Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Gediechte

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • #61
  Valentijnsdag

  Op Valentijnsdag is iedereen:

  Aardig
  Bedwelmend
  Charmant
  Dartelend
  Enig
  Fijn
  Geestig
  Heerlijk
  Innemend
  Joviaal
  Kleurrijk
  Lief
  Mooi
  Natuurlijk
  Origineel
  Passioneel
  Relaxend
  Speciaal
  Teder
  Uitdagend
  Verbindend
  Weelderig
  X-treem
  Zacht
  Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
  Thomas More

  Opmerking


  • #62
   Brouwerij De Ridder

   Brouwerij De Ridder


   Brouwerij De Ridder is een parel aan de St. Servaasbrug,
   de koude rillingen lopen me nu al over de rug,
   bij de gedachte aan het verdwijnen van dit beeldbepalend pand,
   weemoed en boosheid gaan bij mij hand in hand.

   Het pand heeft helaas moeten wijken voor het grote geld,
   dat is het enige wat voor sommigen helaas nog telt.
   Deze brouwerij moet voor appartementen wijken,
   en wordt straks bewoond door een aantal rijken.

   Brouwerij De Ridder zal altijd in onze gedachten blijven bestaan,
   dit prachtig stukje Maastrichtse historie mag niet verloren gaan.
   Ongetwijfeld zal deze brouwerij bij velen blijven voortleven,
   het heeft werknemers en bierliefhebbers immers vreugde gegeven.
   © Marie-Josee Giesen
   Last edited by SJEF ; 20 april 2008, 11:43.
   Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
   Thomas More

   Opmerking


   • #63
    Gediech

    Vastelaovend

    Achter ’t nejmesjien op n krök
    sleutelde ze same aon ei stök
    aon e pekske in roed en raos
    get veur ’n duvelkes seance

    -----------------------------

    op de Vriethof, mèt z’n vere nevenein
    zaog ’n eder ’t metein
    dit zien, dat zuut me zeenderouge,
    duvele die wel veur get douge.

    -----------------------------

    Es me in de hèl ziech zoe kint ammezere
    Wie die duvele ’t hei perbere
    Daan is de hèl gegarandeerd
    door d’n hiemel geannexeerd.


    -----------------------------
    © mevrouw S. Prevoo


    Last edited by SJEF ; 20 april 2008, 11:43.
    Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
    Thomas More

    Opmerking


    • #64
     Gediech

     DE RIJMELEER

     Zit te puffe
     en te suffe,
     staon ‘ns rech,

     ak’lig weerke
     num e beerke
     stom eweg.

     Sjrijf e leedsje
     op e bleedsje,
     pen get neer,

     e verhäölke
     in mien täölke
     maak iech weer.

     Wèl get sjrieve,
     röstig blieve
     rijmeleer,

     Al vergete,
     niks mie wete,
     sukkeleer!

     © Paul Chambille de Beaumont [1889 - 1968].

     Heer sjreef oonder ’t pseudoniem P.C.d.B. gediechte en leedsjes in ’t Mestreechs.
     Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
     Thomas More

     Opmerking


     • #65
      Vaan ’t meidske oet de stad.

      Ei stadsmeidske trok mèt eine boerejong
      Langs de velder en de weie.
      ’t Waor mèt häöm tot zie oet wandele gong
      Want zoe boete koste zie lekker vrije.

      Heer leet häör zien de boerderij
      Mèt alles drop en draon,
      Aoch de hinne in de wei
      Mèt daotösse eine groete haon!

      Zie keek mèt aoge groet,
      Toen zaog zie ’t gebäöre:
      D’n haon vloog opins detössen oet,
      Zie meinde um ein hin te versjäöre!

      Och nein, zoe vertèlde heer häör toen,
      Deen haon deit gewoen zien pliech,
      Dat heet mèt versjäöre niks vaan doen
      En is allein op de veurtplanting geriech!

      Later, toen zie boerin gewore waor
      En de broedsnach door gong bringe
      Waor ’t veur häör dudelik en klaor
      Zie leet häöre haon wel aanders zinge!

      Wat noe, zag heer, de deis mich sjrikke,
      Boe um höbs diech de zij-baar op?
      Dachs diech, zag zie, iech laot mich zoe mer pikke
      Wie die hin op häöre kop?

      Mestreech, Jean Claessens.
      Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
      Thomas More

      Opmerking


      • #66
       Gediech

       Meister Max
       zit sjiek in 't pak
       meh Max ze pak
       kump néét oet
       'de zak van Max'
       Toch allebonneur
       veur zienen 'tailleur'.
       Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
       Thomas More

       Opmerking


       • #67
        Gediech

        In Afrika woent e kepläönsje
        Dee heet veur zien kèrk e läönsje
        Mèt buim um de meter.
        "Dao tössenin", zeet 'r,
        "Dao plant iech e leuk afrikäönsje."
        Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
        Thomas More

        Opmerking


        • #68
         Gediech

         Dao waor 'ns e menneke Teun.
         Heer trok al jaorelaank steun.
         Gei gelök aon z'n koont....
         En es 'r 't voont,
         daan plakde dat aonder z'n sjeun.
         Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
         Thomas More

         Opmerking


         • #69
          Gediech

          Dao zag 'nen dokter 'in spé':
          "Studere? Dat hoof neet persé.
          De loup vaan 't blood
          dee weit iech al good,
          en 't hart höb iech oonder de knee!"
          Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
          Thomas More

          Opmerking


          • #70
           Gediech

           'ne Vreigeleer laog 'ns te döbbe
           wat 'r nao d'n doed gere wouw höbbe:
           "Iech laot miech kremere,
           op 't land dipponere:
           Daan kint 't nog 'ne kier stöbbe!"
           Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
           Thomas More

           Opmerking


           • #71
            Gediech

            "Tot 'service' noe gans is verdwene,
            dao zal 'ch aon mote gewene,"
            zoe zag de keplaon.
            "Es 'ch hiemele gaon,
            daan moot 'ch miech zellef bedene."
            Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
            Thomas More

            Opmerking


            • #72
             Gediech

             Veer hinne die pikde get graon.
             Zag ein obbins: "Dao keump d'n haon!
             Laot häöm mer gewere,
             want oonder us vere:
             Wie gere zit heer us neet d'raon!"
             Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
             Thomas More

             Opmerking


             • #73
              Gediech

              E meitske, genaomp Pieternel
              dat waor m'ch toch zoe raar model:
              Ze stoont aon de sjaol,
              waor mèt pune rejaol,
              ze waor dao de sjaolfrikke-del.
              Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
              Thomas More

              Opmerking


              • #74
               Het nu volgende gedicht schreef Pierre Kemp op zijn ziekbed.

               Mijn Dood.

               Mijn Dood, zijt gij een zwart persoon?
               Zult gij mij vinden bij mijn boeken,
               als ik nog steeds de zin van de toon
               en de kleur van het leven zit te zoeken?

               Mijn Dood, soms denk ik, hoe ziet gij uit,
               en wordt mij de dag met de nacht geruit,
               eer ik doorsta de korte schrik
               van overgang in een veranderd ik?

               Wat er ook komt, of ik in het klein
               zal schouwen God, of in het groot,
               Mijn Dood, zult gij niet eenvoudig zijn,
               als mijn lichaam mijn ziel straks uit zich stoot?


               Pierre Kemp 1886-1967
               Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
               Thomas More

               Opmerking


               • #75
                Gemeintebedrieve

                Gemeintebedrieve

                Veer goon mèt euzen tied veuroet,
                soms wel e bitteke gaw
                En sloon veer us gei veurdeil d'roet
                Daan zitte veer in de kaw.
                D'rum heet euze gemeinteraod
                in studie noe ein plan
                Um gaans de stad, mèt plein en straot
                Te numme in zien han!
                Mastreech weurd daan ein unicum
                umdat noch mins, noch vie
                Betaolt, aon wee ouch vraog doarum
                Geine cent belasting mie!
                Bij de bedrieve, die de stad
                Noe al in actie heet
                Weurd nui gebouwd (wie vint geer dat?)
                Ein sjievel, gaans compleet!
                D'n toren, dee de Burgersjaol
                Heet veur Meteoor'logie
                Weurd ingeriech op groete sjaol
                Es 'Stads-sjievelcpmpagnie'
                Veer sjiev'le roond bis op de straot
                Toer op toer weurd gebeld
                Allein de lede vaan de Raod
                Betaole half geld.
                Vraog geer us nao de naom devaan?
                Dee luidt 'Mastreechter Toboggan'.
                Dat nui sjoen fort aon de Hèlpaort
                Ei 'Casino' weurde zal.
                Slavante geit gaans mèt acoord
                En steunt dit plan veural.
                De bloodbak heet ein zuver mojl
                En noe dee neet mie stink
                Kriege veer nog es 'Berekojl'
                d'n toren vaan Paoter Vink.
                De vreemde struime nao eus stad
                Um hölp mèt keend en vrouw
                En betaole zich ei 'Modderbad'
                Op de weeg nao 't Kèrkhof touw.
                Es daan de stad ins alles deit
                Heet zie ouch cent genóg.
                Ze lievert us gooj kwaliteit
                Gooj waor en geine boch.
                Allein 'Muziek' is heur te deur
                En de mezieksjaol mèt
                Die vraoge heur te väöl daoveur.
                Ze maste zich te vèt!
                Gaot geer noe op 't Vriethof ins
                Get waandele, hiel braaf,
                Daan beuk dao, sjrik neet, leve mins!
                De 'Stadsreuzenfonograaf'
                Wee zeet noe nog dat eus Mastreech
                Neet altied blijf de stad van 't leech?
                Väöl wijer nog geit euze Raod:
                Vaan 't Eendebastion
                Zal loupe goon op iezerdraod
                in Gewaopend beton
                Ein 'Watersjuut' vaan baovenaof
                Bis in de Zwanegrach
                En weurd daan, wie me us belaof
                Langs d'n Eeker opgebrach.
                D'n tram, dee al die vreemde rijdt
                Langs 't 'Historisch Monumint'
                Brink ouch weer weg dee zich bedeit
                of neet de tege kint.
                't Stadsbrandspruitemagazijn
                Ondr' in de Groete Staat
                Weurd ouch get, meh tot us chagrijn
                Veur intres väöl te laat:
                Umdat de winkels in Mastreech
                Alwijl weurde zoe raar
                Make ze mèt elektrisch leech
                'ne 'Concurrentbazaar'
                Geer lezers, die noe alles wèt
                Brink ier ouch aon eus lui
                En zörg dat geer op alles lèt
                En neet in ein koej bui
                Us soms bezörgt in euze Raod
                Ein specialiteit
                Dee 't bedrief op plein en straot
                Neet in de groond versteit.
                De Raod zelf wèrk noe mèt plezeer.
                Eder dink ziech: Sjepe nommer veer!

                Oet de Opregte Maastrichter Almanak 1907
                Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
                Thomas More

                Opmerking

                Bezig...
                X