Dhr. Drukker: graag heet ik iedereen van harte welkom bij deze bijeenkomst.
In het bijzonder Locoburgemeester van Maastricht de heer André Willems...