Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2010 - 2014

Sluiten
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Motie over aangekondigd verlies van banen bij ENVIDA

  Vanochtend, 21 januari 2014, stond in Dagblad De Limburger op de voorpagina een artikel over het het feit dat zorgverlener ENVIDA 400 fulltime plaatsen wil afbouwen tussen nu en 2019.

  Reden voor Stadsbelangen Mestreech (SBM) om met een wel heel actuele motie te komen die HIER te lezen is.
  Deze motie was medeondertekend door de Liberale Partij Maastricht (LPM), GroenLinks (GL) en de SP.

  Wethouder Mieke Damsma wil de motie wel overnemen, maar geeft aan dat de gemeente niet aan zet is, maar wel haar maatschappelijke verantwoordelijkheid pakt om met de strekking van de motie aan de slag te gaan.

  John Steijns (SBM) is blij met de toezegging van de wethouder, maar geeft aan wel te vinden dat de wethouder wel moet bedenken dat ieder ontslagen werknemer dadelijk bij het loket van de gemeente staat. Een extra inspanning van de wethouder is, alleen al om die reden, op zijn plaats.
  Ook mede-indiener, LPM, vindt de toezegging van wethouder Damsma wat magertjes.

  Niet echt verrassend dat de motie brede steun krijgt, met dien verstande dat de VVD en D66 tevreden zijn met de toezeggingen van de wethouder.
  Met alle toezeggingen van de wethouder op zak en de steun van alle partijen, geven de indieners aan dat de motie niet in stemming hoeft te worden gebracht.
  De motie wordt dus ingetrokken.
  Last edited by Pier; 22 januari 2014, 18:57.
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • Actuele motie PvdA over plannen LVO inzake de Maastrichtse scholengemeenschap

   Fractievoorzitter Frans Bastiaens van de PvdA komt met een motie over de plannen van LVO voor een scholengemeenschap in Maastricht.
   Het belangriijkste punt van de motie is om n gesprek te gaan met het bestuur van LVO om de haalbaarheid van (2) brede scholengemeenschappen in Maastricht te onderzoeken met bij voorkeur een maximale fietsafstand van 20 minuten.
   De motie is mede ondertekend door SPM, SP, SBM, CDA, LPM en GroenLinks.

   De raadsleden zijn zich bewust dat ze formeel geen invloed hebben op de beslissingen en bevoegdheden van het LVO.
   In een reactie benadrukt verantwooordelijk wethouder Mieke Damsma (D66) dit argument nadrukkelijk.
   De indieners realiseren zich dit, maar vinden dat de wethouder toch gepaste druk dient uit te oefenen op LVO.
   Kitty Nuyts "We hebben weldegelijk als gemeente enige invloed. De gebouwen die LVO in gebruik heeft zijn immers van de gemeente. Zonder de gebouwen heeft LVO niets."

   Leny Eijssens (SP) houdt de wethouder voor dat de gemeenteraad een heldere en duidelijk siignaal afgeeft richting LVO. LVO dient ziich te realiseren dat niemand blij is met de ingeslagen weg van het LVO. Dit wetende moet het LVO daarop anticiperen en niet volhouden aan hun absurde ideeën.

   De wethouder biedt aan om in gespek te gaan met LVO, om de bezorgheid van de raad op het LVO over te brengen.

   Alle partijen, m.u.v. VVD en D66, steunen de motie, die dus is aangenomen.

   Opvalllend is dat D66 en VVD het vandaag erg vaak eens zijn.
   Weer een indicatie richting de komende gemeenteraadsverkiezingen??
   Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

   Opmerking


   • LPM en CDA motie over cameratoezicht

    Kitty Nuyts dient, mede namens het CDA, een motie in over betere camera's bij cameratoezicht.

    Misschien ligt het eraan dat ik al 2 uur aan het typen ben 'als een meikever', maar in deze discussie hoor ik echt hele grote onzin van vrijwel alle partijen.
    Het blijkt dat de raadsleden geen benul hebben hoe het cameratoezicht iin Maastricht in de praktijk werkt en hoe goed/slecht de beelden zijn van de individuele camerabeelden.

    Raadslid Antoine van Lune (PvdA) en Leny Eijssens (SP) zitten nog het dichts bij de waarheid, al beweren zij, m.i. onterecht, dat de veiligheid niet toeneemt dankzij cameratoezicht.
    Daarbij verwijzen zij naar "onderzoeken". Ik zou die onderzoeken wel eens willen zien.
    Maar dat ter zijde.

    De motie wordt uiteindelijk niet aangenomen.
    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • Weer een verkeerd beeld over cameratoezicht???

     Oorspronkelijk geplaatst door Ton
     Dus wederom een bla bla verhaal
     daar zal het slagoffer blij mee zijn.

     [video] Kwaliteit bewakingscameras was prima anno 2001
     dichtbij

     14-01 CDA wil opheldering over kwalite...
     Maastricht | reacties (2)

     dichtbij.nl en de Telegraaf.nl,
     Beste Ton,

     Ik weet niet precies wat je met bovenstaande posting bedoelt, maar ik denk dat je een paar zaken door elkaar haalt.
     Ten eerste was de strekking van de betreffende motie (HIER) een hele andere dan de vragen die het CDA heeft gesteld en die genoemd worden in het bewuste artikel en ten tweede is het maar zéér de vraag of de berichtgeving op Maastricht.dichtbij wel de juiste is.

     Een citaat van het artikel van Maastricht.dichtbij en De Telegraaf:
     "(..) Beide media baseren zich mede op ervaringen van Maastrichtenaar Don Moenen die, nadat hij vorig jaar - midden in de nacht - door vier mensen in elkaar geslagen en beroofd werd, bij de politie geconfronteerd werd met het feit dat de camerabeelden van het vooral onbruikbaar waren. Dit zou komen doordat de apparatuur te oud was, zo werd hem op het politiebureau verteld. (..)"

     Deze zogenaamde gerenommeerde media baseren zich dus op een verklaring van één (ontevreden?) aangever!!
     Nog ergerlijker is dat de (lokale) politiek, n.a.v. daarvan vragen gaat stellen.
     Ware het niet beter als ze eerst eens wat voorbereidend onderzoek zouden doen??
     Het blijkt dat alle raadsleden geen benul hebben hoe in de praktijk het cameratoezicht in Maastricht werkt cq wordt bemand!
     Deze constatering is schokkend
     Nog erger is dat ze dan iets gaan roepen dat helemaal niet klopt!

     Zou het zo zijn dat jij er vanuit gaat dat de portefeuillehouder in deze, burgemeester Onno Hoes, onzin heeft gezegd in deze beraadslaging, dan moet ik je teleurstellen.
     Burgemeester Hoes wist wel de zaak te nuanceren en terug te brengen naar haar juiste proportie.
     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • CDA of SPM ?

      Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
      D66 heeft het vandaag op met de moties. Ik weet niet of er een causaal verband ligt met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014
      Hoe dan ook, raadslid Franka Eurlings-Tonnaer komt met een motie voor een Onafhankelijk bestuuur Muziekgieterij.
      Ook het CDA heeft deze motie mede ondertekend.

      Verantwoordelijk wethouder Jacques Costongs (PvdA) ontraadt de motie ten stelligste, want volgens de wethouder is er geen sprake van dat de gemeente de intentie heeft om een bestuur te benoemen, dan wel daarop directe invloed uit te oefenen.
      Als de motie echter wordt aangenomen is een constructief overleg met de Muziekgieterij niet mogelijk. Costongs: "We willen op afstand blijven, maar op dit moment nemen we onze verantwoordelijkheid en zijn we constructief in gesprek over de Muziekgieterij".

      John Guther, de aanstaande lijsttrekker van de SP, krijgt even de lachers op zijn hand, want hij meldt dat de SP het voor het eerst in de afgelopen 4 jaar eens is met de wethouder, althans in het dossier over de muziekgieterij.

      Buiten het CDA en D66 hebben bijna alle partijen vragen bij de bewuste motie en vinden ze, in het algemeen, het pleidooi van wethouder Costongs.

      In tweede termijn geeft het CDA aan dat men tevreden is met het antwoord van de wethouder en men de steun vooor de motie intrekt.
      D66 handhaaft de motie wel en is daarmee de enige partij die voor de motie stemt.
      De motie is dus verworpen.
      Volgens mij vergist onze Pier zich een beetje.

      De motie voor een Onafhankelijk bestuuur Muziekgieterij is ondertekend door D66 en de SPM en niet door D66 en CDA !

      Maar ik heb begrip voor dit 'klein' foutje, houdt de partijen maar eens allemaal uit elkaar.

      Alleen weet ik niet of het CDA voor de SPM uitgemaakt wil worden of omgekeerd de SPM voor het CDA !
      Mestreechter Geis mage beleve
      en dat door te kinne geve.
      God, wat is dat sjiek ! © Wigo

      Opmerking


      • Geen vergissing..... deze keer!

       Oorspronkelijk geplaatst door Wigo Bekijk bericht
       Volgens mij vergist onze Pier zich een beetje.

       De motie voor een Onafhankelijk bestuuur Muziekgieterij is ondertekend door D66 en de SPM en niet door D66 en CDA !

       Maar ik heb begrip voor dit 'klein' foutje, houdt de partijen maar eens allemaal uit elkaar.

       Alleen weet ik niet of het CDA voor de SPM uitgemaakt wil worden of omgekeerd de SPM voor het CDA !
       Scherp opgemerkt Wigo

       Toch vergist Pier zich deze keer eens niet.
       In het verleden en wellicht ook nog in de toekomst ging en gaat het enige keren fout in mijn verslag cq interpreteer ik soms een uitspraak net iets anders, maar ik ben de eerste die dergelijke fouten met plezier wil toegeven.
       Ik weet dan tenminste dat degene die mij op die fout betrapt goed heeft gelezen en nagedacht over dat politiek punt

       Toch vergis ik mij nu niet.
       Het euvel is dat de motie, zoals zij te lezen was in de bijgevoegde link, aanvankelijk, naar ik begreep, medeondertekend was door Wiel Nelissen van de Seniorenpartij (SPM).
       Nu weet ik even niet waarom precies, maar op het moment dat de motie werd ingediend, had de SPM al aangegeven de motie niet langer meer te steunen.
       Inmiddels had het CDA de motie wel omarmd.
       Dus, in tegenstelling tot hetgeen onder de motie stond vermeld, steunde het CDA de motie wel en de SPM de motie niet!

       Wiel Nelissen (SPM) was ook niet gelukkig over het feit dat zijn naam nog onder de motie prijkte die pontificaal geprojecteerd stond in de raadszaal. Hij gaf daarvoor zelfs een sneer richting de griffie.

       Kortom, deze keer eens geen foutje van Pier.....
       (althans bij dit agendapunt....)
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • Structureel slechte beveiligingscamera's of een incident?

        Oorspronkelijk geplaatst door Ton
        Misschien een uitleg van Mij Pier.
        Deze man is een buurt genoot van mij.
        wij wandelen wel eens samen
        ca 14 dagen geleden kaartte hij dit aan .
        Ik geloof zijn verhaal en schijnbaar CDA ook.
        waarom kreeg hij eerts geen gehoor lukt dit alleen als er media bijkomt??
        En
        waarom trek men dit over de verkiezingen heen?

        lees verder
        Ik weet niet precies wat jouw kennis is overkomen en met welke van de tig camera's in de binnenstad deze opnamen zijn gemaakt.
        Feit is echter dat er gediscussieerd wordt over, ik citeer een deel van de bewuste motie:
        "(..);
        dat onze camera’s onvoldoende kwaliteit hebben om daders op de camerabeelden te herkennen;
        dat daders daardoor niet herkend kunnen worden en opgespoord kunnen worden;
        (..)"

        Ik vind het prima als daarover gediscussieerd wordt, maar na afloop heb ik Vivianne Heijnen (CDA) gevraagd of ze de kwaliteit van de camerabeelden in Maastricht zelf gezien heeft.
        Neen, dus!!!

        Waar het om gaat is dat, volgens mij, niet één raadslid ooit de kwaliteit van die beelden zelf heeft bekeken en bovendien niemand weet hoe, waar en door wie deze camera's gestuurd cq bekeken worden !!

        Als je met zo weinig vooronderzoek begint aan een dergelijk debat, is dat iets om zich achter de oren te krabben.
        Zouden het slechts een of twee partijen zijn geweest, dan zou je misschien nog eens hoofdschuddend kunnen denken dat die partij cq dat raadslid een blunder maakte.
        Dat overkomt iedereen wel eens.
        Nu constateerde ik echter dat alle 11 de partijen blijk gaven niet inhoudelijk van de praktijk op de hoogte te zijn......

        Laten we zeggen dat het tempo vandaag in de raadsvergadering zo hoog lag dat ze het allemaal niet meer wisten

        En degene die denkt dat Pier het deze keer (weer) helemaal verkeerd ziet en dat de elf fracties het wel bij het rechte eind hebben mag dat denken of zelfs hieronder posten.
        Moet hij/zij wel durven te verklaren (bij zichzelf) dat hij de kwaliteit van de camerabeelden in Maastricht met eigen ogen heeft gezien en exact op de hoogte is van de bemensing en (on)mogelijkheden van de camera's in Maastricht!

        Overigens staat dit los van het feit dat de camera's misschien NOG beter kunnen, maar dat zal (gelukkig) eeuwig zo blijven.
        Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

        Opmerking


        • Chapeau Pier

         Op de eerste plaats wederom Chapeau Pier voor jouw verslaglegging van de raadsvergadering !

         Knap van jou hoe je alles voor ons in duidelijke en begrijpelijke taal verwoordt.

         Je moet niet alleen alles zo goed mogelijk (kunnen) volgen, maar er dan ook nog allemaal uit kunnen komen ergo begrijpen.
         Want soms gaat het, zoals je zelf al schrijft, razendsnel in de raadsvergaderingen.

         Dat geldt niet alleen voor jou maar zeker ook voor de raadsleden, want die moeten toch de beslissingen nemen.

         Soms is het voor de burger onduidelijk, neem bijv. de motie Onafhankelijk bestuuur Muziekgieterij die niet door de SPM maar (achteraf) door het CDA was ondertekend.

         En dan de motie over aangekondigd verlies van banen bij ENVIDA van SBM, die HIER te lezen is.
         Bovenaan staan de logo's van SBM, LPM, GL en de SP, echter de SP staat niet onderaan !

         Een burger en wellicht ook raadsleden (?) kunnen zich afvragen: Steunt de SP deze motie nu wel of niet ?

         Want gezien jouw uitleg aangaande SPM en CDA, zie hier, is dat een redelijke vraag.

         Het zijn soms maar 'kleine zaken', maar wel belangrijke zaken !
         Zijn er eigenlijk wel regels voor ingediende moties ?

         Ik bedoel maar te zeggen dat het voor de burger soms wel heel erg onoverzichtelijk is/wordt, en ... misschien voor sommige raadsleden zelf ook !
         Mestreechter Geis mage beleve
         en dat door te kinne geve.
         God, wat is dat sjiek ! © Wigo

         Opmerking


         • Het valt in elk geval te prijzen dat er in de Maastrichtse gemeenteraad actief beleid wordt gemaakt om de nadelige gevolgen - vanwege het inkomensafhankelijk maken van de compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten - te ondervangen.

          Het is trouwens al jaren duidelijk dat personen met een bescheiden bovenmodaal inkomen, en die helaas ook kampen met een chronische ziekte en of handicap, keihard worden geplukt. De hele manier waarop binnen gemeentelijke beleidskaders de WMO wordt uitgevoerd blijkt vaak te berusten op volstrekte willekeur.

          De laatste drie jaar ben ik vanwege een tweetal ernstige ongevallen ongewild met de WMO, CAK en andere zorg- en indicatiestellingen geconfronteerd. En telkens weer kreeg ik te maken met regelingen die de hoogte van mijn inkomen als uitgangspunt namen - A. om te beoordelen of ik op bepaalde voorzieningen recht op had; B. zo ja, in welke mate; C. hoeveel dan mijn 'wettelijk vastgestelde' eigen bijdragen moesten zijn.

          In Amsterdam werd ik - als gevolg van een van die ongevallen - medisch geïndiceerd voor een aangepaste woning. Maar vanwege een inkomen dat klaarblijkelijk te hoog was, kwam ik niet meer voor een sociale huurwoning in aanmerking.
          In Maastricht daarentegen bleek ik met diezelfde medische indicatie wel voor een aangepaste woning binnen de sociale huursector in aanmerking te kunnen komen. Want volgens de toewijzingscriteria van Woonburo werd met zo'n medische indicatie geen rekening gehouden met de hoogte van iemands inkomen.

          Niettemin is middels het inschakelen van de Amsterdamse Ombudsman bereikt dat ik alsnog in Amsterdam naar een voor mij geschikte woning binnen de sociale huursector mocht gaan zoeken - en met succes.
          Maar ik bedoel maar, je bent als burger met een 'vlekje' aan de (landelijke) ad hoc regelgeving overgeleverd, waardoor die per gemeente kan verschillen dan wel anders kan worden toegepast en of geïnterpreteerd.
          Last edited by Hollender; 22 januari 2014, 18:21.

          Opmerking


          • Hulp van (Amsterdamse) Ombudsman, maar......

           Oorspronkelijk geplaatst door Hollender Bekijk bericht
           (..)
           Maar ik bedoel maar, je bent als burger met een 'vlekje' aan de (landelijke) ad hoc regelgeving overgeleverd, waardoor die per gemeente kan verschillen dan wel anders kan worden toegepast en of geïnterpreteerd.
           De door Hollender beschreven persoonlijke ervaringen illustreren perfect het verhaal van de ambtelijke invulling van landelijke wet- en regelgeving.

           Met een beetje humor moet ik wel vaststellen dat Hollender feitelijk het slachtoffer is geworden van de inzet van de Amsterdamse Ombudsman.
           Voor hetzelfde geld had hij nu lekker in Maastricht gewoond i.p.v. Amsterdam.

           Misschien wel om die reden heeft de gemeente Maastricht m.i.v. 1 januari 2013 de Maastrichtse Ombudsman afgeschaft....
           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • "Versnippering"

            De "versnippering" regeert in Nederland op vele vlakken. De mensen binnen het onderwijs zijn blij dat er een einde komt aan de versnippering van het onderwijs in Maastricht. Sommige raadsleden zien het anders. Enkele lokale politici denken dat cameraopnamen van gemeentetoezicht wazig zijn of zoiets. Maar zelf stellen ze zich niet op de hoogte van de werkelijkheid. Dat noem ik ook een vorm van versnippering (versnappering zelfs). Versnipperde evenementen probeert men een plekje te geven en dan is het ook weer niet goed vinden sommigen. Ja zo blijf je lekker bezig.Therapie?

            Opmerking


            • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
             De door Hollender beschreven persoonlijke ervaringen illustreren perfect het verhaal van de ambtelijke invulling van landelijke wet- en regelgeving.

             Met een beetje humor moet ik wel vaststellen dat Hollender feitelijk het slachtoffer is geworden van de inzet van de Amsterdamse Ombudsman.
             Voor hetzelfde geld had hij nu lekker in Maastricht gewoond i.p.v. Amsterdam.

             Misschien wel om die reden heeft de gemeente Maastricht m.i.v. 1 januari 2013 de Maastrichtse Ombudsman afgeschaft....
             Pier ik moest er even over nadenken, maar jouw gevoel voor humor werkt aanstekelijk. Nu wil ik niets op de inzet van van de Ombudsman afdingen, maar voor het grootste deel had ik de uitzondering op de regel(s) toch aan mijn eigen onverzettelijkheid te danken. Ik gaf al eerder aan buitengewoon slecht tegen onrecht te kunnen. Hoewel ik, zoals elke burger, ook vaak genoeg wel moet buigen voor de onredelijkheid van politieke en wettelijke regelgeving.

             Opmerking


             • Ton, ambtenaren zijn natuurlijk zeer buigzaam en flexibel. Ik kan het weten want ik ben er jarenlang zelf een geweest. En wat ze aan productiviteit te kort komen, compenseren ze door hun grote mate van inschikkelijkheid binnen de steeds maar weer veranderende wet- en regelgeving. Vooral de oudere garde, die zich door allerhande beschermende arbeidsvoorwaarden weet ingekapseld, kan daar moeiteloos mee omgaan.
              Te bedenken dat men nu nog steeds brainstormt over zaken die 20 jaar geleden ook al aan de orde waren, alleen met het verschil dat het tegenwoordig net weer op een wat andere manier wordt belicht. Het korps van ambtenaren is door de bank genomen bij uitstek gespecialiseerd zichzelf 'bezig' te houden. Voorkomen dat het overbodig wordt of beter, dat de burger gaat beseffen hoe nutteloos een groot deel van dit korps eigenlijks blijkt, is de grootste daadkracht waar je het korps van ambtenaren op kunt betrappen. En waar het ambtenarenkorps veinst problemen op te lossen, steekt het eigenlijk constant bestaande problemen in een nieuw jasje. Hetgeen weer vragen oproept, zodat er altijd behoefte bestaat aan politici/ambtenaren/overheidsinstanties die daar weer - voor zolang het duurt - de gewenste antwoorden op kunnen formuleren. Wat dat betreft is het ambtenarenapparaat een perpetuum mobile dat eenmaal in beweging gezet, uit zichzelf voor eeuwig blijft voortbewegen

              Opmerking


              • Voortreffelijk weergegeven Hollender! Kompleminte!
               Ik ben bij vlagen geniaal, alleen is het nu windstil!

               Opmerking


               • Oorspronkelijk geplaatst door Ton
                fantastisch prachtig omschreven ,
                zelden dat iemand dit zo ruiterlijk toegeeft /omschrijft
                .
                Ken u zelve. Maar ja nu ik zelf ambtenaar af ben, valt die eerlijkheid ook niet zo zwaar. Zolang je echter binnen het korps 'werkzaam' bent geldt de stelregel 'gij zult uw collega niet afvallen'...
                Last edited by Hollender; 23 januari 2014, 10:59.

                Opmerking

                Bezig...
                X