Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

A2 tunnel Maastricht

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Breur
  replied
  Werkzaamheden aan te A2-tunnel te volgen via webcam.

  Via webcams zijn de werkzaamheden aan de A2-tunnel in Maastricht nu ook in real-time te volgen:

  http://www.maastrichtbereikbaar.nl/webcam.html

  Leave a comment:


 • Wigo
  replied
  Merci Equinox voor de nieuwe foto's A2 tunnel project.

  Leave a comment:

 • Gast
  Gast

 • Equinox
  Gast antwoordde
  Nieuwe foto's A2 tunnel project

  Equinox/a2maastricht.nl
  Leave a comment:

 • Gast
  Gast

 • Equinox
  Gast antwoordde
  Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
  Totaal kansloos.
  Inderdaad, net zoals Koningstunnel totaal kansloos is. Maar bedankt voor de uitgebreide motivatie.

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  Totaal kansloos.

  Leave a comment:

 • Gast
  Gast

 • Equinox
  Gast antwoordde
  Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
  Koningsplein, Oranjeplein, Nassaulaan, een nieuwe koning: kortom allemaal redenen om de tunnel De Koningstunnel te noemen
  Aangezien de President Rooseveltlaan straks niet meer bestaat (wordt Parklaan) en de tunnel deze functie overneemt: opteer ik eerder voor een niet Koningshuis gezinde naam maar voor de President Roosevelttunnel. Past ook beter qua naamgeving bij de aansluiting met de John F. Kennedybrug en de nabijheid van het Old Hickoryplein.

  Of we noemen de tunnel Prinspilstunnel

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  Koningsplein, Oranjeplein, Nassaulaan, een nieuwe koning: kortom allemaal redenen om de tunnel De Koningstunnel te noemen

  Leave a comment:

 • Gast
  Gast

 • Equinox
  Gast antwoordde
  Vanaf maandag 4 februari start de firma Züblin bij de President Rooseveltlaan-Oost met het graven van sleuven voor de bouwkuipwanden. De sleuven worden gevuld met cement-bentoniet, een mengsel van water en fijne kleideeltjes dat ervoor zorgt dat de sleuven stabiel blijven. Naar verwachting is het graafwerk op deze plek eind februari klaar. Züblin gaat dan verder ten zuiden van de Gemeenteflat, richting kruispunt Scharnerweg.

  Tijdens het graven van de sleuven komt grond vermengd met cement-bentoniet vrij. Dit restmateriaal wordt opgeslagen voor hergebruik. Het opslagterrein bevindt zich langs de Adelbert van Scharnlaan, daar waar - tot ongeveer een jaar geleden - een hondenlosloopgebied was. Per uur rijden 2 tot 3 vrachtwagens vanaf de werkterreinen bij de Gemeenteflat en Oranjeplein-Oost naar de Adelbert van Scharnlaan. Een deel van de route loopt over het kruispunt Scharnerweg en de Nassaulaan-Oost. Daar zet Avenue2 verkeersbegeleiders in.

  Medio mei verlegt Avenue2 de tijdelijke N2/A2 ten noorden van de John F. Kennedysingel in westelijke richting (zie foto hieronder). Dan komt ruimte vrij om het bouwverkeer via werkterreinen te laten rijden.a2maastricht.nl

  Leave a comment:

 • Gast
  Gast

 • Equinox
  Gast antwoordde
  Waarom wordt het kruispunt niet in fases afgesloten zodat het verkeer toch door kan gaan?

  Avenue2 heeft , samen met de gemeente Maastricht, twee mogelijke werkwijzen onderzocht: het kruispunt Scharnerweg (beperkt) openhouden of volledig afsluiten.

  Beperkte openstelling
  De ruimte tussen de Gemeenteflat en Oranjeplein is erg krap (zie afbeelding hiernaast). Hierdoor is het onmogelijk om het kruispunt Scharnerweg tijdens de werkzaamheden (beperkt) open te houden voor alle verkeer en gelijktijdig een verkeersbrug te plaatsen die breed genoeg is. Maar een beperkte openstelling heeft niet alleen een smallere verkeersbrug tot gevolg: ook de duur van de werkzaamheden is in dat geval veel langer. Omdat Avenue2 de brug dan in delen moet plaatsen, ondervinden weggebruikers gedurende circa 6 maanden overlast. Afsluitingen van kruispunt Scharnerweg zijn ook dan onvermijdelijk, al duren die korter.
  Verkeer ondervindt bij een beperkte openstelling niet alleen tijdens de werkzaamheden hinder, maar ook daarna. Een smallere brug betekent immers dat er minder ruimte beschikbaar is voor alle verkeer. Dat geldt met name voor fietsers en voetgangers. Een smallere brug heeft tot gevolg dat zowel fietsers als voetgangers aan één zijde van de brug moeten oversteken, in beide richtingen. De ruimte die dan overblijft voor voet- en fietspad is niet meer dan drie meter. Die hinder is langdurig: tot eind 2016, als de A2-tunnel gereed is.  Volledig afsluiting
  Door de volledige afsluiting van kruispunt Scharnerweg beschikt Avenue2 over voldoende werkruimte om een brede verkeersbrug te plaatsen. Dat betekent dat de verkeerssituatie na openstelling van de gelijkvloerse verkeersbrug vergelijkbaar is met het huidige kruispunt Scharnerweg: brede rijstroken voor auto’s en bussen, maar ook aparte voet- en fietspaden aan weerszijden van de verkeersbrug. De verkeershinder tijdens de afsluiting is weliswaar fors, maar beperkt van duur. Na 10 weken gaat het kruispunt Scharnerweg weer open en is de verkeerssituatie weer normaal.


  Waarom heeft Avenue2 tien weken tijd nodig voor het plaatsen van een verkeersbrug? Kan dat niet sneller?
  De verkeersbrug kan niet zonder meer op het bestaande wegdek geplaatst worden. Eerst moet Avenue2 onder kruispunt Scharnerweg een deel van de bouwkuip aanleggen zodat de verkeersbrug bovenop de bouwkuipwanden geplaatst kan worden. De wanden ondersteunen dan niet alleen de bouwkuip, maar ook de verkeersbrug.

  De werkzaamheden zijn onderverdeeld in drie fasen:
  • Fase 1: het voorbereidende werk
  • Fase 2: de aanleg van de bouwkuip
  • Fase 3: het plaatsen en afbouwen van de verkeersbrug

  Fase1: het voorbereidende werk
  Eerst richt Avenue2 het werkterrein in en maakt dit zogenaamd ‘functievrij’. Dat betekent dat het asfalt en alle aanwezige kabels en leidingen verwijderd worden. Inmiddels zijn alle kabels en leidingen verlegd, maar onder het kruispunt bevinden zich nog tal van kabels waarvan de herkomst niet (meer) bekend is. Dat zijn zogenaamde ‘weeskabels’. Avenue2 moet alle weeskabels in kaart brengen en testen alvorens deze te verwijderen. Bovendien is de grond onder het kruispunt Scharnerweg verontreinigd. Avenue2 moet de grond – volgens een vast protocol – saneren en afvoeren naar een depot. Voor het inrichten en voorbereiden van het werkterrein zijn daarom drie weken tijd nodig.

  Fase 2: de aanleg van de bouwkuip
  Eerst plaatst Avenue2 geleidebalken over een lengte van 48 meter, langs de tijdelijke N2/A2 en tussen de Gemeenteflat en Oranjeplein-Oost. Dan kan de firma Züblin starten met het graven van de verticale sleuven voor de bouwkuipwanden. De geleidebalken zorgen ervoor dat er altijd op de juiste plek gegraven wordt. Tijdens het graven van de verticale sleuven worden deze gevuld met een mengsel van cement, bentoniet (een kleiachtig materiaal) en water. Dit mengsel zorgt ervoor dat de sleuf niet kan instorten tijdens het graven. In de sleuf wordt vervolgens een stalen damwandplank afgehangen. De sleuven worden over een lengte van 48 meter gegraven, langs de tijdelijke N2/A2 en tussen de Gemeenteflat en Oranjeplein-Oost.
  Als de bouwkuipwanden gereed zijn, graaft Avenue2 de bouwkuip uit tot een diepte van circa 2,5 meter. Zodra de grond is weggegraven, start de firma Van Tongeren met het boren van bronnen voor grondwaterbemaling. De firma Züblin gaat verder in zuidelijke richting totdat de N2/A2 bij Europaplein voor de laatste keer verlegd is, over het A2-tunneldak bij Europaplein. Dan start ter hoogte van de Nassaulaan de zogenaamde 'tunneltrein' richting noorden.

  Fase 3: plaatsen en afbouwen van de verkeersbrug
  Als de bouwkuip gereed is kan Avenue2 de verkeersbrug op de bouwkuipwanden plaatsen. Daar zijn slechts twee dagen tijd voor nodig. Maar de verkeersbrug kan na plaatsing nog niet meteen in gebruik genomen worden. De brugdelen moeten eerst op het bestaande wegdek aangesloten worden. Dat betekent dat Avenue2 onder andere rij- en stootplaten plaatst, de brugdekken asfalteert en van markeringen voorziet en de verkeerslichten opnieuw installeert. De afbouwwerkzaamheden duren drie weken.
  Waarom wordt het kruispunt niet in de zomer afgesloten, als alle scholen vakantie hebben?
  Het tijdstip van de afsluiting van het kruispunt Scharnerweg is zorgvuldig ingepland door Avenue2 en de gemeente Maastricht. Daarbij spelen de volgende overwegingen een hoofdrol:
  • Afsluiten in de wintermaanden is riskant omdat het werk stilvalt als het gaat vriezen. De werkzaamheden kunnen dan grote vertraging oplopen.
  • In mei 2013 start – ter hoogte van de Nassaulaan - de zogenaamde ‘tunneltrein’. Dat betekent dat er dan een ‘bouwstroom’ op gang komt: onder andere vrachtwagens, kranen en dumpers die van zuid naar noord (en vice versa) rijden. Als de tunneltrein begint, moet het bouwverkeer ook het kruispunt Scharnerweg passeren. Het is dan noodzakelijk dat de verkeersbrug op zijn plek ligt. Het bouwverkeer kan dan immers onder de brug doorrijden, zonder het gewone verkeer te hinderen.


  Waarom kan bouwverkeer niet gewoon via de N2/A2 rijden?
  In het Tracébesluit A2-Passage (2010), is vastgelegd dat bouw en overig verkeer zoveel mogelijk van elkaar gescheiden worden. Dat is nodig om het verkeer op de verlegde, tijdelijke N2/A2 niet te hinderen. Lees hier meer over de bereikbaarheid tijdens de bouw.  Waarom is de Scharnerweg ook tussen de N2/A2 en de Noormannensingel afgesloten?
  Tijdens de afsluiting van het kruispunt Scharnerweg is de weg tussen de N2/A2 en de Noormannensingel een doodlopende weg. Verkeer kan hier immers niet meer verder rijden. Om te voorkomen dat automobilisten toch via deze weg verder rijden en niet meer verder kunnen, wordt ook dit deel van de Scharnerweg volledig afgezet

  Wordt het kruispunt Scharnerweg in de toekomst vaker zo lang afgesloten nu de A2-tunnel hieronder wordt gebouwd?
  Nee, dat is niet de verwachting. De verkeersbrug wordt geplaatst om ervoor te zorgen dat verkeer óver de brug door kan gaan, terwijl Avenue2 onder kruispunt Scharnerweg de A2-tunnel bouwt. Kortdurende afsluitingen blijven mogelijk, maar die worden vooral 's avonds en 's nachts ingepland zodat het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt.a2maastricht.nl

  Leave a comment:

 • Gast
  Gast

 • Equinox
  Gast antwoordde
  Vanaf zondagavond 3 maart, omstreeks 18.00 uur, is het kruispunt Scharnerweg gedurende 10 weken afgesloten voor alle oost-westverkeer. Oftewel: voor alle verkeer – ook voetgangers en (brom)fietsers - dat van Scharn naar Wyckerpoort gaat, of andersom.


  Waarom?
  De afsluiting is nodig omdat de bouw van de A2-tunnel verder gaat, en ook de Scharnerweg moet passeren. Tegelijkertijd moet het verkeer van Scharn naar Wyckerpoort en andersom ook tijdens de bouw van de tunnel tussen Gemeenteflat en Oranjeplein-Oost kunnen doorrijden. Daarom legt Avenue2 een gelijkvloerse verkeersbrug over de N2/A2 aan. De brug kan dezelfde hoeveelheid verkeer aan als het huidige kruispunt zodat alle verkeer, ook voetgangers en (brom)fietsers, tot eind 2016 het kruispunt Scharnerweg van oost naar west en andersom kunnen oversteken. a2maastricht.nl

  Vanaf zondagavond 3 maart, omstreeks 18.00 uur (na afloop van de verkeersdrukte in verband met de koopzondag), is het kruispunt Scharnerweg gedurende 10 weken afgesloten voor alle oost-westverkeer. Oftewel: voor alle verkeer – ook voetgangers en (brom)fietsers - dat van Scharn naar Wyckerpoort gaat, of andersom. De afsluiting is nodig omdat de bouw van de A2-tunnel verder gaat, en ook de Scharnerweg moet passeren. Tegelijkertijd moet het verkeer van Scharn naar Wyckerpoort en andersom ook tijdens de bouw van de tunnel tussen de Gemeenteflat en Oranjeplein-Oost kunnen doorrijden. Daarom legt Avenue2 een gelijkvloerse verkeersbrug over de N2/A2 aan. De brug kan dezelfde hoeveelheid verkeer aan als het huidige kruispunt zodat alle verkeer, ook voetgangers en (brom)fietsers, tot eind 2016 het kruispunt Scharnerweg van oost naar west en andersom kan oversteken.

  Verkeer op de N2/A2 ondervindt geen hinder door de afsluiting van kruispunt Scharnerweg. Woningen, winkels en bedrijven blijven bereikbaar.
  Verkeersbrug kruispunt Scharnerweg


  Waarom 10 weken afsluiten?
  Voordat de verkeersbrug kan worden geplaatst, moet eerst nog heel veel werk verzet worden. Dat heeft vooral te maken met het vrijmaken van het werkterrein en het verwijderen van asfalt, oude kabels, leidingen en rioleringen, maar ook met het saneren van een bodemverontreiniging. Daarnaast moet Avenue2 een deel van de bouwkuip aanleggen. De verkeersbrug wordt daar vervolgens overheen geplaatst. Om al deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk kruispunt Scharnerweg voor alle verkeer – ook voetgangers en (brom)fietsers - van oost naar west en andersom gedurende 10 weken volledig af te sluiten.


  Waarom helemaal afsluiten?
  Avenue2 heeft , samen met de gemeente Maastricht, twee mogelijke werkwijzen onderzocht: het kruispunt Scharnerweg (beperkt) openhouden of volledig afsluiten.
  Beperkte openstelling
  De ruimte tussen de Gemeenteflat en Oranjeplein is erg krap. Hierdoor is het onmogelijk om het kruispunt Scharnerweg (beperkt) open te houden voor alle verkeer en gelijktijdig een verkeersbrug te plaatsen die breed genoeg is. Verkeer ondervindt dan niet alleen tijdens de werkzaamheden hinder, maar ook daarna. Een smallere brug betekent immers dat er minder ruimte beschikbaar is voor verkeer. Die hinder is langdurig: tot eind 2016, als de A2-tunnel gereed is.


  Volledige afsluiting
  Door de afsluiting van kruispunt Scharnerweg kan Avenue2 een brede verkeersbrug plaatsen. Dat betekent dat de verkeerssituatie na openstelling van de verkeersbrug vergelijkbaar is met het huidige kruispunt Scharnerweg: brede rijstroken voor auto’s en bussen, maar ook aparte voet- en fietspaden. De verkeershinder tijdens de afsluiting is weliswaar fors, maar beperkt van duur. Na 10 weken gaat het kruispunt Scharnerweg weer open en is de verkeerssituatie weer normaal.


  Wat gaat er gebeuren?
  De werkzaamheden bestaan uit drie fasen:
  - Fase 1: inrichten werkterrein en voorbereidende werkzaamheden
  - Fase 2: aanleg van de bouwkuip bij kruispunt Scharnerweg
  - Fase 3: plaatsen van de verkeersbrug en afbouwwerkzaamheden

  Fase 1: zondag 3 maart tot en met zaterdag 23 maart
  Zondagavond 3 maart 2013 gaat het kruispunt, na afloop van de verkeersdrukte in verband met de koopzondag, dicht. Avenue2 sluit het kruispunt tussen de Gemeenteflat en Oranjeplein-Oost af. Ook de Scharnerweg tussen de N2 en Noormannensingel wordt afgesloten. Verkeer kan hier immers niet meer doorrijden richting kruispunt. Avenue2 richt als eerste het werkterrein in en maakt dit ‘functievrij’. Dat betekent dat Avenue2 onder andere oude kabels en leidingen en een deel van het asfalt weghaalt en rioolbuizen verwijderd.


  Bodemverontreiniging
  Ter hoogte van het kruispunt Scharnerweg is bodemverontreiniging – waaronder asbest - aangetroffen. De vervuiling vormt geen gevaar voor de omgeving, maar Avenue2 moet de grond wel saneren. Dat gebeurt volgens een vast protocol, om verspreiding van bodemstofdeeltjes tegen te gaan. Het vervuilde terrein wordt afgezet zodat Avenue2 de grond kan weggraven en afvoeren naar een depot.


  Fase 2: maandag 25 maart tot en met zaterdag 20 april
  Als het werkterrein helemaal vrij is, kan de aanleg van de bouwkuip voor de A2-tunnel beginnen. De firma Züblin plaatst eerst zogenaamde geleidebalken, waarna het graafwerk voor de cement-bentonietsleuven kan beginnen. In de sleuven worden damwandplanken afgehangen die samen de uiteindelijke bouwkuipwanden vormen. De damwandplanken zijn niet alleen de uiteindelijke bouwkuipwanden, maar ook de steunpunten voor de verkeersbrug.
  Daarna graaft Avenue2 de grond tussen de bouwkuipwanden tot circa 2,5 meter diep weg en boort de firma Van Tongeren de bronnen voor de grondwaterbemaling van de bouwkuip. Gelijktijdig met het uitgraven van de bouwkuip saneert Avenue2 het nog resterende asbest.  Fase 3: Maandag 21 april tot zaterdag 11 mei 2013
  Zodra de bouwkuip gereed is, kan Avenue2 starten met de laatste voorbereidingen voor het plaatsen van de verkeersbrug. De verkeersbrug is vergelijkbaar met de tijdelijke viaducten die in het voorjaar van 2012 langs de John F. Kennedysingel werden geplaatst. De brugdekken worden op de bouwkuipwanden gelegd en door de firma Janson Bridging aan elkaar gekoppeld.
  Afbouw
  De brug kan nog niet meteen in gebruik worden genomen: eerst moet Avenue2 deze op het bestaande wegennet aansluiten. Zo plaatst Avenue2 rij- en stootplaten die voor een goede aansluiting op het bestaande wegdek zorgen. Op de verkeersbrug komt asfalt en wegmarkeringen voor de verschillende rijstroken. Ook de verkeerslichten worden opnieuw geplaatst. Installeren en gebruiksklaar maken van de verkeersbrug duurt drie weken. Zaterdagochtend 11 mei 2013 is het dan zover: de verkeersbrug is klaar voor gebruik en kruispunt Scharnerweg gaat weer open voor alle verkeer.  Afsluiting
  De afsluiting van het kruispunt Scharnerweg geldt tussen Oranjeplein-West en Oranjeplein-Oost (zie afbeelding hiernaast). Oversteken van Wyckerpoort naar Scharn – en omgekeerd – is tijdens de afsluiting niet mogelijk. Ter hoogte van de Gemeenteflat eindigt de afsluiting zodat Koningsplein-Oost en Oranjeplein-Oost bereikbaar zijn. Zowel Albert Heijn als het Lukoil-tankstation blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden.  Werktijden
  Om binnen een periode van 10 weken een bouwkuip aan te leggen én een verkeersbrug te plaatsen, moet Avenue2 zes dagen per week doorwerken. Dat betekent dat er van maandag tot en met zaterdag gewerkt wordt. Werktijden zijn van 07.00-19.00 uur, maar er kan langer doorgewerkt worden. Sommige werkzaamheden moeten namelijk doorgaan. Dit geldt met name voor:
  - Aanleg van bouwkuipwanden
  - Storten en afwerken van beton
  - Grondwaterbemaling  Verkeer vanuit het oosten (Scharn) richting westen (Wyckerpoort):
  Omleiding ter hoogte van de Sibemaweg via de Dr. Nevenstraat – Akersteenweg – John F. Kennedysingel.
  Verkeer vanuit het westen (Wyckerpoort) richting oosten (Scharn):
  Omleiding ter hoogte van de Wilhelminasingel/Limburglaan via de John F. Kennedysingel – Akersteenweg - Dr. Nevenstraat – Sibemaweg.

  Verkeer op de N2/A2 ondervindt geen hinder door de afsluiting van kruispunt Scharnerweg.

  Aanvullende verkeersmaatregelen:
  • In de President Rooseveltlaan – tussen de Lourdeskerk en de Frankenstraat – verandert de rijrichting: verkeer moet hier vanaf de Voltastraat richting Frankenstraat / Koningsplein-Oost reizen.
  • Ook in de Edisonstraat wijzigt de verkeerssituatie tijdelijk: tijdens de afsluiting van kruispunt Scharnerweg is in de Edisonstraat eenrichtingsverkeer van kracht. Verkeer rijdt hier vanaf de Frankenstraat richting Voltaplein.
  • De Scharnertunnel blijft open voor verkeer, maar komend vanuit Wyck, kan verkeer alleen via Oranjeplein verder reizen (rechtsafslaan).
  • In de Koepelstraat is tijdens de werkzaamheden eenrichtingsverkeer van kracht. Verkeer rijdt vanaf de Heerderweg verder richting Oranjeplein.

  Voetgangers en fietsers:
  Voetgangers en fietsers kunnen oversteken via:
  · de John F. Kennedysingel
  · de tijdelijke brug Regentesselaan – Prinsenlaan
  · de tijdelijke brug Frankenstraat – ANWB-parkeerterrein
  · Voltastraat– Professor Cobbenhagenstraat
  · Schepen Roosenstraat – Professor Quixstraat
  Bromfietsers:
  Bromfietsers worden omgeleid via het kruispunt Voltastraat – Professor Cobbenhagenstraat en de John F. Kennedysingel.
  Openbaar vervoer:
  De bushalte bij het Oranjeplein – richting Scharn - wordt verplaatst: ter hoogte van de apotheek (hoek Scharnerweg/Oranjeplein) richt Veolia tijdelijk een bushalte in.
  De bushalte bij het Koningsplein – richting station – vervalt tijdelijk. Busreizigers kunnen opstappen bij de bushalte langs de Noormannensingel.
  Wilt u meer weten over de omleidingsroutes voor bussen? Kijk dan op de website van Veolia Transport.
  Bereikbaarheid woningen en winkels
  Woningen en winkels in de omgeving van kruispunt Scharnerweg blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

  Leave a comment:

 • Gast
  Gast

 • Equinox
  Gast antwoordde
  http://www.youtube.com/watch?v=qZLiTaxUcj0

  Gepubliceerd op 14 jan 2013

  In deze aflevering verlaten we Maastricht en gaan we een kijkje nemen in een depot in Maasbracht waar Jan Franck en zijn team de damwandplanken gereedmaken, zodat ze in Maastricht op de juiste plek de grond in kunnen.
  Verder nemen we een kijkje bij het nieuwe uitkijkpunt Europaplein,

  Leave a comment:

 • Gast
  Gast

 • Equinox
  Gast antwoordde
  [ame]http://www.youtube.com/watch?v=lUZvAWZx7Rc&list=UUfaYuEmOI6BKsR7ofdpqmww& index=1[/ame]

  Leave a comment:

 • Gast
  Gast

 • Equinox
  Gast antwoordde
  [ame]http://www.youtube.com/watch?v=JSTKQ1yTDiA&list=UUfaYuEmOI6BKsR7ofdpqmww& index=2[/ame]

  Leave a comment:

 • Gast
  Gast

 • Equinox
  Gast antwoordde
  [ame]http://www.youtube.com/watch?v=-LTAe2AH8vg&list=UUfaYuEmOI6BKsR7ofdpqmww&index=3[/ame]

  Leave a comment:

 • Gast
  Gast

 • Equinox
  Gast antwoordde
  Terugblik op een jaar A2-werk: een jaar bouwen tussen de mensen  Het grootste bouwproject in de geschiedenis van Maastricht ging begin dit jaar fysiek van start. De ondertunneling van de A2 tussen de Geusselt en Europaplein is het afgelopen jaar voor iedereen zichtbaar en merkbaar geworden. Albert Nuss, wethouder mobiliteit, Louis Prompers, projectdirecteur A2 Maastricht en Hans Struijk, projectdirecteur van Avenue2, blikken terug op het eerste bouwjaar en kijken vooruit naar 2013.

  Lees verder op Maastrichtaktueel.nl: http://www.maastrichtaktueel.nl/teru...sen-de-mensen/


  Leave a comment:

Bezig...
X