Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2010 - 2014

Sluiten
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Oorspronkelijk geplaatst door wim54 Bekijk bericht
  Dit kun je (helaas) niet zeggen van de mensen in de landelijke en de gemeente politiek daar deze er zitten uit eigen en partij belang en niet in het belang van de burgers wat eigenlijk de bedoeling moet zijn.
  Zijn die politici uiteindelijk niet evenzeer burgers?

  Opmerking


  • Meestal is het een kwestie van: voor wat, hoort wat. Er zal wellicht sprake zijn van "wisselgeld".

   Opmerking


   • Staatshuishoudkunde is dus net als een gewoon huishouden: als jij de afwas doet, zet ik de vuilniszakken buiten; zo houden we samen het huis schoon. Zonder compromissen gaat het niet.

    Opmerking


    • Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
     Meestal is het een kwestie van: voor wat, hoort wat. Er zal wellicht sprake zijn van "wisselgeld".
     gelukkig hebben de meeste mensen dit door.
     Of iedereen hier mee gelukkig is betwijfel ik ?

     Opmerking


     • Oorspronkelijk geplaatst door klaas Bekijk bericht
      als dat gebeurt zijn de rapen gaar.
      de overgrote meerderheid van de leden stemde tegen de windmolens
      tijdens de leden vergadering.:(
      Bedoeld u daar mee de Leden vergadering van SPM mee Ton?
      Zoals al eerder schreef zondag sprak gemeente raadslid van Loo
      over duurzame energie en zij was zo overtuigt dat windmolenpark op deze plaats er niet zou komen.
      Daarom vond het zo vreemd gisteren dat SPM de motie niet steunde.

      Opmerking


      • Windpark Lanakerveld

       Er bestaat een aparte thread over het Windpark Lanakerveld.
       Dat is een goede zaak, want daar kunnen argumenten, zoals voor/tegen en technische zaken, uitvoerig worden besproken. Deze thread gaat meer over het politieke spectrum.
       Ons gewaardeerd MO lid Klaas heeft, n.a.v. het stemgedrag van de Seniorenpartij (SPM), opheldering gevraagd en kreeg onderstaand antwoord dat Klaas al publiceerde in de genoemde thread Windpark Lanakerveld.

       Oorspronkelijk geplaatst door Klaas
       De fractie van de Senioren Partij Maastricht heeft zich in de raadsvergadering van 20 december uitgesproken tegen de plaatsing van 4 windturbines in het Lanakerveld, zoals besloten tijdens de Ledenraadpleging van 10 december 2011. Tijdens een schorsing vond er een uitvoerige discussie binnen de fractie plaats over de voor- en nadelen van een CDA motie, waarin sprake was van onmiddellijke stopzetting van de gestarte bestemmingsplanprocedure. Ook de wens om de goede verhoudingen in de coalitie te behouden speelde een rol in de discussie. De fractie van de Senioren Partij Maastricht koos uiteindelijk voor de motie van de PvdA om de procedure te vervolgen, nader lokaal, akoestisch onderzoek te laten uitvoeren en een totaal overzicht te maken ten behoeve van een goede besluitvorming. De fractie stelde als extra eis dat in maart 2012 een definitieve beslissing genomen wordt. Het College heeft de PvdA motie met de gewenste aanvulling overgenomen. De fractie wil het College de mogelijkheid bieden om het lopende traject in goed overleg met de andere partners af te breken. De resultaten van de lopende onderzoeken dienen eveneens voor andere toekomstige situaties gebruikt te worden. De fractie blijft achter het besluit van de Ledenvergadering staan en zal ook in maart 2012 geen medewerking verlenen aan het plaatsen van windmolens in het Lanakerveld.
       In deze verklaring vallen mij 2 dingen op.
       Ten eerste de zinsnede "Ook de wens om de goede verhoudingen in de coalitie te behouden speelde een rol in de discussie".
       Dit wist uiteraard al iedereen, maar ik vind het wel van moed getuigen om het hier klip-en-klaar te zeggen.
       Ik pleit altijd voor het achterwege laten van "toneel" en met deze uitspraak komt de Seniorenpartij daar wel aan tegemoet

       Een heel ander verhaal is natuurlijk of ik het met dit argument eens ben. Maar dat is feitelijk iets was afhankelijk is van de persoonlijke insteek en/of politieke overtuiging die een ieder heeft.

       Het tweede wat mij opvalt is de zinsnede "De fractie blijft achter het besluit van de Ledenvergadering staan en zal ook in maart 2012 geen medewerking verlenen aan het plaatsen van windmolens in het Lanakerveld.".
       SPM bevestigt daarmee nogmaals heel duidelijk de vraag die ook Leny Eijssen (SP) stelde tijdens de raadsvergadering van 20 dec. j.l..
       Ik kan mij, in normale omstandigheden, niet voorstellen dat de SPM in maart 2012 daarom vóór de komst van het Windpark Lanakerveld, of zoals het formeel heet Duurzame Energie Centrale Maastricht (DECM), zal stemmen.

       Blijft bij mij als burger van Maastricht de vraag hangen waarom eerst nog een (duur extern) onderzoek laten uitvoeren, terwijl de politieke uitkomst al lang vast staat?

       Of gaat SPM in maart 2012 toch overstag?
       Dat zou pas echt onbehoorlijk bestuur zijn.
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • Mia Dircke stopt als actief CVP burger-niet-raadslid

        Gisteravond, woensdag 21 dedember 2011, had ik nog even kort persoonlijk mailcontact met Mia Dircke om haar te feliciteren met het terugdraaien van de inkomensgrens door de gemeente Maastricht in het kader van de WMO.

        Mia deelde mij toen mee dat ze (voorlopig) om gezondheidsredenen, in overleg met de CVP fractie, rustiger aan gaat doen en dat ze per direct stopt met maar werkzaamheden als burger-niet-raadslid van de CVP.
        Ze voegde er wel direct aan toe dat "men" niet van haar af is, want ze blijft e.e.a. natuurlijk heel goed volgen en het zal zeker niet lang duren voor ze weer, dan weliswaar eerst achter de schermen, van zich zal laten horen.

        Met Mia Dircke gaat veel kennis en ervaring in de gemeentelijke politiek en mn. de CVP verloren.

        Op 25 februari 2011 wist Mia Dircke haar 5de (!!) initiatiefvoorstel (vrijstelling parkeerbelasting gehandicapten) door de gemeenteraad te loodsen. Klik HIER om dat verslag nogmaals te lezen.
        Hiermee was Mia Dircke het meest productief burger-niet-raadslid van de laatste tijd.

        Ook ik heb aan den lijve mogen ondervinden dat Mia Dircke heel kritisch kijkt naar onze verslagen, getuige deze reactie toen ik op 28 april 2011 beweerde dat de CVP, in het kader van de WMO, geen motie had ingediend.

        In 2002 kwam Mia Dircke in de gemeenteraad namens Stadsbelangen Mestreech, om in 2005 over te stappen naar het CDA.
        In 2008 volgde zij Jan Hoen toen deze het CDA verliet en de CVP oprichtte.

        Mia Dircke gaat al haar energie nu richten op haar grootste passie namelijk de Stichting Twiedehand Twiedekans.
        Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

        Opmerking


        • Partij Veilig Maastricht gebruikt kerstreces nuttig.

         De (nieuwe) Maastrichtse Partij Veilig Maastricht (PVM), voorheen TON, heeft het kerstreces goed gebruikt om eens te kijken hoe zij zich kan profileren.

         Op zaterdag 31 december 2011 verstuurde het secretariaat niet minder dan 3 persberichten over vragen die zij gesteld hebben aan respectievelijk burgemeester Hoes en een wethouder.

         INZET VERKEERSREGELAARS
         Om met het laatste te beginnen.
         PVM, bij monde van het raadslid Tiny Meese en burgerraadslid Niels Peeters, vraagt aan de wethouder, mede n.a.v. een krantenartikel in DDL d.d. 30 december 2011 over verkeersregelaarsbureau Bakker uit Maastricht, hoeveel particuliere verkeersregelaars er in 2010 en 2011 door de gemeente Maastricht zijn ingezet, met welke taak en vooral met welke bevoegdheden?
         Uiteraard is de hamvraag wat dit gekost heeft?

         Wat mij bevreemdt is waarom PVM deze vragen in een "normale" brief aan een wethouder stelt en niet via de artikel 39 RvO procedure aan het college van B&W?
         Mij is namelijk niet geheel duidelijk welke wethouder hierop moet reageren.
         Wethouder Nuss (PvdA, o.a. Mobiliteit en bereikbaarheid) of wethouder Aarts (VVD, o.a. Financiën, Toerisme en Evenementen).

         ONVEILIGHEID VAN HASSELTKADE
         Maar uiteraard werkt de PVM aan het imago om te zorgen voor veiligheid in Maastricht.
         Daarom stelden Meese en Peeters gezamelijk 2 brieven op voor burgemeester Onno Hoes, in zijn hoedangheid als burgemeester ook verantwoordelijk voor de portefeuille Integrale Veiligheid & Openbare Orde, alsmede Handhaving.
         In de eerste brief vragen zij aandacht aan het gevoel van onveiligheid van bezoekers en buurtbewoners aan de Van Hasseltkade, waarbij bezoekers van bewoners aan de Van Hasseltkade zelfs met pepperspray zouden zijn bespoten.
         De PVM stelt voor om te bekijken om op de Van Hasseltkade het cameratoezicht uit te breiden en/of het politietoezicht (in de avonduren) te intensiveren. Tevens vragen zijn om te overwegen vaker preventieve fouilleeracties te plannen.

         WAPENINLEVERDAG 2012
         De tweede brief aan burgemeester Hoes is een voorstel om in 2012 opnieuw een wapeninleverdag in Maastricht te organiseren.
         Een wapeninleverdag, zo stelt de PVM in haar brief, was in 2011 in Amsterdam een groot succes.
         PVM maakt zich mn. zorgen voor het toenemend aantal jongeren die een wapen bij zich dragen en stelt, terecht, dat ieder ingeleverd wapen er één is.

         Over het idee van de wapeninleverdag 2012 werd Tiny Meese al geïnterviewd door L1.
         Dit is HIER te horen.
         Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

         Opmerking


         • Hallo pier.
          bedankt voor deze info hier.
          Ik begin met het eerste verkeersregelaars
          BETER laat dan nooit
          vanaf 2003 tot nu is veel water de maas afgegaan (in 2011 wat minder ).
          Al jaren worden verkeersregelaars ingezet voor de vrijthof garage
          Door beslissingen die men neemt en de inspraak van de mensen negeert.
          oa com/ bouw garage //wegwijzeging enz enz.
          Ook vraagt ik me af nu door die beslissingen, Verkeers regelaars nodig zijn.

          Waarom dan niet een bedrijf uit maastricht dat gesponserd wordt door gemeenschapsgeld.

          Het wordt tijd dat de burger die deze gemeenteraad heeft gekozen
          ook zijn verantwoording neemt.
          en de man/vrouw waar op hij gestemd heeft ter verantwoording roep
          dat recht heeft men.

          Men hoeft niet 4 jaar te wachten om dan maar op een ander te stemmen.
          Want dan gaat het spel steeds opnieuw beginnen.
          gr klaas.

          Opmerking


          • Een paar korte reacties: verkeersregelaars: een gevolg van de chaos gecreëerd in de binnenstad door gemeente als gevolg van een verkeerd afgesloten contract met een parkeergaragebeheerder, het invoeren van doseer lichten, het stimuleren van het massatoerisme en het te weinig aanleggen van parkeerplekken strategisch gelegen aan de randen van de binnenstad. Ik huiver als ik af en toe lees, dat men de inwoner van Maastricht vraagt "thuis" te blijven ter voorkoming van een complete chaos.

           Onveiligheid Kesselskade: een gevolg van een twijfelend beleid. Mosterd na de maaltijd.

           Vrijiwillige wapeninlevering: een zakmesje is onderweg. Wanneer volgt een verbod op het verkopen van Stanleymesjes e.d. ?

           Opmerking


           • Dit is goed verwoord breur.
            Heel maastricht weet hoe de vork in de steel zit.
            Maar men laat hun rustig aanmodderen..
            het is misschien eens intersant dat de burger van maastricht.
            Zich gaat verdiepen in de beloning van onze vertegen woordigers
            oa. Raadslid ca 1537,82 zonder onkosten vergoeding (die komt er ook nog eens bij)
            Een wethouder ca 7703,79 zonder de onkosten vergoeding
            en dat per maand.
            Vele heel vele zouden dat graag verdienen en moeten voor veel minder veel harder werken.
            dus ik denk dat wij het recht hebben om te vragen om op een verantwoorde mannier met ons geld om te gaan.
            Men heeft de mond vol over inspraak doe er dan iets mee het beste advies is meestal de burger met name zijn woon omgeving.
            gr klaas.

            Opmerking


            • Bezuinigingen in 2012 en de beste wensen van de PVM

             Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
             (...)
             Wat mij bevreemdt is waarom PVM deze vragen in een "normale" brief aan een wethouder stelt en niet via de artikel 39 RvO procedure aan het college van B&W?
             Mij is namelijk niet geheel duidelijk welke wethouder hierop moet reageren.
             Wethouder Nuss (PvdA, o.a. Mobiliteit en bereikbaarheid) of wethouder Aarts (VVD, o.a. Financiën, Toerisme en Evenementen).
             (..)
             Ik heb inmiddels bericht ontvangen van Tiny Meese (PVM).
             " Op je vraag waarom wij er geen art. 39 vragen van hebben gemaakt, iedereen moet bezuinigen, dus willen wij in het begin van het nieuwe jaar het goede voorbeeld geven en geen dure art. 39 vragen stellen maar het op deze manier te doen proberen.
             Mocht dit niet lukken, komen we daar natuurlijk op terug."

             Als de artikel 39 RvO vragen inderdaad zo duur zijn, hetgeen goed mogelijk is want er zit natuurlijk een heel ambtenarenapparaat achter, dan is het goed dat partijen daarop bezuinigen.
             Anderzijds kan ik mij niet voorstellen dat een wethouder, zonder zijn ambtenaren te raadplegen, min of meer uit de losse pols de gestelde vragen kan beantwoorden.

             Maar goed, het signaal is helder en als het een (kleine) bezuiniging oplevert is dat mooi meegnomen.

             Overigens las ik vandaag in DDL dat PVM nadenkt over de vraag om mensen met een uitkering op te leiden tot verkeersregelaar, met de argumentatie dat die mensen dan (tijdelijk) zinvol werk hebben en de gemeente mogelijk goedkoper uit is.

             Dat is wel een interessante gedachte.
             Ik heb inmiddels begrepen dat het opleiden tot verkeersregelaar geen uitgebreide studie behelst, maar dat het kan gebeuren in pakweg 8 uur, dus bijvoorbeeld 2 halve dagen.
             De verkeersregelaars dienen wel de juiste kleding te dragen, dus die moet dan wel (eenmalig) worden aangeschaft EN de verkeersregelaars dienen apart verzekerd te worden!

             De afweging om mensen met een uitkering in te zetten als verkeersregelaar stond niet in de aan de wethouder verstuurde brief.

             Ik vind deze gedachte echter wel het uitzoeken waard.

             Overigens gaf Tiny Meese ook aan dat ze, mede namens de PVM, alle lezers van MO een fantastisch 2012 toe wenst.
             Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

             Opmerking


             • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
              Overigens gaf Tiny Meese ook aan dat ze, mede namens de PVM, alle lezers van MO een fantastisch 2012 toe wenst.
              Kijk, ze zijn wel altijd vriendelijk bij de PVM (voorheen TON). Heerlijk dat ze van Rita af zijn, al zullen ze dat wel niet beamen.

              Inderdaad een goed plan met die verkeersregelaars. Ik weet niet wie ze betaalt, maar ik vind het best. Vandaag weer een kwartier op de Franciscus Romanusweg gestaan. Die regelaars vind ik daar een uitkomst.

              Geheel terzijde: die regelaars verdenk ik wel geregeld van een ongezonde machtsdrift. Geef zo'n man een fluitje en het wordt een halve dictator.

              Opmerking


              • Toch een aanwinst
               dat de Maastrichtse politiek hier lees.
               Hopelijk nemen ze ook iets ten harte met name
               De mening en inzicht van Pier.

               Ps (zelf heb ik dit ook al gedaan )

               Opmerking


               • Oorspronkelijk geplaatst door klaas Bekijk bericht
                De mening en inzicht van Pier.

                Ps (zelf heb ik dit ook al gedaan )
                De man is inderdaad een fenomeen. Hier alle MO-leden op een rij voor onze Pier.

                Laatste MO-bijeenkomst, 12 augustus 2011: Pier arriveert op de St. Pietersberg.
                Last edited by Pier; 15 december 2014, 18:52.

                Opmerking

                Bezig...
                X