Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2010 - 2014

Sluiten
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Fetsoen Moot 'T Doen.

  Er moeten toch maar bemiddelaars en moderatoren toegevoegd worden aan de gemeenteraad. Is dit geen taak voor de Burgemeester?

  Bron: http://www.burgemeesters.nl/node/1747:
  Taken van een burgemeester

  De burgemeester heeft vele rollen en bevoegdheden. Zo is de burgemeester voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en van de gemeenteraad.

  De burgemeester ziet toe op de tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijke beleid. Daarnaast heeft hij ook eigen inhoudelijke taken met name op het terrein van openbare orde en veiligheid en is hij opperbevelhebber bij crises, rampen en zware ongevallen. Hij ziet voorts toe op een goede samenwerking met andere gemeenten en overheden. Voor veel mensen is de burgemeester het gezicht van de gemeente.
  Voorzitter van de raad
  De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en kan tijdens de vergadering aan de beraadslagingen deelnemen. Als voorzitter draagt hij zorg voor de orde tijdens de vergadering.

  Voorzitter van het college van burgemeester en wethouders
  Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester kan in het college zelf onderwerpen op de agenda zetten en eigen voorstellen in het college bespreken. Stukken die van het college uitgaan worden in principe door de burgemeester ondertekend. Het college als geheel en alle leden afzonderlijk zijn voor het gevoerde beleid en hun handelen verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad.

  Eigen taken en bevoegdheden
  De burgemeester heeft een aantal zelfstandige taken en bevoegdheden. Zo is de burgemeester verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde. De burgemeester kan optreden tegen overtredingen van wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de openbare orde. Aan de burgemeester is hiervoor een aantal bevoegdheden toegekend die het hem mogelijk maken de veiligheid in de gemeente te verzekeren. Het zijn bevoegdheden die te maken hebben met het tegengaan van overlast, ordeverstoringen, het voorkomen van gevaar en het waarborgen van een ordelijk verloop van het dagelijks leven.

  De burgemeester is voorts lid van het bestuur van de regionale brandweer en heeft het gezag over de politie in het kader van de handhaving van de openbare orde en hulpverlening. Tevens is de burgemeester lid van het bestuur van de politieregio en heeft hij taken en bevoegdheden met betrekking tot het beheer van het regiokorps.

  Vooral in gemeenten waarin wethouders in deeltijd functioneren, zal de burgemeester naast de wettelijke taken dikwijls ook één of meer politieke portefeuilles beheren. Voorbeelden van deze politieke portefeuilles zijn personeel en organisatie, financiën en economische zaken en voorlichting en public relations. Het college van burgemeester en wethouders besluit hiertoe zelfstandig. Ten aanzien van de portefeuilleverdeling is de burgemeester afhankelijk van de ruimte die hem door de wethouders wordt gegeven.

  Koninklijke Onderscheidingen
  De burgemeester heeft een centrale rol bij het verlenen van Koninklijke Onderscheidingen

  Opmerking


  • Hoe ouder hoe wijzer ?

   Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
   Net één dikke maand na het zomerreces is het hommeles in de Maastrichtse gemeenteraad.
   (.....)
   Je zou toch denken "Hoe ouder hoe wijzer".......

   ‘Hoe ouder hoe wijzer’ ?

   Bekend is dat ‘oude bokken’ levens- en bestuurservaring hebben, toch ?
   En dat zij soms ook op een andere ‘oude bok’ terecht kritiek uiten alsnog.

   Maar zelfs ook ‘oude bokken’ maken dikwijls nog wel eens rare sprongen,
   Met het leveren van onvolledige informatie die later wordt afbedwongen.

   Dan kunnen de ‘oude bokken’ niet tegen de gevolgen of de geleverde kritiek,
   De op- en aanmerkingen van anderen vinden zij niet juist, terecht of sjiek.

   Zoals wij weten lusten ‘oude bokken’ vaak wel eens sla of een groen blaadje,
   Echter ook de ‘eigen perikelen’ stopt men wel eens graag weg in het laatje.

   Dat wordt als niet relevant of als niet actueel gezien en is iets voor later,
   Een eigen bewuste keuze veroorzaakt ook wel eens ‘storm in een glas water’.

   Maar om nu een traditionele handreiking van een ‘groen blaadje’ af te slaan,
   Misschien moeten de ‘oude bokken’ nu toch eens bij zichzelf ten rade gaan !

   Last edited by Wigo; 6 oktober 2012, 00:34.
   Mestreechter Geis mage beleve
   en dat door te kinne geve.
   God, wat is dat sjiek ! © Wigo

   Opmerking


   • Prachtig (mooi verwoord)/gedicht.

    Opmerking


    • Bij het lezen van deze poëtische woorden van Wigo kan ik mij voorstellen dat de PVM nu toch spijt heeft van het feit dat ze tegen MCH 2018 hebben gestemd

     Je ziet maar weer hoe de politiek de kunst en cultuur stimuleert!
     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
      Bij het lezen van deze poëtische woorden van Wigo kan ik mij voorstellen dat de PVM nu toch spijt heeft van het feit dat ze tegen MCH 2018 hebben gestemd

      Je ziet maar weer hoe de politiek de kunst en cultuur stimuleert!
      Ik denk dat PVM gelijk heeft
      Wij hebben de titel Culturele Hoofdstad niet nodig
      Wij zijn het al.
      Maastricht bied elke week (bijna elke week)
      cultuur en vermaak.

      Opmerking


      • Oorspronkelijk geplaatst door Kermit Bekijk bericht
       ... dit stadsbestuur staat met de rug naar de bewoners inb de stad. Een voorbeeld: burgemeester Hoes brengt een bezoek aan het stadsdeel waar ik woon, reden er is ongenoegen en zijn vragen overe diverse soorten overlast. Door meer dan 100 aanwezigen (met onder oa woningcorporaties, wijkagent, pers,raadsleden, niet-buurtgericht werken etc) worden een aantal duidelijke constateringen gedaan. Daarop doet de burgemeester een aantal toezeggingen in de vorm van een verslag en een vervogl bijeenkomst in april.
       Wat denk je..... nooit-meer-iets-van-gehoord. Zo gaat dit gemeentebestuur met afspraken om.
       Hoes: 'Ik maak geen excuses'(na aanleiding uitspraken op tv )
       Toen Vivianne Heijnen de burgemeester daarop vroeg welk signaal hij hiermee dacht af te geven naar 'bezoekers, bewoners en investeerders', antwoordde deze verontwaardigd. ,,Ik ben al twee jaar deze stad in alle geuren en kleuren aan het promoten. U kunt mij daar niet op pakken. Ik heb het gedaan zoals ik het gedaan heb en ik ga zeker niet mijn excuses maken.”
       Heijnen en haar collega Hoen lieten na afloop van de vergadering weten dat wat hen betreft over deze kwestie het laatste woord nog niet gevallen is. Hoe ze de kwestie opnieuw gaan aankaarten, weten ze nog niet.

       Ik las ondermeer deze uitspraak van onze burgemeester
       ik ben al twee jaar deze stad in alle geuren en kleuren aan het promoten..
       goeie zaak.
       belangrijker is om de maastrichtse problemen op te lossen en naar mijn inziens zijn die er genoeg.

       Opmerking


       • Hoe arrogant. Hoe kan je iets promoten als je het 'product' zelf laat slabakken. Of als je bepaalde bezoekers wegzet als uitschot ??

        Opmerking


        • De eerste burger van Maastricht

         Onze burgemeester is vaker ook buiten de stad actief,
         verkondigt zijn mening en ideeën, vaak reëel soms fictief.

         Dat doet hij zoals hij het doet, trots en met rechte rug,
         op bepaalde gedachten of uitlatingen komt hij niet terug.

         Waarom zou hij woorden terugnemen of excuses maken,
         dat zou hem teveel in zijn ziel en in zijn principes raken.

         Bij problemen van burgers heeft hij voor groepen gestaan,
         hoorde alles aan, was begripvol en heeft beloften gedaan.

         Hij is de stad Maastricht al twee jaren aan het promoten,
         verwijdert ook 'uitschot en onkruid' uit straten en van boten.

         Dat doet Hoes van harte, verklaart hij in geuren en kleuren,
         echter vele bewoners zien in Maastricht weinig gebeuren !
         Mestreechter Geis mage beleve
         en dat door te kinne geve.
         God, wat is dat sjiek ! © Wigo

         Opmerking


         • De MestreechOnline huisdichter heeft het alweer eens prachtig verwoord
          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
           De MestreechOnline huisdichter heeft het alweer eens prachtig verwoord

           Zo is het we hebben geen promotor nodig.

           daar hebben we al dure jongens voor.

           Wij hebben een leider nodig.
           voor de belangen van de maastrichtse bevolking.
           Last edited by ; 7 oktober 2012, 15:20.

           Opmerking


           • http://maastricht.dichtbij.nl/112/pa...geert-verbaasd

            BREAKING! Partij Veilig Maastricht zette recherchebureau op wethouder Willems

            MAASTRICHT – Het bestuur van de Partij Veilig Maastricht (PVM) heeft afgelopen mei een particulier recherchebureau opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar wethouder André Willems (Senioren Partij Maastricht, Stadsbeheer). Het onderzoek was gericht op ,,mogelijk onrechtmatig en strafbaar handelen” van de wethouder. Dat althans heeft het betrokken recherchebureau de Maastrichtse bestuurder destijds laten weten in een brief.
            De beladen kwestie kwam vanavond aan het licht tijdens een commissievergadering waarin de veronderstelde fraude met de gemeentelijke afvalzakken werd behandeld. De vertegenwoordigers van de diverse politieke partijen - exclusief die van de PVM - lieten elk op hun eigen manier weten 'verbaasd', 'verrast' en 'geschokt' te zijn door het spectaculaire nieuws. Dat werd pas aan het einde van de vergadering bekendgemaakt door fractievoorzitter Ed Sabel van de Senioren Partij Maastricht.
            Gemeentelijke afvalzak
            Wethouder Willems zelf hield zich na afloop van de vergadering op de vlakte. Hij zei niet te weten wat het recherchebureau allemaal heeft onderzocht en hoe het te werk is gegaan, maar in het rapport dat hem is toegestuurd, staan volgens hem geen ernstige zaken.
            De PVM, waarvan het vanavond aanwezige ‘burgerraadslid’ weinig over de kwestie kwijt wilde, heeft voor de komende raadsvergadering een interpellatiedebat aangevraagd. Dit naar aanleiding van het feit dat wethouder Willems eerder dit jaar zelf het bureau van de bekende Limburgse privédetective Ben Zuidema inschakelde om harde gegevens rond de vermeende fraude met de gemeentelijke afvalzak te onderzoeken.
            Recherchevergunning
            Volgens de Partij Veilig Maastricht, voortkomend uit de landelijke partij Trots op Nederland van Rita Verdonk, had de wethouder nooit in zee mogen gaan met Zuidema, omdat deze ten tijde van het onderzoek niet over een recherchevergunning beschikte.
            Zuidema, eigenaar van een gecertificeerd opleidingsbureau voor privédetectives en ook wel bekend als de Limburgse 007, heeft zelf nooit ontkend dat hij destijds geen vergunning had. Tegenover Maastricht.dichtbij liet hij maanden geleden al weten die ook niet nodig, te hebben omdat hij slechts als tussenpersoon bij het onderzoek betrokken is geweest.
            Wethouder Willems bevestigde vanavond dat medio 2011 al duidelijk was dat niet hij, maar andere - bevoegde – personen het onderzoek zouden verrichten. ,,Er is op dit moment geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat het onderzoek onrechtmatig is verlopen", aldus de wethouder.
            Knallende ruzie in PVM-gelederen
            De raadsfractie van Partij Veilig Maastricht heeft zich naar verluidt gedistantieerd van de opdracht van het partijbestuur aan het recherchebureau om de gangen van de Maastrichtse wethouder na te gaan. Hoe de verhoudingen tussen de fractie en het partijbestuur precies liggen is niet duidelijk.
            Ed Sabel, fractievoorzitter van de Senioren Partij Maastricht en partijgenoot van wethouder Willems, liet vanavond zijn felle afkeuring blijken over het door PVM geïnitieerde onderzoek.
            De vraag of er wel of geen rechercheonderzoek naar wethouder Willems moest komen, zo wist Sabel te melden, heeft in de Partij Veilig Maastricht tot een knallende ruzie geleid. In een vanavond in de raadscommissie voorgelezen verklaring stelde Sabel dat de ruzie binnen de partij heeft geleid tot het vertrek van het betrokken bestuurslid, dat volgens Sabel zelf eigenaar is van een recherchebureau.
            PVM-bestuurder zelf privé-detective
            Na het vertrek van het opgestapte bestuurslid van PVM zou deze een ander recherchebureau, nota bene dat van zijn schoonzoon, de opdracht gegeven om het onderzoek naar Zuidema en wethouder Willems uit te voeren. ,,En volgens de opdracht: kosteloos. Niet zo fris allemaal. Het lijkt heel sterk op jalousie de métier”, zo zei de CVP-fractievoorzitter vanavond.
            De uiteenzetting van Sabel leidde tot een verbaasde reactie van SP-fractievoorzitter Lenie Eijssen, die zich afvroeg hoe hij toch kwam gevoelige interne informatie over een andere partij.
            Voor zover de Maastrichtse seniorenpartij heeft kunnen nagaan is het nog niet eerder voorgekomen dat een politieke partij een rechercheonderzoek laat doen naar een wethouder in een dergelijke kwestie.

            Wat een "zak" niet te weeg kan brengen in Mestreech

            Opmerking


            • http://maastricht.dichtbij.nl/regio/...houder-willems

             PVM-fractie: geen sprake van onderzoek naar wethouder Willems

             Het lijkt nu steeds meer op hoe iemand het laatst noemde een
             grote muppetshow

             Opmerking


             • Schiet wethouder Willems zichzelf in de voet?

              Op 4 oktober j.l. gaf ik al HIER aan dat het hommeles was in de gemeenteraad, waarbij de Seniorenpartij (SPM) steeds een rol is toebedeeld.

              Vanmiddag stapte ik in de auto, zette Radio 2 aan, en hoorde ik gelijk op het nieuws dat de Seniorenpartij in Maastricht knallende ruzie had met de Partij Veilig Maastricht.
              De zaak rond wethouder Willems wordt door het ongelukkig manoeuvreren van Ed Sabel, die sinds september 2012 de fractievoorzitter van SPM is, zelf, waarschijnlijk onbedoeld, "groots" gebracht in de media.
              Daarin wordt hij overigens goed geholpen door het fractielid Wiel Nelissen, die en publiek de hand weigerde te geven aan de fractievoorzitster van de PVM, Esmiralda Thieme. Dat stond al vrij snel op internet.

              Uiteraard heb ik persoonlijk Wiel Nelissen, via een mail, om commentaar gevraagd, maar de Seniorenpartij heeft nog nooit op een mail van mij gereageerd en dus ook nu niet :(

              Waar het nu om gaat is feitelijk heel simpel.
              De PVM stelde op 11 mei 2012 deze vragen aan het college van B&W waarop vervolgens op "28" juni 2012 werd geantwoord!

              Hoe het dan verder gaat, of de fractie van de PVM nu wel/niet wist van de actie van haar voormalig bestuurslid is feitelijk een interne zaak voor de partij zelf. Wat het officiële partijstandpunt van de PVM is, is HIER te lezen.
              Feit is wel dat aan het licht kwam dat Ben Zuidema niet bevoegd was op het moment dat hij de opdracht van de gemeente uitvoerde.

              Een citaat uit verklaring van de PVM:
              "(...) Op vrijdag 28 september heeft er wederom een gesprek plaatsgevonden tussen wethouder Willems en de fractievoorzitster van PVM (E. Thieme) waarin de teneur van het gesprek was dat het vertrouwen in elkaar nog steeds aanwezig was, en dat beiden door de handelswijze van één persoon hiertoe in een kwaad daglicht zijn geplaatst. (...)"

              De hele zaak zou met een sisser zijn afgelopen, als niet Ed Sabel en Wiel Nelissen de aandacht op zich vestigden.

              Maar kan het nog erger?
              Ja!! De SPM wethouder André Willems zelf geeft onbewust nog eens aan dat er in de Maastrichtse politiek geen sprake is van enige vorm van dualisme, iets wat op MO overigens al vaker werd aangetoond!
              Wat doet hij namelijk?
              Hij stuurt per ongeluk een mail die bestemd is voor de fractievoorzitter van de SPM naar de fractievoorzitster van de PVM.
              Een citaat uit de verklaring van de PVM
              "(..)
              Dat vervolgens wethouder Willems gisteravond [8 oktober 2012, Pier] abusievelijk een mail heeft gestuurd aan de fractievoorzitter van PVM welke bedoeld was voor de seniorenpartij zet de ontstane situatie nog meer onder druk. In deze mail gaf wethouder Willems aan hoe de seniorenpartij zou kunnen reageren richting de overige fractievoorzitters. De kern van het dualistische stelsel in de wet is een scheiding in samenstelling en functies tussen wethouders enerzijds en raadsleden anderzijds. Het dualisme beoogt juist niet dat wethouders in dergelijke situaties een regisseursfunctie vervullen.(..)"

              CDA-wethouder Luc Winants werd in 2010 (terecht) weggestuurd, omdat hij de gemeenteraad van Maastricht niet juist had voorgelicht.
              SPM wethouder André Willems deed in principe hetzelfde, maar zijn krediet was groter en de coalitie was zeker niet uit op de val van André Willems.
              Nu André Willems echter zó ontzettend onhandig acteert en hij onbewust publiekelijk kenbaar heeft gemaakt dat hij het dualisme opzichtig probeert te manipuleren, wordt zijn positie er niet sterker op.
              De vraag is nu of de grote coalitiepartij PvdA de SPM wethouder blijft steunen.
              Ik denk dat Manon Fokke (PvdA ) niet verwacht had dat ze afscheid zou nemen van de Maastrichtse gemeenteraad in een raadsvergadering dat wethouder Willems zo onder vuur ligt en zij mogelijk afstand moet nemen van de handelwijze van de wethouder.

              Het interpellatiedebat staat gepland voor dinsdag 23 oktober 2012

              @Wim54
              Als je al een bericht van Maastricht dichtbij overneemt, let dan wel op de juistheid.
              Oorspronkelijk geplaatst door Wim54
              (..) Niet zo fris allemaal. Het lijkt heel sterk op jalousie de métier”, zo zei de CVP-fractievoorzitter vanavond.(..)
              Jan Hoen, de fractievoorzitter van de CVP, heeft dit namelijk helemaal niet gezegd. Dat moet natuurlijk Ed Sabel zijn, de fractievoorzitter van de SPM.
              Last edited by Pier; 9 oktober 2012, 22:42.
              Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

              Opmerking


              • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
               @Wim54
               Als je al een bericht van Maastricht dichtbij overneemt, let dan wel op de juistheid.


               Jan Hoen, de fractievoorzitter van de CVP heeft dit namelijk helemaal niet gezegd. Dat moet natuurlijk Ed Sabel zijn, de fractievoorzitter van de SPM.
               Pier zijn het mijn woorden of uit een stuk wat Maastricht dichterbij.nl
               online heeft geplaats ?

               Opmerking


               • Op Maastricht dichtbij, ik heb het gecontroleerd, staat toch echt SPM!!

                Bovendien mag je je bronnen best controleren.
                Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

                Opmerking

                Bezig...
                X