Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2010 - 2014

Sluiten
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Motie over toegankelijkheid vergaderingen door personen met een functiebeperking

  "We" gaan vandaag als een speer!
  Na een klein half uur zijn we al aan agendapunt 6.6, een motie van D66 over de toegankelijkheid van raads- en commissievergaderingen door mensen met een functiebeperking.

  Aanleiding tot deze motie is dat onlangs het burger-nietraadslid, Peter Vrehen, van de Maastrichtse Volkspartij een commissievergadering niet kon bezoeken.
  Ik verwijs even naar bovenstaande postings #1440 e.v.

  Opmerkelijk is dat D66 met een dergelijke motie komt, omdat dit feitelijk al werd afgesproken in een raadsbesluit in 2007.
  Het is dus een herhaling van zetten.
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • Motie Schaliegas verworpen

   Omdat de gemeenteraad zo snel gaat, gebeurt het dat sommige woordvoerders daar ook niet op gerekend hebben en wordt er even wat gehutseld met de agenda.
   De motie van D66 over de toegankelijkheid wordt even ter zijde gelegd en we gaan nu door met de motie van GL, LPM, PvdA en de SP over Schaliegas.

   Vivianne Heijnen van het CDA geeft aan dat het een sympathieke motie is, maar dat het een zaak van de Rijksoverheid is. Het CDA zal daarom de motie niet steunen.
   Ook de Seniorenpartij, D66, VVD, PVM, SBM en de MV hebben redenen om de motie (nu) niet te steunen.

   De motie is daarom afgewezen.
   Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

   Opmerking


   • .... en weer naar de motie over de toegankelijkheid

    "We" zijn weer terug bij de D66 motie over de toegankelijkheid van vergaderingen met mensen met een functiebeperking.

    De Seniorenpartij, Ad Frijns, verwoordt dat het al bestaand beleid is en dat de motie dus feitelijk overbodig is.
    Mocht de motie echter in stemming worden gebracht, dan zal men wel voor stemmen.

    Dhr. Hoen van de Maastrichtse Volkspartij deelt de vergadering mee dat dhr. Gorrren als voorzitter van de Cie Breed Welzijn al uitvoerig zijn excuses heeft aangeboden en dat het als bestaand landelijk beleid is.
    Dhr. Hoen wil van het college en de raad wel expliciet horen dat men raadsbreed vindt dat dit nooit meer mag gebeuren.
    Als dit gebeurt is de motie, aldus dhr. Hoen, overbodig.

    Wethouder Aarts deelt namens het college dat dit nooit meer mag en zal gebeuren en dat er eens gekeken moet worden naar de toegankleijkheid van gemeentelijke gebouwen.

    Kortom, de gehele raad en het college zijn het eens.
    Normaliter wordt dan een motie als "overgenomen" beschouwd en wordt een motie ingetrokken.

    De motie is bij meerderheid als overbodig beschouwd.
    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • Dierenwelzijn: Dierenbescherming vs. Dierennambulance

     Op de publieke tribune hebben inmiddels circa 20 vrijwillgers van de dierenambulance plaatsgenomen.

     De reden is dat er 2 moties liggen.
     Een motie van de PvdA en D66 en een motie van de Maastrichtse Volkspartij, de Liberale Partij Maastricht, PVM, CDA en SP.

     Deze moties moeten, hoewel ze iets anders verwoorden doch feitelijk hetzelfde beoogen, er toe leiden dat er een goed gemeentelijk beleid komt in het belang van het dierenwelzijn, waarbij de fricties tussen de Dierenbescherming en de Dierenambulance goed worden uitgesproken en geregeld.

     Feit is wel dat de PvdA-D66 motie iets meer neigt naar de kant van de Dierenbescherming en de motie van de MV, LP, PVM, CDA en SP wat meer pro dierenambulance zijn.
     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • Reactie wethouder Grootheest over moties dierenbescherming/dierenambulance

      Wethouder Grootheest (GL) geeft aan dat hij de geest van de PvdA-D66 motie wel wil volgen, maar dat hij liever ziet dat deze motie wordt ingetrokken.
      De wethouder zegt echter toe met een nota te komen en deze dan in de raad te bepreken.

      De motie van LPM, MV, PVM, SP en CDA wijst hij wel af.

      In de 2de ronde legt Peter Corsius (CDA) uit dat het CDA beide moties, dus ook de PvdA-D66 motie, heeft mede-ondertekend.
      Deze motie geniet bovendien, mede n.a.v. het antwoord van de wethouder, de voorkeur van het CDA.

      Ook de SP blijkt deze eerste motie ook mede te hebben ondertekend.
      De SP vindt deze motie nog steeds heel goed en is blij met het antwoord van de wethouder.

      Vervolgens legt de SP-fractievoorzitster, Leny Eijssen, uit dat ze ook de 2de motie blijft steunen.
      Helaas doet ze dit echter zo uitvoerig, dat ik de draad na 2 minuten kwijt ben.
      De SP blijft de motie wel steunen..... (geloof ik).

      Jan Hoen (MV) stelt voor om beide moties in te trekkken en de de wethouder, Gerdo Grootheest, met de commentaren van vandaag op pad te sturen om z.s.m. een goede nota over dit probleem voor te leggen aan de raad.
      Last edited by Pier; 24 september 2013, 17:45.
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • Hoofdelijke stemming beide moties

       Zag het er even naar uit, mede n.a.v. de opmerking van Jan Hoen (MV), dat beide moties zouden worden ingetrokken, is het nu zo dat beide moties toch in stemming worden gebracht.
       De motie "Pvda-D66" zoals ik ze maar even blijf noemen werd aangenomen.

       Over de 2de motie (MV, LPM, PVM, CDA en SP) wordt, op verzoek van Kitty Nuyts zelfs hoofdelijk gestemd.
       Deze motie wordt echter verworpen met 12 stemmen voor en 26 stemmen tegen.

       Wat wethouder Grootheest nu echter moet met deze motie is mij persoonlijk een beetje een raadsel anders dan e.e.a. te verwoorden in de Kadernota 2014, maar goed.....

       Het voorstel van Jan Hoen was zo gek nog niet!
       Last edited by Pier; 24 september 2013, 18:24.
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • Laatste agendapunt.... motie over buurtbedrijven

        Om precies 19.00 uur, 2 uur na begin van de vergadering, zitten "we" al bij het laatste agendapunt, nml. een motie van LPM, CDA, MV en SBM over de buuurtbedrijven.

        Wethouder André Willems (SPM) geeft aan dat de motie sympathiek oogt, maar dat men zich dan wel gaat mengen de bedrijfsvoering van een NV (i.c. MTB NV).
        Destijds koos de raad bewust om buurtbeheerbedrijven los te laten en verder te laten functioneren als Buurt Beheer Bedrijven BV.
        De wethouder ontraadt de motie derhalve.

        Hoewel de motie dus dadelijk nog in stemming moet komen, is volgens mij nu al helder dat de motie zal worden afgewezen.
        Dit ondanks het feit dat het een sympathieke motie betreft.
        Toch denk ik dat de wethouder feitelijk gelijk heeft.

        De motie wordt uiteindelijk toch ingetrokken.

        Daarmee eindigt ook rond 19.25 uur de raadsvergadering.
        Tot de volgende keer
        Last edited by Pier; 25 september 2013, 08:06.
        Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

        Opmerking


        • Bedankt Pier.

         Opmerking


         • Ook namens mij een Merci Pier !

          Er zijn raadsvergaderingen geweest die langer duurden,
          sommigen zelfs bijna het dubbele in tijd van deze.
          Mestreechter Geis mage beleve
          en dat door te kinne geve.
          God, wat is dat sjiek ! © Wigo

          Opmerking


          • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
           Wethouder André Willems (SPM) geeft aan dat de motie sympathiek oogt, maar dat men zich dan wel gaat mening en de bedrijfsvoering van een NV (i.c. MTB NV).
           ... gaat mengen in?

           Opmerking


           • Oorspronkelijk geplaatst door Clio Bekijk bericht
            ... gaat mengen in?
            Goed opgemerkt!
            Zelfs in de quote las ik aanvankelijk over deze fout heen.
            Ik heb het aangepast.
            Bedankt.
            Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

            Opmerking


            • LPM en CDA willen onderzoek naar aanpak organisatie MCH2018

             Op vrijdag 6 september heeft de jury de uitslag bekend gemaakt van de kandidatuur voor Europese Culturele Hoofdstad 2018.
             Deze titel ging niet naar Maastricht, maar naar de stad Leeuwarden.
             Over enkele weken zal het juryrapport van de Europese commissie bekend gemaakt worden.

             In aanvulling op het juryrapport, dat dus binnenkort zal verschijnen, verzoeken de fracties van het CDA Maastricht en de Liberale Partij Maastricht (LPM) de Rekenkamer Maastricht een onderzoek te doen naar de procesgang.

             Een dergelijk onderzoek zou inderdaad passen in de doelstelling van de Rekenkamer:
             De rekenkamer wil de controlerende functie van de gemeenteraad versterken en tegelijkertijd voor de inwoners van Maastricht zichtbaar maken wat er terechtkomt van de beleidsvoornemens van de gemeente Maastricht. De rekenkamer onderzoekt daartoe of het gevoerde beleid doelmatig en doeltreffend was en soms of het gevoerde beleid rechtmatig was

             De belangrijkste vragen die het CDA en de LPM hebben zijn te bekijken
             - waarom Maastricht de titel niet heeft weten binnen te halen?;
             - hoe de aanbevelingen uit het eerste Rekenkamercommissierapport MCH2018 zijn opgepakt?;
             - wat de wijze van besteding/inzet van de financiële middelen is geweest?;
             - wat de effectiviteit van deze middelen is geweest?

             Tevens verzoekt men de Rekenkamercommissie om een oordeel te geven over de contracten die er door de gemeente met de organisatie zijn gesloten.

             Van meet af aan is er kritiek geweest op de organisatie m.b.t. hun aanpak en het creëren van draagvlak onder de bevolking.
             Daarom willen de fracties van het CDA en de Liberale Partij Maastricht graag een onafhankelijk onderzoek naar de aanpak.

             Aan de hand van de conclusies en aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek kan een onderbouwde nieuwe weg ingeslagen worden hoe nu verder met het culturele veld.

             Tot die tijd achten de fracties het verstandig om pas op de plaats te maken en op korte termijn afscheid te nemen van de Organisatie MCH2018.
             Last edited by Pier; 26 september 2013, 23:24.
             Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

             Opmerking


             • Aan de hand van de conclusies en aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek kan een onderbouwde nieuwe weg ingeslagen worden hoe nu verder met het culturele veld.
              Laat god verhoeden dat de rekenkamer het culturele beleid gaat bepalen....

              Opmerking


              • Oorspronkelijk geplaatst door Ton
               Maakt je geen zorgen.
               Uit ervaring weet ik dat de rekenkamer goed werk levert.

               Helaas wat doet men er mee (helaas pindakaas)
               Ik vind het ook goed dat de rekenmeesters aan de slag gaan rond MCH2018, maar ik heb mijn bedenkingen bij de motivatie:
               "Aan de hand van de conclusies en aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek kan een onderbouwde nieuwe weg ingeslagen worden hoe nu verder met het culturele veld."
               Hoogstens weet je wat je niet meer moet doen. Cultuurbeleid kan je altijd pas achteraf toetsen. Dus bij elke nieuwe stap moet je maar afwachten hoe het uitpakt, door er een rem op te zetten krijg je vrees ik een een verstikkend beleid.
               Terwijl cultuur gebaat is bij durf en ontplooiing. Toch?

               Opmerking


               • Coalitiepartijen houden burgerinitiatief "Minckelers moot branne" sowieso tegen!

                Elders op dit forum wordt uitvoerig gediscussieerd in de thread (mogelijke) "Einde vlam Mickelers".

                In mijn posting #105 ga ik in op het besluit van het presidium van de gemeenteraad om een burgerinitiatief "Mickelers moot branne" niet te agenderen voor de raadsvergadering van 19 november 2013.
                Vanwege het feit dat "de vlam van Minckelers" nu wel een erg een politiek tintje krijgt, heb ik ervoor gekozen de politieke beschouwingen daar te posten waar ze thuis horen, nml. in de thread "Stadsbestuur 2010-2014".

                Binnen het college is, zonder ruggespraak met de gemeenteraad, besloten om het Luikse kunstenaar Alain de Clerck van Space Collection een “kunstwerk” te laten maken voor het tegen betaling laten branden van de vlam van Mickelers.

                Buiten het kunstzinnige aspect van deze opdracht, was de reden hiervoor dat de gemeente Maastricht niet de jaarlijkse kosten van de “eeuwige vlam” voor haar rekening wilde namen.

                Voor dit principebesluit is iets te zeggen, maar de vraag is of een dergelijke beslissing dient te worden genomen zonder dat (achteraf) de gemeenteraad zich daarover een mening heeft kunnen vormen.
                De gemeenteraad heeft nml. het budgetrecht wat betekent dat de gemeenteraad bepaalt welke bedragen (lasten) in een jaar aan welk beleid worden uitgegeven en welke financiële middelen daarvoor naar verwachting beschikbaar zullen zijn (baten).

                Over deze vraag mogen de diverse partijen in de raad zich nu eens gaan buigen, aangezien het presidium, in meerderheid, van mening is dat een burgerinitiatief, om te bewerkstelligen dat het collegebesluit vernietigd wordt, niet behandeld mag worden in de raad.
                Inmiddels is bekend geworden dat alleen Jos Gorren (CDA), lid van het presidium, vóór agendering van het burgerinitiatief heeft gestemd.
                De andere leden, verbonden aan de PvdA, D66, SPM en VVD, allen coalitiepartijen, hebben tegen gestemd.
                Hieruit valt wellicht ook op te maken dat de coalitie pal achter haar college staat.
                Een behandeling van dit burgerinitiatief in de huidige gemeenteraad heeft om die reden momenteel geen enkele kans van slagen.

                Maar het heeft er alle schijn van dat er meer aan de hand is.
                Het college heeft in een collegebesluit genomen en dat zelfs voor de raadsleden aanvankelijk niet openbaar was!
                Pas afgelopen vrijdagmiddag (!!) is de vertrouwelijkheid van dit collegebesluit opgeheven.
                Een vertrouwelijk collegebesluit? Wat steekt daar dan weer achter?

                Even een paar wetenswaardigheden.
                - In juni-juli 2011 schrijft het college een prijsvraag uit voor ideeën;
                - De uiterste inschrijftermijn voor deze prijsvraag is in september 2011;
                - In september-oktober 2011 vind in de BRNDWR de kusttentoonstelling Space Collection plaats;
                - De inschrijftermijn wordt plotseling, zonder voorafgaande aankondiging, verlengd!
                - Op 2 december 2011 wordt de winnaar bekend gemaakt. Van de 120 inzendingen is de winnaar héél verrassend…… Space collection!

                Nu zou je nog kunnen denken dat e.e.a op toeval berust.
                Weet echter dat dit college in de afgelopen periode alles in het werk heeft gesteld om betrokkenen bij BRNDWR, Maastricht-Lab, Bureau Europa/Naim en de Muziekgieterij op werkelijk alle gebieden tegemoet te komen.

                Het is een gezegde waar ik niet veel mee heb:
                “Kunst en Cultuur is een linkse hobby”.
                Toch lijkt het erop dat dit college dit gezegde graag in stand wil houden.
                Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

                Opmerking

                Bezig...
                X