Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2014-2018

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • #46
  Portefeuilleverdeling wethouders: André Willems

  Zoals Ton in bovenstaande posting al meldde was vandaag inderdaad een raadsvergadering.
  Zoals uit de agenda blijkt was het vooral een raadsvergadering bedoeld om het nieuwe college en aansluitend de (nieuwe) raadsleden, die de zetels van de wethouders kregen, te installeren.

  André Willems van de Seniorenpartij (SPM) is één van de wethouders die doorschuift vanuit de raad naar het college. Nu de SPM de grootste partij in de Maastrichtse gemeenteraad is, is André Willems de primus inter paris van de nieuwe wethoudersploeg.

  In de afgelopen vier jaar was André Willems al wethouder en misschien wel een van de meest geliefde wethouders.
  Echt in de problemen kwam hij de afgelopen vier jaar niet, al acteerde hij in bijvoorbeeld de aanpak van de fraude met de rode vuilniszakken, door het aanstellen van een detectivebureau met enkele perikelen en het "stoelzit-incident rond Ton Stille in de Rechtstraat" niet echt handig.
  Grosso modo deed hij het als (onervaren) wethouder goed.

  De afgelopen vier jaar had hij de portefeuille
  "Arbeidsmarktbeleid (trekker regionaal arbeidsmarktbeleid), Sociale zekerheid en Reïntegratie (inclusief Social Return), Integraal ouderenbeleid, Stadsbeheer, Vergunnen en toezicht, IBOR, Afvalbeleid, Markten, trekker stedelijke belastbaarheid en Stadsdeelwethouder Maastricht-Zuidwest"
  en nu krijgt hij
  "Sociale Zekerheid, Re-integratie en Arbeidsmarktbeleid, Armoede, Integraal Ouderenbeleid, Stadsbeheer, Sport en Recreatie, loco-burgemeester".
  Min of meer dezelfde portefeuille.
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • #47
   Formateur André Willems en de eerste oppositie-motie

   Alvorens benoemd te kunnen worden tot wethouder, moest de (in)formateur André Willems nog tekst en uitleg geven over het nieuwe Bestuursakkoord/coalitieakkoord 2014-2018 "Wij, Maastricht".

   André Willems verdedigde het coalitieakkoord met verve.
   Richting de oppositie deed hij de oproep om vooral constructief mee te denken en had hij het over een "netwerksamenleving" en "vertrouwen moet je verdienen".

   Terwijl Willems het had over de netwerksamenleving en het te verdienen vertrouwen, liep de CDA-fractieleidster, Vivianne Heijnen, met een motie door de raadzaal voor de handtekeningen van alle oppositiepartijen te krijgen.

   De strekking van deze motie was dat in het coalitieakkoord voornemens, investeringsplannen, ambities en een ombuigingstaakstelling bevat, zonder dat er een "uitgebreide, gedetailleerde en solide financiële onderbouwing bij de coalitieakkoord zat.
   In de motie roepen alle oppositiepartijen het nieuwe college op om bij de behandeling van de kaderbrief in juli a.s. te komen met gevraagde financiële onderbouwing.

   Deze motie werd overigens uiteindelijk niet in stemming gebracht, want formateur Willems was het met de strekking van de motie eens, waardoor de motie dus werd overgenomen door de formateur.
   Of een formateur, die formeel nog geen wethouder was, een motie kan overnemen, weet ik niet, maar los van dit juridisch steekspel was het een praktische toezegging waar alle oppositiepartijen dus genoegen mee nemen.
   Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

   Opmerking


   • #48
    Citaten over coalitieakkoord

    Tijdens het debat over het coalitieakkoord waren de volgende citaten wel vermeldenswaardig.

    John Gunther (SP) over de aankomende bezuinigingen: "Wij zullen proberen het zuur van straks wat minder zuur te maken"

    Albert Nuss (PvdA) merkte op dat hij het ergste vreest nu Cultuur en Economie zijn overgeleverd aan "De Liberalen".
    Dat was een kans voor open doel voor John Aarts (VVD) "Cultuur en Economie zijn in goede handen bij de liberalen!!"

    Jan Hoen van de Maastrichtse Volkspartij beschreef de presentatie van het bestuursakkoord afgelopen vrijdag in de Muziekgieterij.
    Hij was overigens de enige vertegenwoordiger van de oppositie bij deze presentatie.
    "Het was donker in de Muziekgieterij bij de presentatie van het nieuwe collegeprogramma. Alleen het podium en de pilaren waren verlicht. Op het podium verschillende kleuren, behalve de rode kleur (..) en ook niet het mooie CDA-groen was aanwezig."
    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • #49
     Voorstel voor andere vergaderstructuur (2)

     Het laatste agendapunt van deze toch hoofdzakelijk ceremoniële raadsvergadering, betrof het raadsvoorstel voor een nieuwe werkwijze voor de raad.

     Alvorens dit agendapunt werd behandeld, deed Jan Hoen (MV) een ordevoorstel om dit agendapunt, d.w.z. dit raadsvoorstel, niet als zodanig te behandelen.
     Dit ordevoorstel werd door alle coalitiepartijen verworpen en door alle oppositiepartijen gesteund.
     Daarmee was er dus (nog) geen sprake van een "netwerksamenleving" tussen de coalitie en de oppositie.....

     De oppositiepartijen hebben o.a. problemen met het onderdeel van het voorstel om burger-niet-raadsleden geen vergoeding meer te geven.
     Een burger-niet-raadslid krijgt momenteel circa 100,- euro per vergadering. Gemiddeld bezoekt een burger-niet-raadslid circa 2 vergaderingen per maand.

     Ed Sabel (Seniorenpartij) verdedigde dit raadsvoorstel namens de indieners, i.c. de coalitiepartijen, maar alle oppositiepartijen, m.u.v. SBM, vlogen (herhaaldelijk) naar de interruptiemicrofoon om hun ongenoegen over dit (overhaastte) raadsvoorstel te uitten.
     Kennelijk was de coalitie toch geschrokken van deze felle weerstand.

     Daar waar André Willems een half uur eerder dus nog sprak van de "netwerksamenleving" en "vertrouwen moet je verdienen", dreigde dit bij het eerste echte debat al mis te gaan.

     Ed Sabel was vervolgens ervaren genoeg om een schorsing aan te vragen.
     Na circa 5 minuten deelde Gert-Jan Krabbendam, namens de indieners van het voorstel, mee dat de oppositie dit voorstel als raamwerk moest zien. Direct na de meivakantie werd de oppositie van harte uitgenodigd om mee te werken en mee te denken aan het (eventueel) aanpassen van dit raamwerk. Hij voegde er aan toe "we komen er samen wel uit".

     Burgemeester Hoes informeerde nog even naar hetgeen deze toezegging nu precies inhield. Zou het werk van de burger-niet-raadslid voorlopig wel nog vergoed worden??
     Gert-Jan Krabbendam (GL) herhaalde dat "we er wel samen uit komen".
     Een harde toezegging dat het burgerraadswerk (voorlopig) vergoed wordt, bleef uit.

     Toen ik hem na de raadsvergadering er nog eens expliciet naar vroeg, deelde Gert-Jan mij mee dat hij toch geen "Spaans" gesproken had!?!
     Voorlopig zal de inzet van de (toekomstige) burger-niet-raadsleden dus wel vergoed blijven.
     Hopelijk dus een eerste goede stap richting de netwerksamenleving zoals het college dat voor ogen heeft....
     Last edited by Pier; 25 april 2014, 14:02.
     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • #50
      Nederlands-Koerdisch raadslid

      Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
      (...)
      Uit het Raadsbesluit toelating nieuwe gemeenteraadsleden, dat morgen 24 april 2014 zal worden behandeld, blijkt dat de nummer 8 op de SP kieslijst, Sherko Kamal, zal worden voorgedragen als nieuw raadslid.

      Als ik goed geïnformeerd ben heeft Sherko Kamal een Iraakse achtergrond. Hij wordt daarmee de eerste Irakees van geboorte in onze nieuwe gemeenteraad
      Hoe langer hoe meer worden wij, Maastricht, niet alleen het balkon van Europa, maar ook van het Midden-Oosten....
      (..)
      Hoewel ik (nog steeds) niets verkeerd vind aan bovenstaand citaat, kwam er van zijde van de SP nogal wat kritiek over mijn opmerking rond de Iraakse achtergrond van Sherko Kamal en mijn verwijzing naar het Midden-Oosten.

      Zoals hopelijk bekend sta ik best open voor kritiek en dus sprak ik Sherko Kamal zelf aan.
      Sherko gaf aan dat hij inderdaad liever niet geassocieerd wordt met zijn (juridisch) geboorteland, Irak.
      Sherko is en voelt zich allereerst Nederlander, maar daarnaast ook nog Koerd.
      Sherko Kamal is namelijk geboren in Koerdistan en wel in het gedeelte van Koerdistan dat wij (vroeger) aanduiden als Noord-Irak.
      Vijftien jaar geleden kwam hij naar Nederland.
      Nu is hij allereerst Nederlander!

      Na een prima gesprek met Sherko feliciteerde ik hem met zijn benoeming tot raadslid.
      Nu durf ik wel niet meer te stellen of hij de allereerste Koerd van geboorte in onze gemeenteraad is, want ook (oud)raadsleden met een Turkse achtergrond zouden Koerd kunnen zijn.
      Dat laten we dus maar in het midden.

      En over de balkon-functie van Maastricht durf ik al helemaal niets meer te zeggen....
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • #51
       John Aarts toch niet in top drie langst zittende wethouders

       Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
       (...)
       Als John Aarts cq de VVD in de komende raadsperiode niet onverwachts wordt gewipt, en er is geen enkele reden om dit te veronderstellen, zal hij in 2018 in de top 3 belanden van de langst zittende wethouders ooit in Maastricht (na 1945).
       De langst zittende Maastrichtse wethouder was en is Frits Gybels, die niet minder dan 29 jaar wethouder was.
       Op de tweede plaats, althans ik vond niemand anders, staat Jan Hoen (KVP/CDA). Jan Hoen was in totaal 16 jaar wethouder.
       John Aarts zal in 2018 in totaal ruim 15 jaar wethouder zijn geweest.
       (...)
       Ik denk niet dat John Aarts er lang wakker van zal liggen, maar voor de Maastrichtse (politieke) geschiedschrijving is het wel van belang.
       Daar waar ik dus eerder beweerde dat John Aarts in 2018 op het podium zou komen als de op twee na langst zittende wethouders, moet ik mijn quote toch herzien.

       Gisteren gaf Jan Hoen namelijk aan dat John Wevers "ook wel heel erg lang wethouder was geweest".
       Dus ging ik vandaag op historisch onderzoek uit.....

       En inderdaad, John Wevers was namens de PvdA niet minder dan twintig jaar wethouder in Maastricht!!!
       Hij verdringt daarmee Jan Hoen van de 2de naar de 3de plaats en John Aarts valt (in 2018 ) dan sowieso naast het podium.
       We zijn dus ook in 2018 nog niet van John Aarts verlost, want hij wil natuurlijk op dat podium....

       John Wevers en Jan Hoen namen op 24 maart 1994 na respectievelijk 20 en 16 jaar afscheid als wethouders, zoals uit onderstaand krantenartikel blijkt.

       Dat waren nog eens CDA en PvdA tijden...........
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • #52
        Maastricht.dichtbij maakt haar eigen (politiek)nieuws

        In plaats van een puik stukje journalistiek af te leveren, iets wat Maarten van Laarhoven in de regel wel is toevertrouwd, houdt Maastricht.dichtbij het nu bij wat ordinaire roddel en achterklap.

        Wat is het geval?
        Maastricht.dichtbij schrijft op haar nieuwssite een artikel over het feit dat het kersverse PVM-raadslid, Jo Smeets, op zijn eigen Facebookpagina, erover klaagt dat hij door diverse journalisten en collega-raadsleden wordt aangesproken op de verdenking dat hij onder de nickname "Sjeng oet Mestreech" allerlei beledigingen over burgemeester Onno Hoes de wereld in zou slingeren...... op de website van Maastricht.dichtbij.
        Jo Smeets ontkent dat hij het pseudoniem cq de nickname "Sjeng oet Mestreech" gebruikt.

        In plaats dat Maastricht.dichtbij zelf (journalistiek)onderzoek doet naar de persoon die zich "Sjeng oet Mestreech" noemt cq. deze persoon niet toestaat om via hun site beledigingen te verspreiden, voedt Maastricht.dichtbij de (politieke)onrust door aandacht te besteden aan deze zaak.
        Sterker nog, de eerste die commentaar geeft op het artikel is "Sjeng oet Mestreech" die zich overduidelijk in het vuistje lacht en dat doet onder het toeziend oog van Maastricht.dichtbij.
        Als Maastricht.dichtbij echt serieus journalistiek werk wil afleveren, dan zou het nieuws zijn als Maastricht.dichtbij zou melden wie wel "Sjeng oet Mestreech" is, althans of het wel/niet Jo Smeets is.

        Ik heb er alle begrip voor dat personen nicknames gebruiken. Zelf doe ik het natuurlijk ook, maar het gebruik van een nickname mag nooit tot doel hebben om anoniem beledigingen te uiten.
        Doet iemand dit toch, dan dient een gerespecteerde internetsite deze persoon te waarschuwen en te blokkeren.
        Misschien moet Maastricht.dichtbij eens kijken hoe wij op MestreechOnline dit doen
        Last edited by Pier; 17 mei 2014, 14:31.
        Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

        Opmerking


        • #53
         Maastricht.Dichtbij versus MaastrichtOnline

         Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
         het gebruik van een nickname mag nooit tot doel hebben om anoniem beledigingen te uiten. Doet iemand dit toch, dan dient een gerespecteerde internetsite deze persoon te waarschuwen en te blokkeren. Misschien moet Maastricht.dichtbij eens kijken hoe wij op MestreechOnline dit doen
         Helemaal juist, Pier. Het kost echter een hoop tijd om een site 'beschaafd' te houden. Hulde aan de moderatoren van MO, die met hun noeste arbeid op de achtergrond zelden voor het voetlicht treden.

         Opmerking


         • #54
          Gemeenteraadsvergadering 27 mei 2014

          Vandaag, dinsdag 27 mei 2014, om 17.00 uur, is de eerste echte gemeenteraadsvergadering na de verkiezingen in maart 2014.

          Echt spannend zal het vandaag niet worden en ook de agenda doet vermoeden dat we ruim op tijd thuis zijn voor het 8 uur journaal

          Overigens is de eensgezindheid in de raad uniek.
          Ik kan mij niet herinneren dat er ooit een motie is ingediend die bij voorbaat door alle partijen werd gesteund.
          Dat is thans wel het geval.
          Vanavond wordt o.a. de motie over de zgn. mantelzorgboete aangenomen die door ALLE partijen wordt gedragen.

          Ook wordt vanavond een motie over de onderwijhuisvesting ingebracht die sowieso kan rekenen op de steun van de SP, GroenLinks, D66, PVM, MV en LPM.
          Daarmee is ook voor deze motie al vooraf een meerderheid.

          De oppositiepartij PvdA (het blijft toch even wennen) dient nog een motie over de veiligheid in Maastricht in.
          Misschien dat daar een discussie over zal worden gevoerd, maar erg lang zal het allemaal niet duren.
          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • #55
           Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
           Vandaag, dinsdag 27 mei 2014, om 17.00 uur, is de eerste echte gemeenteraadsvergadering na de verkiezingen in maart 2014.

           Overigens is de eensgezindheid in de raad uniek.
           Ik kan mij niet herinneren dat er ooit een motie is ingediend die bij voorbaat door alle partijen werd gesteund.
           Dat is thans wel het geval.
           Vanavond wordt o.a. de motie over de zgn. mantelzorgboete aangenomen die door ALLE partijen wordt gedragen.
           Krijgt Jette Klijnsma(PvdA) nu ook een boete of minimaal een reprimande? De participatiebeweging was (is?) op het verkeerde pad.
           De leefs mer eine kier .

           Opmerking


           • #56
            Frank smits, oud-raadslid PvdA herdacht

            De gemeenteraadsvergadering van vandaag, 27 mei 2014, begon met een moment van stilte i.v.m. overlijden van huisarts Frank Smits, tevens oud-raadslid voor de PvdA van 2002 tot 2006.
            Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

            Opmerking


            • #57
             Verkoop Capucijnenstraat 43-45 "City Centrum"

             Momenteel discussiërt de gemeenteraad of de verkoop van het City Centrum aan de Caoucijnenstraat 43-45 wel of niet moet gebeuren via een tender.
             Ik hoor het u zeggen, "Een tender??".

             Mn. het raadslid Coen van der Guchten (GroenLinks) vraagt zich af wat in deze discussie precies onder een tender moet worden begrepen.
             De hele discussie komt n.a.v. een Pvda motie over de verkoop van het bewuste gebouw.
             Voor mij is het ook nieuw, maar ik begrijp dat, bij verkoop via een tender, de verkoper, ic dus de gemeente, meer invloed heeft op de verkoop. Je moet dan ook denken aan o.a. afspraken met de nieuwe koper over de toekomstige bestemming.
             De PvdA wil dus graag een verkoop via een tender, maar mn. wethouder John Aarts vindt het geen goed idee.
             Een ruime meerderheid van de raad steunt de motie niet en is het eens met de wethouder.
             De motie wordt dan ook verwerpen d.w.z. de PvdA trekt uiteindelijk de motie in.
             Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

             Opmerking


             • #58
              Debatten over mensenrechten

              We zijn al aan het laatste, nog toegevoegde, agendapunt

              Het CDA komt met een motie om in Maastricht een debat te organiseren over de mensenrechten, onder de naam "Stad van debat".

              De motie wordt niet in stemming gebracht, omdat de portefeuillehouder, burgemeester Hoes, de motie overneemt.

              Op naar het diner.......
              Last edited by Pier; 27 mei 2014, 19:30.
              Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

              Opmerking


              • #59
               Wie organiseert dit debat? (Kan de motie niet lezen).
               De leefs mer eine kier .

               Opmerking


               • #60
                Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
                ...

                Het CDA komt met een motie om in Maastricht een debat te organiseren over de mensenrechten, onder de naam "Stad van debat".

                De motie wordt niet in stemming gebracht, omdat de portefeuillehouder, burgemeester Hoes, de motie overneemt.

                ...
                Lijkt mij heel zinvol om de mensenrechtensituatie in Maastricht aan de orde te stellen.
                De Wereld gaat aan Vlijt ten onder

                Max Dendermonde

                Opmerking

                Bezig...
                X