Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

A2 tunnel Maastricht

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Begin februari 2012
  Zodra de N2, de Terblijterweg en de Viaductweg naar de tijdelijke locatie zijn verlegd, wordt gestart met de bouw van de toerit Noord: de tunnel en tunnelmonden bij kruispunt Geusselt. Dit is de plek waar u straks, eind 2016, de tunnel inrijdt.

  Wat gaat gebeuren?
  Om de tunnel droog en veilig te kunnen bouwen, is een bouwkuip nodig. Voor de bouw van de tunnel en tunnelmonden bij kruispunt Geusselt, bestaat deze bouwkuip uit zogenaamde damwanden en cement-bentonietwanden. Het verschil zit in de manier waarop ze worden aangebracht: damwanden worden direct de grond ingetrild, terwijl cement-bentonietwanden ontstaan door damwanden af te hangen in een cement-bentonietsleuf. Beide wanden zorgen voor stevigheid en waterdichtheid. Binnen de kuip wordt de tunnel gebouwd.

  Waar en wanneer?
  Vanaf eind januari vinden diverse voorbereidingen op de bouwlocaties plaats. Naar verwachting begint Avenue2 in de week van 6 februari met het intrillen van damwanden (losse planken van staal) ten noorden van de Terblijterweg. De zuidkant volgt later, om zo de Terblijterweg bereikbaar te houden.

  Het plaatsen van de damwanden aan de noordkant van de Terblijterweg duurt ongeveer 2 maanden. Daarnaast worden de cement-bentonietwanden gemaakt. Dit duurt naar verwachting tot medio april. Zodra de bouwkuip is gevormd, wordt de grond tussen de wanden ontgraven. Is de kuip eenmaal op diepte, dan start het betonwerk voor de tunnel. Denk dan aan de (tussen)vloeren , de wanden en het dak.

  Werktijden zijn van 07.00-19.00 uur. Als dat nodig is, wordt ’s avonds doorgewerkt, tot uiterlijk 23.00 uur. Zeker bij cement-bentonietwanden kan dat het geval zijn, omdat het graven van een sleuf tussentijds niet kan worden stopgezet.

  Hoe?
  Het werk gebeurt met groot materieel. Voor het intrillen van damwanden is een damwandstelling nodig en voor de cement-bentonietwanden twee grote kranen. In het laatste geval worden sleuven gegraven in de grond, die worden gevuld met een mengsel van cement, bentoniet (een kleiachtig materiaal) en water. Dit mengsel zorgt ervoor dat grond niet kan verschuiven.

  Wat zijn gevolgen?
  De omgeving ondervindt geluid- en trillingshinder tijdens de werkzaamheden, met name tijdens het intrillen van de damwanden. Avenue2 meet de hoeveelheid trillingen voortdurend. Bij diverse locaties in de buurt van kruispunt Geusselt worden trillingsmeters geplaatst. Deze locaties zijn representatief voor de omgeving.

  Op verschillende plekken wordt daarnaast een werkterrein ingericht met bijvoorbeeld containers en keten. Dit gebeurt vanaf medio januari. Bij de voormalige flat aan de Dr. Schaepmanstraat komt eind januari een bentonietscheidingsinstallatie (BSI), die onder andere zand scheidt van bentoniet. Een overzicht van de werkterreinen vindt u hier.

  De werkzaamheden brengen tot slot extra transportbewegingen met zich mee over de N2 en Terblijterweg.

  Vooruitblik
  Het meeste werkverkeer gaat straks - naar verwachting halverwege 2012 - over de bouwweg die aan de oostkant van de zuidelijke bouwkuip komt. De voorbereidingen voor de aanleg hiervan starten na maart 2012. De werkweg sluit aan op de zogenaamde Paardentunnel, die in het verlengde van de Burgemeester Bauduinstraat komt te liggen, en gaat verder via de voormalige Geusseltvijver naar het noorden.

  Medio april 2012
  Zodra de wanden van de noordelijke bouwkuip er zijn, wordt verder gegaan aan de zuidkant. Ook hier worden damwanden en cement-bentonietwanden geplaatst en wordt de bouwkuip ontgraven, om uiteindelijk met het betonwerk voor de bouw van de tunnel en tunnelmonden te kunnen starten.


  Eind mei 2013
  Zodra de Terblijterweg op de definitieve locatie ligt, kunnen de noordelijke en de zuidelijke bouwkuip met elkaar worden verbonden. Dit ‘sluiten van de bouwkuip’ gebeurt op dezelfde manier als de aanleg van de noordelijke en zuidelijke bouwkuipen. Eerst het plaatsen van de damwanden en cement-bentonietwanden, dan het ontgraven van de bouwkuip en het betonwerk om de tunnelmonden af te werken.a2maastricht.nl

  Opmerking


  • Wij worden hier in de buurt (PPW) knettergek voor zover we dat al niet waren. Werkzaamheden aan het spoor, afbraak bij het Stercollege, bouwput A2 om de hoek, geen antwoorden van A2bureau. Ik ga in de criminaliteit mijn vertier zoeken. Maar ook dat is moeilijker geworden; minder drugsdealers, een café gesloten en je rijdt je zo klem zonder politie achtervolging. Het enige wat overblijft, is gevallenen oprapen; maar dat moest in het verleden ook al zonder deze overlasten.

   Opmerking


   • Of moeten we als "gevallen vrouwen" in je buurt komen? Zodat je ons kunt redden?
    Ik ben bij vlagen geniaal, alleen is het nu windstil!

    Opmerking


    • Ach, die jongen kan het er met die rug gewoon even niet bij hebben. Alle begrip voor hoor.

     Opmerking


     • Vanwege werkzaamheden wordt de brug bij de Ambyerweg voor autoverkeer afgesloten van maandag 13 tot en met donderdag 16 februari van 19.00u - 06.00u. Mochten de werkzaamheden uitlopen dan is er een reservenacht ingepland van 16 op 17 februari van 19.00 tot 06.00 uur. De brug is dan één nacht langer afgesloten. De nachtelijke afsluitingen zijn nodig omdat palen geboord worden die dienen als fundatie voor de nieuwe fietsbrug die parallel aan deze brug komt te liggen.

      De volgende omleidingsroutes worden ingesteld:
      • Verkeer komende uit de richting Heerlen A79 naar Amby, wordt omgeleid via de Geusselt.
      • Verkeer komende uit de richting Eindhoven A2 naar Heerlen, wordt omgeleid via Kruisdonk, Mariënwaard, Meerssenerweg, Viaductweg, A2
      • Verkeer vanuit Amby richting Rothem kan via de A79 en moet keren bij aansluiting 2 Meerssen.
      • Fietsverkeer en voetgangers ondervinden geen hinder.

      Of de werkzaamheden daadwerkelijk doorgaan, hangt af van de weersomstandigheden. Gezien de strenge vorst komende periode kan het zijn dat de werkzaamheden uitgesteld worden.a2maastricht.nl

      Opmerking


      • Ontwerp-omgevingsvergunning voor A2 tunnel wordt gepubliceerd op 17 februari/maastrichtaktueel.nl

       Vanaf 20 februari ligt de gemeentelijke ontwerp-omgevingsvergunning voor de A2 tunnel ter inzage bij het GemeenteLoket. Deze vergunning is voor de bouwer Avenue2 een belangrijke stap om voor de zomer te kunnen starten met de werkzaamheden voor o.a. de definitieve tunnelconstructie inclusief toeritten en bedieningsgebouwen.

       Stuurgroepvoorzitter A2 Maastricht wethouder Albert Nuss is blij met de volgende mijlpaal: “Dankzij de goede samenwerking tussen publieke partners en de bouwer liggen we goed op koers.”

       De aanvraag voor de vergunning is ingediend door Avenue2. Het bouwconsortium dat bestaat uit Ballast Nedam en Strukton. Bij het opstellen van de ontwerp-omgevingsvergunning heeft de gemeente Maastricht deze getoetst aan bouwbesluit, bouwverordening, bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand. Een ander belangrijk onderdeel is het positieve advies van de onafhankelijke Commissie voor de tunnelveiligheid over de veiligheidsaanpak en tunneltechnische installaties.

       Voorafgaande aan de ter inzage legging van de ontwerp-omgevingsvergunning heeft de gemeente Maastricht de beleidsregel Veiligheidstoets voor de A2-tunnel Maastricht vastgesteld. Deze beleidsregel houdt er rekening mee, dat de A2-tunnel een schakel is in zowel het Europese en nationale, als in het regionaal en stedelijke netwerk. Verder zijn andere aspecten die specifiek zijn voor deze tunnel op deze locatie meegenomen in dit beleidskader. Het is immers een tunnel in het hart van Maastricht-Oost, met twee onderste tunnelbuizen voor doorgaand verkeer en twee bovenste tunnelbuizen voor stadsverkeer dat via Geusselt of Europaplein de stad inkomt of uitgaat. Bovenop de tunnel komt o.a. een autoluwe weg met ruimte voor voetgangers en fietsers en langs de weg nieuwe bebouwing. De beleidsregel is gepubliceerd in het huis-aan-huisblad De Ster en het Gemeenteblad en is op 24 januari 2012 in werking getreden.

       Voor de uitwerking van veiligheidvoorzieningen is gekeken naar o.a. brandwerendheid van twee uur, 24-uurs camerabewaking in en buiten de tunnel, ventilatoren, verkeerssystemen die de doorstroming bewaken, blusvoorzieningen, luidsprekersysteem, ventilatie en een veilige vluchtweg. Voor Maastricht Zuid-Oost en omgeving komt er een hulppost voor de Brandweer Zuid-Limburg op het bedrijfsterrein Maastricht-Eijsden. Hierdoor kan de brandweer sneller ter plekke zijn bij de zuidelijke tunnelmond, de omgeving aan de zuidoost kant van Maastricht en de (monumentale) binnenstad.

       De ontwerp-omgevingsvergunning wordt op 17 februari gepubliceerd en ligt vanaf 20 februari zes weken ter inzage o.a. bij het GemeenteLoket. Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen tot en met 2 april 2012. Naar verwachting wordt de definitieve vergunning 12 april afgegeven. De vergunning wordt meteen van kracht en ligt vervolgens ter visie tot 11 juni. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen in die tijd in beroep gaan bij de Raad van State.

       Opmerking


       • Overigens blijft de doorstroom van het verkeer opmerkelijk goed. Daar zitten een paar slimme koppen. Overlast zal de bouw zeker geven, maar verkeerstechnisch geef ik toch een dikke pluim aan de ingenieurs die hier achter zitten!

        Opmerking


        • Extra brandweerpost aan zuidelijke ingang A2-tunnel         Met de problemen rondom de A73-tunnels bij Roermond en Swalmen nog vers in het geheugen, wil Maastricht niets aan het toeval overlaten om van de A2-tunnel een uiterst veilige tunnel te maken met adequate veiligheidsvoorzieningen. Deze maand wordt opnieuw een belangrijke stap gezet voor de bouw van de A2-tunnel. Vanaf 20 februari ligt de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage. In april wordt de definitieve vergunning verwacht, zodat de daadwerkelijke bouw van de tunnel nog voor de zomer kan beginnen.
         In de vergunning is veel aandacht voor de veiligheidsvoorzieningen in de tunnel. Zo komt er voor Maastricht Oost een nieuwe brandweerpost van de brandweer Zuid-Limburg aan de zuidkant van de tunnel. Deze kazerne komt op het bedrijfsterrein Maastricht-Eijsden. Bij een calamiteit is de brandweer snel ter plek bij de zuidelijke ingang van de tunnel. De huidige brandweerkazerne ligt aan de andere kant van de tunnel aan de Willem Alexanderweg.

         De veiligheidseisen zijn hoog omdat de A2-tunnel een schakel is in het Europese en nationale verkeersnetwerk. De brandwerendheid van de tunnelwanden is twee uur, er komt 24-uurs camerabewaking in en buiten de tunnel, blusvoorzieningen en een veilige vluchtweg.
         Stuurgroepvoorzitter A2 Maastricht wethouder Albert Nuss is blij met de volgende mijlpaal: “Dankzij de goede samenwerking tussen publieke partners en de bouwer liggen we goed op
         koers.” De aanvraag voor de vergunning is ingediend door Avenue2. Het bouwconsortium dat bestaat uit Ballast Nedam en Strukton.
         Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen tot en met 2 april 2012.maastrichtdichtbij.nl

         Opmerking


         • Oorspronkelijk geplaatst door burgemeester Bekijk bericht
          Overigens blijft de doorstroom van het verkeer opmerkelijk goed. Daar zitten een paar slimme koppen. Overlast zal de bouw zeker geven, maar verkeerstechnisch geef ik toch een dikke pluim aan de ingenieurs die hier achter zitten!
          De doorstroming voor het autoverkeer zul je bedoelen. De Oost-West doorstroming voor het fietsverkeer is beroerd geworden. Veilige verbindingen zonder trappen/liften heb je momenteel alleen nog maar tussen Randwyck/Heugem en De Heeg, rond de Scharnerweg en het tunneltje tussen Amby en Nazareth. Het fietspad langs de Kennedybrug is gehalveerd en voldoet totaal niet aan de regels rond tweezijdige fietspaden. De gemeente als wegbeheerer is de sigaar als daar iemand een ongeluk krijgt met ernstige gevolgen. Ik mijd dat fietspad zo veel mogelijk omdat 't me te gevaarlijk is.

          Opmerking


          • Volgens mij had ik dat al eerder gemeld en is de fietsroute van de Kennedybrug momenteel 'under construction'. men is nu bezig met een nieuwe brug naast de huidige om het autoverkeer om te leggen daarna..;

           a2maastricht.nl
           Fietsverkeer

           Fietsers en bromfietsers zullen vooralsnog ook ná de verlegging gebruik blijven maken van de huidige fietsroute. Een aanpassing voor (brom)fietsers wordt enkele maanden na opening van de tijdelijke viaducten gerealiseerd in de vorm van een fietsbrug over de bouwkuip.

           Nog even volhouden dus Ivo

           Opmerking


           • Op dit moment is de uitvoering van het plan de Groene Loper van uitvoerder Avenue2 in volle gang. Eind juni 2011 zijn in de Hunnenweg proefboringen uitgevoerd in verband met toekomstige rioleringswerkzaamheden. Eind april/begin mei 2012 vinden deze werkzaamheden. a2maastricht.nl

            Aanvullend bodemonderzoek 23 februari Voordat de rioleringswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, is aanvullend bodemonderzoek nodig. Woensdag 23 februari wordt het bodemonderzoek uitgevoerd, van 08.00-17.00 uur. Vier parkeervakken zijn die dag niet toegankelijk. Het betreft de drie parkeervakken op verkeersdrempels én het parkeervak hoek Hunnenweg / Atillaweg. Het bodemonderzoek wordt in één dag afgerond, waarna ook de parkeervakken weer beschikbaar zijn.

            Bomenkap Om ruimte vrij te maken voor de rioleringswerkzaamheden moeten de bomen aan de oostzijde van de Hunnenweg worden gekapt. Het betreft twaalf bomen van de beschermde soort ‘Gingko Biloba’. Na afronding van de rioleringswerkzaamheden worden twaalf bomen van dezelfde soort teruggeplaatst. De bomen aan de westzijde van de Hunnenweg hoeven niet te worden gekapt.

            Wanneer bomenkap In verband met het broedseizoen van vogels moet bomenkap vóór 15 maart worden uitgevoerd. Het kappen en rooien van de bomen vindt plaats op maandag 12 en dinsdag 13 maart, tussen 07.00 en 17.00 uur.

            Hinder bomenkap De bomenkap brengt hinder mee voor zowel bewoners als scholen langs de Hunnenweg. In de eerste plaats geluidhinder door kettingzagen en machines, maar ook door verminderde bereikbaarheid. Omdat voor de bomenkap vrachtwagens ingezet moeten worden én om mogelijke schade door vallende takken te voorkomen, is parkeren tijdens deze dagen niet mogelijk. Parkeren kan in de wijk.

            Opmerking


            • Oorspronkelijk geplaatst door Equinox Bekijk bericht
             Volgens mij had ik dat al eerder gemeld en is de fietsroute van de Kennedybrug momenteel 'under construction'. men is nu bezig met een nieuwe brug naast de huidige om het autoverkeer om te leggen daarna..;

             a2maastricht.nl
             Fietsverkeer

             Fietsers en bromfietsers zullen vooralsnog ook ná de verlegging gebruik blijven maken van de huidige fietsroute. Een aanpassing voor (brom)fietsers wordt enkele maanden na opening van de tijdelijke viaducten gerealiseerd in de vorm van een fietsbrug over de bouwkuip.

             Nog even volhouden dus Ivo
             'Enkele maanden' zal bij een rechtszaak toch echt als een semi-permanente oplossing klinken en daarmee de gemeente niet ontslaan van haar verantwoordelijkheid de fietsroute legaal te houden.

             Opmerking


             • Dat is waar, ik ga er echter ook vanuit dat dit allang is vastgelegd in een vergunning o.i.d en de gemeente cq het project hiermee wettige dispensatie heeft.

              Opmerking


              • Oorspronkelijk geplaatst door Equinox Bekijk bericht
               Dat is waar, ik ga er echter ook vanuit dat dit allang is vastgelegd in een vergunning o.i.d en de gemeente cq het project hiermee wettige dispensatie heeft.
               Helaas voor de gemeente, het is niet aan de gemeente om hiervoor dispensatie te geven. Dat zou ook gek zijn, de gemeente is de wegbeheerder die dan zichzelf dispensatie moet geven. Iedere wegbeheerder mag trouwens de meest waanzinnige trucs met fietspaden uithalen. Pas bij een ongeluk wordt er getoetst of die trucs ook door de beugel kunnen.

               Opmerking


               • Misschien niet goed geschreven maar ik zeg ook dat de gemeente cq het project dispensatie heeft gekregen . Niet dat zij dat zelf hebben verleend dat kan niet en daar hebben zij de positie niet voor.

                Overigens zal het allemaal wel meevallen met ongelukken, belangrijkste is dat ook de mensen zelf gewoon goed uitkijken.

                Opmerking

                Bezig...
                X