Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2010 - 2014

Sluiten
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Oorspronkelijk geplaatst door benpeters Bekijk bericht
  Beste Barbara,

  Ik wil hier toch afstand van nemen. Als je de programma's goed leest en ons handelen, en ons dan polariserend durft te noemen, verlaag je je tot juist dagene wa er gisteren gebeurde in de raadzaal. Kijk voor ons programma ; http://www.partijveiligmaastricht.nl...icht/programma en als je dan nog steeds van mening bent dat wij polariserend zijn, tsjah.....

  En populistisch. Wellicht probeert u als PVM (eerst TON) de schaduw van Rita Verdonk uit te gummen( u bent toch opgericht als een Maastrichste divisie al la Donk?) What's a name nietwaar? doelstelling blijft hetzelfde

  Opmerking


  • En altijd negatief!
   Ik heb nog geen positief geluid gehoord!
   Ik ben bij vlagen geniaal, alleen is het nu windstil!

   Opmerking


   • Fracties stemmen in met inperken reservekas

    Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
    Terug in de raadszaal voor de raadsvergadering van vandaag, 26 juni 2012.

    De vergadering, die al om 14.30 uur begon, heeft al een leuk gegeven opgeleverd. Althans dat vind ik.
    Een amendement van de LPM over het maximale bedrag dat fracties in de reservekas mogen hebben heeft het gehaald.
    Ik kom daar later op terug, maar mn. SBM zal daar niet blij mee zijn.
    Deze partij stemde, met de VVD overigens, ook tegen.
    (...)
    Wordt dus vervolgd......
    Met enige vertraging het vervolg van bovenstaande toezegging. De vertraging lag hem in het feit dat ik alle cijfertjes eens goed tegen het licht wilde houden.
    Bij het "tegen het licht houden" van die cijfers kwam ik wel enkele eigenaardigheden tegen.
    Wellicht later meer daarover, maar nu eerst terug naar de quote.

    In deze tijd waarin de gemeente Maastricht op de kleintjes moet letten, hebben de fracties van de politieke partijen, door een amendement van de LPM (Kitty Nuyts) te steunen, ook hun bijdrage geleverd.
    Dat wil zeggen, de ene partij (soms tegen haar zin) iets meer dan de andere.

    Wat is het geval?
    Tijdens het behandelen van het raadsvoorstel over het actualiseren van de verordening fractieondersteuning 2009, werd door de LPM DIT amendement ingediend.
    Het amendement houdt in dat fracties, m.i.v. het boekjaar 2012, niet meer dan € 10.000,- als reserve in hun fractiekas mogen hebben.

    Voorheen was het zo dat de kasreserve weliswaar ook gelimiteerd was, er was een bepaalde berekening cf. art. 5 van de bewuste verordening, maar dat bedrag kon toch al snel oplopen, ook bij kleinere fracties, tot enkele tienduizenden euro's.
    Voor alle duidelijkheid, het gaat hier dus niet over de (lokale) partijkas, maar over de reserves van de fracties!

    Door dit amendement van de LPM is er nu geen ingewikkelde berekening meer nodig, mede bepalend was namelijk ook de grote van de fractie, maar is nu vastgesteld dat € 10.000,= het maximumbedrag is dat fracties op 31 december van een boekjaar nog in de reservekas hebben mogen zitten. Alles wat meer is moet naar de gemeente worden teruggestort.

    Dit levert mogelijk, zoals ik dadelijk zal laten zien, een (eenmalige?) besparing op van enkele tienduizenden euro's.
    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • Wat levert het inperken van de reservekas (eenmalig?) op.

     Wat is het bedrag dat de verschillende fracties "vrijwillig" terugstorten naar de gemeente over het boekjaar 2012?

     Uiteraard is nu nog niet te zeggen wat de verschillende fracties op 31 december 2012 in kas zullen hebben en hoeveel ze dus terug moeten storten.
     Maar om toch een idee te hebben omtrent de hoogte van de reservekas van de fracties in de gemeenteraad, heb ik de beoordelingsverklaring van Ernst & Young over de reserves op 31 december 2010 erbij gehaald.

     Overzicht reservekas fractieondersteuning 31 dec. 2010 (aantal zetels in de raad sinds maart 2010)
     CDA € 20.587,= (7)
     PvdA € 12.403,= (7)
     SPM € 12.458,= (5)
     GL € 10.240,= (4)
     D66 € 15.570,= (4)
     VVD € 20.024,= (4)
     TON/PVM € 6.950,= (2)
     SBM € 31.820, = (2) (zie opmerking)
     SP € 39.350,= (2) (zie opmerking)
     LPM € - 372,= (1)
     CVP € 9.551,= (1)

     Totaal in kas: € 178.591,= (39)

     Aangezien er 11 fracties in de gemeenteraad zitten, dus maximaal 11x € 10.000,= , zou € 68.591 terugvloeien naar de gemeentekas, als op 31 december 2012 dezelfde situatie zou zijn als op 31 december 2010.

     Dus dit is een fictief overzicht, zeg maar een indicatie wat de besparing van de gemeente Maastricht in het boekjaar 2012 zou kunnen zijn.

     Een leuk bedrag, maar er moet natuurlijk wel worden opgemerkt dat sommige partijen een grotere duit in het zakje doen dan anderen.
     Sommige "rijke" fracties doen dit zonder te morren, bijvoorbeeld de SP en het CDA, terwijl andere "rijke" fracties tegen dit amendement waren en het dus probeerden te voorkomen, bijvoorbeeld SBM en de VVD.

     Opmerking:
     Zowel de fracties van de SP als SBM hadden op 31 december 2010 al te veel, cf. de toen geldende regels, in hun reservekas zitten.
     (Volgens art. 5 lid 2 van de verordening kan de reserve niet hoger zijn dan de bijdrage die de fractie in de twee voorafgaande kalenderjaren toekwam).
     De SP-fractie mocht op grond van de verordening fractievergoedingen 2009 maximaal € 28.991,= en SBM-fractie maximaal € 25.506,= in de reservekas hebben zitten.
     De SP en SBM hebben begin 2011 het "teveel" resp. € 10.359,=en € 4.658,- al teruggestort naar de gemeente Maastricht, althans daar ga ik vanuit.
     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • Provincie: Maastricht moet op eigen kosten weg verbreden voor WK-wielrennen


      MAASTRICHT - De Oude Molenweg tussen de Bergerstraat en de Bemelerweg in Maastricht - nabij de grens met de gemeente Margraten - moet maximaal anderhalve meter worden verbreed met het oog op het WK-wielrennen in september. De provincie Limburg heeft Maastricht met klem verzocht het werk zo snel mogelijk te laten uitvoeren, maar wenst niet bij te dragen in de kosten. Deze komen geheel voor rekening van de gemeente Maastricht. Het gaat om een kleine 50.000 euro.
      De wegverbreding is volgens de provincie nodig omdat de naburige Vijverdalseweg uit de WK-route is geschapt. Daartoe is besloten omdat deze weg vrij moeten worden gehouden voor het geval zich bij werkzaamheden aan de ondertunneling van de A2 calamiteiten zouden voordoen.
      De leden van de raadscommissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit waren met stomheid geslagen toen zij vanavond via wethouder André Willems – tijdens een ingelaste commissievergadering - kennisnamen van het plan. Met de uitvoering van het plan, en het aldus beschikbaar stellen van de financiering, overschrijdt Maastricht het maximale budget van 250.000 euro die de stad bijdraagt aan het wielerevenement.
      Daarbij komt dat het college van burgemeester en wethouders voorstelt om het benodigde geld weg te halen uit de gemeentelijke pot die bestemd is voor het onderhoud van wegen. Dit zou betekenen dat andere noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden op de lange baan worden geschoven ten faveure van een sportevenement.
      CDA-raadslid Peter Geelen reageerde ontstemd op het plotselinge voorstel. Hij gaf aan het gevoel te krijgen dat het voorstel er vlak voor de vakantie nog even doorheen moest worden gejast. Volgens Geelen gaat het feitelijk om een onderwerp waarover de raad een beslissing moet nemen.
      PvdA-fractievoorzitter Manon Fokke vond het onwenselijk dat bij een eventuele ingreep aan de Oude Molenweg ander belangrijk onderhoud moet worden uitgesteld. ,,Als de provincie dit dan zo belangrijk vindt, is er dan niet te halen bij onze vrienden van de provincie?”, vroeg Fokke zich af. Ze stelde voor de provincie een brief te schrijven met de mededeling dat in Maastricht het geld op is.”
      VVD-raadslid Maurice Moers zei alleen te kunnen instemmen met het voorstel als de provincie bereid is ‘minimaal de helft’ van de kosten voor haar rekening te nemen.
      Ook John Steijns (Stadsbelangen Mestreech) toonde zich uiterst kritisch. ,,Wanneer is de gemeente Maastricht hierover door de provincie benaderd,”, vroeg hij zich af. Hij stelde voor om eventueel een extra raadsvergadering uit te schrijven. ,Want stel dat de verbreding van de Oude Molenweg gevolg zou hebben voor de riolering en de afwatering ter plekke. ,,We worden hier voor het blok gezet”, aldus Steijns. ,,Het besluitproces ligt achter ons.”
      Wethouder Willems gaf in zijn antwoord aan dat het college er alles aan gedaan de kosten voor de ingreep te verhalen op de provincie, maar dat dat helaas niet was gelukt. Ook het college was pas op het allerlaatste moment met de noodzaak van het plan geconfronteerd, zei hij. ,,Het is vorige week dinsdag pas voor het eerst in de collegevergadering aan de orde geweest.”
      Willems zei ook geprobeerd te hebben het geld uit de pot voor de aanleg van de A2-tunnel te halen, maar in dat geval gaf Avenue2 niet thuis. De wethouder zegde toe nog één keer contact te zullen opnemen met de provincie, maar achtte de kans dat dit iets oplevert klein. Zijn collega-wethouder Gerdo van Grootheest (Stadsontwikkeling) had immers ook zijn trucendoos opengetrokken en zelfs hem was het niet gelukt, hield Willens de commissieleden voor.
      Alle tegenstand gehoord hebbende, zegde commissievoorzitter Richard Schoffeleers (D66) toe om names de hele raadscommissie een brief naar de provincie te sturen.

      Geen geld van Provincie dan rijden ze maar langs Maastricht !

      Opmerking


      • Toch wel fijn de meerwaarde van twee exstra wethouders..

       Opmerking


       • Oorspronkelijk geplaatst door Barbara Bekijk bericht
        En populistisch. Wellicht probeert u als PVM (eerst TON) de schaduw van Rita Verdonk uit te gummen( u bent toch opgericht als een Maastrichste divisie al la Donk?) What's a name nietwaar? doelstelling blijft hetzelfde
        Beste Barbara,

        Voordat je verder (populistisch)gaat roeptoeteren moet ik je wederom een advies geven. Ga eerst goed na WAAROM onze partij zich uit TROTS heeft teruggetrokken, kijk dan nog eens goed naar de standpunten van TROTS destijds, en leg deze naast de onze. Laat dit dan goed inwerken, en kom dan met een serieuze reactie, of reageer niet.

        Opmerking


        • Oorspronkelijk geplaatst door benpeters Bekijk bericht
         Beste Barbara,

         Voordat je verder (populistisch)gaat roeptoeteren moet ik je wederom een advies geven. Ga eerst goed na WAAROM onze partij zich uit TROTS heeft teruggetrokken, kijk dan nog eens goed naar de standpunten van TROTS destijds, en leg deze naast de onze. Laat dit dan goed inwerken, en kom dan met een serieuze reactie, of reageer niet.
         Door de wijze waarop u reageert heeft u mijn uitspraak alleen maar bevestigd

         Opmerking


         • Oorspronkelijk geplaatst door olijfje
          wat 'n vaagheid allemaal, ik weet niet eens meer waar 't eigenlijk over gaat

          Olijfje
          meneer Peters vindt mijn opmerking dat de PVM zich bezig houdt met polariseren en populisme niet aardig. Hij vindt dit 'roeptoeterig'

          Opmerking


          • Wat ik wel verwacht is dat sommige partijen nu weer zullen vragen om Jan Hoen niet langer als vice-voorzitter van de raad te laten functioneren.
           Kortheidshalve verwijs ik even naar deze link.
           Mn. D66 probeert al langer om Jan Hoen het vice-voorzitterschap van de raad af te nemen.
           De reden waarom is mij niet duidelijk, of….. wacht eens…. kwam niet toevallig een D66 wethouder onlangs in de problemen door de CVP n.a.v. het WMO-debat?
           Neen, zoiets gebeurt niet in de Maastrichtse politiek, toch?( Quote pier)

           ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

           komt nu D 66 zelf aan de beurt.
           L 1 nws
           (onderzoekje)
           bert jongen . Teletekt . 115

           Opmerking


           • Oorspronkelijk geplaatst door klaas Bekijk bericht
            Wat ik wel verwacht is dat sommige partijen nu weer zullen vragen om Jan Hoen niet langer als vice-voorzitter van de raad te laten functioneren.
            Kortheidshalve verwijs ik even naar deze link.
            Mn. D66 probeert al langer om Jan Hoen het vice-voorzitterschap van de raad af te nemen.
            De reden waarom is mij niet duidelijk, of….. wacht eens…. kwam niet toevallig een D66 wethouder onlangs in de problemen door de CVP n.a.v. het WMO-debat?
            Neen, zoiets gebeurt niet in de Maastrichtse politiek, toch?( Quote pier)

            ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

            komt nu D 66 zelf aan de beurt.
            L 1 nws
            (onderzoekje)
            bert jongen . Teletekt . 115
            Men verwijt vaak mensen van uit de politiek van populisties gedrag
            maar ook burgers doen daar niet voor onder als het om J Hoen gaat bv.
            Eerts verketteren en kraken ze hem af(6daagse) maar als het hun uitkomt kruipen ze hem zijn ... in
            Jasje 180 graden omdraaien

            En klaas er misschien bij vermelden dat Bert Jongen dit zelf heeft
            aangevraagt " Het raadslid Bert Jongen heeft de burgemeester zelf om een dergelijk onderzoek gevraagd. "
            Last edited by wim54; 4 juli 2012, 16:44.

            Opmerking


            • Oorspronkelijk geplaatst door wim54 Bekijk bericht
             Men verwijt vaak mensen van uit de politiek van populisties gedrag
             maar ook burgers doen daar niet voor onder als het om J Hoen gaat bv.
             Eerts verketteren en kraken ze hem af(6daagse) maar als het hun uitkomt kruipen ze hem zijn ... in
             Jasje 180 graden omdraaien

             En klaas er misschien bij vermelden dat Bert Jongen dit zelf heeft
             aangevraagt " Het raadslid Bert Jongen heeft de burgemeester zelf om een dergelijk onderzoek gevraagd. "

             staat Niet bij de vermelding teletekst L 1 nws blz 115.

             (heb nu maastricht aktueel gelezen Daar staat het wel.)
             Last edited by ; 4 juli 2012, 17:30.

             Opmerking


             • Oorspronkelijk geplaatst door olijfje
              wat 'n vaagheid allemaal, ik weet niet eens meer waar 't eigenlijk over gaat
              Beste Olijfje,

              Sorry voor mijn formele opstelling. Ik zou graag een keer met Barbara in debat gaan, maar denk dat dit forum daar niet voor bedoeld is. Vandaar dat ik op de vlakte blijf. Wanneer je je politiek wil profileren, dien je op zijn minst op de hoogte te zijn van standpunten en programma's van partijen. Maar de manier waarop Barbara hiermee omgaat is verre van dat. Het is een discussie welke ik ook al eens gevoerd heb met Pier, waardoor ik vaak huiverig ben om te reageren op dit forum. Iedereen heeft recht op zijn of haar eigen mening. Het enige wat ik zou willen bijdragen is om proberen uit te leggen waarom beslissingen in de gemeente op een bepaalde manier genomen worden. Maar ik ben van mening dat Pier daar uitstekend in slaagt, en probeer dan ook enkel, indien nodig te ondersteunen.

              Uiteraard geldt dit bericht ook voor de andere MO-ers die de draad kwijt zijn geraakt ;-)

              Opmerking


              • Oorspronkelijk geplaatst door olijfje
               wat 'n vaagheid allemaal, ik weet niet eens meer waar 't eigenlijk over gaat
               Ik ben bang dat ik alleen Pier nog lees. De rest kan ik vaak niet volgen en dat is wel jammer.

               Opmerking


               • Oorspronkelijk geplaatst door wim54 Bekijk bericht
                Provincie: Maastricht moet op eigen kosten weg verbreden voor WK-wielrennen


                MAASTRICHT - De Oude Molenweg tussen de Bergerstraat en de Bemelerweg in Maastricht - nabij de grens met de gemeente Margraten - moet maximaal anderhalve meter worden verbreed met het oog op het WK-wielrennen in september. De provincie Limburg heeft Maastricht met klem verzocht het werk zo snel mogelijk te laten uitvoeren, maar wenst niet bij te dragen in de kosten. Deze komen geheel voor rekening van de gemeente Maastricht. Het gaat om een kleine 50.000 euro.
                De wegverbreding is volgens de provincie nodig omdat de naburige Vijverdalseweg uit de WK-route is geschapt. Daartoe is besloten omdat deze weg vrij moeten worden gehouden voor het geval zich bij werkzaamheden aan de ondertunneling van de A2 calamiteiten zouden voordoen.
                De leden van de raadscommissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit waren met stomheid geslagen toen zij vanavond via wethouder André Willems – tijdens een ingelaste commissievergadering - kennisnamen van het plan. Met de uitvoering van het plan, en het aldus beschikbaar stellen van de financiering, overschrijdt Maastricht het maximale budget van 250.000 euro die de stad bijdraagt aan het wielerevenement.
                Daarbij komt dat het college van burgemeester en wethouders voorstelt om het benodigde geld weg te halen uit de gemeentelijke pot die bestemd is voor het onderhoud van wegen. Dit zou betekenen dat andere noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden op de lange baan worden geschoven ten faveure van een sportevenement.
                CDA-raadslid Peter Geelen reageerde ontstemd op het plotselinge voorstel. Hij gaf aan het gevoel te krijgen dat het voorstel er vlak voor de vakantie nog even doorheen moest worden gejast. Volgens Geelen gaat het feitelijk om een onderwerp waarover de raad een beslissing moet nemen.
                PvdA-fractievoorzitter Manon Fokke vond het onwenselijk dat bij een eventuele ingreep aan de Oude Molenweg ander belangrijk onderhoud moet worden uitgesteld. ,,Als de provincie dit dan zo belangrijk vindt, is er dan niet te halen bij onze vrienden van de provincie?”, vroeg Fokke zich af. Ze stelde voor de provincie een brief te schrijven met de mededeling dat in Maastricht het geld op is.”
                VVD-raadslid Maurice Moers zei alleen te kunnen instemmen met het voorstel als de provincie bereid is ‘minimaal de helft’ van de kosten voor haar rekening te nemen.
                Ook John Steijns (Stadsbelangen Mestreech) toonde zich uiterst kritisch. ,,Wanneer is de gemeente Maastricht hierover door de provincie benaderd,”, vroeg hij zich af. Hij stelde voor om eventueel een extra raadsvergadering uit te schrijven. ,Want stel dat de verbreding van de Oude Molenweg gevolg zou hebben voor de riolering en de afwatering ter plekke. ,,We worden hier voor het blok gezet”, aldus Steijns. ,,Het besluitproces ligt achter ons.”
                Wethouder Willems gaf in zijn antwoord aan dat het college er alles aan gedaan de kosten voor de ingreep te verhalen op de provincie, maar dat dat helaas niet was gelukt. Ook het college was pas op het allerlaatste moment met de noodzaak van het plan geconfronteerd, zei hij. ,,Het is vorige week dinsdag pas voor het eerst in de collegevergadering aan de orde geweest.”
                Willems zei ook geprobeerd te hebben het geld uit de pot voor de aanleg van de A2-tunnel te halen, maar in dat geval gaf Avenue2 niet thuis. De wethouder zegde toe nog één keer contact te zullen opnemen met de provincie, maar achtte de kans dat dit iets oplevert klein. Zijn collega-wethouder Gerdo van Grootheest (Stadsontwikkeling) had immers ook zijn trucendoos opengetrokken en zelfs hem was het niet gelukt, hield Willens de commissieleden voor.
                Alle tegenstand gehoord hebbende, zegde commissievoorzitter Richard Schoffeleers (D66) toe om names de hele raadscommissie een brief naar de provincie te sturen.

                Geen geld van Provincie dan rijden ze maar langs Maastricht !
                Beste Wim, even los van waar je de informatie vandaan gehaald hebt ( ik heb geen toeschouwers gezien...) is het ook nog vermeldenswaard dat het een 'tijdelijke' maatregel betreft. Met andere woorden; deze is alleen voor de tijd van de wielerronde, en wordt daarna weer teruggedraaid.... Als deze maatregel structureel, dus blijvend, zou zijn, zou je nog een andere discussie kunnen voeren....

                Opmerking

                Bezig...
                X