Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

A2 tunnel Maastricht

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Paardentunnel voortgang

  De uitvoering van het plan de Groene Loper van Avenue2 is in volle gang. Eind januari 2012 is de bouw van de zogenaamde Paardentunnel gestart.

  Terugblik
  Vanaf 23 januari werd het werkterrein vrijgemaakt (zie afbeelding hieronder). Omstreeks 8 februari begon Avenue2 met het graafwerk voor de Paardentunnel. De bouwplaats is toen klaargemaakt: daarvoor werd eerst een gat van 3 meter diep gegraven. Dat gebeurde met een grote rupskraan. Vóórdat de rupskraan kon gaan graven, moest de grondwaterstand worden verlaagd door bemaling. Hiervoor werden onder andere aggregaten en buizen binnen het bouwterrein geplaatst.

  Wat gaat gebeuren?
  Op de plek van de oude Terblijterweg en in het verlengde van de Burgemeester Bauduinstraat is nu een groot gat zichtbaar. In de week van 19 maart worden de tunnelelementen geplaatst in de ontgraving. Het gaat dan om losse, betonnen elementen van 11 meter breed en 3 meter hoog, die samen de tunnelbak vormen. Het inhijsen van de elementen gebeurt met een grote kraan en duurt enkele dagen. Hierna worden de elementen aan elkaar gekoppeld, zodat één tunnel ontstaat. Tot eind mei 2012 vindt de afwerking van de Paardentunnel plaats.  De bouwkuip van de Paardentunnel

  De tunnelelementen


  Wanneer?
  De bouw van de Paardentunnel duurt ongeveer 4 maanden, naar verwachting tot eind mei 2012. Er wordt tussen 07.00-17.00 uur gewerkt, behalve tijdens de afbouw van de tunnel. Dan moet er ook ’s nachts gewerkt worden.

  Waarom?
  De Paardentunnel is een belangrijk onderdeel van de bouwweg, die naast de bouwkuip van de A2-tunnel bij Geusselt komt te liggen. De Paardentunnel wordt tijdens de bouw van de A2-tunnel dus gebruikt als weg voor bouwverkeer. De grond die Avenue2 weggraaft voor de bouw van de tunnel, wordt via de Paardentunnel weggereden. Zo heeft het normale verkeer zo min mogelijk last van het bouwverkeer. Bepaald soort vrachtverkeer - zoals dumpers - mag daarnaast niet over de gewone weg rijden.

  Wat zijn de gevolgen?
  Omdat de werkzaamheden machinaal plaatsvinden, zullen omwonenden geluidsoverlast ervaren. Als er ’s nachts doorgewerkt wordt, kunt u ook hinder ondervinden door bouwlampen.

  De Paardentunnel wordt volledig buiten het verkeer gebouwd. Automobilisten hebben daardoor geen last van de bouw en zijn verkeersmaatregelen niet nodig.
  Werkterrein Paardentunnel/a2maastricht.nl

  Opmerking


  • Voortgang bouwkuip Geusselt

   Van februari tot en met eind maart 2012 zijn bij kruispunt Geusselt – ten noorden van de Terblijterweg - damwandplanken de grond ingetrild. De damwandplanken vormen de tijdelijke wanden van de bouwkuip: ze zorgen voor stevigheid en waterdichtheid van de bouwkuip. Op deze manier kan de A2-tunnel droog en veilig worden gebouwd.

   Nu de laatste damwandplank voor de noordelijke bouwkuip bij Geusselt is geplaatst, kunnen de voorbereidingen starten voor het ontgraven van de grond binnen de bouwkuip.

   Aanbrengen van bemaling
   Binnen de bouwkuip worden straks de betonnen tunnelmonden aangelegd. Dat moet in een droge omgeving gebeuren. De geplaatste damwanden houden het grondwater voor een groot deel tegen. Maar binnendringen van grond- en regenwater is onvermijdelijk. Daarom wordt bemaling aangebracht. Die zorgt ervoor dat al het aanwezige grondwater uit de bouwkuip wordt weggepompt. Het opgepompte water wordt via infiltratiepunten terug in de grond gebracht. Zo blijft de grondwaterstand in de omgeving stabiel.

   Plaatsen van ankers
   Nadat de bemaling is aangebracht, worden zogenaamde ankers geplaatst. Ankers zijn stalen strengen (kabels) die door de damwanden worden geboord en in de grond worden vastgezet met een groutblok, een soort betonblok. Die constructie zorgt ervoor dat de wanden van de bouwkuip stevig en stabiel blijven, en niet kunnen inzakken. Het plaatsen van de ankers gebeurt vanaf begin april en vindt doorlopend plaats. Na elke ontgravingsslag, wordt de volgende rij ankers geplaatst.
   Ontgraven van de bouwkuip
   Zijn de ankers geplaatst, dan kan Avenue2 beginnen met het weggraven van de grond binnen de bouwkuip. Dit gebeurt van noord naar zuid. Om de eerste twee meter grond te kunnen weggraven, zijn nog geen ankers nodig. Concreet betekent dit dat vanaf dinsdag 27 maart de bovenste laag grond - ongeveer 2 meter - van de noordelijke bouwkuip bij Geusselt al wordt weggegraven. Na deze 2 meter, worden ankers geplaatst. Hierna kan weer dieper worden gegraven. Op die manier vindt het plaatsen van ankers en graafwerk afwisselend plaats. Natuurlijk is het wel zo dat op verschillende locaties tegelijkertijd wordt gewerkt: aan de noordkant van de noordelijke bouwkuip bij Geusselt wordt bijvoorbeeld grond weggegraven, terwijl aan de zuidkant de ankers worden gezet.

   De graafwerkzaamheden bij de noordelijke bouwkuip van Geusselt strarten waarschijnlijk vanaf dinsdag 27 maart en vinden doorlopend plaats. De verwachting is dat in juni van dit jaar de noordelijke bouwkuip bij Geusselt volledig op diepte (15 meter) is. Werktijden zijn van 07.00-19.00 uur.a2maastricht.nl

   Opmerking


   • ‘Gebakken Lucht: Meten, Weten, Schoonrekenen’

    Perspublicatie

    Elise Oosterbaan / Maastricht


    Sphinx debat op 19 april, 17:00-18:30 uur in: Centre Céramique
    Toegang: vrije gave

    Staat u ook wel eens met de fiets aan de A2 te wachten om over te steken? Omringd door optrekkend vrachtverkeer en stationair draaiende auto’s, bussen en brommers? Zijn we de stank en het fijnstof kwijt als straks de tunnel is aangelegd? Hoeveel kwaad kan dat soort stank? Wat ademen we elke dag uit en in, uit en in? Hoe kun je te weten komen of dat kwaad kan? Welke wetenschappelijke feiten kun je vertrouwen? En wat kun je – als fietser, als wandelaar, als bewoner, als burger, als lokaal politicus - met die feiten veranderen aan die situatie?

    Steeds vaker tuimelen wetenschappers, deskundigen, politici en burgers over elkaar heen van onenigheid, merken we dat meten en weten niet hetzelfde zijn, staat de onafhankelijkheid van experts ter discussie en spreken de 'feiten' helemaal voor zichzelf. De strijd over de monden van de nieuwe A2 tunnel is daar een indringend voorbeeld van.

    Hoe komen wetenschappers en anderen aan hun bevindingen? Hoe betrouwbaar zijn argumenten en wetenschappelijke ‘feiten’? Waarom zouden we de cijfers die door experts of kritische burgers worden gebruikt, voor ‘waar’ nemen en die van milieudeskundigen in dienst van de overheid niet – of andersom? En als cijfers en feiten dan zo sterk gekleurd worden door politieke belangen, waarop moet je dan als leek (burger, politicus) varen?

    Dit Sphinx debat gaat over meten, weten, schoonrekenen en andere problemen van hedendaagse deskundigheid.

    Kees van Oosten (auteur van Gebakken Lucht, 2011) kruist de degens met vertegenwoordigers van kritische burgers en (onafhankelijke) wetenschappelijke deskundigen … en het publiek!

    Debatleiding:
    Tsjalling Swierstra, hoogleraar Technologische Cultuur, Universiteit Maastricht

    Opmerking


    • Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
     Perspublicatie

     Elise Oosterbaan / Maastricht


     Sphinx debat op 19 april, 17:00-18:30 uur in: Centre Céramique
     Toegang: vrije gave

     Staat u ook wel eens met de fiets aan de A2 te wachten om over te steken? Omringd door optrekkend vrachtverkeer en stationair draaiende auto’s, bussen en brommers? Zijn we de stank en het fijnstof kwijt als straks de tunnel is aangelegd? Hoeveel kwaad kan dat soort stank? Wat ademen we elke dag uit en in, uit en in? Hoe kun je te weten komen of dat kwaad kan? Welke wetenschappelijke feiten kun je vertrouwen? En wat kun je – als fietser, als wandelaar, als bewoner, als burger, als lokaal politicus - met die feiten veranderen aan die situatie?

     Steeds vaker tuimelen wetenschappers, deskundigen, politici en burgers over elkaar heen van onenigheid, merken we dat meten en weten niet hetzelfde zijn, staat de onafhankelijkheid van experts ter discussie en spreken de 'feiten' helemaal voor zichzelf. De strijd over de monden van de nieuwe A2 tunnel is daar een indringend voorbeeld van.

     Hoe komen wetenschappers en anderen aan hun bevindingen? Hoe betrouwbaar zijn argumenten en wetenschappelijke ‘feiten’? Waarom zouden we de cijfers die door experts of kritische burgers worden gebruikt, voor ‘waar’ nemen en die van milieudeskundigen in dienst van de overheid niet – of andersom? En als cijfers en feiten dan zo sterk gekleurd worden door politieke belangen, waarop moet je dan als leek (burger, politicus) varen?

     Dit Sphinx debat gaat over meten, weten, schoonrekenen en andere problemen van hedendaagse deskundigheid.

     Kees van Oosten (auteur van Gebakken Lucht, 2011) kruist de degens met vertegenwoordigers van kritische burgers en (onafhankelijke) wetenschappelijke deskundigen … en het publiek!

     Debatleiding:
     Tsjalling Swierstra, hoogleraar Technologische Cultuur, Universiteit Maastricht
     Zulke info en debatavonden brengen vaak veel aan het licht.
     Maar of er dan ook daadwerkelijk iets mee gedaan word ????

     Opmerking


     • Uitgraving van de A2-tunnel is begonnen

      Uitgraving van de A2-tunnel is begonnen      MAASTRICHT - Vandaag kreeg de pers de gelegenheid om een rondleiding bij te wonen door de bouwput van de A2-tunnel, althans de tunnel in wording. Maastricht.dichtbij peilde de stand van zaken, en brengt voor u in beeld hoe deze tunnel bij het Europaplein wordt uitgegraven. maastrichtdichtbij.nl

      [ame]http://www.youtube.com/watch?v=MNlnH2DjHOs&feature=player_embedded[/ame]

      Opmerking


      • Bouwput zuidmond tunnel A2 in beeld

       Het consortium Avenue2 nodigt met regelmaat de media uit om over de laatste stand van zaken te informeren wat betreft de tunnelbouw A2 in Maastricht. Niet zelden worden journalisten en fotografen in de late avonduren of midden in de nacht naar het bouwterrein gelokt. Grote verplaatsingen of andere bouwactiviteiten geven in de nacht nu eenmaal minder verkeersoverlast dan overdag.

       Afgelopen dinsdag kreeg met de Zuid-Limburgse pers de gelegenheid op ‘normale’ werkuren een kijkje te komen nemen. Met name daar waar de tunnel in het zuiden begint. Een mooiere dag had niet uitgekozen kunnen worden. Een strakblauwe hemel en bijna zomerse temperaturen maakten het bezoek bijna tot een feestje. Zeker ook voor de aanwezige fotografen. Die konden naar hartenlust hun kiekjes maken. Laurens Bouvrie van Maastricht Aktueel vond de bouwput zo nu en dan zelfs artistieke trekjes krijgen. Hij genoot in ieder geval van de dieptes, de bijzonder contour- en silhouetvormingen die ontstonden door de invloed van zon en schaduw. Graag geeft hij u een uitgebreide impressie van hetgeen hij waarnam in de bouwput van de A2 tunnel aan de zuidkant van Maastricht. maastrichtaktueel.nlhttp://www.maastrichtaktueel.nl/bouwput-zuidmond-tunnel-a2-beeld/?show=gallery

       Opmerking


       • 200 vrachtwagens

        A2-tunnel hoest elke dag 200 vrachtwagens zand en een buitenbad aan water op        De eerste meters van de zuidmond zijn inmiddels een feit

        Het werk voor de A2-tunnel bij knooppunt Europaplein is vooral een kwestie van grote aantallen. Uit de tunnelmond, momenteel een bak ter grootte van 400 bij 30 meter, wordt dagelijks 1400 kuub water gepompt en 4000 kuub grond gegraven. Maastricht Aktueel kreeg een kijkje in de bouwkuip.

        Indrukwekkend!

        De tunnelmond aan de zuidkant van de stad geeft een imposant beeld. Tussen de damwanden, die de afgelopen tijd zijn
        ingetrild, zijn grote buizen over een lengte van 30 meter geplaatst. “De grote pijpen worden stempelingen genoemd”, legt uitvoerder Willem Hendriksen uit. “De zijn nodig om de afstand tussen de damwanden gelijk te houden. Je kunt je voorstellen dat er door de grond en het grondwater buiten de bouwkuip een enorme druk op de damwanden staat. Door die buizen te plaatsen, blijven de wanden rechtstaan.”
        Binnenkort worden er nieuwe stempelingen geplaatst, wanneer de tunnelmond nog dieper gegraven zal worden. “Anders mogen we niet dieper graven”, vertelt Hendriksen, “Dan worden de damwanden in het midden naar elkaar gedrukt.”
        Middenin de bouwkuip is een diepe sleuf gegraven, waarin het grondwater als een riviertje naar het laagste punt stroomt. De A2 en het werk eraan worden wel eens geassocieerd met milieuvervuiling, maar wie het water hier op deze diepte ziet stromen, gelooft meteen dat de grond schoon is. Het stroompje is opvallend helder; je zou het zo willen drinken. Op dat laagste punt zit een pomp, een zogenoemde deepwell. “Zo pompen we dagelijks 1400 kuub water (vergelijkbaar met een flink buitenzwembad, red.) uit de bouwkuip”, zegt Hendriksen. “Dat water wordt geïrrigeerd in de gebieden rondom de bouwkuip, want het is niet de bedoeling dat het grondwaterpeil rondom de tunnelmond zakt. Daar heb je ook te maken met tuinen en gewassen die dat water nodig hebben.”
        Het is de bedoeling dat op deze manier een bouwkuip ontstaat waar de tunnelbouwers redelijk droog kunnen werken. Natuurlijk zijn de damwanden nooit helemaal waterdicht te krijgen en zal het ook nog gaan regenen, waardoor het wegpompen van water altijd nodig zal blijven.


        Het grondwater dat continue wordt weggepompt is van een kristalhelder gehalte

        Voordat de tunnelmond verder gegraven mag worden, moet eerst een tijdelijk viaduct over de A2 geplaatst worden. Deze wordt 16 april in gebruik genomen. De huidige brug over de A2, die in het verlengde van de Kennedybrug ligt, wordt dan afgebroken. Ook worden de damwanden vanaf het Europaplein tot aan de ANWB-flat de komende tijd geplaatst. Omdat aan dit deel van de A2-traverse veel mensen wonen, kunnen deze niet ingetrild worden, zoals eerder bij de Geusselt gebeurde.


        De damwanden speelden gisteren een mooi schaduwspel met de stempels (grote buizen die de wanden op hun plaats moeten houden)

        “Dat zou teveel overlast van trilling en geluid opleveren”, zegt Hendriksen. “Daarom wordt hier een sleuf van 24 meter diep gegraven, waar we de damwanden in laten zakken.”
        Naast 1400 kuub water per dag wordt er dagelijks ook 4000 kuub grond (200 vrachtwagens) afgegraven en afgevoerd. Die grond gaat hoofdzakelijk naar de ENCI-groeve. Op de vraag of er aan de zuidkant van Maastricht al interessante archeologische vondsten zijn gedaan, klinkt een onomwonden ‘nee’ van Bart Grote, manager infra van Avenue2. “We hebben hier alleen maar stenen gevonden. Een heel verschil met de afgravingen in de landgoederenzone, waar wel de nodige vondsten zijn gedaan. En daar zijn we eigenlijk wel blij mee, want zo kunnen we doorwerken. Stel dat die mosasaurus hier gevonden wordt, dan moeten we hier stoppen.” maastrichtaktueel.nl

        Opmerking


        • Toch mooi en boeiend zo'n Bouwplaats.

         Voorbereiding en Logistiek allemaal goed doordacht en nu in uitvoering.
         Tja als je nu pas beseft wat het allemaal betekend, dan is die trein het station al gepasseerd.
         En, het zal toch moeten gebeuren. Ha, het gebeurd dus ook, accepteer het dan ook maar.

         Zulke info en debatavonden brengen vaak veel aan het licht.
         Maar of er dan ook daadwerkelijk iets mee gedaan word ????
         Uiteindelijk is het bouwen en al die werkzaamheden, altijd storend. Dat zal niemand ontkennen.
         Een mening:
         En zoals zo vaak interesseert het de mensen pas op het moment DAT het gebeurd.
         De fases vooraf en planning en procedures volgt men nooit goed genoeg.

         Of er iets aan gedaan wordt? Wellicht beseffen mensen dan tijdens uitvoering en daarna pas hoe de samenhang van een en ander is.
         Misschien doen ze er zelf wat aan? "Aan het autoverkeer".
         ( voorbeeld, ga je 's avonds nog naar de AH tijdens de spits? een dwars traverse op de A2 met haar eigen filevorming)

         Of komt er toch nog eens een tijd dat geen uitlaatgassen en rubber van de banden onze lucht verpest.
         Hoop:
         De tunnel werkzaamheden rondom de ringweg Utrecht op de A2 zijn ook weldra beëindigd en daar zijn automobilisten en omwonenden erg blij mee. (als referentie)

         Wat ik wel jammer vind inzake de Maastrichtse A2 tunnel is dat iemand het ooit "de groene loper" noemde en daarmee de eigenlijke "modder loper" gedurende die 6 jaren uitvoering negeerde.
         Dat is toch de burger een beetje verneuken.
         Zeg wat hem te wachten staat, dat is eerlijk en eerlijkheid duurt het langst.

         Respect voor de uitgebreide bijdragen.

         Dat we met Ma samen in de Renault 4 wilden gaan zwemmen in de zonne vijver Belgie des zomers betekende 3/4 uur vast staan op de Bosschstraat toen de Noorderbrug in aanleg was. We hebben uiteindelijk altijd gezwommen
         Waar lullen die automobilisten nu over
         Iets te oud voor re-educatie
         iets te jong voor afdanking
         m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

         Opmerking


         • Bentoniet-leiding

          Bij de voormalige flat aan de Dr.Schaepmanstraat zou volgens de oorspronkelijke plannen een zogenaamde bentonietscheidingsinstallatie (BSI) komen, die zand scheidt van bentoniet. Avenue2 heeft ervoor gekozen om in Wittevrouwenveld geen BSI te plaatsen, maar bentoniet te ‘vervoeren’ vanaf de ANWB-locatie naar Geusselt via leidingen. Dat betekent dat in de openbare ruimte buizen komen te liggen, waar bentoniet doorheen stroomt. De leidingen worden afgedekt met grond en zoveel mogelijk aan de kant gelegd, zodat verkeer gewoon langs kan.

          Leidingen op straat
          De route van de bentoniet-leiding is als volgt: vanaf de ANWB-locatie bovengronds langs de N2 (naast het Van der Looiij-terrein) richting Professor Cobbenhagenstraat, via President Rooseveltlaan-West tot aan de Professor Quixstraat. Bij de oversteek Professor Quixstraat – Schepen Roosenstraat gaat de leiding onder de N2 door via een zogenaamde mantelbuis. Vervolgens loopt deze bovengronds weer verder via de President Rooseveltlaan-Oost richting het werkterrein bij Geusselt, ten zuiden van de Terblijterweg.

          Verkeersmaatregelen
          Tijdens het aanleggen van de leidingen gelden verkeersmaatregelen:
          • Nacht van 2 op 3 april 2012 tussen 20.00 uur en 06.00 uur: oversteek Professor Cobbenhagenstraat – Voltastraat afgesloten voor alle verkeer (ook voetgangers en fietsers). Verkeer kan niet door tussen Burgemeester van Oppenstraat en Professor Kernstraat.

          • Nacht van 3 op 4 april 2012 tussen 20.00 uur en 06.00 uur: oversteek Professor Quixstraat - Schepen de Roosenstraat afgesloten voor voetgangers en (brom)fietsers.

          Omleidingroutes worden via gele bebording aangegeven.a2maastricht.nl

          Opmerking


          • Grondwallen

           Grondwallen Philipsweg en Sibemaweg

           Sinds medio 2011 bevinden zich langs de Philipsweg en Sibemaweg grondwallen. Een deel van de grond die vrij gekomen is tijdens grondwerkzaamheden bij het Europaplein is hier opgeslagen.
           In oktober 2011 werden de wallen met kunstmest geïnjecteerd om grasgroei te bevorderen. Door te lage nachttemperaturen is dat echter maar deels gelukt. De grondwallen worden daarom opnieuw geïnjecteerd met kunstmest.
           Het injecteren met kunstmest zal alleen aan de zijde van de Philipsweg en Sibemaweg worden uitgevoerd. Langs de N2 worden de wallen niet geïnjecteerd. a2maastricht.nl

           Opmerking


           • Kunstmest? Bah. :(

            Opmerking


            • Oorspronkelijk geplaatst door Roserije Bekijk bericht
             Kunstmest? Bah. :(
             Met kunstmest op zich, is niets mis. Mits goed gedoseerd, de goede samenstelling en het juiste moment. Het verbetert niets aan de grondstructuur en bij uitspoeling is het schadelijk voor het milieu.

             Opmerking


             • Oorspronkelijk geplaatst door Roserije Bekijk bericht
              Kunstmest? Bah. :(
              We kunnen er ook een lading vers gedraaide koeienstront op gooien, vind je dat beter?

              @Breur, ik ga ervan uit dat dit syntetische kunstmest is zonder schadelijke stoffen.

              Opmerking


              • Ook L1 heeft een reportage over de tunnel;

               http://www.l1.nl/video/werkzaamheden...2#.T3RPk9g9XxR

               Opmerking


               • Oorspronkelijk geplaatst door Equinox Bekijk bericht
                We kunnen er ook een lading vers gedraaide koeienstront op gooien, vind je dat beter?
                Paar berg-geiten erop zetten was ook een optie geweest
                Fallor ergo sum

                Opmerking

                Bezig...
                X