Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2010 - 2014

Sluiten
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Agendapunt gekantelde werkwijze WMO

  Nadat, zoals in een van de bovenstaande berichten is te lezen, de behandeling van het agendapunt over de gekantelde werkwijze van de WMO (agendapunt 6.3), NIET is uitgesteld, zijn we nu bezig aan dit agendapunt.

  Het CDA, bij monde van Josephine Dols-Knegtering, dient, mede namens alle coalitiepartijen m.u.v. de Seniorenpartij, deze motie in.

  U begrijpt dat deze motie met een zeer ruime meerderheid zal worden aangenomen.
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • Fouten ontdekken over de rug van hulpbehoevenden

   De partijen die tegen de gekantelde WMO-plannen van wethouder Damsma zijn en de onderliggende motie van o.a. het CDA niet vergaand genoeg vinden, vrezen dat er nu geëxperimenteerd gaat worden over de ruggen van bejaarden en hulpbehoevenden die afhankelijk zijn van de (gekantelde) WMO-plannen.

   Met het onderliggende voorstel cq motie worden de eerste 250 casussen diepgaand gemonitord om op basis daarvan de Raad te laten besluiten welke intensiteit en kwaliteit van monitoring voor de toekomst noodzakelijk is.

   Esmiralda Thieme van de PVM verwoordde het als volgt:
   "De wethouder wil dit voorstel ons inziens bespoedigen, maar overziet in haar haast de kern. Over de uitkomsten wil de wethouder ons pas na het zomerreces
   informeren. De PVM wil, alvorens haar goedkeuring te verlenen aan een dermate belangrijk onderwerp, een volledig beeld hebben en niet een fragmentarisch en onvolledig beeld. Voor ons is het van primair belang dat er geen mensen tussen wal en schip vallen. Deze garantie hebben we nu niet"


   Ook Jan Hoen (MV) en Kitty Nuijts (LPM) vrezen dat er geen totaal beeld te geven is van de consequenties van het te snel invoeren van de gekantelde WMO-verordening.
   Jan Hoen meldt dat de gekantelde WMO-verordening pas in 2015 landelijk een feit hoeft te zijn. "Maar neen, wij in Maastricht doen daar nog een tandje bovenop. Wij voeren het op 1 mei 2013 in, MET terugwerkende kracht naar 1 januari 2013"
   Hij vraagt zich af waar deze haast vandaan komt?

   Leny Eijssen (SP) houdt een lang betoog dat er op neerkomt dat de WMO' ers in Maastricht wederom het dupe zijn van de (verkeerde) bezuinigingsdrift van het college van B&W.
   Last edited by Pier; 24 april 2013, 18:00.
   Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

   Opmerking


   • Wethouder Damsma trekt het voorstel niet terug

    Wethouder Mieke Damsma (D66) begint met het beantwoorden van de op- en aanmerkingen van de raadsleden in eerste termijn, met de woorden:
    "Daar sta je dan!"

    Waarschijnlijk wilde ze een grap maken naar het mislukte Kroningslied, maar op Facebook kreeg ze al gelijk te horen dat zij blij mag zijn dat ze nog staat. Veel mensen die afhankelijk zijn van de WMO zouden blij zijn als ze zouden kunnen staan.

    In de tweede volzin gaf de wethouder aan dat ze het raadsvoorstel zeker niet zal intrekken.

    Dat de wethouder zonder enige vorm van empathie aan haar betoog begon, was zelfs fractievoorzitter van de PvdA, Frans Bastiaens, te gortig.
    Hij interrumpeerde de wethouder gelijken verzocht haar eerst in te gaan op de inhoud en dan pas mee te delen of ze wel/niet het voorstel zal intrekken.

    In haar uitleg gaat de wethouder overigens gewoon voorbij aan het ingediende amendement en de strekking van de moties.
    Burgemeester Hoes moet haar daar, als de wethouder al heeft afgerond, nog expliciet naar vragen.
    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • Damsma laat raad achter in totale verwarring

     Een wel hele rare wending kreeg dit WMO debat in blessuretijd.
     Mevr. Damsma gaf, bij het afronden, aan dat alleen nieuwe gevallen opnieuw bekeken worden en er bij bestaande gevallen nietss verandert.

     Alsof ze door bijen waren gestoken, vlogen de oppositiepartijen naar voren.
     Ze kwamen met voorbeelden van brieven van ambtenaren waaruit dit wel zou blijken.
     Damsma wuifde dit echter weg.
     ER ZAL NIET AAN BESTAANDE GEVALLEN WORDEN GETORND.

     Hoewel de oppositiepartijen het tegendeel vrezen, wilden ze dit wel even in de notulen hebben opgenomen.
     Last edited by Pier; 23 april 2013, 19:35.
     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
      ER ZAL NIET AAN BESTAANDE GEVALLEN WORDEN GETORND.

      Hoewel de oppositiepartijen het tegendeel vrezen, wilden ze dit wel even in de notulen hebben opgenomen.
      Lijkt mij heel verstandig en even bestaande gevallen definiëren.

      Opmerking


      • We zijn weer begonnen, maar....

       Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
       Een wel hele rare wending kreeg dit WMO debat in blessuretijd.
       Mevr. Damsma gaf, bij het afronden, aan dat alleen nieuwe gevallen opnieuw bekeken worden en er bij bestaande gevallen nietss verandert.

       Alsof ze door bijen waren gestoken, vlogen de oppositiepartijen naar voren.
       Ze kwamen met voorbeelden van brieven van ambtenaren waaruit dit wel zou blijken.
       Damsma wuifde dit echter weg.
       ER ZAL NIET AAN BESTAANDE GEVALLEN WORDEN GETORND.

       Hoewel de oppositiepartijen het tegendeel vrezen, wilden ze dit wel even in de notulen hebben opgenomen.
       Tijdens de dinerpauze heeft de Maastrichtse Volkspartij contact opgenomen met een cliënt die een WMO-uitkering krijgt.
       Deze kwam vervolgens met een brief d.d. 17 april 2013 op de proppen van de gemeente Maastricht.
       In deze brief wordt hem meegedeeld dat hij t.g.v. de nieuwe gekantelde WMO-verordening dit jaar ruim 600,- euro per maand wordt gekort!!!!

       Nu de vergadering weer is begonnen heeft de Maastrichtse Volkspartij een punt van orde aangekondigd.
       Eerst wordt echter nog het agendapunt over het raadsvoorstel over het MECC behandeld.

       Daarna komt Jan Hoen met het ordevoorstel m.b.t. de ambtelijke brief over de korting op de WMO, iets wat volgens wethouder Damsma dus niet kan!

       Wethouder Damsma heeft de raadszaal inmiddels verlaten en bereidt zich waarschijnlijk voor op een wel vrij moeilijke uitleg.
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
        (...)
        Daarna komt Jan Hoen met het ordevoorstel m.b.t. de ambtelijke brief over de korting op de WMO, iets wat volgens wethouder Damsma dus niet kan!

        Wethouder Damsma heeft de raadszaal inmiddels verlaten en bereidt zich waarschijnlijk voor op een wel vrij moeilijke uitleg.
        Tja, eerst 'Staat Wethouder Damsma er dan' en even later 'Gaat Wethouder Damsma er dan' !
        Mestreechter Geis mage beleve
        en dat door te kinne geve.
        God, wat is dat sjiek ! © Wigo

        Opmerking


        • Damsma gaat schriftelijk antwoorden

         Binnen de spelregels van een raadsvergadering is er, waarschijnlijk terecht, geen mogelijkheid om na het afhandelen van een agendapunt, even later toch weer op dat agendapunt terug te komen.
         Toch kreeg Jan Hoen (MV) de mogelijkheid van de voorzitter om kort het woord te voeren n.a.v. de brief van een cliënt van de WMO dat hij alsnog ruim 600,- euro per maand gekort gaat worden.

         De voorzitter/burgemeester gaf wel aan dat het niet mogelijk is om aansluitend raadsbreed te discussiëren.
         Nadat Jan Hoen de brief formeel in de raad ter kennis had gebracht, deelde wethouder Damsma mee dat zij schriftelijk een reactie zal geven.

         Daarmee eindigde de verlenging van het WMO-debat in mineur, maar ik ben er van overtuigd dat het laatste woord hierover nog niet gezegd is.

         Bovendien, zo liet Jan Hoen vandaag nog weten, heeft hij contact gehad met 2 juristen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
         Deze zouden hem hebben meegedeeld dat een gekantelde WMO-verordening sowieso niet met terugwerkende kracht kan ingaan.

         Ik begin in deze een soort van déjà-vu gevoel te krijgen.......
         Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

         Opmerking


         • 't Is weer heerlijk te lezen Pier! Kompleminte!
          Ik ben bij vlagen geniaal, alleen is het nu windstil!

          Opmerking


          • Motie drugsoverlast in de wijken. PvdA haalt bakzeil.

           Momenteel is er een levendige discussie gaande over een motie over drugsoverlast in de wijken.

           Dat leek mij aanvankelijk een simpele discussie, gelet op de meerderheid van partijen die de motie ondersteunden, maar plotseling kwam, onbedoeld?, burgemeester Hoes onder vuur te leggen.
           Het blijkt namelijk dat in de commissie Algemene Zaken (AZ) er raadsbreed een consensus was over de aanpak van een onderzoek naar drugsoverlast (in de wijken) die ook de steun had van de burgemeester.

           De motie, een initiatief van de PvdA en verwoord door de fractievooorzitter Frans Bastiaens, begon echter de indruk te wekken dat men geen vertrouwen had in de toezeggingen die de burgemeester n.a.v. de commissie AZ had gedaan.
           Dit schoot de burgemeester Hoes toch in het verkeerde keelgat!
           Bovendien, zo liet burgemeester Hoes weten, wilde hij, als deze motie zou worden aangenomen, de uitvoering dan bij een externe partner leggen. Dat is natuurlijk weer duur.

           Uiteindelijk brokkelde de steun voor deze motie steeds verdere af en uiteindelijk kon de PvdA niet anders dan de motie weer in te trekken.
           De consensus die er al was sinds de commissie AZ blijft gewoon in stand.

           Een opmerkelijke wending. Maar goed, deze raadsvergadering heeft wel een hoge amusementswaarde
           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • Ludiek bedoelde protest van de raadsfractie

            Ik zie het ludieke van dit "protest" niet. Overigens vind ik dit soort pubergedrag niet op zijn plaats in een raadzaal. Onprofessioneel.

            Opmerking


            • Afspiegeling van de Maastrichtse bevolking.

             Oorspronkelijk geplaatst door Ton
             (...) Groen-Linksfractievoorzitter Roos-Marie Bal: "We hebben in dit opzicht het geluk dat onze fractie [vier personen, Pier] uit louter vrouwen bestaat: die hebben roze in de kast hangen."
             (...)
             Ik hoop niet dat GroenLinks-fractie nu nog beweert dat ze een afspiegeling zijn van de Maastrichtse bevolking......
             Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

             Opmerking


             • Wat bedoelde Hoen met 'roze randje'?

              Oorspronkelijk geplaatst door Ton
              De door de wol geverfde politicus [Hoen] zei dat hij met ‘roze’ had gedoeld op de Seniorenpartij die ook deel uitmaakt van het college.
              Ik heb een oprechte vraag: Kan iemand mij uitleggen waarom Hoen een 'roze randje' toekent aan de Senioren Partij Maastricht? Hoen precisieerde in een latere verklaring dat zijn 'roze randje' voor de SPM niet verwees naar de seksuele geaardheid van mannen en vrouwen voor personen van hetzelfde geslacht (die van de burgemeester in het bijzonder). Maar wat bedoelde hij dan wel?

              De kleur roze staat onder meer voor liefde, warmte, geborgenheid, vriendschap, humor, trouw etc. Maar je kunt roze ook zien als verwaterd rood, politiek socialistisch of communistisch? Of bedoelde hij gewoon 'zoet', zoals een zuurstok op de kermis? Kortom, wat wilde Hoen zeggen?
              Last edited by Clio; 24 april 2013, 14:06.

              Opmerking


              • Met dank, Ton.

               Opmerking


               • Smm

                Vanavond is een nieuwe commissie vergadering van SMM.
                [ agenda ]

                Nog een aardig agendapuntje?
                Het CDA heeft een verzoek tot implementatie van de buitenbeter, het is een app waarmee burgers met een smartphone klachten kunnen melden in de openbare ruimte, zoals zwerfaval, loszittende stoeptegels etc.
                Via de app maak je een foto en legt de GPS de locatie vast, deze gegevens worden doorgestuurd naar de gemeente. De app wordt al in een aantal gemeenten gebruikt.

                Hier een uitleg van een wethouder uit Veghel.
                http://www.youtube.com/watch?feature...v=2QyZOmaGfZQ#!

                Dit wordt nog een stukje tijdverdrijf. Een uurtje buitenbeteren. Koot en Bie zouden er een leuke sketch mee kunnen maken.


                W.b. sommig zwerfvuil kost het mogelijk in sommige gevallen minder moeite even naar de afvalbak te lopen.

                Opmerking

                Bezig...
                X