Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Gediechte

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • SJEF
  replied
  Gediechte

  Al bladerend en lezend in het jaarboekje 'Maastricht in 1962', kwam ik het volgende gedichtje tegen.

  In Mestreech - zoe stoont in de gezètte
  Dao hèlt me vaan orde en wette.
  Me bak gein zeute bruudsjes,
  Meh hèlt âl op z'n puutsjes
  Mèt keersveerse pliesie-kedètte.


  Bron:
  Dichter E.
  maandblad "Onze Spreekbuis"
  Personeelsblad N.V. Staalwerken "De Maas".

  Leave a comment:


 • SJEF
  replied
  Sjiek Wyck

  Maastricht wil het Sjiek en Sjoen
  Maar in Wyck moeten we het zelf doen

  Daarom moeten wij onze buurt verfraaien
  En bij de boomspiegels planten en bloemen zaaien

  En wat onkruid wieden
  En iedereen een mooie straat aanbieden

  Dus lieve mensen adopteer een boom en doe allen mee
  Dan is in onze straten weer alles oké

  Ook zijn er veel ouderen die houden van groen
  Maar kunnen het werk niet meer doen

  Daarom vragen we aan de jonge mensen: het tuintje is maar klein
  Willen jullie de ouderen behulpzaam zijn?


  Een bewoner van St. Maartenspoort.

  Leave a comment:


 • SJEF
  replied
  Gediechte

  Et vreugjaor.

  Wie prachtig steit et veld in kleuren;
  Wie hartverkwikkend schijnt de zon!
  ’t Hielal verneuit zen levenskrachten
  In ’t vuurbad van de gouwe bron.
  Dao kroent zich eeder boum mét blajer,
  Dao vúlt zich eeder bos mét zaank;
  Den hiemel dee lacht d’eerd noe tegen
  En d’eerd die schikt em lof en daank

  De beek, die gist’ren laog bevroren,
  Drijft ronkend aof wie vleuiend glaas;
  De balsemreuk van d’ierste blommen
  Klump op van oet et golvend graas;
  De goudkapel, de bij, de vogel,
  Dat vluigt en speúlt te weeg al rond;
  Alles verblijdt zich noe te leven
  Zoe in de locht es oppe grond.

  De mins stikt ouch de kop nao boven
  En staart zich op zen schatten blind;
  De geist van God dee veult er weien
  In eeder wallem van de wind;
  Er is van kauw neet mie gekrompen,
  Ze blood steit neet mie stél en stiif,
  Et vleuit em roeschend door zen aojers,
  En ’t hart dat sprinkt em in ze liif.

  Bedwellemp door et riik geneeten
  Trêit er al stél en zwigend voorts
  En schúpt te locht die em omkrunkelt
  Mét opgeruimde en volle boors;
  En oppe groos van d’iersten heuvel,
  Woe heúm zen wandeling nao leit,
  Zinkt heer godvrúchtig op zen knejen,
  En klump zen daankgeveul dat beit:

  « Triomf, onsterfelikke Leefde,
  Et is tiin macht die ’t aal bezielt,
  Die deit herbleuien en herleven
  Al wat ten tiid krinkt en vernielt,
  Die noets en wereld liet oetsterven
  Zonder en nui doen op te goon
  En altiid door volmaakter werken
  Zich deit erkinnen en verstoon

  Triomf! Onindelikke wiisheid,
  Die alles héls in ze verband
  En et bestiers nao vaste wétten
  Van aon de mins tot aon de plant.
  ’t Is tine geist, hoeg Opperwezen,
  Dee zweeft door ’t onbegrensd Hielal
  En veur ’t begin tot nao et einde
  Geweest is, en bliven zal.

  TH. WEUSTENRAAD.
  (’t onoetgegeven gedicht:
  De beiweeg nao Scherpenheuvel
  .)

  Leave a comment:


 • SJEF
  replied
  W I E K -- W Y C K

  Aon d'n euverkant vaan Treech
  Dao stoont ins eus weeg
  Veer späölde hiel blij
  In Wiek op de wei
  Of vochte mèt die oet de Grach
  Veer höbbe geraos
  Op de Green aon de Maos
  Op 't Overe en op de Baon
  Beij ruizing op 't Gräötsje
  Of in 't Kattesträötsje
  Stoonte veer mèt eus neus gans väöraon
  Veer dinke zoe gere nog 'ns terök
  Aon de jaore es keend dao in Wiek aon de brök

  In Wiek, Wiek, eus Wiek allein
  Vaan Zjèrremiek tot de Bòtermijn
  Aon 't Kevinsje, Refuzjiehoes
  Aon 't waterpeurtsje voolte veer us thoes
  Wiek, Wiek, eus Wiek allein
  Vaan Zjèrremiek tot de Bòtermijn
  Nörreges op de wereld veule veer us zoe riek
  Es in Wiek, in Wiek, in Wiek

  Eder jaor mèt de Broonk
  Daan steit Wiek te proonk
  Daan heet Wiek zie fieskleid weer aon.
  't Maak ziech daan zoe sjoen, spreijt alles ten toen
  Vaan hoes tot hoes hingk daan de vaon.
  En edere Wiekeneer is al vreug in de weer
  En groets op de Broonk vaan oet Wiek
  Vaan wied koume ze loere nao de worteleboere
  Hun persessie mèt zaank en meziek.
  De kiekoete zien sjoen en prachtig verseerd
  De femilies koume beijein en jao geine mankeert.

  Leave a comment:


 • SJEF
  replied
  Maastricht.

  Een stad met een verleden,
  een stad met een gezicht.
  Geen stad waar ook het heden
  zo leeft als in Maastricht.

  Leave a comment:


 • SJEF
  replied
  Gediechte

  Slevrouw in Mestreech

  Sinterklaos dee is gewees
  en ouch ziene Zjwarte Piet
  Kump daan toch 't echte fees,
  boezjie aon en geniet.

  Leechske hei, lempke dao
  en euveral dee zeute meziek
  deenke veer euver 't leve nao
  en veule us erm en riek.

  Erm in vrundsjap en gelök
  erm in wermde en leefde ouch.
  kómme veer veur altied trök
  op die sumpele vraog:

  Höbbe veer get goods gedaon,
  höbbe veer rech gestange
  wie 't dreigde fout te gaon
  waore veer neet vaan die bange?

  Noets is 't antwaord hel oet: jao
  altied vinde veer wel ein fout,
  Altied bliek 't hempke us te nao
  noets vergete veer ’t klatergoud.

  En dao staon veer wie besjete
  kieke nao die lempkes, nao dat leech
  Probere die mominte eve te vergete
  bij us Leef Slevrouw in Mestreech.

  En dao wete veer 't zeker:
  veer zien tegeliek ouch riek.
  Leve hei aon Maos en Jeker
  en luustere nao dee zeute meziek.


  © Bèrke Voulak, Mestreech
  5-1-2009

  Leave a comment:


 • SJEF
  replied
  Gediechte

  't Lielek buimke.

  Op 'ne naojaorsdaag in 't dennebos spraok 'ne spar, 'nen echte:

  "Mèt Keersemes weurt geer oetgezeuk,
  allein de greune en de rechte.
  Geer komp daan in 'n hoes te stoon
  en weurt hiel fien verseerd,
  met bougiekes en zèlverdraod
  zoetot geer dao pareert."

  D'n awwe boum waor oetvertèld.
  't Waor eve stèl en toen
  kloonk e geritsel en geroesj,
  e leve, neet mie sjoen.

  Want edere boum stoont toen keersrech
  en heel zien takke ope
  en ploejde ziech, op eine nao,
  dee stoont inein gedoke.

  Heer waor zoe sjots en sjeif gegreujd,
  had toch zien bès gedoon,
  en wie edere boum woort aofgezeeg,
  lete ze dee "kromme" stoon.

  Zoe stoont heer dao noe gans allein,
  bedreuf um dee sjoenen droum.
  Heer had neet in de gate wie
  dao 'ne mins aonkaom.

  Dee naom 't buimke mèt ziech mèt,
  leep nao 'nen awwe stal
  en zag: "Maria, iech maak vuur,
  't hout dat höb iech al."

  De boum zaog e klein kinneke,
  dat had zoe kaajd ocherm.
  't Buimke zag: "Kap miech mer klein,
  daan maak iech 't lekker werm."

  Heer brande wat heer branne kós,
  verwermde 't Keend en Selvrouw,
  en wie 't lekker werm woort,
  vele hun de ouge touw.

  De boum dach aon zien chique vrun
  en zag: "'t Is toch wel sterk,
  in 't bos waor iech 't lielekste,
  noe höb iech 't sjoenste werk!"

  © Tilly Jongen-Schijns.
  Last edited by SJEF ; 24 december 2008, 22:19.

  Leave a comment:


 • SJEF
  replied
  Gemeintebedrieve

  Gemeintebedrieve

  Veer goon mèt euzen tied veuroet,
  soms wel e bitteke gaw
  En sloon veer us gei veurdeil d'roet
  Daan zitte veer in de kaw.
  D'rum heet euze gemeinteraod
  in studie noe ein plan
  Um gaans de stad, mèt plein en straot
  Te numme in zien han!
  Mastreech weurd daan ein unicum
  umdat noch mins, noch vie
  Betaolt, aon wee ouch vraog doarum
  Geine cent belasting mie!
  Bij de bedrieve, die de stad
  Noe al in actie heet
  Weurd nui gebouwd (wie vint geer dat?)
  Ein sjievel, gaans compleet!
  D'n toren, dee de Burgersjaol
  Heet veur Meteoor'logie
  Weurd ingeriech op groete sjaol
  Es 'Stads-sjievelcpmpagnie'
  Veer sjiev'le roond bis op de straot
  Toer op toer weurd gebeld
  Allein de lede vaan de Raod
  Betaole half geld.
  Vraog geer us nao de naom devaan?
  Dee luidt 'Mastreechter Toboggan'.
  Dat nui sjoen fort aon de Hèlpaort
  Ei 'Casino' weurde zal.
  Slavante geit gaans mèt acoord
  En steunt dit plan veural.
  De bloodbak heet ein zuver mojl
  En noe dee neet mie stink
  Kriege veer nog es 'Berekojl'
  d'n toren vaan Paoter Vink.
  De vreemde struime nao eus stad
  Um hölp mèt keend en vrouw
  En betaole zich ei 'Modderbad'
  Op de weeg nao 't Kèrkhof touw.
  Es daan de stad ins alles deit
  Heet zie ouch cent genóg.
  Ze lievert us gooj kwaliteit
  Gooj waor en geine boch.
  Allein 'Muziek' is heur te deur
  En de mezieksjaol mèt
  Die vraoge heur te väöl daoveur.
  Ze maste zich te vèt!
  Gaot geer noe op 't Vriethof ins
  Get waandele, hiel braaf,
  Daan beuk dao, sjrik neet, leve mins!
  De 'Stadsreuzenfonograaf'
  Wee zeet noe nog dat eus Mastreech
  Neet altied blijf de stad van 't leech?
  Väöl wijer nog geit euze Raod:
  Vaan 't Eendebastion
  Zal loupe goon op iezerdraod
  in Gewaopend beton
  Ein 'Watersjuut' vaan baovenaof
  Bis in de Zwanegrach
  En weurd daan, wie me us belaof
  Langs d'n Eeker opgebrach.
  D'n tram, dee al die vreemde rijdt
  Langs 't 'Historisch Monumint'
  Brink ouch weer weg dee zich bedeit
  of neet de tege kint.
  't Stadsbrandspruitemagazijn
  Ondr' in de Groete Staat
  Weurd ouch get, meh tot us chagrijn
  Veur intres väöl te laat:
  Umdat de winkels in Mastreech
  Alwijl weurde zoe raar
  Make ze mèt elektrisch leech
  'ne 'Concurrentbazaar'
  Geer lezers, die noe alles wèt
  Brink ier ouch aon eus lui
  En zörg dat geer op alles lèt
  En neet in ein koej bui
  Us soms bezörgt in euze Raod
  Ein specialiteit
  Dee 't bedrief op plein en straot
  Neet in de groond versteit.
  De Raod zelf wèrk noe mèt plezeer.
  Eder dink ziech: Sjepe nommer veer!

  Oet de Opregte Maastrichter Almanak 1907

  Leave a comment:


 • SJEF
  replied
  Het nu volgende gedicht schreef Pierre Kemp op zijn ziekbed.

  Mijn Dood.

  Mijn Dood, zijt gij een zwart persoon?
  Zult gij mij vinden bij mijn boeken,
  als ik nog steeds de zin van de toon
  en de kleur van het leven zit te zoeken?

  Mijn Dood, soms denk ik, hoe ziet gij uit,
  en wordt mij de dag met de nacht geruit,
  eer ik doorsta de korte schrik
  van overgang in een veranderd ik?

  Wat er ook komt, of ik in het klein
  zal schouwen God, of in het groot,
  Mijn Dood, zult gij niet eenvoudig zijn,
  als mijn lichaam mijn ziel straks uit zich stoot?


  Pierre Kemp 1886-1967

  Leave a comment:


 • SJEF
  replied
  Gediech

  E meitske, genaomp Pieternel
  dat waor m'ch toch zoe raar model:
  Ze stoont aon de sjaol,
  waor mèt pune rejaol,
  ze waor dao de sjaolfrikke-del.

  Leave a comment:


 • SJEF
  replied
  Gediech

  Veer hinne die pikde get graon.
  Zag ein obbins: "Dao keump d'n haon!
  Laot häöm mer gewere,
  want oonder us vere:
  Wie gere zit heer us neet d'raon!"

  Leave a comment:


 • SJEF
  replied
  Gediech

  "Tot 'service' noe gans is verdwene,
  dao zal 'ch aon mote gewene,"
  zoe zag de keplaon.
  "Es 'ch hiemele gaon,
  daan moot 'ch miech zellef bedene."

  Leave a comment:


 • SJEF
  replied
  Gediech

  'ne Vreigeleer laog 'ns te döbbe
  wat 'r nao d'n doed gere wouw höbbe:
  "Iech laot miech kremere,
  op 't land dipponere:
  Daan kint 't nog 'ne kier stöbbe!"

  Leave a comment:


 • SJEF
  replied
  Gediech

  Dao zag 'nen dokter 'in spé':
  "Studere? Dat hoof neet persé.
  De loup vaan 't blood
  dee weit iech al good,
  en 't hart höb iech oonder de knee!"

  Leave a comment:


 • SJEF
  replied
  Gediech

  Dao waor 'ns e menneke Teun.
  Heer trok al jaorelaank steun.
  Gei gelök aon z'n koont....
  En es 'r 't voont,
  daan plakde dat aonder z'n sjeun.

  Leave a comment:

Bezig...
X