Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2010 - 2014

Sluiten
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • #16
  Hoe manipuleer ik de gemeenteraad. Deel 1

  Beste MO'ers,

  Pier, de zelfbenoemde politiek commentator van MO, zat vandaag met een enorm dilemma.
  De 3de dinsdag van september is het Prinsjesdag, maar ook de eerste echte gemeenteraadsvergadering na de vakantie in Maastricht.

  Kiest hij voor het becommentariëren van Prinsjesdag en de miljoenennota, of bezoekt hij de gemeenteraadsvergadering

  Het werd de gemeenteraadsvergadering.
  Pier heeft dus geen Haags hoedje gezien, maar de keuze was wel een voltreffer.
  Wat ik vandaag in de gemeenteraadsvergadering heb meegemaakt, "daar ging mij de hoed van hoog" om het maar eens in een goed Limburgs spreekwoord te gebruiken.

  Ik weet niet hoeveel er dankzij "Prinsjesdag" bezuinigd moet worden, maar iedereen met een schouwburgabonnement kan daar ogenblikkelijk op bezuinigen. Volg mijn raad. Zeg dat abonnement op en kom gratis naar het Volkstheater dat gemeenteraadsvergadering heet.

  Het college heeft, naar nu officieel bekend is en ook niet door het college zelf bestreden wordt, de gemeenteraad niet juist, onvolledig en wellicht ook foutief geïnformeerd over het dossier MVV.
  Dit is echt geen conclusie van Pier, maar zijn min of meer de letterlijke woorden van wethouder Luc Winants (CDA).
  Dit is een doodzonde in optima forma.
  Maar Luc Winants wou slim zijn. Hij nam de microfoon, sprak het Mea Culpa, mea maxima culpa uit en wilde alweer gaan zitten.
  Dus niet.......
  Gerdo van Grootheest, ik heb hem in het verleden vaak bekritiseerd, maar vandaag was hij groots, floot de wethouder fijntjes terug.
  "Niks mea culpa, mea maxima culpa"..... Zo werkt dit kennelijk niet meer in het huidige Maastricht.
  Door het stof, door het zeer diepe stof, diende het college te gaan.
  Gewillig, onderdanig en diep buigend ging vervolgens Luc Winant en Jim Janssen (CDA) door het stof.
  Maar de oppositie rook bloed.

  Barbertje zal hangen.
  Hoe diep het college, in de personen van Winants en Janssen ook door het stof ging, het oordeel van (waarschijnlijk) de meerderheid van de raad stond vast. Minimaal Luc Winants moet het veld ruimen.
  Dit kan alleen als een van de coalitiepartijen met de oppositie mee stemt.
  En dat is waarschijnlijk de PvdA.
  Er volgde schorsing op schorsing. Officieel heeft de gemeenteraadsvergadering van 17.00 tot 23.30 uur geduurd, maar bijna de hele tijd was er een schorsing.

  De zeven kleuren stront (excusez moi) van mn. Luc Winants waren te zien en te ruiken tot op de publieke tribune.
  Ja, beste MO'ers, Pier heeft dit allemaal voor U over, maar heb geen medelijden met mij, want het was prachtig volksvermaak
  Dit is het Theater van de Lach (en de traan).
  Alleen het college, het lijdend voorwerp in zowel letterlijk als figuurlijke zin, kon niet lachen.
  En feitelijk is het ook om te huilen.....

  Ook burgemeester Jan Mans kon het waarschijnlijk niet zo waarderen. Hij zit natuurlijk ook wat dichter bij de zeven kleuren stront dan Pier en heeft daarom wellicht bedacht dat hij moest gaan handelen.
  Neen..... niet handelen, maar manipuleren.

  Een burgemeester dient boven de partijen te staan, maar dat is theorie.
  Manon Fokke, de fractievoorzitster van de PvdA, ook haar heb ik in het verleden bekritiseerd, werd even apart genomen en mocht waarschijnlijk eens even komen uitleggen waar de PvdA mee bezig was.
  Ook de PvdA maakt immers deel uit van de coalitie, dus de PvdA wordt niet geacht mee te stemmen met de oppositie en de wethouder(s) naar huis te sturen.
  Is Manon Fokke, lees de PvdA fractie, door de knieën gegaan????
  Kenners, en dat is Pier in deze niet, zeggen dat Manon Fokke haar poot stijf blijft houden en niet onder de druk zal bezwijken.

  We weten het dus nog niet, want
  Jan Mans heropende om 23.25 uur de vergadering om meteen weer te schorsen tot morgenmiddag (22 sept. 2010) te 17.00 uur.
  De oppositie was laaiend.
  John Aarts wilde nog een stemming, maar die werd min of meer weggewuifd door Jan Mans.
  John Aarts zei het hardop...... "Hier wordt een partij gemasseerd. Dit kan niet !!"

  Het zal wel kloppen volgens de reglementen, maar de zweem van partijdigheid van de burgemeester hangt wel boven dit besluit.
  De burgemeester beargumenteerde zijn besluit met het feit "dat hij laat op de avond, in een verhit debat, geen ongelukken wilde zien".

  Welk ongeluk?
  Het rechtzetten door de raad van een doodzonde van (een van) de wethouder(s) ??
  Dit heet dualisme, democratie en rechtvaardigheid..... formeel.
  Maar in Maastricht werkt dit kennelijk niet zo.

  Tot slot, iedereen die bang is dat de subsidieverlening aan MVV in het gedrang komt, kan gerust zijn.
  De gemeenteraad benadrukte herhaaldelijk dat het niet gaat om het terugdraaien van een reeds genomen raadsbesluit, maar dat hier alleen gaat om de vraag of het zittende college nog wel het vertrouwen geniet van de raad en de raad dus de moed heeft om het college, of een van de wethouders, naar huis te sturen, of zoals John Aarts (VVD) het uitdrukte......
  "is de raad een lammetje of een leeuw".

  Toch benieuwd wat reguliere media morgen schrijft.
  Maar als MO'ers zijn jullie alvast geïnformeerd.

  Morgen deel 2. Wordt vervolgd.....
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • #17
   Ik kan niet wachten!

   Geweldig verslag!

   Opmerking


   • #18
    Luc Winants stapt op - maar stapt hij ook op?

    http://www.l1.nl/L1NWS/_pid/links4/_...ickpage/1_1013

    Pier?

    Opmerking


    • #19
     Oorspronkelijk geplaatst door olijfje
     En zit onze Pier midden in die heksenketel ?
     Als MO-rots in de woelige baren.....

     Opmerking


     • #20
      Heb ik niet echt een probleem dat ze hem naar huis hebben gestuurd?
      Ik ben bij vlagen geniaal, alleen is het nu windstil!

      Opmerking


      • #21
       Die is nog onderweg naar huis natuurlijk!
       Ik ben bij vlagen geniaal, alleen is het nu windstil!

       Opmerking


       • #22
        Oorspronkelijk geplaatst door elletje Bekijk bericht
        Die is nog onderweg naar huis natuurlijk!
        Of luistert naar de beweegredenen van de raadsleden in de kroeg.

        Opmerking


        • #23
         En MVV verliest met 5-0 van Ajax...

         Opmerking


         • #24
          Barbertje moet hangen. Deel 2

          Oorspronkelijk geplaatst door olijfje
          waar blijft Pier ?
          Hier is hij dan.....

          Mensen, ik moet even naar de juiste formuleringen gaan zoeken......

          Ik heb vandaag en gisteren veel sprekers gehoord en m.u.v. van Peter Geelen (fractievoorzitter CDA) en, in mindere mate, Pie Frijns (fractievoorzitter SPM), heb ik louter en alleen heldere en gemotiveerde beweegredenen gehoord.
          Iedere partij maakte zo zijn eigen afweging.

          Je kunt zeggen wat je wilt, maar de meest gemotiveerde afweging moet ik toeschrijven aan Jan Hoen (CVP).
          Ik twijfel of het de afweging was waar ik het mee eens zou zijn, maar feitelijk legde Jan Hoen de vinger op de zere plek.
          Deze "afrekening" richting Luc Winants gaat helemaal niet over MVV of het al dan niet juist en tijdig informeren van de raad, maar om de strubbelingen die er duidelijk zijn tussen de coalitiepartners.
          Jan Hoen fileerde het proces dat gaande was minutieus.
          Of het exact klopt durf ik niet te beweren, maar het was helder en gemotiveerd. Het zou zo maar kunnen kloppen. Jan Hoen steunde de motie van wantrouwen i.d.r.v. Luc Winants niet.

          Ook Kitty Nuyts (LPM) gaf een heldere motivatie en ook voor haar verhaal was wel iets te zeggen. Kort gezegd meende zij dat Winants, of beter gezegd het hele college, zich een hoedje moet hebben geschrokken over de commotie die hun handelen teweeg heeft gebracht. Ze zouden wel oppassen nogmaals zulke fouten te maken. Daarom, een fikse gele kaart en over tot de orde van de dag, want er zijn genoeg problemen om aan te pakken,
          Nogmaals, het is een mening. Een gemotiveerde mening en daar kun je het wel/niet mee eens zijn.

          De motivaties van GroenLinks (Gerdo van Grootheest, die nog een leuk grapje wist te produceren over een lampje op zijn microfoon dat dan weer rood en dan weer groen was, waarop hij meende dat hij beide kleuren wel kon appreciëren), PvdA (Manan Fokke) waren helder en gemotiveerd. Zij zouden de motie van wantrouwen tegen Luc Winant wel steunen.
          Manon Fokke is dus niet door de knieën gegaan. Dit werd al door 'insiders' voorspeld en verdiend lof

          John Aarts van de VVD was ontzettend gedreven. Goed gemotiveerd, soms wat te betrokken (maar dit siert hem van een kant ook) en helder. De VVD zou als mede-ondertekenaar van de motie, de motie natuurlijk ook steunen.
          Wat wel opviel bij de VVD fractie was de non-verbale houding van Simona Maassen. Het was alsof ze nauwelijks enige interesse toonde en het allemaal tijdsverspilling vond. Dit in schril contrast tot haar fractievoorzitter.

          Ik wil niet de kleinere partijen, de SP, SBM en TON vergeten.
          Ook zij verdienen lof over de manier waarop zij gemotiveerd tot een besluit kwamen, waarbij zij aangetekend dat SBM fractievoorzitter John Steijns formeel de motie van wantrouwen indiende (mede namens GL, SP, VVD en TON).
          Esmiralde Thieme verdient en aparte vermelding, omdat zij, naar mijn smaak, EN DAT BEDOEL IK POSITIEF (!!), in de minste bewoordingen haar standpunt helder en doelbewust kon verkondigen. Geen extra poehah of onnodige herhalingen. Neen, kort en bondig. Chapeau

          Tot slot Leny Eijssen, de fractievoorzitster van de SP. Leny straalt voor mij een zodanige volstrekt correcte en fatsoenlijke gedrevenheid uit dat ze bij mij eigenlijk niet kapot kan. Nadeel is wel dat ze neigt (en dat is wellicht een understatement) naar langdradigheid. Maar goed, het zij haar vergeven. Gedurende de laatste twee dagen is er zoveel geschorst, dus het duurde en duurde maar, dat de paar minuten van langdradigheid van Leny er wel bij konden. Uiteraard, als medeondertekenaar van de motie, steunde zij die ook.

          Dan nog D'66. Tja.... vaste lezers van mijn commentaren weten dat ik persoonlijk weinig goeds zie in de ideeën en opvattingen van die partij. Dat heb ik ook met GroenLinks.
          Maar, eerlijk is eerlijk. Bert Jongen (fractievoorzitter D'66) nam zijn verantwoordelijkheid en gaf al vrij vroeg in de beraadslaging aan dat D'66, met pijn in het hart, de motie tegen Winants moest steunen. Winants had een doodzonde begaan. Daar past maar een straf op en D'66 ging haar verantwoordelijkheid, ondanks dat zij een coalitiegenoot is, niet uit de weg.
          Petje af voor D'66

          Laat ik even voorop stellen dat ik persoonlijk waarschijnlijk wel ermee eens ben dat Luc Winants is weggestuurd, hoewel hij formeel de eer aan zichzelf heeft gehouden, maar ik wil daar eigenlijk toch nog eens een nachtje over slapen.
          Er is namelijk een keerzijde aan die medaille. Dat ga ik morgen eens analyseren en ik zal jullie dan met die analyse nog even vervelen. De definitieve uitkomst van die analyse staat voor mij nog niet voor 100% vast.

          Nu moet ik terug komen op de 2 partijen die m.i. een dikke onvoldoende verdienen, nml. het CDA en de SPM.
          Peter Geelen...... wat een verschrikkelijke, schijnbaar zelfingenomen man is dat.....
          Wat moet ik er van zeggen!?!
          Iemand die een motie indient die behelst dat wanneer barbertje hangt, ic. Luc Winants, dan moet ook de rest van het college maar hangen.... tja wat moet je daarmee.
          Maar goed, zelfs als je dat vindt dan ben je toch geen knip voor de neus waard als je die motie intrekt wanneer Luc Winants daadwerkelijk is opgestapt!
          Dit is wel zo'n verachtelijke en slechte manier van blufpoker, dat het een aanfluiting is voor een gerenommeerde fractie die het CDA wil zijn.
          En wat heb ik mij geërgerd aan de man naast Peter Geelen, Jos Gorren.
          Jeetje, wat irritant non-verbaal gedrag vertoonde hij. Het is nu te laat om dit precies te omschrijven, maar ik heb het voornemen hier nog op terug te komen.

          Dan Pie Frijns van de SPM.
          De SPM maakte bij mij de indruk een marionet van het CDA te zijn. Alles vergoelijken. Oké, het is misschien een standpunt, maar enige motivatie heb ik in hun betoog niet gehoord. Gisteren (21/09/2010) liet hij zelfs de uitspraak "Wir haben es nicht gewusst" ontsnappen. Weliswaar in een iets andere context, maar die zin vind ik in welke context dan ook niet gepast. Zeker niet in deze setting.

          Kortom mensen...... een verslag "snel" uit de losse pols, waarbij ik nog veel indrukken, kanttekeningen en opmerkingen moet verwerken.
          Ook Luc Winants 'verdediging' moet ik nog even op me laten inwerken. Misschien, heel misschien, heeft hij toch ergens een punt gehad en is het wegsturen een te zwaar middel geweest. Ik moet het, zoals gezegd, nog eens overdenken.

          Jullie zijn dus nog niet van mij af
          Last edited by Pier; 22 september 2010, 23:39.
          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • #25
           Ik lees in een krantenverslag dat Luc woest de zaal is uitgelopen, en dat niemand wist of dat nu wel of niet betekende dat hij was afgetreden. ,,U ziet maar hoe u verder gaat", heeft ie daarbij geroepen. Om even later alsnog terug te komen. Hahaha... dat is inderdaad het Theater van de Lach in optima forma.
           Don't PRESS me....

           Opmerking


           • #26
            Oorspronkelijk geplaatst door elvis Bekijk bericht
            Ik lees in een krantenverslag dat Luc woest de zaal is uitgelopen, en dat niemand wist of dat nu wel of niet betekende dat hij was afgetreden. ,,U ziet maar hoe u verder gaat", heeft ie daarbij geroepen. Om even later alsnog terug te komen. Hahaha... dat is inderdaad het Theater van de Lach in optima forma.
            Zielig. En dat wil op weg naar CH2018.

            Opmerking


            • #27
             Hoezo maak jij er vaak gebruik van?
             Alhoewel Dousberg erg gedateerd is, is een opknapbeurt niet weg en dan open laten
             Iedereen neemt mij zoals ik ben,.....nu ik nog

             Opmerking


             • #28
              Oorspronkelijk geplaatst door parel Bekijk bericht
              Alhoewel Dousberg erg gedateerd is, is een opknapbeurt niet weg en dan open laten
              JUIST Parel. En laat ook de buurtvoetbalclubs op hun plek.

              Opmerking


              • #29
               Ik citeer nog maar eens uit de affaire hoeve Castermans.

               Winants: deze avond is bedoeld om de meningen te peilen. Hij omarmt de visie van wethouder Hazeu en er wordt juist gewerkt aan plekken in de stad om de openbare ruimte zo goed mogelijk te benutten. Het is niet juist om vast te blijven houden aan oude afspraken. De samenleving verandert, woningwensen veranderen en doorstroom is nodig om vitaliteit te behouden. Het is de taak van het gemeentebestuur om naar de toekomst te kijken.

               Resultaat: de uiteindelijke nieuwbouw is onbetaalbaar voor de meeste oudere Woldenaren.

               Opmerking


               • #30
                Omarm jij Luc Winants?
                Ik ben bij vlagen geniaal, alleen is het nu windstil!

                Opmerking

                Bezig...
                X