Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2022-2026

Sluiten
This topic has been answered.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Domeinvergaderingen dinsdag 14 februari 2023

  Afgelopen dinsdagavond, Valentijnsdag moest maar even schuiven, waren er 2 domeinvergaderingen om 17.00 uur.
  Domeinvergadering Algemene zaken: https://maastricht.parlaeus.nl/app/p...8228a0a1b08da2
  en
  Domeinvergadering Economie en Cultuur: https://maastricht.parlaeus.nl/app/p...82a02aa3102eff

  Beide vergaderingen zijn via bovenstaande links terug te kijken.

  Participatie
  In de vergadering Algemene Zaken was verreweg de meeste aandacht voor agendapunt 7, het participatiekader en de participatieverordening.
  Nogmaals, Pier is een hele grote voorstander van participatie, maar met dit agendapunt, of beter gezegd de participatieverordening (die overigens verplicht en gebaseerd is op een landelijke wettelijk grondslag, maar met de colour locale mag worden afgekondigd), heb ik helemaal niets.
  Dat klinkt tegenstrijdig, maar ik zal het (nogmaals) uitleggen.

  Het is heel goed als burgers zich betrokken voelen bij het (lokale) bestuur
  Prima als ze bestuurders aanspreken en met voorstellen komen.
  Nodig ze uit, ga bij ze langs en probeer ze te overtuigen. Helemaal prima en als het een goede bestuurder is, luistert hij/zij en stelt hij/zij (verdiepings)vragen.
  Maar..... legt hij/zij ook uit dat niet alles mogelijk is.

  Een voorbeeld dat verantwoordelijk wethouder Manon Fokke (PvdA) - een groot pleitbezorger voor de onderliggende participatieverordening - zelf gaf tijdens de vergadering.
  (samengevat)
  "Stel U als raad gaat de stad in om te luisteren naar de mensen. Dat is prima!!
  Maar u komt terug met de boodschap van de bevolking dat men terug wil naar het wekelijks ophalen van het huisvuil! Wat dan??
  U hebt als raad zelf vorig jaar beslist dat Maastricht in 2030 afvalneutraal wil zijn.
  Dus de kans dat weer 1x per week huisvuil wordt opgehaald is gelijk of kleiner dan nul...... tenzij u uw eigen beleid wilt herzien!
  Wees dus ook eerlijk tegen de burgers!"
  Het hele fragment is terug te luister via bijgevoegde link: https://maastricht.parlaeus.nl/app/p...=8897&end=9313

  Mijn grote bezwaar is nu dat de bestuurders wel weten hoe het in elkaar zit, maar de burgers dat niet zullen begrijpen.
  Kortom, maak geen regels over participatie, maar laat het per geval gebeuren.
  Het beste voorbeeld is m.i. het hele gebeuren rond "Limmel aan de Maas". Daar is niet de (aanstaande) participatieverordening toegepast, maar daar is de buurt min of meer spontaan gaan participeren (al dan niet via het buurtplatform) en kwam men uiteindelijk uit op een bevredigende oplossing.
  Zo moet het, denk ik.

  Hoe meer je formeel regelt, hoe minder effectief het wordt.

  En uiteindelijk, eens in de 4 jaar vindt de (grote?) afrekening plaats..... maar ja, als dan minder dan 50% van de inwoners van Maastricht zich de moeite neemt om naar de stembus te gaan, dan zie je al, denk ik, dat burgerparticipatie alleen plaatsvindt als er iets gebeurt in de achtertuin van de mensen. Het zal de mensen in Daalhof helemaal niets interesseren wat er gebeurt in De Heeg en visa versa.
  Ik heb het dan niet over ruimtelijke ordening, dat valt sowieso buiten de participatieverordening, maar op het openhouden van bijvoorbeeld een wijkgebouw of de straatverlichting.
  Jammer, maar dat is wel de realiteit.

  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • Participatie? Slechts 14 raadsleden zijn telefonisch bereikbaar!!!

   Ons stadsbestuur heeft de mond vol over participatie. Terecht!
   Maar weet u dat er slechts 14 (veertien!!) raadsleden telefonisch bereikbaar zijn voor "ons".

   Alleen de raadsleden van PVM (Tiny Meese, Jo Smeets en Bert Garnier) zijn alle drie bereikbaar, naast de eenmansfracties van LPM (Kitty Nuyts) en SAB (Jos Gorren).

   Even een totale opsomming qua (telefonische) onbereikbaarheid:
   - Seniorenpartij - 3 leden telefonisch bereikbaar 2 niet bereikbaar;
   - GroenLinks -1 lid telefonisch bereikbaar en 2 niet bereikbaar;
   - D66 - Allen telefonisch onbereikbaar ;
   - CDA - 2 leden telefonisch bereikbaar en 2 niet bereikbaar;
   - PvdA - 2 leden telefonisch bereikbaar en 2 niet bereikbaar;
   - PVM - Allen dus telefonisch bereikbaar
   - VVD - 1 lid telefonisch bereikbaar en 2 niet bereikbaar;
   - PvdD - Telefonisch onbereikbaar;
   - VOLT - Telefonisch onbereikbaar;
   - SP - Telefonisch onbereikbaar;
   - PVV - Telefonisch onbereikbaar;
   - 50+ - Telefonisch onbereikbaar;
   - SAB - Telefonisch bereikbaar;
   - M:OED - Telefonisch onbereikbaar;
   - LPM - Telefonisch maar liefst op 2 nummers bereikbaar
   - FvD - (gelukkig!) Telefonisch onbereikbaar......   Hierbij moet worden aangetekend dat op dit moment (medio februari 2023) er slechts 37 raadsleden actief zijn.
   Alle raadleden, m.u.v. Bert Jongen (D66), zijn wel via e-mail bereikbaar.
   Om Bert Jongen te bereiken moet je op twitter.......

   Ik heb navraag gedaan bij raadsleden waarom ze telefonisch NIET bereikbaar zijn?
   Allen zeggen dat ze gewoon bereikbaar zijn, maar als ik ze wijs op het feit dat hun telefoonnummer niet op de gemeentelijke site van de raadsleden staat (zie HIER) geven ze aan dat het een miscommunicatie is met de Griffie, maar dat ze het onmiddellijk zullen aankaarten....... dat was medio januari 2023.

   Pakweg 8 jaar geleden stonden alle raadsleden met hun adressen op de site.
   Ik kan mij voorstellen dat dit tegenwoordig (lang leve de polarisering en de sociale media!!) niet meer wenselijk is.
   Maar het minste wat je kunt doen is om telefonisch - desnoods via een prepaid GSM - bereikbaar te zijn.
   Wil je dat niet...... hou dan op over participatie!
   Last edited by Pier; 17 februari 2023, 18:08.
   Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

   Opmerking


   • Telefonische communicatie staat gelijk met het ene oor in en het andere weer uit!
    Iets te oud voor re-educatie
    iets te jong voor afdanking
    m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

    Opmerking


    • Oorspronkelijk geplaatst door Antonius Bekijk bericht
     Telefonische communicatie staat gelijk met het ene oor in en het andere weer uit!
     Deze stelling klopt (voor een deel) zeker!
     Ik persoonlijk 'spreek' ook liever iets af dan wel stel een vraag via een e-mail.
     Maar.... ik kan mij voorstellen dat wanneer je voor het eerst een vraag hebt aan een raadslid, je even telefonisch contact zoekt.
     Je stelt je dan even voor en geeft globaal aan wat de vraag en/of wens is.
     Ik kan mij goed voorstellen dat een raadslid met zo'n telefoontje wordt overvallen en dan vraagt of je een (gemotiveerde) brief of e-mail wilt sturen, zodat hij de vraag/wens even rustig kan bekijken.
     Kortom, (beperkte) telefonische bereikbaarheid is, denk ik, een must voor een raadslid.

     Ik sluit overigens niet uit dat het telefoonnummer van een raadslid wellicht ook elders op het internet te vinden is, maar het zoeken van contact met een raadslid zou geen zoektocht moeten zijn.
     Dus, mede in het kader van de participatie, gewoon het telefoonnummer vermelden op de gemeentelijke website.
     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • Gemeentelijk belastinggeld voor Goede Doelen versus gedegen en formele democratie.

      Ik verwijt de Nederlandse autoriteiten met enige regelmaat daadkracht.
      Er is altijd wel een regeltje te bedenken waarom men eerst een debat, een commissie-advies of een rapportje zus of zo wil afwachten. In de tussentijd gebeurt er niets en roept ieder weldenkend mens op tot het nemen van directe actie.

      Ik neem jullie even mee terug naar de Domeinvergadering Algemene Zaken van 14 februari 2023.
      Tijdens rondvraag vroeg Maren Slangen (PvdA) of de gemeente Maastricht nog iets ging doen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrie.
      Burgemeester Penn, op dat moment niet in functie van voorzitter van deze vergadering, antwoordde daarop dat dit een keuze is en moet zijn van het stadsbestuur (lees: de gemeenteraad) en niet van het college of de burgemeester. Bovendien gaf ze aan dat ze wel even het advies van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeente) wilde afwachten.
      Kortom, als de gemeenteraad geld wil geven aan de slachtoffers van deze verschrikkelijke natuurramp moet zijzelf daarover beslissen. Dat zou kunnen via een motie tijdens de raadsvergadering. Maar ja..... de eerstvolgende raadsvergadering is/was pas op dinsdag 28 februari 2023.

      De vraag van Maren Slangen was volkomen terecht en het antwoord van burgemeester Penn-Te Strake was wellicht nog correcter. Ze werkt het in een gezonde democratie, toch?
      Het kan niet zo zijn dat er uit sympathie - hoe begrijpelijk en terecht ook - er zonder meerderheid van de gemeenteraad geld wordt uitgeven aan Goede Doelen.

      Nu blijkt, en ook daar heb ik volledig begrip voor, dat de fracties PvdA, D66, Seniorenpartij Maastricht, VOLT, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SAB, niet wilden wachten tot 28 februari 2023 en - samen goed voor een krappe meerderheid? in de raad !! - op 16 februari 2023 een brief hebben geschreven aan het college om een motie op 28 februari niet af te wachten, maar om nu alvast geld te doneren.
      Het college van B&W reageerde snel en op 17 februari 2023 kwam er al een antwoord:
      "Hoewel dit strikt genomen geen motie is, blijkt hieruit naar ons oordeel in voldoende mate steun voor zon gemeentelijke donatie door een raadsmeerderheid. Omdat ook wij het belang zien om zo snel mogelijk te laten zien dat deze ramp ook Maastricht aan het hart gaat, hebben wij besloten tot een gemeentelijke bijdrage. We sluiten daarbij voor wat betreft de hoogte aan bij de insteek van tal van overige gemeenten, namelijk 1 euro per inwoner, wat voor Maastricht (afgerond naar boven) neerkomt op een bijdrage van 125.000 aan Giro 555. Wij zullen deze donatie ten laste van de post onvoorzien brengen."
      De volledige brief van de partijen en de reactie van het college (RIB, no 2023.00951) is HIER te lezen.

      Tot nu tot allemaal nog geheel begrijpelijk en wellicht een pluim voor een daadkrachtige actie/besluit.
      Maar is deze actie formeel wel democratisch?
      Er zijn kennelijk ook partijen die (goede?) argumenten hebben om deze actie NIET te steunen.

      Onder aanvoering van de VVD hebben die zich bij elkaar gepakt en hun belangrijkste argument is het navolgende:
      "(...) Gezien de bovenstaande argumenten is de VVD, in tegenstelling tot de indienaars van de Giro555
      brief van 16 februari jl., tegen het gebruik van ons lokaal geld. Wij zijn van mening dat inwoners zelf
      de overweging kunnen maken of zij doneren en de verschrikkelijke situatie daar willen ondersteunen.

      Dit voelt voor ons als het afpakken van deze beslissing van de Maastrichtenaar omdat nu verplicht
      voor iedere Maastrichtenaar gedoneerd wordt. En dit in een moeilijke tijd waar zelfs grote groepen
      middeninkomens problemen hebben met hun koopkracht (..)"


      Aansluitend hebben deze partijen - VVD, PVM, 50PLUS, FvD, M:OED, PVV, LPM en SP - nog een zestal vragen aan het college van B&W.
      De meest wringende vraag is:
      1. Waarom is door het college geld overgemaakt naar het buitenland zonder een debat in de
      raad?
      a. Is het college van plan in de toekomst vaker zonder discussie in de raad of
      raadsbesluit gelden uit te trekken voor posten die niet in de begroting staan? Zo ja,
      wat zijn dan de afgebakende criteria voor dit mechanisme?
      b. Geld dat door Giro555 opgehaald wordt zal niet allemaal direct omgezet worden in
      hulp en de hulp heeft in dit soort situaties ook een langdurig karakter. Waarom wilde
      het college buiten de raad omgaan terwijl binnen twee weken een raadsvergadering
      op de rol staat?
      c. Is het college het met de VVD eens dat we eenduidig beleid moeten voeren en dit
      moeten vaststellen?
      ??
      ?
      De volledige schriftelijke vragen van deze partijen (no. 2023.00988 ) zijn HIER te lezen.

      Beste lezers,
      Zeg het maar
      Wie heeft er nu gelijk en had dit geld - zonder formele instemming van de gemeenteraad - uit "onze" middelen overgemaakt mogen worden?
      Last edited by Pier; 14 november 2023, 15:02.
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • Als ik het standpunt van de VVD lees moet ik bekennen dat het argument om zelf een beslissing te nemen als Maastrichtse burger die een donatie doet aan Giro 556 veel zuiverder is.
       Gezien de toeslag energie van sociale zaken die velen helpt maar de gemeente ook geld kost en de nieuwe aanslag BsGW die al op de deurmat ligt waar we weer van schrikken lijkt mij zelf beschikken beter.
       Ondanks de verschrikkelijke nood die in het getroffen gebied heerst, kan men alvast rekenen op jarenlange her opbouw dus die snelle beslissing lijkt me veel te overhaast geweest.
       Iets te oud voor re-educatie
       iets te jong voor afdanking
       m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

       Opmerking


       • Oorspronkelijk geplaatst door Antonius Bekijk bericht
        Als ik het standpunt van de VVD lees moet ik bekennen dat het argument om zelf een beslissing te nemen als Maastrichtse burger die een donatie doet aan Giro 556 veel zuiverder is.
        Gezien de toeslag energie van sociale zaken die velen helpt maar de gemeente ook geld kost en de nieuwe aanslag BsGW die al op de deurmat ligt waar we weer van schrikken lijkt mij zelf beschikken beter.
        Ondanks de verschrikkelijke nood die in het getroffen gebied heerst, kan men alvast rekenen op jarenlange her opbouw dus die snelle beslissing lijkt me veel te overhaast geweest.
        Loop een Turkse of series'e zaak in ,, daar staat op de toonbank een pot.
        dan weet je in ieder geval dat het bij die mensen terecht komt.
        want bij 555 schijnt wel eens iets weg te komen ,,(helaas )

        Opmerking


        • Vandaar die "avondshow met Arjan Lubach" grap over Giro 556 ipv Giro 555.
         Goede Doelen, zijn er veel maar wie er wat van maakt en echt ter plekke hulp geven blijft altijd een "benkelijke" kwestie.
         Organisaties die "goed willen doen" hebben ook hun kosten blijkt maar al te vaak.

         De corruptie in Turkije is mede een oorzaak van die volledig omgevallen gebouwen die illegaal gebouwd mochten worden. Een Thema apart.

         Maar ik blijf van mening dat iedereen zelf weet wat en of hoeveel hij als medemens kan doen of doneren. Politiek hou je der buiten.         Iets te oud voor re-educatie
         iets te jong voor afdanking
         m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

         Opmerking


         • Oorspronkelijk geplaatst door Antonius Bekijk bericht
          Als ik het standpunt van de VVD lees moet ik bekennen dat het argument om zelf een beslissing te nemen als Maastrichtse burger die een donatie doet aan Giro 556 veel zuiverder is.
          (...).
          Hoewel ik de actie van de partijen PvdA, D66, Seniorenpartij Maastricht, VOLT, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SAB in Maastricht begrijp en het zeer sympathiek vind, vind ik - alles overwegende - ook dat de argumenten van de VVD en de andere partijen ook steekhoudend zijn!

          Daarom denk ik dat het gewoon beter was geweest om de raadsvergadering van a.s. dinsdag , 28 februari 2023, te gebruiken voor een (kort) debat over deze kwestie NA het indienen van een motie.
          Uiteindelijk zou de uitslag, nml. als gemeente Maastricht 125.000 doneren aan Giro 555, waarschijnlijk hetzelfde zijn geweest, maar wel eerlijker​
          Last edited by Pier; 14 november 2023, 15:01.
          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • Raadsvergadering 28 februari 2023

           Vanavond is er een reguliere raadsvergadering. Voor de agenda en de mogelijkheid om het live te volgen (of later terug te kijken) klik HIER.

           In ieder geval zullen vanavond Lex Vos en Ria StrikHIER).

           Aan de orde komen nog 2 belangrijke agendapunten, namelijk de (mogelijke) 11 appartementen aan de Jodenstraat 7 (in deze topic eerder al uitvoerig (historisch) behandeld, en de reconstructie van de Wilhelminasingel - St. Maartenslaan - Wilhelminabrug - F. Romanusweg (agendapunt 12).
           Wat betreft deze reconstructie heb ik geprobeerd om mij daarin te verdiepen, maar ik moet erkennen dat dit wel een hele technische bedoeling is.
           Mij lukt het niet, hoewel ik de betreffende kruispunten/knelpunten goed ken, om mij een goed beeld te vormen van wat de bedoeling is dan wel wat het resultaat zal zijn van de reconstructie.
           Ik laat dit agendapunt daarom ook voor wat het is, maar als er lezers zijn die geinteresseerd zijn, hoor ik graag hun mening!

           De raadsvergadering zal worden afgesloten met een motie, vreemd aan de orde van de dag, van de SP over de Introductie van hardplastic statiegeldbekers bij evenementen per 1 januari 2024.
           (Zie HIER).
           Op zich een goede en doordachte motie, maar het zou mij verbazen als deze motie wordt aangenomen.
           Maar we zullen zien
           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • Van zonnebloem naar tomaat ?!

            Kort voor de raadsvergadering van vandaag, 28 februari 2023, hoorde ik in het WIS (Wandelgangen Informatie Systeem), dat er een opmerkelijke politieke transfer zou hebben plaatsgevonden.
            Voormalig GroenLinks fractievoorzitter Menno Janssen zou lid zijn geworden van de SP!

            Dit ging als een lopend vuurtje rond bij de gemeenteraadsleden, maar niemand kon het 100% bevestigen of ontkennen.
            Daarom heb ik Menno Janssen gewoon gebeld.
            Menno was verrast dat dit 'nieuwtje' nu al rondging in het WIS, maar gaf eerlijk toe dat het klopte!

            Hij vroeg mij om er nog even niets over te schrijven op MO. Hij wilde zelf de regie houden en het openbaar maken.
            Uiteraard heb ik daarmee ingestemd en rond 21.00 uur was het verhaal openbaar op o.a. facebook.
            Nu weet Menno dat ik geen facebook heb en dus stuurde hij mij een kopie van zijn facebook-bericht

            " Een jaar geleden voerde ik [Menno Janssen, Pier

            In ons telefoongesprek benadrukte Menno Janssen wel expliciet dat hij, hoewel het volgens de Kieswet wel is toegestaan, nu en in de toekomst geen gebruik zal maken van zijn recht op een eventueel vacant komende raadszetel bij de GroenLinks fractie in de Maastrichtse gemeenteraad.

            Hij voegde er gekscherend aan toe dat hij van fractievoorzitter bij GL nu krantenbezorger is bij de SP .
            Vooralsnog zal hij overigens ook niet erg actief worden voor de SP, want hij heeft het druk genoeg met zijn vakbondswerk bij de FNV, al sluit hij niet uit om soms wel eens een SP-foldertje uit te delen.?
            Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

            Opmerking


            • slim gedacht van Menno Janssen gezien de prijs van de SP tomaat
             Tomaten 500 g PrijsPier nog even over die 11 appartementen in de Jodenstraat, omdat het krantje de Limburger achter "een betaalmuur" zit kan ik maar moeilijk informatie daarover vinden.

             Ook de AMI kliniek welke op het binnenterrein gelegen is was om van een leegstaand gebouw studentenwoningen te maken niet makkelijk. Op de Kesselskade is er een kleine doorgang naar dat binnenterrein naast Noppies. Zo ligt er ook een in de Jodenstraat naar de panden van Claudia Straeter aan de Kleine Staat. Of is het toch Jodenstraat nummer 7?
             Iets te oud voor re-educatie
             iets te jong voor afdanking
             m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

             Opmerking


             • Och de Maastrichtse politiek is soms net een kippenhok.
              Je springt gewoon van het ene naar het andere
              Zelfs zonder dat je op eigen krachten een zetel heb verdient
              Je kunt zelfs nog wethouder worden (al is het maar voor een paar maanden )
              Vele Maastrichtenaren zijn teleur gesteld op wie ze gestemd hebben...(in de wandelgangen )
              gelukkig hebben we enkele standvastige partijen waar je op kunt vertrouwen.

              tot slot het is vrij duidelijk hoe men soms de naam Palermo aan de maas in de mond neemt .?

              Opmerking


              • Beste Ton.2014 ,
               dat zeiden ze ook al 40 jaar geleden al. Toen ging m'n pa met wethouder Hoen "uit eten" met verschillende "lobbyisten" omdat er aan tafel sneller besluiten genomen werden. Ook met ministers en hooge ambtenaren.
               Maar er is toch wel veel veranderd in de bestuurscultuur en niet alleen in Maastricht. Ten voordele en ten nadele van geloofwaardigheid.

               Een voordeel is dat je politieke kleur kan veranderen omdat je niet meer achter de programma's staat. Dat doen wij kiezers ook wel vaker.
               Iets te oud voor re-educatie
               iets te jong voor afdanking
               m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

               Opmerking


               • Oorspronkelijk geplaatst door Antonius Bekijk bericht
                (..)

                Pier nog even over die 11 appartementen in de Jodenstraat, omdat het krantje de Limburger achter "een betaalmuur" zit kan ik maar moeilijk informatie daarover vinden.
                (...)
                Of is het toch Jodenstraat nummer 7?
                Om te beginnen gaat het sowieso over het perceel Jodenstraat 7!
                Als je naar Bijlage 2a kijkt (HIER) zie je hoe de situatie nu is.

                Waar het gisteren in de raadsvergadering om ging was het navolgende:
                De gemeenteraad, als hoogste bestuursorgaan van de stad, werd gevraagd om in te stemmen met het verlenen van een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor de
                aanvraag om een omgevingsvergunning voor de realisatie van 11 appartementen aan de Jodenstraat 7.

                Dus, als de gemeenteraad daarmee in zou stemmen, dan kan de eigenaar/projectontwikkelaar aan de slag.
                Uiteindelijk, na enig debat, werd daarmee ingestemd.
                Van de 29 aanwezige raadsleden stemden er 17 voor!

                Nu wordt de ontwerp-omgevingsvergunning, gedurende zes weken ter inzage voorgelegd. De terinzagelegging wordt via de gebruikelijke media bekend gemaakt. Binnen de termijn van terinzagelegging kan eenieder zienswijzen kenbaar maken.??
                Vervolgens kan de gemeenteraad, met inachtneming van eventuele zienswijzen en de reactie hierop, besluiten om de verklaring van geen bedenkingen definitief af te geven of te weigeren. Weigeren is dan alleen mogelijk in het belang van een goede ruimtelijke ordening. Pas nadat de gemeenteraad definitief heeft verklaard geen bedenkingen te hebben, kan het college de aangevraagde omgevingsvergunning verlenen. Als de verklaring wordt geweigerd, dient ook de omgevingsvergunning te worden geweigerd.

                Kortom, er is nog helemaal niets definitief, maar de eerste (belangrijke) stap om uiteindelijk 11 appartementen te bouwen achter de bestaande? bebouwing aan de Jodenstraat is gezet.

                De hele discussie in de raad is vanaf HIER
                Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

                Opmerking

                Bezig...
                X