huidige planning). De tijdelijke viaducten blijven in gebruik tot medio 2013.

   Gevolgen Door de tijdelijke viaducten komt er een slinger in de Kennedysingel (zie afbeelding hieronder voor een indruk van de tijdelijke weg)   Fietsverkeer Fietsers en bromfietsers zullen vooralsnog ook ná de verlegging gebruik blijven maken van de huidige fietsroute. Een aanpassing voor (brom)fietsers wordt pas enkele maanden later gerealiseerd in de vorm van een fietsbrug over de bouwkuip heen.
   a2maastricht.nl

   Opmerking


   • #78
    Eind januari 2012 Zodra de N2, de Terblijterweg en de Viaductweg naar de tijdelijke locatie zijn verlegd, wordt gestart met de bouw van de toerit Noord: de tunnel en tunnelmonden bij kruispunt Geusselt. Dit is de plek waar u straks, eind 2016, de tunnel inrijdt. a2maastricht.nl

    Wat gaat gebeuren? Om de tunnel droog en veilig te kunnen bouwen, is een bouwkuip nodig. Voor de bouw van de tunnel en tunnelmonden bij kruispunt Geusselt, bestaat deze bouwkuip uit zogenaamde damwanden en cement-bentonietwanden. Het verschil zit in de manier waarop ze worden aangebracht: damwanden worden direct de grond ingetrild, terwijl cement-bentonietwanden ontstaan door damwanden af te hangen in een cement-bentonietsleuf. Beide wanden zorgen voor stevigheid en waterdichtheid. Binnen de kuip wordt de tunnel gebouwd.

    Waar en wanneer? Vanaf eind januari vinden diverse voorbereidingen op de bouwlocaties plaats. Naar verwachting begint Avenue2 in de week van 30 januari met het intrillen van damwanden (losse planken van staal) ten noorden van de Terblijterweg. De zuidkant volgt later, om zo de Terblijterweg bereikbaar te houden.

    Het plaatsen van de damwanden aan de noordkant van de Terblijterweg duurt ongeveer 2 maanden. Daarnaast worden de cement-bentonietwanden gemaakt. Dit duurt naar verwachting tot medio april. Zodra de bouwkuip is gevormd, wordt de grond tussen de wanden ontgraven. Is de kuip eenmaal op diepte, dan start het betonwerk voor de tunnel. Denk dan aan de (tussen)vloeren , de wanden en het dak.

    Werktijden zijn van 07.00-19.00 uur. Als dat nodig is, wordt ’s avonds doorgewerkt, tot uiterlijk 23.00 uur. Zeker bij cement-bentonietwanden kan dat het geval zijn, omdat het graven van een sleuf tussentijds niet kan worden stopgezet.

    Hoe? Het werk gebeurt met groot materieel. Voor het intrillen van damwanden is een damwandstelling nodig en voor de cement-bentonietwanden twee grote kranen. In het laatste geval worden sleuven gegraven in de grond, die worden gevuld met een mengsel van cement, bentoniet (een kleiachtig materiaal) en water. Dit mengsel zorgt ervoor dat grond niet kan verschuiven.

    Wat zijn gevolgen? De omgeving ondervindt geluid- en trillingshinder tijdens de werkzaamheden, met name tijdens het intrillen van de damwanden. Avenue2 meet de hoeveelheid trillingen voortdurend. Bij diverse locaties in de buurt van kruispunt Geusselt worden trillingsmeters geplaatst. Deze locaties zijn representatief voor de omgeving.

    Op verschillende plekken wordt daarnaast een werkterrein ingericht met bijvoorbeeld containers en keten. Dit gebeurt vanaf medio januari. Bij de voormalige flat aan de Dr. Schaepmanstraat komt eind januari een bentonietscheidingsinstallatie (BSI), die onder andere zand scheidt van bentoniet. Een overzicht van de werkterreinen vindt u hier.

    De werkzaamheden brengen tot slot extra transportbewegingen met zich mee over de N2 en Terblijterweg.

    Vooruitblik Het meeste werkverkeer gaat straks - naar verwachting halverwege 2012 - over de bouwweg die aan de oostkant van de zuidelijke bouwkuip komt. De voorbereidingen voor de aanleg hiervan starten na maart 2012. De werkweg sluit aan op de zogenaamde Paardentunnel, die in het verlengde van de Burgemeester Bauduinstraat komt te liggen, en gaat verder via de voormalige Geusseltvijver naar het noorden.

    Opmerking


    • #79
     Medio april 2012 Zodra de wanden van de noordelijke bouwkuip er zijn, wordt verder gegaan aan de zuidkant. Ook hier worden damwanden en cement-bentonietwanden geplaatst en wordt de bouwkuip ontgraven, om uiteindelijk met het betonwerk voor de bouw van de tunnel en tunnelmonden te kunnen starten.

     Eind mei 2013 Zodra de Terblijterweg op de definitieve locatie ligt, kunnen de noordelijke en de zuidelijke bouwkuip met elkaar worden verbonden. Dit ‘sluiten van de bouwkuip’ gebeurt op dezelfde manier als de aanleg van de noordelijke en zuidelijke bouwkuipen. Eerst het plaatsen van de damwanden en cement-bentonietwanden, dan het ontgraven van de bouwkuip en het betonwerk om de tunnelmonden af te werken.a2maastricht.nl

     Opmerking


     • #80
      Op verschillende plekken in de omgeving van kruispunt Geusselt richt Avenue2 werkterreinen in, met bijvoorbeeld containers en keten. Dit gebeurt vanaf medio januari 2012. Bij de voormalige flat aan de Dr.Schaepmanstraat komt eind januari een bentonietscheidingsinstallatie (BSI), die zand scheidt van bentoniet. De afbeelding hieronder geeft een overzicht van de werkterreinen bij kruispunt Geusselt.


      a2maastricht.nl

      Opmerking


      • #81
       Werkverkeer Het meeste werkverkeer gaat straks - naar verwachting ergens halverwege 2012 - over de bouwweg die aan de oostkant van de zuidelijke bouwkuip komt (zie de afbeelding hieronder). De voorbereidingen voor de aanleg hiervan starten na maart 2012. De werkweg sluit aan op de zogenaamde Paardentunnel, die in het verlengde van de Burgemeester Bauduinstraat komt te liggen, en gaat verder via de voormalige Geusseltvijver naar het noorden. a2maastricht.nl

       --

       Ter hoogte van de Nassaulaan-West is Avenue2 begonnen met de aanleg van een tijdelijke afrit richting Kennedysingel (zie afbeelding hieronder, lijn E). De komende weken worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Als deze afgerond zijn, kan de afrit geasfalteerd worden. Afhankelijk van de voortgang kan de afrit eind februari / begin maart 2012 in gebruik worden genomen. De afrit blijft in gebruik tot begin 2014.

       Opmerking


       • #82
        Ik vind het prima wat er nu allemaal gebeurt. Ik heb nog nooit zo bewust gereden en dat alles zonder tolgeld of een entreekaartje te hoeven betalen. Kan ik wellicht ook gratis een keer per week ergens mijn auto laten wassen?

        Opmerking


        • #83
         Als je genoegen neemt met de staart van Oscar, ben je welkom!
         Ik ben bij vlagen geniaal, alleen is het nu windstil!

         Opmerking


         • #84
          En ik zou zeggen meteen doorpakken. Een Oost-West tunnel onder de Maas, het station ondergronds en een aparte tunnel naar het vliegveld. Dan begint Maastricht op een aangename stad te lijken. En elletje: bedankt voor het aanbod van de staart van Oscar!

          Opmerking


          • #85
           PVM: "Schadevergoeding en huurkorting Burg. Bauduinstraat"

           Afgelopen donderdag, 26 jan. 2012, ontving ik, van het secretariaat van de Partij Veilig Maastricht (PVM), een Open Brief die het raadslid Tiny Meese gestuurd heeft aan het college van B&W in Maastricht.

           In deze brief schrijft Tiny Meese dat er een bezoek heeft plaatsgevonden van de directeur van het A2 project aan de bewoners van de Burg. Bauduinstraat.
           N.a.v. dit gesprek zou er afgelopen maandag een gesprek zijn geweest met wethouder A. Nuss en de woningcorporatie Woonpunt.

           Volgens de directeur van het A2 project zou er een besluit liggen om schadevergoeding toe te kennen en een korting op de huur te geven aan bewoners die schade hebben geleden.

           Na maandag hebben de bewoners echter niets meer vernomen.
           Na een bezoek van de Gouverneur en Burgemeester Hoes is er slechts sprake van dat alleen reparaties zullen worden uitgevoerd.

           Ook in DDL staat vandaag een uitvoerig artikel over het bezoek van burgemeester Hoes en Gouverneur Bovens.
           In dit artikel staat niets over een schadevergoeding en korting op de huur.

           Dit wordt zeker nog vervolgd lijkt mij.
           Last edited by Pier; 28 januari 2012, 15:12. Reden: typefouten
           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • #86
            Oorspronkelijk geplaatst door klaas
            bewoners bauduinstraat krijgen overlast vergoed.
            Hoera, lijkt me (Of toch niet?)

            Opmerking


            • #87
             A2-tunnel: Stadionweg langer dicht             De Stadionweg blijft langer dicht. Sinds 17 januari 2012 is het gedeelte van de Stadionweg tussen de P. de Coubertinweg en de Severenstraat afgesloten. Dat is nodig voor het aanbrengen van een duiker tussen de oude en nieuwe Geusseltvijver: deze buis zorgt ervoor dat vissen van de ene naar de andere kant kunnen zwemmen. Omdat de bemaling - die ervoor zorgt dat de duiker droog kan worden aangelegd - moeizaam is verlopen, blijft de Stadionweg langer dichter dicht, naar verwachting tot eind volgende week.

             Morgen wordt bij de Kennedysingel het beton gestort voor de middenpijler van de tijdelijke viaducten aan de zuidzijde.
             Tijdens de werkzaamheden zijn er in de namiddagen en avonden rijstrookafzettingen ter hoogte van de Kennedysingel in Hotel Van der Valk.maastrichtdichtbij.nl

             Opmerking


             • #88
              Oorspronkelijk geplaatst door olijfje
              Ik ben zelden aan die kant, maar morgen moet ik vanaf de Meerssenerweg - Kemenadeplein onder 't tunneltje door richting Amby, kom ik daar obstakels tegen of kan ik gewoon door?
              Je kunt gewoon door via de Severenstraat.
              De Stadionweg ligt tussen Severenstraat en De Geusselt/Mc donalds, daar kom je niet als je naar Amby wilt.

              Gewoon onder het tunneltje door en rechtdoor de Severenstraat volgen (langs 7 bronnen).

              Extra:

              Volg de rode pijl

              Last edited by ; 30 januari 2012, 10:37.

              Opmerking


              • #89
               Begrijpelijke vraag van Olijfje, ik vroeg het me ook al af. Was er laatst onderdoor gereden, maar de tijdelijke omleiding van een paar weken terug lieten chauffeurs tussen Viaductweg en Terblijterweg lekker via Europaplein rijden. Dat is toch tien keer zo lang als via het tunneltje tussen Nazareth en Amby...

               Opmerking


               • #90
                Oorspronkelijk geplaatst door Roserije Bekijk bericht
                Begrijpelijke vraag van Olijfje, ik vroeg het me ook al af. Was er laatst onderdoor gereden, maar de tijdelijke omleiding van een paar weken terug lieten chauffeurs tussen Viaductweg en Terblijterweg lekker via Europaplein rijden. Dat is toch tien keer zo lang als via het tunneltje tussen Nazareth en Amby...
                Hoi, de toenmalige omleiding was dan ook van toepassing vanwege werkzaamheden een paar weken terug aan het tunneltje tussen Nazereth en Amby

                Opmerking

                Bezig...
                X