Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Klevarie

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Breur
  replied
  De politie heeft de melding aangenomen.

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  Verplichtingen t.a.v. dieren.

  Ik zal maandag actie ondernemen om er voor te zorgen dat de dieren en planten in de vijver niet levend gekookt worden. Het houden van dieren brengt verplichtingen met zich mee.

  Dierenmishandeling en dierenverwaarlozing kunt u melden via het telefoonnummer 144. Afhankelijk van uw melding gaat deze door naar de politie, de Dierenbescherming, de Landelijke Inspectiedienst of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  Die baliemedewerkster is rijp voor een cursus.

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  Lekt flink zo te zien en de gele plomp zou wat uitgedund dienen te worden.

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door Ton
  Herstel van het bericht archeologen zijn klaar
  Men gaat op een paar plaatsen verder men heeft wat scherven gevonden van
  CA 4000 jaar voor christus.

  Wel is men begonnen met het afvoeren (zachte grond)
  oa waar de gracht heeft gelopen
  Die rendierjagers langs de Jeker gooiden hun vaatwerk zo maar in het water. Zou nu niet meer mogen

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  Zijsprongetje:

  Hier lezen wij:
  veel van de oude stadswallen en vestingwerken in Maastricht zijn in de loop der jaren verdwenen. Dat is ongunstig voor de muurhagedis die op de oude muren leeft. De muurhagedis komt in Nederland voor op de restanten van oude vestingwerken (de Hoge en de Lage Fronten) in Maastricht. De muurhagedis wordt ook aangetroffenop langs het spoor richting Lanaken (België). Dit gebied is door de muurhagedis gekoloniseerd nadat de spoorlijn in de jaren '80 van de vorige eeuw buiten gebruik raakte. Voordat de spoorlijn in 2011 weer in gebruik werd genomen zijn muurtjes aangelegd ter compensatie van het verloren gaan van het oorspronkelijk leefgebied. Deze muurtjes raken steeds meer in trek bij de muurhagedissen. Begin jaren tachtig waren er nog maar enige tientallen exemplaren van deze soort over.
  De muurhagedis staat op de Rode Lijst van reptielen en amfibieën.
  Herstel populatie
  Vanaf de jaren tachtig herstelt de populatie zich weer door bij het restaureren van muren in de Hoge Fronten rekening te houden met de muurhagedis en door de soort te kweken en weer uit te zetten. Ook een aantal warme zomers heeft aan de toename bijgedragen. In 2005 waren er circa 290 volwassen en halfvolwassen dieren in de Hoge Fronten. De Lage Fronten worden pas sinds 1996 onderzocht. Van het spoorwegemplacement zijn vanaf 1997 gegevens beschikbaar.
  In 2008 is de populatie behoorlijk gedaald; verstoring door werkzaamheden en recreanten zijn mogelijke oorzaken voor deze daling. Na 2008 herstelt de populatie zich weer.

  En in Dagblad de Limburger (12 mei 2014): ... wetgeving verplicht de gemeente om die nadelen te compenseren. Het leidde tot een totaalplan voor het hele gebied dat door het Rijk is goedgekeurd en waarvoor in totaal 13,1 miljoen euro beschikbaar is voor uitvoering. Niet alleen de beschermde muurhagedis profiteert, hazelworm, vleermuis en das liften mee met de versterking van het ecologisch netwerk. „Met minimale middelen bereiken we straks het hoogste rendement voor het milieu”, vat wethouder Gerdo van Grootheest (GroenLinks, Natuurontwikkeling) samen.
  Het opmerkelijkste deelplan: een of meer tunneltjes voor muurhagedissen en mogelijk andere dieren onder de Cabergerweg als verbinding tussen Hoge en Lage Fronten.


  Met minimale middelen bereiken we straks het hoogste rendement voor het milieu? Verstoring van de door verwaarlozing ontstane biotoop van de muurhagedissen zal géén succes zijn!

  Deelplannen zonder inzicht in het totaal te hebben en zicht op eindresultaat. Kosten worden vaak overschreden (zie Geusselt-bak). Het kompas van Maastricht is tollend.

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  Voorschriften voor bouw op archeologische plekken bestemmingsplan

  En een van de "vestingjongens" maakte mij attent op:

  De gemeente Maastricht heeft ook voorschriften voor het bouwen op archeologische plekken omschreven in de bestemmingsplannen:
  In de bestemmingsplannen van Maastricht zijn of worden 3 archeologische zones aangebracht:
  • Zone A is gelegen binnen de eerste stadsmuur, binnen 50 meter rondom vindplaatsen, binnen terreinen met zeer hoge waarde die op de Acheologische Monumentenkaart (AMK) staan en rondom historische relicten, waartoe de zone van de vestingwerken behoort. Binnen zone A is archeologisch onderzoek verplicht als er bodemverstoring plaatsvindt dieper dan 40 cm
  • Zone B is gelegen tussen de eerste en tweede stadsmuur en binnen de historische dorpskernen. Binnen zone B is archeologisch onderzoek verplicht als er bodemverstoring plaatsvindt dieper dan 40 cm en de verstoringsoppervlakte of het projectgebied groter zijn dan 250 m2
  • Zone C zijn de overige buitengebieden. Binnen zone C is archeologisch onderzoek verplicht indien bodemverstoring plaatsvindt dieper dan 40 cm en de verstoringsoppervlakte of het projectgebied groter zijn dan 2500 m2

  Volgens alle geldende regels had hier dus ter plaatse archeologisch bodemonderzoek plaats moeten vinden. Door de vondst zal (mag) de voorbereiding voor de bouw geen vertraging oplopen.

  Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Malta

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  Nu zou ik graag weten wat met de zichtbare resten gebeurt.

  Leave a comment:


 • Clio
  replied
  'Parken-ensemble': toe maar. Hier en daar wat stukken grasland, maar misschien doe ik het rapport onrecht en ben ik daar te weinig bekend.

  Kennelijk had men alleen aandacht voor de schoormuur, niet voor wat er eventueel nog onder het maaiveld zat.

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  Cultuurwaardenonderzoek Klevarie

  Nog even terughalen hoe men er in 2009 over dacht:

  Adres:
  St. Servaasbolwerk
  Objectnaam:
  Schoormuur aan de Polvertorenstraat
  Status:
  Kenmerkend
  Objectomschrijving:

  Schoormuur van de tweede middeleeuwse stadsommuring. De
  schoormuur werd pas aan het eind van de 18de eeuw aan de oostzijde van
  de stadsmuur opgericht. Een identieke schoormuur werd aan de andere
  zijde van de Tongersepoort opgetrokken en deze is nu nog zichtbaar in de
  tuin van het vml. Jezuïetenklooster.
  De schoormuur is opgebouwd met mergelblokken en bezit een bekleding
  van baksteen. Tegen de buitenschil staan op regelmatige afstanden van
  ca. 15 meter bakstenen steunberen aan beide zijden van de schoormuur.
  De huidige buitenschil dateert uit de 19e eeuw en bestaat uit
  schuinopgemetselde muurvakken die tussen de steunberen zijn
  aangebracht.

  Waardering:
  Het restant van de schoormuur is van cultuurhistorisch belang voor de
  geschiedenis en de ontwikkeling van de stad Maastricht. De schoormuur
  is een van de weinige delen die van de vroegere schoormuren behouden
  bleef. De muur is ook van belang als voorbeeld van de constructiewijze
  van een grondkerende schoormuur.
  De schoormuur is vormt samen met de bomengroep een beeldbepalende
  structuur in het parkensemble van het Klevarieterrein ...

  Leave a comment:


 • Clio
  replied
  Ze zijn gelukkig wél zuinig. Bewaren de klinkers voor de volgende bestrating en zo... En als men de Klevarie-bevolking een beetje wil terug dringen, is zo'n hoge stapel stenen pal achter wat bankjes in het 'park' natuurlijk best handig.

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  Bedankt Ton voor het volgen van het verwijderen van o.a. een stadsmuur daterend uit de 18de eeuw ? volgens Dagblad De Limburger. Niks bijzonders deze muurresten, zo meldde een archeologische dienst. Omwonenden en bewoners van Klevarie mogen waarschijnlijk nog een tijdje tegen de puinhopen aankijken. Wat zal er uiteindelijk gerealiseerd worden en heeft de mening van de buurt nog invloed op het bouwproces?

  Leave a comment:


 • Clio
  replied
  Dank voor de foto's, Ton. Hebben we tenminste op MO nog een klein aandenken.

  Leave a comment:


 • Toller
  replied
  Zijn ze verwijderd (weggehaald) of bedekt met grond?

  Leave a comment:


 • Guinness
  replied
  Goed zo!Ruim maar op. Komt nooit meer terug!:(

  Leave a comment:

Bezig...
X