Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Geschiedenis van de Firma Petrus Regout en haar opvolgers

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • #31
  Ik ben in 1957 begonnen met werken
  ik was toen 14 jaar men moest voor de Wet/Arbeid insp ?
  een dag naar de levensschool.

  de leeftijd van 12 jaar voor de tweede wereld oorlog lijkt mij niet onmogelijk.

  (Wanneer spreek je over kinder arbeid 12 jaar ? 14 jaar.)
  Mijn opa zaliger heeft heel lang gewerkt op de sphinx..
  .Wat die gang betreft deze kwam uit in de voormalige werkplaats.
  is mij vertelt..

  Opmerking


  • #32
   Oorspronkelijk geplaatst door klaas Bekijk bericht
   de leeftijd van 12 jaar voor de tweede wereld oorlog lijkt mij niet onmogelijk.
   Klaas, mijn vader werkte reeds in 1915 en was toen 9 jaren oud.

   Opmerking


   • #33
    Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
    Klaas, mijn vader werkte reeds in 1915 en was toen 9 jaren oud.

    Breur ik heb het over wat voor de wet mocht.

    (zelf Als je het werken noemt ik was acht toen ik met mijn vader kranten uitbracht.
    en 10 jaar toen vond men mij al Groot genoeg om het alleen te doen )
    voor school tijd bezorgen /na schooltijd geld ophalen 39 cent per week..

    maar de vraag is kinderarbeid Welke leeftijd ??
    Last edited by ; 16 november 2012, 17:28.

    Opmerking


    • #34
     Het Kinderwetje van Van Houten uit 1874

     Het Kinderwetje van Van Houten uit 1874 is de eerste wet die in Nederland een einde moest maken aan kinderarbeid. De wet verbood kinderen tot 12 jaar in fabrieken te werken. Tot aan de invoering van deze wet, was kinderarbeid in Nederland heel gebruikelijk. De industriële revolutie en de armoede maakte dat er veel voorstanders van kinderarbeid waren. De tegenstanders van kinderarbeid hadden politiek minder invloed. Toch lukte het de tegenstanders in 1874 de kinderwet van Van Houten aangenomen te krijgen. Deze wet was bedacht door het liberale kamerlid Samuel van Houten, wat opmerkelijk was omdat de liberalen wel voor kinderarbeid waren. Doordat uitvoering van de wet nauwelijks gecontroleerd werd, ging het inzetten van jonge kinderen in de fabrieken in de praktijk overigens gewoon door. In 1901 kwam er door de leerplicht wel een eind aan kinderarbeid. Deze wet verplicht kinderen van 6 tot 12 jaar onderwijs te volgen. De leerplichtwet werd maar net aan genomen met 50 tegen 49 stemmen.

     Bron: http://www.histotheek.nl/index.php?o...d=83&Itemid=72

     Opmerking


     • #35
      Dat is duidelijk dank je Breur..

      Opmerking


      • #36
       Regout en Sint Gerlach

       Oorspronkelijk geplaatst door El Loco Bekijk bericht
       Petrus Regout (en de apostel Petrus) als weldoener in de Sint-Gerlachuskerk in Houthem

       Detail van de wandschildering van J. Stroucken uit 1873 met het wapen van Regout
       De door El Loco geplaatste schilderijen zijn niet de enige waar een relatie tussen Regout en Sint Gelach blijkt. In het Museum Jacob van Horne in Weert hangt dit schilderij:       In de publicatie Landgoed Sint Gerlach van A.G. Schulte staat daarover het volgende vermeld:
       Begin citaat

       Christus aan het kruis omgeven door Franciscaanse heiligen

       Tot 1916 liep onder de tribune van het zangkoor een gang die ten tijde van de Norbertinessen als ‘onder Coor’ of bidplaats dienst had gedaan. In dat jaar werd de ruimte, die door de parochianen tijdens de kerkdiensten nogal eens tot ergernis van de pastoor werd gebruikt om even uit te wijken, bij de kerk getrokken. Voor de afbraak hing tegen de scheidingsmuur een schilderij, gesigneerd: Joan Snellinck (1549-1638 ), een befaamd Vlaams meester, hofschilder van de aartshertogen Albrecht en Isabella alsmede van Ernst van Habsburg.48 Midden onder de voorstelling staat het opschrift: ‘amplissimus senatus trajectensis pietatis ergo poni curavit d d tossano walther et aegidio ruyschen consulibus 1608’.

       Het volledige stadsbestuur van Maastricht heeft uit vroomheid er zorg voor gedragen, dat door de raadsleden Tossanus Walther en Aegidius Ruyschen dit geschenk geplaatst werd. Voorts zijn het wapen van Maastricht en van de beide raden afgebeeld.

       Het doek dat het opmerkelijk formaat bezit van 1.97 × 6.48 cm, was oorspronkelijk afkomstig van het Minderbroedersklooster aan de St. Pieterstraat in Maastricht (afb 274).49 Het moet vervolgens zijn overgebracht naar hun klooster op de Minderbroedersberg aldaar en is waarschijnlijk bij de kerkrestauratie van 1872 die door Regout werd gefinancierd, vandaar naar Houthem gekomen. Regout heeft ook de onkosten voor de opknapbeurt van dit enorme doek voor zijn rekening genomen, zoals bijkt uit de van zijn wapen en onderscheidingstekens voorziene tekst links onder op het doek: ‘donis geni domini p. regout ord: gregorii m et sti sepulchri 1872’

       Na 1916 is het schilderij door de Franciscanen teruggenomen en overgebracht naar hun klooster aan de Tongersestraat in Maastricht. Bij de opheffing van dit klooster ging het naar het klooster aan de Biest in Weert. Het doek kreeg na een grondige restauratie in januari 1999 een definitieve plaats in het Museum Van Horne in Weert.

       De uitgebeelde thematiek paste heel goed bij de in 1872-'73 gewijzigde iconografie van de gewelfschildering, waarbij in afwijking van Schöpfs creatie met de Oud-Testamentische voorafbeelding van de Eucharistie het accent kwam te liggen op de passie en kruisdood van Christus (zie p. 223). Ofschoon het doek geen echte relatie had met het oorspronkelijke decoratieprogramma, kreeg het als tegenhanger van de in 1873 eveneens gewijzigde schildering achter het hoogaltaar iconografisch een zekere betekenis.

       De voorstelling laat de gekruisigde Christus zien, omgeven door engelen die in kelken het H. Bloed opvangen. Aan de voet van het kruis knielt Maria Magdalena en staat Franciscus, herkenbaar aan zijn stigmata. Aan weerszijden van de centrale voorstelling staat een grote schare heiligen, bestaande uit Franciscanen en geestelijke en wereldlijke heersers. Op de achtergrond is afgebeeld dat paus Honorius in een droom ziet hoe de Kerk omvalt en Franciscus en zijn volgelingen dit gevaar afwenden door het gebouw te stutten. Hierop heeft de later aangebrachte tekst betrekking: ‘Vade Francisce, Repara Domum meam quae Labitur. Cap 2 Vitae S.F.’50

       Einde citaat

       bron: A.G. Schulte, Landgoed Sint-Gerlach. Kruispunt van culturen in het Land van Valkenburg. Waanders Uitgevers, Zwolle / Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist 1999
       http://www.dbnl.org/tekst/schu211lan...01_01_0015.php

       Opmerking


       • #37
        schuilkelders

        Nav de hierboven genoemde kelder onder het Eiffelgebouw; er waren hier in de oorlog meerdere kelders ingericht als schuilkelder voor omwonenden.
        In een van die kelders moet als herinnering daaraan een gedenksteen van Charles Vos geplaatst zijn.        Ten eerste zou ik graag willen weten of die steen er nog is en zo ja, of het mogelijk is er nog eens een fatsoenlijke foto van te kunnen maken.
        Iemand een idee hoe ik daar binnen kan komen of wie/waar ik kan vragen?
        Kiek ins nao bove !
        http://www.maastrichtsegevelstenen.nl

        Opmerking


        • #38
         Jef, zie p-mail.

         Opmerking


         • #39
          Plaquette van Charles Vos: schuilkelder in het Eifelgebouw

          De website Charles Vos is misschien wel informatief als je deze site nog niet kent? Ook een goede foto. De webbeheerder is alleszins een meedenkend en prettig aanspreekbaar man. Overigens maakte Vos ook plaquettes voor de schuilkelder van de ursulinen (Jeanna d'Arc) en van de Philips Tabakfabrieken aan de Tongerseweg.
          Last edited by Clio; 4 oktober 2019, 09:03. Reden: correctie kop

          Opmerking


          • #40
           Oorspronkelijk geplaatst door Jef-VMG Bekijk bericht
           Iemand een idee hoe ik daar binnen kan komen of wie/waar ik kan vragen?
           komende week ga ik daar een bezoek brengen in het kader van Flikken
           Kompleminte

           Toller

           Opmerking


           • #41
            foto

            Oorspronkelijk geplaatst door Toller Bekijk bericht
            komende week ga ik daar een bezoek brengen in het kader van Flikken
            en dan niet het fototoestel vergeten!
            Een grotere foto dan die op de Charles Vos-site zou welkom zijn.

            Ook Breur en Clio bedankt voor het meedenken!
            Kiek ins nao bove !
            http://www.maastrichtsegevelstenen.nl

            Opmerking


            • #42
             Heb je enig idee waar de plaquette zich bevind?
             Kompleminte

             Toller

             Opmerking


             • #43
              Oorspronkelijk geplaatst door Toller Bekijk bericht
              Heb je enig idee waar de plaquette zich bevind?
              Ik heb geen aanwijzing gevonden van de precieze plek, maar in een ander draadje vermeldt Breur: 'Het tableau is nog aanwezig in Eifelgebouw. De precieze locatie is mij bekend, maar ga ik hier niet prijsgeven. Waarom, dat begrijpen jullie wel.'
              Dus Breur, als je Toller en mij even een P-tje wilt sturen?
              Kiek ins nao bove !
              http://www.maastrichtsegevelstenen.nl

              Opmerking


              • #44
               Oorspronkelijk geplaatst door Clio
               Heeft hij dat al niet gedaan Jef? Zie posting # 44?
               Goed opgemerkt, Clio
               Maar in dat P-tje werd de plek niet prijs gegeven.
               Kiek ins nao bove !
               http://www.maastrichtsegevelstenen.nl

               Opmerking


               • #45
                Het is opgelost. Jef en Toller ontvangen een e-mail, hoe een foto te maken.

                Opmerking

                Bezig...
                X