Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2022-2026

Sluiten
This topic has been answered.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • #46
  De coalitiepartijen over het coalitieakkoord 2022-2026.

  Bij het begin van het debat neemt Frans Bastiaens (SPM) het woord.
  Bij hem, als partijleider van de grootste partij, lag het initiatief voor de (in)formatie.
  Hij legt uit dat alles voortvarend is gegaan al heeft hij ook begrip voor de teleurstelling bij GroenLinks en had wellicht hier en daar een iets grote versnelling kunnen worden ingezet.
  Maar grosso modo was het een proces met onderling respect en groot vertrouwen.

  De woordvoerders van de coalitiepartijen en SAB van Jos Gorren zijn uiteraard lyrisch over het coalitieakkoord.
  Ze verdedigen ook het feit dat we nu 7 wethouders hebben en zien het als een constructief en verbindend akkoord op.... HOOFDLIJNEN !

  Persoonlijk ben ik overigens ook voorstander voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen.
  Regeren met hoofdlijnen geeft ruimte voor dualisme en betekent ook - althans dat hoop ik - dat de partijen vertrouwen in elkaar hebben en bereid zijn om elkaar iets te gunnen.

  Bij het verdedigen van het akkoord had ik wel de indruk dat de VVD, in de persoon van fractievoorzitter Guiseppe Noteborn, het slechtste verhaal had.
  Wellicht deels uit onervarenheid had hij het over 'de goede tijd' en de 'hoogconjuctuur' waarin we momenteel zitten.
  Als door een wesp gestoken had hij direct Ariane Schut (SP), met in haar flank gedekt door Menno Janssen (GL), bij de interruptie-microfoon staan.
  Ariane Schut: "Goede tijd? Hoogconjuctuur? Waar heeft de VVD het over in deze tijd? Er heerst bij een groot deel van de mensen (energie)armoede!", althans woorden van dergelijke strekking.

  Guiseppe Noteborn ziet dit toch echt anders. Hij verdedigt zich met het feit dat hij, in aanloop tot de verkiezingen, met 241 mensen uit de wijk heeft gesproken!
  En met het merendeel van ging het heel goed.....
  Zowel GL als de SP raden dhr. Noteborn aan om toch eens wat diepere gesprekken te hebben met de mensen in de wijk.
  Mijn persoonlijk advies aan Guiseppe Noteborn is dat hij de wijkbezoeken beter kan overlaten aan (coalitie)partijen die op dat gebied wat meer ervaring hebben en dan denk ik mn. aan de SP, de PVM, de PvdA.

  Overigens bij aanvang van de 2de ronde van het debat, dat ik dus thuis moest bekijken zoals al eerder heb gemeld, begon Frans Bastiaens wat meer realistisch.
  Ja, na alle (gematigde) kritiek van de oppositie - waarover later meer - benadrukte hij nogmaals dat het een akkoord op hoofdlijnen was.
  Veel staat inderdaad niet in het akkoord. Het woord 'Vluchteling' bijvoorbeeld en de LHTBI+ beweging worden inderdaad niet expliciet benoemd, maar het akkoord heeft het wel over n samenleving en een inclusieve stad.
  Dat impliceert dat iedereen er deel van uitmaakt.

  Persoonlijk volg ik Frans Bastiaens in dit betoog. Ik heb het ook liever over n samenleving dan over hokjes-denken.
  Maar ik kan er niet te veel over zeggen, want wellicht word ik dan nog ge-woked..... ‚Äč
  Last edited by Pier; 14 november 2023, 18:34.
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • #47
   De harde oppositie over het coalitieakkoord 2022-2026

   De harde oppositie - althans zo noem ik het - bestaat uit GroenLinks, de SP en wellicht ook de Partij voor de Dieren.
   Samen goed voor slechts 8 zetels.
   Omdat ik Kitty Nuyts ook ergens bij moet plaatsen, zet ik de LPM ook maar even bij de 'harde oppositie'. Maar ik vrees dat Kitty mij dit niet in dank zal afnemen
   Ik moet hier wel direct bij aantekenen dat Kitty Nuyts in de 2de termijn, ondanks al haar kritische vragen en opmerkingen, zich goed kan vinden in dit coalitieakkoord.
   Dus eigenlijk voert de LPM geen oppositie, maar stelt ze uitsluitend (soms goede) kritische vragen.
   Maar nu naar de echte 'harde oppositie'.

   GroenLinks:
   In de eerste termijn kwam GroenLinks fractievoorzitter Menno Janssen als eerste van de oppositiepartijen aan het woord.
   Uiteraard was er geen feestvreugde bij GroenLinks.
   Menno geeft aan niet in rancune te willen terugkijken, maar te streven naar een constructief debat met het toekomstige college en de coalitiepartijen.
   Maar gaandeweg komen er toch wat - deels zure - inhoudelijke bezwaren en tegenargumenten.
   GroenLinks zet bijvoorbeeld vraagtekens bij het gegeven hoe het kan dat een VVD wethouder het dossier 'Duurzaam' in zijn portefeuille krijgt en een CDA wethouder 'Dierenwelzijn'.
   Uiteraard leidt dit alweer tot een interruptie van de VVD.
   "En waar is de wethouder voor milieu gebleven?" vraagt GroenLinks zich af.

   PvdD
   Ook de PvdD heeft moeite met diverse passages in het coalitieakkoord.
   Ik moet bekennen dat ik de argumenten van de PvdD vaak spijkers op laag water zoeken vind, maar.... Jules Vaessen kan het zoeken naar die spijkers wel goed beargumenteren.
   Dat valt mij alweer mee. Bovendien vraagt hij ook aandacht voor armoede.
   Ook dat valt mij alweer mee, want de PvdD zie ik toch heel vaak als een groep mensen die heel decadent zijn en dure elektrische auto's rijden en dan neerbuigend naar het proletariaat te kijken hoe zij het milieu vervuilen in hun Fordje of Renault Clio en het wagen om een plofkip te kopen bij een discounter. Neen, dan nog liever een rauwe wortel en met honger naar bed, toch?
   Neen, de PvdD schaal ik helemaal in bij de harde oppositie.
   Constructief, maar heel goed beargumenteerd. Zij kunnen het de coalitie waarschijnlijk bij tijd en wijlen nog wel eens lastig maken.

   SP
   Ik ken de beide SP-fractieleden, Jack van Gelooven (fractievoorzitter) en Ariane Schut, niet zo goed. Maar ik geniet wel van hun felheid - op een hele keurige manier!! -, hun humor en de manier waarop zij hun kritiek verwoorden. Dat was bij de SP ooit wel eens anders......
   Over het verwoorden van kritiek gesproken.
   Jack van Gelooven kwam met een sprookje op de proppen. De naam van het sprookje "Niet veel soeps".
   Het aanstaande college speelt in dit sprookje mee.
   Het sprookje duurt ongeveer 5 minuten, maar zou niet misstaan in een cabaretshow.
   Ik raad iedereen aan om dit even te HIER te bekijken. Zijn bijdrage begint bij ongeveer 1.54 uur en het werkelijk hilarische sprookje begint bij ongeveer 1.57 uur.
   Nogmaals dik en dik de moeite waard.
   Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

   Opmerking


   • #48
    De gematigde oppositie over het coalitieakkoord 2022-2026.

    Ik noem de partijen 50PLUS, M:OED, PVV en FvD hier 'de gematigde oppositie'.
    Maar nu ik mijn aantekeningen teruglees en nog eens terugluister naar wat gisteren alles is gezegd, moet ik mijn mening bijstellen.
    De titel van deze posting heb ik wel nog even gehandhaafd, anders was de context in vergelijking met posting #45 weg, maar een beter benaming is wellicht de 'gewone' oppositie.

    Een van hun gezamenlijke kritiekpunt is de wijze waarop wethouder Anita Bastiaan (nu VOLT) in het college is gekomen.
    Voor de verkiezingen partijloos, maar na de verkiezingen werd ze aanvankelijk door de informateurs als partijloos collegelid bij de besprekingen betrokken, maar toen het erop begon te lijken dat een 'partijloos wethouderschap' er niet meer inzat, sloot Anita Bastiaans zich aan bij VOLT.
    Vanuit het niets zat op deze manier VOLT plotseling in het college.
    Een ding benadrukken wel alle partijen. Over de wijze waarop wethouder Anita Bastiaans haar functie vervult niets dan lof, maar de wijze waarop hier politiek, of beter gezegd formatie, is gespeeld is schandelijk en levert geen bijdrage aan het vertrouwen in de politiek.

    Ik ben onder de indruk van de wijze waarop fractievoorzitter Martin van Rooij van M:OED zijn bijdrage levert. Goede argumenten en inhoudelijk goede kritiek.
    Overigens deel ik veel ideeen van M:OED totaal niet, maar dat doet niets af aan het betoog.

    Het beste betoog, zeker over 2 termijnen, vind ik de bijdrage van Bennie van Est (50PLUS).
    Het doet een beetje denken aan de bijdragen van Jan Hoen uit het verleden. Dat bedoel ik oprecht als compliment. Of Bennie van Est dat een mooie vergelijking vindt weet ik niet .
    In ieder geval vond ik de bijdrage van 50PLUS zo goed, dat ik mij een afschrift van de bijdrage in eerste termijn heb gevraagd (en gekregen).
    Bennie van Est doet vooral een oproep aan het college en de raad om er voor te zorgen dat het vertrouwen in de politiek terug moet komen bij de burgers.

    Waar ik mij ook helemaal in kan vinden is de kritiek op de informateurs en dan mn. het aanstellen van dhr. Rutten, die 3 maanden geleden nog het gefunctioneerd als interim-gemeenteraadsecretaris.
    Dat kan echt niet!
    "Het was", aldus Bennie van Est, "nu duidelijk dat voor de informateurs de poppetjes belangrijker waren dan de inhoud."

    Ook is er heftige kritiek op de formatiefase:
    " 50PLUS kan hier kort in zijn. We zijn er niet bij betrokken geweest sterker nog we hebben de twee formateurs helemaal niet gesproken. Er werden een tijdslot midden op de werkdag ingepland, en toen dit niet kon wegens werkzaamheden, werd enkele uren later op diezelfde dag nog een tweede slot aangeboden. Dit slot was ook geen optie en dit was het einde.
    Daarna mochten we nog op komen draven in het stadhuis op 2 juni, in een vorm die door de coalitiepartijen was bedacht en waarbij je als eenmansfractie, maximaal 1 burgerlid mocht meenemen en alles verdeeld werd over 6 clusters. 50PLUS voelde dit als een slikken of stikken situatie geen overleg. En deze bijeenkomst was dan niet openbaar. Waarom zeg je de tweedeling op te willen lossen en maak je al een tweedeling in de raad. Want zo wordt het wel gevoeld."


    Op het einde van de avond komt M:OED nog met een motie op de proppen.
    Het dictum van die motie luidt:
    "Een werkgroep in te stellen vanuit het domein Algemene Zaken met als doel de processen rondom de totstandkoming van het coalitieakkoord te onderzoeken en met verbetervoorstellen te komen voor 2026."

    Uiteindelijk wordt deze motie, hoe sympathiek de meeste oppositiepartijen de motie ook vinden, niet in stemming gebracht.
    De partijen willen de strekking van deze motie nader bekijken en wellicht in de toekomst wel in stemming (laten) brengen.
    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • #49
     Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
     De gematigde oppositie over het coalitieakkoord 2022-2026.
     Uiteindelijk wordt deze motie, hoe sympathiek de meeste oppositiepartijen de motie ook vinden, niet in stemming gebracht.
     De partijen willen de strekking van deze motie nader bekijken en wellicht in de toekomst wel in stemming (laten) brengen.
     Pier , ik noem dat laf om de motie "later" nog eens in te brengen en als stok achter de deur te willen houden.
     Nu stemmen daar alles vers in het geheugen ligt of nooit niet. Anders hou ik er het gevoel aan over van een dreigement aan de coalitie en dat noem ik niet moedig maar vals.
     Iets te oud voor re-educatie
     iets te jong voor afdanking
     m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

     Opmerking


     • #50
      Oorspronkelijk geplaatst door Antonius Bekijk bericht

      Pier , ik noem dat laf om de motie "later" nog eens in te brengen en als stok achter de deur te willen houden.
      Nu stemmen daar alles vers in het geheugen ligt of nooit niet. Anders hou ik er het gevoel aan over van een dreigement aan de coalitie en dat noem ik niet moedig maar vals.
      Nou Antonius,
      Zoals je kon zien in de opnamen van de raad waren er ook "technische" problemen rond deze motie.
      Ik heb die technische problemen niet benoemd, want dan zou ik nog uitvoeriger verslag moeten doen, maar je kon het wel (achteraf) volgen en bekijken via de zgn. stream.
      Het aanhouden van de motie is dus alles behalve laf.
      Als Martin van Rooij van M:OED laf zou zijn, dan had hij de motie helemaal niet opgesteld.

      Neen, het aanhouden van de motie was heel verstandig, maar dat zie je dus als je de opnamen bekijkt.
      (Kijk: https://maastricht.parlaeus.nl/user/...8222028187a1f9 vanaf 4:22:50)
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • #51
       Nu aan het werk en het rookverbod handhaven !?!

       Vandaag, 15 juni 2022, vrijwel exact 3 maanden na de verkiezingen van 16 maart, kan het college en de (nieuwste) voltallige gemeenteraad van Maastricht dus aan de slag.
       Dat is mooi.
       Eens kijken hoe daadkrachtig de raad dan wel het college van B&W is.

       Tijdens mijn bezoeken aan de gemeenteraad op 31 mei en 13 juni viel mij op dat een deel van de gemeenteraad zich terug trok in...... een rookruimte!

       Een rookruimte zult u zeggen!?!
       Dat mag toch niet meer.
       Klopt, tenminste als ik het Besluit van 14 januari 2021, houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit om de uitzondering op het rookverbod in de vorm van rookruimtes af te schaffen en enkele technische wijzigingen lees, is het verboden om in overheidsgebouwen nog een rookruimte te hebben.

       Maar kennelijk geldt dit niet in Maastricht voor de gemeenteraad, de daar werkzame ambtenaren en wellicht het college van B&W.
       Nu ben ik er niet op uit om individuele raadsleden, ambtenaren en wellicht leden van het college in diskrediet te brengen en daarom heb ik een foto van de rookruimte gemaakt (13 juni 2022) op het moment dat hij niet gebruikt werd.
       Maar geloof mij, de rookruimte wordt constant gebruikt door diverse raadsleden, zowel van de (nieuwe) coalitie als de oppositie.
       Ik heb nog getwijfeld om een foto te publiceren met de gezichten van de raadsleden geblurd, maar dat leek mij een beetje kinderachtig.       Het mooie is ook nog dat de nieuwe fractievoorzitter van D66, Claudia Demas, in augustus 2018 (antwoord 9 september 2018, ref. no 2018-25226) vragen stelde inzake streven naar een
       rookvrije generatie (zie HIER)

       Onderstaand een stukje uit deze briefwisseling.
       "(..)


       In Maastricht wil het college dus kennelijk wel de burgers bewuster maken van het feit dat roken ongezond is, maar de eigen raadsleden en ambtenaren die werken tijdens de raadsavonden niet.
       Ik denk niet dat dit meewerkt in het streven om de kloof tussen het bestuur en de politiek t.o.v. de 'burgers" te verkleinen.

       Maar goed, het kan natuurlijk zijn dat deze rookruimte even aan de aandacht van het college is ontsnapt, al is het onmogelijk om de raadszaal te verlaten zonder de rookruimte te passeren.
       Eens kijken of volgende week deze rookruimte nog in gebruik is..... en of de rokende raadsleden mij nog goedendag zeggen
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • #52
        In Maastricht wil het college dus kennelijk wel de burgers bewuster maken van het feit dat roken ongezond is, maar de eigen raadsleden en ambtenaren die werken tijdens de raadsavonden niet.
        Ik denk niet dat dit meewerkt in het streven om de kloof tussen het bestuur en de politiek t.o.v. de 'burgers" te verkleinen.
        een goede opmerking van Pier.

        dat is een goeie.

        het is algemeen bekend dat Maastricht hun eigen regels heeft
        je hoeft maar te kijken naar hun stuk van 2016 omtrent woning splitsing 11 blz. overal staat bij MITS burgemeester en wethouders
        onder tussen barst het centrum uit zijn voegen omtrent het studenten beleid.

        dit even tenzijde
        gemeente regels ..

        Opmerking


        • #53
         Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
         Nou Antonius,
         Zoals je kon zien in de opnamen van de raad waren er ook "technische" problemen rond deze motie.
         Ik heb die technische problemen niet benoemd, want dan zou ik nog uitvoeriger verslag moeten doen, maar je kon het wel (achteraf) volgen en bekijken via de zgn. stream.
         Het aanhouden van de motie is dus alles behalve laf.
         Als Martin van Rooij van M:OED laf zou zijn, dan had hij de motie helemaal niet opgesteld.
         Ja inderdaad zonder de stream te hebben gezien was mijn reactie te voorbarig.

         Iets te oud voor re-educatie
         iets te jong voor afdanking
         m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

         Opmerking


         • #54
          Raadsvergadering 21 juni 2022

          Zojuist is de raadsvergadering van dinsdag 21 juni 2022 begonnen.
          De agenda staat HIER.
          Op voorhand lijkt het een weinig spannende vergadering te worden, maar je weet maar nooit.

          Inmiddels zijn we al in 5 minuten doorgestroomd naar benoeming burgerraadslid Marie M.D.C.A Klassen, namens de fractie van de LPM.
          Met 32 stemmen voor en 5 tegen werd Marie Klassen benoemd.
          Last edited by Pier; 21 juni 2022, 19:41.
          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • #55
           Inmiddels zitten we in de raadsvergadering bij agendapunt 5, de benoeming van een plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.
           Er zijn 4 kandidaten, te weten
           Dhr. Van Est (50Plus);
           Dhr, Betsch (PVV);
           Mevr. Van Ham (PvdA);
           Dhr. Gorren (SAB )

           De voorzitter moet bij meerderheid worden gekozen.
           Aangezien 2 raadsleden afwezig zijn, Gert-Jan Krabbendam en Menno Janssen (beiden GroenLinks), heb je dus 19 stemmen nodig.
           De eerste ronde leverde geen winnaar op, maar bij de 2de ronde haalde Jos Gorren wel 19 stemmen.
           Daarmee is Jos Gorren dus benoemd tot plv. voorzitter van de raad.

           Vervolgens is er een verkiezing voor de 2de plaatsvervanger.
           Hiervoor zijn 3 kandidaten beschikbaar, Bennie van Est (50Plus), Anita van Ham (PvdA) en Bert Jongen (D66).
           In de eerste ronde voor deze functie haalde Dhr. Van Est gelijk 20 stemmen.
           Daarmee is hij benoemd tot 2de plv. voorzitter.
           Last edited by Pier; 21 juni 2022, 16:53.
           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • #56
            De raadsvergadering van vandaag, 21 juni 2022, was een bijzonder korte vergadering.
            De enige punten die wat tijd in beslag namen waren de verkiezingen van de plv. voorzitter en de 2de plv. voorzitter.
            Bovendien moest er gestemd worden over het toetreden van Marie Klassen, het nieuwe burgerraadslid van de LPM.

            Alle andere punten waren of hamerstukken, dan wel werden verder zonder enige problemen aangenomen.
            De agendapunten 9 en 10, respectievelijk het Raadsvoorstel Businesscase Kindcentrum Scharn en het raadsvoorstel Businesscase KKC de Groene Loper werden met 37 stemmen voor en 2 tegen, alleen 50PLUS en FvD stemden tegen, zonder problemen aangenomen.
            Dat maakte dat nog voor de geplande pauze, om 19.00 uur, de raad al klaar was.
            Achter gesloten deuren werd nog even gedebatteerd over het raadsvoorstel Eremedaille, maar helaas weet ik daar dus niets over te melden.
            Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

            Opmerking


            • #57
             Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
             . (..)
             Tijdens mijn bezoeken aan de gemeenteraad op 31 mei en 13 juni viel mij op dat een deel van de gemeenteraad zich terug trok in...... een rookruimte!
             (..)
             Het mooie is ook nog dat de nieuwe fractievoorzitter van D66, Claudia Demas, in augustus 2018 (antwoord 9 september 2018, ref. no 2018-25226) vragen stelde inzake streven naar een
             rookvrije generatie (zie HIER)
             (...)

             In Maastricht wil het college dus kennelijk wel de burgers bewuster maken van het feit dat roken ongezond is, maar de eigen raadsleden en ambtenaren die werken tijdens de raadsavonden niet.
             Ik denk niet dat dit meewerkt in het streven om de kloof tussen het bestuur en de politiek t.o.v. de 'burgers" te verkleinen.

             Maar goed, het kan natuurlijk zijn dat deze rookruimte even aan de aandacht van het college is ontsnapt, al is het onmogelijk om de raadszaal te verlaten zonder de rookruimte te passeren.
             Eens kijken of volgende week deze rookruimte nog in gebruik is..... en of de rokende raadsleden mij nog goedendag zeggen
             Uiteraard was ik vandaag heel nieuwsgierig of de diverse raads- en collegeleden mijn posting over het rookverbod wel hadden gelezen.
             Ik weet zeker dat enkele raadsleden het wel hebben gelezen.
             Maar zou er vandaag nog gerookt worden?

             Jawel hoor.....
             Enkele raadsleden en minstens een ambtenaar stonden rustig te roken.
             Uiteraard heb ik deze raadsleden en ambtenaar aangesproken op het feit dat dit, althans voor zover ik de betreffende wet- en regelgeving begrijp, niet meer mag.
             Ik geloof dat deze raadsleden zich echt niet bewust waren van het feit dat ze - volgens mij - stonden te roken in een gebouw waar niet meer gerookt mag worden.
             "Er staat toch rookruimte op deze deur, dus dan mag ik hier roken, toch?".
             De betreffende ambtenaar wist volgens mij drommels goed dat hier niet meer niet gerookt mocht worden, maar die hield zich met een flauw grapje van de domme.......

             Hoe dan ook, toen de ruimte niet meer bezet was door rokers heb ik de verantwoordelijk wethouder, Alex Meij, meegenomen naar de rookruimte en hem erop gewezen dat dit - volgens mij - in strijd is met de wet- en regelgeving.
             De wethouder gaf eerlijk toe niet te weten wat de huidige wet- en regelgeving op dit punt momenteel is, maar de zaak serieus te zullen bekijken.
             Als ik inderdaad gelijk heb zal hij de nodige maatregelen nemen

             Maar ja.... als de besloten vergadering over het raadsvoorstel voor de Eremedaille over mij ging, kan ik nu natuurlijk wel fluiten naar deze medaille....
             Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

             Opmerking


             • #58
              Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
              Maar ja.... als de besloten vergadering over het raadsvoorstel voor de Eremedaille over mij ging, kan ik nu natuurlijk wel fluiten naar deze medaille....
              Arme Pier, maar ja, zo gaat dat met 'klokkenluiders' en 'parlementaire journalisten'.

              Opmerking


              • #59
               mooi dat je het opneemt voor je medemens Pier die als verslaafde geen simpele cognitieve processen meer aankan; roken is slecht dus ik ga door.................!
               hoe zou het zijn met hun besluitvorming inzake complexe problemen?
               Iets te oud voor re-educatie
               iets te jong voor afdanking
               m.a.w. een stoer Mestreechter joonk

               Opmerking


               • #60
                Oorspronkelijk geplaatst door Antonius Bekijk bericht
                hoe zou het zijn met hun besluitvorming inzake complexe problemen?
                Ja, dat vraag ik me ook af. Ik wacht al maanden op een 'hamerstuk'. Hoop dat het er gisteren door is gekomen.

                Opmerking

                Bezig...
                X