Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2010 - 2014

Sluiten
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Politieke aanpak drugsoverlast

  Terwijl elders op dit forum ongebreideld wordt "gediscussieerd" over de drugsoverlast, zit de politiek niet stil.
  Uiteraard trekt het werk achter de schermen nauwelijks aandacht aangezien dit werk niet echt spectaculeer is.

  Ik heb even getwijfeld of ik überhaupt aandacht zou besteden aan dit (politiek) werk achter de schermen, omdat ik vrees dat dadelijk ook deze thread ontsierd wordt door de "drugs-discussie", maar misschien heb ik te weinig vertrouwen in het gezonde verstand van de MO'ers.
  Een goede inhoudelijke discussie is uiteraard zéér welkom!!!

  In het verleden zijn in de APV bepalingen opgenomen geweest met betrekking tot drugsoverlast. Dit waren een blowverbod, drugshandel op straat en overlast drugs vanuit panden.
  Deze artikelen zijn (na een uitspraak dienaangaande van de Raad van State) uit de APV verwijderd vanwege onverbindendheid ervan met het oog op de Opiumwet.
  Deze bepalingen regelden iets dat in de Opiumwet verboden is en ten aanzien waarvan aldus geen ruimte bestaat voor een gemeentelijke regeling, ongeacht het motief dat daaraan ten grondslag ligt.

  Bij uitspraak van 19 februari 2013 heeft de Hoge Raad een artikel uit de Amsterdamse APV waarin “het zich ophouden met de bedoeling te kopen of te koop aanbieden van (onder meer) middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet” wél verbindend geacht.
  Dit biedt de mogelijkheid om in Maastricht opnieuw een artikel in de APV in te voeren op grond waarvan het “runnen” kan worden aangepakt.
  In het kader van de bestrijding van drugsoverlast heeft de aanpak van drugsrunners hoge prioriteit, en dit artikel zou een wezenlijke bijdrage kunnen leveren in deze aanpak.

  Drugsoverlast van runners
  Ondanks de invoering van het (omstreden?) I(gezetenen)-criterium wordt Maastricht nog steeds geconfronteerd met een bepaalde mate van drugstoerisme.
  Aan deze drugstoeristen wordt bij illegale verkooppunten, drugsdealers en drugsrunners naast softdrugs veelal ook harddrugs aangeboden.

  Het rondhangen en opereren van groepjes drugsrunners en drugsdealers is, in tegenstelling tot de periode vóór 1 mei 2012, veel zichtbaarder geworden waardoor burgers zich meer dan voorheen onveilig voelen.
  Deze drugsdealers en drugsrunners hebben door de afname van het aantal potentiële klanten hun werkwijze aangepast, in die zin dat zij in tegenstelling tot het verleden niet alleen de buitenlandse drugstoerist benaderen maar nu gewone burgers aanspreken omdat zij meer moeite moeten doen om klanten te vinden. Plotselinge daling van de vraag (als gevolg van het weren van coffeeshopbezoekers van buiten Nederland) en het in eerste instantie in stand blijven van het aanbod, maakt dat drugsrunners en drugsdealers agressiever te werk gaan. De daling van het aanbod heeft langere tijd nodig.

  De drugsrunners en drugsdealers voelen zich door de aanpak van het DOEN-team (in het kader van het project Frontière) in de gaten gehouden en opgejaagd, en opereren op straat in grotere groepjes met een taakverdeling (uitkijkposten, makelaars die de afspraak maken met de klant en “pakezels” die de drugs bewaren en overhandigen aan de klant).
  De transactie en overdracht van de drugs worden in tijd en plaats ontkoppeld, waardoor runners, dealers en klanten zich door de stad bewegen om een drugsdeal af te ronden, hetgeen betekent dat er meer overlast per drugsdeal is dan in de periode vóór 1 mei 2012.

  Op dit moment kan een drugsrunner worden aangepakt indien deze verdovende middelen als bedoeld in de artikelen 2 en/of 3 van de Opiumwet bij zich heeft. Met de nieuwe werkwijze van de runners is dit echter niet altijd het geval, waardoor een efficiënte aanpak tegen de koop/verkoopbewegingen niet goed mogelijk is. Met het voorgestelde nieuwe artikel kan ook tegen bijbehorend dealgedrag worden opgetreden in gevallen waar de dealers/runners geen middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet bij zich hebben, maar hun gedrag wel onderdeel uitmaakt van het sluiten van de deal.

  Nieuw artikel 2.7.1 APV
  Voorgesteld wordt om in de APV een nieuw artikel 2.7.1 op te nemen, luidende als volgt:
  ”Het is verboden zich op of aan de weg op te houden als aannemelijk is dat dit gebeurt om middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar, dan wel slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen of stimulerende middelen of daarop gelijkende waar, te kopen of te koop aan te bieden“.

  Dit artikel richt zich op het tegengaan van de overlast die wordt veroorzaakt door het op bepaalde plaatsen aanbieden van harddrugs, softdrugs, nepdrugs, kalmeringsmiddelen, stimulerende middelen en dergelijke. Daarbij is van belang dat ook de kopers worden geweerd: immers niet alleen het aanbod, maar ook de vraag werkt de hardnekkigheid van het verschijnsel in de hand.

  Bij de toepassing van dit artikel zal aannemelijk moeten zijn dat een persoon zich ophoudt op straat met het doel drugs te kopen of verkopen. Dit kan blijken uit ervaringsfeiten en concrete omstandigheden, zoals het aanspreken van voorbijgangers, het bij zich hebben van bedoelde middelen, het hoorbaar aanbieden van drugs, ruzies tussen aanbieders en afnemers etc.

  Dit artikel draagt daarmee bij aan het voorkomen van aantasting van de openbare orde, het beteugelen van overlast en het bevorderen van de veiligheid op de openbare weg. De overtreding impliceert niet dat de Opiumwet daadwerkelijk wordt overtreden. Om die reden wordt niet buiten de verordenende bevoegdheid van uw raad getreden en staat de Opiumwet niet in de weg aan de verbindendheid van een dergelijke bepaling.
  (Bron: Raadstuk 60/2013)
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • Pier schreef:
   Ik heb even getwijfeld of ik überhaupt aandacht zou besteden aan dit (politiek) werk achter de schermen, omdat ik vrees dat dadelijk ook deze thread ontsierd wordt door de "drugs-discussie", maar misschien heb ik te weinig vertrouwen in het gezonde verstand van de MO'ers.
   Een goede inhoudelijke discussie is uiteraard zéér welkom!!!
   Waren we allemaal maar zo erudiet! En voorbeeldig! Dan zou het nog eens wat worden...

   Opmerking


   • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
    Nieuw artikel 2.7.1 APV
    Voorgesteld wordt om in de APV een nieuw artikel 2.7.1 op te nemen, luidende als volgt:
    ”Het is verboden zich op of aan de weg op te houden als aannemelijk is dat dit gebeurt om middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar, dan wel slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen of stimulerende middelen of daarop gelijkende waar, te kopen of te koop aan te bieden“.
    Lijkt mij een goed handvat. Hebben we genoeg mensen om dit artikel te handhaven?

    Opmerking


    • kijk eens aan...

     chapeau Pier


     dat er in werkkamers ook gewerkt wordt is toch nog steeds verbluffend.
     Maar geldend RECHT c.q. Wetgeving dekt meer dan doorsnee bekend is in de media.

     en was er ook nog een beetje toezicht en handhaving inzake de wet op Geluidhinder dan gingen die runners in ieder geval al enkel te voet en kon men luidkeelse gebruikers en verkopers ook effe dimmen.

     met vriendelijke groet
     Iets te oud voor re-educatie
     iets te jong voor afdanking
     m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

     Opmerking


     • Oorspronkelijk geplaatst door Ton
      Schijnbaar toch een moeilijke materie
      /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
      (@ Pier)
      Ik heb even getwijfeld of ik überhaupt aandacht zou besteden aan dit (politiek) werk achter de schermen, omdat ik vrees dat dadelijk ook deze thread ontsierd wordt door de "drugs-discussie", maar misschien heb ik te weinig vertrouwen in het gezonde verstand van de MO'ers.
      Een goede inhoudelijke discussie is uiteraard zéér welkom!!!
      Moeilijke materie of niet. De impact van een Vernieuwde APV is moeilijk vooraf te meten. Ik blijf erbij dat dit soort maatregelen slechts een cosmetische uitwerking hebben. Het geeft mogelijk de politie iets meer armslag meer niet, de effectrn zijn tijdelijk en plaatselijk. De echte problematiek draait om de ongereguleerdheid van vraag en aanbod. Wat zoden aan de dijk zet is het uitschakelen van het criminele circuit, preventieve voorlichting en de weg van medicalisering/regulering/legalisering.

      Opmerking


      • Raadsvergadering 21 mei 2013

       Om 17.00 uur stipt begon vandaag de raadsvergadering.
       Na wat huishoudelijke mededelingen nam burgemeester Onno Hoes het woord en sprak hij de raad toe over zijn bevindingen van de laatste tijd in de "drugsoverlast-dossier".

       De burgemeester kwam met een voorstel hoe nu verder. Helaas heb ik alle punten nu niet op een rijtje, omdat er technische problemen waren in de raadszaal en er een brief werd uitgereikt aan de pers, maar helaas niet aan mij :(.
       Maar ik beloof dat dit overzicht snel zal volgen.

       Inmiddels zijn alle partijen aan het woord en kunnen zij aangeven wat zij van het voorstel vinden.
       Tot nu toe een en al lof.
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • Voorstel burgemeester Hoes

        Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
        (..)
        De burgemeester kwam met een voorstel hoe nu verder. Helaas heb ik alle punten nu niet op een rijtje, omdat er technische problemen waren in de raadszaal en er een brief werd uitgereikt aan de pers, maar helaas niet aan mij :(.
        Maar ik beloof dat dit overzicht snel zal volgen.
        (..)
        Bij deze het voorstel (samengevat) van burgemeester Hoes.
        - Maandelijks zal er met de buurtkaders en buurtplatforms overlegd worden over de laatste meldingen rond drugsoverlast en de ervaringen op straat, om zodoende draagvlak te creëeren;
        - De burgemeester zal vaart zetten achter de spreidingsplannen en zal daarover overleg hebben met o.a. België. Gekeken zal worden of er dan nog gehandhaaft moet worden op het I-criterium;
        - Aan de coffeeshophouders zal worden meegedeeld dat de burgemeester en de gemeenteraad verwachten dat er met onmiddellijke ingang gestopt zal gaan worden met de verkoop aan niet ingezetenen;
        - Dat in de landelijke discussie over het regulieren van de weetteelt Maastricht/Zuid-Limburg een actieve rol wil gaan spelen en desnoods een pilot op dat gebied wil zijn;
        - De raadscommissie AZ&M iedere maand een reportage zal krijgen over de voortgang in dit dossier.

        Alle partijen hebben inmiddels hun steun uitgesproken over dit voorstel.
        Alleen de SP en de Partij Veilig Maastricht (PVM) waren aanvankelijk wat sceptisch, maar na overleg stemden ook deze partijen voor het voorstel van de burgemeester.
        Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

        Opmerking


        • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
         Bij deze het voorstel (samengevat) van burgemeester Hoes.- Aan de coffeeshophouders zal worden meegedeeld dat de burgemeester en de gemeenteraad verwachten dat er met onmiddellijke ingang gestopt zal gaan worden met de verkoop aan niet ingezetenen;
         Pier, ik begrijp dat je moet samenvatten. Maar werd het woord verwachten gebruikt?

         Opmerking


         • BuitenBeter app

          Door het CDA wordt een motie ingediend die, samengevat, vraagt

          - Dat de burger een betere service verdient.
          - Het de burger makkelijker en laagdrempelig gemaakt moet worden om te kunnen melden. Dat er positieve ervaringen zijn bij andere gemeenten op gebied van digitaal melden.
          - Dat er te weinig gebruikt gemaakt wordt van de moderne mogelijkheden tot digitaal melden. Dat invoering tevens leidt tot een forse kostenbesparing.
          - Dat door deze geringe inspanningen een hogere servicegraad en burgerparticipatie behaalt wordt.
          - Dat door deze nieuwe manier van werken handen vrijgemaakt kunnen worden voor andere diensten binnen het apparaat ten goede van de servicegraad.
          - Dat duizenden ogen meer het college helpt de stad schoon, heel en veilig te houden.
          - Dat slimmer werken geen extra personeel behoeft en deze app het college helpt handen vrij te spelen.

          en het college verzoekt:
          Een inspanning te leveren om voor het zomerreces te onderzoeken hoe en wanneer de app. BuitenBeter geïmplementeerd kan worden in de gemeentelijk systemen.
          De kosten ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

          Alleen de Seniorenpartij, de PvdA en de SP ondertekenden deze motie niet.
          De verantwoordelijk wethouder Willems vindt het een overbodige motie, een mening die door de PvdA en de Seniorenpartij gedeeld wordt.
          De SP vraagt zich af of de afhandeling van de (app) meldingen wel adequaat opgepkat kunnen worden.

          Uiteraard wordt de motie met grote meerderheid wel aangenomen.
          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • "Na 111 jaar lost de gemeenteraad een belofte in"

           Bovengenoemd citaat komt toe aan dhr. Schoffelers van D66.
           In 1902, aldus dhr. Schoffelers, besloot de gemeenteraad dat het terrein van de huidige Tapijnkazerne onderdeel zou moeten gaan uitmaken van het Stadspark.
           Twee wereldoorlogen en één koude oorlog maakten echter dat deze belofte tot nu toe loos bleek te zijn.

           Vandaag neemt de gemeenteraad een besluit over het wel/niet aankopen van de Tapijnkazerne en deze vervolgens door te verkopen aan de Universiteit.

           Een ruime meerderheid van de raad is verguld met het door het college, mn. wethouder Gerdo van Grootheest, uitonderhandelde resultaat van koop en (door)verkoop, waarbij ook recht wordt gedaan aan het buurtinitiatief.

           De SP is nog kritisch over de staat waarin de gebouwen worden opgeleverd.
           Er is asbest geconstateerd, aldus de SP, maar dat zou geen probleem hoeven te zijn. De SP wil echter wel van de wethouder de zekerheid dat de UM niet achteraf toch met een (hoge) claim komt.
           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • Stoppen met verkopen aan buitenlanders

            Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
            Pier, ik begrijp dat je moet samenvatten. Maar werd het woord verwachten gebruikt?
            Ja Breur, ik heb het stuk nu niet meer voohanden, maar volgens mij heb ik dit stuk letterlijk overgeschreven.
            Feitelijk is een zéér dwingende maatregel en interpreteer ik het zo dat er vanaf morgen niet meer verkocht macht worden aan buitenlanders.
            Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

            Opmerking


            • Is de raadsvergadering al afgelopen?
             Ik ben bij vlagen geniaal, alleen is het nu windstil!

             Opmerking


             • Sportnota en de juiste tekst van het voorstel van burg. Hoes

              Oorspronkelijk geplaatst door elletje Bekijk bericht
              Is de raadsvergadering al afgelopen?
              Neen elletje,

              De Raad is nu bezig met de Sportnota.
              In dit agendapunt zijn 3 moties ingediend, maar om eerlijk te zijn volg ik het niet helemaal, omdat er achter de schermen nog het een en ander te doen is over "drugsnota".
              Het blijkt dat er meerdere versies over de voorstellen van burgemeester Hoes over de aanpak van de drugsoverlast in de raad de ronde deden.
              Ik had de indruk dat sommige partijen niet precies wisten op welke tekst zij nu "Ja" hebben gezegd.

              In ieder geval heb ik nu een brief in handen "aanpak overlast" d.d. 21 mei 2013 van de raadsgriffier Erik Willems.
              Letterlijk staat daar in:
              aan de coffeeshophouders medegedeeld [zal] worden dat de gemeenteraad en de burgemeester verwachten dat zij de verkoop aan niet ingezetenen vanaf heden staken.
              De tegenstanders in de raad van deze stelling hebben mij inmiddels uitgelegd dat ze over hun schaduw zijn heengesprongen.
              Als compromis hebben ze wel bereikt dat het I-criterium niet gehandhaaft zal worden NA de spreiding.

              Overigens even terug naar de Sportnota.
              Alle drie de moties zijn ingetrokken en de sportnota is aangenomen.
              Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

              Opmerking


              • Wederom bedankt Pier voor jouw verslaglegging.
               Mestreechter Geis mage beleve
               en dat door te kinne geve.
               God, wat is dat sjiek ! © Wigo

               Opmerking


               • Via Pier:
                In ieder geval heb ik nu een brief in handen "aanpak overlast" d.d. 21 mei 2013 van de raadsgriffier Erik Willems.
                Letterlijk staat daar in:
                aan de coffeeshophouders medegedeeld [zal] worden dat de gemeenteraad en de burgemeester verwachten dat zij de verkoop aan niet ingezetenen vanaf heden staken.
                De tegenstanders in de raad van deze stelling hebben mij inmiddels uitgelegd dat ze over hun schaduw zijn heengesprongen.
                Als compromis hebben ze wel bereikt dat het I-criterium niet gehandhaaft zal worden NA de spreiding.
                De zakenrechter, doet deze nog een uitspraak? En wanneer worden de locaties in gereedheid gebracht, dit gaat ook niet zonder slag of stoot? Ik denk aan de tegenstand vanuit omliggende gemeenten.

                Opmerking

                Bezig...
                X