Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2010 - 2014

Sluiten
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Hoi Wigo,

  Dat lees je niet verkeerd!
  Stel de kantonrechter veroordeelt de rosé-drinkende stoepzitter en stelt de optredende handhaver in het gelijk, maar de gemeenteraad vindt dat het stoepdrinken in Maastricht onder alle omstandigheden moet kunnen, dan moeten ze, als ze dat echt willen, de APV wijzigen.

  Overigens zou ik dat een slechte zaak vinden, maar ik zit dan ook niet in de gemeenteraad......
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • Na eerst enkele glaasjes water genuttigd te hebben en daarna e.e.a. nog eens aandachtig te hebben doorgelezen, is het mij nu duidelijk.
   Merci Pier voor de aanvullende uiteenzetting.
   En nu dan toch maar weer een gekoeld (rosé ?) wijntje.
   Mestreechter Geis mage beleve
   en dat door te kinne geve.
   God, wat is dat sjiek ! © Wigo

   Opmerking


   • MV verbaasd over actie raadsgriffier inzake coffeeshop-overleg met Eijsden-Margraten

    De Maastrichtse Volkspartij heeft met grote verbazing kennis genomen van de pertinente uitspraken van de raadsgriffier van Maastricht en van de late datum, 28 oktober 2013, waarop een overleg is gepland tussen de gemeenteraad van Eijsden-Margraten en de Maastrichtse gemeenteraad over de spreiding van de coffeeshops.

    Op 28 mei 2013 nam de gemeenteraad van Eijsden-Margraten, raadsbreed, een motie aan waarin zij de wens uitspreekt om de gemeenteraad van Maastricht uit te nodigen voor een overleg waarbij elkaars beleid en problemen worden uitgewisseld en elkaar op die manier te informeren omtrent het drugsbeleid en de drugsgerelateerde overlast.
    N.a.v. deze motie vond er overleg plaats tussen de raadsgriffier van de gemeente Eijsden-Margraten en de raadsgriffier van Maastricht, dhr. Willems

    In het verslag van het Presidium van Eijsden-Margraten, d.d. 13 augustus 2013, staat het volgende vermeld:

    Op 22 juli j.l. is de griffie bij de griffie Maastricht geweest om te praten over de aanpak van de door uw raad aangenomen motie over de drugsoverlast. De insteek was dat de gemeenteraden elkaar zouden informeren over hun standpunten inzake het drugsbeleid en dat niet via de krant elkaars standpunten zouden worden vernomen.

    Wij hebben aangegeven dat het in de eerste plaats informatief is en zich niet beperkt tot het spreidingsplan van de coffeeshops, met name de Köbbesweg.

    De griffier van Maastricht gaf aan dat de raad in Maastricht momenteel zeer verdeeld is over het drugsbeleid en er sprake is van een 20-19 situatie in de raad. Hij vroeg zich af dat deel van de raad van Maastricht dat anders dacht dan het veronderstelde standpunt van Eijsden-Margraten wel geïnteresseerd was in overleg. Hierbij werden ook de ervaringen uit het verleden met Eijsden aangehaald.

    Al pratende kwamen we tot de volgende stappen die in beide achterbannen besproken zouden worden:
    - De wel/niet actieve rol van de burgemeesters in deze
    - De omvang van de overleggroep; geopteerd werd voor de fractievoorzitters en niet de beide voltallige raden;
    - De uitspraak over het spreidingsplan wordt op niet al te lange termijn verwacht en kan evt. worden meegenomen in het overleg;
    - Een eerste overleg moment kwam agendatechnisch uit op maandagavond 28 oktober in het gemeentehuis in Margraten.

    De Maastrichtse Volkspartij vraagt zich af of hierover overleg heeft plaatsgevonden met de Burgemeester en/of vicevoorzitter van de gemeenterraad en het Presidium van Maastricht.

    “Volgens de laatste berichten uit de media”, aldus de Maastrichtse Volkspartij, “willen de burgemeesters van Eijsden-Margraten en diverse Belgische gemeenten de sluipwegen en grenzen gaan afsluiten!
    Willen we niet juist een goede verstandhouding met de buurgemeenten en een (Eu)regionale samenwerking?”

    De Maastrichtse Volkspartij sluit zich aan bij de uitspraak van de gemeenteraad in Eijsden-Margraten: het drugsprobleem is een gemeenschappelijk probleem dat de beiden gemeenten SAMEN moeten oplossen.

    De Maastrichtse Volkspartij doet in haar brief van vandaag, 1 sept. 2013, een dringend beroep op het Maastrichtse college van B&W om het geplande overleg zo vlug mogelijk, en dus niet pas op 28 oktober 2013 te laten plaatsvinden.
    “Een zo’n beladen onderwerp”, aldus de Maastrichtse Volkspartij, “vraagt om onmiddellijke actie en geen uitstel. Wij willen de (Eu)regionale samenwerking en verstandhouding niet op het spel zetten.
    Zeker in deze tijd is dat van groot belang. “Samen” is het sleutelwoord, want alleen samen en in goed overleg kunnen oplossingen gevonden worden!”

    Reeds op 17 augustus 2013 maakte de Maastrichtse Volkspartij, via een persbericht, al melding van het feit, dat het spreidingsplan coffeeshops een klap in het gezicht is voor de (Eu)regionale samenwerking en vertrouwen.
    “Wij zijn van mening, dat je op z’n minst eerst met de buurgemeenten – die we door het spreidingsplan overlast bezorgen- in gesprek moet gaan”, aldus de Maastrichtse Volkspartij.
    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • MCH 2018 lijkt nog steeds een splijtzwam tussen de politieke partijen

     Precies een week geleden, 6 september 2013, werd bekend dat de titel "Europese Culturele Hoofdstad 2018" aan de neus van Maastricht voorbij ging ten gunste van Leeuwarden.

     Toch vertrekt de directie van MCH 2018, in het kielzog van burgemeester Hoes, voor een handelsmissie naar China.
     De oppositiepartijen CDA, LPM en PVM zijn daar niet over te spreken, zoals o.a. HIER al gemeld werd op MestreechOnline.

     De partijen CDA, LPM en PVM geven in een gezamenlijk persbericht aan van mening te zijn dat er zo snel mogelijk moet worden gekeken hoe de gemeente, samen met het culturele veld en alle burgers van Maastricht, een vervolg kan geven aan de nieuwe culturele samenwerking.

     Ik mis onder dit persbericht echter een paar partijen.
     Ik denk daar mn. aan de SP, en frevent tegenstander van de kandidatuur van MCH 2018, maar ook de MV.
     De MV was altijd vóór de kandidatuur van MCH 2018, maar nu dit aan onze neus voorbij is gegaan, vraag ik mij af wat de MV van deze handelsmissie, althans de deelname van de directie van MCH 2018, vindt?

     Het meest verrassend is echter dat geen enkele coalitiepartij een kritisch geluid laat horen.

     Uiteraard zou het zo kunnen zijn dat het CDA, de LPM en de PVM geen overleg hebben gehad met de andere partijen, maar dat lijkt mij sterk.

     Kortom, tijd om eens bij de andere partijen na te vragen.
     Als er een reactie komt hou ik jullie op de hoogte.
     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • Oorspronkelijk geplaatst door Ton
      Maastricht presenteert sluitende begroting 2014
      De afvalstoffenheffing wordt dus niet verhoogd in 2014. Staat genoteerd. Komt men binnen dit potje niet rond, verhoog je gewoon de aankoopprijs van de restzak of de tarieven van milieuperrons. Simpel.

      Opmerking


      • Directie MCH2018 mee op handelsmissie naar China stoort toch meerdere partijen.

       Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
       (...)

       Toch vertrekt de directie van MCH 2018, in het kielzog van burgemeester Hoes, voor een handelsmissie naar China.
       De oppositiepartijen CDA, LPM en PVM zijn daar niet over te spreken
       (..)
       Ik mis onder dit persbericht echter een paar partijen.
       (...)
       Kortom, tijd om eens bij de andere partijen na te vragen.
       Als er een reactie komt hou ik jullie op de hoogte.
       De Seniorenpartij (SPM) reageert zelden, om hun moverende redenen, op berichten op MestreechOnline.

       Edoch, naar aanleiding van een vraag mijnerzijds, reageert de fractievoorzitter van de SPM, Ed Sabel, namens de fractie.
       "De fractie van de Seniorenpartij wil ook graag weten wat de beweegredenen zijn om de directie van MCH 2018 een plek in de handelsmissie te geven en wie direct of indirect de reis- en verblijfkosten betaalt"!

       Uit de eerste (in)formele reacties die ik inmiddels heb ontvangen, lijkt het erop dat het CDA, de LPM en de PVM, niet met de (meeste) andere partijen hebben overlegd wat hub opvatting.

       Dit zou er wederom op kunnen duiden dat deze partijen, op zich begrijpelijk, met dit persbericht een verkiezingspunt willen scoren.
       Dat mag, maar de burger moet dit wel weten.
       Dus blijf MO lezen om deze achtergronden te doorzien....
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • Voor de burgers is het louter speculeren, waar ik graag aan meedoe. Maar het zou op zijn minst gepast zijn, om ons goed te informeren over de reden van dit bezoek, zo vlak nadat de bevolking in de regio hun betrokkenheid toonden op het Vrijthof. Gisteren zag ik nog een tv verslag van minister Ploumen bij een reis naar het buitenland. Veel bewindslieden nemen graag een journalist in hun kielzog mee. Bij handelsmissies is dat ook niet ongewoon. Een stedenband is er ook voor het volk.

        De Sjengen en de Chengen moeten de kans krijgen elkaar te leren kennen.

        Opmerking


        • Chengdu Online

         Oorspronkelijk geplaatst door Kermit Bekijk bericht
         (...) Veel bewindslieden nemen graag een journalist in hun kielzog mee. Bij handelsmissies is dat ook niet ongewoon. Een stedenband is er ook voor het volk.

         De Sjengen en de Chengen moeten de kans krijgen elkaar te leren kennen.
         Nu ben ik weliswaar geen journalist, maar ik zou wel geheel belangeloos....* kuch *..... zijn meegegaan om verslag te doen over de toekomstige (?) forumband tussen MestreechOnline en ChengduOnline
         Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

         Opmerking


         • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
          Nu ben ik weliswaar geen journalist, maar ik zou wel geheel belangeloos....* kuch *..... zijn meegegaan om verslag te doen over de toekomstige (?) forumband tussen MestreechOnline en ChengduOnline
          Ik had het je graag gegund, wat pieren tussen de Chengen.

          Opmerking


          • Volksvertegenwoordiger wordt het bijwonen van een vergadering onmogelijk gemaakt

           Het Maastrichts burger-niet-niet-raadslid, Peter Vrehen, die namens de Maastrichtse Volkspartij in de raadscommissie (Cie) Breed Welzijn zit, en geldt als een van de deskundigen op het gebied van de WMO, wordt het voor de vierde keer (!!) onmogelijk gemaakt om een raadscommissie (Cie) bij te wonen!

           Terecht dat Stefan Gybels van DDL hier aandacht aan besteedt.
           De Cie Breed Welzijn staat op het punt een gehaktbal te verdienen.
           Jammer dat Peter dit culinair hoogstandje dan weer zal moeten missen!

           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • Dit is werkelijk een aanfluiting. De raadscommissie die gemeentelijke (fysieke) toegankelijkheid in haar portefeuille heeft, vergadert bij voorkeur op plaatsen waar fysiek beperkten geen toegang hebben. Is men bang voor de terechte inbreng van iemand die niet alleen ervaringsdeskundige is, maar tevens ter zake kundig en van de tongriem gesneden? Maakt men bewust een burger-niet-raadlid èn een democratisch in de gemeenteraad gekozen partij monddood?

            Men zou zich moeten schamen daar op het stadhuis. Als er geen behoorlijke accomodatie voorhanden is, moet men beter plannen. En anders verhuist men maar naar bijvoorbeeld het Centre Céramique. Dat is via parkeergarage met lift en toegang op Plein 1992 niet alleen toegankelijk, maar zal - op aanmelding - ook nog wel een ruimte beschikbaar hebben.

            Opmerking


            • Reactie voorzitter raadscommissie (Cie) Breed Welzijn, dhr. Gorren

             In het kader van hoor- en wederhoor heb ik de voorzitter van de Cie Breed Welzijn, dhr. Jos Gorren, telefonisch gevraagd om een reactie op het feit dat Peter Vrehen niet aanwezig kan zijn bij de a.s. Cie Breed Welzijn.
             Dhr. Gorren erkende dat het een blunder van jewelste is dat de gekozen vergaderruimte in Belvédère niet toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.
             Nadat hij door Jan Hoen hierop werd gewezen, heeft hij onmiddellijk contact gezocht met de ambtenaren die deze locatie hebben gekozen.
             Dhr. Gorren erkent dat hij als voorzitter van de Cie verantwoordelijk is voor deze fout en eerdere problemen betreffende de ontoegankelijkheid voor rolstoelgebruikers van vergaderlocaties.

             "Deze locatie en andere voor rolstoelgebruikers niet toegankelijke locaties zullen in de toekomst niet meer gebruikt worden door de Cie Breed Welzijn.
             Zeker de Cie Breed Welzijn moet hierin het goede voorbeeld geven. Ik verzeker iedereen hierbij dat dit nooit meer zal gebeuren zo lang ik voorzitter ben van deze commissie", aldus dhr. Gorren.

             Inmiddels heeft hij de Maastrichtse Volkspartij zijn excuses aangeboden.
             In de toekomst zal uitdrukkelijk rekening worden gehouden met de beperkingen van Peter Vrehen of iedere andere rolstoelgebruiker.
             "Zo zullen in de toekomst", aldus dhr. Gorren, "ook geplande bezoeken, zoals bijvoorbeeld aan de proeftuin Caberg-Malpertuis, op een later tijdstip plaatsvinden en niet meer om 10 uur 's ochtends, omdat Peter Vrehen afhankelijk is van begeleiding en daarom niet 's ochtends vroeg aanwezig kan zijn".

             "De vergadering van a.s. maandag kon i.v.m. gemaakte afspraken en een overvolle agenda", aldus dhr. Gorren, "niet meer verplaatst of afgezegd worden".

             De fractievoorzitter van de MV, Jan Hoen, zal zijn collega Peter Vrehen a.s. maandag, tijdens de Cie vergadering in Belvédère, vervangen.
             Hij zal bij aanvang van deze Cie het woord vragen om t.o.v. alle commissieleden aan te geven dat dit de laatste keer zal zijn, als het aan de Maastrichtse Volkspartij ligt, dat de Cie Breed Welzijn vergadert in een voor rolstoelgebruikers niet toegankelijke locatie.
             Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

             Opmerking


             • "De vergadering van a.s. maandag kon i.v.m. gemaakte afspraken en een overvolle agenda", aldus dhr. Gorren, "niet meer verplaatst of afgezegd worden".

              Dit bureaucratisch excuus getuigd van een ernstig gebrek aan flexibliteit en improvisatievermogen. Dat noemt mensen in een rolstoel ook nog mensen met een beperking. Men zou eens zichzelf als zodanig moeten benoemen.

              Opmerking


              • Raadsvergadering 24 september 2013

               De raadsvergadering van dinsdag 24 september 2013 is begonnen.
               I.v.m. " zwangerschapsverlof" zal het D66 raadslid Franca Eurlings-Tonnaer gedurende haar "zwangerschapverlof" worden vervangen door het huidige D66 burger-niet-raadslid Marlene Hameleers.
               Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

               Opmerking


               • Wijziging notulen raadsvergadering 18 juni 2013 t.b.v. MestreechOnline

                Door de fractievoorzitster van het CDA, Vivianne Heijnen, werd terecht opgemerkt dat in de notulen van de raadsvergadering van 18 juni 2013, op pagina 35, abusievelijk staat vermeld dat ons forum genoemd wordt als "MaastrichtOnline.nl.

                Dat moet natuurlijk "MestreechOnline.nl" zijn!!!

                De fractievoorzitster vermeldde geheel terzijde nog even dat we vandaag een succesvolle Ouderen-bijeenkomst hadden georganiseerd in zorgcentrum Scharwyerveld te Malberg i.s.m de Stichting Kompas Nederland.
                Last edited by Pier; 24 september 2013, 21:30.
                Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

                Opmerking

                Bezig...
                X