Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2018-2022

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • #16
  https://maastricht.parlaeus.nl/user/councilperiod
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • #17
   Beste Pier,

   Je hebt het nogal druk gehad de laatste achttien maanden. Ik ben blij dat er weer wat ruimte in het programma zit en dat je er ook weer een beetje zin in hebt.

   De laatste twee jaar heb ik zelf voornamelijk doorgebracht in Amsterdam. Ik heb de Maastrichtse politiek slechts op verre afstand gevolgd. Eigenlijk niet, mag ik wel zeggen. Want van de vier onderwerpen die je noemt, kan ik er maar twee - enigszins - thuis brengen. Ten aanzien van de tram-affaire - in mijn optiek een zinloze exercitie - en de spionage-affaire - ging dat niet over het ongeoorloofd lezen van ambtenarenmail? - heb ik althans de klok horen luiden. Het Shared Service Center Zuid-Limburg en een samenwerking van Maastricht met Meerssen? Noets neet van gehoord. En dan al die partijen! Da's ook nieuws voor mij.

   Nu ik weer terug kom naar de tweede mooiste stad van Nederland, zou een crash-course door jou de interesse misschien weer kunnen wekken. Ik houd mij aanbevolen.
   Last edited by Clio; 22 januari 2020, 11:55.

   Opmerking


   • #18
    Oorspronkelijk geplaatst door Clio Bekijk bericht
    Beste Pier,

    Je hebt het nogal druk gehad de laatste achttien maanden. Ik ben blij dat er weer wat ruimte in het programma zit en dat je er ook weer een beetje zin in hebt.

    De laatste twee jaar heb ik zelf voornamelijk doorgebracht in Amsterdam. Ik heb de Maastrichtse politiek slechts op verre afstand gevolgd. Eigenlijk niet, mag ik wel zeggen. Want van de vier onderwerpen die je noemt, kan ik er maar twee - enigszins - thuis brengen. Ten aanzien van de tram-affaire - in mijn optiek een zinloze exercitie - en de spionage-affaire - ging dat niet over het ongeoorloofd lezen van ambtenarenmail? - heb ik althans de klok horen luiden. Het Shared Service Center Zuid-Limburg en een samenwerking van Maastricht met Meerssen? Noets neet van gehoord. En dan al die partijen! Da's ook nieuws voor mij.

    Nu ik weer terug kom naar de tweede mooiste stad van Nederland, zou een crash-course door jou de interesse misschien weer kunnen wekken. Ik houd mij aanbevolen.
    Hallo Clio,

    Allereerst welkom "terug" in de "tweede mooiste stad van Nederland"!
    Rest wel de vraag wat de mooiste stad is, maar dat is wellicht off topic.

    Ik moet zeggen dat het mezelf ook best tegenvalt wat betreft mijn zicht op de actuele lokale politiek.
    Ik merk dat ikzelf een enorme achterstand heb.
    Daar wordt dus aan gewerkt.

    Even terug op de door al mij genoemde dossiers.
    a) Ik denk dat de tram Maastricht-Vlaanderen wel een dossier is dat vrijwel iedereen kent. Of het een zinloze exercitie is weet ik niet, maar wel een te lange exercitie.
    Voorlopig schijnen de seinen weer op groen te staan, maar ik durf er geen goede fles whiskey op te verwedden dat er ooit een ram gaat rijden.

    b en c) De spionage-affaire is nauw verbonden met het Shared Service Center Zuid-Limburg (SSC). Doordat er problemen ontstonden cq dat de Maastrichtse ambtenaren weigerden naar het SSC te gaan in Heerlen ontstond "de spionage-affaire". Het werd nog problematischer toen de burgemeester zich met het SSC ging bemoeien en ze de woning kocht van Wim Lousberg, destijds directeur bij het SCC. Die "woning-affaire" lijkt inmiddels afgehandeld en burgemeester Penn-Te Strake heeft uitvoerig haar excuses aangeboden aan de raad. Mijn persoonlijke mening is dat die hele affaire behoorlijk overtrokken was.
    Blijft dat het erop lijkt dat het SCC niet van de grond komt. Ik moet hierbij dus wel aantekenen dat ik feitelijk nog te weinig feitenkennis heb om hier verder iets zinnigs van te vinden. Wordt dus aan gewerkt.

    d) De samenwerking, regieorganisatie, tussen Maastricht en Meerssen.
    Zo'n dossier waarbij - denk ik - mn. zaken worden gedaan in de achterkamertjes. Op zich ben ik daar niet op tegen. Voer je dit debat in het openbaar, lopen de (oneigenlijke) emoties veel te hoog op.
    Maar mocht je dit hele dossier gemist hebben, dan even een hele korte uitleg.
    De gemeente Meerssen leidt verlies en constateert dat ze al haar, althans het merendeel van haar werkzaamheden niet meer goed kan uitvoeren.
    Wat nu? Fuseren met Maastricht of Valkenburg a/d Geul?
    Valkenburg a/d geul wil niet cq Meerssen wil dit niet.
    Dan maar naar Maastricht?
    Vele Meerssenaren zien dit niet zitten en........ Maastricht wil wel, maar.......
    De raad van Maastricht, die bij een herindeling wordt uitgebreid - naar ik dacht 44 zetels- , is bang voor wat tegenwoordig heet het Rosmalen-effect.
    Rosmalen fuseerde met 's Hertogenbosch. Er kwamen nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen in Rosmalen stemde op een lokale partij. Eindeffect, de Bossche raadsleden waren dik in de minderheid t.o.v. hun nieuwe collega's uit Rosmalen.
    Dus voorlopig geen herindeling Maastricht-Meerssen, naar het lijkt.
    Nu is het idee dat alle ambtenaren van Meerssen naar Maastricht verhuizen. Enkele een handvol ambtenaren blijft ter ondersteuning van het zelfstandige college van B&W in Meerssen achter.
    Het college koopt als het ware (ambtenaren)werkzaamheden en expertise in in Maastricht.
    De regie ligt dan bij B&W Meerssen en Meerssen blijft zelfstandig.
    Maastricht stuurt dan rekeningen.

    Volgens mij hoef je geen genie te zijn om te bedenken dat dit (op termijn) niet gaat functioneren en het uiteindelijk uitmondt in een herindeling.
    Kortom een interessant dossier, toch?


    Daarnaast speelt er nog zoveel in de Maastrichtse raad dat ik voorlopig mijn ogen uitkijk en overal zaken en dossiers vind waar ik vol verwondering kennis van neem.


    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • #19
     WOW, dat is alweer een uitgebreid overzicht. Hartelijk dank, ik ben blij dat ik terug kom, maar voor eind van volgende week kan ik me er nog niet in verdiepen. Despereert echter niet, er komen betere tijden.

     Opmerking


     • #20
      Regieorganisatie gemeente Maastricht-Meersen

      We worden op onze wenken bediend in het kader van onze verdieping in het bovengenoemde dossier.
      Afgelopen vrijdag, 25 januari 2020, ontving ik van D'66 Maastricht het navolgende persbericht.

      "www.gemeentemaastricht.nl of ga direct naar de navolgende link:
      https://maastricht.parlaeus.nl/user/...ion=view/ds=17December 2019
      Raadsbesluitvorming over voortzetting uitwerking regieorganisatie

      Januari/februari 2020
      Gezamenlijke raadsontmoeting over(1) bestuurlijk convenant en (2)

      Februari 2020
      Raadsbesluitvorming over bestuurlijk convenant en opdrachtformulering

      April/mei 2020
      Gezamenlijke raadsontmoeting over voortgang, toegespitst op het organisatorisch detailontwerp (inclusief proces van personele inpassing), het medezeggenschapstraject en de dienstverleningsovereenkomst

      Juni 2020
      Gezamenlijke raadsontmoeting over de gemeenschappelijke producten, met alsonderleggers alle voornoemde deelproducten alsmede het implementatieplan voor personeel, ICT en huisvesting.

      Juli 2020
      Raadsbesluitvorming over de gemeenschappelijke regeling, met genoemde deelproducten als onderleggers. Dit besluit geldt als het in het huidige raadsbesluit genoemde go/no-go-besluit. Indien de beide raden besluiten tot
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • #21
       Regieorganisatie gemeente Maastricht-Meersen (II) -- "Ankerkadeberaad"

       Het mooie aan het dossier over de Regieorganisatie is dat je informatie vindt op zowel de site van http://www.gemeentemaastricht.nl en http://www.meerssen.nl .

       In de Meerssense raadsinformatiebrief d.d. 16 januari 2020, no. 563285 lezen we het navolgende.

       "Het vervolgproces voorziet in twee besluitvormingsmomenten voor beide gemeenteraden.

       Om te bewerkstelligen dat de gemeenteraden hun kaderstellende rol optimaal kunnen vervullen achten wij het wenselijk om voorafgaand aan elk besluitvormingsmoment en ter voorbereiding hierop een gezamenlijke raadsontmoeting te organiseren vergelijkbaar met het zogenaamde 'Ankerkadeberaad' op 25 november jongstleden.
       Tijdens deze raadsontmoetingen kan de voortgang van het traject worden besproken en kunnen de raden onder meer aandachtspunten meegeven c.q. richting geven.

       1. Het eerste besluitvormingsmoment betreft het bestuurlijk convenant. We koersen hiervoor op besluitvorming in de raadsvergadering van 19 maart, gevolgd door besluitvorming in Maastricht op 24 maart. Ter voorbereiding vindt een gezamenlijke bijeenkomst van beide gemeenteraden plaats in februari. Vervolgens start in elke gemeente het besluitvormingstraject waarbij het convenant uiteraard eerst wordt behandeld in een raadsadviesvergadering (Meerssen) c.q. raadsronde (Maastricht) alvorens bespreking plaatsvindt in de raadsvergadering.

       2. Het tweede besluitvormingsmoment voor de gemeenteraden betreft het vaststellen van de centrumgemeenteregeling (GR), waarvoor we koersen op begin juli. Onderleggers voor deze gemeenschappelijke regeling zijn de overige eerdergenoemde deelproducten: het organisatorisch detailontwerp, implementatieplannen voor personeel, ICT en huisvesting, uitkomsten vanuit de medezeggenschap, precisering van de implennentatie- en de exploitatiekosten en het door de Maastrichtse raad verzochte verificatieonderzoek. Ter voorbereiding op dit besluitvormingsmoment wordt een gezamenlijke bijeenkomst van de twee gemeenteraden gepland in mei. Hierna start in elke gemeente het besluitvormingstraject met behandeling in raadsadviesvergadering c.q. raadsronde en vervolgens raadsvergadering."


       Daar waar de gemeente Maastricht in haar tijdpad geen actie voorziet in de maand maart, vermeldt de gemeente Meerssen een besluitvorming op 24 maart 2020 in Maastricht!

       Op 8 januari 2020, aldus de raadsinformatiebrief van Meerssen, hebben beide burgemeesters de gedeputeerde Dritty geinformeerd over de uitkomst van de besluitvorming in beide raden.

       Verder vermeldt de Meerssense raadsinformatiebrief dat bureau Berenschot betrokken blijft als expertpartner.
       De kosten voor deze externe ondersteuning komen ten laste van de gemeente Meerssen en komen ten laste van het door de gemeenteraad van Meerssen beschikbaar gestelde budget van 400.000 euro's
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • #22
        Regieorganisatie gemeente Maastricht-Meersen (III) ---- Peiling D66 Stemtent
        Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

        Opmerking


        • #23
         Terrassenverordening - Raad wil proef met staand drinken op terras


         "(...) Het college op te dragen om:
         -
         Een try-
         - In samenwerking met de klankbordgroep horeca een versoepeling van de regelgeving omtrent het plaatsen van statafels i.p.v. zitplaatsen op het terras te onderzoeken;
         - Deze versoepeling van regelgeving ook te toetsen in de try-out periode;
         - De try-out periode het liefst voor de zomer van 2020 te laten beginnen en de gemeenteraad te voorzien van een tussenevaluatie en eindevaluatie;
         - Wanneer de try-out periode een succes blijkt, deze naar permanente regels om te zetten in de nadere concrete uitvoeringsregels;
         -
         Dit alles in goed overleg met de bewoners te doen."


         De motie werd met 19 stemmen voor en 15 tegen aangenomen.
         De crux zit in de laatste zin: "Dit alles in goed overleg met de bewoners te doen".
         De indienende partijen hadden er goed aan gedaan om dit eerst uit te zoeken, alvorens met een dergelijke motie te komen.
         Hebben de bewoners nu nog wel een stem?

         De indienende partijen zullen volmondig "ja" zeggen, maar de praktijk is dat de meeste cafes in Maastricht zich al rijk rekenen en wellicht de statafels al hebben aangeschaft.
         De (buurt)bewoners kunnen nu wel zeggen "Dat willen we niet, want we verwachten te veel overlast", maar dan stellen de indieners dat "het om een try-out gaat en dat je het de kans moet geven!
         Kortom, die try-out komt er!
         Wat het "goed overleg met de bewoners" ook zegt.

         Ik vrees dat de buurt (ernstige) overlast te wachten staat. Het CDA-cafe Zondag hangt echter de vlag uit!
         Burgerparticipatie is voor de zoveelste keer slechts een begrip wat bestuurders alleen gebruiken bij politiek-correcte discussies.

         Wie denkt dat het staand drinken op het terras na de try-out nog wordt teruggedraaid mag het zeggen. Ik geloof er niets van!

         De Maastrichtse raad gaat vervolgens over tot de orde van de dag om zich binnenkort weer eens af te vragen waarom hebben burgers steeds minder vertrouwen in de politiek hebben!
         Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

         Opmerking


         • #24
          Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
          Wie denkt dat het staand drinken op het terras na de try-out nog wordt teruggedraaid mag het zeggen. Ik geloof er niets van!

          Opmerking


          • #25
           https://l1.nl/agent-mishandeld-tijde...rmenie-155316/
           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • #26
            Nou, laten we het even aankijken, maar zo te horen gaat dit geen hot item worden deze zomer in de stad of in de raad!

            Ik weet ook niet wat wel een hot item zou kunnen worden. Van de in post #18 genoemde grote dossiers, vind ik eigenlijk alleen de samenwerking Maastricht-Meerssen interessant. Ik denk dat het goed zou zijn als die twee gemeenten zouden fuseren. Maastricht is in de afgelopen decennia alleen maar verder afgezakt op de Lijst van grootste gemeenten in Nederland en wordt nu zelfs op de hielen gezeten door plattelandsgemeenten als Ede, Westland en Emmen. Met Meerssen erbij zou de fusiegemeente op 140.000 inwoners komen en weer bij de twintig grootste gemeenten behoren. En daarmee ook weer ietsje meer gaan meetellen in Nederland. Toch belangrijk.

            Het door jou genoemde Rosmalen-effect moet dan maar op de koop toe genomen worden. Dat effect slijt, denk ik, na een paar jaar ook wel weer. Hoe was dat eigenlijk bij de annexatie van Heer in 1970 (en de andere dorpen)? Volgens de Historische Encyclopedie Maastrichtdit forum meer dan 7.500 berichten wijdde!; dat zou toch een les moeten zijn voor Maastricht). Het zou natuurlijk ook kunnen dat het plan wel doorgaat, dat de tram een paar jaar voortsukkelt tot men erachter komt dat mensen er niet mee gebaat zijn. Waar mensen mee gebaat zijn is een trein, niet naar Hasselt, maar via
            Last edited by El Loco; 20 februari 2020, 23:13.

            Opmerking


            • #27
             Oorspronkelijk geplaatst door El Loco Bekijk bericht

             Nou, laten we het even aankijken, maar zo te horen gaat dit geen hot item worden deze zomer in de stad of in de raad!
             Hier ben ik het wel mee eens, maar ik wil wel een nuance aanbrengen.
             De gemeenteraad heeft haar mond vol over burgerparticipatie.
             Nu blijkt echter dat - in ieder geval bij dit dossier - dit betekent dat men eerst iets invoert en dan aan de burger vraagt wat ze er van vinden,
             Volgens mij is dit niet wat bedoeld wordt met burgerparticipatie. Dan overleg je vooraf, toch?

             Oorspronkelijk geplaatst door El Loco Bekijk bericht
             Ik weet ook niet wat wel een hot item zou kunnen worden. Van de in post #18 genoemde grote dossiers, vind ik eigenlijk alleen de samenwerking Maastricht-Meerssen interessant. Ik denk dat het goed zou zijn als die twee gemeenten zouden fuseren. Maastricht is in de afgelopen decennia alleen maar verder afgezakt op de Lijst van grootste gemeenten in Nederland en wordt nu zelfs op de hielen gezeten door plattelandsgemeenten als Ede, Westland en Emmen. Met Meerssen erbij zou de fusiegemeente op 140.000 inwoners komen en weer bij de twintig grootste gemeenten behoren. En daarmee ook weer ietsje meer gaan meetellen in Nederland. Toch belangrijk.

             Het door jou genoemde Rosmalen-effect moet dan maar op de koop toe genomen worden. Dat effect slijt, denk ik, na een paar jaar ook wel weer. Hoe was dat eigenlijk bij de annexatie van Heer in 1970 (en de andere dorpen)? Volgens de Historische Encyclopedie Maastricht (p. 31: 'annexatie') waren in 1920 de katholieken in de Maastrichtse raad tegen de annexatie van Limmel, omdat de bewoners van dat dorp een socialist in de Meerssense gemeenteraad hadden gekozen. Foei! Maar kijk, da's toch uiteindelijk ook goed gekomen.
             Last edited by Pier; 21 februari 2020, 13:44.
             Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

             Opmerking


             • #28
              Rosmalens Belang

              Opmerking


              • #29
               Bezuinigingsplannen B&W

               Het grote (lokale) nieuws deze week:
               https://www.rtvmaastricht.nl/nieuws/...ingsplannen%20

               Er is blijkbaar een tekort van 12 miljoen en nu moet er 17 miljoen (waarom die 5 miljoen extra?) bezuinigd worden op sociaal-culturele voorzieningen. Sommige instellingen worden (opnieuw) hard getroffen en moeten misschien verdwijnen. Iedereen gaat nu natuurlijk hard lobbyen om zijn of haar club de dans te laten ontspringen. Wat vinden jullie ervan?

               Opmerking


               • #30
                Oorspronkelijk geplaatst door El Loco Bekijk bericht
                Bezuinigingsplannen B&W

                Het grote (lokale) nieuws deze week:
                https://www.rtvmaastricht.nl/nieuws/...ingsplannen%20

                Er is blijkbaar een tekort van 12 miljoen en nu moet er 17 miljoen (waarom die 5 miljoen extra?) bezuinigd worden op sociaal-culturele voorzieningen. Sommige instellingen worden (opnieuw) hard getroffen en moeten misschien verdwijnen. Iedereen gaat nu natuurlijk hard lobbyen om zijn of haar club de dans te laten ontspringen. Wat vinden jullie ervan?
                https://www.gemeentemaastricht.nl/st...smogelijkheden
                Last edited by Pier; 10 maart 2020, 09:54.
                Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

                Opmerking

                Bezig...
                X