Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2022-2026

Sluiten
This topic has been answered.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Domeinvergadering Fysiek en Sociaal d.d. 9 januari 2024.
  Benoeming wethouder Jan Hoenderkamp uitgesteld

  Het Kerst-, of zo men wil, het winterreces van ons stadsbestuur is alweer voorbij.
  Vanavond, 9 januari 2023, gaat men verder met de domeinvergadering Fysiek en de domeinvergadering Sociaal.
  Agenda Domeinvergadering Fysiek
  Agenda Domeinvergadering Sociaal.

  Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat "de gemeente" weer flink aan het stuntelen is.
  Ik schrijf "de gemeente" hier bewust tussen aanhalingstekens, want ik heb geen idee of dit aan het college ligt, de gemeenteraad of de ambtelijke ondersteuning.
  Het is een hele kunst om de website van de gemeente Maastricht te doorgronden.
  Links doen het niet en nu zijn plotseling (domein- en raads)vergaderingen verplaatst.
  Zo was er - als ik mij niet heel sterk vergis!! - oorspronkelijk een raadsvergadering gepland op dinsdag 16 januari 2024, maar die is plotseling verdwenen.

  Op 16 januari 2024 is nu een Besloten werksessie voor raadsleden en leden college B&W gepland.
  Prima, dat is natuurlijk altijd mogelijk, maar dat betekent wel dat de benoeming van de 7de wethouder, Jan Hoenderkamp, met 14 dagen wordt uitgesteld.
  Dat is op zich raar, omdat men wel heel veel moeite had met de door VOLT naar voren gebrachte kandidaat. Die zou pas in maart/april benoemd kunnen worden cq volledig aan de slag kunnen gaan, maar dat kon absoluut niet want er lag zoveel werk op deze wethouder te wachten dat het allemaal snel-snel moest.
  Maar, dat valt nu dus plotseling mee.
  Tel daarbij op dat ook het herverdeling van het takenpakket van het college van B&W nog niet (officieel) bekend is en het sterkt mij in de indruk dat het stilaan een ratjetoe is bij ons stadsbestuur dan wel dat men weinig behoefte heeft aan participatie cq openbaarheid richting de burgers.

  Laten we zeggen.... de toon voor 2024 zou wel eens gezet kunnen zijn...
  Last edited by Pier; 10 januari 2024, 09:11. Reden: Herstellen type fout
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • Stadsronde Regionaal Beleidskader Afval en Grondstoffen
   (Domeinvergadering Fysiek 9 jan. 2024)

   Agendapunt 2 van de domeinvergadering Fysiek van 9 januari 2024 was een stadsronde over het Regionaal Beleidskader Afval en Grondstoffen, oftewel in gewone mensentaal, hoe willen we dat het huishoudelijk afval wordt opgehaald cq hoe kunnen we het aanbieden.
   De gemeenteraad wilde daarover (terecht!) een stadsronde met het doel een dialoog te hebben met alle inwoners, belanghebbenden en raadsleden over het raadsvoorstel van het college van B&W. De strekking is dat de mening van de bewoners en belanghebbenden centraal staat.​
   Maar is dat zo....... ???

   Participatie.
   In het voorjaar van 2023 is er, via een steekproef, een representatieve enquête gehouden om de mening van de inwoners te peilen. De resultaten van deze onderzoeken zijn opgenomen in het nu vastgestelde regionaal beleidskader.
   In de gemeente Maastricht zijn eveneens 4 wijkbijeenkomsten georganiseerd om met elkaar in gesprek te gaan over het nieuwe beleid. Ook deze bevindingen zijn meegenomen in het regionaal beleidskader.
   Los daarvan is er een participatiebijeenkomst gehouden met de medewerkers van uitvoerende organisatie Stadsbeheer Maastricht om te inventariseren wat zij zien en horen tijdens hun werkzaamheden.
   Tot slot heeft er in elke gemeente een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor de gemeenteraad. Bovendien hebben gemeenteraadsleden uit de 3 gemeenten (Maastricht/Meerssen en Valkenburg a/d Geul) een 'klankbordgroep' gevormd, waarin zij samen in gesprek zijn gegaan over onderwerpen die relevant zijn voor inwoners en die een rol moeten krijgen in het nieuwe beleid.

   Je zou dus kunnen zeggen dat er al zoveel geparticipeerd is dat een stadronde niet meer nodig is.
   Maar die was er dus wel gisteravond.
   Ik schat dat ruim 20 burgers gisteren aanwezig waren. In totaal werden er 5 groepjes gevormd waarin deze burgers, samen met (burger-)raadsleden, zitting hadden onder aanvoering van een ambtenaar.
   De groepjes hadden allen een thema, te weten: Inzameling aan huis en via milieuperrons; Milieuparken; Communicatie; Handhaving en Circulaire economie.

   De groepjes hadden 1 uur voor hun visie, die daarna door de bewuste ambtenaar werden gedeeld.
   De uitkomsten waren (samengevat) dat de burgers, al dan niet gesteund door de (burger-)raadsleden, vinden
   1) dat er behoefte is aan het frequenter ophalen van de restafval (rode zak), zeker in de zomer maanden. Het feit dat de rode restafvalzak (in de zomer) slechts 1 keer in de 2 weken wordt opgehaald - zeker bij appartementen en hoogbouw - wordt als een groot probleem ervaren.
   2) dat de kosten voor afval bij het aanbieden bij de milieuparken te hoog zijn. Los daarvan is een milieupark leuk en fijn, maar voor mensen die geen eigen vervoer hebben cq mensen met een beperking is het bezoeken van een milieupark vaak problematisch. Een grote wens is om te regelen dat eer weer met enige frequentie grof vuil kan worden opgehaald. Bij voorkeur 1x per maand
   3) dat de communicatie van de gemeente (Maastricht) over de afvalverwerking en het ophalen van vuilnis ver onder de maat is
   4) tot slot dat het ophalen van PMD-zakken - zoals in heel veel Limburgse gemeenten - bij voorkeur georganiseerd moet worden van thuis uit. Bijvoorbeeld door de PMD-zakken op te hangen aan (lantaarn)palen in de straat.

   Op het einde vroeg een van de participanten wat de gemeente (lees: wethouder/portefeuillehouder John Aarts (VVD)) met de ideeen gaat doen?
   Of John Aarts was toen gewoon te eerlijk cq het was een slip van zijn tong, maar feitelijk zei hij dat het Raadsvoorstel al vast staat en dat het waarschijnlijk ongewijzigd zal worden ingediend.
   Dat is ook logisch, want alles is (kijk maar hier) al lang geregeld.
   Uiteraard kan de gemeenteraad, via moties of amendementen, nog wat wijzigingen afdwingen, maar ik denk niet dat die kans erg groot is.

   Deze stadronde toont, denk ik, weer eens aan dat daadwerkelijke participatie (via een stadsronde) vaak een wassen neus is.
   Dat mag de gemeenteraad zichzelf aanrekenen, want bij agendapunt 4 - maar daarover later meer - pleit het CDA plotseling voor nog een Stadsronde over de Zero-emissieruimte (ZES), terwijl het beleid van ZES al in 2021 is afgehamerd. Zo hou je niet alleen jezelf voor de gek, maar vooral de burgers!
   Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

   Opmerking


   • Op het einde vroeg een van de participanten wat de gemeente (lees: wethouder/portefeuillehouder John Aarts (VVD)) met de ideeen gaat doen?
    Of John Aarts was toen gewoon te eerlijk cq het was een slip van zijn tong, maar feitelijk zei hij dat het Raadsvoorstel al vast staat en dat het waarschijnlijk ongewijzigd zal worden ingediend.
    Dat is ook logisch, want alles is (kijk maar hier) al lang geregeld.
    Uiteraard kan de gemeenteraad, via moties of amendementen, nog wat wijzigingen afdwingen, maar ik denk niet dat die kans erg groot is.​
    Geplaats door Pier..
    ----------------------------------------------------------------------


    dus participatie is nog altijd een hol woord
    dus in feite zit je daar als jan met de korte achternaam.
    Ons buurt netwerk heeft het goed door

    ze blijven weg en drinken thuis hun koffie ..

    Last edited by Ton.2014; 10 januari 2024, 19:24. Reden: plaatser vergeten .

    Opmerking


    • Even een verduidelijking op de stadsronde. Een Stadsronde heeft als doel om inwoners de gelegenheid te geven om de raad te laten horen wat de stad vindt van de voorstellen van het college. Zie het meer als een interactieve vorm van inspreken dus. Een stadsronde is niet participatie in de traditionele zin; het is dan inderdaad te laat om invloed uit te oefenen op het maken van beleid. Het voorstel van college ligt er immers al, het college mag dat ook niet meer zomaar wijzigen als het al ‘onder de raad’ is. De echte participatie van het college gebeurt allemaal vooraf (en is ook gebeurd in alle sessies die Pier noemt).

     Het doel van deze stadsronde was dus puur om de raadsleden te laten weten wat de inwoners vinden, zodat raadsleden deze input kunnen meenemen in hun overwegingen bij de besluitvorming. En dus inderdaad een motie of amendement kunnen indienen als zij hetgeen de inwoners zeiden in de stadsronde terecht vinden.

     Was dat niet duidelijk gemaakt in de ronde?

     Opmerking


     • Oorspronkelijk geplaatst door WoDM Bekijk bericht
      Even een verduidelijking op de stadsronde. Een Stadsronde heeft als doel om inwoners de gelegenheid te geven om de raad te laten horen wat de stad vindt van de voorstellen van het college. Zie het meer als een interactieve vorm van inspreken dus. Een stadsronde is niet participatie in de traditionele zin; het is dan inderdaad te laat om invloed uit te oefenen op het maken van beleid. Het voorstel van college ligt er immers al, het college mag dat ook niet meer zomaar wijzigen als het al ‘onder de raad’ is. De echte participatie van het college gebeurt allemaal vooraf (en is ook gebeurd in alle sessies die Pier noemt).

      Het doel van deze stadsronde was dus puur om de raadsleden te laten weten wat de inwoners vinden, zodat raadsleden deze input kunnen meenemen in hun overwegingen bij de besluitvorming. En dus inderdaad een motie of amendement kunnen indienen als zij hetgeen de inwoners zeiden in de stadsronde terecht vinden.

      Was dat niet duidelijk gemaakt in de ronde?
      Welkom WoDM op ons forum.

      Hetgeen je schrijft klopt helemaal. De enige nuance die ik zou kunnen maken is dat ik persoonlijk 'de Stadronde' wel een vorm van participatie vind, al is het geen participatie in de zin van de vorig jaar aangenomen Inspraak- en Participatieverordening.

      Mijn 'zorgen' zijn dat insprekers bij Stadsronden dit verschil niet (her)kennen en daarom wellicht het idee hebben of krijgen dat het college van B&W - wat de meesten onterecht aanduiden als het Stadsbestuur - niets doet met hun inbreng.

      Maar je bijdrage is heel helder, maar verklaar dan maar eens, aan de relatieve leek, wat het doel is van de Stadsronde die het CDA nu geagendeerd heeft in het kader van de ZES.
      Ik zal dit in de volgende posting nader uitleggen, althans wat het CDA geagendeerd heeft.
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
       verklaar dan maar eens, aan de relatieve leek, wat het doel is van de Stadsronde die het CDA nu geagendeerd heeft in het kader van de ZES.
       Ik vermoed dat het doel hetzelfde is; zorgen dat de gemeenteraad rechtstreeks van betrokkenen (loodgieters, was het?) hoort wat zij vinden van een kwestie, zodat er misschien op basis van de verhalen van deze mensen draagvlak ontstaat bij de raad voor een motie, zoals ook de motie inzake marktkooplui (die onlangs is aangenomen).

       Opmerking


       • CDA vraagt om een extra stadsronde rond de Zero Emissie Zone
        (Domeinvergadering 9 januari 2024)

        In de bovenstaande postings is het al een paar keer benoemd, de extra Stadsronde rond ZES.
        Ter verduidelijking het navolgende.
        ZES staat voor Zero Emisie Stadslogistiek, hetgeen weer een onderdeel is van de Zero Emisie Zone.

        Tijdens de laatste raadsvergadering, op 19 december 2023, diende het CDA, met steun van andere partijen, een motie Ontheffing ambulante Handel in.
        De strekking van die motie is dat de gemeente Maastricht in navolging van gemeenten Amersfoort en Enschede een algemene, lokale
        ontheffing voor de zero emissie zone tot 2030 verleend voor de ambulante handel.

        Deze motie werd met 21 stemmen voor en 15 tegen aangenomen.

        Met ambulante handel moet je in Jip-en-janeketaal lezen 'marktkooplui'.
        Een aantal (kleinere) partijen stemden in december 2023 tegen deze motie.
        Zij gaven o.a. aan dat met deze motie geen recht wordt gedaan aan het beleid zoals afgehamerd over de Zero Emissie Zone (GL, 50PLUS en VOLT) en er meer kleine ZZP'ers zijn dan alleen marktkooplieden en er dus sprake is van rechtsongelijkheid (SP),

        Tijdens de Domeinvergadering Fysiek van 9 januari 2024 vroeg Jan Janssen van het CDA, namens de afwezige fractievoorzitster Gabriëlle Heine, nu dus voor een nieuwe Stadsronde, omdat er ook loodgieters, timmerlui, glazenwassers etc etc. zijn die ook een probleem krijgen als ZES op 1 jan. 2025 wordt ingevoerd.
        Los van het moment waarop deze Stadsronde wordt aangevraagd, schoten een paar partijen direct in de 'hakken-in-het-zand'-modus

        Kitty Nuijts (LPM) had wel een hele goede reden.
        Zij gaf aan dat ze er niets meer van snapt. Op 7 november 2023, bij de behandeling van de begroting 2024, had zij een motie ingediend (zie HIER)​ met - los van de marktkooplieden - een inventarisatie te maken onder zoveel mogelijk ondernemers verbonden aan de binnenstad, die gevestigd zijn in de binnenstad/er diensten leveren/bevoorraden, en deze ook actief in dit onderzoek mee te nemen en de resultaten van het onderzoek (geanonimiseerd) terug te koppelen naar de gemeenteraad voor 1 maart 2024 of zoveel mogelijk eerder.

        Maar deze motie werd niet gesteund door het CDA!! De motie werd in het algemeen verworpen.
        Maar nu lijkt het erop dat het CDA doelgroep voor doelgroep wel heroverwegen.

        Oorspronkelijk geplaatst door WoDM
        Even een verduidelijking op de stadsronde. Een Stadsronde heeft als doel om inwoners de gelegenheid te geven om de raad te laten horen wat de stad vindt van de voorstellen van het college (..)

        GroenLinks (Coen van der Gugten) bracht in dat er allang een stadsronde is geweest over dit onderwerp en wel op 23 febr. 2021! (zie HIER)
        Daarna is het raadsvoorstel Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) op 30 maart 2021 aangenomen (zie registratie nummer 2021-04045).
        En nu wordt er stukje voor beetje geknabbeld aan dit aangenomen raadsbesluit.

        Bennie van Est (50 PLUS) begrijpt wel de roep om een nieuwe Stadsronde, maar dan wel een Stadsronde waarin iedereen zijn zegje mag doen over de ZES. Niet alleen ZZP'ers (loodgieters/gazenwassers etc.), maar iedere burger.

        Lang verhaal kort, er wordt een nieuwe Stadsronde gepland rond ZES.

        Persoonlijk vind ik, en er waren meerdere partijen die die mening hadden, dat het nooit verkeerd is om (misschien te laat) te luisteren naar de burgers, maar ik blijf van mening dat steeds de indruk wordt gewekt dat deze burgers wellicht een sleutel in handen denken te hebben voor een veranderend beleid, maar dat de kans heel groot is dat er niets zal veranderen.
        De problemen die het CDA en andere partijen nu vanaf 1 jan. 2025 voorzien, hadden ze ook al kunnen bedenken toen ze voor het Raadvoorstel ZES stemden op 30 maart 2021.
        Maar toen zat GroenLinks (wethouder Gert-Jan Krabbendam) nog in het college en zou en moest ZES er komen.

        Het lijkt erop dit (terecht?) herzien van het staande beleid inzake ZES een bewijs is dat het college en de gemeenteraad op veel te korte termijn bestuurd heeft en ook nog eens via een (nu wellicht achterhaald?) coalitieakkoord 2018-2022.
        Ik denk enerzijds dat een goed beleid pas na pakweg 10 jaar kan worden getoetst. Anderzijds moet een bestuursorgaan ook niet blind zijn voor voortschrijdend inzicht.
        Het stadsbestuur zit in deze dus in een spagaat, maar ja...... dat heeft het stadsbestuur (gemeenteraad) zichzelf aangedaan.
        Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

        Opmerking


        • In een ander topic over wonen boven winkels heb ik al eens uitgelegd hoe smerig de binnenstad is met alle verkeer en pakketbezorgers alsook alle reinigingsdiensten die er vanaf 6 uur doorheen koetsieren. Vooral ook de Euro Diesel 0 vrachtauto's die er tuffen en de motoren en/of diesel koelaggregaten uren laten draaien tijdens laden en lossen is met de ZES eindelijk aan te pakken.
         Ik geef daarom retrospectief Krabbendam een pluim.
         En niet vergeten, de frituurluchtjes, waar je misselijk van wordt is ook rondom het OLV plein een drama voor de bewoners die hun ramen dus gesloten moeten houden.
         Uh voor de onwetenden zuurstof en ventileren! Luchtkwaliteit wordt nu ook in verband gebracht met dementie zo stond deze week in de krant.

         Ik hoop dat die politieke gasten eens een echte stadsronde / rondgang krijgen in het centrum om het te zien gebeuren en te horen als ook ruiken.
         De vervuiler betaald. CDA heeft een nieuwe Wobke. Prima.

         Iets te oud voor re-educatie
         iets te jong voor afdanking
         m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

         Opmerking


         • Oorspronkelijk geplaatst door Antonius Bekijk bericht
          In een ander topic over wonen boven winkels heb ik al eens uitgelegd hoe smerig de binnenstad is met alle verkeer en pakketbezorgers alsook alle reinigingsdiensten die er vanaf 6 uur doorheen koetsieren. Vooral ook de Euro Diesel 0 vrachtauto's die er tuffen en de motoren en/of diesel koelaggregaten uren laten draaien tijdens laden en lossen is met de ZES eindelijk aan te pakken.
          Ik geef daarom retrospectief Krabbendam een pluim.(...)

          Ik hoop dat die politieke gasten eens een echte stadsronde / rondgang krijgen in het centrum om het te zien gebeuren en te horen als ook ruiken.
          De vervuiler betaald. CDA heeft een nieuwe Wobke. Prima.
          Zelf woon ik niet in de binnenstad, maar ik kan me voorstellen wat Antonius hier beschrijft.
          Dat geluid heb ik in de afgelopen tijd niet gehoord en ik begin het CDA er steeds meer er van te verdenken enkel oog te hebben voor de ZZP'ers. Die konden sinds 2021 weten dat de nieuwe ZES-regels vanaf 2025 op hun van toepassing zijn.
          Het CDA had, volgens mij, wel gelijk daar waar het de ambulante handel (marktkooplieden) betreft. Dat voor hun een uitzondering is gemaakt kan ik wel billijken.
          Aangezien de aankomende ZES Stadsronde voor iedereen is en dus niet alleen voor ZZP'ers, krijgt Antonius nu een (hernieuwde) kans om van dit recht gebruik te maken en de gemeenteraad te wijzen op het ongemak van de binnenstadbewoners.


          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • GroenLinks op de bres voor ouderen

           Ik heb de neiging niet direct een verband te leggen tussen GroenLinks en ouderen. U wel?
           Ik moet hier wel bij aantekenen dat 3 van de vier thans zittende raadsleden in Maastricht 65-plussers zijn
           Dus toen ik op 23 december 2023 in Dagblad De Limburger een advertentie van GL las (Iedere Maastrichtenaar lachend negentig!) en GL in die advertentie vroeg naar de verhalen van ouderen over de ouderenzorg en de toekomst van de ouderenzorg, kon ik niet de de neiging weerstaan om een whatsapp-bericht naar Mark Mülders, de fractievoorzitter van GL in Maastricht, te sturen met de vraag of GL plannen heeft voor een fusie met de Seniorenpartij en/of 50Plus.
           Dit berichtje stuurde ik overigens alleen in de wetenschap dat Mark Mulders de humor inziet van een dergelijk bericht!

           Afgelopen week heb ik een serieus gesprek gehad met Mark Mulders over dit thema.
           Mark wees mij op een persbericht van 6 december 2021, waarin toenmalig GL-raadslid Menno Janssen en Mark Mulders o.a. aandacht vroegen voor eenzaamheid onder ouderen.
           Dus de aandacht voor ouderen van GL in Maastricht is niets nieuws.

           Deze week heeft GroenLinks schiftelijke vragen gesteld over het feit dat een aanzienlijk deel van de hulpbehoevende ouderen rond Kerstmis en Nieuwjaar verstoken zijn gebleven van huishoudelijke hulp. Deels kwam dit omdat de feestdagen op werkdagen (bijvoorbeeld maandag en dinsdag 25 en 26 december 2023 en aansluitend nog eens maandag 1 januari 2024) vielen.
           En uiteraard zijn ook de huishoudelijke hulp-meewerkers, door GroenLinks terecht aangemeld als 'de helden', in die periode vaak met (verdiend!) verlof.
           Los van de zomerperiode blijkt ook de kerstperiode een "moeilijkere periode" in relatie tot het continueren van huishoudelijke hulp. Mantelzorgers hebben - volgens GroenLinks
           - contact opgenomen met de desbetreffende organisaties die in opdracht van de gemeente Maastricht huishoudelijke hulp verlenen maar helaas zonder resultaat.

           GroenLinks wil van het college van B&W o.a. weten waarom de organisaties die de huishoudelijke hulp - in opdracht van de gemeente - organiseren geen (maatwerk) kunnen leveren?
           Bijvoorbeeld een oplossing waardoor alle inwoners die recht hebben op huishoudelijke hulp tijdens deze periode van twee weken allemaal minimaal één keer huishoudelijke hulp krijgen in
           plaats van sommige hulpbehoevenden wel wekelijks en andere hulpbehoevenden niet?
           Kan de gemeente hier met deze aanbieders van huishoudelijke hulp over in gesprek gaan en de uitkomst van het gesprek terugkoppelen naar de raad?

           In de praktijk betekende het dat sommige hulpbehoevenden op maandag 18 december 2023 voor het laatst huishoudelijke hulp hebben gehad en vervolgens pas weer op
           maandag 8 januari 2024. Dit kan echt niet, toch?

           Zoals bekend loop ik niet vaak weg met de ideeën en opvattingen van GroenLinks, maar in deze hebben ze mijn volledige sympathie

           En zijn er lezers die wensen en ideeën hebben om lachend negentig te worden, dan kunnen zij schrijven of mailen naar Mark Mülders via ouderenzorg@groenlinksmaastricht.nl of een brief richting
           Gemeente Maastricht
           t.a.v. Mark Mülders,
           Postbus 1992
           6201BZ Maastricht​​
           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • Ja ik krijg een herkansing maar ik woon dus niet meer in het centrum omdat ik er gek werd en ziek van geworden ben.

            Het centrum met de diverse winkels en dus eigen bedrijfsprofielen worden bevoorraad van 6~ a 7:00 ( en eerder voor de Hoereca ) tot 12:00 door ronkende en uitlaatgassen uitstotende voertuigen.

            Om 12:00 uur komen dan eindelijk de paaltjes die gemotoriseerd verkeer uitsluiten en voor voetgangers een vrije wandel strook betekenen. Meestal allemaal naast elkaar lopend als de gebroeders Dalton uit de Lucky Luke strip. Ontwijken is amper mogelijk.

            Het centrum wordt dus ook ontzorgd van alle verpakkingsmaterialen en of voedselresten meestal na 18:00 uur als de paaltjes worden weggehaald. Let wel dat zijn meerdere "niet gemeentelijk geabonneerde dienstverleners" dat zijn dus zeker 3 a 4 partijen die ook nog even alle uitlaatgassen komen spuien in de binnenstad.

            Je kan het zo gek niet bedenken maar er staan overal vrachtauto's en autobusjes in de straten van dat inkoopcentrum Maastricht in de meest nauwe en kleine straatjes en een chauffeur is ook maar een mens die wacht op toegang tot winkels en bedrijven.
            Helaas is de hele binnenstad / centrum inkoop straten voorzien van GLAzen gevel fronten op die begane grond en die dus met die kinderkopjes een echoput voor de bovenliggende woonruimtes vormen.
            De straatvorm en gevelafstand maakt mede uit qua reflecties van ongewenste geluiden. Volgens het oude bouwbesluit mocht ik er niet eens wonen gezien de dB op de gevel.

            Mocht er iemand een keer meer dan twee luchtkwaliteit meetstations eens in die straten willen laten plaatsen ter analyse en misschien ook nog een paar decibelmeters zou het duidelijker worden hoeveel extreme overlast er in wonen boven winkels is. ZES is een visie. Het betekend echter niet dat je daarmee een gezonde leefomgeving vastlegd en/of vaststeld.

            Bovendien is de handhaving een grote desillusie omdat ze gewoon weg niet handhaven inzake de op straat staande luidruchtige drinkers en musikanten.
            Weten jullie hoeveel evenementen er plaatsvinden in de binnenstad die gewoonweg niet aangemeld zijn?

            Maar terug naar ZES.
            Er moest elke levering per fiets zijn en of electromobiel mogelijk zijn.
            De bevoorrading van het hele centrum daar hadden we het al eens over op dit forum, behoort toe aan de stille mobiliteit met waterstof brandcel of elektrisch
            .

            Met dank aan de aandacht van alle politici

            Iets te oud voor re-educatie
            iets te jong voor afdanking
            m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

            Opmerking


            • Beste Antonius
             de overlast beperkt zich niet alleen tot de binnenstad.
             wat dacht je van de hertogsingel en omgeving
             het probleem is dat niet alleen bestel diensten maar ook de bewoners
             van 18 straten (Binnenstad )via hertogsingel /calvariestraat naar huis moeten.
             dan een mooi voorbeeld tijdens de kerst dagen doseren ze ook nog eens
             het stoplicht ,ik zelf had de pech om vanaf Emma plein tot het stoplicht ca 15 minuten over gedaan heb
             wat denk je dat deze mensen op de hertogsingel binnen krijgen.
             met dank aan de vrijthof garage ..
             zie de rapporten van clear loch van dik tien jaar geleden
             hertogsingel een van de 10 meest vervuilde straten in Maastricht .
             dan de slogan neem de fiets (meestal doe ik dat )
             maar probeer hem eens kwijt te worden in het centrum..
             Last edited by Ton.2014; 15 januari 2024, 18:51. Reden: de S vergeten

             Opmerking


             • Besloten werksessie voor (burger-)raadsleden en leden college B&W
              (Vergaderingen 16 en 31 januari 2024)

              Het lijkt er op dat onze (burger-)raadsleden en het college van B&W qua (openbare) vergaderingen in januari 2024 even op gang moeten komen.
              Op de agenda staan slechts 1 openbare raadsvergadering (30 januari) en 2 openbare Domeinvergaderingen (9 januari 2024).
              Twee Domeinvergaderingen zijn geschrapt, maar daarvoor in de plaats wel 2 besloten werksessies.

              Nu heeft alles wat besloten, vertrouwelijk en geheim is gelijk mijn aandacht.
              Dus toen ik las dat er op 16 januari 2024 een besloten werksessie kwam voor alle raadsleden met het college van B&W en er voor de burgerraadsleden (zonder college??) op 31 januari 2024 ook nog een besloten werksessie komt, was mijn interesse gewekt.
              Het blijkt dat men deze werksessies gebruikt om de onderlinge omgangsvormen te verbeteren.
              Overigens hoefde je voor deze inhoud niet lang te rechercheren, want de griffie was zo vriendelijk om dat te vermelden in de agenda. Waarvoor dank

              Toen ik enkele raadsleden vroeg naar hun commentaar op deze besloten werksessies schoten sommigen gelijk in de stress en vroegen waar ik het over had cq waarom ik meende dat het over de omgangsvormen ging.
              Ik heb geen geheimen (in tegenstelling tot ons stadsbestuur ) en vertelde dat het op de agenda stond vermeld.
              Kennelijk was dat niet de bedoeling, want inmiddels heeft de Griffie het er vanaf gehaald.....

              Maar ja, nu weet ik (formeel) natuurlijk nog steeds niet wat er op 16 januari jl is besproken.
              Geen enkele aanwezige zegt iets. Dat is lovenswaardig...... maar voor Pier onbevredigend!
              Ik heb natuurlijk wel al hier en daar een opmerking opgevangen.

              In de afgelopen 45 jaar heb ik natuurlijk ook vaker in een werksituatie gezeten waar terecht geconstateerd werd dat het allemaal niet meer erg soepel loopt.
              Maar ik heb in die jaren ook geleerd dat je één ding zeker niet moet doen.
              Een (besloten) werksessie of werkgroepje organiseren.
              Zoiets roept vanaf het begin weerstand op.

              Het scenario is als volgt.
              Je hebt een (klein) groepje (college?) dat dartelend binnenkomt en denkt dat het opgelost wordt.
              Je hebt een (veel) grotere groep die denkt "wat een onzin" en begint met de hakken in het zand.
              De positivo's nemen in het begin de leiding..... tot dat er een verkeerde opmerking wordt gemaakt.
              Dan komt de grote groep in actie en vliegen de verwijten over en weer.
              Na pakweg 2 uur is iedereen moe en wordt er een (papieren) vrede getekend, maar niet echt!
              Uiteraard is bovenstaand scenario speculatief. In ieder geval is bij of rond deze sessie afgesproken dat er ook een sessie voor de burgerraadsleden moest komen.

              Enfin.... deze eerste besloten werksessie was dus op dinsdagavond 16 januari 2024.

              Op woensdag 17 januari 2024 kwam de SP (Stephanie Blom) met schriftelijke vragen aan het college van B&W over de verhuizing van de rechtbank Limburg naar de huidige locatie van het St. Maartenscollege.
              Waarschijnlijk had Stephanie Blom al voor de besloten werksessie deze vragen opgesteld, maar als je deze (terechte) vragen leest, kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat er toch enig venijn in de vraagstelling zit. En persoonlijk denk ik ook niet dat Stephanie Blom in te delen was bij de kleine groep dit dartelend binnenkwam bij de eerste gesloten werksessie.
              Met het stellen van kritische (schriftelijke) vragen is niets mis mee. In een goed (duaal) politiek stelsel mag men best venijnig zijn.
              Het gaat er vooral om dat men buiten de raadszaal goed met elkaar omgaat. Maar laten we eerlijk zijn, als je in de raadszaal (terecht?) de les krijgt gelezen is het moeilijk om in de antichambre vervolgens lachend een biertje of colaatje te drinken met je opponent.
              En daar draagt een besloten werksessie niets aan bij.

              Maar goed, iets blijft allen geheim (besloten) als er maximaal 3 personen bij zijn betrokken, waarvan 2 al dood zijn.
              Bij deze besloten sessie zijn pakweg 50 personen betrokken. Dus we weten vrij snel wat er besproken is.....
              Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

              Opmerking


              • 23,5 miljoen euro voor tien hectare Tregaterrein

               Hoe groot is 10 hectare? Gewone mensen rekenen meestal in m3, dus ik heb het even omgerekend. Tien hectare is 100.000 m3.
               Oftewel 230,- euro per vierkante meter. Is dat veel?

               In een RaadsInformatieBrief (RIB ) legt Frans Bastiaens (SPM), wethouder Stedelijke Ontwikkeling, uit dat deze prijs - we hebben het dan over het Tregaterrein tussen pakweg Limmel en de Maas - geheel marktcomform is.
               Bastiaens: "De (ver)koopprijs is door een objectieve en gecertificeerde taxateur beoordeeld als marktconform en vormt daarmee dan ook een onderbouwde en verantwoorde basis voor verdere besluitvorming".

               Het college van B&W is blij met de unieke mogelijkheid om het Tregaterein aan te kunnen kopen. Als deze deal rond is kan worden gestart met een grote gebiedsontwikkeling die vele kansen en voordelen biedt voor zowel de leefbaarheid en positie van Limmel als voor de stad.

               Limmel aan de Maas
               Limmel, de Maas en de stad worden letterlijk met elkaar verbonden. Groene wiggen, een gevarieerd woningaanbod en verbetering van de infrastructuur in en rondom het plangebied vormen de basis voor een aantrekkelijk nieuw stadsdeel.
               Het college heeft op 16 januari 2024 dan ook besloten om de koopovereenkomst voor de aankoop van het Tregaterrein aan te gaan.
               Het college van B&W hoopt dat deze aankoop geagendeerd kan worden voor de raadsvergadering van 30 januari 2024.
               Daarmee wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

               Hier komen we even op een essentieel punt dat ik even wil nadrukken.
               In tegenstelling wat - volgens mij - nog steeds een heel groot deel van de inwoners van Maastricht denkt, is niet de burgemeester en/of zijn wethouders degenen die beslissen of zoiets wel/niet gekocht kan worden, maar de gemeenteraad!!!!
               Het is daarom ook van een heel groot belang dat mensen eens in de 4 jaar hun stem uitbrengen voor de gemeenteraad!!
               Dus concreet betekent dit dat de raad op 30 januari 2024 deze gronddeal kan goedkeuren dan wel naar de prullenbak kan verwijzen.
               Eerlijk gezegd acht ik dit laatste niet erg groot, al zullen enkele oppositiepartijen wellicht nog veel te lange pleidooien houden, maar waarschijnlijk heeft de coalitie allang met elkaar gesproken en kenbaar gemaakt dat deze gronddeal prima is!

               In het geval de gemeenteraad geen wensen en bedenkingen (meer) heeft tegen de aankoop van het Tregaterrein en hiervoor het budget beschikbaar stelt, vindt uiterlijk 14 februari 2024 de eigendomsoverdracht plaats.

               De huidige eigenaar van het terrein, Maaszicht Ontwikkeling BV (Lees: ondernemer Rien Leeijen) zal een flinke winst opstrijken.
               Helemaal precies weet ik het niet - ik ken het dossier namelijk niet tot in detail -, maar als de gemeente pakweg 10 jaar geleden wat voortvarender was geweest hadden ze het terrein voor pakweg 10 miljoen minder kunnen kopen. Jammer.....

               ​​​
               Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

               Opmerking


               • Spannend.
                Alleen is het niet Limmel aan de Maas, Limmel is altijd begrensd geweest en zou je een stedelijke uitbreiding op het Tregaterrein een nieuwe naam moeten geven. "Capri Sun" bijvoorbeeld.
                Ook is het ontwerpplan zoals stedenbouwkundige Frans Ziegler voorstelde geen goede basis voor een dergelijk aankoop besluit. Omdat het niet genoeg verdichting oplevert en te weinig toekomstgericht is en/of circulair bouwen toelaat. Verkavelingen en circulair bouwen is maar één woord voor insiders.

                Meer nog zou het ook spannend worden voor deze en gene of er nu een in elkaar gefoefeld Bestemmingsplan ligt volgens de nieuwe Omgevingswet inzake nieuwbouw.
                Dat zal wel niet het geval zijn.

                Het zou de gemeenteraad sieren als ze niet over geld en aantallen woningen zeiken in hun beraadsavonden maar over een visie. Is dit de laatste uitbreiding van Maastricht of gaat men door op de oude voet?

                Iets te oud voor re-educatie
                iets te jong voor afdanking
                m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

                Opmerking

                Bezig...
                X